Byla 2-1436-943/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sprendimų medis“ ir atsakovės akcinės bendrovės „Aksa“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-639-601/2016 pagal nurodytos ieškovės ieškinį nurodytai atsakovei dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir pajamų, gautų neteisėtai valdant daiktą, priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Aksa Holdingas“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Energetinės statybos projektai“, uždaroji akcinė bendrovė „Vespila“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sprendimų medis“ kreipėsi į teismą prašydama:
  1. išreikalauti iš atsakovės AB „Aksa“ neteisėto valdymo ieškovei UAB „Sprendimų medis“ priklausantį kilnojamąjį turtą;
  2. įpareigoti atsakovę AB „Aksa“ ieškovės UAB „Sprendimų medis“ turto – hidraulinės reguliuojamos formos (4 x 12,5;), (6 vienetai) ir hidraulinės reguliuojamos formos (4,5 x 12,5;), (2 vienetai) bei betono gamybos linijos valdymo komplekso (1 vienetas) – demontavimo ir išgabenimo laikotarpiu užtikrinti ieškovės darbuotojų ir / ar įgaliotų asmenų patekimą į atsakovės teritoriją ir priėjimą prie ieškovei priklausančio turto;
  3. priteisti ieškovei iš atsakovės 2 851 564,95 Eur (už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 25 d. iki 2016 m. vasario 17 d.) arba 2 690 854,21 Eur (už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. iki 2016 m. vasario 17 d.) pajamų, gautų naudojant ieškovės turtą (alternatyvus reikalavimas).
 2. Atsakovė pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki bus priimtas galutinis sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016. Tarp nagrinėjamos ir nurodytos civilinės bylos yra tiesioginis prejudicinis ryšys.
 3. Ieškovė ir trečiasis asmuo su atsakovės prašymu nesutiko. Pažymėjo, kad atsakovės nurodomoje civilinėje byloje yra pareikštas tapatus ieškinys, kuris jau buvo išnagrinėtas ir atmestas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-441-565/2015.
 4. Ieškovė pateikė prašymą skirti ekspertizę. Pažymėjo, kad ekspertizė reikalinga, nes atsakovė yra nurodžiusi, jog neturi galimybės apskaičiuoti, kokią pridėtinę naudą sukuria konkretūs jos gamykloje esantys įrenginiai.
 5. Atsakovas pažymėjo, kad ekspertizės skyrimo klausimas turėtų būti nagrinėjamas tik po to, kai bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4220-565/2016.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 12 d. nutartimi Nutarė
  1. paskirti ekonominę ekspertizę;
  2. civilinę bylą sustabdyti iki bus atlikta ekspertizė;
  3. civilinę bylą sustabdyti iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad nagrinėjamiems klausimams išnagrinėti reikalingos specialios (buhalterinės, ekonominės) žinios, todėl yra pagrindas skirti ekonominę ekspertizę. Atsakovės argumentai, kad neekonomiška nagrinėjamoje stadijoje skirti ekspertizę, nes galimai ieškovė neturi reikalavimo teisės į atsakovę, atmesti kaip nepagrįsti. Teismas sprendė, kad būtent koncentracijos ir ekonomiškumo principai lemia, kad šiuo metu yra tikslinga skirti ekspertizę, nes ji gali būti atliekama per privalomą bylos sustabdymo laiką. Priešingu atveju, bylos nagrinėjimo procesas, ekspertizę paskyrus po privalomojo bylos sustabdymo, neabejotinai pailgėtų. Be to, ieškovė įsipareigojo padengti ekspertizės išlaidas, net jei ekspertizė ir taps nebeaktuali. Ekspertizės neskyrimas ribotų ieškovės galimybes rinkti įrodymus, o tai, kad galimas dokumentų pateikimas ekspertui sukels tam tikrų nepatogumų atsakovei, nėra pagrindas neskirti ekspertizės.
 3. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovė savo ieškinį grindžia 2014 m. liepos 25 d. įrangos pirkimo-pardavimo sutarties ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. įrangos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, t. y. ieškovė šių sutarčių pagrindu tapo išreikalautino turto savininke, todėl turi teisę reikšti ieškinį. Kadangi nurodytos sutartys yra ginčijamos Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016, yra pagrindas sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki teismo sprendimo nurodytoje byloje priėmimo, nes šiame sprendime nustatyti faktai turės įrodomąją reikšmę nagrinėjamoje byloje. Ieškovės ir trečiojo asmens argumentai, kad atsakovė galimai pareiškė tapatų ieškinį atmesti kaip nereikšmingi, nes Vilniaus apygardos teisme atsakovės ieškinys yra priimtas ir nagrinėjamas.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Sprendimų medis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kurioje civilinė byla Nr. 2-639-601/2016 sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė elgiasi nesąžiningai ir neteisėtai. Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4220-565/2016 yra užvesta tik formaliai. Šioje byloje ieškiniu keliami reikalavimai jau buvo išnagrinėti ir atmesti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-761-178/2015. Vienintelis Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-4220-565/2016 skirtumas yra tas, kad ieškovai yra AB „Aksa“ ir AB „Aksa NT“, kadangi išnagrinėtame ieškinyje ieškovu buvo susijusi įmonė UAB „Aksa holdingas“. Atsakovė siekia vilkinti šios civilinės bylos nagrinėjimą, nes iš neteisėto naudojimosi ieškovei priklausančiu turtu gauna materialinę naudą.
  2. Nors civilinė byla sustabdyta privalomojo bylos sustabdymo pagrindu, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad civilinės bylos sustabdymą lėmė atsakovės piktnaudžiavimas procesinėmis priemonėmis. Tokiu būdu yra paneigiamas ne tik ekonomiškumo principas, tačiau ir civilinio proceso tikslai. Be to, Kauno apygardos teismas pats turi galimybę nustatyti faktus, kurie jau antrą kartą bus nagrinėjami civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016, nes šalių procesinės padėties pasikeitimas nagrinėjamu atveju neeliminuoja ieškinių abiejose bylose tapatumo.
  3. Niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (liet. savo iniciatyva), todėl teismas šioje byloje taip pat turi įvertinti sutarčių, iš kurių ieškovė kelia savo reikalavimus, pagrįstumą. Be to, šalys į Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-4220-565/2016 teikia įrodymus, kurie yra šios nagrinėjamos civilinės bylos medžiagoje, todėl pirmosios instancijos teismas turi visas galimybes šį klausimą išspręsti ir šioje byloje.
 3. Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė AB „Aksa“ prašo atskirąjį skundą atmesti.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. e2-4220-565/2016 yra ginčijamas sandorių teisėtumas, kurių pagrindu UAB „Sprendimų medis“ įgijo nuosavybės teisę į ginčo įrangą ir prašoma nustatyti, kad teisėtas ginčo įrangos nagrinėjamoje byloje savininkas yra AB „Aksa“. Vilniaus apygardos teismui patenkinus ieškinį būtų konstatuota, kad UAB „Sprendimų medis“ apskritai nėra įrangos savininkas ir neturi jokių reikalavimo teisių į ginčo įrangą, o tai būtų savarankiškas pagrindas UAB „Sprendimų medis“ ieškinį nagrinėjamoje byloje atmesti.
  2. Kauno apygardos teismas negali nustatyti ir spręsti klausimo dėl UAB „Sprendimų medis“ nuosavybės teisės įgijimo pagrindo (sandorių) teisėtumo, kadangi tokie reikalavimai Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje nėra pareikšti ir tai nėra bylos nagrinėjimo dalykas.
  3. AB „Aksa“ ieškinio pagrįstumas preliminariai buvo konstatuotas ir Vilniaus apygardos teismo, kadangi teismas nenustatė CPK numatytų kliūčių civilinės bylos iškėlimui ir civilinę bylą iškėlė. Be to, Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2016 m. kovo 22 d. nutartimi pareikštą ieškinį pripažino prima facie (liet. preliminariai) pagrįstu. Nors teismo nutartyje tiesiogiai apie tai nėra nurodoma, tačiau iš nutarties turinio matyti, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių netaikė ne dėl ieškinio galimo prima facie nepagrįstumo, bet dėl to, jog AB „Aksa“ neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.
  4. Ieškovė UAB „Sprendimų medis“ nepagrįstai nurodo, kad atsakovė jai trukdo pasiimti įrangą ir siekia bylos vilkinimo. Ieškovė net neketina pasiimti įrangos, todėl UAB „Sprendimų medis“ teiginiai apie jai daromą žalą yra nepagrįsti. Vienintelis UAB „Sprendimų medis“ tikslas – sustabdyti AB „Aksa“ gamyklos veiklą tikintis, kad AB „Aksa“ dėl to patirs didelius nuostolius ir sutiks nupirkti ginčo įrangą iš UAB „Sprendimų medis“ už gerokai didesnę nei rinkos kainą. Taip UAB „Sprendimų medis“ neteisėtais būdais ir teismų pagalba siekia įgyti derybinių svertų.
 5. Atsakovė UAB „Aksa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta paskirti ekspertizę ir šiuo pagrindu civilinė byla sustabdyta, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.
 6. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad yra pagrindas civilinę bylą sustabdyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintu pagrindu, turėjo priimti atskirą ir savarankišką nutartį. CPK 166 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad sustabdžius bylą jokie procesiniai veiksmai byloje neatliekami, išskyrus klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą.
  2. Ekspertizės skyrimo klausimas turi būti vertinamas po to, kai bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4220-565/2016. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje ekspertizės paskyrimas yra neekonomiškas, kadangi yra tikimybė, kad UAB „Sprendimų medis“ neturi reikalavimo teisės. Atliekant ekspertizę, AB „Aksa“ turėtų surinkti ir pateikti didelės apimties ir konfidencialius AB „Aksa“ dokumentus, kurie atskleistų gelžbetonio gamybos sąnaudas, kaštus, gaunamą pelną, parodytų AB „Aksa“ tiekėjus, perkamų žaliavų kainas ir kt. informaciją, trikdytų bendrovės įprastą veiklą. Ši informacija yra konfidenciali ir sudaro komercinę paslaptį, todėl jos atskleidimas galėtų sukelti žalą AB „Aksa“.
 7. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Sprendimų medis“ prašo apeliacinį procesą dalyje, kurioje paskirta teismo ekspertizė ir šiuo pagrindu sustabdyta byla, nutraukti ir (ar) palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria paskirta teismo ekspertizė ir šiuo pagrindu sustabdyta byla.
 8. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pagal teismų praktiką, nutarties dalis, kurioje skundžiama paskirta teismo ekonominė ekspertizė, negalėjo būti skundžiama atskiruoju skundu. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas atskirąjį skundą turėjo atsisakyti priimti, o jį jau priėmus, yra pagrindas apeliacinį procesą byloje pagal atsakovės atskirąjį skundą nutraukti.
  2. Ieškovė įsipareigojo sumokėti už ekspertizę, todėl ši jos teisė negali būti ribojama. CPK 166 straipsnio 3 dalies nuostatos nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistos, nes nutarties dalis dėl ekspertizės paskyrimo įsiteisėjo nuo jos priėmimo. Atsakovė siekia, kad nagrinėjamoje byloje nebūtų atliekami jokie procesiniai veiksmai arba jų atlikimas būtų nukeltas iki Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-4220-565/2016 išnagrinėjimo.
  3. Byla pagrįstai sustabdyta iki ekspertizės atlikimo, nes byla turės būti perduota ekspertui ir nėra žinoma, kada tiksliai bus atlikta paskirta ekspertizė. Teismų praktikoje pažymima, kad ekspertizės paskyrimas pats suponuoja bylos sustabdymą.
 9. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą trečiasis asmuo restruktūrizuojama UAB „Vespila“ prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti.
 10. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. CPK nėra įtvirtinta nuostata, draudžianti civilinę bylą sustabdyti dviem skirtingais pagrindais. Priešingai, tokių procesinių klausimų išsprendimas viena nutartimi kaip tik užtikrina proceso operatyvumą ir ekonomiškumą.
  2. Ekspertizės paskyrimas šioje bylos stadijoje negali būti laikomas neekonomišku, nes ekspertizės išlaidas apmoka ieškovė UAB „Sprendimų medis“ ir ji bus atlikta iki civilinės bylos Nr. e2-4220-565/2016 išnagrinėjimo, todėl bus užtikrintas bendras trumpesnis šios bylos nagrinėjimo laikas.

9

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalys, kuriose: 1) paskirta ekspertizė ir civilinė byla dėl ekspertizės paskyrimo sustabdyta; 2) civilinė byla sustabdyta iki tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka, yra pagrįstos ir teisėtos. Šie klausimai nagrinėjami vadovaujantis ieškovės ir atsakovės skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirųjų skundų ribų.

13Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė šiuos įrodymus: 1) prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-4220-565/2016 nutraukimo ar sustabdymo kopiją (t. 5, b. l. 13-18); 2) VĮ „Registrų centras“ 2016 m. balandžio 1 d. rašto Nr. 10964370 kopiją (t. 5, b. l. 19); 3) AB „Aksa NT“ išplėstinio išrašo kopiją (t. 5, b. l. 20-23); 4) AB „Aksa“ 2014 m. rugsėjo 5 d. neeiliniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašo kopiją (t. 5, b. l. 24); 5) interneto svetainės apie UAB „Aksa holdingas“ kopiją (t. 5, b. l. 25); 6) AB „Aksa“ ir AB „Aksa NT“ pareikšto patikslinto ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016 ištraukos (reikalavimų dalies) kopiją (t. 5, b. l. 26-28). Atsakovė prie atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą pridėjo šiuos dokumentus: 1) AB „Aksa“ 2016 m. kovo 15 d. raštą (t. 5, b. l. 46-47); 2) Kauno apylinkės teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-10446-528/2016 kopiją (t. 5, b. l. 52).
 2. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016 pareikštas ieškinys (įskaitant reiškiamus reikalavimus) buvo pateiktas pirmosios instancijos teismui ir šis įrodymas yra bylos medžiagoje (t. 4, b. l. 82-96), todėl šio įrodymo priėmimo klausimas pakartotinai nesprendžiamas.
 3. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Ieškovė ir atsakovė teismui teikiamais įrodymais siekia pagrįsti ir / ar paneigti pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro ne tik teisės, bet ir fakto klausimai (CPK 320 straipsnio 1 dalis), todėl įvertinus byloje keliamus klausimus ir jų išsprendimui vertintinas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas priima ir kartu su byloje esančių įrodymų visuma vertina ieškovės kartu su atskiruoju skundu ir atsakovės kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktus įrodymus. Teismas atkreipia dėmesį, kad šalys yra susipažinusios su viena kitos teiktais dokumentais, todėl naujų įrodymų priėmimas jų teisių nepažeidžia, pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą nesudaro.

14Dėl ekspertizės paskyrimo ir bylos sustabdymo šiuo pagrindu

 1. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).
 2. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK tiesiogiai numatytais atvejais arba tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 3. Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kurioje nutarta paskirti ekspertizę ir šiuo pagrindu sustabdytas bylos nagrinėjimas (CPK 212 straipsnio 1 dalis, 164 straipsnio 2 punktas). Nei CPK II dalies XIII skyriaus septintojo skirsnio „Eksperto išvada“ nuostatos, nei kiti CPK straipsniai nenumato, kad nutartys skirti ekspertizę gali būti skundžiamos atskiruoju skundu. Apeliacines instancijos teismas pažymi, kad nutartis, priimta įrodymų rinkimo klausimu, niekaip negali užkirsti kelio tolesnei bylos eigai. Todėl konstatuotina, kad nutartys, kuriomis paskiriama ekspertizė, yra neskundžiamos apeliacine tvarka. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-743-196/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1423-196/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-643/2014). Argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atliktų procesinių veiksmų teisėtumo bei jų įtakos bylos šalių materialiesiems interesams galės būti įtraukti į bylos šalių apeliacinius skundus, jeigu jos nutars skųsti apeliacine tvarka teismo priimtą sprendimą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).
 4. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja esant teisinį pagrindą apeliacinį procesą pagal atsakovės AB „Aksa“ atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria nutarta paskirti ekspertizę, nutraukti. Todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atsakovės atskirajame skunde dėstomų argumentų, kurie išimtinai susiję su ekspertizės paskyrimo klausimu ir vertina tik argumentus, kurie susiję su civilinės bylos sustabdymu CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu.
 5. Atsakovė AB „Aksa“ atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo sustabdyti bylą tiek CPK 163 straipsnio 3 punkto, tiek CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad yra pagrindas sustabdyti bylą privalomuoju bylos sustabdymo pagrindu, visų pirma, turėjo šiuo klausimu priimti atskirą nutartį.
 6. Apeliacinės instancijos teismas atsakovės dėstomus argumentus dėl galimo CPK 166 straipsnio 3 dalies ir proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų pažeidimo, atmeta kaip nepagrįstus. Priešingai nei nurodo atsakovė, pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi išsprendęs šalių prašymus tiek dėl ekspertizės skyrimo ir bylos sustabdymo šiuo pagrindu, tiek dėl bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, užtikrino, kad ši civilinė byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką. CPK 166 straipsnio 3 dalis, įtvirtinanti draudimą civilinės bylos sustabdymo metu atlikti procesinius veiksmus, išskyrus klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą, nebuvo pažeista, nes nurodyti prašymai išspręsti ta pačia nutartimi. CPK nenustatyta privalomųjų ir fakultatyvių civilinės bylos sustabdymo pagrindų konkurencija, todėl civilinė byla, teismui nustačius tiek CPK 163 straipsnio, tiek CPK 164 straipsnio taikymo teisinį ir faktinį pagrindą, gali būti sustabdoma tiek vienu, tiek kitu pagrindu. Teismo nuomone, aiškinimas, jog byloje gali būti taikomas tik vienas iš bylos sustabdymo pagrindų, motyvuojant tai proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų pažeidimu, būtų pernelyg formalus, nes bet kuriuo atveju, ar sustabdžius bylą dėl paskirtos ekspertizės, ar sustabdžius dėl susijusios bylos, bylos nagrinėjimas nebūtų galimas.
 7. Kiti atsakovės atskirojo skundo argumentai dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 164 straipsnio 2 punkto pagrindu yra susiję su pačios ekspertizės paskyrimo tikslingumu (t. y. ekspertizės skyrimo ginčijimu), todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nutarties 26 punktą, dėl jų nepasisako.
 8. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo iki ekspertizės atlikimo (CPK 164 straipsnio 2 punktas).

15Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu

 1. Ieškovė atskiruoju skundu skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo tol, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4220-565/2016.
 2. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, ar tarp bylų nėra prejudicinio, ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Aplinkybę, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.).
 3. Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl turto išreikalavimo iš galimai neteisėto valdymo ir negautų pajamų priteisimo. Ieškovės UAB „Sprendimų medis“ reikalavimai grindžiami 2014 m. liepos 25 d. įrangos pirkimo – pardavimo ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. įrangos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo pagrindu.
 4. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016 nagrinėjamas AB „Aksa“ ir AB „Aksa NT“ patikslintas ieškinys atsakovėms BUAB „Energetinės statybos projektai“, RUAB „Vespila“, UAB „Sprendimų medis“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, nuosavybės teisės pripažinimo ir restitucijos taikymo. Šioje civilinėje byloje nutarties 33 punkte nurodytas sutartis prašoma pripažinti negaliojančiomis ir pripažinti, kad ginčo turtas nuosavybės teise priklauso AB „Aksa“.
 5. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ieškovės atskirajame skunde pateiktus nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi motyvus kaip nepagrįstus. Šiuo atveju aplinkybė, kad atsakovei AB „Aksa“ galimai yra naudingas kuo ilgesnis Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-639-601/2016 nagrinėjimas, yra teisiškai nereikšminga, sprendžiant klausimą dėl bylos sustabdymo. Ieškovė, manydama, kad atsakovė AB „Aksa“ sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali teismui teikti motyvuotą prašymą atlyginti jos patirtus nuostolius arba prašyti teismo paskirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis). Tuo tarpu teismas, nustatęs teisinį ir / ar faktinį pagrindą sustabdyti civilinę bylą CPK 163 straipsnyje įtvirtintu pagrindu, civilinę bylą privalo sustabdyti, neatsižvelgdamas į tai, ar tai vienai iš šalių naudinga, ar ne.
 6. Be to, ieškovė, kaip argumentą pagrindžiantį atsakovės AB „Aksa“ neteisėtus veiksmus, nurodo Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-4220-565/2016 tapatumą su Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civiline byla Nr. e2-441-565/2016. Visų pirma, šiame punkte nurodytų civilinių bylų tapatumo klausimas nagrinėjamoje civilinėje byloje negali būti sprendžiamas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to nepasisako – tai turi daryti civilinę bylą Nr. e2-4220-565/2016 nagrinėjantis teismas, kuris preliminariai šį klausimą turėjo įvertinti spręsdamas civilinės bylos iškėlimo klausimą, t. y. patikrindamas ar nėra pagrindų atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, o ieškinį priėmus – civilinę bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 6 punkto pagrindu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „Sprendimų medis“ Vilniaus apygardos teismui buvo pateikusi prašymą civilinę bylą Nr. e2-4220-565/2016 nutraukti arba ją sustabdyti (t. 5, b. l. 13-18). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. protokoline nutartimi šis UAB „Sprendimų medis“ prašymas buvo atmestas (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl ieškovės argumentai dėl civilinių bylų tapatumo laikytini nepagrįstais.
 7. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016 nagrinėja sutarčių, kurių pagrindu UAB „Sprendimų medis“ tapo turto savininke, teisėtumą. Šias sutartis pripažinus negaliojančiomis, ieškovės reikalavimai Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-639-601/2016 būtų akivaizdžiai nepagrįsti, nes CK numato, jog subjektas, turintis teisę pareikšti vindikacinį ieškinį, yra turto savininkas (CK 4.95 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4220-565/2016 nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.
 8. Kaip matyti iš nutarties 32 punkte pateiktos teismų praktikos, jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, tai jis neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Nors ieškovė teigia, kad Kauno apygardos teismas turi visas galimybes nustatyti jam reikšmingas aplinkybes, susijusias su 2014 m. liepos 25 d. įrangos pirkimo – pardavimo sutarties ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. įrangos pirkimo – pardavimo sutarties teisėtumu (galiojimu), tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės pateiktais atsikirtimais, kad šioje civilinėje byloje nėra reiškiami reikalavimai dėl šių sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, todėl šie klausimai nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Šių sutarčių teisėtumo (galiojimo) klausimas bus išspręstas tik Vilniaus apygardos teismui iš esmės išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e2-4220-565/2016.
 9. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylų prejudicinius ryšius ir pagrįstai bylą sustabdė tol, kol bus išspręsta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4220-565/2016.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės AB „Aksa“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, nutraukti.

18Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai