Byla 2A-58-436/2017
Dėl darbų trūkumų pašalinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dianos Labokaitės, Arūno Rudzinsko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Mindaugo Šimonio,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3dalyvaujanti ieškovei R. P., jos atstovui advokatui Edgarui Jautakiui,

4atsakovės UAB „Būsto valda” atstovui advokatui T. P.,

5atsakovės UAB „Statija” atstovui advokatui Raimondui Lignugariui,

6teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių R. P. ir V. M. Ū. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2500-435/2016 pagal ieškovių R. P. ir V. M. Ū. ieškinį atsakovėms UAB „Statija“ ir UAB „Būsto valda“, tretiesiems asmenims O. S., S. S., G. P., D. Ū. ir UAB „Arikon“ dėl darbų trūkumų pašalinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Ginčo esmė

 1. Ieškovės prašė įpareigoti solidariai atsakovus UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti daugiabučiame gyvenamajame name lA2p, esančiame ( - ), įrengtus skardinius d85 lietvamzdžius ir d125 lietlovius į skardinius, ne mažesnio kaip d100 lietvamzdžius ir ne mažesnio kaip d150 lietlovius, įrengiant po vieną lietvamzdį kiekviename namo kampe, įrengti stogelius virš esamų dūmtraukių, visuose stogo šlaituose įrengti sniego gaudytuvus ir stogo kopėtėles, pakeisti netinkamo pločio lietskardes, kuriomis yra sandariai uždengtos stogo šlaitų apačiose (atbrailose) suformuotos ventiliacinės kiaurymės, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje nurodoma, kad UAB „Būsto valda“ yra įmonė, administruojanti daugiabutį namą, esantį adresu ( - ). Ieškovai ir tretieji asmenys yra gyvenamojo namo butų savininkai. Pagal Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.3 punktą UAB „Būsto valda“, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendro naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą...> Pagal nuostatų 5.7 punktą UAB „Būsto valda“ organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą.
 3. 2013 m. gegužės 6 d. tarp UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 13/05/06-1, pagal kurią UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo 1 A2p ( - ), stogo ir fasadų paprastojo remonto darbus, pagal Techninį projektą Nr. 2012-01P-TP.2012. Pagal sutarties 5.1 punktą UAB „Statija“ įsipareigojo darbus atlikti pagal techninį projektą, sutartyje nurodytais terminais, įvykdant visus užsakovo nurodytus reikalavimus, laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir taisyklių.
 4. Pagal UAB „Arikon“ parengto Daugiabučio gyvenamojo namo paprastojo remonto projekto dalį 2.5.1. Stogas, esama surūdijusi lietaus nuvedimo sistema turėjo būti keičiama nauja apvalaus skerspjūvio d100 lietaus nuvedimo sistema. Pagal to paties projekto techninius reikalavimus šlaitiniam stogui (7.3.) yra numatyta, kad lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. Virš stogo dangos įrengiami nauji ventiliaciniai kaminėliai, stogeliais uždengiami atrestauruoti esami dūmtraukiai.
 5. UAB „Statija“, nesilaikydama 2013 m. gegužės 6 d. sutarties ir techninio projekto reikalavimų, įrengė 4 vnt. 85 mm skersmens lietvamzdžių su 125 mm pločio lietloviais, neįrengė stogelių virš esamų dūmtraukių ir sniego gaudytuvų. Siekiant įvertinti atliktų statybos darbų kokybę, ieškovės kreipėsi į UAB „Ekspertika“, kuri 2013 m. rugsėjo 11 d. surašė Statinio dalinės ekspertizės aktą Nr. 13-09/13, kuriuo konstatavo, kad įrengtų lietvamzdžių ir lietlovių skerspjūvio plotas yra nepakankamas ir nurodė privalomas pastabas (STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ punktas 34.4.) rangovui – įrengti lietvamzdžiai turi būti keičiami į d 100 ir atitinkamo skersmens lietlovius; turi būti įrengti stogeliai virš esamų dūmtraukių; visuose stogo šlaituose turi būti įrengti sniego gaudytuvai. Ekspertas privalomus reikalavimus grindė STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ punktu 62.3, pagal kurį vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2 ir STR 2.05.02:2008 p. 7.7.
 6. 2013 m. rugpjūčio 19 d. ir 2013 m. rugsėjo 16 d. ieškovės kreipėsi raštu į UAB „Būsto valda“, su prašymu, kad ši, būdama užsakovu, reikalautų UAB „Statija“ įvykdyti visus privalomus reikalavimus. 2013 m. spalio 8 d. gavo UAB „Būsto valda“ atsakymą, kad UAB „Statija“ pateikė pasiūlymą įrengti du papildomus lietvamzdžių stovus. 2013 m. spalio 28 d. ieškovės su pretenzija kreipėsi į UAB „Statija“ reikalaudamos iki 2013 m. lapkričio 15 d. atlikti lietaus nuvedimo sistemos įrengimo darbus pagal sutarties ir techninio projekto reikalavimus bei ekspertizės privalomas pastabas t. y. įrengtus lietvamzdžius pakeisti į dl00 lietvamzdžius ir atitinkamo skersmens lietlovius. UAB „Statija“ į pretenziją neatsakė ir darbų trūkumų neištaisė. 2013 m. lapkričio 13 d. rašte Nr. S-965 UAB „Būsto valda“ nurodė, kad rangovas UAB „Statija“ atliko visus darbus numatytus lokalinėje sąmatoje.
 7. Atsakovei UAB „Statija“ nesutinkant tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, o atsakovei UAB „Būsto valda“ nevykdant teisės aktų reikalavimų kontroliuoti sutarties vykdymą ir nerealizuojant savo teisės reikalauti ištaisyti darbų trūkumus, ieškovės yra priverstos savo teises ginti teisme. Ieškovių teisės pažeidžiamos, nes nekokybiškai ir nepilnai atlikus stogo paprastojo remonto darbus, ieškovės ir tretieji asmenys privalo juos visiškai apmokėti. Ieškovės savo prievolės atsiskaityti už atliktus stogo remonto darbus neneigia, tačiau reiškia reikalavimą ištaisyti defektus ir visiškai atlikti visus darbus (CK 1.138 straipsnis). Atsakovų prievolė, ieškovių nuomone, yra solidari, nes ji susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 str. 3 d.).
 8. Atsakovė UAB „Statija“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad UAB „Arikon“ 2012 m. daugiabučio gyvenamojo namo lA2p ( - ), stogo ir fasadų paprastojo remonto projekto 2.5.1 p. numatyta, kad esama surūdijusi lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja apvalaus skerspjūvio dl00 lietaus nuvedimo sistema. Stogai turi būti įrengti pagal šios darbo instrukcijos reikalavimus bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas (Techninio projekto 13 p.).
 9. Vykdydama 2013 m. gegužės 6 d. rangos sutartį pagal Techninį projektą, remiantis UAB „Ruukki Lietuva“ rekomendacijomis, UAB „Statija“ įrengė lietaus nuvedimo sistemą 125/87 mm skersmens, naudojamą gyvenamiesiems namams su nedidelio stogo šlaitais.
 10. Įrengus lietaus nuvedimo sistemą, UAB „Būsto valda“ pagal ieškovių 2013 m. rugpjūčio 19 d. ir 2013 m. rugsėjo 16 d. prašymuose pateiktą informaciją ir statinio 2013 m. rugsėjo 11 d. dalinės ekspertizės aktą Nr. 13-09/13, kreipėsi dėl netinkamai vykdomų gyvenamojo namo, adresu ( - ), stogo remonto darbų, į UAB „Statija“ paaiškinimo į dalinės ekspertizės akte pateiktas pastabas.
 11. Vykdydama bendradarbiavimo pareigą, UAB „Statija“ dėl lietaus vandens nuvedimo sistemos kreipėsi į gamintoją UAB „Ruukki Lietuva“, kuri, išnagrinėjusi situaciją, pateikė 2013 m. rugsėjo 27 d. rekomendaciją vietoje 4 sumontuotų įlajų (lietvamzdžių) papildomai įrengti dar 2. UAB „Statija“ parengė gyvenamojo namo ( - ) lietvamzdžių išdėstymo schemą ir sumontavo du papildomus lietvamzdžius, kurių bendras skerspjūvio plotas yra 354 cm2, ir suderino su UAB „Arikon“ techninio projekto autore R. B.. Tokiu būdu buvo neatlygintinai pašalinti trūkumai per protingą terminą, t. y. užtikrinti STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ numatyti reikalavimai ir statinio dalinės ekspertizės akte reikalaujamas lietvamzdžių skerspjūvio plotas.
 12. Atsakovė nurodė, kad techniniame projekte nebuvo nurodyti, kokio diametro turi būti lietvamzdžiai ir latakai, todėl jie yra įrengti pagal STR 2.05.02:2008 reikalavimus.
 13. Konkursą stogo remonto darbams atlikti organizavo ne UAB „Būsto valda“, o Daugiabučio namo ( - ) gyventojų įgaliota atstovė ieškovė R. P.. Kadangi ieškovė visiškai neatsižvelgė į UAB „Arikon“ parengtą techninį projektą, sąmata, esanti pasirašytoje sutartyje su užsakovu buvo sudaryta ne pagal Techninio projekto reikalavimus, bet pagal sudarytus darbų kiekių žiniaraščius ir pageidavimus. Sąmatos sudarymo metu R. P. nusprendė į sąmatą sniego gaudytuvų neįtraukti, nes dvejojo dėl jų būtinumo, baiminosi, kad sumontavus gaudytuvus, ant stogo susidarys sniego sankaupos, kurios pažeis stogo dangą. Ji teigė, kad darbų eigoje nuspręs, ar reikia sniego gaudytuvus įrengti, taip pat pažadėjo, jog už šiuos darbus bus papildomai apmokėta. Be to, projekte nėra detalizuotas sniego gaudytuvų kiekis (neaišku, kiek jų įrengti, visu pastato perimetru, ar tik virš pagrindinio įėjimo) montavimo vietos bei tipas. Taigi, sniego gaudytuvų įrengimas nebuvo numatytas sutartyje.
 14. Ieškovių reikalavimas įpareigoti solidariai atsakoves pakeisti daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), įrengtus d85 lietvamzdžius ir dl25 latakus į UAB „Arikon“ parengtame Daugiabučio gyvenamojo namo paprastojo remonto projekte numatytus dl00 lietvamzdžius ir dl50 latakus (techniniame projekte numatytas bendras skersmuo dl00), t. y. įrengti lietvamzdžius iš naujo, yra visiškai nepagrįstas, kadangi trūkumai jau yra neatlygintinai pašalinti. Nepagrįstas, atsakovo UAB „Statija“ nuomone, ir reikalavimas visuose stogo šlaituose įrengti sniego gaudytuvus, nes jie nebuvo numatyti sąmatoje. Taip pat nepagrįstas yra reikalavimas įrengti stogelius virš esamų dūmtraukių, kadangi jie yra jau įrengti pagal Techninį projektą vykdant rangos sutartį.
 15. Atsakovė UAB „Būsto valda“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį jo atžvilgiu, kaip nepagrįstą, atmesti. Nurodė, kad ieškovės neįrodė esant civilinės atsakomybės sąlygų viseto atsakovo UAB „Būsto valda“ atžvilgiu, o pats ieškovių reikalavimas yra negalimas, kadangi atsakovas neatliko jokių darbų, kurių trūkumų pašalinimo reikalauja ieškovai.
 16. Pagal ginčo santykiams taikytinų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 788 patvirtintų Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 4 p., pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, bet ne konkrečių darbų atlikimas, kas nagrinėjamu atveju pačių ieškovų iniciatyva buvo pavesta atsakovei UAB „Statija“, o atsakovė UAB „Būsto valda“ neatliko jokių konkrečių veiksmų, suponuojančių jos esą padarytus pažeidimus, kadangi iš esmės rangovo stogo remonto darbams atlikti atrinkimo ir sutarties su juo sudarymą bei vykdymą faktiškai kontroliavo ne atsakovė UAB „Būsto valda“, bet pati ieškovė R. P..
 17. Ieškovės nepateikė jokių duomenų, kurie objektyviai pagrįstų, kad esą netinkamai atlikti stogo remonto darbai yra sąlygoti konkrečių atsakovė veiksmų. Ieškovių nurodoma neva teisės aktuose nustatytų atsakovės kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijų netinkamas vykdymas negali būti laikomas pagrindu atsakovei taisyti ne pačios atsakovės atliktų darbų trūkumų, kadangi savo kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijas atsakovė įvykdė tinkamai ir užtikrino ieškovų kaip namo savininkų atstovavimą sutartiniuose santykiuose su rangovu. Atsakovės techninės priežiūros veiksmai bei kitų teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas visiškai atitinka atsakovei taikytinus teisės aktų reikalavimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad būtent atsakovė UAB „Būsto valda“ gali būti įpareigota atlikti atitinkamus veiksmus, ar kad stogo remonto darbų trūkumai yra sąlygoti atsakovės kaltės.
 18. Dar prieš susirinkimo dėl stogo remonto darbų atlikimo sušaukimą, ieškovės faktiškai jau buvo parinkusios šių darbų rangovę – atsakovę UAB „Statija“ ir preliminariai suderinusios darbų kainą. Taigi, atsakovės UAB ,,Būsto valda“ dalyvavimas minėtų rangos darbų atlikime, buvo tik formalus, užtikrinant Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų atsakovui numatytus uždavinius. Dėl to, atsižvelgiant į tai, formaliai sutartį su atsirinktu rangovu sudarė atsakovė UAB „Būsto valda“, tačiau pačių rangos darbų inicijavimas ir viso jų atlikimo procesas buvo kontroliuojamas išimtinai ieškovės R. P..
 19. Atsakovės UAB „Statija“ atlikti stogo remonto darbai yra laikytini paprastuoju remontu, kurio metu visi darbai atliekami pagal šalių suderintą sąmatą, pakeičiant susidėvėjusias konstrukcijas naujomis ir neatliekant jokių papildomų darbų, taip pat kurio metu rangovas neturėjo pareigos įrengti jokių inžinerinių statinių (sniego gaudyklių), kurių nebuvo iki remonto darbų. Taigi, aplinkybė, kad sniego gaudytuvų įrengimas nebuvo įtrauktas į sąmatą ir ieškovė R. P. su tuo sutiko patvirtindama tiek sąmatą, tiek ir dalį atliktų darbų, pagrindžia, kad jokios konstrukcijos, kurių nebuvo iki atlikto remonto, neturėjo būti įrengtos ir šalys dėl jų nesitarė. Sniego gaudytuvų įrengimas nebuvo rangos sutarties objektas ir pati ieškovė R. P. nurodė, kad dėl šių „papildomų“ darbų atskirai nuspręs stogo remonto atlikimo metu, tačiau jie taip ir nebuvo užsakyti, todėl ir neatlikti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad minėtų darbų neatlikimas negali būti laikomas trūkumu kaip tokiu, kadangi sniego gaudytuvų įrengimas nebuvo sutartas rangos sutartimi, todėl net ir ekspertams nustačius, kas jie privalo būti įrengti, tokie darbai privalėjo būti apmokami papildomai. Tačiau patiems ieškovams nepanorus mokėti už papildomus darbus, buvo apsiribota sąmatoje suderintais remonto darbais.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11

 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovių V. M. Ū. ir R. P. atsakovei UAB „Būsto valda“ po 499,12 Eur išlaidų advokato pagalbai, atsakovei UAB „Statija“ po 217,21Eur išlaidų advokato pagalbai ir po 500 Eur ekspertizės išlaidų, teismo ekspertui V. G. po 40,00 Eur už dalyvavimą teismo posėdyje, valstybės naudai po 27,75 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.
 2. Teismas sprendime nurodė, kad CK 6.665 str. reglamentuota rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą, t.y. jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.
 3. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Būsto valda“, vykdydama namo administratoriaus pareigas, vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 788 patvirtintų Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.7 punktu, sudarė su atsakove UAB „Statija“ rangos sutartį, kurioje ji įvardinta „Užsakovu“, o UAB „Statija“ – „Rangovu“. Atsižvelgiant į nurodytą materialinės teisės normą ieškinys CK 6.665 straipsnio pagrindu už netinkamai atliktus darbus (nukrypstant nuo sutarties sąlygų) gali būti reiškiamas išimtinai rangovui ir, kaip yra šiuo atveju, reikalaujant neatlygintinai pašalinti remonto darbų trūkumus. Vertinant ieškovių argumentą dėl UAB „Būsto valda“ netinkamo pareigų atlikimo pažymėtina, jog darbų atlikimas pagal rangos sutartį ir sutarties vykdymo kontrolė pagal atitinkamus nuostatus yra netapačios prievolės, atsiradusios skirtingais pagrindais, todėl vien dėl tos priežasties atsakovės nėra bendraskolės. Kita vertus, net jei atsakovės būtų bendraskolės, CK 6.6 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti solidariąją skolininkų pareigą, kai prievolė yra susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.717 straipsnis), šiuo atveju negalėtų būti taikoma atsižvelgiant į CK 6.716 straipsnio 3 dalies nuostatas. Todėl ieškovių pareikštas reikalavimas atsakovei, kaip solidariai bendraskolei UAB „Būsto valda“ – įpareigoti atlikti tam tikrus darbus atmestinas, kaip teisiškai nepagrįstas, išaiškinant, jog netinkamas administratoriaus paslaugų teikimas, jei jis toks būtų, turėtų būti sprendžiamas kitais norminiuose aktuose numatytais būdais. Ieškovėms kitokio reikalavimo šiam atsakovui nepareiškus, teismas plačiau dėl to nepasisakė.
 4. Statybos įstatymas (toliau – SĮ) apibrėždamas statytojo sąvoką nurodo, kad Statytojas (Užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui (SĮ 2 str. 41 p.) Įvertinant tai, jog UAB „Būsto valda“ yra daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris turtą administruoja CK 4.240 straipsnio pagrindu (CK. 4.84 straipsnis), pažymėtina, kad administratorius, vykdydamas jam įstatymu suteiktas teises įgyvendina ne savo, o naudos gavėjo, šiuo atveju – turto savininkų, kurių naudai nustatytas administravimas, naudai (CK 4.242 straipsnio 2 dalis), kas reiškia, jog tarp administratoriaus ir turto savininkų susiklosto tarpusavio pasitikėjimo santykiai. Atsižvelgiant į Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų 2001 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-788 įtvirtintą administratoriaus pareigą su atrinktais paslaugų teikėjais sudaryti sutartis savo vardu, laikytina, kad UAB „Būsto valda“ (Užsakovas) sudarydama Rangos sutartį su UAB „Statija“ (Rangovu) veikė namo bendraturčių interesais, todėl ieškovės įgijo teisę kreiptis į teismą dėl, jų nuomone, netinkamai atliktų remonto darbų trūkumų pašalinimo.
 5. Sutartis nagrinėjamos bylos atveju yra dviejų asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas asmuo įsipareigoja kitam asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarasis įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Sutartis yra dvišalis sandoris (CK 1.63 straipsnio 6 dalis) pagal kurį atsiranda prievoliniai teisiniai šalių tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl sutarties šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir jas tinkamai vykdyti.
 6. Teismo paskirtos Statybos Techninės ekspertizės aktu nustatyta, kad sutartyje nurodyto techninio projekto nėra, yra Techninis projektas Nr. 540/12, kuris nėra skirtas statybos darbams vykdyti. Kaip nurodyta ekspertizės tiriamojoje dalyje, Statybos darbai vykdomi ir statybinių konstrukcijų elementai gaminami pagal Darbo projektą arba techninį darbo projektą, kuriuo vadovaujantis pasiekiami Techninio projekto ir Darbo projekto tikslai. Darbo projekto parengimas galėjo būti pavestas ir rangovui, tačiau rangos sutartyje tokio pavedimo nėra, kas reiškia, jog rangovas nebuvo įsipareigojęs parengti darbo projektą. Ekspertas pažymėjo, jog šiuo atveju, turėjo būti rengiamas supaprastintas statinio projektas – paprastojo remonto aprašas, kuriame turėjo būti aprašyti visi techniniai reikalavimai bei sprendiniai, pridėti juos pagrindžiantys skaičiavimai, brėžiniai, schemos ir pan. (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 9 p.; STR1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 16 p.). Įvertinęs projektą, kurio pagrindu rangovas turėjo atlikti remonto darbus, ekspertas pateikė tarpinę išvadą, jog Statybos darbai atlikti neturint nustatytos sudėties privalomo statybos darbams pradėti dokumento – statinio projekto, taip kaip jį, jo visumą apibrėžia normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Ekspertas, konstatavęs tai, jog techninio projekto sprendinius bei reikalavimus detalizuojantis ir įgyvendinantis (darbo projektas) nerengtas nurodė, kad Stogo konstrukcijos įrengimo projekto (vertinant jį kaip visumą) detalumas nėra pakankamas stogo remonto darbams atlikti nurodė, kokie konkrečiai konstrukciniai sprendiniai, skirti statybos darbams atlikti nebuvo parengti (Akto Tiriamoji dalis 2.7.5.p. Stogo konstrukcijos įrengimo projekto tyrimo ir vertinimo rezultatai) ir atsakydamas į teismo užduotus klausimus pateikė išvadas, kad UAB „Arikon“ paruoštame stogo paprastojo remonto projekte užduotis dūmtraukių (ventiliacijos kaminų) stogelių įrengimui nėra suformuluota; stogeliai privalo būti įrengti, tačiau nei projekte, nei rangos sutartyje nėra jų įrengimo konstrukcinių sprendinių (brėžiniai, tipas, forma, matmenys ir kt.); sniego gaudytuvų įrengimas yra būtinas, privalomas, tačiau nei techniniame projekte, nei rangos sutartyje nėra jų įrengimo konstrukcinių sprendinių (brėžiniai, tipas, forma, matmenys, tvirtinimo vietos ir būdai bei kt.). Pasisakydamas dėl šiuo metu įrengtos (funkcionuojančios) lietaus nuvedimo sistemos, vertinant ją kaip visumą, reikalavimo nustatyto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 62.3 p. nurodė, kad ji šio reikalavimo netenkina; įrengtų lietvamzdžių bei pakabinamų stogo latakų skerspjūvio plotas yra pakankamas tik dviejose stogo plokštumose, esančiose pastato šiaurės vakarų ir pietvakarių pusėse; namo šiauriniame ir rytiniame kampuose įrengti du mažesnio skersmens lietvamzdžiai (atitinkamai ir latakai) vietoj vieno didesnio skersmens lietvamzdžio eksploatacinius (normatyvinius statybos techninius) reikalavimus tenkina; lietaus sistema, jei ji būtų įrengta iš keturių 100mm skersmens lietvamzdžių, reikalavimo, nurodyto nustatyto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 62.3 p. netenkintų.
 7. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovės, kaip statytojos aktyviai dalyvavo stogo remonto darbų atlikimo procese – jos inicijavo stogo remonto darbus, užsakė projektavimo darbus, rinkosi rangovą, derino darbų sąmatas, prižiūrėjo vykdomus darbus, reiškė pretenzijas ir pan. Pažymėtina, kad nei darbų kiekių žiniaraščiuose nei sąmatose nėra numatyti tokie darbai kaip stogelių virš esamų dūmtraukių įrengimas ir stogo šlaituose sniego gaudytuvų ir stogo kopėtėlių įrengimas.
 8. Ieškovių pareiga buvo pateikti rangovui tinkamą projektą statybos darbams atlikti, o to nepadarius joms, kaip statytojoms, tenka tokio projekto nepateikimo kilusios pasekmės. Šiuo atveju vertintina ir tai, jog projekte numatytas stogo projektinis sprendinys – esama surūdijusi lietaus nuvedimo sistema keičiama nauja apvalaus skerspjūvio d100 lietaus nuvedimo sistema suformuluotas taip pat neatlikus skaičiavimų, dėl ko, eksperto išvadoje įvertintas kaip neatitinkantis STR reikalavimų, todėl ieškovių reikalavimas rangovui pakeisti dabar jau įrengtus skardinius d85 lietvamzdžius ir d125 lietlovius į ne mažesnio kaip d100 lietvamzdžius ir ne mažesnio kaip d150 lietlovius, įrengiant po vieną lietvamzdį kiekviename namo kampe laikytinas teisiškai nepagrįstu ir dėl tos priežasties, jog projekte ši užduotis suformuluota kitaip.
 9. Teismui nustačius, kad statybos darbai atlikti neturint nustatytos sudėties privalomo statybos darbams pradėti dokumento, o pateiktame techniniame projekte nėra atlikti atitinkami paskaičiavimai bei parengti prašomų atlikti darbų konstrukciniai sprendiniai, nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad rangovas darbus atliko netinkamai – nukrypstant nuo sutarties sąlygų, o nekonstatavus tokios aplinkybės nėra pagrindo jam taikyti civilinę atsakomybę, numatytą CK 6.665 straipsnyje.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13

 1. Apeliaciniu skundu ieškovės R. P. ir Virginija M. Ū. prašo panaikinti dalį Kauno apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimo ir priimti šioje dalyje naują sprendimą, įpareigoti solidariai atsakoves UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti daugiabučiame gyvenamajame name lA2p, esančiame ( - ), įrengtus d85 lietvamzdžius ir d125 lietlovius į skardinius ne mažesnio kaip d100 lietvamzdžius ir ne mažesnio kaip d150 lietlovius, įrengiant po vieną lietvamzdį kiekviename namo kampe, įrengti stogelius virš esamų dūmtraukių, visuose stogo šlaituose įrengti sniego gaudytuvus, pakeisti netinkamo pločio lietskardes, kuriomis yra sandariai uždengtos stogo šlaitų apačiose (atbrailose) suformuotos ventiliacinės kiaurymės. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo sprendimas yra iš dalies nepagrįstas ir neteisėtas, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, pažeidė procesinės teisės normas, teismo išvados neatitinka faktinių aplinkybių ir prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Apeliantės sutinka su sprendimo dalimi, kuria atmestas reikalavimas įrengti stogo kopėtėles.
  2. Teismo išvados, jog turėjo būti rengiamas supaprastintas statinio projektas – paprastojo remonto aprašas, kuriame turėjo būti aprašyti visi techniniai reikalavimai bei sprendiniai, pridėti juos pagrindžiantys skaičiavimai, brėžiniai, schemos ir pan. (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 9 p.; STR1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 16 p.) yra nepagrįstos, nes normatyviniai reikalavimai paprastojo remonto aprašui nenumato reikalavimo, kad jame būtų aprašyti visi techniniai reikalavimai bei sprendiniai, pridėti juos pagrindžiantys skaičiavimai, brėžiniai, schemos ir pan.
  3. Ekspertas ekspertizės akto tiriamojoje dalyje 2.7.3 p. išdėstė reikalavimus techniniam projektui, kuris konkrečiu atveju nebuvo rengtas ir konkrečiu atveju nebuvo būtinas pagal teisės aktų reikalavimus. Byloje esantis projektas tik įvardintas techniniu, nes techninio projekto paprastojo remonto atveju teisės aktai nereikalauja, o pakanka paprastojo remonto aprašo. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1-13 punktuose išvardinti statinio projektai: statybos projektas, rekonstravimo projektas, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas, kapitalinio remonto projektas, paprastojo remonto projektas, supaprastintas statybos projektas, supaprastintas rekonstravimo projektas, kapitalinio remonto aprašas, paprastojo remonto aprašas, griovimo projektas, griovimo aprašas, supaprastintas griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas. Visi minėti projektai taip pat išvardinti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Dl-708, (toliau - Reglamentas) 1.1 punkte ir Reglamente trumpinami kaip „Projektai“.
  4. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau - Reglamentas) 11 ir 12 punktuose nurodyti atvejai, kada statinio projektas rengiamas dviem etapais (techninis projektas ir darbo projektas) ir vienu etapu (techninis darbo projektas). Reglamento 12.2 punkte numatyta, kad vienu etapu rengiamas supaprastintas projektas (pagal Reglamento 6.5 punktą, supaprastintas projektas yra supaprastintas statybos projektas, supaprastintas rekonstravimo projektas, kapitalinio remonto aprašas, paprastojo remonto aprašas).
  5. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.11 punktu, statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojų inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas yra statinio paprastojo remonto darbai. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą paprastojo remonto aprašas statinio paprastajam remontui rengiamas tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Statybą leidžiantys dokumentai“ ir Statybos įstatymo 23 str. 4 p. minėtiems paprastojo remonto darbams atlikti statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinį pritarimą (kuris buvo gautas), todėl nepagrįsta teismo išvada, jog statybos darbai atlikti neturint statybą leidžiančio dokumento. Statinio paprastojo remonto atveju rengiamas supaprastintos sudėties projektas, t. y. paprastojo remonto aprašas, kurio sudėtis reglamentuota STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 35.1punkte. Techninis projektas, Darbo projektas ar Techninis darbo projektas rengiami ypatingo ir neypatingo statinio naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais.
  6. Teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo Statybos įstatymo 21 straipsniu, kuris numato, kad statinio paprastasis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant (šalinami bendrųjų statinio inžinerinių sistemų defektai, pakeičiami atskiri susidėvėję šių sistemų elementai, tačiau nekeičiamas jų tipas bei pralaidumas). Paprastojo remonto metu naujai neprojektuojama, o tik pakeičiamos naujomis susidėvėję dalys, po remonto nepabloginant kokybės, ko ir buvo siekiama konkrečiu atveju (seną susidėvėjusią lietaus nuvedimo sistemą pakeisti nauja tokia pačia lietaus nuvedimo sistema). Projektavimo darbu sutartis Nr.540/12 sudaryta 2012 m. kovo 5 d., todėl projektas parengtas atitinkamai pagal tuo metu galiojusios redakcijos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ privalomojo reikalavimo 35 p., kuris numato, kad projektą – paprastojo remonto aprašą sudaro tik aiškinamasis raštas (35.1 p). Todėl Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) paprastojo remonto aprašas yra vienos stadijos projektas ir jo sudėtis atitinka visus jam keliamus reikalavimus ir be to dar papildytas (nors nebuvo privaloma) vėlesnės redakcijos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 35.1 p. reikalavimu į projekto sudėtį įtraukti paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį su technine specifikacija. Nei teismo sprendime, nei ekspertizės akte nėra nurodytas teisės aktas, kuris prie aiškinamojo rašto (35.1 p.) reikalautų pateikti brėžinius, skaičiavimus, kurie paprastai būna Techniniame projekte, skirtame naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais. Teismo išvados padarytos neatsižvelgiant į STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.8. p. kuriame numatyta, kad aiškinamasis raštas – Projekto tekstinis dokumentas, jo aiškinamoji dalis. Byloje esančiame projekte yra aiškiai nurodyta, kokius darbus reikalinga atlikti.
  7. Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punktas numato, kad rangovas turi pareigą vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, tačiau nors atsakovė UAB „Statija“ šio reikalavimo nevykdė (konstatuota ekspertizės akte), pirmosios instancijos teismas dėl nesuprantamų priežasčių ieškinį atmetė.
  8. Teismas neatsižvelgė ir nevertino, kad rangovas atlikdamas darbus privalėjo vadovautis ir STR 1.05.06:2010 6.9. punktu, kuris numato, kad techninės specifikacijos – projekto dokumentas, kuriame pateikiamos būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos. Techninės specifikacijos apibrėžimas pateikiamas ir Statybos įstatymo 2 straipsnio 60 punkte. Konkrečiu atveju techninės specifikacijos lietaus nuvedimo sistemai yra nurodytos projekto 7.1.–7.9. punktuose Šis normatyvinis reikalavimas į projektą yra įtrauktas remiantis STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 62.1–62.9 punktų reikalavimais. Teismas nagrinėdamas bylą ir spręsdamas ieškinio reikalavimų pagrįstumą privalėjo savo sprendime remtis minėtu STR.
  9. Teismas priimdamas sprendimą neatsižvelgė, kad atsakovė UAB „Statija“ (Rangovas) sudarydama 2013 m. gegužės 6 d. Rangos sutartį Nr. 13/05/06-1 su UAB „Būsto valda", kuria rangovas įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti daugiabučio gyvenamojo namo 1 A2p ( - ), stogo ir fasadų paprastojo remonto darbus, pagal Techninį projektą Nr. 2012-01P-TP.2012 ir vėliau jokių pastabų, nei pretenzijų pateiktam projektui niekada nepareiškė.
  10. Akivaizdu, kad atsakovė UAB „Statija“ sumontavo kitokią lietaus nuvedimo sistemą nei numatyta projekte ir rangos sutartyje. Iš teismo sprendimo galima spręsti, kad lietaus sistemą pakeisti į kitokią UAB „Statija“ turėjo teisę, nes papildomas lietvamzdžių įrengimas buvo suderintas su UAB „Arikon“ techninio projekto autore R. B., kuri neturėjo teisės derinti tokių projekto pakeitimų.
  11. Byloje esantis projektas visiškai atitinka paprastojo remonto aprašui keliamus reikalavimus. Tam nustatyti nėra reikalingos specialios žinios, o tik teisės aktų reglamentuojančių projektų rengimą analizė (Statybos įstatymas, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“). Be jokio teisinio pagrindo teismas konstatavo, kad visa atsakomybės našta turi tekti ieškovėms, nes jos nepateikė privalomo statybos darbams pradėti dokumento. Kita vertus, jeigu teismas nurodo, kad darbai buvo pradėti be statybą leidžiančio dokumento, tai reiškia, kad UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ vykdė savavališkos statybos darbus ir veikė savo rizika, dar daugiau, remiantis tokia logika ieškovėms nebūtų pareigos sumokėti už savavališkos statybos darbus, nes reikėtų vadovautis principu, kad iš neteisės negali atsirasti teisė.
  12. Įvertinti, ar rangovas UAB „Statija“ įvykdė tai, kas buvo numatyta projekte ir rangos sutartyje, nereikalauja specialių žinių, nes atsakovė UAB „Statija“ pripažįsta faktą, kad vietoje surūdijusios lietaus nuvedimo sistemos ją pakeitė nauja apvalaus skerspjūvio d87 mm lietaus nuvedimo sistema, t. y. ne tokia, kokia buvo numatyta projekte. Pagal projekto 7.3. punkto reikalavimus lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais, kaip numato STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 62.1 – 62.9 p. Atsakovės šioje byloje nepateikė įrodymų, kad pagal jų atliktus skaičiavimus jų sumontuota d87 mm lietaus nuvedimo sistema atitinka projekto, rangos sutarties ir STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 62.1 – 62.9 p. reikalavimus. Priešingai, byloje ekspertas V. G. atsakydamas į 2 ekspertizės klausimą išvadoje nurodė, kad šiuo metu įrengta (funkcionuojanti) lietaus nuvedimo sistema, vertinant ją kaip visumą, reikalavimo, nustatyto STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 62.3 punkte, netenkina.
  13. Šioje byloje neturėjo būti net nagrinėjamos alternatyvos naujai lietaus nuvedimo sistemai, kuri numatyta projekte ir sutartyje, t. y. ar yra galimybė rangovui išsisukti iš padėties įrengus kelis mažesnio diametro lietvamzdžius, vietoje projekte numatytų d100 mm, nes tokios rangovo veiksmų laisvės nenumato jokios teisės aktai. Byloje yra daugiau nei pakankamai įrodymų, kad atsakovė UAB „Statija“ įrengė kitokią lietaus nuvedimo sistemą, kuri neatitinka nei projektinių sprendimų, nei normatyvinių reikalavimų, todėl priešingai nei nustatė teismas, UAB „Statija“ kyla atsakomybė numatyta CK 6.665 straipsnyje.
  14. Pagal rangos sutartį atsakovė privalėjo laikytis visų norminių aktų reikalavimų, tačiau to nepadarė, nes neįrengė sniego gaudytuvų. Atsakovės atsikirtimai, esą šie darbai nebuvo numatyti sąmatoje, nėra pagrįsti, nes UAB „Statija” rangos sutartimi įsipareigojo atlikti darbus ne pagal sąmatą, o pagal projektą, kurio 7.10 punkte yra numatyta, kad šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvai išvardintais atvejais. Šis reikalavimas projekte įrašytas remiantis STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 62.10.1 punkto reikalavimais.
  15. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir netaikė STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas, kurio 24 p. 4 d numato, kad statinių paprastasis remontas, nesudėtingų statinių kapitalinis remontas, statinių ar patalpų paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingų statinių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas), nekeičiant statinio kategorijos, užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Teismas neatsižvelgė ir į rangos sutarties 3.9 p., kuris numato, kad tinkamas rangovo darbų įvykdymas yra patvirtinamas baigiamuoju atliktų darbų aktu. Atsakovės yra pripažinę, kad baigiamasis aktas nebuvo pasirašytas ir todėl byloje jo nėra.
  16. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad atsakovė UAB „Būsto valda“ pažeidė Kauno m. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-788, 5.7 punktą, pagal kurį namo administratorius privalo kontroliuoti su atrinktais paslaugų teikėjais sudarytas sutartis, o pagal 5.14 punktą administratorius už savo funkcijų atlikimą atsako patalpų savininkams. UAB „Būsto valda“ yra daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris turtą administruoja CK 4.240 straipsnio pagrindu. Administratorius, vykdydamas jam įstatymu suteiktas teises įgyvendina ne savo, o naudos gavėjo, šiuo atveju – turto savininkų, kurių naudai nustatytas administravimas, naudai (CK 4.242 straipsnio 2 dalis), kas reiškia, jog tarp administratoriaus ir turto savininkų susiklosto tarpusavio pasitikėjimo santykiai.
  17. Faktinės bylos aplinkybės ir byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas UAB „Būsto valda“ nevykdė savo funkcijų ir rangos sutarties sąlygų – nereagavo į rangovo nekokybiškai atliekamus darbus, nenurodė darbų trūkumų (juos nurodė ieškovė R. P. raštuose ir jų buvimą patvirtino teismo ekspertizės išvados), nesiėmė veiksmų, kad tie trūkumai būtų ištaisyti, t. y. neveikė statytojo interesais, kuris turi prievolę sumokėti už kokybiškai atliktą darbą. Be to, UAB „Būsto valda“ nereagavo į UAB „Ekspertika“ privalomas pastabas, tokiu būdu pažeidė STR1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 41 p.
  18. Šioje byloje UAB „Būsto valda“ atsakove patraukta dėl savo užimtos teisinės pozicijos, esą visi darbai, kuriuos atliko UAB „Statija“ yra atlikti kokybiškai, kas buvo paneigta teismo ekspertizės. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, jog UAB „Būsto valda“ neprivalo atsakyti, tokios savo išvados nesuderino su išvada, jog darbai buvo atlikti neturint projekto ir statybą leidžiančio dokumento. O tai reiškia, kad užsakovas (UAB „Būsto valda“) neturėdamas projekto ir statybą leidžiančio dokumento (pagal pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadas) paskelbė konkursą statybos darbams, sudarė rangos sutartį, kontroliavo rangovo atliekamus statybos darbus, juos priiminėjo pagal perdavimo – priėmimo aktus. Teismas sprendime nurodė materialinės teisės normas, kurios reglamentuoja turto administravimo santykius, tačiau jų netaikė. CK 4.242 straipsnio 1 dalis numato, kad administratorius vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymo ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių.
  19. Solidari UAB „Būsto valda“ atsakomybė kyla pagal CK 6.6 straipsnio 3 dalį, kadangi atsakovė teikė administravimo paslaugas bei ieškovių teises bendrais veiksmais (neveikimu) pažeidė kartu su UAB “Statija”. Teismas neatsižvelgė, kad rangos sutartis yra dvišalė, todėl darbų atlikimas pagal rangos sutartį ir sutarties vykdymo kontrolė yra tos pačios rangos sutarties reguliavimo dalykas. Teismas daug dėmesio skyrė CK 6.716, 6.717, 6.665 straipsnių nuostatų analizei, tačiau neatsižvelgė į tai, kad ieškovės solidarią atsakovių atsakomybę kildina iš bendrosios teisės normos, t. y. CK 6.6 straipsnis
  20. Teismas turėjo taikyti CK 6.6 straipsnio 4 dalį, kuri numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę (konkrečiu atveju statybos darbus pagal rangos sutartį) įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Ieškovės pasirinko būtent tokį savo teisių gynimo būdą, reikalaudamos, kad rangos sutartis būtų tinkamai įvykdyta.
 2. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Statija“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentai:
  1. Tarp UAB „Būsto valda“ (Užsakovas) ir UAB „Statija“ (Rangovas) buvo sudaryta 2013-05-06 rangos sutartis Nr. 13/05/06-1, pagal kurią Rangovas įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti daugiabučio gyvenamojo namo lA2p ( - ) stogo ir fasadų paprastojo remonto darbus, pagal Techninį projektą Nr.2012-01P-TP.2012 bei perduoti tinkamai atliktus Darbus nustatytais terminais Užsakovui, taip pat vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Rangovu už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka.
  2. Vykdydama 2013-05-06 rangos sutartį pagal Techninį projektą, remiantis UAB „Ruukki Lietuva“ rekomendacijomis, UAB „Statija“ įrengė lietaus nuvedimo sistemą 125/87 mm skersmens, naudojamą gyvenamiesiems namams su nedidelio stogo šlaitais.
  3. Įrengus lietaus nuvedimo sistemą, UAB „Būsto valda“, pagal ieškovių 2013-08-19 ir 2013-09-16 prašymuose pateiktą informaciją ir statinio 2013-09-11 dalinės ekspertizės aktą Nr. 13-09/13, kreipėsi dėl netinkamai vykdomų gyvenamojo namo, adresu ( - ), stogo remonto darbų. Šiame dalinės ekspertizės akte nurodyta, kad įrengtų lietvamzdžių bendras plotas 226,7 cm2. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos, Stogai“ 7.3 p. numatyta, kad tenkantis 1 m2 šlaitinio stogo (turima galvoje horizontali projekcija) lietvamzdžių ar latakų plotas turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2. Esamo stogo horizontalios projekcijos plotas yra 186 cm2. Taigi būtina įrengti ne mažesnio kaip 279 cm2 ploto lietvamzdžius ir lietlovius. Tokiu būdu, įrengtų lietvamzdžių skerspjūvio plotas yra nepakankamas.
  4. Vykdydama bendradarbiavimo pareigą, UAB „Statija“ dėl lietaus vandens nuvedimo sistemos kreipėsi į gamintoją UAB „Ruukki Lietuva“, kuri, išnagrinėjusi situaciją, pateikė 2013- 09-27 rekomendaciją vietoje 4 (keturių) sumontuotų įlajų (lietvamzdžių) papildomai įrengti dar 2 (du). Atsižvelgdama į dalinės ekspertizės akte pateiktas pastabas ir vadovaudamasi pateiktomis UAB „Ruukki Lietuva“ rekomendacijomis, UAB „Statija“ parengė gyv. namo ( - ) lietvamzdžių išdėstymo schemą ir sumontavo du papildomus lietvamzdžius, kurių bendras skerspjūvio plotas yra 354 cm2, ir suderino su UAB „Arikon“ techninio projekto autore R. B.. Tokiu būdu buvo neatlygintinai pašalinti trūkumai per protingą terminą, t.y. užtikrinti STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos, Stogai“ numatyti reikalavimai ir statinio dalinės ekspertizės akte reikalaujamas lietvamzdžių skerspjūvio plotas. Atkreiptinas dėmesys, kad techniniame projekte nebuvo nurodyti kokio diametro turi būti lietvamzdžiai ir latakai, todėl jie yra įrengti pagal STR 2.05.02:2008 reikalavimus.
  5. Pagal CK 6.665 straipsnio 2 dalį rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti užsakovui dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo padarytus nuostolius. Šiuo atveju užsakovas privalo grąžinti perduotąjį darbų rezultatą rangovui, jeigu jį grąžinti, atsižvelgiant į darbų pobūdį, yra įmanoma.
  6. Konkursą stogo remonto darbams atlikti organizavo ne UAB „Būsto valda“, o Daugiabučio namo, adresas ( - ), gyventojų įgaliota atstovė ieškovė R. P.. Kadangi ieškovė visiškai neatsižvelgė į UAB „Arikon parengtą techninį projektą, sąmata, esanti pasirašytoje sutartyje su užsakovu buvo sudaryta ne pagal Techninio projekto reikalavimus, bet pagal sudarytus darbų kiekių žiniaraščius ir pageidavimus. Sąmatos sudarymo metu R. P. nusprendė į sąmatą sniego gaudytuvų neįtraukti, nes ji dvejojo dėl jų būtinumo, baiminosi, kad sumontavus gaudytuvus, ant stogo susidarys sniego sankaupos, kurios pažeis stogo dangą. R. P. teigė, kad darbų eigoje nuspręs, ar reikia sniego gaudytuvus įrengti taip pat pažadėjo, jog už šiuos darbus bus papildomai apmokėta. Projekte nėra detalizuotas sniego gaudytuvų kiekis (neaišku, kiek jų įrengti, visu pastato perimetru, ar tik virš pagrindinio įėjimo) montavimo vietos bei tipas. Taigi sniego gaudytuvų įrengimas nebuvo numatytas sutartyje. R. P. tik suderinusi stogo remonto darbų sąmatą su UAB „Statija“, išreiškė pageidavimą (ar davė nurodymą) UAB „Būsto valda“ skelbti konkursą ir primygtinai reikalavo, kad į rangos sutartį būtų įtraukta sąlyga, jog darbai atliekami pagal techninį projektą. Ieškovė R. P. yra šios srities specialistė ir derindama sąmatą jau buvo numačiusi dabartinę rangos darbų pabaigą. Dėl nurodytų aplinkybių nepagrįstai pareikštas reikalavimas UAB „Būsto valda“.
  7. Bylos medžiagoje pateikti įrodymai ir teismo paskirtos ekspertizės išvados patvirtina, kad techninis projektas buvo parengtas su trūkumais. Nurodytą aplinkybę patvirtino ir projekto rengėja R. B.. Ieškovė R. P. yra projekto užsakovė. Kadangi R. P., būdama šios srities specialistė, derino būsimus darbus ir apibrėžė juos sąmatoje, buvo įvertinta, kad techninis projektas yra tinkamas, o jo trūkumų ištaisymas buvo derinamas su gamintoju ir projektuotoju. Projekte nebuvo numatyti lietvamzdžiai d100. Su architekte buvo suderinta projekto korektūra, dėl papildomų 2 lietvamzdžių įrengimo. Kaip nurodė ekspertas netgi įrengus 4 d100 apvalaus skersmens lietvamzdžius, tai netenkintų reikalavimų. Pakeisti lietvamzdžius d100 techniškai yra per daug sudėtinga, brangu ir neturi prasmės, nes lietlovių (latakų) skersmuo tenkina reikalavimus, todėl nesuprantamas ieškovių reikalavimas pakeisti ir lietlovius.
  8. Sniego gaudytuvai nebuvo įtraukti į sąmatą ir nebuvo pasiūlyme, nes R. P. derindama pasiūlymą konkursui, jų atsisakė. Ventiliacijos angos yra apskardintos, o ventiliacijos kaminėliai nebuvo numatyti projekte, nebuvo įtraukti į sąmatą ir UAB Statija pasiūlyme. UAB „Statija“ sutinka su teismo paskirtos ekspertizės išvadomis, todėl siūlė ieškovėms savo sąskaita ištaisyti defektus: įrengti papildomą lietvamzdį (gali būti ir d100); pašalinti nuolydžio defektą (duobę); ne pakeisti, o sutvarkyti lietskardes. Suderinus kainą galima būtų įrengti pagal projekto korektūrą ir sniego gaudytuvus bei ventiliacijos kaminėlius.
  9. Ieškovių reikalavimas įpareigoti solidariai atsakoves UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti daugiabučiame gyvenamajame name lA2p, esančiame ( - ), įrengtus d85 lietvamzdžius ir d125 latakus į UAB „Arikon" parengtame Daugiabučio gyvenamojo namo paprastojo remonto projekte numatytus d100 lietvamzdžius ir d150 latakus (techniniame projekte numatytas bendras skersmuo d100), t.y. įrengti lietvamzdžius iš naujo, yra visiškai nepagrįstas, kadangi, pirma, trūkumai jau yra neatlygintinai pašalinti per protingą terminą, antra, pagal minėtą CK 6.665 straipsnio 2 dalį, lietvamzdžių įrengimas iš naujo yra UAB „Statija“ teisė, bet ne pareiga.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl rangos sutarties šalių – užsakovo ir rangovo solidarios pareigos ištaisyti daugiabučiame gyvenamajame name atliktų statybos darbų trūkumus.
 3. Ieškinys yra kildinamas iš atsakovų UAB „Būsto valda“ (užsakovo) ir UAB „Statija“ (rangovo) 2013 m. gegužės 6 d. sudarytos Rangos sutarties Nr. 13/05/06-1, pagal kurią UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo 1A2p ( - ), stogo ir fasadų paprastojo remonto darbus, pagal Techninį projektą Nr. 2012-01P-TP.2012 (Priedas Nr. 1, bendrai vadinamas „Darbais“), perduoti tinkamai atliktus darbus nustatytais terminais užsakovui, taip pat vykdyti kitus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka (t. I, b. l. 6, sutarties 1.1 p.). Sutarties 3.11 punkte atsakovai susitarė, kad atsiskaitymus už atliktus darbus užsakovas vykdo iš daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų savininkų sumokėtų už darbus lėšų (t. I, b. l. 7).
 4. Sutarties uždarumo principas lemia, kad sutartimi sukuriamos teisės ir pareigos tik jos šalims ir tik sutartį sudariusios šalys gali reikšti iš jos kylančius reikalavimus. Tačiau įstatyme nustatytos sutarties uždarumo principo išimtys – atvejai, kai sutartis turi įtakos ne tik jos šalių, bet ir trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. CK 6.191 straipsnyje nustatytas vienas šios išimties atvejų – sutarties šalys gali išlygti, jog iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui ir taip šiam sukurti reikalavimo teisę dėl prievolės įvykdymo. Kasacinio teismo konstatuota, kad teismas sutarties galią tretiesiems asmenims (tiesioginį poveikį sutartyje nedalyvavusių asmenų teisėms ir pareigoms) gali pripažinti tokiu atveju, kai tokia galimybė leidžiama įstatyme ir byloje nustatomos faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti atitinkamą sutarties uždarumo principo išimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Baldjoda“ v. Furniture Production International A/S, bylos Nr. 3K-3-367/2011). Nagrinėjamos bylos atveju statybos rangos sutarties objektas – ieškovių bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas turtas, kuris vykdant sutartį, pagerinamas/pakeičiamas ir sukuria ieškovėms daiktines teises. Be to, kaip minėta nutarties 33 punkte, rangos sutarties 3.11 punkte atsakovės susitarė, kad atsiskaitymus už atliktus darbus užsakovas vykdo iš daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų savininkų sumokėtų už darbus lėšų. Todėl pripažintina, kad statybos rangos sutartis turi įtakos ne tik atsakovių, bet ir ieškovių teisėms ir pareigoms. Šios aplinkybės sukuria ieškovėms teisę reikalauti tinkamai įvykdyti statybos rangos sutartį ir nebūnant sutarties šalimi.
 5. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681-378/2015).
 6. Minėtą rangos sutartį kaip užsakovas pasirašė atsakovė UAB „Būsto valda“, kuri administruoja daugiabutį namą, esantį ( - ), o ieškovės R. P., V. M. Ū. ir tretieji asmenys O. S., S. S., G. P. ir D. Ū. yra minėto gyvenamojo namo butų savininkai.
 7. CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šiuo atveju bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „Būsto valda“ veikia pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 788 patvirtintus Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus (toliau – Nuostatai).
 8. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra (Nuostatų 4 p.). Patalpų savininkai susirinkime ar balsuodami raštu gali išrinkti įgaliotąjį atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo ir kt. (Nuostatų 13 p.). Viena iš administratoriaus pareigų yra vykdyti savo prievoles tik patalpų savininkų interesais, nenaudoti jam suteiktų teisių savo ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti (Nuostatų 7.9 p.).
 9. Bendrojo naudojimo objektų administratorius, įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendro naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, taip pat organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą (Nuostatų 5.3 p., 5.7 p.).
 10. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad dar 2012 m. vasario 7 d. ieškovės kreipėsi į atsakovę UAB „Būsto valda“ informuodamos, kad gyvenamojo namo stogo būklė yra avarinė, todėl prašė informuoti visus butų savininkus apie būtinąjį stogo remontą už preliminarią 60 878,02 Lt kainą (t. 1, b. l. 154–155).
 11. Tuo tikslu ieškovė R. P. kreipėsi į UAB Arikon“ dėl minėto daugiabučio gyvenamojo namo tvarkybos darbų projekto ir stogo paprastojo remonto techninio projekto parengimo (t. 2, b. l. 129–131, t. 1, b. l. 15–23).
 12. 2012 m. gegužės 16 d, 2013 m. sausio 23 d. įvyko gyvenamojo namo butų savininkų susirinkimai, kurių metu savininkams buvo pateiktas techninis projektas ir butų savininkai pritarė siūlymui atlikti stogo remonto darbus pagal parengtą techninį projektą (t. 1, b. l. 156–160). Rangos darbų konkursas įvyko administratoriaus UAB „Būsto valda“ būstinėje 2013 m. kovo 20 d., kuriame 6 rangovai pateikė pasiūlymus. Gyvenamojo namo butų savininkai po derybų su rangovais pasirinko rangovu UAB „Statija“ su pateikta pakoreguota sąmata 64 937,00 Lt sumai (t. 1, b. l. 162). Pasirašant 2013 m. gegužės 6 d. rangos sutartį darbų kaina sumažinta iki 54 175,51 Lt ir šalių suderinta pagal darbų sąmatą (t. 1, b. l. 6, 166–167).
 13. Taigi, nustatyta, kad atsakovė UAB „Būsto valda“, kaip gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, vykdė butų savininkų įpareigojimus ir su atrinktu rangovu UAB „Statija“ sudarė sutartį, kaip tai numatyta Nuostatų 5.7 punkte. Pagal minėtus nuostatus, administratoriaus pareiga yra kontroliuoti, kaip pasirašytos sutartys yra vykdomos.
 14. Atsakovei UAB „Statija“ pradėjus darbus, ieškovės 2013 m. rugpjūčio 19 d. ir 2013 m. rugsėjo 16 d. raštais kreipėsi į namo administratorių UAB „Būsto valda“, nurodydamos, kad rangovo atliekami pagal sutartį darbai yra su defektais, rangovas atsisako juos ištaisyti, todėl prašė namo administratoriaus imtis priemonių, kad namo stogo remonto darbai būtų atlikti pagal rangos sutartį kokybiškai (t. 1, b. l. 29–31).
 15. Minėtiems argumentams pagrįsti ieškovės R. P. užsakymu UAB „Ekspertika“ 2013 m. rugsėjo 11 d. atliko ekspertizę ir surašė statinio dalinės ekspertizės aktą Nr. 13-09/13. Šiame akte nurodyta, kad įrengtų lietvamzdžių ir lietlovių skerspjūvio plotas yra nepakankamas ir nurodė privalomas pastabas – įrengti 4 vnt. d85 mm lietvamzdžiai su 125 mm pločio loveliai turi būti keičiami į d100 mm ir atitinkamo skersmens lietlovius; turi būti įrengti stogeliai virš esamų dūmtraukių; visuose stogo šlaituose turi būti įrengti sniego gaudytuvai. Ekspertas privalomus reikalavimus grindė STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ punktu 7.3, pagal kurį 1 m2 šlaitinio stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2, todėl būtina įrengti ne mažesnio kaip 279 cm2 ploto lietvamzdžius ir lietlovelius, bei STR 2.05.02:2008 p. 7.7, nustatančiu privalomą sniego gaudytuvų įrengimą (t. 1, b. l. 14).
 16. Atsakovė UAB „Būsto valda“ kreipėsi į rangovą UAB „Statija“ su prašymu paaiškinti pateiktas ieškovių pastabas (t. 1, b. l. 24). UAB „Statija“ 2013 m. rugsėjo 27 d. kreipėsi į UAB „Ruukki Lietuva“, kuris rekomendavo įrengti du papildomus lietvamzdžių stovus, tokiu būdu užtikrinant ekspertizės akte reikalaujamą lietvamzdžių skerspjūvio plotą 279 cm2 (t. 1, b. l. 25–28). Dėl kaminų stogelių atsakovė UAB „Statija“ paaiškino, kad projekte nebuvo pateikta kaminų stogelių detalizacija, todėl kaminus apskardino autentiškai ir funkcionaliai. Dėl sniego gaudytuvų paaiškino, kad sąmatos sudarymo metu ieškovė R. P. nusprendė į sąmatą sniego gaudytuvų neįtraukti, nes ji dvejojo dėl jų būtinumo, o darbų eigoje nusprendus įrengti sniego gaudytuvus, ieškovė rangovui pažadėjo, kad už šiuos papildomus darbus bus apmokėta.
 17. Ieškovės 2013 m. spalio 28 d. su pretenzija tiesiogiai kreipėsi į rangovą UAB „Statija“ reikalaudamos iki 2013 m. lapkričio 15 d. atlikti lietaus nuvedimo sistemos įrengimo darbus pagal sutarties ir techninio projekto reikalavimus bei ekspertizės privalomas pastabas t. y. įrengtus lietvamzdžius pakeisti į dl00 lietvamzdžius ir atitinkamo skersmens lietlovius (t. 1, b. l. 36).
 18. Atsakovė UAB „Statija“ 2013 m. lapkričio 7 d. pateikė atsakymą atsakovei UAB „Būsto valda“, o pastaroji 2013 m. lapkričio 13 d. rašte Nr. S-965 ieškovėms nurodė, kad rangovas UAB „Statija“ atliko visus darbus numatytus lokalinėje sąmatoje, pagal statinio dalinės ekspertizės akte pateiktas privalomas pastabas, rangovas papildomai įrengė du lietvamzdžių stovus pagal UAB „Ruukki Lietuva“ rekomendacijas ir suderino su techninio projekto autore R. B. (t. 1, b. l. 32–35).
 19. Apeliančių teigimu, jų teisės yra pažeidžiamos, nes stogo paprastojo remonto darbai atlikti nekokybiškai ir ne visi darbai atlikti, o pagal sutartį ieškovėms ir kitiems butų savininkams kyla pareiga sumokėti už visiškai ir kokybiškai atliktus darbus. Apeliantės neginčija savo prievolės atsiskaityti už atliktus stogo remonto darbus, tačiau prašo rangovo ir administratoriaus ištaisyti defektus ir visiškai atlikti visus darbus (CK 1.138 straipsnis). Apeliančių vertinimu, atsakovų prievolė yra solidari, nes ji susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 straipsnio 3 dalis). Atsakovė UAB „Statija“ nurodė, kad trūkumai pašalinti neatlygintinai per protingą terminą, užtikrinant STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ numatytus reikalavimus ir statinio dalinės ekspertizės akte reikalaujamą lietvamzdžių skerspjūvio plotą.
 20. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje.
 21. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovių ieškinio sprendė, kad statybos darbai atlikti neturint nustatytos sudėties privalomo statybos darbams pradėti dokumento, o pateiktame techniniame projekte nėra atlikti atitinkami paskaičiavimai bei parengti prašomų atlikti darbų konstrukciniai sprendiniai, todėl darė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog rangovas darbus atliko netinkamai – nukrypdamas nuo sutarties sąlygų, o nekonstatavus tokios aplinkybės nėra pagrindo jam taikyti civilinę atsakomybę, numatytą CK 6.665 straipsnyje. Tokią išvadą teismas darė įvertinęs ekspertizės aktą.
 22. Bylos nagrinėjimo teisme metu šalių prašymu buvo atlikta statybos techninė ekspertizė. Byloje esančiame statybos techninės teismo ekspertizės 2015 m. rugsėjo 1 d. akte ekspertas, įvertinęs projektą, kurio pagrindu rangovas turėjo atlikti remonto darbus, pateikė tarpinę išvadą, jog statybos darbai atlikti neturint nustatytos sudėties privalomo statybos darbams pradėti dokumento – statinio projekto, taip kaip jį, jo visumą apibrėžia normatyviniai statybos techniniai dokumentai (t. 2, b. l. 12).
 23. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovių pareiga buvo pateikti rangovui tinkamą projektą statybos darbams atlikti, o to nepadarius joms, kaip statytojoms, tenka tokio projekto nepateikimo kilusios pasekmės.
 24. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad rangovas UAB „Statija“ 2013 m. gegužės 6 d. pasirašydamas su atsakove UAB „Būsto valda“ statybos rangos sutartį patvirtino, jog yra tinkamai ir išsamiai susipažinęs su techniniu projektu ir darbų apimtimi bei užsakovo reikalavimais darbams, turi reikiamas žinias, patirtį, kompetenciją bei darbuotojus įvykdyti šioje sutartyje numatytus darbus pagal nustatytus reikalavimus bei terminais (Sutarties 1.3 p.).
 25. CK 6.684 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai. Sutartyje privalo būti nurodyta su ja susijusių dokumentų sudėtis (normatyviniai statybos dokumentai) (CK 6.684 straipsnio 2 dalis).
 26. Taigi, nustatyta, kad rangovas UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo stogo ir fasadų paprastojo remonto darbus pagal techninį projektą ir prieš pasirašant statybos rangos sutartį gyvenamojo namo stogo remonto darbams atlikti ginčo dėl techninio projekto tinkamumo / netinkamumo nebuvo. Rangovas UAB „Statija“ patvirtino, jog yra pakankamai kvalifikuotas projekte nurodytiems darbams atlikti, darbų apimtys jam buvo žinomos. Projektą parengė ne ieškovės, o ieškovių užsakymu atitinkamą kvalifikaciją turinti bendrovė – UAB „Arikon“, kuri projektą, susidedantį iš bendrųjų duomenų, aiškinamojo rašto ir techninių reikalavimų, parengė pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nustatytus reikalavimus, todėl nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad būtent ieškovėms tenka dėl tinkamo projekto nepateikimo kilusios pasekmės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, rangovas, sutikęs atlikti gyvenamojo namo stogo remonto darbus, privalėjo vadovautis pasirašyta rangos sutartimi ir jos priedais – minėtu UAB „Arikon“ parengtu techniniu projektu bei jame nurodytais normatyviniais statybos dokumentais (CK 6.684 straipsnio 1, 2 dalys).
 27. Ekspertai, įvertinę rangovo atliktus darbus pagal minėtą projektą, padarė išvadas, kad vietoje projekte numatytos įrengti lietaus nuvedimo sistemos su 100 mm skersmens lietvamzdžiais yra įrengta lietaus nuvedimo sistema su 87 mm skersmens lietvamzdžiais, padidinant jų kiekį nuo 4 vnt. iki 6 vnt., tačiau įrengtų lietvamzdžių bei pakabinamų stogo latakų skerspjūvio plotas, juos vertinant kaip visumą, netenkina reikalavimų, dėl ko ir pastato stogas, kaip pastato dalis, netenkina esminio statinio reikalavimo higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimo, nes neužtikrina pastato konstrukcijų apsaugos nuo drėgmės. Pasisakydamas dėl įrengtos (funkcionuojančios) lietaus nuvedimo sistemos, vertinant ją kaip visumą, reikalavimo nustatyto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 62.3 p. nurodė, kad ji šio reikalavimo netenkina; įrengtų lietvamzdžių bei pakabinamų stogo latakų skerspjūvio plotas yra pakankamas tik dviejose stogo plokštumose, esančiose pastato šiaurės vakarų ir pietvakarių pusėse; namo šiauriniame ir rytiniame kampuose įrengti du mažesnio skersmens lietvamzdžiai (atitinkamai ir latakai) vietoj vieno didesnio skersmens lietvamzdžio eksploatacinius (normatyvinius statybos techninius) reikalavimus tenkina; lietaus sistema, jei ji būtų įrengta iš keturių 100 mm skersmens lietvamzdžių, reikalavimo, nurodyto nustatyto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 62.3 p. netenkintų. (t. 2, b. l. 19–20).
 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos eksperto išvados patvirtina apeliančių argumentus, kad rangovas nesilaikė pasirašytos sutarties ir techninio projekto reikalavimų, nes įrengė mažesnio skersmens lietvamzdžius ir atitinkamai mažesnio skersmens latakus, o tai netenkina esminio statinio reikalavimo, neužtikrina pastato konstrukcijos apsaugos nuo drėgmės. Taigi, byloje neginčytinai nustatyta, kad atsakovė UAB „Statija“ įrengė lietaus nuvedimo sistemą, kuri neatitinka projektinių sprendimų ir statybos techninių reikalavimų.
 29. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje.
 30. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovas UAB „Statija“, būdamas rangovu, pažeidė Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punkto, kuriame nurodyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus, reikalavimus, todėl atsakovei UAB „Statija“ turi būti taikoma atsakomybė, numatyta CK 6.665 straipsnyje.
 31. Apeliantės taip pat nurodo, kad pagal rangos sutartį atsakovė UAB „Statija“ turėjo įrengti stogelius virš esamų dūmtraukių, taip pat atsakovė privalėjo laikytis visų norminių aktų reikalavimų, tačiau to nepadarė, nes neįrengė sniego gaudytuvų.
 32. Techninio projekto aiškinamajame rašte 2.5.1. punkte yra nurodyta, kad virš stogo dangos turėjo įrengti naujus ventiliacinius kaminėlius, stogeliais uždengti restauruotus esamus dūmtraukius (t. 1, b. l. 18). UAB „Ekspertika“ 2013 m. rugsėjo 1 d. ekspertizės akte pateikos pastabos, jog turi būti įrengti stogeliai virš esamų dūmtraukių ir visuose stogo šlaituose turi būti įrengti sniego gaudytuvai. Atsakovė UAB „Statija“, atsikirsdama į apeliančių teiginius nurodo, kad kaminų stogeliai ir sniego gaudytuvų įrengimas su ieškove R. P. nebuvo aptarti, be to ieškovė sniego gaudytuvų prašė neįrenginėti, nesant būtinumo (t. 1, b. l. 34).
 33. Teismo ekspertizės 2015 m. rugsėjo 1 d. išvadoje nurodyta, kad stogeliai virš dūmtraukių kaminų nėra įrengti, tačiau pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 34.3 p. stogeliai privalo būti įrengti. Ekspertas pažymėjo, kad nei projekte, nei rangos sutartyje nėra jų įrengimo konstrukcinių sprendinių (t. 2, b. l. 20). Dėl sniego gaudytuvų ekspertai išvadoje nurodė, kad sniego gaudytuvų įrengimas yra būtinas ir privalomas pagal STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 62.10.1 p., tačiau nei techniniame projekte, nei rangos sutartyje nėra jų įrengimo konstrukcinių sprendimų (t. 2, b. l. 21).
 34. Minėtų STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 34.3 punkte, galiojusiame statybos remonto darbų metu, buvo nustatyta, kad oro imamosios ir išmetamosios angos įrengiamos taip, kad krituliai nepakenktų pačiai vėdinimo sistemai ir statinio konstrukcijoms.
 35. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 62.10.1 punkte nurodyta, kad šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai turi būti įrengti pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo instrukciją arba pagal pastato projekte nurodytus sniego gaudytuvų brėžinius. Šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvus būtina įrengti visų nuolydžių skardiniais ir polimeriniais statybos produktais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų.
 36. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad analogiška nuostata dėl sniego gaudytuvų įrengimo šlaitiniuose stoguose yra įtraukta į techninio projekto techninius reikalavimus (7.10 p., t. 1, b. l. 22). Taigi, reikalavimas įrengti stogelius virš dūmtraukių kaminų (šiuo atveju naudojamų patalpų ventiliacijai) ir sniego gaudytuvus yra nustatytas norminiuose statybos dokumentuose.
 37. Atsakovė UAB „Statija“ nurodo, kad stogelių įrengimas nebuvo aptartas, tačiau sąmatos 18 punkte yra įtrauktas stogelių įrengimas iš skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais (t. 1, b. l. 166-167). Teismo vertinimu, nors projekte nėra stogelių įrengimo konstrukcinių sprendinių, tačiau tokie darbai į sąmatą buvo įtraukti. Be to, stogelių įrengimas yra privalomas pagal norminius statybos dokumentus.
 38. CK 6.684 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu statybos rangos sutartis nenustato ko kita, pripažįstama, kad rangovas privalo pats atlikti visus darbus, numatytus normatyviniuose statybos dokumentuose (CK 6.684 straipsnio 3 dalis).
 39. Pažymėtina, kad 2013 m. gegužės 6 d. rangos sutarties 3.5 punkte šalys susitarė, jog rangovas garantuoja, kad yra susipažinęs su visa informacija, reikalinga darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus darbus už šioje sutartyje nustatytą kainą. Jeigu darbų eigoje reikės atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė, tačiau turėjo ir privalėjo numatyti, susipažindamas su būtinais atlikti darbais bei užsakovo pateiktais dokumentais, reikalingais sutartimi sutartam rezultatui pasiekti, tai nenumatytus darbus rangovas atliks savo lėšomis ir savo medžiagomis ir už tai nereikalaus papildomo apmokėjimo (t. 1, b. l. 7).
 40. Apeliacinės instancijos teismas prieš tai nustatė, kad tiek stogelių virš kaminėlių, tiek sniego gaudytuvų įrengimas yra imperatyviai nustatytas norminiuose statybos dokumentuose, todėl rangovas UAB „Statija“, būdamas savo srities specialistas, turėjo žinoti minėtus norminius teisės aktus ir privalėjo jais vadovautis, todėl į numatomų atlikti darbų sąmatą turėjo įtraukti tokius darbus, kurie yra privalomi.
 41. Atsakovės argumentus, kad ieškovė R. P. pageidavo, jog į sąmatą nebūtų įtraukti sniego gaudytuvai, paneigia pačios atsakovės UAB „Statija“ sudaryta pirminė sąmata, kuri buvo pateikta atsakovei UAB „Būsto valda“ prieš konkursą. Buvo minėta, kad konkurse dalyvavo šešios bendrovės, tarp jų ir UAB „Statija“, kuri pateikė sąmatą, nurodydama numatomų darbų vertę 62 895,00 Lt (t. 1, b. L. 161). Iš šalių paaiškinimų matyti, kad vyko sąmatos derinimas – vienoje sąmatoje kaina padidėjo iki 64 937,00 Lt (t. 1, b. l. 163–165), o galutinė suderinta sąmata buvo 54 176,00 Lt sumai (t. 1, b. l. 166–167). Teismas atkreipia dėmesį, kad minėtose sąmatose rangovas neįtraukė punkto dėl sniego gaudytuvų įrengimo, nors, kaip jau buvo minėta, jie privalo būti įrengti pagal norminius statybos dokumentus. Kitokių įrodymų, jog sniego gaudytuvai neįrengti ieškovių pageidavimu, byloje nėra.
 42. Taigi, nustatyta, kad rangovui turėjo būti žinoma, jog atliekant šlaitinio stogo remonto darbus, turės būti įrengti ir sniego gaudytuvai, tačiau rangovas šių darbų į sąmatą neįtraukė, dėl būtinų atlikti privalomų darbų nei ieškovių, nei kitos sutarties šalies UAB „Būsto valda“ neinformavo. Todėl teismas sprendžia, kad dėl sąmatoje nenumatytų sniego gaudytuvų įrengimo atsakovė UAB „Statija“ turi prisiimti riziką ir įvykdyti rangos sutarties 3.5 punkte numatytą įsipareigojimą bei savo lėšomis ir savo medžiagomis įrengti sniego gaudytuvus, kaip tai numatyta minėtuose norminiuose statybos dokumentuose.
 43. Įstatyme nustatyta, kad rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir sustabdyti darbus, kol negaus užsakovo nurodymų, kai užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui; o neįspėjęs apie šias aplinkybes neturi teisės remtis pirmiau nurodyta aplinkybe ir atsako už daikto trūkumus (CK 6.659 straipsnio 1, 2 dalys). CK 6.684 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo turi atlyginti užsakovas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina.
 44. Atsakovė UAB „Statija“, specializuodamasi statybos darbų srityje, privalėjo numatyti galimas nukrypimų nuo projekto neigiamas pasekmes ir apie jas įspėti užsakovą. Teisėjų kolegija pažymi, kad statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, jis veikia savo rizika. Tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. UAB „Rialsta“, bylos Nr. 3K-3-317/2009; kt.). Dėl to atsakovė UAB „Statija“ atitinkamai turėjo įvertinti jai pateiktą užduotį ir, vykdydama tiek iš CK, tiek iš sutarties nuostatų kylančią pareigą, informuoti apie užsakomų darbų neatitiktį teisės normų reikalavimams. Neįvykdžius šios pareigos, jai tenka iš to kylantys padariniai.
 45. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad rangovas UAB „Statija“ nepranešė nei užsakovei UAB „Būsto valda“, nei ieškovėms apie būtinųjų pagal norminius teisės aktus papildomų darbų poreikį, dėl papildomai atliktinų darbų nesusitarė, todėl laikytina, kad būtini atlikti darbai – stogelių virš dūmtraukių kaminų ir sniego gaudytuvų įrengimas yra priskirtini prie 2013 m. gegužės 6 d. rangos sutartimi susitartų darbų ir rangovas šiuos darbus privalo atlikti.
 46. Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė išvadą, jog darbų trūkumai atsirado dėl ieškovių kaltės, nes jos rangovui pateikė netinkamą projektą statybos darbams atlikti, jų iniciatyva buvo nukrypta nuo projekto ir norminių teisės aktų reikalavimų. Tokiai išvadai pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo, nes netinkamas užsakovo pareigų, kurių dalį prisiėmė ieškovės, vykdymas negali būti pagrindas atleisti rangovą nuo atsakomybės dėl statinio defektų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-396/2008).
 47. Apeliantės nurodo, kad užsakovė – atsakovė UAB „Būsto valda“ su atsakove – rangovu UAB „Statija“ privalo atsakyti solidariai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Būsto valda“ pareiga solidariai atsakyti su rangovu dėl netinkamo sutarties įvykdymo nekyla.
 48. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju šalių susitarimo dėl solidarios prievolės nėra. Apeliančių teigimu nagrinėjamu atveju preziumuojama solidarioji atsakovių pareiga, nes prievolė susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 straipsnio 3 dalis). Šiuos argumentus kolegija pripažįsta nepagrįstais, nes statybos rangos sutartims netaikomos CK XXXV skyriaus, reglamentuojančio atlygintinų paslaugų teikimą, nuostatos (CK 6.716 straipsnio 3 dalis).
 49. Pažymėtina, kad ieškinys CK 6.665 straipsnio pagrindu už netinkamai atliktus darbus (nukrypstant nuo sutarties sąlygų) gali būti reiškiamas išimtinai rangovui ir, kaip yra šiuo atveju, reikalaujant neatlygintinai pašalinti remonto darbų trūkumus.
 50. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovių pareikštas reikalavimas atsakovei, kaip solidariai bendraskolei UAB „Būsto valda“ yra teisiškai nepagrįstas, todėl šioje dalyje ieškovių ieškinys netenkintinas.
 51. Atsižvelgęs į nutartyje išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakomybę dėl netinkamai atliktų stogo remonto darbų perkėlė ieškovėms, nes bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Statija“ įrengė lietaus nuvedimo sistemą, kuri neatitinka projektinių sprendimų ir statybos techninių reikalavimų, neįrengė stogelių virš esamų dūmtraukių ir sniego gaudytuvų, kurie yra privalomi pagal normatyvinius statybos dokumentus.
 52. Dėl išdėstyto skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas ir ieškovių R. P. bei V. M. Ū. ieškinys tenkintinas iš dalies – įpareigojant atsakovę UAB „Statija“ per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti daugiabučiame gyvenamajame name lA2p, esančiame ( - ) įrengtus skardinius d85 diametro lietvamzdžius ir d125 diametro lietlovius į skardinius, ne mažesnio kaip d100 diametro lietvamzdžius ir ne mažesnio kaip d150 diametro lietlovius, įrengiant po vieną lietvamzdį kiekviename namo kampe, įrengiant stogelius virš esamų dūmtraukių, visuose stogo šlaituose įrengti sniego gaudytuvus, pakeisti netinkamo pločio lietskardes, kuriomis yra sandariai uždengtos stogo šlaitų apačiose (atbrailose) suformuotos ventiliacinės kiaurymės. Ieškinio dalis dėl stogo kopėtėlių įrengimo netenkintina, kadangi apeliantės tos sprendimo dalies neskundė. (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismui nusprendus patenkinti ieškovių apeliacinį skundą ir ieškinį iš dalies (50 proc.), jų turėtos bylinėjimosi išlaidos, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose atitinkamai priteistinos iš atsakovės UAB „Statija“.
 2. Ieškovių pirmosios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos sudarė 41,60 Eur (144 Lt) žyminis mokestis ir ieškovės V. M. Ū. advokatui už suteiktas teisines paslaugas sumokta 1000,88 Eur suma (t. 2, b. l. 119–120), todėl tenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovės UAB „Statija“ ieškovei V. M. Ū. priteistina 500,44 Eur teisinės pagalbos išlaidų ir abiem ieškovėms po 10,40 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.).
 3. Ieškovių apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos sudarė 41,60 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą ir 600,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų (t. 3, b. l. 70–71). Apeliacinės instancijos teismui nusprendus apeliacinį skundą tenkinti tik atsakovės UAB „Statija“ atžvilgiu (50 proc.), iš atsakovės UAB „Statija“ priteistina ieškovėms priteistina po 10,40 Eur žyminio mokesčio ir po 150,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Susumavus ieškovių turėtas bylinėjimosi išlaidas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose, iš atsakovės UAB „Statija“ ieškovei V. M. Ū. priteistina 671,24 Eur, atsakovei R. P. – 170,80 Eur.
 4. Teismui netenkinus ieškinio reikalavimų atsakovės UAB „Būsto valda“ atžvilgiu, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovių po lygiai. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovės UAB „Būsto valda“ teisinės pagalbos išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 998,25 Eur, todėl iš ieškovių atsakovei priteistina po 499,12 Eur.
 5. Atsakovė UAB „Būsto valda“ apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme pagal išrašytas sąskaitas faktūras ir atliktus mokėjimus, kurie sudaro 605,00 Eur (t. 3, b. l. 115–122). Apeliacinės instancijos teismui nusprendus netenkinti ieškovių apeliacinio skundo atsakovės UAB „Būsto valda“ atžvilgiu, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovių po lygiai – po 302,50 Eur. Susumavus atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose, iš ieškovių atsakovei UAB „Būsto valda“ priteistina po 801,62 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straispnis).
 6. Pirmosios instancijos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu iki teismo sprendimo priėmimo, sudarė 55,50 Eur, išlaidos, po teismo sprendimo priėmimo – 14,62 Eur, o iš viso – 70,12 Eur, todėl iš ieškovių priteistina po 17,53 Eur, o iš atsakovės UAB „Statija 35,06 Eur valstybei (CPK 96 straipsnis).

18Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96 straipsniais, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

19Kauno apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovių R. P. ir V. M. Ū. ieškinį patenkinti iš dalies.

20Įpareigoti atsakovę UAB „Statija“ per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti daugiabučiame gyvenamajame name lA2p, esančiame ( - ), įrengtus skardinius d85 diametro lietvamzdžius ir d125 diametro lietlovius į skardinius, ne mažesnio kaip d100 diametro lietvamzdžius ir ne mažesnio kaip d150 diametro lietlovius, įrengiant po vieną lietvamzdį kiekviename namo kampe, įrengti stogelius virš esamų dūmtraukių, visuose stogo šlaituose įrengti sniego gaudytuvus, pakeisti netinkamo pločio lietskardes, kuriomis yra sandariai uždengtos stogo šlaitų apačiose (atbrailose) suformuotos ventiliacinės kiaurymės.

21Ieškinio dalį dėl įpareigojimo atlikti šiuos darbus atsakovę UAB „Būsto valda“, kaip solidariai bendraskolei atmesti.

22Priteisti iš atsakovės UAB „Statija“ (j. a. k. 135156533) ieškovei V. M. Ū. (a. k. ( - ) 671,24 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt vieną eurą 24 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Statija“ (j. a. k. 135156533) ieškovei R. P. (a. k. ( - ) 170,80 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt eurų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

24Priteisti iš ieškovės R. P. (a. k. ( - ) atsakovei UAB „Būsto valda“ (j. a. k. 133556411) 801,62 Eur (aštuonis šimtus vieną eurą 62 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš ieškovės V. M. Ū. (a. k. ( - ) atsakovei UAB „Būsto valda“ (j. a. k. 133556411) naudai 801,62 Eur (aštuonis šimtus vieną eurą 62 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti valstybei iš ieškovių R. P. (a. k. ( - ) ir V. M. Ū. (a. k. ( - ) po 17,53 Eur (septyniolika eurų 53 ct), o iš atsakovės UAB „Statija“ (j. a. k. 135156533) 35,06 Eur (trisdešimt penkis eurus 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, nurodant mokėjimo paskirtį: „bylinėjimosi išlaidos“.

27Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. dalyvaujanti ieškovei R. P., jos atstovui advokatui... 4. atsakovės UAB „Būsto valda” atstovui advokatui T.... 5. atsakovės UAB „Statija” atstovui advokatui Raimondui Lignugariui,... 6. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Ginčo esmė
 1. Ieškovės prašė įpareigoti solidariai... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11.
  1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gegužės 3 d.... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13.
   1. Apeliaciniu skundu ieškovės 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16.
    1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.
      18. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 20. Įpareigoti atsakovę UAB „Statija“ per 30 (trisdešimt) kalendorinių... 21. Ieškinio dalį dėl įpareigojimo atlikti šiuos darbus atsakovę UAB... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „Statija“ (j. a. k. 135156533) ieškovei V. 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Statija“ (j. a. k. 135156533) ieškovei 24. Priteisti iš ieškovės R. P. (a. k. 25. Priteisti iš ieškovės V. M. Ū. (a. k. 26. Priteisti valstybei iš ieškovių R. P. (a. k. 27. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....