Byla 2S-962-392/2012
Dėl įsiskolinimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Projestos projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Hidras“ ieškinį atsakovui UAB „Projestos projektai“ dėl įsiskolinimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Hidras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Projestos projektai“ 103 151,18 Lt skolą, 8,08 proc. metinių palūkanų nuo skolos apmokėjimo termino dienos iki skolos sumokėjimo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 103 151,18 Lt sumos atsakovo turto areštą. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, tuo tarpu atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu ir turi finansinių sunkumų, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas 103 151,18 Lt sumai. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, todėl laikytina, jog šios aplinkybės yra pakankamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas laikė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Atsakovas UAB „Projestos projektai“ atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad pagal suformuotą teismų praktiką, teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nors šioje stadijoje ir nenagrinėja ginčo tarp šalių, tačiau turi įvertinti ieškinyje išdėstytus faktinius bei teisinius argumentus, kurie turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas. Atsakovas teigia, kad ieškovo ieškinys prima facie yra nepagrįstas, ieškovas savo ieškinį grindžia tik atliktų darbų aktais bei jų pagrindu parengta PVM sąskaita – faktūra, tačiau šie dokumentai nėra patvirtinti atsakovo, o pasirašyti tik paties ieškovo, todėl negali būti laikomi įrodančiais atsakovo pareigą apmokėti už atliktus darbus ir atitinkamai negali būti vertinami kaip pagrindžiantys ieškovo reikalavimus. Pažymėjo, kad ieškovas taip pat nepateikė teismui įrodymų, jog egzistuoja reali gresmė, kad atsakovas nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, perleis turtą, jį paslėps ar kitaip jį suvaržys. Be to, nurodė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi įvertinti ieškinio reikalavimą ne absoliučiu jo dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, tuo tarpu šiuo atveju atsakovui ieškovo ieškiniu reikalaujama suma nėra didelė, nes atsakovo veikla yra stabili ir pelninga. Ieškovo pareikšti reikalavimai atsakovui sudaro vos 0,5 (pusę) procento viso atsakovui priklausančio turto vertės, todėl jie tikrai nėra dideli. Taip pat, pabrėžė, kad pritaikius areštą yra pažeidžiami ekonomiškumo, proporcingumo bei kiti principai, kadangi yra apsunkinama atsakovo vykdoma veikla – areštavus turtą ir lėšas, atsakovas negali atsiskaityti su kreditoriais, tokiu būdu ne tik vilkinamas sutarties objekto rekonstrukcijos projektas, bet ir kenkiama atsakovo dalykinei reputacijai, verslo santykiams su partneriais bei sukeliami papildomi nuostoliai atsakovui. Taip pat, ieškovas yra nesąžiningas, nuslėpdamas tą faktą, jog atsakovas jam pervedė 100 000 Lt avansą už atliktus darbus ir PVM sąskaitoje – faktūroje nurodydamas bendrą atliktų darbų sumą, į ją įtraukdamas darbų aktus, kuriuose yra nepagrįstai nurodomi ne atlikti darbai, bet ir medžiagų likučiai.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas pritaikė siekdamas užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismo nuomone, grėsmę sprendimo įvykdymui objektyviai kelia didelė ieškinio suma.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 str.).

11Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 103 151,18 Lt skolos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu laikė didele. Šią pirmosios instancijos teismo išvadą apeliacinės instancijos teismas vertina kritiškai, kadangi jos nepatvirtina nei byloje esantys įrodymai, nei formuojama teisminė praktika. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad iš byloje pateikto VĮ Registrų centras bazėje patalpinto 2010 m. UAB „Projestos projektai“ balanso matyti, kad atsakovas turto turėjo už

1217 838 212 Lt, tuo tarpu jo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė

138 067 870 Lt. Todėl, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo argumentu, jog įmonė veikia stabiliai, o ieškovo reiškiamas reikalavimas – 103 151,18 Lt, sudaro tik nežymią dalį, t. y. vos pusę procento atsakovo turto. Taip pat, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo teiginius dėl ieškovo reiškiamo reikalavimo nelaikymo didele suma patvirtina ir teisminė praktika. Vilniaus apygardos teismo 2012-01-25 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2302-577/2012 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „Projestos projektai“ atžvilgiu buvo panaikintos motyvuojant tuo, kad ieškovo atsakovui pareikštas 315 181,22 Lt reikalavimas, lyginant su atsakovo turimi turtu bei įvertinus finansinius duomenis nėra didelis, tuo pačiu paneigiant ir prezumpciją, jog yra kilusi reali grėsmė galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Tuo tarpu, nagrinėjamoje byloje ieškovo reiškiamas reikalavimas atsakovui yra mažesnis už auksčiau paminėtą daugiau kaip tris kartus. Išdėstytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismui leidžia spręsti, kad ieškovo atsakovo atžvilgiu pareikštas ieškinio reikalavimas – 103 151,18 Lt sumai atsakovo atžvilgiu nėra didelis ir atsakovas būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš šiuo metu byloje esančios medžiagos taip pat nėra pagrindo spręsti, kad apeliantas galėtų elgtis nesąžiningai ir stengtis apsunkinti galimai jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą, be to, tokių duomenų nepateikė ir pats ieškovas.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones remiantis ieškinio sumos dydžio kriterijumi nebuvo pagrindo. Šių priemonių taikymas iš esmės suteikia ieškovui nebūtiną ir perdėtą pranašumą apelianto atžvilgiu. Tai konstatavęs, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atskirojo skundo argumentų nepasisako, nes jie, sprendžiant ši ginčą nėra reikšmingi.

15Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo UAB „Hidras“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., teismas

Nutarė

17Atsakovo UAB „Projestos projektai“ atskirąjį skundą patenkinti.

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti.

19Klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Hidras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Projestos projektai“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai