Byla e2-1596-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 22 d. nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1293-460/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kavesta“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. birželio 1 d. sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso, skirto socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“, esančio Savanorių g. 4, Klaipėdoje, aplinkotvarkos darbams įsigyti (toliau – pirkimas, konkursas), pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo; pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė aplinkybe, kad patenkinus ieškinio reikalavimus, palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas arba negalimas. Taip jos (ieškovės) ir kitų sąžiningų tiekėjų bei viešasis interesai liks neapginti, o perkančioji organizacija nepatirs jokių neigiamų pasekmių dėl savo neteisėtų veiksmų.

6Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 10 d. nutartimi ieškovės prašymas buvo patenkintas, tačiau 2016 m. birželio 14 d. atsakovė pateikė teismui prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba užtikrinti jos nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą. 2016 m. birželio 17 d. trečiasis asmuo pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Reikalavimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atsakovė ir trečiasis asmuo grindė aplinkybėmis, kad pirkimu įgyvendinamas socialiai jautriai visuomenės daliai svarbus projektas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, jų artimiesiems, kad laiku neįgyvendinus projekto „Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, skirtų aplinkos ir gerbūvio (teismo pastaba: turi būti gerovės, aplinkotvarkos <...>, VLKK konsultacijų bankas) sutvarkymas“ (toliau – projektas), perkančioji organizacija negaus šiam projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 22 d. nutartimi panaikino 2016 m. birželio 10 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir iš ieškovės UAB „KRS“ valstybei priteisė 42 Eur žyminio mokesčio.

10Teismas sprendė, kad atsakovė prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skundžia neįsiteisėjusį 2016 m. birželio 10 d. procesinį sprendimą, todėl tokį jos prašymą vertino kaip atskirąjį skundą.

11Įvertinęs aplinkybes, kad ginčo pirkimu siekiama pagerinti socialinę infrastruktūrą, skirtą onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems, kad perkančioji organizacija ir Vidaus reikalų ministerija 2016 m. kovo 18 d. pasirašė Valstybės biudžeto lėšų, numatytų 2016 m. kapitalo investicijoms, skirtų investicijų projektui įgyvendinti naudojimo sutartį (toliau – projekto įgyvendinimo sutartis), kuria įsipareigojo projektą įgyvendinti iki 2016 m. gruodžio 1 d., o nepanaudojusi projektui skirtų lėšų, privalėtų juos grąžinti, kad ginčo pirkimo siekiamų įsigyti darbų atlikimo terminas – 2016 m. spalio 31 d., teismas sprendė, kad ginčo pirkimas yra valstybinės reikšmės ir susijęs su itin pažeidžiamų žmonių grupės interesais, todėl jo (konkurso) sustabdymas nėra adekvati priemonė ieškovės siekiamam rezultatui. Įvertinusi perkamų paslaugų reikšmę visuomenei, teismas priėjo prie išvados, kad, sustabdžius pirkimą neapibrėžtam laikui, galima reali grėsmė ginčo projekto įgyvendinimui, taip pažeidžiant viešąjį interesą.

12Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad perkančioji organizacija pirkimą planavo neapdairiai ir nerūpestingai, motyvuodamas tuo, kad ši aplinkybė nėra ginčo objektas.

13Teismas nustatė, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo, už atskiruosius skundus nesumokėjo 21 Eur žyminio mokesčio, tačiau, vadovaudamasis koncentracijos principu bei atsižvelgdamas į šio procesinio sprendimo rezultatą, sprendė, kad bendras 42 Eur žyminis mokestis valstybei priteistinas iš ieškovės.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Ieškovė UAB „KRS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 22 d. nutartį ir klausimą dėl atsakovės skundo išspręsti iš esmės, paliekant galioti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartį, o klausimą dėl trečiojo asmens skundo, bylos proceso teisėtumo, perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Dėl nežinomų priežasčių teismas atsakovės 2016 m. birželio 14 d. prašymą, pateiktą CPK 149 straipsnio pagrindu, laikė atskiruoju skundu ir klausimą išsprendė atskirųjų skundų nagrinėjimo tvarka, nustatyta CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte bei valstybės naudai iš ieškovės priteisė atsakovės nesumokėtą žyminį mokestį. Dėl netinkamai teismo pritaikytų proceso teisės normų iš ieškovės valstybės naudai buvo priteistas nesumokėtas ir neprivalomas žyminis mokestis. Net ir tuo atveju, jei atsakovės 2016 m. birželio 14 d. prašymas būtų laikomas atskiruoju skundu, ji (atsakovė) būtų turėjusi sumokėti CPK 80 straipsnio 2 dalyje nustatytą žyminį mokestį. Kadangi atsakovė tokio mokesčio nebuvo sumokėjusi. Teismas, laikydamas, kad 2016 m. birželio 14 d. prašymas yra atskirasis skundas, turėjo nustatyti jai (atsakovei) terminą skundo trūkumams pašalinti. Be to, teismas nesilaikė CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto termino ir nusprendęs atsakovės skundą patenkinti, turėjo panaikinti ne laikinąsias apsaugos priemones, o 2016 m. birželio 10 d. nutartį.

182. Priimant skundžiamą nutartį dėl trečiojo asmens 2016 m. birželio 17 d. atskirojo skundo, šiurkščiai pažeistos procesinės teisės normos: teisė būti išklausytam, rungimosi, šalių procesinio lygiateisiškumo principai. Nors ieškovė per teismų elektroninių paslaugų portalą buvo informuota apie 2016 m. birželio 22 d. paskirtą atsakovės 2016 m. birželio 14 d. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nagrinėjimą, tačiau pranešime nebuvo nurodyta, kad tuo pačiu bus nagrinėjamas ir trečiojo asmens 2016 m. birželio 17 d. pateiktas atskirasis skundas. 2016 m. birželio 20 d. pranešimu teismas informavo proceso dalyvius apie teisę per nustatytą terminą pateikti atsiliepimą į trečiojo asmens skundą, tačiau šis terminas skundžiamos nutarties priėmimo dieną nebuvo pasibaigęs. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį dėl trečiojo asmens atskirojo skundo patenkinimo panaikinti CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Be to, trečiojo asmens skundas nebuvo apmokėtas žyminiu mokesčiu, dėl ko teismas turėjo nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti. Ši aplinkybė sudaro savarankišką pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

193. Priešingai nei sprendė teismas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukelia realios grėsmės projekto įgyvendinimui. Remiantis CPK 4238 straipsnio 4 dalimi, sprendimas šioje byloje turi būti priimtas ne vėliau kaip rugpjūčio mėnesio pradžioje. Taigi pirkimą laimėjęs tiekėjas turės 3,5 mėnesių terminą darbams atlikti. Teismo išvada, kad darbams atlikti reikalingas mažiausiai 5 mėnesių terminas, padaryta remiantis trečiojo asmens, suinteresuoto ieškovei nepalankia bylos baigtimi, deklaratyviu teiginiu.

204. Pirkimo sąlygų aprašo 81.2.3 punktas patvirtina, kad perkamų darbų atlikimo terminas – 2016 m. spalio 31 d., gali būti pratęstas iki 2 mėnesių. Net ir tuo atveju, jeigu darbų per pirkimo sąlygose nustatytą terminą nebūtų spėta atlikti, nėra pagrindo teigti, kad atsakovė prarastų projektui skirtas lėšas ir galimybę įgyvendinti projektą. Atsakovė galėtų susitarti su Vidaus reikalų ministerija dėl projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimo, pratęsiant projekto įgyvendinimo terminą. Atsakovė taip pat galėtų dėl lėšų, kurias, teigia, prarasianti, skyrimo iš valstybės biudžeto kreiptis pakartotinai ir toks jos prašymas, tikėtina, būtų patenkintas.

215. Šiuo metu jau yra žinoma, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną trečiojo asmens kvalifikacija nebuvo tinkama – trečiasis asmuo turėjo pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatytą sumą viršijančių neįvykdytų įsipareigojimų, o tai, remiantis teismų praktika, lemia trečiojo asmens pasiūlymo atmetimą.

226. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, neigiami padariniai turėtų įtakos ne tik ieškovei, bet ir viešajam interesui, nes atsakovė pirktų paslaugas, galbūt, pažeisdama viešųjų pirkimų principus bei VPĮ nuostatas ir neefektyviai naudodama biudžeto lėšas.

237. Teismų praktikoje esama pavyzdžių, kad vien konstatavus ieškinio pagrįstumą, laikinosios apsaugos priemonės taikytinos (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-956-236/2016).

248. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir patenkinus ieškinį, teismas ex officio turės spręsti pirkimo sutarties galiojimo ir restitucijos klausimus. Taikant restituciją atsakovė neišvengiamai patirtų didelių nuostolių ir projekto įgyvendinimas užsitęstų dar ilgesnį terminą, nei pritaikant laikinąsias apsaugos priemones.

259. Teismas neteisingai nustatė konkuruojančias vertybes. Ginčo atveju turėjo būti lyginama ne bendra projekto įgyvendinimo galimybė su bendru pirkimo procedūrų teisėtumu, bet skubesnis projekto įgyvendinimas su šiuo metu jau žinomu pirkimo procedūrų neteisėtumu bei iš to kylančiomis neigiamomis pasekmėmis.

2610. Iš atsakovės argumentų ir skundžiamos nutarties gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad projekto įgyvendinimu siekiama užtikrinti svarbias šiuo metu neteikiamas paslaugas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims, tačiau pirkimu siekiami įsigyti darbai yra susiję su aplinkos tvarkymu, o ne su tiesioginiu ligonių gydymu, o pats onkologijos centras, net ir be nurodytų darbų, sėkmingai veikia ir funkcionuoja.

2711. Teismai bylose dėl savo reikšme santykinai panašių viešojo pirkimo objektų, skirtų viešosioms paslaugoms, infrastruktūrai gerinti (sąvartyno statybos, atliekų surinkimo ir transportavimo, katilinės rekonstrukcijos, kelių remonto, rekonstravimo, keleivių vežimo paslaugos) taiko laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-336-381/2016; 2016 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-401-180/2016; 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-515-236/2016 ir kt.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir bylose, kuriose viešųjų pirkimų objektai, ieškovės nuomone, yra svarbesni viešojo intereso prasme – siekiant įsigyti medicininę įrangą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1842/2014).

2812. Paplitus praktikai ignoruoti perkančiųjų organizacijų netinkamus veiksmus ir sprendimus, kad ir siekiant svarbesnių vertybių apsaugos, tai sukurtų neribotą piktnaudžiavimo galimybę – perkančiosios organizacijos, žinodamos, kad net ir neteisėtos bei nepagrįstos viešojo pirkimo procedūros visais atvejais turės būti tęsiamos, galėtų atlikti bet kokius veiksmus ir priimti sprendimus bei siekti neteisėtų tikslų.

29Atsiliepime atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti.

30Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

311. 2016 m. birželio 14 d. pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nagrinėjimui netaikytini atskirųjų skundų nagrinėjimui nustatyti reikalavimai, todėl ieškovės argumentai dėl procesinių skundžiamos nutarties priėmimo aspektų, susijusių su žyminiu mokesčiu ir terminais, visiškai nepagrįsti.

322. Ieškovės apskaičiuoti darbų atlikimo terminai pagrįsti tik jos subjektyviu vertinimu, yra visiškai teoriniai ir pritaikyti tik ieškovės įmonės turimiems pajėgumams. Net ir su ieškovės teoriniais darbų vykdymo terminais nėra jokios galimybės darbus atlikti iki 2016 m. spalio 31 d. Pagal projekto įgyvendinimo sutartį perkančioji organizacija įsipareigojo projektą įgyvendinti iki 2016 m. gruodžio 1 d. Projekto neužbaigus pirkimo sąlygose nustatytais terminais ir laiku nepateikus dokumentų finansavimui gauti, jo įgyvendinimas nebus galimas.

333. Nagrinėjamu atveju negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl pirkimo esminių principų pažeidimų, nes perkančioji organizacija pirkimo procedūras atliko teisėtai ir pagal patvirtintas sąlygas. Šiuo atveju akivaizdu, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų padaryta didelė žala visai visuomenei, ypač onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Nors ieškovė neigia darbų būtinumą ir galimą žalą, manytina, kad onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims galimybė judėti gryname ore, sveikti ir bendrauti yra gyvybiškai būtina, nes šiuo metu teritorija yra nesutvarkyta, duobėta, neapšviesta, be vandens nuotekų tinklų, neapsaugota, todėl visiškai nepritaikyta sergantiems asmenims.

344. Skunde nurodyta teismų praktika netaikytina ginčo atveju, nes skiriasi nurodytų ir šios bylos faktinės aplinkybės.

35Atsiliepime trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ prašo ieškovės skundą atmesti.

36Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

371. Onkologinėmis ligomis sergančių asmenų priežiūra ir gydymas yra susijęs ne tik su medicininiu ligonių gydymu, bet ir palankiomis vizualinės, estetinės ir psichosocialinės aplinkos sudarymu. Taigi ginčo atveju perkami darbai nėra savitiksliai, jų sukurtas rezultatas skirtas ne perkančiosios organizacijos poreikiams, o būtent sergantiems onkologinėmis ligomis asmenims ir jų artimiesiems, todėl draudimas įsigyti reikalingus socialinės infrastruktūros gerinimo darbus nėra tinkama alternatyva. Skundžiama nutartimi teismas visiškai pagrįstai konstatavo pirkimo objekto savalaikio įgyvendinimo svarbą.

382. Ieškovės argumentai dėl galimo projekto finansavimo iš kitų metų biudžeto lėšų yra niekuo nepagrįstos prielaidos. Be to, remiantis viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu, pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus išimtinius atvejus. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

41Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintos ankstesne, 2016 m. birželio 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismui sutikus su atsakovės ir trečiojo asmens atskiraisiais skundais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

42Dėl naujo įrodymo ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

43Ieškovė UAB „KRS“ 2016 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus ir naują rašytinį įrodymą – Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. rugsėjo 26 d. konsultaciją, kuriuo grindžia skundo ir rašytinių paaiškinimų argumentą dėl preliminaraus ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

44Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Be to, teikiami įrodymai turi būti betarpiškai susiję su nagrinėjamu ginču.

45Kadangi naujas įrodymas – Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacija, apelianto buvo gauta jau po skundžiamos teismo nutarties priėmimo ir susijusi su bylos esmės nagrinėjimu, skundžiamos teismo nutarties nagrinėjimui neturi įrodomosios reikšmės, vertinant ieškinio preliminarų pagrindimą – toks dokumentas teismui nebuvo pateiktas ir negalėjo būti vertinamas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo nagrinėdamas praeitį (ieškinio preliminarų vertinimą) remtis įrodymais, kurie tuo metu neegzistavo (CPK 177,178, 185 str.).

46Dėl procesinės teisės normų pažeidimo priimant skundžiamą nutartį

47Skundžiamos nutarties neteisėtumą apeliantė argumentuoja tuo, kad teismas dėl nežinomos priežasties atsakovės 2016 m. birželio 14 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pareikštą CPK 149 straipsnio pagrindu, laikė atskiruoju skundu dėl 2016 m. birželio 10 d. procesinio sprendimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl nepagrįstai, spręsdamas šį prašymą, taikė atskirųjų skundų pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuojančias teisės normas.

48Teismas nustatė, kad atsakovės prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas neįsiteisėjus 2016 m. birželio 10 d. procesiniam sprendimui dėl šių priemonių taikymo, todėl sprendė, kad CPK 149 straipsnio pagrindu pareikštas prašymas – atskirasis skundas dėl teismo 2016 m. birželio 10 d. nutarties. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantės pozicijai dėl tokios teismo išvados nepagrįstumo.

49Pažymėtina, kad CPK 149 straipsnis nereglamentuoja momento, kada dalyvaujantis byloje asmuo gali teismui pareikšti prašymą šio straipsnio pagrindu, t. y. nenustato, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo gali būti pateiktas tik esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai tokias priemones taikyti. Taigi atsakovė šiuo atveju turėjo pasirinkimo galimybę – skųsti teismo 2016 m. birželio 10 d. nutartį apeliacine tvarka (CPK 151 str. 1 d., 334 str. 1 d. 1 p.) ar pateikti teismui prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones CPK 149 straipsnyje nustatyta tvarka. Iš atsakovės prašymo pirmosios instancijos teismui, pateikto 2016 m. birželio 14 d., aiškiai nurodyta, kad reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo grindžia CPK 149 straipsniu, o teismui nusprendus nekeisti savo pozicijos, prašė užtikrinti jos nuostolių, galimų dėl paminėtų priemonių taikymo, atlyginimą (CPK 146 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovės prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti nuostolių užtikrinimą, įvertino kaipo atskirąjį skundą ir jo priėmimui ir nagrinėjimui pritaikė atskirųjų skundų institutą reglamentuojančias teisės normas.

50Kita vertus, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 328 str.). Įstatymas nustato, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, tokį procesinį sprendimą gali pasinaikinti pats šaliai pateikus prašymą dėl paminėtų priemonių panaikinimo CPK 149 straipsnio pagrindu, arba atskirąjį skundą dėl tokio procesinio sprendimo panaikinimo (CPK 334 str. 2 d. 1 p.). Sprendžiama, kad teismas, išnagrinėjęs atsakovės 2016 m. birželio 14 d. prašymą kaip atskirąjį skundą padarė formalų procesinės teisės normų pažeidimą dėl pareikšto atsakovės prašymo procesinio vertinimo, tačiau iš esmės klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo išsprendė teisingai, ir dėl formalaus procesinio pažeidimo naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

51Vienas iš CPK 149 straipsnio pagrindu pareikšto prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir atskirojo skundo panaikinti teismo procesinį sprendimą taikyti tokias priemones skirtumų yra tai, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs atsakovės prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, neturėjo teisinio pagrindo įpareigoti pareiškėją (atsakovę) mokėti žyminio mokesčio, o jo nesumokėjus, įpareigoti ieškovę sumokėti į valstybės biudžetą 21 Eur žyminį mokestį. Teismo nutartis dėl priteisto iš ieškovės žyminio mokesčio valstybei naikinama.

52Pagrįstas apeliantės teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs ir nagrinėjęs neapmokestintą žyminiu mokesčiu trečiojo asmens atskirąjį skundą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, padarė CPK pažeidimą, nes, nustatęs, kad trečiasis asmuo už atskirąjį skundą nėra sumokėjęs žyminio mokesčio, teismas privalėjo nustatyti terminą šiam trūkumui pašalinti (CPK 80 str. 2, 7 d., 306 str. 3 d., 316 str. 1 d., 338 str.). Paminėta, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimą panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 328 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytas procesinės teisės pažeidimas, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį, nes bylinėjimosi išlaidų klausimas galutinai išsprendžiamas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu dėl ginčo esmės (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 2 d). Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarpinį procesinį klausimą byloje, t. y. tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, neturėjo pareigos paskirstyti bylinėjimosi išlaidų. Tai jis turėjo padaryti priimdamas sprendimą, išnagrinėjęs bylą iš esmės. Dėl to skundžiama teismo nutartis dėl priteisto žyminio mokesčio iš ieškovo (apelianto) valstybės naudai, naikinama.

53LITEKO (teismų informacinė sistema) duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, tačiau sprendimas yra apskųstas ir bylos nagrinėjimas apeliacine rašytinio proceso tvarka paskirtas 2016 m. rugsėjo 27 d. Taigi galutinio įsiteisėjusio sprendimo dar nėra. Dėl visų šioje byloje šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, atsižvelgiant į bylos išnagrinėjimo rezultatą, turės priimti sprendimą apeliacinės instancijos teismas.

54Ieškovės akcentuojamos aplinkybės, kad teismas netinkamai suformulavo skundžiamos nutarties rezoliucinę dalį, kad skundžiamą procesinį sprendimą priėmė nesulaukęs jos (ieškovės) atsiliepimo į trečiojo asmens atskirąjį skundą, nėra esminės ir nesudaro skundžiamos nutarties panaikinimo pagrindo (CPK 328 str.). Pateikdamas atskirąjį skundą, ieškovas jame pasinaudojo teisę pateikti išsamius savo argumentus dėl skundžiamos teismo nutarties, teikti įrodymus, todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeisti šalių rungimosi ir procesinio lygiateisiškumo principai.

55Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų

56CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

57Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

58Skundžiamą procesinį sprendimą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones teismas motyvavo neatidėliotinu viešuoju interesu pirkimo objektu. Nustatęs, kad perkančioji organizacija projekto finansavimo sutartimi įsipareigojo pirkimu siekiamus įsigyti darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d., kad neatlikus šių darbų gali netekti projekto įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų, kad projektas susijęs su itin socialiai jautrios visuomenės dalies interesais ir jo įgyvendinimas yra svarbus ne tik regioniniu, bet ir valstybiniu lygiu, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad didesnę žalą šiuo atveju sukeltų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

59Nėra pagrindo sutikti su apeliantės nuomone, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukelia realios grėsmės projekto įgyvendinimui, nes remiantis CPK 4238 straipsnio 4 dalimi, sprendimas šioje byloje turi būti priimtas ne vėliau kaip rugpjūčio mėnesio pradžioje, todėl pirkimą laimėjęs tiekėjas suspės atlikti darbus, kurių atlikimui reikalingas ne ilgesnis nei 3,5 – 4 mėnesių terminas.

60Apeliantė nevisapusiškai įvertino įstatyme nustatytus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, nes atkreipė dėmesį tik į pirmosios instancijos teismui nustatytą 60 dienų terminą nuo ieškinio priėmimo dienos priimti sprendimą tokio pobūdžio byloje, ir neatsižvelgė į tai, kad per 14 dienų teismo sprendimas gali būti apskųstas (CPK 4239 str. 1 d.), kad apskundus sprendimą dalyvaujantiems byloje asmenis turi būti suteiktas 14 dienų terminas atsiliepimams į skundą pateikti (CPK 4239 str. 2 d.) ir kad apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimas gali užsitęsti iki 45 dienų nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 4239 str. 3 d.). Įvertinus tai, bei tai, kad sklandus darbų atlikimas taip pat gali būti sutrikdytas dėl įvairių kitų priežasčių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo projektas nustatytu laiku gali būti neįgyvendintas, ir dėl to neįsisavintos jo finansavimui skirtos valstybės biudžeto lėšos (projekto finansavimo sutarties 2.2 p., 2.11.1-2.11.4 p.).

61Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad perkančioji organizacija neprarastų projektui skirto finansavimo. Teiginys grindžiamas vien prielaidomis, kad perkančioji organizacija galėtų derėtis dėl projekto finansavimo sutarties pakeitimo, termino projektui įgyvendinti pratęsimo ar finansavimo skyrimo iš kitų metų valstybės biudžeto lėšų (CPK 177, 178 str.).

62Teismo sprendimo suteikti prioritetą viešajam interesui nestabdyti pirkimo procedūrų pagrįstumą įrodo aplinkybė, kad pirkimu sukurtas rezultatas skirtas onkologinėmis ligomis sergančių asmenų ir jų artimųjų poreikiams tenkinti. Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepimo į skundą argumentu, kad onkologinėmis ligomis sergančių asmenų priežiūra ir gydymas yra susijęs ne tik su medicininiu ligonių gydymu, bet ir palankiomis vizualinės, estetinės ir psichosocialinės aplinkos sudarymu. Byloje nėra ginčo, kad teritorija, kurioje yra įsikūręs socialinis ir kultūrinis klasteris „Vilties miestas“, šiuo metu yra nesutvarkyta, nelygi, duobėta, neapšviesta, neužtikrintas lietaus vandens nuo technogeninių dangų surinkimas ir nuvedimas, saugumas. Taigi įpareigojus perkančiąją organizaciją sustabdyti ginčo pirkimo procedūras, būtų akivaizdžiai pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, nes vienos įmonės ekonominis interesas būtų neproporcingai ginamas socialiai jautrios visuomenės dalies teisės į sveiką aplinką sąskaita.

63Poreikį apsaugoti viešąjį interesą, susijusį su viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumu ir racionaliu ginčo pirkimo lėšų panaudojimu, apeliantė grindžia teismų išaiškinimais, pateiktais bylose, kuriose viešųjų pirkimų objektai buvo skirti viešosioms paslaugoms teikti, infrastruktūrai gerinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-336-381/2016; 2016 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-401-180/2016; 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-515-236/2016 ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje susiformuota nuostata, kad kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Nagrinėjamos ir apeliantės nurodytų bylų pirkimo objektai (sąvartyno statybos, atliekų surinkimo ir transportavimo, katilinės rekonstrukcijos, kelių remonto, keleivių vežimo paslaugos, medicininė įranga) savo esme nėra panašūs, taip pat skiriasi ginčų dalykai ir faktinės aplinkybės, todėl apeliantės paminėtose nutartyse pateikti išaiškinimai šiam ginčui nėra aktualūs.

64Neturi esminės reikšmės ar preliminariai pagrįstas ieškinys dėl šioje nutartyje nustatyto ir aptarto viešojo intereso prioriteto, todėl teismas nevertina skundo argumentų dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

65Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

66Iš esmės skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, naikinti ją visa apimtimi atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Įvertinus tai, kad šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės, kad teismas nepagrįstai atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pareikštą CPK 149 straipsnio pagrindu, apmokestino 21 Eur žyminiu mokesčiu, skundžiama teismo nutartis keičiama.

67Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

68Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 22 d. nutartį pakeisti.

69Panaikinti įpareigojimą ieškovei – uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, (j. a. k. 133630961) į valstybės biudžetą sumokėti 42 Eur (keturiasdešimt dviejų eurų) žyminį mokestį.

70Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti atsakovės... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 10 d. nutartimi ieškovės... 7. Reikalavimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atsakovė ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 22 d. nutartimi panaikino 2016... 10. Teismas sprendė, kad atsakovė prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. Įvertinęs aplinkybes, kad ginčo pirkimu siekiama pagerinti socialinę... 12. Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad perkančioji organizacija pirkimą... 13. Teismas nustatė, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo, už atskiruosius... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Ieškovė UAB „KRS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos... 16. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Dėl nežinomų priežasčių teismas atsakovės 2016 m. birželio 14 d.... 18. 2. Priimant skundžiamą nutartį dėl trečiojo asmens 2016 m. birželio 17 d.... 19. 3. Priešingai nei sprendė teismas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 20. 4. Pirkimo sąlygų aprašo 81.2.3 punktas patvirtina, kad perkamų darbų... 21. 5. Šiuo metu jau yra žinoma, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną... 22. 6. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, neigiami padariniai turėtų... 23. 7. Teismų praktikoje esama pavyzdžių, kad vien konstatavus ieškinio... 24. 8. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir patenkinus ieškinį,... 25. 9. Teismas neteisingai nustatė konkuruojančias vertybes. Ginčo atveju... 26. 10. Iš atsakovės argumentų ir skundžiamos nutarties gali susidaryti... 27. 11. Teismai bylose dėl savo reikšme santykinai panašių viešojo pirkimo... 28. 12. Paplitus praktikai ignoruoti perkančiųjų organizacijų netinkamus... 29. Atsiliepime atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo... 30. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 31. 1. 2016 m. birželio 14 d. pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 32. 2. Ieškovės apskaičiuoti darbų atlikimo terminai pagrįsti tik jos... 33. 3. Nagrinėjamu atveju negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl pirkimo... 34. 4. Skunde nurodyta teismų praktika netaikytina ginčo atveju, nes skiriasi... 35. Atsiliepime trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ prašo ieškovės skundą... 36. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 37. 1. Onkologinėmis ligomis sergančių asmenų priežiūra ir gydymas yra... 38. 2. Ieškovės argumentai dėl galimo projekto finansavimo iš kitų metų... 39. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 42. Dėl naujo įrodymo ir rašytinių paaiškinimų priėmimo... 43. Ieškovė UAB „KRS“ 2016 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos apeliaciniam teismui... 44. Pagal CPK 314 45. Kadangi naujas įrodymas – Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacija,... 46. Dėl procesinės teisės normų pažeidimo priimant skundžiamą nutartį... 47. Skundžiamos nutarties neteisėtumą apeliantė argumentuoja tuo, kad teismas... 48. Teismas nustatė, kad atsakovės prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos... 49. Pažymėtina, kad CPK 149 straipsnis nereglamentuoja momento, kada... 50. Kita vertus, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų... 51. Vienas iš CPK 149 straipsnio pagrindu pareikšto prašymo panaikinti... 52. Pagrįstas apeliantės teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs... 53. LITEKO (teismų informacinė sistema) duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos... 54. Ieškovės akcentuojamos aplinkybės, kad teismas netinkamai suformulavo... 55. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų... 56. CPK 144 57. Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies... 58. Skundžiamą procesinį sprendimą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones... 59. Nėra pagrindo sutikti su apeliantės nuomone, kad laikinųjų apsaugos... 60. Apeliantė nevisapusiškai įvertino įstatyme nustatytus viešųjų pirkimų... 61. Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad perkančioji organizacija... 62. Teismo sprendimo suteikti prioritetą viešajam interesui nestabdyti pirkimo... 63. Poreikį apsaugoti viešąjį interesą, susijusį su viešųjų pirkimų... 64. Neturi esminės reikšmės ar preliminariai pagrįstas ieškinys dėl šioje... 65. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.... 66. Iš esmės skundžiama pirmosios instancijos teismo 67. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 68. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 22 d. nutartį pakeisti.... 69. Panaikinti įpareigojimą ieškovei – uždarajai akcinei bendrovei „KRS“,... 70. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....