Byla e2-401-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-997-883/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (tretieji asmenys akcinė bendrovė „Švarinta“, akcinė bendrovė „Specializuotas transportas“, uždaroji akcinė bendrovė „Specialus autotransportas“, uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2015 m. spalio 22 d. priimtą sprendimą Nr. 15-VP-1105 „Dėl pirkimo procedūrų rezultatų“, 2015 m. lapkričio 10 d. priimtą sprendimą Nr. 15-VP-1192 „Dėl pretenzijos atmetimo“, įpareigoti atsakovę tęsti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Teigė, kad pasiūlymus pateikę tiekėjai UAB „Specialus autotransportas“ ir AB „Specializuotas transportas“ yra laikytinos tarpusavyje susijusiomis įmonėmis pagal Konkurencijos įstatymą, o jų pateikti pasiūlymai – alternatyvūs, todėl turėjo būti atmesti.

4Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo „Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos pirkimas“ procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Teigė, kad ieškinys yra pagrįstas, sustabdžius pirkimo procedūras nebūtų padaryta jokia žala perkančiajai organizacijai, nebūtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai bei viešasis interesas, nes siekiamos įsigyti paslaugos yra teikiamos pagal laikinąsias paslaugų teikimo sutartis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi prašymą patenkino iš dalies – sustabdė atsakovės vykdomo viešojo pirkimo ,,Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos pirkimas“ procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

7Teismas konstatavo, kad ieškovės pareikšti reikalavimai, nurodytos faktinės aplinkybės apie konkursą laimėjusių įmonių UAB „Specialus transportas“ ir AB „Specializuotas transportas“ tarpusavio susietumą ir pateiktus alternatyvius pasiūlymus, jas pagrindžiantys įrodymai preliminariai leidžia daryti išvadą, kad jam palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja, o tai – pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas sprendė, kad byloje prioritetas turi būti suteiktas viešojo pirkimo teisėtumui užtikrinti, nes nėra grėsmės komunalinių atliekų surinkimui ir jų transportavimui Šiaulių mieste. Teismas nustatė, kad prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus užtikrinta šalių interesų pusiausvyra, viešasis interesas, o jų netaikius, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį ir atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Apeliantė teigia, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių ir pažeidė viešąjį interesą, nes pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, skirtu užtikrinti svarbių visuomenės poreikių tenkinimą. Ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovo pasiūlyta kaina yra didesnė, todėl teismas neturėjo pagrindo prioritetą teikti ieškovės nurodytų teisinių vertybių apsaugai. Ji (ieškovė) turi teisę reikšti ieškinį dėl patirtos žalos atlyginimo, jeigu tokią žalą ji patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

11Teismas nesivadovavo ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, neužtikrino proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyros. Lietuvos apeliacinis teismas iš esmės analogiškose civilinėse bylose yra pažymėjęs, kad sustabdžius atliekų tvarkymo pirkimą būtų pažeistas viešasis interesas, nes galėtų būtų pažeista konkrečios savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų teisė į švarią aplinką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1668/2010). Tokio pobūdžio perkamos paslaugos yra glaudžiai susijusios su viešuoju interesu – konstitucine visuomenės teise į saugią aplinką ir jos apsaugą (Konstitucijos 54 str.), šių paslaugų neteikimas reiškia ir viešojo intereso pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1579/2010).

12Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovės vykdomo viešojo pirkimo objektas – komunalinių atliekų vežimo paslaugos, ypač svarbus Šiaulių miestui. Siekiamos įsigyti paslaugos šiuo metu faktiškai yra teikiamos, todėl nėra grėsmės viešajam interesui. Pirkimo procedūrų teisėtumas ir perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumas yra toks pat svarbus visuomenės interesas. Pagal teismų praktiką viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad pirkimo procedūros būtų atliekamos laikantis visų reikalavimų. Apeliantė nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais kitose civilinėse bylose, nes jų faktinės bylos aplinkybės nėra tapačios. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumui užtikrinti ir operatyviai vykdyti pirkimo procedūras, turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Dėl atsakovės veiksmų vykdant analogišką pirkimą jau yra vykę teisminiai ginčai ir teismai yra pripažinę neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad ieškovės pasiūlyta kaina yra didelė. Konkursą laimėjęs AB „Specializuotas transportas“, teikdamas techninės specifikacijos reikalavimų ir sutarties nuostatų neatitinkančias paslaugas, siekdamas laimėti konkursą neteisėtai siūlo mažesnes paslaugų kainas.

13Trečiasis asmuo UAB ,,Švarinta“ ieškovės pusėje, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, atsiliepime palaiko ieškovės poziciją. Teigia, kad ieškinys preliminariai yra pagrįstas (CPK 144 str.), atskirajame skunde apeliantė net neneigia ir neginčija ieškovės nurodytų bei teismo nutartyje nurodytų aplinkybių dėl ginčo esmės. Ieškovė siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos jos realios galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakove, o ne vėliau reikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju nepažeidžia ekonomiškumo bei kitų CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų, nes paslaugos yra nenutrūkstamai teikiamos, apeliantė nepateikia jokių įrodymų ir argumentų, kad dėl sustabdytų pirkimo procedūrų būtų patiriami kokie nors nuostoliai arba negalėtų būti užtikrinamas atliekų tvarkymas Šiaulių mieste.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str., CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

18Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškinys grindžiamas išsamiais ieškovo argumentais dėl bylos esmės ir faktinį pagrindą patvirtinančiais įrodymais, t. y. ieškinys preliminariai pagrįstas (CVPK 144 str. 1 d.), o prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus užtikrintas pirkimo procedūrų teisėtumas, viešasis interesas, interesų pusiausvyra. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 18 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir panaikino atsakovės sprendimus nustatyti tiekėjų eilė ir atmesti ieškovės pretenziją. Taigi egzistuoja pirmoji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.).

19Pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą teikė viešajam interesui: pirkimo procedūrų teisėtumui, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimui. Byloje nėra duomenų, to neteigia ir apeliantas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kiltų reali grėsmė nenutrūkstamam paslaugų teikimui Šiaulių rajono gyventojams. Priešingai nei teigia apeliantas, ginčijamos laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ne tik ieškovės interesams ginti, bet ir siekiant užtikrinti paminėtą viešąjį interesą (CPK 4237).

20Apeliantei nepaneigus būtinybės taikyti ginčijamų laikinųjų apsaugos priemonių, naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

21Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliantės skundas atmetamas, todėl ieškovei iš apeliantės (atsakovės) priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

22Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymo) matyti, kad ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 968 Eur. Šių išlaidų dydis viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) nustatytus maksimalius dydžius. Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų teisinis pagrindas priteisti ieškovei visas jos prašomas bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėtas ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra labai sudėtingas, skundo apimtis, skundžiamo teismo sprendimo apimtis taip pat nedidelė, todėl ieškovei iš apeliantės (atsakovės) priteistina 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

23Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VSA Vilnius“ (j. a. k. 220074960) iš atsakovės viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (j. a. k. 145787276) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 24 d. nutartimi prašymą... 7. Teismas konstatavo, kad ieškovės pareikšti reikalavimai, nurodytos faktinės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pateikė... 10. Apeliantė teigia, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių ir... 11. Teismas nesivadovavo ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais,... 12. Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 13. Trečiasis asmuo UAB ,,Švarinta“ ieškovės pusėje, nepareiškęs... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškinys grindžiamas išsamiais... 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą teikė viešajam... 20. Apeliantei nepaneigus būtinybės taikyti ginčijamų laikinųjų apsaugos... 21. Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 22. Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo... 23. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 24. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti... 25. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VSA Vilnius“ (j. a. k....