Byla e2-336-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės šilumos tinklai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr.e2-1549-730/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ENERSTENA“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės šilumos tinklai“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Energijos taupymo centras“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „ENERSTENA“ (toliau – UAB „ENERSTENA“ arba ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės šilumos tinklai“ (toliau – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ arba atsakovas) prašydamas panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba Paberžių g. 16, Tauragėje“ pirkimo procedūrą; įpareigoti atsakovą tęsti viešojo pirkimo procedūras – sudaryti tiekėjų eilę, paskelbti laimėtoją ir sudaryti pirkimo sutartį; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nepradėti vykdyti naujojo viešojo pirkimo, skirto Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbams, Paberžių g. 16, Tauragėje.

6Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas.

72015 m. spalio 27 d. pirmosios instancijos teisme buvo gautas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pradėtą vykdyti naująjį viešąjį pirkimą, skirtą Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbams įsigyti. Prašyme ieškovas nurodė, kad po teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria buvo atmestas jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priėmimo paaiškėjo naujos aplinkybės – atsakovas paskelbė naująjį viešąjį pirkimą dėl Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbų įsigijimo. Ieškovo teigimu, paaiškėjus šioms aplinkybėms, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, nes kyla didelė grėsmė, kad atsakovui sudarius sutartį su trečiaisiais asmenimis dėl ginčo objekto, ieškovo interesai nebus apginti. Be to, kadangi vykdomas viešasis pirkimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, kyla pagrįsta rizika, kad laiku neatlikus pirkimo procedūrų ir neįgyvendinus projekto, projektui skirtas lėšas teks grąžinti. Ieškovo manymu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų grąžinimas (50 proc. pirkimo kainos) turėtų tiesioginės įtakos šilumos gamybos sąnaudų ir šilumos kainų vartotojams padidėjimui.

8Atsakovas atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, su prašymu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas teikia analogišką prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris jau buvo išnagrinėtas ir atmestas teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi. Atsakovo teigimu, naujasis viešasis pirkimas nėra analogiškas nagrinėjamoje byloje ginčijamam viešajam pirkimui, kadangi naujojo pirkimo biokuro katilo techninė specifikacija technologiškai skiriasi nuo ginčijamo pirkimo dokumentuose buvusios klaidingos techninės specifikacijos. Be to, atsakovo manymu, naujai paskelbtas viešasis pirkimas bus įvykdytas anksčiau nei bus galutinai įsiteisėjusiu teismo sprendimu išspręstas šioje byloje nagrinėjamas ginčas, todėl jokios grėsmės dėl paramos lėšų praradimo ir galimo grąžinimo, taip pat dėl viešojo intereso pažeidimo, vykdant naująjį viešąjį pirkimą, nėra.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „ENERSTENA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė atsakovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2015 m. spalio 23 d. paskelbtą viešąjį pirkimą, skirtą Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbams Paberžių g. 16, Tauragėje, įsigyti iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

11Teismas, remdamasis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad atsakovas 2015 m. spalio 23 d. paskelbė analogišką viešąjį pirkimą, skirtą Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbams Paberžių g. 16, Tauragėje įsigyti, dėl kurio nutraukimo teisėtumo yra nagrinėjamas ginčas šioje civilinėje byloje.

12Įvertinęs šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad nesustabdžius atsakovo paskelbto naujojo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo, šioje byloje ieškovui galimai priimto palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas, nes šalių sugrąžinimas į prieš tai buvusią padėtį taptų neįmanomas, būtų pažeisti kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių viešajame pirkime interesai, o viešųjų pirkimų tikslas racionaliai panaudoti viešajam pirkimui skirtas lėšas būtų neįgyvendintas.

13Teismas, siekdamas užtikrinti tinkamą sprendimo įvykdymą nagrinėjamoje byloje, vykdomo viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, atsižvelgdamas į įstatymo nustatytus trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus užtikrinant racionalų viešajam pirkimui skirtų lėšų panaudojimą, tenkino ieškovo prašymą sustabdyti atsakovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2015 spalio 23 d. paskelbtą viešąjį pirkimą iki įsiteisės sprendimas šioje byloje (CPK 144 str. 1 d., 4237str.).

14Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju užtikrins šalių interesų pusiausvyrą ir stabilumą byloje, kol ginčas bus išspręstas iš esmės.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atsakovas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Skundžiamos teismo nutarties turinys neatitinka CPK 147 straipsnio 5 dalies reikalavimų, nes nutarties aprašomoje ir rezoliucinėje dalyse nurodytos viena kitai prieštaraujančios teismo išvados – aprašomoje dalyje nurodyta, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas, o rezoliucinėje dalyje – tenkintinas. Taip pat skundžiama teismo nutartis, anot atsakovo, neatitinka kitų CPK ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nesivadovavo CPK 4237 straipsnio 1 dalies, VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, taikė VPĮ 95 straipsnio 5 dalies nuostatas, kurios negalioja nuo 2011 m. spalio 1 d.

182. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nevertino ieškinio pagrįstumo. Atsakovo manymu, ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti, ką patvirtina jo argumentai, nurodyti atsiliepime į ieškinį. Išnagrinėjus bylą iš esmės ir padarius priešingas išvadas, atsakovo manymu, ieškovo teisės galėtų būti apgintos atlyginant jai žalą, atsiradusią dėl perkančiosios organizacijos galimai padarytų pažeidimų. Taip pat teismas neįvertino aplinkybių, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą, kurio objektas ir rezultatai glaudžiai susiję su šilumos vartotojais, kurių dalis socialiai pažeidžiama dėl aukštų šilumos kainų, gamybai naudojant neefektyvias technologijas ir brangų kurą – dujas bei mazutą.

193. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo, nesivadovavo ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, nevertino galimybės netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

204. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina šalių interesų pusiausvyros.

215. Skundžiamoje teismo nutartyje netinkamai įvertintos aplinkybės, susijusios su galima grėsme grąžinti viešojo pirkimo projektui Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto skirtas lėšas. Atsakovo teigimu, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir galimai pavėluotas projekto įgyvendinimas, turintis įtakos šilumos kainų vartotojams padidėjimui, pagrindžia būtinybę panaikinti laikinąsias apsaugos priemones bei leisti perkančiajai organizacijai toliau vykdyti viešąjį pirkimą.

22Ieškovas UAB „ENERSTENA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atnaujinti terminą atsiliepimui pateikti, priimti atsiliepimą bei atmesti atsakovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

231. Teismas tinkamai įvertino ieškinio preliminarų pagrįstumą. Ieškovo teigimu, ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumą patvirtina aplinkybės, kad jo pirkimo dokumentai atitiko VPĮ 24 straipsnio 9 punkto reikalavimus, tuo tarpu perkančiosios organizacijos pirkimo procedūrų nutraukimas pažeidė VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas, nes nebuvo nustatyta aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti ir kurios turėjo esminę reikšmę vykdytam pirkimui. Be to, ieškinio pagrįstumas patvirtintas pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu, kuriuo pirkimo procedūrų nutraukimas pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu.

242. Atskirojo skundo argumentai, kad sustabdžius naująjį viešąjį pirkimą kyla grėsmė, kad iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto gautas lėšas reikės grąžinti, nepagrįsti. Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju viešojo intereso apsaugą užtikrina nutraukto pirkimo tęsimas, o ne naujojo pirkimo inicijavimas, nes pirminis pirkimas iš esmės jau yra įvykęs, yra nustatytas jo laimėtojas, atliktos kitos esminės pirkimo procedūros, todėl jo tęsimas yra labiau pagrįstas laiko ir ekonomine prasme.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

27Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – naujai paskelbto viešojo pirkimo, kurio objektas sutampa su ginčijamo viešojo pirkimo objektu, sustabdymas, teisėtumo ir pagrįstumo.

28Dėl ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo

292015 m. gruodžio 16 d. Lietuvos bylų elektroninėje sistemoje apeliacinės instancijos teismui buvo pateiktas ieškovo prašymas atnaujinti terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti, taip pat atsiliepimas į atskirąjį skundą. Prašyme ieškovas nurodė, kad praleido terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti dėl didelio dokumentų kiekio elektroninėje teismų sistemoje, bylos nagrinėjimo metu griežtai laikėsi nustatytų terminų, tinkamai ir laiku vykdė teismo įpareigojimus.

30Vadovaujantis CPK 335 straipsnio 2 dalies nuostatomis atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios instancijos teismui per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos. Vėlesnis atsikirtimų į atskiruosius skundus pateikimas galimas tik esant CPK 78 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, t. y. terminą praleidusiai šaliai įrodžius, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Vadovaujantis aukščiau aptartu teisiniu reglamentavimu atsiliepimų į atskiruosius skundus priėmimo klausimą sprendžia skundžiamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas (CPK 335 straipsnio 1 dalis).

31Kaip matyti iš bylos duomenų, skundžiama teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartis šalims buvo išsiųsta susipažinti teismo 2015 m. lapkričio 2 d. pranešimu; teismo 2015 m. lapkričio 12 d. pranešimu – šalys buvo informuotos, kad per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos privalo, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę raštu pateikti atsiliepimus į atskirąjį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo argumentų pagrįstumo; atsiliepimai į atskirąjį skundą paduodami per pirmosios instancijos teismą (CPK 318 straipsnio 1 dalis). Kaip jau buvo minėta, ieškovas atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą pateikė tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. gruodžio 16 d., t. y. jau praleidęs įstatyme nustatytą terminą tokiam atsiliepimui pateikti (paskutinė atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimo diena – 2015 m. lapkričio 26 d. imtinai).

32Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad procesinis terminas atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti praleistas neženkliai, kad grąžinus šį klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui būtų pažeisti ne tik bylos nagrinėjimo teisme koncentruotumo ir ekonomiškumo principai (CPK 7 straipsnis), bet ir viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminai, vadovaudamasis ankščiau aptartu teisiniu reglamentavimu bei teisingumo ir protingumo principais, išsprendžia atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo klausimą atnaujindamas terminą atsiliepimui pateikti bei jį priimdamas (CPK 78, 302 straipsniai).

33Atskirasis skundas netenkintinas

34CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

35Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą ginčydamas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą nutraukti supaprastintą atvirą konkursą dėl Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbų Paberžių g. 16, Tauragėje. Pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei įpareigoti atsakovą nepradėti vykdyti naujojo viešojo pirkimo dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto. Šis ieškovo prašymas buvo atmestas teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi, padarius išvadas, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, jog naujasis viešasis pirkimas faktiškai yra rengiamas, taip pat neįrodė grėsmės dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto gautų lėšų galimo grąžinimo. Priimta teismo nutartis įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 5 d., Lietuvos apeliaciniam teismui nutraukus apeliacinį procesą. Iki teismo nutarties įsiteisėjimo, t. y. 2015 m. spalio 23 d., atsakovas paskelbė naująjį viešąjį pirkimą dėl Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbų Paberžių g. 16, Tauragėje, t. y. iš esmės dėl analogiško objekto pirkimo. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, ieškovas kreipėsi į teismą su nauju prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas sustabdyti atsakovo naujai paskelbtą viešąjį pirkimą. Šis ieškovo prašymas skundžiama teismo nutartimi buvo patenkintas.

36Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netinkamai įvertino pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Atsakovo teigimu, ieškinio reikalavimai tikėtinai nepagrįsti, nes ginčijamas viešasis pirkimas buvo nutrauktas teisėtai, Viešųjų pirkimų tarnybai nustačius eilę pažeidimų, kurių nepavyko pašalinti šio viešojo pirkimo eigoje. Anot atsakovo, aplinkybes, kad perkančiajai organizacijai nepavyko pašalinti ginčijamo viešojo pirkimo pažeidimų, patvirtina faktas, jog vienas iš tiekėjų kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl jo pretenzijos atmetimo.

37Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais atsakovo argumentais, pažymi, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne bylos nagrinėjimą iš esmės.

38Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, pareikštais ieškinio reikalavimais ginčijamas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas nutraukti viešąjį pirkimą dėl Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbų Paberžių g. 16, Tauragėje. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareikštame ieškinyje ne tik nurodyti reikalavimai ir jų teisinis pagrindas, bet ir faktiniai bei teisiniai argumentai, taip pat pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo jo preliminarų pagrįstumą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

39Apeliacinio teismo vertinimu, šios išvados nepaneigia atsakovo argumentai, kad ginčijamame viešajame pirkime buvo nustatyti pažeidimai, kurių nepavyko pašalinti viešojo pirkimo eigoje, todėl viešojo pirkimo nutraukimas buvo būtinas. Pirmiausia pažymėtina, kad nurodytų argumentų vertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl negali būti sprendžiamas atskirojo skundo nagrinėjimo stadijoje. Tik išnagrinėjus bylą iš esmės, bus padarytos išvados dėl atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytų ginčijamo viešojo pirkimo nutraukimo aplinkybių, jų objektyvumo ir išimtinumo, taip pat perkančiosios organizacijos galimybių patenkinti savo poreikį kitomis VPĮ įtvirtintomis priemonėmis nenutraukiant ginčijamo viešojo pirkimo. Antra, atkreiptinas dėmesys į tai, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo, įpareigojančio atsakovą nutraukti ginčijamą viešąjį pirkimą, jo nutraukimo dienai nebuvo. Sutiktina su atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad vien faktas, jog ginčijamo viešojo pirkimo metu vienas iš tiekėjų (UAB „A. T.“) kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl jo pretenzijos atmetimo, negalėjo sudaryti pakankamo pagrindo šio viešojo pirkimo nutraukimui, kadangi nurodytas ieškinys Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1457-524/2015, buvo paliktas nenagrinėtas atsiėmus ieškinį.

40Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje šalių ginčas dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimo nutraukti supaprastintą atvirą konkursą dėl Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbų Paberžių g. 16, Tauragėje, jau yra išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, panaikinant perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ginčijamo viešojo pirkimo nutraukimo. Nors šis sprendimas apskųstas apeliacinės instancijos teismui bei nėra įsiteisėjęs, tačiau jame padarytos išvados taip pat patvirtina ieškinio preliminarų pagrįstumą, kaip būtiną sąlygą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Be to, ieškinio patenkinimas reiškia ir tai, kad pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atlieka savo tikrąją funkciją – galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimą.

41Apeliacinio teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas tiesiogiai nutartyje nenurodė, jog ieškinys prima facie pagrįstas, nereiškia, kad teismas apskritai nevertino jo pagrįstumo, tuo labiau atsižvelgiant į tai, kad grėsmės galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui atsiradimo rizika vertinama tik nustačius pirmąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą, t. y. ieškinio preliminarų pagrįstumą.

42Atskirajame skunde atsakovas taip pat kelia klausimą dėl neigiamų pasekmių, kurias gali sukelti teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovo teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali turėti tiesioginės įtakos savalaikiam projekto, kuris iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinimui, kas turėtų įtakos šilumos kainų vartotojams padidėjimui. Apeliacinės instancijos teismas su nurodytais atskirojo skundo argumentais taip pat nesutinka.

43Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

44Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrins racionalų viešajam pirkimui skirtų lėšų panaudojimą ir vykdomo viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą. Taigi, teismas prioritetą šiuo konkrečiu atveju skyrė vertybei, susijusiai su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu bei racionaliu lėšų panaudojimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

45Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ginčijamas viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statyba Paberžių g. 16, Tauragėje“ bei yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis (Techninės specifikacijos 1.12 punktas). Ginčijamo viešojo pirkimo, kaip ir atsakovo naujai paskelbto viešojo pirkimo, objektas – Beržės katilinės rekonstrukcijos ir 5 MW galios biokuro katilo su kuro sandėliu statybos darbai Paberžių g. 16, Tauragėje (Techninės specifikacijos 2.1 punktas). Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti tiekėjas, yra katilo, pakuros, biokuro padavimo sistemų montavimas (Techninės specifikacijos 2.1-2.2 punktai); darbų atlikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 1 d. (Techninės specifikacijos 2.5 punktas). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuos duomenis, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovo ginčijamas ir naujai paskelbtas viešieji pirkimai iš esmės yra analogiški. Kaip matyti iš nurodytų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų, naujai paskelbtas viešasis pirkimas yra patikslintas papildomomis sąlygomis dėl atliekamų darbų apimties bei bendrųjų techninių reikalavimų. Nurodyti patikslinimai nėra esminiai, susiję su papildomų darbų apmokėjimu, taip pat su įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytais reikalavimais rekonstrukcijos ir statybos darbams bei dokumentacijos parengimui (sustabdyto viešojo pirkimo Techninės specifikacijos 2 dalies 25 punktas, 4 dalies 10-19 punktai), todėl nepaneigia ginčijamo ir naujai paskelbto viešųjų pirkimų objekto tapatumo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytų viešųjų pirkimų objektą, sprendžia, kad jis nesudaro pakankamo pagrindo spręsti apie išskirtinai reikšmingą paslaugų pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, taip pat iš esmės pablogintų atsakovo padėtį. Juo labiau, remiantis byloje esančios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2015 m. gegužės 8 d. pažymos duomenimis, vykdomo projekto 2014-2016 metų investicijų preliminarus teigiamas poveikis šilumos kainai nėra tiesioginis bei siejamas su sąlyga, kad naujas vartotojas ne mažiau kaip 11 metų kas metus suvartos vidutiniškai 1 000 MWh šilumos.

46Esant nurodytoms aplinkybėms ir išvadoms, apeliacinis teismas sutinka su skundžiamoje teismo nutartyje padaryta išvada, kad nesustabdžius atsakovės paskelbto naujojo viešojo pirkimo procedūrų, šioje byloje ieškovui galimai priimto palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas, nes šalių sugrąžinimas į prieš tai buvusią padėtį taptų neįmanomas bei galėtų turėtų tiesioginės įtakos kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių ginčijamame viešajame pirkime, interesų pažeidimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokiu atveju net ir įrodžius atsakovo (perkančiosios organizacijos) veiksmų neteisėtumą, teismo sprendimo priėmimas ieškovui nesukeltų realių padarinių, nes būtų prarasta galimybė sudaryti pirkimo sutartį. Be to, atsakovo (perkančiosios organizacijos) priimtų sprendimų ginčijimas taptų formalus, prarastų prasmę. Galimai neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų konstatavimas ginčijamame viešajame pirkime taip pat turėtų tiesioginės įtakos naujai paskelbto viešojo pirkimo teisėtumo vertinimui bei jame dalyvaujančių tiekėjų interesų užtikrinimui, atitinkamai šio pirkimo procedūrų eigai ir trukmei. Taigi, esant situacijai, kai prioritetas teikiamas viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumui bei racionaliam lėšų panaudojimui, naujojo viešojo konkurso dėl analogiško objekto pirkimo paskelbimas neišnagrinėjus ginčo dėl pirminio viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo, neatitinka tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, pažeidžia bei paneigia pirkime dalyvaujančių tiekėjų teisių gynybos veiksmingumą.

47Atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad leidus vykdyti naująjį viešąjį pirkimą būtų greičiau įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, byla su apeliaciniu skundu dėl nagrinėjamoje byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo, apeliacinės instancijos teisme gauta 2015 m. gruodžio 21 d. Esant tokiai situacijai, priešingai nei teigia apeliantas, dėl viešųjų pirkimų bylose įtvirtintų trumpų bylų nagrinėjimo terminų (CPK 4238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnio 3 dalis) bylos nagrinėjimas neužsitęs, todėl sutarties sudarymo datos nusikėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių apeliantui. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, aiškinant VPĮ 7 straipsnio 4 dalies nuostatas, perkančiosios organizacijos negalėjimas dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų, įskaitant ginčų nagrinėjimo situacijas, sudaryti ir įvykdyti viešojo pirkimo sutarties pirkimo sąlygose nustatytais terminais paprastai negali būti teisėtas pagrindas nutraukti pirkimą dėl nenumatytų aplinkybių.

48Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad skundžiama teismo nutartis neatitinka CPK 147 straipsnio 5 dalyje numatytų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių bei padarytų išvadų kontekste skundžiamos teismo nutarties aprašomojoje dalyje klaidingai nurodyta informacija apie priimamą sprendimą vertintina kaip rašymo apsirikimas, neturintis reikšmės skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Negaliojančių VPĮ 95 straipsnio 5 dalies nuostatų (galiojo iki 2011 m. spalio 11 d.) nurodymas skundžiamoje teismo nutartyje, apeliacinio teismo manymu, taip pat neturi tiesioginės įtakos šioje nutartyje padarytų išvadų teisėtumui, todėl nesudaro atskiro pagrindo skundžiamos teismo nutarties panaikinimui.

49Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

50Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

51Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „ENERSTENA“ (toliau – UAB... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo prašymas... 7. 2015 m. spalio 27 d. pirmosios instancijos teisme buvo gautas ieškovo... 8. Atsakovas atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi tenkino ieškovo... 11. Teismas, remdamasis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad... 12. Įvertinęs šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad nesustabdžius... 13. Teismas, siekdamas užtikrinti tinkamą sprendimo įvykdymą nagrinėjamoje... 14. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atsakovas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskiruoju skundu prašo... 17. 1. Skundžiamos teismo nutarties turinys neatitinka CPK 147 straipsnio 5 dalies... 18. 2. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nevertino ieškinio... 19. 3. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl ieškovui galimai... 20. 4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina šalių interesų... 21. 5. Skundžiamoje teismo nutartyje netinkamai įvertintos aplinkybės,... 22. Ieškovas UAB „ENERSTENA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 23. 1. Teismas tinkamai įvertino ieškinio preliminarų pagrįstumą. Ieškovo... 24. 2. Atskirojo skundo argumentai, kad sustabdžius naująjį viešąjį pirkimą... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria taikytos... 28. Dėl ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo... 29. 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvos bylų elektroninėje sistemoje apeliacinės... 30. Vadovaujantis CPK 335 straipsnio 2 dalies nuostatomis atsiliepimai į... 31. Kaip matyti iš bylos duomenų, skundžiama teismo 2015 m. spalio 30 d.... 32. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad procesinis terminas... 33. Atskirasis skundas netenkintinas... 34. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą ginčydamas atsakovo... 36. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, kad... 37. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais atsakovo... 38. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, pareikštais ieškinio... 39. Apeliacinio teismo vertinimu, šios išvados nepaneigia atsakovo argumentai,... 40. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 41. Apeliacinio teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos... 42. Atskirajame skunde atsakovas taip pat kelia klausimą dėl neigiamų pasekmių,... 43. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 44. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju prašomų... 45. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ginčijamas viešasis pirkimas... 46. Esant nurodytoms aplinkybėms ir išvadoms, apeliacinis teismas sutinka su... 47. Atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad leidus vykdyti naująjį... 48. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskirojo skundo... 49. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 50. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 51. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....