Byla 2-680-153/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vilterma“ atstovui advokatui A. N., administracijos vadovui direktoriui A. K., atsakovės UAB „Mitnija“ atstovei advokatei I. Ž., įgaliotam asmeniui A. J., trečiojo asmens UAB „Lukrida“ atstovui advokato padėjėjui A. B.,viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilterma“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiajam asmeniui UAB „Lukrida“, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vilterma“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Mitnija“ 176 739,64 Lt skolą, 16 608 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Prašė ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovė nurodė, kad ji atsakovei atliko šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, ventiliacijos sistemų įrengimo darbus pagal šalių 2007-08-29 sudarytą Subrangos sutartį Nr. 2208/07/S ir perdavė juos atsakovei, kuri darbus priėmė, tačiau už juos nevisiškai atsiskaitė.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 7 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkino visiškai. Priteisė ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilterma“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ 176 739,64 Lt skolą, 16 608 Lt delspinigius, 6 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-06-01) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 2 705 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkių litų) žyminį mokestį, 2 400 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų litų) išlaidas teisinei pagalbai apmokėti.

5Taip pat iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ priteistos 13,55 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

6Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“ su preliminariu teismo sprendimu nesutiko ir pateikė prieštaravimus, prašė preliminarų teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Prieštaravime atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“ nurodė, kad ieškovė ir teismas nepagrįstai teigia, jog atsakovė neįvykdė įsipareigojimo visiškai atsiskaityti už ieškovės atliktus darbus, nes atsakovės pareiga atsiskaityti su ieškove yra laikytina pasibaigusia ir tinkamai įvykdyta. Atsakovė turi piniginį reikalavimą ieškovei dėl nelaiku atliktų darbų. 2007 m. rugpjūčio 29 d. šalys sudarė subrangos sutartį Nr. 2208/07/S. Sutarties 3.1 straipsnyje nustatyta, kad Sutartyje numatytus Darbus atsakovė privalo pradėti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po darbų fronto pridavimo, vykdyti pagal šalių suderintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kuris pridedamas kaip Sutarties priedas Nr. 2, ir baigia ne vėliau kaip iki 2008 m. vasario 6 d. Tačiau ieškovė pažeidė LR CK 6.38 str. 1 d., vėlavo atlikti darbus per sutartyje nustatytus terminus, nors atsakovė darbų frontą ieškovei perdavė laiku. Darbų fronto perdavimas patvirtintas 2007 m. rugsėjo 25 d. abiejų šalių atstovų pasirašytu Darbų fronto perdavimo?priėmimo aktu. Ieškovės vėlavimą laiku atlikti Darbus patvirtina Darbų priėmimo?perdavimo aktai, pasirašyti 2008 m. balandžio, 2008 m. gegužės ir 2008 m. spalio mėnesiais, nors Darbai turėjo būti baigti 2008 m. vasario 6 d. (Sutarties 3.1 p.). Salys nepasirašė susitarimo pakeisti Darbų atlikimo terminus. Kadangi ieškovė nesiėmė veiksmų, būtinų pažeidimams pašalinti, ir Darbus baigė pavėluotai, didelė dalis darbų buvo atliekama nesilaikant Sutartyje numatytų terminų, dėl to buvo trukdomi kitų subrangovų darbai, o atsakovė kaip generalinė rangovė turėjo dėti daugiau pastangų organizuodama statybos darbus objekte. Darbai nebaigti ir vykdomi iki šios dienos (nuotekų montavimo žemiau 0,00 darbai vėluoja 75 kalendorines dienas, nuotekų montavimo aukščiau 0,00 darbai vėluoja 123 kalendorines dienas). Atsakovė privalo sumokėti ieškovei Sutartyje nustatytą kainą tik po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku (LR CK 6.655 str. 1 d.). Ieškovei, pažeidusiai Darbų įvykdymo terminą, kyla sutartinė atsakomybė kaip turtinė prievolė sumokėti atsakovei netesybas, nes taip nurodyta Sutarties 7.1 punkte, kuriame yra aptarta ieškovės atsakomybė, pažeidus Darbų įvykdymo terminą t. y. subrangovei pavėlavus atlikti darbus ar tam tikrų darbų atskirus etapus arba neperdavus jų generalinei rangovei sutartu laiku, generalinei rangovei pareikalavus per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Subrangovė privalo sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną bei atlyginti dėl to patirtus generalinės. rangovės nuostolius. Dėl to atsakovė 2008 m. liepos 21 d. rašte Nr. 1-6-566/1 už atskirų darbų etapų vėlavimą pareikalavo iš ieškovės sumokėti 176 739,65 Lt delspinigius, tačiau klaidingai nurodė darbus, kuriuos ieškovė vėlavo atlikti, kartu pateikė 2008 m. liepos 25 d. PVM sąskaitą faktūrą MIT-A Nr. 0033. Atsakovė 2008 m. spalio 27 d. raštu Nr. 1-6-786 informavo ieškovę apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Įskaitoma suma ? 176 739,65 Lt pagal 2008 m. liepos 25 d. PVM sąskaitą faktūrą MIT-A Nr. 0033. Atsakovės įskaityta suma yra tokio pat dydžio, kaip ieškovės reikalaujama priteisti suma (LR CK 6.130 str. 1 d.). Dėl šios priežasties prievolė sumokėti ieškovei šią suma laikytina pasibaigusia ir tinkamai įvykdyta, o reikalavimas sumokėti delspinigius nepagrįstas. Apie įskaitymo sandorį ieškovei buvo pranešta jau 2008 m. spalio 27 d. Nuo šios dienos atsakovės prievolė atsiskaityti laikytina tinkamai įvykdyta. Ieškovė teisės aktų nustatyta tvarka įskaitymo sandorio neginčijo. Kol sandoris nenuginčytas, tol jis galioja su visais jo sukurtais teisiniais padariniais. Ieškovė be pagrindo prašo taikyti atsakovei ieškinio senaties terminą delspinigiams apskaičiuoti. Atsakovė nepareiškė ieškinio (priešieškinio) dėl delspinigių sumokėjimo, t. y. negynė pažeistos teisės ieškiniu, todėl nėra pagrindo atsakovės reikalavui taikyti ieškinio senaties terminą. Atsakovė atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, dėl šios priežasties tiek prievolė sumokėti delspinigius, tiek prievolė atsiskaityti už darbus yra pasibaigusios. Teisės aktai nenumato pareigos reikalavimus dėl delspinigių pareikšti tik teismine tvarka. Ieškovės argumento pagrįstumą būtų galima vertinti tik tuo atveju, jei atsakovė būtų pareiškusį ieškinį dėl delspinigių priteisimo. Ieškovės teiginys, jog įskaitymas yra neteisėtas, nes ieškovė niekada nebuvo akceptavusi atsakovės išrašytos 2008-07-25 sąskaitos MIT-A Nr. 0033 ir niekada nebuvo pripažinus joje nurodyto atsakovės reikalavimo, yra nepagrįstas. LR CK 6.131 str. 1 d. nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą. Tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie įskaitymą. Ieškovė neneigia, jog 2008 m. spalio 27 d. gavo raštą Nr. 1-6-786, kuriuo buvo informuota apie atliktą įskaitymą. Aplinkybė, kad ieškovė įskaitymo neakceptavo, atsakovės nuomone, neturi įtakos įskaitymo galiojimui. Taip pat, atsakovės manymu, atmestinas ieškovės argumentas, jog atsakovės reikalaujami delspinigiai yra apskaičiuoti nepagristai ir neaiškiai. Šalys dėl darbų atskirų etapų atlikimo grafiko susitarusios nebuvo, ir ieškovo visų darbų atlikimo terminas buvo apibrėžtas viena kalendorine data ? 2008 m. vasario 6 d., nes šis ieškovės argumentas neatitinka tikrovės, kadangi šalys buvo pasirašiusios kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kuriame nustatė darbų pradžios ir pabaigos datas, taip pat darbų trukmę, o subrangos sutarties Nr. 2208/07/S (toliau vadinama Sutartis) 7.1 punkte nustatyta, kad subrangovei pavėlavus atlikti darbus ar atitinkamų darbų atskirus etapus arba neperdavus jų generalinei rangovei sutartu laiku, generalinei rangovei pareikalavus per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos subrangovė privalo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną bei atlyginti dėl to patirtus generalinės rangovės nuostolius. Atsižvelgiant į šį Sutarties punktą ir šalių suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką, atsakovė apskaičiavo delspinigius, kuriuos ieškovė privalo sumokėti atsakovei už sutartinės prievolės laiku atlikti darbus pažeidimą (Sutarties 3.1 punktas). Nuotekų žemiau 0,00 įrengimo darbai: perduotas darbų frontas 2007-09-25 (aktas) trukmė ? 1,25 mėn., darbų pabaigos data, darbų perdavimo data 2008-01-15, vėlavimas ? 74 dienos, delspinigiai ? 38 809,30 Lt. Nuotekų aukščiau 0,00 įrengimo darbai: darbų frontas perduotas 2007-09-25, trukmė ? 1,5 mėn., pabaigos data 2007-11-30, darbų perdavimo diena 2008-04-03, vėlavimas ? 124 dienos, delspinigiai ? 65 031,80 Lt. Šildymo darbai: frontas perduotas 2007-12-05 trukmė ? 3 mėn., pabaigos data 2008-03-05, darbų perdavimo diena 2008-04-24, vėlavimas ? 49 dienos, delspinigiai ? 25 698,05. Garo katilinės montavimas: darbų frontas perduotas 2008-04-01, trukmė ? 3 mėn., pabaigos data 2008-05-01, darbų perdavimo diena 2008-08-01, vėlavimas ? 91 diena, delspinigiai ? 47 724,91 Lt. Iš viso ieškovė pavėlavo atlikti darbus 338 dienas. Už vieną vėlavimo atlikti darbus dieną skaičiuotini 524,45 Lt delspinigiai ( pagal sutarties kainą 2 622 238,02 Lt). Atsakovės manymu, atmestinas ieškovės motyvas, kad atsakovė pati kalta dėl darbų atlikimo vėlavimo, nes vėlavo ieškovei juos perduoti. Atsakovė vėlavo perduoti darbų frontą katilinės įrengimo darbams, kadangi ieškovė vėlavo atlikti atskirus etapus. Nuotekų įrengimo darbų frontas turėjo būti perduotas 2007-09-24, tačiau buvo perduotas vėliau ? 2007-09-25, dėl to atsakovė viena dieną pratęsė šio etapo darbų atlikimo terminą, darbai turėjo būti baigti 2007-11-01. Todėl ieškovė negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek Sutartis buvo neįvykdyta dėl paties ieškovės veiksmų ar neveikimo ar kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka (LR CK 6.206 str.). Nepagrįstas yra ieškovės motyvas dėl atsakovės vėlavimo pateikti projekto dokumentus, nes ieškovė nevykdė Sutarties 1.3 punkto, kad subrangovė, rengdama darbo projektą, įsipareigoja bendradarbiauti su generalinės rangovės pasirinktu projektuotoju AB „Pramprojektas“ ir teikti visą reikalingą informaciją. AB „Pramprojektas„ ne kartą reikalavo, kad ieškovė pateiktų būtinus darbo projektui rengti dokumentus, tačiau ieškovė laiku šio įsipareigojimo neįvykdė. Ieškovės argumentai dėl papildomų darbų atlikimo šioje byloje yra teisiškai nereikšmingi, kadangi dėl to tarp šalių nėra ginčo. Taigi ieškovės motyvas dėl atsakovės nuostolių dydžio nepagrįstas, nes atsakovė dėl ieškovės netinkamu laiku ir netinkamai atliktų darbų patyrė didesnių nuostolių negu apskaičiavo delspinigius. Atsakovės nuostoliai yra tokie: UAB „Megarenta“ ? 160 000 Lt nuostoliai dėl negautų pajamų už patalpų nuomą, nes darbai nebuvo atlikti laiku; UAB „VD kepykla“ dėl pavėluotai atliktų darbų įrengiant objekte katilinę, garo tiekimą ? 200 000 Lt, bei atlyginti užsakovo atstovų išlaidas, patirtas dėl to, kad objekto priėmime?perdavime jie yra priversti dalyvauti daugiau kaip vieną kartą ? 227 168 Lt.

7Ieškovė UAB „Vilterma“ su atsakovės prieštaravimais nesutiko ir paaiškinime raštu nurodė, kad atsakovė savo prieštaravimus grindžia įskaitymu, atliktu pagal jos 2008-10-27 raštą Nr. 1-6-786. Šiuo raštu atsakovė pareiškė įskaitas 176739,65 Lt dydžio ieškovės reikalavimą į savo priešpriešinį tos pačios apimties reikalavimą pagal atsakovės 2008-07-25 išrašytą sąskaitą MIT-A Nr. 0033. Šioje sąskaitoje atsakovės reikalavimas yra įvardintas kaip delspinigiai pagal subrangos sutartį Nr. 2208/07/S (sutartis pateikta kartu su ieškiniu, ieškinio priedas Nr. 2). Pasak atsakovės, šie delspinigiai buvo apskaičiuoti dėl Sutarties 3.1. punkte ieškovei nustatyto termino praleidimo. Ieškovės manymu, atsakovės įskaitymas buvo atliktas neteisėtai, todėl minėtame rašte nurodytos apimties jos piniginė prievolė laikytina nepasibaigusia ir vykdytina. Pagal CK 6.130 straipsnį įskaitymas galimas tik abiems priešpriešiniams reikalavimams esant, be kita ko, galiojantiems, akivaizdiems ir apibrėžtiems (LAT CBS teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis c.b. UAB „Ferteksos transportas" v. Baltarusijos Respublikos gamybinis susivienijimas „Beloruskalij", bylos Nr. 3K-3-624/2006). Būtent šiomis savybėmis atsakovės tariamas reikalavimas ieškovei mokėti 176739,65 Lt delspinigius ir nepasižymi. Išrašytos 2008-07-25 sąskaitos MIT-A Nr. 0033 ir niekada nebuvo pripažinęs joje nurodyto atsakovės reikalavimo. Ieškovei pateiktame rašte dėl įskaitymo nei yra atskleista, kaip tie delspinigiai buvo apskaičiuoti, nei įvertinta pačios atsakovės priešpriešinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo įtakos ieškovės įsipareigojimų vykdymui. Atsakovės nurodyta atskirų darbų vėlavimo trukmė yra niekuo nepagrįsta, kadangi šalys dėl atskirų darbų etapų atlikimo grafiko susitarusios nebuvo, ir ieškovo visų darbų atlikimo terminas buvo apibrėžtas viena kalendorine data ? 2008 m. vasario 6 d. (Sutarties 3.1. p.). Tai reiškia, kad atsakovė delspinigius skaičiavo pažeisdama senaties terminus (skaičiavo už 337 dienas, o pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas), todėl ieškovė, be kita ko, prašo taikyti senatį vertinant atsakovės reikalavimą ieškovei mokėti delspinigius. Atsižvelgiant į tai, kad kalendorinis darbų vykdymo ar atskirų darbų etapų perdavimo atsakovei grafikas šalių suderintas nebuvo, laikytina, kad atsakovė privalėjo perduoti ieškovei visų darbų frontus per protingą terminą po Sutarties pasirašymo. Nuo Sutarties pasirašymo dienos, t. y. 2007-08-29, iki joje nurodyto termino pabaigos, t. y. 2008-02-06, tėra tik šiek tiek daugiau nei penki mėnesiai, netgi pirmojo darbų fronto nuotekų montavimo darbams atlikti perdavimas ieškovei praėjus beveik mėnesiui po Sutarties pasirašymo, t. y. 2007-09-25 (aktas pateiktas kartu su atsakovės prieštaravimais), nelaikytinas atliktu per protingą terminą. Kitų darbų frontai buvo perduoti dar vėliau, o darbų frontas katilinės įrengimo darbams buvo perduotas tik 2008-04-01 (aktas pridedamas, priedas Nr. 2), t. y. kai Sutarties 3.1. punkte ieškovei nustatytas terminas jau buvo pasibaigęs. Iš darbų frontų perdavimo datų pati atsakovė praleido savo priešpriešinių prievolių įvykdymo terminus, todėl ieškovė negali būti laikoma praleidusia savo prievolių įvykdymo terminą (CK 6.64 str., 6.260 str. 4 d.), o dėl to, kad ji negalėjo laiku užbaigti darbus, kalta pati atsakovė. Sutarties 1.2. ir 1.3. punktuose yra nurodyta, kad darbai turi būti atliekami pagal projekto technius dokumentus, o techninį projektą pateikia generalinė rangovė, patvirtinusi įrašu „vykdymui“ su patvirtinimo data. Šiuos dokumentus atsakovė neprotingai ilgai delsė pateikti ieškovei ir nuolat ją kaitaliojo, dėl šios priežasties ieškovė negalėjo laiku pabaigti Sutartyje nurodytų darbų. Taip pat buvo susitarta dėl papildomų darbų atlikimo, patvirtina 2008-03-17 šalių pasirašyta kainų suvestinė įvertinus naujus projektinius sprendimus, 2008-04-16 sąmata, 2008-09-03 atsakovės patvirtintos sąmatos. Be tų papildomų darbų atlikimo ieškovė nebūtų galėjusį perduoti atsakovei tinkamai funkcionuojančių sistemų. Ieškovė dar 2007-11-29 raštu Nr. 2007/245 kreipėsi į atsakovę, primindama, kad iki 2007-11-29 nebuvo gavusį darbų vykdymui projekto dokumentų. Ieškovė neatlaikė atsakovės ekonominio spaudimo, todėl pasirašė raštus, kurie buvo jai nenaudingi, ir pripažino savo kaltę dėl darbų atlikimo vėlavimo, sutiko atlyginti atsakovei nuostolius. Be to, pasirašius susitarimą, ieškovė tikėjosi, jog klausimas dėl ieškovės darbų vėlavimo nebus iš naujo kvestionuojamas, todėl atsakovė, pateikusį sąskaitą dėl 176 739 Lt apmokėjimo, pasielgė nesąžiningai.

8Tretysis asmuo UAB „Lukrida“ su ieškovės ieškiniu visiškai sutiko ir mano, kad atsakovė delspinigius apskaičiavo nepagrįstai ir neteisėtai, nes UAB „Vilterma“ 2008-07-21 nebuvo praleidusi galutinio termino sutartiems katilinės įrengimo darbams atlikti. Atsakovė savo 2008-07-21 rašte Nr. 1-6-566/1 dėl delspinigių taikymo (b. l. 173 - 174, 1 t.) nurodo, jog katilinės įrengimo darbai (2008-07-21 dieną) tariamai vėluoja 172 (vieną šimtą septyniasdešimt dvi) kalendorines dienas. Kitaip tariant, atsakovė, skaičiuodama delspinigius, laiko, kad katilinės įrengimo darbai turėjo būti pabaigti 2008-01-31. Tačiau atsakovė perdavė darbų frontą katilinės įrengimo darbams tik 2008-04-01. Aiškėja, kad atsakovė vėlavo perduoti šių darbų frontą, nes darbo projektą dėl minėtų darbų atsakovė pateikė tik 2008-03-26, ir tai matyti iš šių ieškovės atsakovei pateiktų rašytinių dokumentų: 2008-06-19 rašto Nr. 2008/93 (b. l. 35 - 36, 2 t.); 2007-12-20 rašto (b. l. 30, 2 t.); 2007-12-17 rašto Nr. 2007/255 (b. l. 29; 2 t.); 2007-11-29 rašto Nr. 2007/245 (b. l. 27-28, 2 t.). Šie rašytiniai dokumentai taip pat įrodo, kad ieškovė savo bendradarbiavimo pareigą įspėti atsakovę apie grėsmę darbų atlikimui, numatytą Sutarties 6.1.19 p. (b. l. 10; 11), įvykdė. Tuo tarpu Sutarties 1.2. ir 6.1.2. p. nustato, kad sutarti darbai turi būti atliekami pagal projektą ir techninius dokumentus; o iš Sutarties 1.4. p. matyti, kad darbo projektą šalių sutarimu įsipareigojo parengti atsakovė (b. l. 6 ir 9; 11.). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Sutarties 5.1.1. p. atsakovė įsipareigojo perduoti darbų frontą Sutartyje numatytiems darbams vykdyti (b. l. 8; 1 t.). Todėl, vadovaujantis CK 6.64 str. 1 d., UAB „Lukrida“ nuomone, laikytina, kad ne ieškovė, o atsakovė pažeidė prievolę. Kai kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu (CK 6.64 str. 3 d.). Esant tokiai situacijai, ieškovė turėjo teisę sustabdyti savo prievolės įrengti katilinę vykdymą iki atsakovė pateiks darbo projektus ir darbų frontą šiems darbams atlikti (CK 6.207 str. 2 d.). Aukščiau įvardinti įrodymai patvirtiną aplinkybes, jog tarpinis terminas katilinei įrengti prasidėjo tik 2008-04-01 ir 2008-07-21. dar nebuvo pasibaigęs. Todėl delspinigius už tariamą vėlavimą atlikti katilinės įrengimo darbus atsakovė 2008-07-21 apskaičiavo visiškai nepagrįstai ir neteisėtai. UAB „Lukrida“ apskaičiavimais, iš atsakovės 2008-07-21 apskaičiuotų netesybų, kurios yra 176739,65 Lt, delspinigiai už tariamą vėlavimą įrengiant katilinę yra 90204,99 Lt (176739,65/ (60 + 41 + 64 + 172)* 172). Taigi atsakovės apskaičiuota delspinigių suma už kitus tariamai nelaiku atliktus darbus yra 86533,85 Lt. Ieškovė atsakovei jau atlygino nuostolius dėl praleistų terminų, todėl negali būti papildomai reikalaujama netesybų, nes pagal įstatymą jos yra įskaitytinos. Po 2008-10-16 pasirašyto Susitarimo atsakovė neteko teisės reikalauti minėtų netesybų, nes tokios apimties jos reikalavimo teisė prievolėje dėl nuostolių atlyginimo jau buvo patenkinta. Apskaičiuotos netesybos už tariamai pradelstus darbus yra 86533,85 Lt. UAB „Lukrida“ nuomone, vadovaujantis CK 6.73 str. 1 d., į 100 000 Lt nuostolius įskaitytini ir 86533,85 Lt delspinigiai.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2007-08-29 Subrangos sutarties Nr. 2208/07/S pagrindu susiklostė statybos rangos prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.681 str.). Ieškovė (subrangovė) UAB „Vilterma“ įsipareigojo atlikti šildymo, garo paskirstymo, priešgaisrinio vandentiekio, vidaus vandentiekio ir kanalizacijos, ventiliacijos sistemų įrengimo darbus (toliau ? darbai) statybos objekte UAB „Vilniaus duona“, esančiame Vilniuje, V. A. Graičiūno g. 38, iš viso už 2 622 238,02 Lt, o atsakovė (generalinė rangovė) UAB „Mitnija“ įsipareigojo už darbus atsiskaityti apmokėdama pagal atsakovės pasirašytus tinkamai atliktų darbų aktus bei jų pagrindu ieškovės (subrangovės) pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 40 darbo dienų (Sutarties 2.3 p.) (b. l. 6-15). 2008-03-17 priedu prie Sutarties šalys Sutarties kainą padidino iki 2 934 814,64 Lt (b. l. 16). Šalys taip pat nustatė kalendorinių darbų vykdymo grafiką (2 t., b. l. 86), kuriame nurodė darbų atlikimo pabaigos ir darbų atlikimo trukmės terminą. Šis dokumentas patvirtina, jog darbų atlikimo pabaigos terminas šalių susitarimu nustatytas iki 2008 m. vasario mėnesio. Todėl atmestinas ieškovės motyvas, jog darbų grafiko nebuvo. Byloje nėra ginčo, kad šalys keitė sutarties kainą dėl to, jog susitarė dėl papildomų darbų atlikimo, taigi atsakovė pagrįstai nurodo, kad ieškovės motyvai dėl papildomų darbų atlikimo nėra teisiškai reikšmingi, nes ieškovė netinkamai atliko pavestą darbą ne dėl papildomų darbų, o dėl rangos sutarties reikalavimų pažeidimo. Kaip nustatyta byloje, ieškovė iki 2008 m. vasario rangos sutarties priede numatytų darbų neatliko, tačiau šalių sutartiniai santykiai tęsėsi ir po šio termino, buvo vykdomi rangos sutartyje numatyti darbai, todėl realiai šalių santykiai tęsėsi iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, kaip ir numatyta sutarties 9.1 p. (1 t., b. l. 13). Todėl negalima sutikti su motyvais, kad atsakovės padarytas lėšų įskaitymas (1 t., b. l. 175, 176) atliktas pasibaigus prievoliniams teisiniams santykiams, nes tai prieštarauja šalių paaiškinimui ir rašytiniams įrodymams, kurie patvirtina, kad šalių sutartiniai santykiai tęsėsi po 2008 m. vasario mėn. iki spalio mėn. (b. l. 87-98).

11Taigi vertinant šalių pateiktus rašytinius įrodymus matyti, kad remiantis numatytu atlikti darbų grafiku (2 t., b. l. 86), numatyta garo katilinės montavimo darbų atlikimo trukmė ? 3 mėn., šių darbų pradžia 2007-11-01, darbų pabaiga 2008-01-30, darbų frontas perduotas ieškovei 2008-04-01 (2 t., b. l. 62). Tai, kad darbai vėlavo dėl ieškovės kaltės, raštu pripažino ieškovės direktorius, ir įsipareigojo ne tik padengti priskaičiuotus delspinigius, bet ir paleisti katilinę iki 2008 m. gegužės 1 d. (b. l. 91, 2 t.). Tačiau, kaip nustatyta byloje, ieškovė savo įsipareigojimų dėl darbų kokybės ir terminų neįvykdė ir po įsipareigojime nustatyto termino, to neginčijo ir teismo posėdyje apklaustas ieškovės atstovas A. K..

12Atsakovė taip pat apskaičiavo delspinigius už nuotekų įrengimo ir šildymo įrengimo darbų ieškovės netinkamą atlikimą ir vėlavimą. Remiantis šalių susitarimu (2 t., b. l. 86), nuotekų žemiau 0,00 darbų frontas perduotas ieškovei 2007 m. rugsėjo 25 d., o ne kaip sutarta darbų atlikimo grafike 2007 m. rugsėjo 24 d. (2 t., b. l. 86, 58). Tačiau dėl vėlesnio darbų fronto perdavimo vėlesniu terminu ieškovės interesai nenukentėjo, nes atsakovė pratęsė šio etapo darbų atlikimo terminą vienai dienai ir nustatė darbų pabaigos terminą ne iki 2007 m. spalio 31 d., kaip susitarta grafike, o iki 2007 m. lapkričio 1d. Taip pat nuotekų aukščiau 0.00 įrengimo darbų frontas buvo perduotas ieškovei 2007 m. rugsėjo 25 d., t. y. anksčiau, o ne 2007 m. spalio 15 d., kaip nurodyta darbų fronto perdavimo grafike. Tačiau šių darbų atlikimo terminas nesutrumpėjo, taigi darbai dėl nuotekų aukščiau 0.00, kuriems buvo numatyta skirti 1,5 mėn., turėjo būti pabaigti 2007 m. lapkričio 30 d., vadinasi, ilgesnį laikotarpį negu šalių susitarime, tačiau realiai buvo atliekami iki 2008 m. balandžio 3 d.(b. l. 88, 2 t.). Šildymo ir šilumos montavimo darbų frontas ieškovei perduotas 2007-12-05 (2 t., b. l. 60), darbų atlikimo trukmė 3 mėn., darbų pabaigos atlikimo data 2008 m. kovo 5 d., darbai perduoti 2008 m. balandžio 24 d. Taigi ieškovė pažeidė terminą nuotekų įrengimo darbams 74 ir 124 dienas, o šildymo darbams atlikti ? 49 dienas.

13Atmestinas ieškovės motyvas, kad darbai buvo pavėluotai atlikti dėl atsakovės ir kitų užsakovų kaltės, nes jie nuolat derino naujus projekto sprendimus, nesirūpino pateikti dokumentus (2 t., b. l.27-39). Iš pateiktų byloje raštų matyti, kad ginčo darbų projekto sprendimai buvo vilkinami dėl ieškovės kaltės, nes ieškovė nepateikė AB „Pramprojektui“ reikalingų duomenų garo katilinės, šildymo ir nuotekų projektams paruošti, kad šiuos duomenis AB „Pramprojektui“ turėjo pateikti ieškovė, ginčo byloje nėra (2 t., 92-95, 98). Be to, kaip matyti iš atliktų darbų patikrinimo 2008-08-01 akto (2 t., b l. 96-97) ir pretenzijų (1 t., b. l. 168-174), ieškovei pareikšta pastabų dėl darbų kokybės, dėl netvarkingos darbo vietos, dėl projekto sprendimų nesilaikymo ir kitų trūkumų, kurie nėra susiję su projekto kaitaliojimu, o tiesiogiai priklausė nuo ieškovės darbuotojų profesionalumo ir pareigingumo. Taigi nustatyti bylos dokumentuose ieškovės darbo trukumai buvo padaryti pačios ieškovės, ir niekaip nesusiję su kitų asmenų veiksmais, taip pat ir su atsakove.

14Atmestinas ieškovės motyvas, kad darbų vėlavimui turėjo įtakos papildomi darbai, nes tokioms aplinkybėms patvirtinti byloje įrodymų nepateikta.

15Atmestinas ieškovės motyvas, kad pati atsakovė nesilaikė sutartų terminų, dėl to ieškovė nepabaigė darbų. Šalių susirašinėjimas patvirtina, kad iki 2008 m. spalio 16 d. (susitarimo) atsakovė nuolat ragino ieškovę laikytis sutartinių įsipareigojimų ir informavo ieškovę apie jai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikytinas sankcijas (1 t., b. l. 168-174, 2 t., b. l. 92-98). Ieškovė pateikė byloje įvairių dokumentų, kurie patvirtina, kad atsakovė ieškovei vėlavo pateikti techninius projektus, to neginčija ir atsakovė (2 t., 58-62). Tačiau šias aplinkybes atsakovė paaiškino tuo, kad vykdyti sutartinių įsipareigojimų per sutartyje nustatytą terminą atsakovė negalėjo tik dėl to, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus arba juos atliko netinkamai, taip pat nepateikė prašomų dokumentų UAB „Pramprojektas“ (2 t., b. l. 92-95), todėl darbų priėmimo aktai buvo surašyti tik po to, kai ieškovė ištaisė trūkumus, dėl to vėlavo kitų darbų atlikimo grafikai (2 t., b. l. 88, 89). Tai sutampa su ieškovės raštuose nurodytais terminais dėl atskirų darbo etapų pabaigos (2 t., b. l. 27-38). Minėtuose raštuose atskirų darbo etapų terminai iš esmės sutampa su darbų grafiku (2 t., b. l. 86), ieškovė iš esmės patvirtina savo įsipareigojimus priduoti objektą per sutartus terminus, tačiau to neįvykdė, nes, kaip vėliau paaiškėjo, ieškovės darbai buvo nepriimti dėl trūkumų, nesusijusių su atsakovės veiksmais ? tai nurodyta ir ieškovės įsipareigojime (2 t., b. l. 91). Iš esmės šalys kaltina viena kitą sutartinių įsipareigojimų neįvykdymu, tačiau teismo vertinimu, byloje daugiau surinkta rašytinių įrodymų (CPK 178, 187, 185 str.), patvirtinančių ieškovės, o ne atsakovės kaltę dėl netinkamo sutarties vykdymo.

16Taip pat atmestinas ieškovės motyvas, kad prisipažinimą ir įsipareigojimą atlyginti nuostolius ir kompensuoti vėluojančius darbus atsakovė iš jos išgavo (1 t., b. l. 117-118, 2 t., 91) darydama ekonominį spaudimą, nes ši aplinkybė neįrodyta (CPK 178 str.). Kaip žinia, ieškovės darbai buvo atlikti su trukumais ? tai nustatė ne tik atsakovė, bet ir objekto užsakovai, dalyvavę priimant darbo rezultatus (2 t., b. l. 88-89). Taigi statybos objekto priėmimas priklausė ne tik nuo atsakovės. todėl ir atsakovės sprendimas išmokant atsakovei atlygį už atliktą darbą ar darbus priimant nebuvo lemiamas ? tai priklausė ir nuo kitų asmenų, taip pat ir nuo ieškovės, kuri netinkamai atliktų darbų fakto neginčijo, o darbų trūkumus pripažino. Nėra nuginčyta ir tai, kad šalys turėjo materialinį suinteresuotumą kuo greičiau priduoti darbo rezultatą, nes nuo pridavimo terminų tiesiogiai priklausė šalies gaunamas atlygis, kuris dėl darbų priėmimo vilkinimo galėjo būti žymiai sumažintas Atsakovė pasirašė ir išmokėjo atsakovei 2 462 984,93 Lt. (b. l. 130, 1 t.), dėl ieškovės darbo trūkumų atsakovė pareikalavo iš ieškovės 276 739,65 Lt delspinigių, o atsakovė sumokėjo daugiau nei pusę milijono baudų. Todėl tikėtina, kad susitarimo surašymo metu šalys laisva valia nustatė darbų ir sankcijų balansą, juo labiau kad 20008-10-16 susitarimas buvo surašytas po statybos objekto darbų trūkumų konstatavimo ir kitų dokumentų, kurie nėra nuginčyti byloje ir iš esmės patvirtina ieškovės kaltę dėl sutartinių santykių nesilaikymo (2 t., 117-118, 170-174, 176, 2 t., b. l. 88-89, 91). Todėl teismas byloje vadovaujasi šiuo dokumentu ir konstatuoja, kad susitarime šalys susitarė dėl dalies nuostolių (100 000 Lt) atlyginimo atsakovei. Taigi ieškovės motyvas, kad atsakovė negalėjo taikyti ieškovei didesnių sankcijų ir priskaičiuoti dar 176 739,65 Lt delspinigių, atmestinas.

17Nustačius, kad darbai nebuvo tinkamai ir per sutartyje nustatytą terminą atlikti dėl ieškovės kaltės, atsakovė pagrįstai apskaičiavo ieškovei delspinigius (b. l. 82, 2 t., 173-176, 1 t.), jie atitinka sutartyje nurodytus dydžius ir skaičiavimo tvarką (sutarties 2.1.p., 7.1p.). Atsakovės nuostolius dėl ieškovės netinkamai atliktų darbų UAB „VD kepykla“ nurodė raštu. Šiame rašte nustatyta, kokio dydžio nuostolius patyrė užsakovas dėl netinkamai ir pavėluotai atliktų darbų ? šie nuostoliai yra daugiau nei 500 000 Lt. Atsakovė šiame rašte nurodytus nuostolius pripažino ir atlygino, dėl to byloje ginčo nėra (b. l. 100, 2 t.). Tuo tarpu atsakovė iš ieškovės pareikalavo atlyginti 100 000 Lt ir 176 739,65 Lt nuostolius (1 t., b. l. 118, 176). Todėl atmestinas ieškovės motyvas, kad delspinigiai apskaičiuoti nepagrįstai ir neaiškiai, nes atsakovės motyvas prieštarauja rašytiniams įrodymas, taip pat rangos sutarčiai, UAB „VD kepykla“ pretenzijai ir sąskaitai faktūrai, kurie patvirtina, kad nuostoliai apskaičiuoti remiantis sutarties sąlygomis (po 524,45 Lt. už vieną dieną) ir kad atsakovė išmokėjo užsakovui piniginę kompensaciją (nuostolius) už sutarties pažeidimą (2 t., b. l. 99-101).

18Taip pat atmestinas ieškovės motyvas, kad delspinigiai apskaičiuoti praleidus senaties terminą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, delspinigiai apskaičiuoti 2008-07-25 (1 t., b. l. 176), o ieškovės ieškinio pareiškimas užregistruotas teisme 2009-06-01, reg. Nr. 14140, taigi pagrįstas atsakovės motyvas, kad ieškinio senaties terminas delspinigiams 176 739,65 Lt netaikomas, nes tuo metu tarp šalių nebuvo ginčo teisme (CK 1.124 str.).

19Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad šalys pasirašė šiuos atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymas, kurių pagrindu ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras: aktas Nr. 1, pažyma Nr. 1, 2007-10-31 VVA 0006077 ? 118 403,78 Lt (b. l. 17-20); aktas Nr. 3, pažyma Nr. 1p, 2007-11-30 VVA Nr. 0006234 – 6 635,08 Lt (b. l. 21-23); aktas Nr. 2, pažyma Nr. 2, 2007-11-30 VVA Nr. 0006250 – 46 121,73 Lt (b. l. 24-26); aktai Nr. 4, 5, 6, pažyma Nr. 3, 2007-12-29 VVA Nr. 0006350 – 230 248,11 Lt (b. l. 27-31); aktai Nr. 7-10, pažyma Nr. 4, 2008-01-31 VVA Nr. 0006463 – 386 292,01 Lt (b. l. 32-39); aktai Nr. 11-16, pažyma Nr. 5, 2008-03-03 VVA Nr. 0007115 – 363 106,46 Lt (b. l. 40-51); aktai Nr. 17-20, pažyma Nr. 6, 2008-04-01 VVA Nr. 0007158 – 447 997,65 Lt (b. l. 52-59); aktai Nr. 21-26, pažyma Nr. 7, 2008-04-29 VVA Nr. 0007219 – 334 998,62 Lt (b. l. 60-70); aktai Nr. 27-32, pažyma Nr. 8, 2008-05-30 VVA Nr. 0007293 – 222 921,84 Lt (b. l. 71-77); aktai Nr. 2p, 3p, 4p, 5p, 7p, 9p, 11p, 12p, pažyma Nr. 5p, 2008-10-16 VVA Nr. 0007951 – 65 115,65 Lt (b. l. 78-87); aktai Nr. 6p, 8p, 10p, pažyma Nr. 6p, 2008-10-16 VVA Nr. 0007952 – 14 106,00 Lt (b. l. 88-92); aktai Nr. 34-36, 38, 41, 45, pažyma Nr. 12, 2008-10-16 VVA Nr. 0007953 – 118 750,28 Lt (b. l. 93-100); aktai Nr. 29, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, pažyma Nr. 13, 2008-10-16 VVA Nr. 0007954 – 459 570,89 Lt (b. l. 101-112); aktai Nr. 47, 48, pažyma Nr. 14, 2008-10-21 VVA Nr. 0007969 – 105 002,00 Lt (b. l. 113-116), iš viso 2 919 270,10 litų. Ieškovės pateikta pažyma 2009-06-12 Nr. 05.04.06-1916 iš AB SEB banko rodo, kad nuo 2008-01-11 iki 2008-11-21 atsakovė ieškovei sumokėjo 2 462 984,93 Lt. 2008-12-01 dieną atsakovės skola buvo 456 285,17 Lt. Ieškovė nurodo, kad 279 545,53 Lt įskaitė pagal ieškovės pareiškimą 2009-06-01. Atsakovės skola 2009-06-01 dieną, ieškovės apskaičiavimu, yra 176 739,64 Lt. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (CK 6.131 str. 1 ir 2 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo – pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t. y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Ieškovė vienašalio sandorio ir išrašytos sąskaitos faktūros dėl delspinigių apmokėjimo neginčija. Taigi paaiškėjus, kad atsakovės skola įskaitymu 2008-10-28 padengta (b. l. 175, 1 t.) ir kad ieškovė apie tai informuota raštu (1 t., b. l. 175-176), nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškinį, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas.

20Atmetus ieškovės reikalavimus, preliminarus teismo sprendimas panaikinamas, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 88 str.1 d. 3 p.). Šios išlaidos susijusios su procesiniu dokumentu persiuntimu šalims ir sudaro 24,60 Lt. (1t.,b.l.2,2t., b.l.2).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 424 str. 6 d. 2 p., 7 d., 8 d., 301-315 str.,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 7 d. preliminarų sprendimą panaikinti, priimti galutinį sprendimą. Ieškovės ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės UAB „Vilterma“ (į. k. 121934942, Laisvės pr. 77-418, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b. k.70440) 24,60 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei... 2. Ieškovė UAB „Vilterma“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 3. Ieškovė nurodė, kad ji atsakovei atliko šildymo, vandentiekio ir... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 7 d. preliminariu sprendimu ieškovės... 5. Taip pat iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“... 6. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“ su preliminariu teismo... 7. Ieškovė UAB „Vilterma“ su atsakovės prieštaravimais nesutiko ir... 8. Tretysis asmuo UAB „Lukrida“ su ieškovės ieškiniu visiškai sutiko ir... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2007-08-29 Subrangos sutarties Nr. 2208/07/S... 11. Taigi vertinant šalių pateiktus rašytinius įrodymus matyti, kad remiantis... 12. Atsakovė taip pat apskaičiavo delspinigius už nuotekų įrengimo ir šildymo... 13. Atmestinas ieškovės motyvas, kad darbai buvo pavėluotai atlikti dėl... 14. Atmestinas ieškovės motyvas, kad darbų vėlavimui turėjo įtakos papildomi... 15. Atmestinas ieškovės motyvas, kad pati atsakovė nesilaikė sutartų terminų,... 16. Taip pat atmestinas ieškovės motyvas, kad prisipažinimą ir įsipareigojimą... 17. Nustačius, kad darbai nebuvo tinkamai ir per sutartyje nustatytą terminą... 18. Taip pat atmestinas ieškovės motyvas, kad delspinigiai apskaičiuoti... 19. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad šalys pasirašė... 20. Atmetus ieškovės reikalavimus, preliminarus teismo sprendimas panaikinamas,... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 424 str. 6 d. 2 p.,... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 7 d. preliminarų sprendimą panaikinti,... 23. Priteisti iš ieškovės UAB „Vilterma“ (į. k. 121934942, Laisvės pr.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos...