Byla 2-2134/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2501-460/2010 pagal ieškovo UAB „Technology projects“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2 Ieškovas UAB „Technology projects“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 2-6), prašydamas: 1) panaikinti atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2010-08-11 raštu (1.10)-2R-347 „Dėl kvalifikacijos duomenų vertinimo“ įformintą sprendimą dėl viešojo pirkimo „Atliekų deginimo paslaugos“ tiekėjų kvalifikacijos eilės sudarymo; 2) įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų kvalifikacijos eilę; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomu. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartimi (t. 1, b. l. 38-39) patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdė atsakovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ paskelbto tarptautinio viešojo pirkimo „Atliekų deginimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 91724) procedūras ir uždraudė atsakovui pasirašyti šių paslaugų pirkimo sutartį. Nurodė, kad CPK 145 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas). Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas (VPĮ 94¹ str. 2 d., 95 str. 2 d.); teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu (VPĮ 95 str. 5 d.). Teismas konstatavo, kad tolimesnė viešojo pirkimo konkurso eiga (tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir pasiūlymų vertinimas, konkurso laimėtojo nustatymas, pirkimo sutarties sudarymas) gali sudaryti sąlygas, dėl kurių būsimo teismo sprendimo dėl konkurso sąlygų pakeitimo įvykdymas (ieškovo ir kitų tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse) gali pasunkėti arba tapti visiškai neįmanomas. Sustabdžius atsakovo paskelbtą konkursą, laikinųjų apsaugos priemonių nauda – galimybė konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų – viršys galimas laikinųjų apsaugos priemonių neigiamas pasekmes (VPĮ 95 str. 5 d.). Teismo nuomone, sustabdžius atsakovo organizuojamą konkursą, nebus padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei ar pažeistas viešasis interesas, todėl ieškovo prašymas tenkintinas. Atskiruoju skundu (t. 1, b. l. 46-49) atsakovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantas nurodo: 1. Atmestini pirmosios instancijos teismo argumentai, kad, priėmus palankų teismo sprendimą, bus pakeistos konkurso sąlygos ir atsiras galimybė dalyvauti konkurse daugiau tiekėjų. Ieškovas nėra pareiškęs ieškinio ar pretenzijos dėl konkurso sąlygų keitimo, todėl toks teismo sprendimas negali būti priimtas. 2. Teismas, nenurodęs motyvų, padarė išvadą, kad sustabdžius pirkimo procedūras, nebus padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei ar pažeistas viešasis interesas. Ginčo pirkimo tikslas – įgyvendinti projektą, skirtą komunalinių atliekų deginimui ir šilumos bei energijos gamybai, tiekimui į viešąjį tinklą Klaipėdos regione, parenkant privatų ūkio subjektą, kuris pastatytų komunalinių atliekų, netinkančių perdirbti ir turinčių energetinę vertę, deginimo įrenginius, skirtus šilumos ir elektros energijos gamybai. Šiuo metu Klaipėdoje nėra tokių įrenginių, todėl nurodytos atliekos saugomos sąvartynuose. Įgyvendinus nurodytą projektą, būtų gaminama elektros energija ir kartu sumažintas sąvartynuose kaupiamų atliekų kiekis, tai reikštų aplinkosaugos gerinimą ir atitiktų visuomenės viešąjį interesą. 3. Pirkimo sąlygų aprašo 5 priedo 3.1.1 punkte nustatyta, kad kogeneracinė jėgainė turi būti pradėta eksploatuoti ne vėliau kaip 2013-12-31. Šis terminas nustatytas atsižvelgiant į Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010-03-03 sprendimu Nr. 6.1-3-(18.4) patvirtintą Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo planą. Sustabdžius ginčo pirkimo procedūras neribotam terminui, projekto įgyvendinimas iki 2013-12-31 gali tapti neįmanomas. 4. Teismas išnagrinėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepagrįstai ir neteisėtai nepranešęs atsakovui (CPK 148 str. 1 d.). Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Technology projects“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus: 1. Pirmosios instancijos teismo nutartyje vartojama sąvoka „konkurso sąlygų pakeitimas“ reiškia ne pirkimo dokumentuose išdėstytų nuostatų keitimą, o pirkimo vykdymo sąlygų keitimą. Byloje priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą ir pripažinus, kad tiekėjas pirkimo procedūrose dalyvavo nepagrįstai, turėtų būti iš naujo sudaroma tiekėjų kvalifikacijos eilė, t. y. pasikeistų pirkimo vykdymo sąlygos. 2. Atsakovas nepagrindė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali viešo intereso pažeidimo ir nuostolių atsiradimo grėsmė. Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo plane 2010-2019 metams nurodyta, kad privatus ūkio subjektas atliekų deginimo gamyklos statybai turi būti parinktas ir paslaugų teikimas organizuotas 2010-2019 metais. Todėl nėra pagrindo teigti, kad egzistuoja realus poreikis skubiai baigti pirkimo procedūras. 3. Viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų ir jiems naudojamų biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, sąžiningą konkurenciją, rinkos plėtrą, taip pat išsiaiškinti, ar perkančioji organizacija tinkamai laikėsi viešojo pirkimo procedūrų, ar jos veiksmuose nėra konkrečių tiekėjų protegavimo apraiškų ir ar ginčijamu sprendimu nepadaryta žala valstybei. Atsakovas viešojo pirkimo konkurso sąlygas parengė, proteguodamas konkretų tiekėją – trečiąjį asmenį UAB „Fortum Klaipėda“, ir leido jam dalyvauti konkurse, nors jis neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda“ prašo tenkinti atsakovo atskirąjį skundą ir panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus: 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė tam, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo dėl konkurso sąlygų pakeitimo įvykdymas, tačiau ieškovas tokio reikalavimo nereiškė. Šiuo metu vykdomas ginčo pirkimo procedūros etapas – konkurencinio dialogo procedūra, kurioje dalyvauti pakviestas ir ieškovas. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikytas neturės įtakos ieškovo galimybei dalyvauti šiame konkurse. 2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje nurodytus ekonomiškumo ir efektyvumo principus bei viešąjį interesą. Atsakovas pradėjo ginčo procedūras, siekdamas įgyvendinti 2007-01-18 Seimo nutarimu Nr. X-1046 patvirtintą Nacionalinę energetikos strategiją, Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1224 patvirtintą Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010-03-03 sprendimu Nr. 6.1-3-(18.4) patvirtintą Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo planą 2010-2019 metams, t. y. sukurti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą. Šio projekto vertė – 11,75 mln. eurų, iš kurių 5,875 mln. eurų finansuojami Europos Sąjungos lėšomis, 2,35 mln. eurų - valstybės lėšomis ir 3,525 mln. eurų - atsakovo lėšomis. Pirkimo sąlygų apraše nurodyta, kad kogeneracinė jėgainė turi būti pradėta eksploatuoti ne vėliau kaip 2013-12-31. Sustabdžius pirkimo procedūras, kyla grėsmė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas ir bus prarastos Europos Sąjungos lėšos, atsiras problemų tvarkant atliekas Klaipėdos regione.

3Atskirasis skundas netenkintinas.

4Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

5Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis ir tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose. Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali prašyti teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą, o VPĮ 95 straipsnio 5 dalis numato, jog teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvokos, kuri yra vertinamojo pobūdžio, turinys gali būti atskleidžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes.

6Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo sudaryta tiekėjų kvalifikacijos eilė viešajame pirkime „Atliekų deginimo paslaugos“. Ieškovo teigimu, tretysis asmuo UAB „Fortum Klaipėda“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl neturėtų būti įtrauktas į tiekėjų kvalifikacijos eilę.

7Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalautų stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinanti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Atsakovas organizuoja konkursą, kuriuo siekiama parinkti privatų subjektą, kuris pastatytų netinkamų perdirbti ir turinčių energetinę vertę komunalinių atliekų deginimo įrenginius, skirtus šilumos ir energijos gamybai bei teiktų netinkamų perdirbti komunalinių atliekų deginimo paslaugą (Pirkimo sąlygų 10 p., t. 1, b. l. 13-24). Taigi šio pirkimo skaidrus įgyvendinimas, laikantis ir kitų paminėtų principų, ypač svarbus dėl projekto reikšmingumo, įgyvendinant Europos Sąjungos energetikos politikos strategiją ir Nacionalinę energetikos strategiją, didelės pirkimo kainos (trečiojo asmens teigimu, projekto vertė – 11,75 mln. eurų), taip pat dėl ilgo sutarties laikotarpio (20 metų). Šio viešojo intereso nepaneigia apelianto nurodytas Klaipėdos regiono gyventojų suinteresuotumas dėl greito šio projekto įgyvendinimo, kad būtų gaminama elektros energija ir kartu sumažintas sąvartynuose kaupiamų atliekų kiekis. Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas.

8Neturi pagrindo ir apelianto argumentai, kad, sustabdžius ginčo pirkimo procedūras, gali tapti neįmanomas projekto įgyvendinimas iki 2013-12-31. Nors apelianto nurodytas projekto įgyvendinimo terminas nustatytas Pirkimo sąlygų aprašo 5 priedo 3.1.1 punkte, tačiau jis nenurodytas nei Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010-03-03 sprendimu Nr. 6.1-3-(18.4) patvirtintame Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo plane 2010 – 2019 metams, nei Seimo 2007-01-28 nutarime „Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“. Be to, terminas ir nėra mažas, o perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti viešąjį pirkimą, turi tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-33/2009). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia proceso dalyvių lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.). Juolab kad teismo nutartis neatima iš atsakovo teisės kreiptis į bylą nagrinėjantį apygardos teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 150 str. 1 d.) ar atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str.), išlaikant šalių interesų pusiausvyrą bei užtikrinant paminėtų principų laikymąsi. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

10Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį

Proceso dalyviai
Ryšiai