Byla e2-7799-375/2018
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Irena Poderienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto administratoriaus S. B. ieškinį atsakovui J. G. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 00,00 Eur administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui J. G. ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285, 286 straipsniai).

6Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1487-153/2017 UAB „Somona“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. sausio 24 d. Bankrutuojančios bendrovės administratoriumi paskirtas S. B.. 2017 m. birželio 30 d. BUAB „Somona“ kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą 3 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 19 d. nutartimi pripažino UAB „Somona“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. BUAB „Somona“ bankroto procedūroje lėšų negauta, administravimo išlaidos nepadengtos.

10Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

11Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Atsakovas būdamas UAB „Somota“ vadovu, matydamas, jog įmonė yra nemoki, privalėjo vykdyti pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Konstatavus faktą dėl įmonės vadovo teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio buvimo, t. y. ar, atsakovui įvykdžius įstatyme nurodytas pozityvias pareigas ir anksčiau kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiais neatliktais atsakovo veiksmais būtų galima išvengti žalos bendrovės kreditoriams ir jų interesams atstovaujančiam bankrutavusios bendrovės administratoriui atsiradimo, galima daryti išvadą, jog atsakovas turi pareigą atlyginti bankroto proceso metu nepadengtas administravimo išlaidas.

12Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

13Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Nustatyta, jog BUAB „Somona“ bankroto proceso metu liko nepadengta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų suma, šias išlaidas patyrė BUAB „Somona“ bankroto administratorius S. B.. Reikalaujama priteisti iš atsakovo administravimo išlaidų suma yra įrodyta įsiteisėjusiu procesiniu dokumentu, todėl jos dydžio papildomai įrodinėti nereikia. Atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą bei pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas minėtas išlaidas priteisti iš atsakovo ieškovui (CPK 178 str., ĮBĮ 10 str. 11 d.).

14Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovo valstybei priteistinas 68,00 Eur žyminis mokestis; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355, b. l. 2 (CPK 96 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti bankroto administratoriui S. B., asmens kodas ( - ) iš atsakovo J. G., asmens kodas ( - ) 3 000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų 00 ct) administravimo išlaidų ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3 000,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš atsakovo J. G., asmens kodas ( - ) 68,00 Eur (šešiasdešimt aštuonių eurų 00 ct) žyminį mokestį. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai