Byla 2A-1263-781/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lipeikio įmonės ,,Egzotika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Elmita“ ieškinį atsakovui Lipeikio įmonei ,,Egzotika“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Elmita“ kreipėsi į Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui Lipeikio įmonei ,,Egzotika“, kuriuo prašė jam iš atsakovo priteisti 1 320 Lt žalos už parduotą netinkamos kokybės prekę, 117,61 Lt žalos už priverstinį ratų geometrijos tikrinimą atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirko iš atsakovo keturias padangas Bridgestone-215/6 R 16C R 410, tačiau minėtos padangos per pardavėjo taikomą kokybės garantijos laikotarpį nusidėvėjo, dėl ko jų negalima toliau naudoti pagal paskirtį. Atsakovas atsisakė pakeisti padangas kitomis, kokybiškomis padangomis, nurodydamas, kad padangos susidėvėjo dėl jų netinkamo eksploatavimo. Ieškovas taip pat nurodė, jog padangos buvo eksploatuojamos tinkamai, todėl jis turi teisę reikalauti pardavėją pakeisti netinkamos kokybės prekes kitomis arba grąžinti pinigus.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad padangų protektoriaus nudilimo priežastis buvo ne gamyklinis brokas, o netinkama padangų eksploatacija, todėl jis neatsako dėl šio prekių trūkumo, nors jis atsirado ir per jo taikomą prekės kokybės garantijos terminą.

4Vilniaus miesto 3- iasis apylinkės teismas 2011 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ ieškovo UAB „Elmita“ naudai 1 320, 00 Lt. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo ieškovui 61,52 Lt žyminio mokesčio bei valstybės naudai 7,04 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Nurodė, kad ieškovas UAB „Elmita“ ir atsakovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ 2010 m. kovo 22 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas nupirko, o atsakovas pardavė keturių padangų Bridgestone-215/6 R 16C R 410 komplektą. Minėtos sutarties sudarymą ir jos sąlygas patvirtina atsakovo išrašyta 2010 m. kovo 22 d. PVM sąskaita-faktūra (b. l. 6), taip pat atsakovo ieškovui išduotas prekės garantijos talonas (b. l. 10). Po minėtų prekių perdavimo ieškovo nuosavybėn, ieškovas 2010 m. spalio 2 d. pateikė atsakovui rašytinę pretenziją dėl prekių kokybės ir pareikalavo atsakovą pakeisti padangas kitomis, kito gamintojo padangomis arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus (b. l. 9). Atsakovas 2010 m. spalio 25 d. raštu informavo ieškovą, jog atsakovui nėra žinoma, kokiam automobiliui šios padangos buvo sumontuotos, nes jos ieškovo įsigytos be padangų montavimo paslaugų, o padangų gamintojo atstovai nustatė, kad padangų netolygus nusidėvėjimas atsirado ne dėl jų netinkamos kokybės, bet dėl netinkamo jų eksploatavimo (b. l. 8).

5Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovo pateikta padangų gamintojo atstovo Bridgestoner Baltics SIA elektroninio laiško kopija nepatvirtina, jog padangų trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės. Minėtame dokumente nėra nurodyta, jog padangos buvo apžiūrėtos ir jų trūkumai įvertinti reikalingą kvalifikaciją ir žinias turinčio asmens, taip pat minėtame rašte nurodytos ne tikslios, bet tik tikėtinos padangų nusidėvėjimo priežastys: padangų nusidėvėjimą gali sukelti ir apsunkinti daugelis skirtingų veiksnių, tokių kaip netvarkinga automobilio pakaba, važiuoklė, padangos neatitinkančios automobilio gamintojo reikalavimų galėjo sustiprinti/pagreitinti šio efekto atsiradimą ir daugelis kitų faktorių (b. l. 15). Atsakovas taip pat pateikė automobilių serviso duomenis apie tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 22 d. iki 2010 m. spalio 11 d. automobiliui, PEUGEOT EXPERT valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 2010 m. balandžio 26 d. priekinio stabilizatoriaus įvorių keitimas, tačiau byloje nėra įrodyta, jog minėtu laikotarpiu atsiradęs įvorių susidėvėjimas buvo iš atsakovo įgytų padangų trūkumų atsiradimo priežastimi. Teismo nuomone, kadangi atsakovas neįrodė pirkėjo kaltės dėl daiktų trūkumų, jis yra atsakingas už minėtų daiktų trūkumus.

6Teismas nurodė, kad atsakovas pripažino, jog dviejų iš minėtų keturių padangų trūkumai paaiškėjo per atsakovo nustatytą padangų kokybės garantijos laikotarpį. Tai, kad minėtoms prekėms yra taikoma vienerių metų kokybės garantija, yra nurodyta atsakovo internetiniame jo parduotuvės puslapyje www.egzotika.lt, taip pat patvirtina atsakovo ieškovui išduotas garantinis talonas, todėl ieškovas turi teisę reikalauti atsakovą atsakyti dėl jo įsigytų prekių kokybės per visą garantijos galiojimo laikotarpį. Teismo nuomone, ieškovas įrodė, jog dvi iš jo įsigytų keturių padangų per atsakovo nustatytą garantinį laikotarpį nusidėvėjo ir tapo netinkamomis naudoti pagal paskirtį. Atsakovas tą pripažino. Atsiradę padangų trūkumai neleidžia daikto naudoti pagal paskirtį, minėti trūkumai, atsižvelgiant į jų pobūdį, negali būti pašalinti nepabloginant daikto kokybės ir jo eksploatavimo sąlygų, kas patvirtina jog netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties dalykas yra keturių padangų Bridgestone-215/6 R 16C R 410 komplektas. Ieškovo įsigytų prekių naudojimo pagal paskirtį specifika lemia tai, kad bent vieno iš prekės komplektą sudarančių elementų neatitikimas kokybės reikalavimams pablogina visos ieškovo įsigytos prekės naudojimo pagal paskirtį galimybes: padangos yra automobilio, t. y. didesnio pavojaus šaltinio sudėtinė dalis, saugiam automobilio eksploatavimui būtinas vienodas visų keturių padangų protektoriaus nusidėvėjimas. Todėl tai, kad dvi padangos neatitinka kokybės reikalavimų ir jų negalima naudoti pagal paskirtį, suteikia ieškovui teisę atsisakyti visos sutarties ir reikalauti grąžinti sutarties kainą.

7Ieškovo reikalavimą priteisti 117,61 Lt už ratų geometrijos tikrinimą teismas atmetė, nes ieškovas neturėjo prievolės įrodinėti daikto kokybės trūkumų atsiradimo priežasčių. Atsižvelgdamas į tai, kad daikto kokybės trūkumai atsirado per atsakovo, kaip pardavėjo, nustatytą garantinį terminą, teismas nurodė, kad ši prievolė tenka atsakovui. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas būtų reikalavęs ieškovo patikrinti savo lėšomis automobilio geometriją ir pateikti atitinkamas išvadas pardavėjui. Be to, ieškovas nurodė, jog atsakovo nurodyta neteisinga padangų eksploatacija pasireiškė netvarkinga automobilio pakaba, važiuokle, taigi geometrijos tikrinimas nėra susijęs su atsakovo nurodytais netinkamos eksploatacijos požymiais.

8Apeliaciniu skundu atsakovas Lipeikio įmonė ,,Egzotika“ skundžia šį teismo sprendimą, prašo jį panaikinti dalyje dėl 1 320 Lt priteisimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad abi šalys yra PVM mokėtojai, todėl atsakovas gautą iš pirkėjo PVM sumą 9 229, 09 Lt sumokėjo į biudžetą, o UAB ,,Elmita“ šią sumą privalėjo įtraukti į ataskaitą kaip pirkimo PVM ir faktiškai turėjo susigrąžinti iš biudžeto. Atsakovas už 4 parduotas padangas faktiškai gavo tik 1 090,91 Lt sumą, o ieškovas faktiškai sumokėjo tik 1 090,91 Lt.

9Taip pat apeliantas nurodo, kad iki teismo ieškovas buvo pateikęs tik 2 padangas ir kėlė pretenzijas tik dėl jų, o teismas priteisė žalą už visas 4 pirktas padangas, motyvuodamas, kad saugiam automobilio eksploatavimui būtinas vienodas visų 4 padangų protektoriaus nusidėvėjimas, nors tokio motyvo nenurodė ieškovas. Apeliantas nesutinka su tokia teismo išvada, kadangi tokiai išvadai padaryti reikalingos specialios žinios, be to, tai prieštarauja Europos bendrijų tarybos 1992 m. kovo 31 d. direktyvai, kuri tokio reikalavimo nenumato. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas sprendime pasirėmė atsakovo internetiniame puslapyje pateikta informacija, nors šis įrodymas nebuvo ištirtas teismo posėdyje. Apeliantas nurodo, kad garantija suteikiama tik gamykliniam defektui, o esant netvarkingai automobilio važiuoklei, pretenzijos dėl padangų kokybės nepriimamos, o teismui buvo pateikti įrodymai, kad ieškovo automobilio važiuoklė padangų eksploatavimo laikotarpiu buvo netvarkinga, jo buvo remontuojama.

10Apeliacinis skundas grindžiamas ir tuo, kad ieškinyje nebuvo keliamas klausimas dėl sutarties atsisakymo ir dėl esminio sutarties pažeisimo, o teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi ne žalos atlyginimą nustatančiomis taisyklėmis, bet pirkimo-pardavimo sutartis reglamentuojančiomis teisės normomis, nors CPK 265 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus numatytus atvejus.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo Lipeikio įmonės ,,Egzotika“ apeliacinio skundo ribose.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Elmita“ ir atsakovas Lipeikio įmonė „Egzotika“ 2010 m. kovo 22 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas nupirko, o atsakovas pardavė keturių padangų Bridgestone-215/6 R 16C R 410 komplektą. Šias aplinkybes patvirtina 2010 m. kovo 22 d. PVM sąskaita-faktūra (b. l. 6), taip pat atsakovo ieškovui išduotas prekės garantijos talonas (b. l. 10). Po minėtų prekių perdavimo ieškovo nuosavybėn, ieškovas 2010 m. spalio 2 d. pateikė atsakovui rašytinę pretenziją dėl prekių kokybės ir pareikalavo atsakovą pakeisti padangas kitomis, kito gamintojo padangomis arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus (b. l. 9). Atsakovas 2010 m. spalio 25 d. raštu informavo ieškovą, jog atsakovui nėra žinoma, kokiam automobiliui šios padangos buvo sumontuotos, nes jos ieškovo įsigytos be padangų montavimo paslaugų, o padangų gamintojo atstovai nustatė, kad padangų netolygus nusidėvėjimas atsirado ne dėl jų netinkamos kokybės, bet dėl netinkamo jų eksploatavimo (b. l. 8).

14Viena iš bendrųjų pardavėjo pareigų yra perduoti daiktus. Vykdydamas ją pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui valdyti nuosavybės teise ir patvirtinti daiktų kokybę. Tai nustatyta CK 6.317 straipsnio 1 dalyje ir vertinama kaip įstatyme nustatyta prievolė. Kilus ginčui dėl perduotų netinkamos kokybės daiktų, taikytina CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė – kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. CK 6.333 straipsnyje išdėstytos normos turinyje įtvirtinta specialioji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė sprendžiant ginčus dėl parduoto daikto kokybės. Šio straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Straipsnio 3 dalyje reguliuojamas išskirtinis atvejis dėl įrodinėjimo pareigos pasiskirstymo, kuomet kyla ginčas dėl daiktų, kurių kokybę pardavėjas garantuoja. Pardavėjo suteikiamas parduodamo daikto kokybės patvirtinimas yra garantija. Pagal pareigos vykdymo intensyvumą yra išskiriamos: prievolė pasiekti tam tikrą rezultatą; prievolė užtikrinti tam tikrą apdairumo, uolumo, rūpestingumo laipsnį; prievolė ką nors garantuoti. Prievolė garantuoti pasižymi didžiausiu pareigos įvykdymo privalomumu. Pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą (CK 6.317 straipsnio 2 dalis), todėl ji pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu. Viena vertus, tai reiškia, kad pardavėjas garantuoja, jog parduodamų daiktų kokybė atitinka reikalavimus daiktui (CK 6.327 straipsnis), o kita vertus pardavėjui atsakomybė už netinkamą daikto kokybę netaikoma tik įstatyme ar sutartyje aiškiai apibrėžtais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2009). Nagrinėjamu atveju Lipeikio įmonė „Egzotika“ garantavo, kad parduodamų padangų kokybė visiškai atitinka tokiems gaminiams keliamus reikalavimus, gamintojo nustatytus standartus ir suteikė šiam daiktui kokybės garantiją (b. l. 10). Tais atvejais, kada pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos, ir pardavėjas nėra atsakingas už trūkumų atsiradimą (CK 6.333 str. 3 d.). Tai reiškia, kad pardavėjas garantiniu laikotarpiu yra atsakingas už parduoto daikto kokybę, jeigu neįrodo, kad pirkėjo nurodyti trūkumai atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl šio, kitų asmenų kaltų veiksmų ar nenugalimos jėgos poveikio. Vadinasi, pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį, pirkėjui pateikiant ieškinį pakanka nurodyti nupirkto daikto trūkumą, o pardavėjui tenka pareiga įrodyti, kad jis nėra atsakingas už pirkėjo nurodytą trūkumą, kuris atsirado per parduoto daikto kokybės garantijos terminą. Toks aiškinimas, kad pareiga įrodyti CPK 6.333 straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes, kurios atsirado dėl pirkėjo kaltės (pažeidus daikto naudojimo ir saugojimo taisykles) ar kitų pardavėją nuo atsakomybės atleidžiančių aplinkybių tenka pardavėjui, pateikiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka priimtose nutartyse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2010, 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2009, kt.). Daikto naudojimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas, padarytas pirkėjo, yra pardavėjo atsakomybę už daikto kokybės trūkumus šalinanti aplinkybė. Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį ją įrodinėja pardavėjas. Byloje surinkti duomenys pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui daryti išvadą, jog atsakovas (pardavėjas) neįrodė, kad ieškovo pirktų padangų trūkumai atsirado dėl to, jog ieškovas (padangų naudotojas) pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, ar kad egzistavo kitos įstatyme numatytos išskirtinės aplinkybės, kurioms esant daikto kokybės garantiją suteikęs pardavėjas nėra atsakingas už daikto trūkumų atsiradimą garantiniu laikotarpiu. Atsakovas neįrodė aplinkybių, atleidžiančių jį nuo atsakomybės už parduoto daikto trūkumus, nors pagal įstatymą jam tenka tokių aplinkybių įrodinėjimo pareiga.

15Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taip siekiama panaikinti galimybę šalims piktnaudžiauti procesu, skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos ištyrimą. Šito reikalauja civilinio proceso ekonomiškumo, koncentracijos, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2007). Dėl to apeliacinės instancijos teismas nevertina naujų su apeliaciniu skundu pateiktų įrodymų ir dėl jų nepasisako.

16Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl PVM sumos priteisimo iš atsakovo. Kai asmuo, kuris įsigyja prekes ir paslaugas yra PVM mokėtojas, tai, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 57 straipsniu, už padangas sumokėtą pirkimo PVM įtrauks į PVM atskaitą, t. y. šia suma sumažins mokėtiną į biudžetą PVM arba šią sumą susigrąžins iš biudžeto. Kai prekes ir paslaugas įsigyja PVM mokėtojas, pirkimo PVM sumos negalima laikyti šio asmens nuostoliu. Priešingu atveju, toks asmuo ir susigrąžintų PVM iš biudžeto ir prisiteistų žalos atlyginimą, kas reikštų nepagrįstą praturtėjimą. Kadangi ieškovas yra PVM mokėtojas, tai jo nuostoliu pripažintina padangų vertė be PVM. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausias Teismas (pvz.: 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2006). Dėl išdėstytų aplinkybių, Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 21 d. sprendimas keistinas dalyje dėl priteistos žalos dydžio, ją mažinant PVM suma (229,09 L) iki 1 090,91 Lt.

17CPK 93 str. 5 d. numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą ar priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad teismo sprendimas pakeistas, sumažinant ieškovui iš atsakovo priteistą sumą iki 1 090,91 Lt, spendžia, jog yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirstytas bylinėjimosi išlaidas proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. ieškovui iš atsakovo priteisti 50,84 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, valstybei iš atsakovo 6,53 Lt, iš ieškovo 2,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 67 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad jo apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, atsakovui iš ieškovo priteistina 17,35 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (CPK 93 str.). Taip pat atsakovas prašo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti už apeliacinio skundo paruošimą (600 Lt) ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, į tai, kad atsakovo nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija šių dydžių, į atsakovo atstovo suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį, į bylos sudėtingumą ir apimtį, sprendžia, jog atsakovo prašymas tenkintinas, atsakovui iš ieškovo priteistina 600 Lt išlaidų už suteiktą advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 21 d. sprendimą pakeisti.

20Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

21„Ieškovo UAB „Elmita“ ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas: 300649397) iš atsakovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ (juridinio asmens kodas: 168409136) 1 090,91 Lt.

23Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Priteisti ieškovui UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas: 300649397) iš atsakovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ (juridinio asmens kodas: 168409136) 50,84 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį.

25Priteisti valstybei iš atsakovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ (juridinio asmens kodas: 168409136) 6,53 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

26Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas: 300649397) 2,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.“

27Priteisti atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ (juridinio asmens kodas: 168409136) iš ieškovo UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas: 300649397) 17,35 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, ir 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Ieškovas UAB ,,Elmita“ kreipėsi į Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad padangų protektoriaus nudilimo... 4. Vilniaus miesto 3- iasis apylinkės teismas 2011 m. vasario 21 d. sprendimu... 5. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovo pateikta padangų gamintojo... 6. Teismas nurodė, kad atsakovas pripažino, jog dviejų iš minėtų keturių... 7. Ieškovo reikalavimą priteisti 117,61 Lt už ratų geometrijos tikrinimą... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas Lipeikio įmonė ,,Egzotika“ skundžia šį... 9. Taip pat apeliantas nurodo, kad iki teismo ieškovas buvo pateikęs tik 2... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas ir tuo, kad ieškinyje nebuvo keliamas... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Elmita“ ir atsakovas Lipeikio... 14. Viena iš bendrųjų pardavėjo pareigų yra perduoti daiktus. Vykdydamas ją... 15. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 16. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl... 17. CPK 93 str. 5 d. numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas,... 18. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 19. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 21 d. sprendimą... 20. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 21. „Ieškovo UAB „Elmita“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas: 300649397) iš... 23. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 24. Priteisti ieškovui UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas: 300649397) iš... 25. Priteisti valstybei iš atsakovo Lipeikio įmonės „Egzotika“ (juridinio... 26. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Elmita“ (juridinio asmens kodas:... 27. Priteisti atsakovui Lipeikio įmonei „Egzotika“ (juridinio asmens kodas:...