Byla 2S-610-273/2012
Dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „JVNS“ išieškoti

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „JVNS“ atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Požeminių linijų statyba“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „JVNS“ išieškoti

Nustatė

2kreditorius pareiškimu kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš skolininko 39000,00 Lt skolos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo įsakymo įvykdymo, 293,00 Lt žyminio mokesčio. Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko nekilnojamąjį turtą, o šio nesant arba esant nepakankamai, reikalavimo sumai ar trūkstamai sumai areštuoti skolininko kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis.

3Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi tenkino kreditoriaus prašymą ir pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą skolininko UAB „JVNS“ nekilnojamajam turui, o šio nesant ar esant nepakankamai, nutarė areštuoti skolininko kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis, 39000 Lt sumai, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokas.

4Atsakovas UAB „JVNS“ atskiruoju skundu prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2011-12-12 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, grindė didele ginčo suma, bei tuo, kad atsakovas neatsiskaito su ieškovu. Šiuo atveju areštas laikytinas kaip spaudimo priemonė atsakovo įmonei. Ieškovas šioje byloje nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas būtų bandęs paslėpti turtą ar kitaip apsunkinti galimą teismo sprendimą. Teismo pritaikytas atsakovo turto ir piniginių lėšų areštas ne tik nepagrįstas, bet ir neproporcingai suvaržantis atsakovo įmonės veiklą. Finansiniai dokumentai patvirtina, kad įmonės veikla pelninga, atsakovo įmonė yra pelningai veikianti įmonė. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi įvertinti, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atitinka laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslus, ar juo nesiekiama nepagrįstai apriboti atsakovo teises, ar ieškovas sąžiningai naudojasi procesine teise prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ar jis vykdo kooperavimosi pareigą.). Pažymėtina, kad atsakovas sąžiningai bendradarbiavo su ieškovu, tačiau pats ieškovas nevykdė savo garantinių įsipareigojimų atsakovui, nereagavo į atsakovo žodžiu bei raštu reiškiamas pretenzijas, kurias pateksime su atsiliepimu, nevykdė bendradarbiavimo, kooperavimosi pareigos. Ieškovas nepagrindę būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas neturėjo pagrindo jų imtis. Be to, kaip minėta nėra jokios grėsmės ir jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje, priešingai atsakovo veikla pelninga, nėra jokio pagrindo manyti, kad atsakovas negalėtų įvykdyti teismo sprendimo, jeigu ieškinys būtų patenkintas. Atsakovo įmonės turto, piniginių lėšų esančių pas atsakovą ir pas trečiuosius asmenis areštas ne tik nepagrįstas, bet gali pakenkti atsakovo įmonės veiklai, sukelti didelių nuostolių atsakovui, per laiką kol bus išnagrinėta ši byla. Toks apribojimas atsakovui disponuoti turtu, piniginėmis lėšomis neproporcingas ir nepagrįstas. Jis suteikia pernelyg didelį pranašumą ieškovo įmonei, bei suteikia galimybes ieškovui daryti nesąžiningą spaudimą atsakovo įmonei, pakenkti atsakovo įmonės veiklai.

5Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų ( - ) straipsnyje, nenustatyta.

8Pagal ( - ) straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (( - ) str. 2 d.) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010).

9Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.).

10Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 39 000 Lt skolos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu laikė didele. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius pareiškimu kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš skolininko 39000,00 Lt skolos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo įsakymo įvykdymo, 293,00 Lt žyminio mokesčio. Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko nekilnojamąjį turtą, o šio nesant arba esant nepakankamai, reikalavimo sumai ar trūkstamai sumai areštuoti skolininko kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis. Pirmosios instancijos teismas, kreditoriaus prašymą patenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones skolininko turtui.

11Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktą 2011-09-30 balansą, sprendžia, jog negalima daryti prielaidos, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš pateikto atsakovo balanso matyti, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. atsakovo turimo turto vertė buvo 2 629 843 Lt (ilgalaikio turto – 755 388 Lt, trumpalaikio turto – 1 874 455 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 288 204 Lt. Iš šių duomenų nustatyta, kad ieškovo turimo turto vertė viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Ieškovas yra pelningai veikianti įmonė, šią aplinkybę patvirtina ieškovo 2011m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita, iš kurios matyti, jog ieškovo pelnas sudarė 665 922 Lt. Byloje nėra duomenų, kad siekdama išvengti palankaus teismo sprendimo įvykdymo, atsakovas nesąžiningais veiksmais galėtų perleisti ar slėpti turimą turtą, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas.

12Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta bei pagrįsta, todėl atskirasis skundas tenkintinas, Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartis panaikintina ir išspręstinas klausimas iš esmės - ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (( - ) straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14atskirąjį skundą tenkinti.

15Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus UAB „Požeminių linijų statyba“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai