Byla 2A-1352-254/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės DNSB Sraunioji Ratnyčia atstovės advokatės A. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-307-475/2014 pagal ieškovės DNSB Sraunioji Ratnyčia ieškinį atsakovei A. V., tretieji asmenys Kauno miesto savivaldybės administracija, UAB „Kauno komunalinis butų ūkis“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 2548,88 Lt skolos už bendrųjų patalpų komunalinius patarnavimus, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė yra šiame name esančių 134 ir 135 butų nuomininkė ir nuo pat bendrijos įsteigimo visuomet iš dalies neapmokėdavo pateikiamų sąskaitų, o kartais iš viso nemokėdavo už bendrijos administruojamus komunalinius patarnavimus. Butų savininkė Kauno m. savivaldybė išaiškino, kad skola turi būti išreikalauta iš buvo nuomininkų. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo metu buvo nuspręsta bendrijos skolininkams skaičiuoti 0,04 procento delspinigių už kiekvieną praleistą dieną.

4Atsakovė su ieškiniu sutiko dalyje dėl 347,91 Lt skolos priteisimo. Kitų mokesčių mokėti nesutinka. Mano, kad šie mokesčiai atsakovei neturėtų būti taikomi. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pabrėžė, kad ieškovės buhalterinė apskaita vykdoma aplaidžiai, ieškovo pateiktuose skolos paskaičiavimo dokumentuose padaryti skaičiavimai nesutampa, todėl byloje pateikti įrodymai nepagrindžia ieškinio reikalavimų. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, konstatuodamas, kad atsakovė yra buto nuomininkė ji turi pareigą vykdyti teisės aktų nuostatas dalyje dėl komunalinių mokesčių mokėjimo, nes tai įsipareigojo 2001-08-09 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis. Atsakovė būdama buto nuomininke, turėjo pareigą mokėti už komunalines paslaugas. Taip pat nurodė, kad yra pakankamas pagrindas abejoti ieškovės reikalaujamo priteisti įsiskolinimo dydžio pagrįstumu, kadangi byloje esantys įrodymai prieštarauja vieni kitiems, ieškovė reikalaujamą priteisti sumą bylos nagrinėjimo metu tikslino kelis kartus. Ieškovės organizuojama buhalterinė apskaita vykdoma aplaidžiai. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu buvo ne kartą raginta pateikti detalius paskaičiavimus apie susidariusį įsiskolinimą, tačiau to nepadarė. III. Apeliacinio skundo argumentai

6Ieškovė (toliau apeliantė) apeliaciniu skundu prašo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai šiais argumentais: atsakovė yra buto nuomininkė, todėl ji turi pareigą vykdyti LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo, LR Civilinio kodekso nuostatas dalyje dėl komunalinių mokesčių mokėjimo, nes dėl to įsipareigojo 2001-08-09 Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinės sutarties, sudarytos su Kauno miesto savivaldybe, pagrindu.

7UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ surenka mokesčius iš savivaldybei priklausančių butų nuomininkų, nes tokią teisę numato Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas. Jeigu išlaidos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų administravimu ir nuolatine technine priežiūra nėra įtrauktos į nuomos mokesčio dydį ir jeigu patalpų nuomos sutartyje nustatyta, kad šias išlaidas nuomininkas apmoka tiesiogiai namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, tai tokios išlaidos nustatomos vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603.

8Teismo išvada, jog ieškinys atmestinas dėl to, kad ieškovo buhalterinė apskaita aplaidi, yra visiškai nepagrįstas, kadangi aplaidžios apskaitos faktą gali nustatyti tik tą konstatuoti galinti kompetentinga institucija. Teismas visiškai nesiaiškino, kurios į bylą pateiktos apskaitos dalys jam buvo neaiškios ir kodėl negalima nustatyti ieškovės skolos dydžio. Teismas iš apskaitos paėmė neteisingus skaičius. Teismas nurodo keletą skaičių iš apskaitos, tačiau iš to neaišku, kokius ieškinio netenkinimo motyvus tai patvirtina. Teismas, konstatavęs skolos susidarymą, privalėjo vertinti ar yra įrodymų, kurie paneigtų tokį skolos susidarymą. Laikome, kad tokių įrodymų pateikta nebuvo ir teismas tai pripažino. Iš to seka, kad ieškinio dalies atmetimas yra visiškai nepagrįstas.

9Neteisingai sprendime nurodyta, kad teismas ieškovę ragino patikslinti skaičiavimus, nes tokius raginimus pateikinėjo atsakovė, taip norėdama parodyti, kad ji nieko nesupranta apskaitoje. Susitikus taikos deryboms visi apskaitos neaiškumai buvo atsakovei išaiškinti ir bendrija sutiko padaryti nuolaidą, tačiau atsakovė atsisakė pasirašyti taikos sutartį, teigdama, jog jai iš viso nepriklauso mokėti. Kitų neaiškumų apskaitoje nustatyta nebuvo. Pažymėtina, kad nebuvo nustatyta neaiškumų ir apklausant liudytoją J. T..

10Į bylą pateiktus paskaičiavimus atlieka UAB „Būsto administravimo agentūra, kuri specializavosi bendrijų buhalterinės apskaitos paslaugų srityje. Paskaičiavimai buvo atliekami pagal atitinkamas taisykles. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, nesukritikavo nei vienos iš apskaitos eilučių, iš kurių susidarė išieškotina suma, todėl teismas nepagrįstai motyvavo, kad iš byloje pateiktų įrodymų mokesčių matyti, kad atsakovė už komunalines paslaugas ieškovei mokėjo. Be to, ieškovė niekada neteigė, kad atsakovė visai nemokėjo mokesčių. Ieškovė kreipėsi į teismą kai atsakovė iš eilės nemokėjo 10 mėnesių. Teismas turėjo vertinti ieškovės argumentus, kad atsakovė sumokėjo nepilnai bei įvertinti ar byloje yra tai paneigiančių įrodymų.

11Teismas neargumentavo kokie įrodymai patvirtintų aplinkybę, jog atsakovė yra atsiskaičiusi kitą skolos dalį pagal jai priskaičiuotus mokėti mokesčius už bendrijos teikiamus komunalinius patarnavimus. Teismas turėjo kritiškai vertinti argumentus dėl to, kad atsakovė nenori mokėti už bendrijos pirmininko atlyginimą, tariamos automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimą, bei tariamai neteisingai apskaičiuotą gyventojų skaičių. Tokie argumentai turėjo būti atmesti, kadangi visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2006-04-28 protokolu buvo nuspręsta, mokesčius liftams ir šiukšlėms skaičiuoti ne nuo gyvenamų patalpų ploto, bet nuo bute realiai gyvenančių asmenų skaičiaus. Atsakovė privalėjo kreiptis į pirmininką ir nurodyti nuomojamame bute gyvenančių asmenų tikslų skaičių, tačiau to nedarė. Mokestis už bendro naudojimo objektų apšvietimą (tame tarpe ir kiemo apšvietimą), privalomas visiems name gyvenantiems asmenims. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad namo žibintas apšviečia ne namo prieigas, o kažkokią atskirą automobilių stovėjimo aikštelę. Mokesčių lapeliuose yra grafa „Atlyginimai į kurią įeina visų bendrijoje dirbančių ir gaunančių darbo užmokestį darbuotojų atlyginimai. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad į reikalaujamą skolos sumą įeina reikalavimai atlyginti už remontą. Iš apskaitos matyti, kad gautos savivaldybės įmokos už remontą yra išminusuotas iš apskaitos ir reikalavimas už tai nepareikštas. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir nepagrįstai vienpusiškai rėmėsi tik atsakovės argumentais dėl skolos dydžio. Jokių prieštaravimų dėl skolos dydžio atsakovė niekada nereiškė, jokių pretenzijų bendrijai neteikė, už ką moka - taip pat nenurodė.

12Apeliantė dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo, kad teismo sprendime valstybei priteista suma už atsakovei suteiktas antrinės teisinės pagalbos paslaugas yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2012-11-01 iki teismo sprendimo skelbimo 2014-02-17, įvyko 3 teismo posėdžiai. Sudėjus susipažinimo su bylą laiką, atstovavimą teisme, taip pat atsiliepimo į ieškinį surašymo laiką, niekaip nesusidaro 100 profesinio darbo valandų. Teismas patvirtino antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato paslaugų sumą, neanalizavęs faktiškai išdirbto laiko sąnaudų ir nesivadovavo LR Vyriausybės nutarimu NR. 69 „Dėl advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčių dydžio ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo"aukščiau nurodytomis taisyklėmis. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

14Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei ir nurodė, kad atsakovės skola už bendrųjų patalpų komunalinius patarnavimus yra 3784,86 Lt. Ieškinyje nedetalizavo už kokius konkrečiai patarnavimus atsakovė yra skolinga ir už kokį laikotarpį. Ieškovė ieškinio reikalavimą grindė 2012-09-30 pažyma Nr. 11-01, kurioje nurodyta, kad skola 2012-07-31 yra 3570,89 Lt (ieškinio priedas Nr. 5) ir 2012-07 mėn. sąskaita 3570,89 Lt sumai (ieškinio priedas Nr. 6), kurioje didžiąją dalį sumos - 3446,19 Lt sudaro skola (1 t., b.l. 16,17). Todėl prieduose nurodoma suma nesutampa su ieškovės reikalavimu, o nesant ieškinyje konkretizuoto nei laikotarpio už kurį susidarė skola, nei jos detalizavimo, atsakovė atsiliepimuose nurodė, kad nesutinka mokėti už remonto darbus.

15Ieškovė patikslinusi ieškinį (1 t., b.l. 72-73), prašė priteisti iš atsakovės jau tik 2 548,88 Lt, tačiau ieškinyje skolos sudėtis ir laikotarpis taip pat nebuvo nurodytas, o pagal prie jo pridėtą skolos išklotinę nuo 2008-01, kuomet už einamąjį laikotarpį mokėtina suma yra 64,53 Lt, tačiau išklotinės pradžioje jau nurodoma 1455,00 Lt skola. Galutinė skola 2012-07 mėn. nurodoma 3 570,89 Lt, t.y. pagal šią išklotinę negalima nustatyti, kaip ieškovė paskaičiavo atsakovės patikslintame ieškinyje nurodytą 2 548,88 Lt skolą ir už kurį laikotarpį ji susidarė bei už kokias paslaugas.

16Ieškovė 2013-05-29 parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė 2010-06-15 revizijos komisijos patikrinimo ataskaitą (2 t., b.l. 3-34) ir paaiškino, kad joje galima rasti duomenų apie tai, kad atsakovės skola augo nuo 2006 m. ir ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškindamas, skolą prašė priteisti nuo bendrijos susikūrimo – nuo 2006-11-14 (2 t., b.l. 36). Tačiau paminėta ataskaita yra tik už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31, nors jos priedai yra apie skaičiuotus mokesčius atsakovės butui nuo 2006-11 mėn.

17Ieškovė dar kartą pateikė patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 63-64) ir nurodė, kad atsakovė nuo bendrijos įkūrimo pradžios 2006-11 mėn. tik iš dalies apmokėdavo jai pateiktas sąskaitas ir iki 2012-11-01 yra skolinga 2548,88 Lt bei jai paskaičiuota 183,51 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,04% už kiekvieną praleistą dieną. 2013-10-14 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė vadovautis mokesčių skaičiavimo išklotine, kuri buvo pateikta teismui 2013-05-03 (2 t., b.l. 96, 1 t., b.l. 75-76). Šioje išklotinėje nurodyta, kad atsakovės skola 2012-10 mėn. pabaigai yra 3691,86 Lt. Ieškovės atstovas paaiškino, kad buvo atsisakyta virš 1 000 Lt delspinigių, kurie buvo paskaičiuoti atsakovei už remonto darbus, už kuriuos turėjo sumokėti savivaldybė, todėl ieškinio suma sumažėjo iki 2548,88 Lt, nes delspinigių reikalaujama tik už 180 dienų arba 183,51 Lt. Tačiau ieškovės prie pradinio ieškinio pateiktoje suvestinėje (1 t., b.l. 22-23) 2012-10 mėn. pabaigai atsakovės skola nurodyta ne 3691,86 Lt, o 3748,86 Lt., t.y. ieškovės pateiktos skolos suvestinės už tą patį laikotarpį skiriasi ir į tai buvo atkreiptas ieškovės atstovo dėmesys 2013-10-14 teismo posėdyje (2 t., b.l. 96).

18Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad nesutinka mokėti už remonto darbus, atlyginimo DNSB pirmininkui, už liftų eksploataciją ir lifto elektrą, delspinigių. Savo atsikirtimus dėl skolos dydžio grindė pačios parengtomis suvestinėmis apie, jos manymu, mokėtinas sumas už atskiras paslaugas bei atliktus mokėjimus (2 t., b.l. 50-59, 88-93). Be to, nurodė, kad nors ieškovė teigia, kad atsakovei nereikia mokėti už remonto darbus, tačiau jai pateiktoje 2008-08 mėn. sąskaitoje 1466,57 Lt nurodyta mokėti už šilumos mazgo ir vamzdynų priežiūrą (1 t., b.l. 88, 2 t., b.l. 107). Pažymėtina, kad prie ieškinio ieškovės pateiktoje mokesčių skaičiavimo išklotinėje 2008-08 mėn. priskaitymuose nurodyta 1466,66 Lt suma už remonto darbus - šilumos punkto renovaciją ir galutinė skola -1553,71 Lt (1 t., b.l. 22), tačiau 2013-05-03 išklotinėje už 2008-08 mėn. už remonto darbus jau nurodyta tik 762,44 Lt, bet galutinė mokėjimo suma vis tiek ta pati – 1553,71 Lt (1 t., b.l. 75).

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovei buvo nurodoma žodžiu apie jos procesinio dokumento – ieškinio trūkumus, tačiau jų šalinimo institutu, kuris galėjo sukurti ieškovei ir teisines pasekmes, teismas nepasinaudojo (CPK 115 straipsnio 2, 3 dalys). Pagal ieškovės parengtas skolos suvestines matyti, kad atsakovei buvo skaičiuojami mokesčiai už įvairias paslaugas, tačiau net paskutiniame patikslintame ieškinyje nebuvo nurodyta, kas sudaro reikalavimo sudėtį, t.y. už kurias paslaugas ir kokio dydžio atsakovės skola susidarė per ieškinyje nurodytą laikotarpį; jeigu ieškovė už tam tikras paslaugas mokėjo iš dalies, tai kaip buvo dengiamas atsakovės įsiskolinimas gautais mokėjimais; kaip buvo paskaičiuoti delspinigiai ir t.t. Šios aplinkybės sudaro faktinį ieškinio pagrindą, kuris turi būti nurodomas ieškinyje, o prie jo teikiami šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas, 2 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškinyje reikalavimas arba atsakovės skola nebuvo detalizuota, o jo priedai – byloje pateiktos skolos išklotinės prieštaringos, ką patvirtina pirmiau nutartyje nurodyti argumentai. Neatitikimų tarp į bylą pateiktų skolos išklotinių negalėjo paaiškinti ir pats ieškovės atstovas (2 t., b.l. 96). Parengiamųjų teismo posėdžių metu nebuvo įgyvendintos CPK 226 straipsnio nuostatos, kadangi savo reikalavimus ieškovas tikslino ir bylą nagrinėjant teisme.

20Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad teismo procesinis sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, kai teismo išvados atitinka įstatyme nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdydamas CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 331 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus ir nustatęs, jog byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, teismas sprendime (nutartyje) turi nurodyti, kodėl juos atmetė (dėl to, kad jie neturi ryšio su įrodinėjimo dalyku, yra nepatikimi, paneigti kitų patikimų įrodymų ir t. t.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-176/2012; kt.). Sutiktina su apeliante, kad teismo sprendime nėra jokių argumentų dėl ieškovės pateiktų skolos paskaičiavimo įrodymų ir kodėl teismas jais nesirėmė, kurios apskaitos dalys yra neaiškios, kokie duomenys neteisingi. Ieškinį teismas patenkino remiantis atsakovės paskaičiavimais, nors ir juos laikė nepakankamai aiškiais bei sprendime visiškai nenurodė jokių argumentų dėl priteistos 347,91 Lt sumos, t.y. už kurias paslaugas atsakovė nemokėjo ar mokėjo tik iš dalies, už kurį laikotarpį jis yra priteisiamas. Sutiktina taip pat su apeliante, kad teismas turėjo įvertinti ieškovo argumentus dėl skolos paskaičiavimo ir jeigu su jais teismas nesutiko, tai sprendime nurodyti duomenis, paneigiančius ieškovės argumentus.

21Šioje nutartyje detaliai buvo aptartos aplinkybės dėl ieškovo teiktų procesinių dokumentų turinio trūkumų, kurie neleido aiškiai nustatyti ieškinio ribų ir dėl kurių šalinimo nebuvo sprendžiama įstatymo nustatyta tvarka. Tokia ydinga ir prieštaraujanti procesinės teisės normų reikalavimams pirmosios instancijos teismo pozicija bylos nagrinėjimo metu iš esmės lėmė tai, kad buvo neatskleista bylos esmė. Ieškinio reikalavimų tikslinimas galimas tik pirmosios instancijos teisme, todėl pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

22Kadangi skundžiamas teismo spendimas naikinamas ir civilinė byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas apeliacinės instancijos teisme nesprendžiamas (CPK 93 str. 5 d.).

23Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 2548,88 Lt... 4. Atsakovė su ieškiniu sutiko dalyje dėl 347,91 Lt skolos priteisimo. Kitų... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Ieškovė (toliau apeliantė) apeliaciniu skundu prašo 2014 m. vasario 17 d.... 7. UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ surenka mokesčius iš savivaldybei... 8. Teismo išvada, jog ieškinys atmestinas dėl to, kad ieškovo buhalterinė... 9. Neteisingai sprendime nurodyta, kad teismas ieškovę ragino patikslinti... 10. Į bylą pateiktus paskaičiavimus atlieka UAB „Būsto administravimo... 11. Teismas neargumentavo kokie įrodymai patvirtintų aplinkybę, jog atsakovė... 12. Apeliantė dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo, kad teismo sprendime valstybei... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei ir nurodė, kad atsakovės skola už... 15. Ieškovė patikslinusi ieškinį (1 t., b.l. 72-73), prašė priteisti iš... 16. Ieškovė 2013-05-29 parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė 2010-06-15... 17. Ieškovė dar kartą pateikė patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 63-64) ir... 18. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad nesutinka mokėti... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovei buvo nurodoma žodžiu... 20. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad teismo... 21. Šioje nutartyje detaliai buvo aptartos aplinkybės dėl ieškovo teiktų... 22. Kadangi skundžiamas teismo spendimas naikinamas ir civilinė byla grąžinama... 23. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 4... 24. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą ir bylą...