Byla N1-1828-954/2016
Dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Algirdas Giedraitis, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės R. P. pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje

2D. D., ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), nevedęs, ( - ) moksleivis, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 str. 1 d.,

Nustatė

4D. D. būdamas nepilnametis, 2016 m. birželio mėn., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Kauno pilies, esančios Pilies g. 17, Kaune, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti neteisėtai įgijo ir savo rankinėje, plastikiniame buteliuke, laikė narkotines medžiagas, t. y. kanapes (antžeminės dalys), kurių masė yra 5,4772 g bei delta-9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose - 14,8 %, kol 2016-06-13, prie namo, esančio ( - ), dalinės apžiūros metu narkotinę medžiagą - kanapių (antžeminių dalių) – 5,4772 g rado ir paėmė policijos pareigūnai, t. y. padarė nusikaltimą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 259 str. 1 d.

5Kaltinamasis D. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis priklausomybės ligų centre nesigydė, psichiatrijos klinikoje yra registruotas, konsultavosi Kalniečių poliklinikoje, savo veiksmus supranta, galvos traumų nėra turėjęs. 2016 metų vasaros pradžioje, tikslaus laiko neatsimena, socialiniame tinklalapyje www.facebook.com, parašė vienam vaikinui, jis savo anketoje buvo nurodęs, jog parduoda marihuaną, jam parašė, susitarė susitikti. Nepamena kada tiksliai su juo susitiko, bet susitiko netoli Kauno pilies, pievoje, jis jam perdavė 7 pakelius, jie buvo atskirai įpakuoti į foliją, pirko 7 gramus, sumokėjo 70 eurų. Telefonu jie nebendravo, jo duomenų nežino, susirašė per socialinį tinklalapį. Nusipirkęs narkotines medžiagas, grįžęs namo, jas susidėjo į plastikinį buteliuką, narkotikus pirko tik savo reikmėms, jų niekam nedavė, vartojo tik pats. 2016-06-13, būdamas prie namo, esančio ( - ), jis buvo kartu su draugu, jo vardas Gytis, pavardės nežino, kontaktinių jo duomenų nežino, jis šiuo metu yra išvažiavęs į Daniją, sėdėjo lauke, kur jis surūkė vieną suktinę su narkotine medžiaga, draugas tik buvo su juo, jam narkotinių medžiagų jis nedavė. Jiems būnant prie minėto namo, pro juos praėjo policijos pareigūnai, kurie juos abu patikrino ir pas jį rado narkotines medžiagas. Abu buvo pristatyti į Žaliakalnio policijos komisariatą, kur pareigūnams jis pasakė, jog buvo ką tik vartojęs narkotines medžiagas, jie jį pristatė į priklausomybės ligų centrą, patikrino ar jis yra vartojęs narkotinių medžiagų. Savo kaltę pilnai pripažįsta, nuoširdžiai gailisi, narkotines medžiagas pirko tik sau, jų nenorėjo ir neplanavo niekam parduoti, tai buvo ne pirmas jo narkotinių medžiagų vartojimas, pasižada daugiau taip nebesielgti ( b. l. 33).

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais:

  • Kauno apskrities VPK Kauno miesto Žaliakalnio PK VP tyrėjo V. K. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2016-06-13,13.00 val., dirbdamas teritorijoje kartu su tyrėja I. K., adresu Riešutų 8, Kaune, pastebėjo jaunuolį, kuris juos pamatęs pradėjo įtartinai elgtis ir jų vengti. Paklausus jaunuolio kas yra jo turimoje rankinėje, jis atsakyti negalėjo. Apžiūrėjus rankinę, jis rado juodos spalvos užsukamą buteliuką, kuriame buvo 7 vnt. apvalios formos, susuktos folijoje. Jaunuolis buvo sulaikytas ir pristatytas į Žaliakalnio P. P., kad tai nepilnametis D. D., kuris pats teigė, kad prieš valandą rūkė žolę. Atlikus jo šlapimo testą, pas jį buvo rasta "marihuanos" (b. l. 7);
  • Administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr.25An-63406051-16, kuriuo kaltinamasis nubaustas dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 44 str. 2 d. dėl narkotinių medžiagų vartojimo 2016-06-13 apie 13 val. ( - ) (b.l.10);
  • Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės aktu Nr. 11-1325(16), kuriuo konstatuota, kad tirti pateikta pas D. D. rasta medžiaga yra narkotinė medžiaga- kanapės (antžeminės dalys). Kanapių (antžeminių dalių) masė- 5,4772 g. Tirti pateiktose kanapėse (antžeminėse dalyse) delta-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija yra 14,8 procento (b. l. 15);
  • D. D. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l. 35-36).

7Ikiteisminio tyrimo metu D. D. veiksmai kvalifikuoti pagal LR BK 259 str. 1 d. Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Kauno pilies, esančios Pilies g. 17, Kaune, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti neteisėtai įgijo ir savo rankinėje, plastikiniame buteliuke, laikė narkotines medžiagas, t. y. kanapes (antžeminės dalys), kurių masė yra 5,4772 g bei delta-9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose - 14,8 %, kol 2016-06-13, prie namo, esančio ( - ), dalinės apžiūros metu narkotinę medžiagą - kanapių (antžeminių dalių) – 5,4772 g rado ir paėmė policijos pareigūnai. Kaltinamojo kaltė visiškai įrodyta aukščiau aptartais įrodymais, bei jo paties prisipažinimu, todėl kaltinamasis baustinas.

8Atsižvelgus į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 str. 1 d. numatytiems pagrindams, darytina išvada, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą, D. D. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūloma bausme – areštu.

9Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslą, kaltinamojo asmenybę, kaltinamojo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes (BK 54 str.).

10Kaltinamojo D. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad pilnai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailėjosi dėl nusikalstamos veikos padarymo. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikaltimo padarymo metu buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

11Kaltinamasis D. D. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą, kuris sunkių pasekmių nesukėlė. Kaltinamasis D. D. neteistas (b.l. 42), viena kartą baustas administracine tvarka (b.l. 40), iš Kauno miesto savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus charakteristikos matyti, kad kaltinamojo motina L. D. K. miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos grupės šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje neregistruota. Donatas D. K. miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos grupių vaikų apskaitoje dėl narkotinių medžiagų vartojimo registruotas nuo 2016 metų. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams jis yra žinomas ir kaip vaikas epizodiškai daręs teisės pažeidimus (b.l. 48). Iš Kauno suaugusiųjų mokymo centro charakteristikos apie D. D. matyti, kad jis mokyklą lankė nereguliariai, į raginimus lankyti ne visada reaguodavo. Jis uždaro būdo, nekonfliktiškas. Atestuotas iš visų dalykų ir perkeltas į aukštesnę klasę (b.l. 50). VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriaus stacionare nesigydė, konsultacijų kabinete nesilankė (b.l. 54), Kauno priklausomybės ligų centre neužregistruotas (b.l. 55), VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos psichikos sveikatos centre lankėsi nuo 2011-12-05 iki 2015-04-29 (b.l. 56). Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus specialisto išvadoje Nr. 104MS-142/2016 konstatuota, kad D. D. netikslinga skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (b.l. 61).

12Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Vienas fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties (BK 1 str.) kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 str. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais. Tik išimtiniais atvejais teismas, skirdamas bausmę, gali išeiti už baudžiamojo įstatymo sankcijos ribų. Šie atvejai numatyti BK 54 str. 3 d. ir BK 62 str. Paprastai švelnesnė negu numatyta įstatymo bausmė skiriama vadovaujantis BK 62 straipsnio nuostatomis, o BK 54 str. 3 d. taikoma tada, kai sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui ir kai nėra galimybės paskirti švelnesnę bausmę, remiantis BK 62 str. nuostatomis.

13Pagal formuojamą teismų praktiką, įstatymas nereikalauja nustatyti kažkokias ypatingas aplinkybes, BK 54 str. 3 d. numatytų nuostatų taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-382/2012, 2K-348/2013, 2K-65-696/2015). Taigi sprendžiant klausimą dėl galimybės taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas, turi būti vertinama byloje nustatytų aplinkybių visuma, kuri ir turi sudaryti pakankamą pagrindą šios įstatymo nuostatos taikymui.

14Kaltinamasis D. D. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą, nusikalto pirmą kartą, administracine tvarka baustas vieną kartą. Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS neturi neigiamos informacijos apie kaltinamąjį, nusikaltimo padarymo metu ir šiuo metu kaltinamasis yra nepilnametis. Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje yra numatytos bausmės – bauda, areštas arba laisvės atėmimas. Bauda gali būti skiriama tik dirbančiam arba savo turto turinčiam nepilnamečiui (BK 90 str. 3 d.). Kaltinamasis nedirba, pajamų negauna. Duomenų, kad kaltinamasis turėtų turto, kurio pakaktų sumokėti paskirtą baudą, nėra, todėl bauda negali būti skiriama. Kitos dvi bausmės rūšys – areštas ir terminuotas laisvės atėmimas yra susijusios su kaltinamojo laisvės apribojimu – jis būtų laikomas izoliuotas nuo visuomenės. Todėl teismas sprendžia, kad BK 259 str. 1 d. sankcijoje numatytos bausmės rūšys – areštas arba terminuotas laisvės atėmimas nėra teisingos bausmės, kurios galėtų būti skirtinos kaltinamajam D. D.. Teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti, kaltinamojo D. D. atžvilgiu taikant BK 54 str. 3 d. nuostatas bei skiriant jam švelnesnę bausmės rūšį, negu numatyta BK 259 str. 1 d. sankcijoje – tai yra laisvės apribojimą, nustatant šios bausmės dydį, atsižvelgus į aukščiau paminėtas aplinkybes, artimą bausmės minimumui, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones.

15Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, taikytinas BK 641 str., skirtiną bausmę kaltinamajam mažinant vienu trečdaliu.

16Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pradėjus bausmės vykdymą, panaikintina.

17Byloje civilinis ieškinys nepareikštas. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas. Proceso išlaidų nėra.

18Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – plastikinis buteliukas (1 vnt.) supakuotas į popierinį voką, saugomas Kauno apskrities VPK Valdymo organizavimo skyriuje, sunaikintinas, narkotinės medžiagos – 5,3003 g. kanapių, saugomos Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyryje, konfiskuotinos ir sunaikintinos.

19Vadovaudamasis BPK 418 str., 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str., teismas,

Nutarė

20D. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 259 str. 1 d. ir skirti jam bausmę – 6 (šešis) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokymu ar darbu, dirbti arba mokytis.

21Vadovaujantis LR BK 641str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 bei skirti galutinę bausmę - 4 (keturis) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokymu ar darbu, dirbti arba mokytis.

22Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, pradėjus bausmės vykdymą, panaikinti.

23Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – plastikinį buteliuką (1 vnt.) supakuotą į popierinį voką, sunaikinti, narkotines medžiagas – 5,3003 g, kanapių, saugomas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyryje, konfiskuoti ir sunaikinti.

24D. D. išaiškinti, kad:

251. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo jam įteikimo dienos paduoti Kauno apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju šis teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

262. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, tai yra išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

273. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo įteikimo kaltinamajam dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Algirdas Giedraitis, išnagrinėjęs Kauno... 2. D. D., ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), nevedęs, (... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. D. D. būdamas nepilnametis, 2016 m. birželio mėn., tiksliai ikiteisminio... 5. Kaltinamasis D. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais... 7. Ikiteisminio tyrimo metu D. D. veiksmai kvalifikuoti pagal LR BK 259 str. 1 d.... 8. Atsižvelgus į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 9. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos... 10. Kaltinamojo D. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad pilnai... 11. Kaltinamasis D. D. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą, kuris sunkių... 12. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 13. Pagal formuojamą teismų praktiką, įstatymas nereikalauja nustatyti... 14. Kaltinamasis D. D. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą, nusikalto... 15. Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis... 16. Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pradėjus bausmės... 17. Byloje civilinis ieškinys nepareikštas. Laikinas nuosavybės teisių... 18. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktai turintys reikšmės... 19. Vadovaudamasis BPK 418 str., 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str., teismas,... 20. D. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 21. Vadovaujantis LR BK 641str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 bei skirti... 22. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, pradėjus... 23. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, daiktus turinčius reikšmės... 24. D. D. išaiškinti, kad:... 25. 1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 26. 2. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą,... 27. 3. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo...