Byla 2-85-903/2014
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. A. ir V. A. ieškinį atsakovui bankrutavusiai AB bankas Snoras, trečiasis asmuo notaras M. K., dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė reikalavimą pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2007-11-20 vartojimo paskolos su užstatu sutarties Nr.031-47445 nutraukimą ir panaikinti 2012-10-30 notaro vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. MK-6836). Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2007-11-20 vartojimo paskolos su užstatu sutarties pagrindu atsakovas ieškovams suteikė 203000,00 Eur paskolą. Paskolos grąžinimo užtikrinimui 2007-11-22 hipotekos lakštu kreditoriui įkeistas nekilnojamasis turtas, t.y. 0,65 ha žemės sklypas su jame esančiu gyvenamuoju namu, adresu Šlapšilės k., Klaipėdos r. Kredito grąžinimo terminas yra 2022-11-18. Nurodė, jog jie nebuvo piktybiniai skolininkai, nes pagal galimybes mokėjo paskolą. Mokėjimai nutrūko Lietuvos bankui paskyrus AB bankas Snoras laikinąjį administratorių, nes padarius eilinę 300 Eur įmoką, jie nebegavo informacijos, ar ji buvo gauta, nes jie buvo atjungti nuo elektroninės bankininkystės, jie nebegalėjo vykdyti mokėjimų. Ieškovas iš savo elektroninio pašto bendravo su atsakovo darbuotojais, tačiau jiems nieko nebuvo paaiškinta. Pradėjus dirbti atsakovo bankroto administratoriui, ieškovas vėl vedė derybas, tačiau atsakovo keliamos sąlygos buvo visiškai neįgyvendinamos, neprotingos ir nesąžiningos. Buvo reikalaujama padidinti palūkanų maržą iki 4,2 proc., o buvo 1,8 proc., sumokėti 0,5 proc. (o tai sudaro 3500 Lt) sutarties pakeitimo mokestį. Į jų pastangas derėtis nebuvo atsižvelgiama, tik buvo žadama kažką daryti. Vėliau sužinojo, kad hipoteka įkeistas turtas yra pardavinėjamas iš varžytinių. Mano, kad atsakovas pasielgė nesąžiningai, pasinaudojo jų pablogėjusia finansine situacija ir nutraukė kredito sutartį. Mano, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės. Nepakankamas kreditoriaus bendradarbiavimas yra pagrindas jo kaltei konstatuoti. Nurodė, jog jie negalėjo įvykdyti prievolės grąžinti gautus kreditus atsakovui, nes bankas su jais nebendradarbiavo, t.y. nesudarė galimybės dėl pablogėjusios finansinės situacijos vykdyti mažesnių mokėjimų, nesudarė nei vieno susitarimo dėl skolos grąžinimo, kurį sumažinus eilines įmokas jie būtų vykdę tinkamai, o priešingai kėlė tokias sąlygas, kurios būtų tik dar daugiau neprotingai didinusios jų įsipareigojimus. Taigi nutraukimas pripažintinas neteisėtu ir Lietuvos Respublikos CK 1.81 str. pagrindu, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerai moralei, nes atsakovas su ieškovais nebendradarbiavo.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė šiuos nesutikimo motyvus: ieškovai pagal paskolos sutartį prisiimtų įsipareigojimų nuo 2011 m. pradžios tinkamai nebevykdė, t.y. nesilaikė palūkanų mokėjimo ir kredito dalių grąžinimo tvarkos, nustatytos paskolos 2.7 ir 2.3 p., todėl atsakovas ne kartą laiškais įspėjo ieškovus dėl netinkamo įsipareigojimų pagal paskolos sutartį vykdymo. Ieškovai bankui pateikė prašymą dėl paskolos sutarties restruktūrizavimo. Atsakovas sutiko pakeisti paskolos grąžinimą lygiomis dalimis nuo 2012 m. gruodžio mėn. su sąlyga, kad ne vėliau kaip iki 2011-11-30 bus padengti pradelsti mokėti delspinigiai ir nesumokėti komisiniai mokesčiai. Su šiuo pakeitimu jie buvo supažindinti, tačiau pertvarkymo sąlygų per nustatytą terminą, t.y. iki 2011-11-30 nevykdė. Atsakovas 2012-04-16 pranešimu dar kartą informavo ieškovus apie susidariusį įsiskolinimą, nustatė papildomą terminą įsipareigojimų vykdymui ir įspėjo ieškovus apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmes - paskolos sutarties nutraukimą prieš terminą. Ieškovams per papildomai nustatytą terminą nepadengus atsakovui įsiskolinimo ir atsakovui neturint jokių duomenų, kurie leistų tikėtis, kad ieškovai artimiausioje ateityje sugebės įvykdyti paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, 2012-08-03 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį prieš terminą ir kreipėsi į notaro biurą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Nurodė, jog atsakovas paskolos sutartį nutraukė remdamasis tiek Lietuvos Respublikos CK 6.217 str., tiek paskolos sutartyje numatytais pagrindais, todėl paskolos sutarties nutraukimas negali būti laikomas nepagrįstu. Ieškovai nuo 2011 m. lapkričio mėn. visiškai nebevykdė sutartinių įsipareigojimų, daugiau kaip 30 kalendorinių dienų delsė sumokėti kredito dalį, palūkanas, priskaičiuotus delspinigius. Jų skola 2012-04-13 duomenimis sudarė 15665 Eur negrąžintos paskolos, 3756,26 Eur nesumokėtų palūkanų, 1397,92 Eur paskaičiuotų delspinigių ir 4,05 Eur nesumokėtų komisinių mokesčių, jiems buvo duotas papildomas terminas iki 2012-05-03 pasidengti pradelstus mokėti mokėjimus, tačiau ieškovai visiškai nevykdė įsipareigojimų nuo 2011 m. lapkričio mėn., t.y. daugiau kaip 240 dienų, todėl tai laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, dėl kurio atsakovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį anksčiau laiko. Atsakovas taip pat nesutinka, jog paskolos sutartis ir ją užtikrinantis hipotekos lakštas yra vartojimo sutartys. Be to, atsakovas nesutinka su ieškovo argumentu, jog atsakovas nebendravo su ieškovais dėl paskolos grąžinimo. Nurodė, jog atsakovas 8 kartus ieškovams siuntė pranešimus dėl sutarties nevykdymo, kalbėjo telefonu, aiškinosi dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo aplinkybes ir priežastis. Bankas ieškovo prašymu nutarė restruktūrizuoti paskolos sutartį, leidžiant ieškovams nuo 2012 m. gruodžio mėn. kas mėnesį paskolą grąžinti lygiomis dalimi, tačiau ieškovai šių sutarties sąlygų nevykdė ir toliau. Atsakovas leido ieškovams savo turtą kai kurį laiką pardavinėti patiems, be to, nurodė, jog bendravimas ir susirašinėjimas su ieškovu vyko nuolat (45-52 b.l.).

4Trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka dėl šių motyvų: šalių pasirašyto sutartinės hipotekos lakšto 8 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą prieš terminą, jei skolininkai nesilaikys sutartyje nustatytų terminų ir sąlygų, o 11.2.4 numatyta, kad kreditorius turi teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį bei pareikalauti nedelsiant grąžinti paskolą bei sumokėti palūkanas ir kitas mokėtinas sumas, jei paskolos davėjas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų uždelsė grąžinti dalį paskolos, sumokėti palūkanas arba kitas mokėtinas sumas. Notaras prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui ir įkaito davėjui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti notarui duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Pranešimas ieškovams (skolininkams) registruotu laišku išsiųstas 2012-09-28, tačiau negavus iš ieškovų duomenų dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo, 2012-10-30 buvo išduotas notaro vykdomasis įrašas. Notaras nevertina ir neturi teisės vertinti teisinio pagrindo hipotekai (įkeitimui) patenkinti prieš terminą pagrįstumo, nes tai yra ginčo teisenos dalykas.

5Į teismo posėdį ieškovai ir jų atstovas neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta. Ieškovų atstovas pateikė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Taip pat nurodė, kad ieškinį palaiko jame nurodytais motyvais ir prašo jį tenkinti. Į posėdį neatvyko ir atsakovo atstovas, atsakovui apie posėdį pranešta, gautas atsakovo prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsižvelgiant į tai byla išnagrinėta ieškovams ir jų atstovui bei atsakovo atstovui nedalyvaujant.

62013-12-04 teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas S.Čepas ieškinį palaikė ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis, prašė jį tenkinti, nurodė, jog visos aplinkybės yra nurodytos ieškinyje, sutartis buvo nutraukta neteisėtai, nes ieškovai bandė tartis su banku dėl sutarties pratęsimo, tačiau su jais atsakovas nebendradarbiavo. Ieškinyje yra nurodytos priežastys, dėl ko ieškovai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų. Paaiškino, jog paskola buvo vartojamoji, o ne skirta komerciniams tikslams. Ieškovas ieškojo darbo Vokietijoje, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, bandė pervesti pinigus atsakovui, tačiau iškėlus bankroto bylą bankui, ieškovas negalėjo pervesti pinigų sumos skolos padengimui. Vėliau atsakovas ieškovams pasiūlė blogesnes kredito mokėjimo sąlygas, nei buvo nustatytos. Ieškinio tikslas yra pripažinti sutarties nutraukimą negaliojančiu, tada šalys grįžtų į pradinę padėtį, tada bankas kalbėtu su ieškovais ir būtų sutartas protingas mokėjimo grafikas. Po sutarties nutraukimo ieškovai paskolos nebemoka, nes nebėra tikslo.

7Atsakovo atstovė 2013-12-04 vykusio teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimo pagrindu nurodytais motyvais. Paaiškino, jog paskola buvo suteikta paskolos refinansavimui ir likusi dalis vartojimo poreikiams. Sutarties nutraukimo pagrindai yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos CK ir kredito sutartyje. Atsakovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį prieš tai ieškovus informavus prieš 10 dienų. Buvo vedamos derybos su ieškovais taikiu būdu, su skolininkais buvo pastoviai bendradarbiaujama, išsiųsti netgi 8 pranešimai dėl kredito mokėjimo. Ieškovas tik 2011 m. spalio mėn. pateikė prašymą dėl sutarties pertvarkymo, jo prašymas buvo patenkintas, tačiau ieškovai ir toliau nevykdė sutarties sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2011 m. įsipareigojimai vykdomi nebuvo, buvo svarstyta skolininkui atstatyti limitą, kapitalizuoti palūkanas, t.y. nereikalauti iš karto padengti, o paskolą pradėti mokėti nuo 2012 m. gruodžio mėn., buvo atidėta 1 metams. Buvo padidinta marža iki 4.2, ieškovas su viskuo sutiko, buvo bendrauta su ieškovu telefonu ir elektroniniais laiškais. Bankas Snoras buvo nacionalizuotas ir gruodžio 7 d. iškelta bankroto byla, tą dieną buvo sutrikusi bankininkystė. Po 2012 m. bendravimas su ieškovu nutrūko. Priverstinis išieškojimas pradėtas 2013 m. sausio mėn., paskutinis mokėjimas buvo 2011 m. lapkričio mėn. Bankas darė visas pastangas, tačiau ieškovai sutarties sąlygų nevykdė. 2012-04-16 bankas ieškovams siuntė pranešimus, informuodami juos, kad jei jie nevykdys prisiimtų įsipareigojimų sutartis bus nutraukta. Ieškovams nevykdant įsipareigojimų sutartis buvo nutraukta 2012 m. rugpjūčio mėn.

8Ieškinys atmestinas.

9Šalių atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovai ir atsakovas 2007-11-20 sudarė vartojimo paskolos su užstatu sutartį Nr. 031-47445, kurios pagrindu atsakovas ieškovams suteikė 203000,00 Eur paskolą, iš kurių iki 115850,00 Eur skiriama UAB „Medicinos bankas“ suteiktai paskolai refinansuoti, o likusi dalis – vartojimo poreikiams. Ieškovai paskolą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat mokėti palūkanas ir pan., iki 2022-11-18 (12-20 b.l.). Užtikrinti tinkamą prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymą, ieškovai įkeitė jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, adresu Šlapšilės k., Klaipėdos r. (21-24 b.l.). Iš bankui Snoras pateiktų ieškovo V. A. prašymų nustatyta, jog ieškovai kreipėsi į banką dėl paskolos mokėjimo atidėjimo, prašė sumažinti palūkanas, nurodė, jog jie šiuo metu negali mokėti paskolos dėl susiklosčiusios situacijos, ieškovė prarado darbą, o ieškovo projektas, į kurį jis investuoja daug lėšų pajudės tik 2012 m. Ieškovai kreipėsi į atsakovą su prašymu leisti patiems pardavinėti nekilnojamąjį turtą (26-33 b.l.). 2012-10-30 Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaras M. K. išdavė vykdomąjį įrašą Nr.MK-6836 dėl 182692,89 Eur nesumokėtos skolos dalies išieškojimo iš skolininkų V. A. ir D. A. (34 b.l.). Antstolė V.Vėliuvienė 2013-01-11 patvarkymu priėmė šį vykdomąjį įrašą vykdymui (35 b.l.). Atsakovas laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėn. iki 2011 m. spalio mėn. pranešimais kreipėsi į ieškovus dėl įpareigojimų nevykdymo, ragindami sumokėti susidariusį įsiskolinimą (53-59 b.l.). 2011-10-07 ieškovai kreipėsi į atsakovą su prašymu restruktūrizuoti kredito sutartį, pratęsiant paskolos terminą 15 metų (60 b.l.). Iš 2011-10-20 AB bankas Snoras mažmeninių paskolų komiteto posėdžio protokolo nustatyta, jog komitetas nutarė atstatyti paskolos limitą, nustatyti kintamą metų palūkanų normą, kuri keičiama kas šeši mėnesiai ir pridedant 4,2 proc. maržą, paskolą grąžinant kas mėnesį lygiomis dalimis (61 b.l.). Iš elektroninio laiško matyti, jog ieškovas apie tokį sprendimo priėmimą buvo informuotas (62 b.l.). 2012-04-16 atsakovas informavo ieškovus apie sutarties nevykdymą nurodydamas, jog jeigu ieškovai nevykdys sutarties sąlygų ir nesumokės 15665 Eur negrąžintos paskolos, 3756,26 Eur nesumokėtų palūkanų, 1397,92 Eur nesumokėtų delspinigių ir 4,05 Eur nesumokėtų komisinių mokesčių, atsakovas nuo 2012-05-04 vienašališkai nutrauks sutartį (63 b.l.). Iš pateiktų elektroninių laiškų matyti, jog ieškovai ir atsakovas bendradarbiavo, vedė derybas dėl kredito sutarties restruktūrizavimo ir pan. (94-105 b.l.). Iš 2006-06-20 kredito sutarties Nr.06-38KF (su papildomu 2006-10-24 susitarimu Nr.01) nustatyta, jog ieškovai ir UAB „Medicinos bankas“ buvo sudarę kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovams buvo suteiktas 300000,00 Lt kreditas žemės pirkimui ir namo statybai (107-112 b.l.).

10Dėl vienašališko sutarties nutraukimo.

11Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu nuo jos sudarymo momento 2007-11-20 vartojimo paskolos su užstatu sutarties Nr.031- 47445 nutraukimą ir panaikinti notaro vykdomąjį įrašą Nr. MK-6836. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovai (fiziniai asmenys) sudarė vartojimo paskolos su užstatu sutartį su atsakovu (t.y. kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę), pagal kurią ieškovams buvo suteiktas kreditas, kurio paskirtis – 115850,00 Eur UAB „Medicinos bankas“ suteiktai paskolai refinansuoti, o likusi dalis vartojimo poreikiams. Nustatyta, kad ieškovai ir UAB „Medicinos bankas“ buvo sudarę kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovams buvo suteiktas 300000,00 Lt kreditas žemės pirkimui ir namo statybai, Šlapšelių k., Klaipėdos r.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, jei sutarties vykdymui aplinkybės yra įprastinės (normalios) ir nėra ypatingų atvejų, pavyzdžiui Lietuvos Respublikos CK 6.204 straipsnyje numatytų pagrindų, įstatymų leidėjas suteikia galimybę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti sutartį esant šiems pagrindams: pirma, esant esminiam sutarties pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 2 d. nurodytas aplinkybes; antra, jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir sutarties įvykdymas nepraranda prasmės po termino praleidimo (t.y. jeigu pats sutarties įvykdymo termino praleidimas yra esminis sutarties pažeidimas), nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (Lietuvos Respublikos CK 6.209 str., 6.217 str. 3 d.); trečia, Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 5 d. leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t.y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus. Tokiu būdu šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, teikiančiais teisėtą pagrindą jos nutraukimui. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (Lietuvos Respublikos CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (Lietuvos Respublikos CK 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). Sprendžiant ginčą taip pat vadovaujamasi ir bendraisiais Lietuvos Respublikos CK 6.217 str., 6.218 str. numatytais sutarties nutraukimo pagrindais.

13Šiuo atveju tarp šalių sudarytos kredito sutarties sąlygos nėra pripažintos prieštaraujančios bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, todėl teismas neturi pagrindo jomis nesivadovauti sprendžiant sutarties nutraukimo klausimą.

14Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovų ir banko pasirašytoje vartojimo paskolos su užstatu sutartyje numatytas sutarties nutraukimas banko iniciatyva. Atsakovas vienašališkai nutraukė su ieškovu sudarytą vartojimo paskolos su užstatu sutartį tuo pagrindu, kad ieškovai pažeidė tarp šalių sudarytos sutarties 11.2.4 punkte nustatytą pareigą, laikantis mokėjimo grafiko, grąžinti mokėtiną kredito dalį bei palūkanas. Ieškovai įsipareigojo vykdyti mokėjimus pagal nustatytą grafiką, todėl, pažymėtina, kad paskolos davėjui yra svarbus ne tik galutinis paskolos grąžinimo terminas, bet ir tarpiniai mokėjimai. Kad eilinių paskolos įmokų mokėjimas paskolos davėjui yra esminė sutarties sąlyga, patvirtina ir Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 2 d. nuostata, kurioje įtvirtinta, kad jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad kredito sutartis tarp šalių buvo sudaryta 2007-11-20, o nuo 2011 m. vasario mėn. kredito gavėjai paskolos nebemokėjo, todėl bankas ieškovams 2011-02-28 siuntė pirmąjį priminimą sumokėti 483,52 Eur skolą (53 b.l.). Vėliau priminimai ir reikalavimai sumokėti skolą ieškovams buvo siunčiami beveik kas mėnesį: 2011-03-21, 2011-04-04, 2011-05-09, 2011-06-27, 2011-08-16, 2011-10-03 (54-59 b.l.). Ieškovams prašant atsakovas (bankas) 2011-10-20 mažmeninių paskolų komiteto posėdžio protokolu nutarė pakeisti paskolos sutarties sąlygas, kapitalizuojant pradelstas grąžinti paskolos dalis, nustatant paskolos grąžinimą lygiomis dalimis nuo 2012 m. gruodžio mėn. su sąlyga, kad ne vėliau kaip iki 2011-11-30 bus padengti pradelsti mokėti delspinigiai ir nesumokėti komisiniai mokesčiai, tačiau ieškovai šių sąlygų nesilaikė ir tik 2012-05-04 atsakovas vienašališkai nutraukė ginčo sutartį. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad po banko taikyto paskutinio mokėjimo atidėjimo (2011-10-20) iki sutarties nutraukimo (sutartis nutraukta 2012-08-03), kas sudaro ilgą laikotarpį, ieškovai atsakovui mokėjimų prievolės nevykdė, jokių mokėjimų neatliko. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovų prievolių pagal ginčo sutartį pažeidimas buvo ne vienkartinis, o sistemingas. Sistemingas prievoles pažeidžiantis kredito gavėjo elgesys duoda pagrindą nesitikėti, kad sutartis bus tinkamai vykdoma ateityje, todėl yra pagrindas pripažinti, kad ieškovas netinkamai vykdė prievolę ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Lietuvos Respublikos CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovo pateikti argumentai, jog po to, kai Lietuvos bankui paskyrus AB banko “Snoras” laikinąjį administratorių jis padarė eilinę 300 Eur įmoką ir negavo informacijos, ar ji buvo gauta, nes nustojo veikti elektroninė bankininkystė, nesudaro pagrindo ieškovams ir toliau nemokėti paskolos, nes atsakovo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad mokėjimo pavedimus buvo galima atlikti ir iš kitų bankų puslapių, nebūtinai iš banko Snoras. Ieškovai jau sudarydami sutartį buvo supažindinti su jos nutraukimo sąlygomis, banko pranešimais papildomai ne vieną kartą buvo informuoti apie sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau sutarties nevykdė. Ieškovai ieškinyje teigia, jog sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė tinkamai nuo pat jų atsiradimo momento, tačiau dėl objektyvių veiksnių – pablogėjusios Lietuvos ekonominės situacijos, ieškovės netekto darbo Anglijoje ir ieškovo projekto, į kurį jis investuoja daug lėšų, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tapo labai sudėtinga, todėl nuo 2011 m. vasario mėn. ieškovai negalėjo laiku atlikti priklausančius mokėjimus pagal kreditavimo sutartį, tačiau nei bankui, nei teismui nepateikė duomenų, iš kurių būtų matyti, jog ši ekonominė šalies situacija ieškovų šeimos finansinę padėtį paveikė tokiu būdu ir mastu, kad objektyviai tapo neįmanoma vykdyti sutartinių įsipareigojimų bankui.

16Sprendžiant, ar vienašalis sutarties nutraukimas yra teisėtas, be sutarties nutraukimo pagrindų egzistavimo svarbu taip pat nustatyti, ar sutartis nutraukta nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.218 straipsnio 1 dalimi, apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jei toks terminas nenurodytas, prieš trisdešimt dienų. Pareiškimas apie sutarties nutraukimą pagal teisinį turinį yra vienašalis sandoris, todėl jis gali būti veiksmingas nutraukiant sutartį (dvišalį sandorį) tik tada, kai atliktas laikantis tam nustatytos tvarkos. Kreditavimo sutarties 11.2 punkte nustatyta, kad kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau, negu nustatyta sutartyje, pranešus apie tai kredito gavėjui ir nustačius jam papildomą ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą įsiskolinimui padengti. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2012-04-16 pranešimu apie vienašalį sutarties nutraukimą informavo ieškovus, kad, jiems nesumokėjus įsiskolinimo pagal sutartį, sutartis be atskirojo įspėjimo bus vienašališkai nutraukta. Kadangi ieškovas iki 2012-05-04 savo įsipareigojimų neįvykdė, atsakovas 2012-05-04 tarp šalių sudarytą vartojimo paskolos su užstatu sutartį nutraukė. Taigi šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas ieškovams pranešė apie vienašalį sutarties nutraukimą ir suteikė terminą prievolei įvykdyti, todėl teismas konstatuoja, kad atsakovas apie vienašalį nutraukimą ieškovams pranešė tinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.218 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant ir į tai, kas nurodyta, teismas daro išvadą, jog nebuvo pažeista sutartyje bei Lietuvos Respublikos CK 6.218 str. nustatyta vienašališko sutarties nutraukimo tvarka.

17Dėl bendradarbiavimo pareigos pažeidimo.

18Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 3 d. numato, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal įstatymą, pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, jie turi padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą atsiradusias sąlygas, susijusias su sutarties vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008-09-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-406/2008, 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2009).

19Ieškovai ieškinyje nurodė, kad atsakovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą - neatsakė į daugkartinius jų prašymus atidėti kredito grąžinimą, neieškojo abi puses tenkinančių problemos sprendimų būdų, o iš karto nutraukė sutartį ir siekė priverstinio skolos išieškojimo.

20Šiuo atveju, ar abi sutarties šalys vykdė joms nustatytą bendradarbiavimo pareigą, vertintina atsižvelgiant į jų faktinius veiksmus tiek sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek ir po jos nutraukimo. Kaip jau minėta, bankas ieškovams nuo pat sutarties sudarymo net 8 kartus siuntė priminimus ir raginimus sumokėti kredito įmokų įsiskolinimus, nurodė šių reikalavimų neįvykdymo galimas neigiamas pasekmes, ne kartą bendravo telefonu, tačiau ieškovai skolos nemokėjo. Pažymėtina, kad 2011-10-07 ieškovai į banką kreipėsi su prašymu dėl paskolos sutarties restruktūrizavimo, pratęsti paskolos terminą iki 15 metų. Bankas atsižvelgdamas į ieškovų prašymą bei siekiant išvengti paskolos sutarties nutraukimo, 2011-10-20 mažmeninių paskolų komiteto posėdyje nutarė restruktūrizuoti paskolos sutartį, leidžiant ieškovams nuo 2012 m. gruodžio mėn. kas mėnesį paskolą grąžinti lygiomis dalimis, tačiau ieškovai per nustatytą terminą paskolos sutarties restruktūrizavimo sąlygų neįvykdė. Be to, ieškovams buvo duota galimybė bankui įkeistą turtą, kurį laiką pardavinėti patiems. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, darytina išvada, kad tarp šalių nuolat vyko bendravimas ir susirašinėjimas, todėl sutarties nutraukimas nebuvo skubotas.

21Dėl ieškovų, kaip vartotojų, teisių apsaugos.

22Ieškovai pagrįstai nurodo, kad tarp šalių sudaryta kredito sutartis, dėl kurios vykdymo yra kilęs ginčas, turi būti laikoma vartojimo sutartimi.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kreditavimo sutartyje įtvirtintos sutarties nutraukimą reglamentuojančios sąlygos ta apimtimi, kuria jos suteikia kreditoriui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies, nutraukti kreditavimo sutartį ir reikalauti iki sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti visą paimtą kreditą, palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus, prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (kredito gavėjo) nenaudai (Lietuvos Respublikos CK 6.188 str. 1 ir 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-06-15 nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB DnB NORD banko pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-272/2011). Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl papildomos vartotojams taikomos apsaugos, yra pažymėjęs, kad papildoma vartotojams suteikiama apsauga yra skirta išvengti stipresnės šalies primestų sąlygų, taip siekiant atkurti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Tačiau ši papildoma apsauga nedaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59 str.), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekiant nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu pirmajam (skolininkui) netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto. Šiuo atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovų prievolės nevykdymas nebuvo vienkartinio pobūdžio, sutartis buvo nevykdoma sistemingai, traktuojant, kad ieškovai – vartotojai, sutartį pažeidė iš esmės ir dėl to sutartis buvo nutraukta, teismas daro išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas nesąžiningai pasinaudojo pranašumu prieš vartotoją sudarant sutartį ir joje numatant vienašališko sutarties nutraukimo sąlygas, juolab, kad šiuo konkrečiu atveju nurodytos sąlygos buvo taikomos ieškovų naudai, ilgam laikui nukeliant sutarties nutraukimą.

24Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, remdamasis išdėstytais motyvais, teismas daro išvadą, kad 2007-11-20 tarp šalių sudaryta vartojimo paskolos su užstatu sutartis nutraukta pagrįstai ir teisėtai, todėl ieškinys atmestinas.

25Kadangi reikalavimas dėl 2007-11-20 vartojimo paskolos su užstatu sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu atmestas, atmestinas reikalavimas ir dėl 2012-10-30 notaro vykdomojo įrašo (notarinio registro Nr. MK-6836) panaikinimo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 1, 3 d.). Kadangi atmestini ieškovų reikalavimai, ieškovams nepriteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos. Kadangi atsakovo atstovai nepateikė teismui duomenų apie bylinėjimosi išlaidų turėjimą, klausimas dėl šių išlaidų priteisimo iš ieškovo nespręstinas.

28Iš ieškovų priteistinos po 21,73 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

29Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

30Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-08 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo iš įkeisto turto vykdymo sustabdymas ( Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 2 d.).

31Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovų D. A., asmens kodas ( - ) ir V. A., asmens kodas ( - ) po 21,73 Lt (dvidešimt vieną Lt 73 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Šios valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą yra būtina pateikti teismui.

34Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-08 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo iš įkeisto turto vykdymo sustabdymą, vykdomojoje byloje Nr.0162/13/00153.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant... 2. ieškovai pareiškė reikalavimą pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo... 3. Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 4. Trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į... 5. Į teismo posėdį ieškovai ir jų atstovas neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo... 6. 2013-12-04 teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas S.Čepas... 7. Atsakovo atstovė 2013-12-04 vykusio teismo posėdžio metu su ieškiniu... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Šalių atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovai ir... 10. Dėl vienašališko sutarties nutraukimo.... 11. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu nuo jos sudarymo momento 2007-11-20... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, jei sutarties vykdymui... 13. Šiuo atveju tarp šalių sudarytos kredito sutarties sąlygos nėra... 14. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovų ir banko pasirašytoje... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad kredito sutartis tarp... 16. Sprendžiant, ar vienašalis sutarties nutraukimas yra teisėtas, be sutarties... 17. Dėl bendradarbiavimo pareigos pažeidimo.... 18. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 3 d. numato, kad kiekviena šalis turi... 19. Ieškovai ieškinyje nurodė, kad atsakovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą... 20. Šiuo atveju, ar abi sutarties šalys vykdė joms nustatytą bendradarbiavimo... 21. Dėl ieškovų, kaip vartotojų, teisių apsaugos.... 22. Ieškovai pagrįstai nurodo, kad tarp šalių sudaryta kredito sutartis, dėl... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kreditavimo... 24. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, remdamasis išdėstytais motyvais,... 25. Kadangi reikalavimas dėl 2007-11-20 vartojimo paskolos su užstatu sutarties... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi... 28. Iš ieškovų priteistinos po 21,73 Lt pašto išlaidų, susijusių su... 29. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 30. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Klaipėdos rajono... 31. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260... 32. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovų D. A., asmens kodas ( - ) ir V. A., asmens kodas ( - )... 34. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...