Byla 2-7422-910/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Dovilei Karčiauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skolų departamentas“ ieškinį atsakovui UAB „Grundolita“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Grundolita“ 10 835,09 Lt skolos ir palūkanų, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas UAB „Grundolita“ kreipėsi į pradinį kreditorių UAB „Refakta“ dėl atstatymo darbų po inžinerinių tinklų įrengimo Kauno mieste. Atlikęs šiuos darbus, pradinis kreditorius atsakovui išrašė 2012-06-01 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. REF000940 42 350 Lt sumai. Dalį šios sumos atsakovas sumokėjo. Iš atsiskaitymų akto už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-10-15 matyti, kad skolos likutis yra 10 350 Lt. Atsakovas vengė sumokėti šią skolą, todėl pradinis kreditorius UAB „Refakta“ 2012-08-03 pasirašė su ieškovu (naujuoju kreditoriumi) reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/08/03/1 (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), kuria perleido visas priėmimo-perdavimo akte, pridėtame prie Reikalavimo perleidimo sutarties, išvardytų dokumentų pagrindu kylančias pradinio kreditoriaus teises, su jomis susijusias papildomas teises. Ieškovas 2012-10-16 išsiuntė atsakovui pranešimą Nr. 12/10/16/5 apie reikalavimo teisės perleidimą ir nurodė sumokėti susidariusią skolą. Atsakovas nesumokėjo reikalaujamos sumos. Ieškinio padavimo dieną atsakovo skolą sudaro 10 350 Lt pagrindinė skola ir 485,09 Lt palūkanų, apskaičiuotų pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinis sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (palūkanų norma – 8,91 proc. – nustatyta pagal VILIBOR palūkanų normą, galiojusią prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną) už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo 2012-07-01 iki 2013-01-09, t. y. už 192 dienas, iš viso – 10 835,09 Lt skolos ir palūkanų.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovo nurodyta, kad didžioji skolos dalis yra sumokėta pradiniam kreditoriui, likusi skolos dalis nesumokėta dėl to, jog su atsakovu vėluoja atsiskaityti tretieji asmenys, todėl ir atsakovas negali laiku atsiskaityti su ieškovu. Atsiliepime prašoma, atsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių atsakovas negali įvykdyti savo prievolės, išdėstyti likusios skolos dalies sumokėjimą trims mėnesiams po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

5Ieškovas ir atsakovas neatvyko į teismo posėdį, abi šalys atsiuntė teismui prašymus nagrinėti bylą joms nedalyvaujant, nurodydamos, kad visi reikalavimai ir atsikirtimai išdėstyti ieškinyje ir atsiliepime į ieškinį.

6Ieškovas prašyme nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, be kita ko, nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu išdėstyti mokėjimą dalimis, nes, prieš paduodant ieškinį teismui, atsakovas nesutiko su ieškovo siūlymu mokėti dalimis ir nebuvo geranoriškas (b. l. 59).

7Atsakovas, prašydamas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pakartojo atsiliepime nurodytą prašymą atidėti ar išdėstyti likusios skolos sumokėjimą trims mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (b. l. 61).

8Atsižvelgiant į šalių prašymus, byla išnagrinėta ieškovui ir atsakovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

9Ieškinys tenkintinas

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad už atliktus darbus UAB „Refakta“ išrašė UAB „Grundolita“ 2012-06-01 PVM sąskaitą-faktūrą 42 350 Lt sumai; UAB „Grundolita“ sumokėjo UAB „Refakta“ 32 000 Lt; liko nesumokėta 10 350 Lt (b. l. 9, 10).

11Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ ir UAB „Refakta“ 2012-10-15 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/10/15/4, kuria pradinis kreditorius UAB „Refakta“ naujajam kreditoriui UAB „Skolų departamentas“ perleido skolos priėmimo-perdavimo akte Nr. 1, pridėtame prie Reikalavimo perleidimo sutarties, išvardytų dokumentų pagrindu kylančią pradinio kreditoriaus reikalavimo teisę į skolininką UAB „Grundolita“ dėl 10 350 Lt skolos, taip pat su šia skola susijusias papildomas teises, tarp jų – teisę reikalauti netesybų ir palūkanų (Reikalavimo perleidimo sutarties 1.1, 3.1.8 punktai) (b. l. 5-8).

12Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė yra ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

13Nagrinėjamu atveju naujasis kreditorius – ieškovas UAB „Skolų departamentas“ – 2012-10-16 pranešimu informavo atsakovą UAB „Grundolita“ apie reikalavimo teisės perėmimą ir nurodė per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos sumokėti skolą, delspinigius ir skolos administravimo išlaidas (b. l. 11).

14Teismas, remdamasis atsiliepime į ieškinį atsakovo nurodytais argumentais, konstatuoja, kad atsakovas iš esmės neginčija skolos fakto ir dydžio, pripažįsta, jog vėluoja atsiskaityti, teigdamas, kad su juo vėluoja atsiskaityti tretieji asmenys. Ta aplinkybė, kad atsakovo kontrahentai vėluoja su juo atsiskaityti, nėra pagrindas pateisinti atsakovo prievolės tiek pradiniam, tiek naujajam kreditoriui nevykdymą.

15Išanalizavęs prie ieškinio pridėtus rašytinius įrodymus, tiek ieškinio, tiek atsiliepimo į ieškinį argumentus, teismas prieina prie išvados, kad ieškovas pagrįstai ir teisėtai reikalauja iš atsakovo 10 350 Lt skolos (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

16CK 6.101 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę pažeidimą. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatas terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šiuo atveju ieškovas prašo priteisti palūkanas, apskaičiuotas pagal specialųjį Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (nagrinėjamu atveju taikytina šio Įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013-03-01).

17Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą už atliktus darbus atsiradęs iš sandorio, atitinkančio Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą komercinio sandorio apibrėžtį, už vėlavimą sumokėti 10 350 Lt skolą ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo palūkanų, kurių dydis nustatytinas pagal specialiojo įstatymo nuostatas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Atkeiptinas dėmesys į tai, kad iki 2013-03-01 galiojusios redakcijos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje palūkanų norma apibrėžta kaip vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Teismų praktikoje palūkanų norma pagal nurodytą specialųjį įstatymą apskaičiuojama didinant 7 procentiniais punktais vieno mėnesio palūkanų normą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2011; 2012-11-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012; kt.). Tuo tarpu ieškovas prašomų priteisti palūkanų dydį apskaičiavo ne pagal vieno mėnesio, bet vienerių metų VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais.

19Tinkamas įstatymo taikymas yra teismo pareiga, todėl nagrinėjamu atveju teismas patikslina ieškovo prašomų priteisti palūkanų dydį.

20Pagal taikytinos redakcijos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį palūkanų, kurias skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas; pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną; antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Nagrinėjamu atveju atsakovo pareiga mokėti palūkanas už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą atsirado antrąjį 2012 metų pusmetį, todėl taikytina vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, t. y. 2012-06-30. Nurodytą dieną ši norma buvo 0,75 proc., todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 7,75 proc. dydžio palūkanos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo 2012-07-01 iki 2013-01-09, t. y. už 192 dienas, iš viso – 421,94 Lt palūkanų.

21Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad ieškovo ieškinys iš esmės yra tenkinamas, priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 10 771,94 Lt skolos ir palūkanų.

22CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.).

23Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio procesines palūkanas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 10 771,94 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

24Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

25Atsakovas, iš esmės neginčydamas savo prievolės sumokėti ieškovo reikalaujamą skolą, atsiliepime į ieškinį prašo skolos sumokėjimą išdėstyti trims mėnesiams, pradedant vykdyti nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, mokant priteistą skolą lygiomis dalimis kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

26Ieškovas prašyme nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, be kita ko, nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu išdėstyti mokėjimą dalimis, nes, prieš paduodant ieškinį teismui, atsakovas nesutiko su ieškovo siūlymu mokėti dalimis ir nebuvo geranoriškas (b. l. 59).

27CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

28Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių principų taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar, atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011-12-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

29Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą turi būti motyvuotas, prie jo privalu pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo būtinumą ir pagrįstumą.

30Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą trims mėnesiams grindžia tuo, kad su juo delsia atsiskaityti tretieji asmenys, tačiau byloje nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių tokius atsakovo argumentus. Taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo teiginius, kad jis siekia tinkamai vykdyti savo prievoles ieškovui. Atsakovas nuo 2012-09-21 nesumokėjo nė dalies likusios skolos, taip pat nepateikė įrodymų, kad siekė bendradarbiauti su naujuoju kreditoriumi, kai gavo jo 2012-10-16 pranešimą dėl skolos sumokėjimo. Teigdamas, kad siūlė ieškovui sudaryti taikos sutartį dėl skolos sumokėjimo lygiomis dalimis per tris mėnesius, atsakovas nepateikė teismui tai patvirtinančių įrodymų. Be to, nuo bylos iškėlimo teisme praėjo du mėnesiai, per šį laiką atsakovas nesumokėjo nė dalies skolos. Prašydamas išdėstyti skolos sumokėjimą trims mėnesiams po teismo sprendimo, priimto šioje byloje, įsiteisėjimo, atsakovas nepateikė įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad, išdėsčius sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas šio sprendimo įvykdymas.

31Aptartų motyvų pagrindu teismas prieina prie išvados, kad atsakovas neįrodė, jog nagrinėjamu atveju yra išimtinė situacija, dėl kurios būtina išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, ir kad prašomas sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis ginčo šalių lygiateisiškumo, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo prašymas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą netenkinamas.

32Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl vykdymo išdėstymo šalys turi teisę tartis teismo sprendimo vykdymo proceso metu.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Iš esmės patenkinus ieškinį, atsakovas turi atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

35Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 325 Lt (b. l. 20, 32) žyminio mokesčio išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

36Ieškovas pateikė įrodymus, kad už teisines paslaugas, rengiant ieškinį, sumokėjo UAB „Teisės departamentas“ 1500 Lt (b. l. 12, 13-1, 21).

37Spręsdamas dėl teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo, teismas remiasi tokių išlaidų būtinumo, pagrįstumo kriterijais, atsižvelgia į galimas laiko ir darbo sąnaudas, rengiant ieškinį šioje konkrečioje byloje, specialių teisinių žinių reikalingumą.

38Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje, aiškinant ir taikant bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuojančias teisės normas, laikomasi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; kt.).

39Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad šalių ginčas dėl skolos priteisimo nesudėtingas, ieškiniui parengti nereikėjo analizuoti naujų teisės klausimų, tokiam procesiniam dokumentui parengti pakanka minimalių darbo ir laiko sąnaudų. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas yra skolų išieškojimo veikla besiverčiantis juridinis asmuo, tokio pobūdžio, koks pateiktas byloje, ieškinys įprastas ieškovo vykdomoje veikloje. Kad tokio turinio ieškiniai rengiami nuolat, be kita ko, patvirtina ir per klaidą neteisingai nurodyti reikalavimo perleidimo sutarties data bei numeris: nurodyta 2012-08-03 reikalavimo perleidimo sutartis Nr. SP/12/08/03/1, tuo tarpu iš prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų matyti, jog skola į atsakovą ieškovui perleista 2012-10-15 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. SP/12/10/15/4.

40Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma – 1500 Lt – šiuo konkrečiu atveju vertintina kaip gerokai per didelė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo ir UAB „Teisės departamentas“ 2012-07-20 sudarytos teisinių paslaugų ir skolų valdymo bei konsultacijų teikimo sutarties 4.3 punkte nurodyta, jog, pradedant rengti ieškinį teismui, klientas (šiuo atveju – ieškovas) sumoka paslaugų teikėjui nuo 500 Lt už dokumentų parengimą teismui; šis įkainis priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo.

41Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas prieina prie išvados, kad šiuo konkrečiu atveju protinga ir pagrįsta teisinės pagalbos, rengiant ieškinį, išlaidų suma, kurią ieškovui turėtų atlyginti atsakovas, yra 600 Lt.

42Iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 18 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 270, 301 straipsniais, 284 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

44patenkinti UAB „Skolų departamentas“ ieškinį.

45Priteisti iš atsakovo UAB „Grundolita“ (juridinio asmens kodas 122760619) ieškovo UAB „Skolų departamentas“ (juridinio asmens kodas 302680936) naudai 10 771,94 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt vieną litą 94 ct) skolos ir palūkanų, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą 10 771,94 Lt (dešimties tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt vieno lito 94 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 925 Lt (devynis šimtus dvidešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

46Atmesti atsakovo UAB „Grundolita“ (juridinio asmens kodas 122760619) prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

47Priteisti iš atsakovo UAB „Grundolita“ (juridinio asmens kodas 122760619) valstybės naudai 18 Lt (aštuoniolika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaita Nr. kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas UAB „Grundolita“ kreipėsi į pradinį... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovo nurodyta, kad didžioji skolos dalis yra... 5. Ieškovas ir atsakovas neatvyko į teismo posėdį, abi šalys atsiuntė... 6. Ieškovas prašyme nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, be kita ko, nurodė, kad... 7. Atsakovas, prašydamas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pakartojo... 8. Atsižvelgiant į šalių prašymus, byla išnagrinėta ieškovui ir atsakovui... 9. Ieškinys tenkintinas... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad už atliktus darbus UAB... 11. Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ ir UAB „Refakta“ 2012-10-15... 12. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 13. Nagrinėjamu atveju naujasis kreditorius – ieškovas UAB „Skolų... 14. Teismas, remdamasis atsiliepime į ieškinį atsakovo nurodytais argumentais,... 15. Išanalizavęs prie ieškinio pridėtus rašytinius įrodymus, tiek ieškinio,... 16. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir... 17. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą už atliktus... 18. Atkeiptinas dėmesys į tai, kad iki 2013-03-01 galiojusios redakcijos... 19. Tinkamas įstatymo taikymas yra teismo pareiga, todėl nagrinėjamu atveju... 20. Pagal taikytinos redakcijos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 21. Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad ieškovo ieškinys iš... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad skolininkas privalo mokėti... 23. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6 proc.... 24. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 25. Atsakovas, iš esmės neginčydamas savo prievolės sumokėti ieškovo... 26. Ieškovas prašyme nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, be kita ko, nurodė, kad... 27. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 28. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant... 29. Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo... 30. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą išdėstyti teismo sprendimo... 31. Aptartų motyvų pagrindu teismas prieina prie išvados, kad atsakovas... 32. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl vykdymo išdėstymo šalys turi... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Iš esmės patenkinus ieškinį, atsakovas turi atlyginti ieškovo patirtas... 35. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 325 Lt (b. l. 20, 32) žyminio... 36. Ieškovas pateikė įrodymus, kad už teisines paslaugas, rengiant ieškinį,... 37. Spręsdamas dėl teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo, teismas remiasi... 38. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje, aiškinant... 39. Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad šalių ginčas dėl skolos... 40. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo prašoma priteisti teisinės pagalbos... 41. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas prieina prie išvados, kad šiuo... 42. Iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 18 Lt procesinių dokumentų... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 270, 301... 44. patenkinti UAB „Skolų departamentas“ ieškinį.... 45. Priteisti iš atsakovo UAB „Grundolita“ (juridinio asmens kodas 122760619)... 46. Atmesti atsakovo UAB „Grundolita“ (juridinio asmens kodas 122760619)... 47. Priteisti iš atsakovo UAB „Grundolita“ (juridinio asmens kodas 122760619)... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...