Byla I-710-815/2017
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. S. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas D. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su 2016 m. birželio 9 d. skundu (skundas teismui išsiųstas 2016 m. birželio 30 d. (b. l. 5)), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 120 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–4).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis labai ilgą laiką nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. iki 2015 m. balandžio 5 d. laikytas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau – ir Lukiškių TI-K) netinkamomis sąlygomis, pažeidžiant, be kita ko, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnį, Lietuvos Respublikos higienos normas, skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250, 6.271 straipsniais, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakyme Nr. 1R-172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir TI vidaus taisyklės) 104 punktu.

72.2. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K kamerose jam nebuvo sudarytos normalios sąlygos, t. y. neužtikrintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124) nustatytas vienam asmeniui tenkantis plotas – 3,6 m2, kamerose buvo nepakankamai šilta, buvo per drėgna, trūko gryno oro, veisėsi pelėsis, šlapo gultai, o dėl to prastėja sveikata ir galima susirgti tuberkulioze, be to, pareiškėjui 23 valandas per parą teko būti perpildytoje kameroje, neturint galimybės pajudėti ar pasimankštinti, pasirengti gynybai teisme ar tardymui, t. y. gyventi nepakenčiamomis sąlygomis, negalint normaliai išsimiegoti. Pasak pareiškėjo, dėl nurodytų sąlygų ryte jam pakildavo kraujospūdis, skaudėjo galvą, jis jausdavo fizinį skausmą nuo gultų, dėl pastovių konfliktų, vykusių kamerose, jis tapo irzlus, mažiau bendraujantis, patyrė psichologinį, dvasinį ir emocinį stresą, taigi, patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta.

8II

9Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, taip pat priteisti iš pareiškėjo 1,92 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 9–19).

101. Atsakovės atstovas remiasi CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 1.127 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracine byla Nr. A261-1027/2011) ir prašo pareiškėjo reikalavimams taikyti 3 m. ieškinio senaties terminą.

112. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; įsakyme Nr. 124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

123. Vadovaujantis Departamento direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-212 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, buvo nustatyta Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, kurios lentelės 6.34 punkte nustatyta, kad Suimtųjų (nuteistųjų) skaičiaus patikrinimo žurnalo minimalus saugojimo terminas – 3 m., todėl Lukiškių TI-K neturi galimybės pateikti teismui duomenų apie pareiškėjo judėjimą nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., o teikia duomenis nuo 2013 m. sausio 1 d. Pažymėtina, kad pareiškėjas 2013 m. sausio 1 d. vakare, 2013 m. sausio 2 d. ryte, 2013 m. liepos 3 d., 2013 m. liepos 8 d., 2013 m. liepos 31 d., 2013 m. rugsėjo 24 d., 2013 m. spalio 10 d., 2013 m. gruodžio 23 d. – 2013 m. gruodžio 24 d., 2014 m. kovo 7 d., 2014 m. gegužės 19 d., 2014 m. gegužės 21 d. – 2014 m. gegužės 26 d., 2014 m. gegužės 28 d. – 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 11 d. – 2014 m. birželio 18 d., 2014 m. liepos 7 d., 2014 m. liepos 10 d., 2014 m. rugpjūčio 13 d. – 2014 m. rugpjūčio 19 d., 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d., 2014 m. rugsėjo 23 d. – 2014 m. rugsėjo 24 d., 2014 m. spalio 28 d. – 2014 m. spalio 29 d., 2014 m. lapkričio 15 d., 2014 m. lapkričio 17 d., 2014 m. lapkričio 28 d., 2014 m. gruodžio 17 d., 2015 m. vasario 12 d., 2015 m. kovo 4 d. – 2015 m. kovo 6 d., 2015 m. kovo 14 d. – 2015 m. kovo 19 d., 2015 m. kovo 21 d. – 2015 m. kovo 23 d., 2015 m. kovo 26 d. laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas gyvenamojoje kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

134. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

145. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124 ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktu, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

156. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

16Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

177. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

188. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, pagal kurią ši įmonė nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus; nuo 2013 m. gruodžio 30 d. tokio pobūdžio sutartis buvo sudaryta su UAB „Dezinfa“, o nuo 2015 m. – vėl su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“.

199. Dėl kamerų remonto

20Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan., todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

2110. Dėl kamerų įrengimo

22Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

2311. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

24Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančius teisės aktus (HN 76:2010).

2512. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

26Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

2713. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Pažymėtina, kad būtina įrodyti, jog tam tikri pareiškėjo skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kuris lėmė pareiškėjo patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

2814. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

2915. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo

30Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis ir LVAT praktika dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodo, kad Lukiškių TI-K realiai patyrė bylos dokumentinės medžiagos rengimo išlaidas, kurios priteistinos iš pareiškėjo. Teismo nutartyje Lukiškių TI-K buvo įpareigotas pateikti teismui su ginču susijusią medžiagą, šią medžiagą, kurią Lukiškių TI-K turėjo parengti, vykdydamas minėtą teismo nutartį, sudaro 32 A4 formato lapai. Vadovaujantis Dokumentų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarime Nr. 1039, 6 ir 7 punktais bei Lietuvos statistikos departamento 2012 m. gruodžio 12 d. informaciniu pranešimu Nr. 29, vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo kopijos parengimas sudaro 0,06 Eur. Taigi, Lukiškių TI-K realiai patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, materialinė išraiška yra 1,92 Eur (32 x 0,06 Eur).

31III

32Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 52–55).

331. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad Lukiškių TI-K būtų sąmoningai siekęs nežmoniškai su juo elgtis. Pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo laikomas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir visi kiti asmenys, jokių išimčių, kad būtų pablogintas pareiškėjo buvimas Lukiškių TI-K, nebuvo, be to, tam tikras suimtųjų privatumo, jų judėjimo laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama laisvės atėmimo bausmės atlikimo pasekmė, susijusi su jos esme, tikslais ir saugiu vykdymu.

342. Departamentas pareiškėjo skundų, kreipimųsi dėl netinkamų laikymo sąlygų ir kitų skunde teismui nurodytų aplinkybių nenagrinėjo. Pagal Įstatymo 49 straipsnio 1 dalį tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami BVK 183 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal BVK 183 straipsnį bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per 1 mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui, o bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per 1 mėnesį gali būti skundžiami Departamento direktoriui. Taigi, pareiškėjas nesilaikė BVK 183 straipsnyje nustatytos privalomos bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarkos.

35Tais atvejais, kai atitinkamai ginčų kategorijai nustatyta privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymuose nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, tokios tvarkos nesilaikymas lemia konkrečias Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) nustatytas teisines pasekmes, t. y. nesilaikius konkrečiai bylų kategorijai įstatymuose nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, teismas atsisako priimti skundą.

363. Pareiškėjas nepagrįstai ilgai, manydamas, kad jo teisės pažeistos, jų negynė. Remiantis LVAT praktika, asmens patirtų dvasinių ir fizinių kančių (CK 6.250 straipsnio prasme), jeigu jos realiai patiriamos, poveikis asmens fizinei ir psichinei sveikatai yra skaudžiausias ir labiausiai juntamas tuo laiku, kai asmenį veikia šias kančias sukeliantys neteisėti aktai (CK 6.271 straipsnio prasme) (administracinė byla Nr. A146-1527/2012). Pareiškėjo skundas teismui dėl žalos atlyginimo pateiktas tik 2016 m. liepos 4 d., t. y. praėjus 1 m. ir 3 mėn. nuo ginčui aktualaus laikotarpio.

374. Pareiškėjas pareiškė reikalavimą dėl dalies neturtinės žalos atlyginimo, praleidęs ieškinio senaties terminą. Pagal CK 1.124 straipsnį ir 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senatis – tai įstatymuose nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį, o ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Pagal CK 1.125 straipsnio 1, 2 ir 8 dalis bendrasis ieškinio senaties terminas – 10 m., atskirų rūšių reikalavimams CK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus, o reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas 3 m. senaties terminas. CK 1.134 straipsnio 1 punkto nuostata, kad ieškinio senatis netaikoma iš asmeninių neturtinių teisių atsirandantiems reikalavimas, kaip išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008, reiškia, kad ieškinio senatis netaikoma reikalavimams dėl asmeninių neturtinių teisių, kurios neturi ekonominio turinio, gynimo, tuo tarpu iš asmeninių neturtinių teisių pažeidimų atsirandantiems reikalavimams atlyginti tiek turtinę, tiek neturtinę žalą ieškinio senatis taikoma. Pareiškėjas praleido ieškinio senatį būtent dėl turtinio pobūdžio reikalavimo, atsirandančio dėl neturtinio pobūdžio vertybių pažeidimo. Ieškinio senaties instituto tikslas – užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę ir sudaryti realią galimybę pažeistą teisę apginti, palengvinti įrodinėjimo procesą. Taigi, šioje byloje taikytina senatis.

385. Valstybė sprendžia asmenų kalinimo problemas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. liepos 22 d. nutarime Nr. 740 patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą. Laisvės atėmimo vietų modernizavimo tikslas – užtikrinti saugią, efektyvią ir ekonomišką laisvės atėmimo vietų veiklą nuteistiesiems (suimtiesiems) – teisės aktuose nustatytas laikymo, o personalui – darbo sąlygas. Pažymėtina, kad 2010 m. gegužės 14 d. įsigaliojo įsakymas Nr. V-124, kurio 1.3 punkte nustatyta, kad vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje negali būti mažesnis kaip 3,6 m2 (išskyrus Kaimo nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus).

39Laisvės atėmimo vietų patalpų įrengimo ir priežiūros reikalavimus ginčijamu laikotarpiu iki 2015 m. lapkričio 1 d. nustatė HN 76:2010. Pagal HN 76:2010 2 punktą veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. aktuali Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-908 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 134:2015), pagal šios higienos normos 3 punktą veikiančioms laisvės atėmimo vietoms, policijos areštinėms taikomi tik jos reikalavimai, nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbais.

406. Pareiškėjas siekia žalos atlyginimo, todėl privalo visas aplinkybes įrodyti, tačiau jokių įrodymų, kuriuos būtų galima įvardyti objektyviais, nepateikė, nedetalizavo jokių aplinkybių, kurios galėtų paliudyti apie pareiškėjui padarytą tariamą žalą. Pareiškėjas remiasi abstrakčiais teiginiais ir nesistengia pagrįsti bei konkrečiai įvardyti valstybės kaltės, priežastinio ryšio tarp tariamo neteisėto veikimo / neveikimo ir kilusių pasekmių. Nenustačius ir neįrodžius šių būtinų civilinės atsakomybės sąlygų visumos, nėra pagrindo kalbėti apie žalos atlyginimą. Pareiškėjas skunde teismui nenurodo, kuo grindžiamas žalos dydis, kaip konkrečiai jis apskaičiuotas. Teigtina, kad pareiškėjas nepatyrė skunde minimų neigiamų išgyvenimų, fizinių nepatogumų, papildomo diskomforto ir gyvenimo kokybės pablogėjimo. Šios aplinkybės taip pat įrodo, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi galimai tik siekdamas sau turtinės naudos (pasipelnyti) iš valstybės.

417. Neturtinės žalos atlyginimas nėra vienintelis pažeistų teisių gynimo būdas: teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas; ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) bylose dėl Konvencijoje įtvirtintų pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (žr. bylas Daktaras prieš Lietuvą, L. L. prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 7508/02)). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas, tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, jog būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas pinigais. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (žr., pavyzdžiui, EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimą byloje M. prieš Lietuvą). Analogišką praktiką nuosekliai formuoja ir LVAT (žr., pavyzdžiui, administracines bylas Nr. A2-718/2007, Nr. A444-619/2008, Nr. A146-1240/2011, Nr. A756-143/2012 ir kt.).

42LVAT ne kartą konstatavo, kad teismas kiekvienu konkrečiu atveju, prieš nustatydamas civilinę atsakomybę, privalo ištirti, ar yra ryšys taip neteisėtų veiksmų ir žalos, jo negalima vertinti abstrakčiai. Priežastinis ryšys visada konkretus ir jo nustatymui reikia išanalizuoti visas atitinkamo įvykio aplinkybes. Žalos atlyginimo prievolei kilti būtinas tiesioginis priežastinis ryšys, t. y. žala turi būti neatsiejamai susijusi su neteisėtais veiksmais, o ne prielaida žalai kilti ir, priešingai, veiksmai, sudarę tik prielaidas žalai kilti, bet jos tiesiogiai nesukėlę, nėra žalos atlyginimo prievolės atsiradimo pagrindas. Remiantis LVAT praktika, siekiant neturtinės žalos atlyginimo, būtina nustatyti, kad tas asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, tikrai patyrė dvasinius ir fizinius išgyvenimus, realiai pajautė emocinę depresiją, pažeminimai buvo apčiuopiami, reputacijos pablogėjimas juntamas ir ši dvasinė skriauda, pasireiškusi vienu arba keletu iš išvardytų elementų, buvo tęstinė (administracinė byla A556-95/2009). Remiantis LAT civiline byla Nr. 3K-3-337/2006, kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos; neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį darantys veiksmai / veiksniai yra pakankamai intensyvūs ir nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo mastais. Kita sąlyga, reikalinga civilinei atsakomybei kilti, yra žala. Remiantis LVAT praktika (žr. administracinę bylą Nr. A556-1639/2008), pareiškėjas pats pasirenka, kokiais ABTĮ išvardytais įrodymais grįs skundo dalyką. Įrodinėjimo našta pirmiausiai apima pareigą pateikti įrodymus, ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Remiantis LVAT praktika, bylose dėl valstybės institucijų ar pareigūnų neteisėtais veiksmais / neveikimu padarytos žalos, žalą (nuostolius) privalo įrodyti pareiškėjas (žr. administracinę bylą Nr. A4-180/2007). Taigi, pareiškėjas turi pareigą įrodyti konkretų patirtos žalos dydį, pateikti patirtą žalą patvirtinančius konkrečius įrodymus ir įrodyti, jog nurodyta žala kilo būtent dėl neteisėtais pripažintų viešojo administravimo subjekto veiksmų.

43Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

44I

45Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

461. Pareiškėjas D. S. į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą atvyko 2012 m. rugpjūčio 13 d. ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 121, 2012 m. rugpjūčio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 300, 2012 m. lapkričio 3 d. – į kamerą Nr. 168, 2012 m. lapkričio 9 d. – į kamerą Nr. 180, 2012 m. gruodžio 4 d. – į kamerą Nr. 296 (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9–19); duomenis apie suimtąjį / nuteistąjį (b. l. 20); duomenis apie kameras, kuriose laikytas pareiškėjas (b. l. 21)).

472. Pareiškėjas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 27 d. laikytas šiose kamerose:

48– 2013 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 296 (plotas – 8,03 m2), kameroje vakare buvo 2 asmenys;

49– 2013 m. sausio 2 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

50– 2013 m. sausio 3 d. – 2013 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

51– 2013 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

52– 2013 m. sausio 9 d. – 2013 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

53– 2013 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

54– 2013 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

55– 2013 m. sausio 18 d. – 2013 m. vasario 5 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

56– 2013 m. vasario 6 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

57– 2013 m. vasario 7 d. – 2013 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

58– 2013 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

59– 2013 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

60– 2013 m. vasario 13 d. – 2013 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

61– 2013 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

62– 2013 m. vasario 19 d. – 2013 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

63– 2013 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

64– 2013 m. vasario 23 d. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

65– 2013 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

66– 2013 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

67– 2013 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

68– 2013 m. kovo 1 d. – 2013 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

69– 2013 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

70– 2013 m. kovo 9 d. – 2013 m. kovo 11 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

71– 2013 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

72– 2013 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

73– 2013 m. kovo 14 d. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

74– 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

75– 2013 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

76– 2013 m. kovo 28 d. – 2013 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

77– 2013 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

78– 2013 m. balandžio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 286 (plotas – 7,60 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

79– 2013 m. balandžio 4 d. – 2013 m. balandžio 14 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

80– 2013 m. balandžio 15 d. – 2013 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

81– 2013 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

82– 2013 m. balandžio 18 d. – 2013 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

83– 2013 m. balandžio 23 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

84– 2013 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

85– 2013 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

86– 2013 m. balandžio 26 d. – 2013 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

87– 2013 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys

88– 2013 m. gegužės 10 d. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

89– 2013 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

90– 2013 m. gegužės 15 d. – 2013 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

91– 2013 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

92– 2013 m. gegužės 18 d. – 2013 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

93– 2013 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

94– 2013 m. gegužės 23 d. – 2013 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

95– 2013 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

96– 2013 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

97– 2013 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

98– 2013 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

99– 2013 m. birželio 1 d. – 2013 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

100– 2013 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

101– 2013 m. birželio 6 d. – 2013 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

102– 2013 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

103– 2013 m. birželio 14 d. – 2013 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

104– 2013 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

105– 2013 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

106– 2013 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

107– 2013 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

108– 2013 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

109– 2013 m. birželio 22 d. – 2013 m. birželio 25 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

110– 2013 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

111– 2013 m. birželio 27 d. – 2013 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

112– 2013 m. liepos 1 d. – 2013 m. liepos 2 d. kameroje Nr. 286 buvo 4 asmenys;

113– 2013 m. liepos 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 288 (plotas – 7,68 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

114– 2013 m. liepos 4 d. – 2013 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 288 buvo 3 asmenys;

115– 2013 m. liepos 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 296 (plotas – 8,03 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

116– 2013 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

117– 2013 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

118– 2013 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

119– 2013 m. liepos 12 d. – 2013 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

120– 2013 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

121– 2013 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

122– 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;

123– 2013 m. rugpjūčio 5 d. – 2013 m. rugpjūčio 13 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;

124– 2013 m. rugpjūčio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 377 (plotas – 7,33 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

125– 2013 m. rugpjūčio 15 d. – 2013 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 377 buvo 4 asmenys;

126– 2013 m. rugpjūčio 22 d. – 2013 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 377 buvo 3 asmenys;

127– 2013 m. rugpjūčio 24 d. – 2013 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 377 buvo 4 asmenys;

128– 2013 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 377 buvo 3 asmenys;

129– 2013 m. rugsėjo 21 d. – 2013 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 377 buvo 4 asmenys;

130– 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 377 buvo 3 asmenys;

131– 2013 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 377 buvo 2 asmenys;

132– 2013 m. rugsėjo 25 d. – 2013 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 377 buvo 3 asmenys;

133– 2013 m. spalio 3 d. – 2013 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 377 buvo 4 asmenys;

134– 2013 m. spalio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 333 (plotas – 7,72 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

135– 2013 m. spalio 11 d. – 2013 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 333 buvo 4 asmenys;

136– 2013 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 331 (plotas – 7,21 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

137– 2013 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys

138– 2013 m. spalio 19 d. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

139– 2013 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

140– 2013 m. lapkričio 16 d. – 2013 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

141– 2013 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

142– 2013 m. lapkričio 27 d. – 2013 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

143– 2013 m. gruodžio 6 d. – 2013 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

144– 2013 m. gruodžio 12 d. – 2013 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

145– 2013 m. gruodžio 18 d. – 2013 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

146– 2013 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

147– 2013 m. gruodžio 21 d. – 2013 m. gruodžio 22 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

148– 2013 m. gruodžio 23 d. – 2013 m. gruodžio 24 d. kameroje Nr. 331 buvo 2 asmenys;

149– 2013 m. gruodžio 25 d. – 2014 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

150– 2014 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

151– 2014 m. sausio 18 d. – 2014 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

152– 2014 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

153– 2014 m. sausio 23 d. – 2014 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

154– 2014 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

155– 2014 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

156– 2014 m. sausio 31 d. – 2014 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

157– 2014 m. vasario 5 d. – 2014 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

158– 2014 m. vasario 11 d. – 2014 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

159– 2014 m. vasario 15 d. – 2014 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

160– 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

161– 2014 m. vasario 22 d. – 2014 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

162– 2014 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

163– 2014 m. kovo 1 d. – 2014 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

164– 2014 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

165– 2014 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

166– 2014 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 331 buvo 2 asmenys;

167– 2014 m. kovo 8 d. – 2014 m. kovo 10 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

168– 2014 m. kovo 11 d. – 2014 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

169– 2014 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

170– 2014 m. kovo 14 d. – 2014 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

171– 2014 m. kovo 31 d. – 2014 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

172– 2014 m. balandžio 4 d. – 2014 m. balandžio 13 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

173– 2014 m. balandžio 14 d. – 2014 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;

174– 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;

175– 2014 m. balandžio 26 d. perkeltas į kamerą Nr. 324 (plotas – 7,68 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

176– 2014 m. balandžio 27 d. – 2014 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 324 buvo 3 asmenys;

177– 2014 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 324 buvo 2 asmenys;

178– 2014 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 324 buvo 3 asmenys;

179– 2014 m. gegužės 21 d. – 2014 m. gegužės 26 d. kameroje Nr. 324 buvo 2 asmenys;

180– 2014 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 324 buvo 3 asmenys;

181– 2014 m. gegužės 28 d. – 2014 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 324 buvo 2 asmenys;

182– 2014 m. gegužės 31 d. – 2014 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 324 buvo 3 asmenys;

183– 2014 m. birželio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 329 (plotas – 7,61 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

184– 2014 m. birželio 7 d. – 2014 m. birželio 10 d. kameroje Nr. 329 buvo 4 asmenys;

185– 2014 m. birželio 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 347 (plotas – 7,49 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

186– 2014 m. birželio 12 d. – 2014 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 347 buvo 1 asmuo;

187– 2014 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 347 buvo 2 asmenys;

188– 2014 m. birželio 19 d. – 2014 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 347 buvo 4 asmenys;

189– 2014 m. birželio 25 d. – 2014 m. liepos 4 d. kameroje Nr. 347 buvo 3 asmenys;

190– 2014 m. liepos 5 d. – 2014 m. liepos 6 d. kameroje Nr. 347 buvo 4 asmenys;

191– 2014 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 347 buvo 1 asmuo;

192– 2014 m. liepos 8 d. – 2014 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 347 buvo 3 asmenys;

193– 2014 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 347 buvo 2 asmenys;

194– 2014 m. liepos 11 d. – 2014 m. rugpjūčio 12 d. kameroje Nr. 347 buvo 3 asmenys;

195– 2014 m. rugpjūčio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 372 (plotas – 7,23 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

196– 2014 m. rugpjūčio 14 d. – 2014 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 372 buvo 2 asmenys;

197– 2014 m. rugpjūčio 20 d. – 2014 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 372 buvo 3 asmenys;

198– 2014 m. rugpjūčio 24 d. – 2014 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 372 buvo 4 asmenys;

199– 2014 m. rugpjūčio 27 d. – 2014 m. rugpjūčio 29 d. kameroje Nr. 372 buvo 3 asmenys;

200– 2014 m. rugpjūčio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 335 (plotas – 7,71 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

201– 2014 m. rugpjūčio 31 d. – 2014 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 335 buvo 3 asmenys;

202– 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 335 buvo 2 asmenys;

203– 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 335 buvo 3 asmenys;

204– 2014 m. rugsėjo 23 d. – 2014 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 335 buvo 2 asmenys;

205– 2014 m. rugsėjo 25 d. – 2014 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 335 buvo 3 asmenys;

206– 2014 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 335 buvo 2 asmenys;

207– 2014 m. spalio 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 7,08 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

208– 2014 m. spalio 30 d. – 2014 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;

209– 2014 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 285 buvo 2 asmenys;

210– 2014 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;

211– 2014 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 285 buvo 2 asmenys;

212– 2014 m. lapkričio 18 d. – 2014 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;

213– 2014 m. lapkričio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 326 (plotas – 7,66 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

214– 2014 m. lapkričio 29 d. – 2014 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 326 buvo 3 asmenys;

215– 2014 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 326 buvo 2 asmenys;

216– 2014 m. gruodžio 18 d. – 2014 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 326 buvo 3 asmenys;

217– 2014 m. gruodžio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 299 (plotas – 7,87 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

218– 2014 m. gruodžio 31 d. – 2015 m. sausio 18 d. kameroje Nr. 299 buvo 3 asmenys;

219– 2015 m. sausio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas – 8,02 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

220– 2015 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

221– 2015 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

222– 2015 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

223– 2015 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

224– 2015 m. sausio 24 d. – 2015 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

225– 2015 m. sausio 28 d. – 2015 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

226– 2015 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;

227– 2015 m. vasario 13 d. – 2015 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;

228– 2015 m. kovo 4 d. – 2015 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;

229– 2015 m. kovo 7 d. – 2015 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;

230– 2015 m. kovo 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 253 (plotas – 34,43 m2), kameroje buvo 6 asmenys;

231– 2015 m. kovo 15 d. – 2015 m. kovo 17 d. kameroje Nr. 253 buvo 7 asmenys;

232– 2015 m. kovo 18 d. – 2015 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 253 buvo 9 asmenys;

233– 2015 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 253 buvo 11 asmenų;

234– 2015 m. kovo 21 d. – 2015 m. kovo 23 d. kameroje Nr. 253 buvo 9 asmenys;

235– 2015 m. kovo 24 d. – 2015 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 253 buvo 10 asmenų;

236– 2015 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 253 buvo 9 asmenys;

237– 2015 m. kovo 27 d. išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją.

2382. Pareiškėjas 2013 m. sausio 1 d. vakare, 2013 m. sausio 2 d. ryte, 2013 m. liepos 3 d., 2013 m. liepos 8 d., 2013 m. liepos 31 d., 2013 m. rugsėjo 24 d., 2013 m. spalio 10 d., 2013 m. gruodžio 23 d. – 2013 m. gruodžio 24 d., 2014 m. kovo 7 d., 2014 m. gegužės 19 d., 2014 m. gegužės 21 d. – 2014 m. gegužės 26 d., 2014 m. gegužės 28 d. – 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. birželio 11 d. – 2014 m. birželio 18 d., 2014 m. liepos 7 d., 2014 m. liepos 10 d., 2014 m. rugpjūčio 13 d. – 2014 m. rugpjūčio 19 d., 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d., 2014 m. rugsėjo 23 d. – 2014 m. rugsėjo 24 d., 2014 m. spalio 28 d., 2014 m. lapkričio 28 d., 2014 m. gruodžio 17 d., 2015 m. vasario 12 d., 2015 m. kovo 4 d. – 2015 m. kovo 6 d., 2015 m. kovo 14 d. – 2015 m. kovo 19 d., 2015 m. kovo 21 d. – 2015 m. kovo 23 d., 2015 m. kovo 26 d. laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas gyvenamojoje kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

2393. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis HN 76:2010, atliko patikrinimus Lukiškių TI-K ir patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodė:

2403.1. Atlikęs tiesioginę operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 2014 m. vasario 17 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-125, be kita ko, nurodė: patalynę Lukiškių TI-K numatyta keisti 1 kartą per savaitę (kas 7 dienas); informacija anie gyvenamųjų patalpų valymą registruojama pagal Lukiškių TI-K nustatytą tvarką; patalpų valymui, sanitarinių įrenginių dezinfekcijai naudojama kalcinuota soda, kuri skiriama kiekvienai kamerai, duomenys apie kalcinuotos sodos išdavimą registruojami žurnale; Lukiškių TI-K minkštas inventorius, čiužiniai, pagalvės, antklodės dezinfekuojami dezinfekcijos kamaroje, dezinfekcijos duomenys nurodomi dezinfekcinės kameros darbo žurnale (b. l. 32–33).

2413.2. Atlikęs tiesioginę operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 2014 m. gegužės 23 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-807, be kita ko, nurodė: kameroje Nr. 324 vėdinimo sąlygos, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, dirbtinė dieninė apšvieta, dirbtinė naktinė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 335 pelėsio požymių ant lubų ir sienų vizualiai nenustatyta, taip pat šioje kameroje vizualiai nenustatyta graužikų, tarakonų ir kitų buitinių parazitų buvimo požymių (b. l. 31).

2424. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytojas) 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytojas įsipareigojo, be kita ko: sutartyje nurodytose Lukiškių TI-K patalpose (taip pat ir miegamosiose ir pirties patalpose) teikti kenkėjų kontrolės paslaugas; lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir deratizaciją 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir dezinsekciją 2 kartus per kalendorinį mėnesį; apsilankymo objekte metu stebėti, ar objekte atsirado sutarties 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nenurodytų kenkėjų, o jiems atsiradus, informuoti užsakovą ir organizuoti kenkėjų naikinimą (b. l. 44–46).

2435. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 48–50).

244II

2451. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas D. S. prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 120 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

246Šioje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas D. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Taigi, 3,6 kv. m. plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes D. S. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. (b. l. 1-4).

2472. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

248Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

249„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

250Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

251Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2523. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas D. S. į Lukiškių TI-K atvyko 2012 m. rugpjūčio 14 d., o išvyko 2015 m. kovo 27 d. (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9-19)). Kartu akcentuotina, kad pareiškėjas skundą teismui pateikė tik 2016 m. birželio 30 d. (žr. voką, b. l. 5), o atsakovė šioje administracinėje byloje prašo taikyti ieškinio senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. iki 2013 m. birželio 29 d. pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas D. S. praleido ieškinio senaties terminą žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. iki 2013 m. birželio 29 d., todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

2534. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas D. S. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau, t. y. nuo 2013 m. birželio 30 d. iki 2015 m. kovo 26 d. (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9-19)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas D. S. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 2 punktus), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 573 paras. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2545. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

255Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

256Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

257Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lukiškių TI-K stengiamasi palaikyti tvarką (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 4, 5 punktus). Be to, teismas, kompleksiškai įvertinęs ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 3 punktą) nustatytas išvadas, pareiškėjo nusiskundimus dėl higienos pažeidimų, daro išvadą, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, tačiau, nustatydamas žalos dydį, kompleksiškai vertina ir smulkesnius pažeidimus. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo nusiskundimai dėl oro temperatūros, drėgmės, vėdinimo, pelėsio nėra niekuo pagrįsti, todėl šiuo aspektu pareiškėjo argumentai atmestini kaip visiškai nepagrįsti.

258Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (573 paras pareiškėjas D. S. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 1035 Lt, nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 5 780 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-331-858/2016, kurioje už 169 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1500 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 5 780 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

2596. Atsakovė taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

260Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

261Pareiškėjo D. S. skundą tenkinti iš dalies.

262Priteisti pareiškėjui D. S., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 5 780 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2013 m. birželio 30 d. iki 2015 m. kovo 26 d.

263Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

264Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas D. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis labai ilgą laiką nuo 2012 m.... 6. 2.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3... 7. 2.2. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K kamerose jam nebuvo sudarytos... 8. II... 9. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 10. 1. Atsakovės atstovas remiasi CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 1.127 straipsnio 1... 11. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 12. 3. Vadovaujantis Departamento direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.... 13. 4. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti... 14. 5. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 15. 6. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 16. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 17. 7. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir... 18. 8. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 19. 9. Dėl kamerų remonto... 20. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 21. 10. Dėl kamerų įrengimo... 22. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 23. 11. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 24. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 25. 12. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 26. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 27. 13. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 28. 14. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 29. 15. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo... 30. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. III... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 33. 1. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad Lukiškių TI-K būtų sąmoningai... 34. 2. Departamentas pareiškėjo skundų, kreipimųsi dėl netinkamų laikymo... 35. Tais atvejais, kai atitinkamai ginčų kategorijai nustatyta privaloma... 36. 3. Pareiškėjas nepagrįstai ilgai, manydamas, kad jo teisės pažeistos, jų... 37. 4. Pareiškėjas pareiškė reikalavimą dėl dalies neturtinės žalos... 38. 5. Valstybė sprendžia asmenų kalinimo problemas, Lietuvos Respublikos... 39. Laisvės atėmimo vietų patalpų įrengimo ir priežiūros reikalavimus... 40. 6. Pareiškėjas siekia žalos atlyginimo, todėl privalo visas aplinkybes... 41. 7. Neturtinės žalos atlyginimas nėra vienintelis pažeistų teisių gynimo... 42. LVAT ne kartą konstatavo, kad teismas kiekvienu konkrečiu atveju, prieš... 43. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 44. I... 45. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 46. 1. Pareiškėjas D. S. į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą atvyko... 47. 2. Pareiškėjas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 27 d. laikytas šiose... 48. – 2013 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 296 (plotas – 8,03 m2), kameroje vakare... 49. – 2013 m. sausio 2 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 50. – 2013 m. sausio 3 d. – 2013 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4,... 51. – 2013 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 52. – 2013 m. sausio 9 d. – 2013 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4,... 53. – 2013 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 54. – 2013 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 55. – 2013 m. sausio 18 d. – 2013 m. vasario 5 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4,... 56. – 2013 m. vasario 6 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 57. – 2013 m. vasario 7 d. – 2013 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo... 58. – 2013 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 59. – 2013 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 60. – 2013 m. vasario 13 d. – 2013 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo... 61. – 2013 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 62. – 2013 m. vasario 19 d. – 2013 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo... 63. – 2013 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 64. – 2013 m. vasario 23 d. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo... 65. – 2013 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 66. – 2013 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 67. – 2013 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 68. – 2013 m. kovo 1 d. – 2013 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4,... 69. – 2013 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 70. – 2013 m. kovo 9 d. – 2013 m. kovo 11 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4,... 71. – 2013 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 72. – 2013 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 73. – 2013 m. kovo 14 d. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 4,... 74. – 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 75. – 2013 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 76. – 2013 m. kovo 28 d. – 2013 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo... 77. – 2013 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 296 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 78. – 2013 m. balandžio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 286 (plotas – 7,60 m2);... 79. – 2013 m. balandžio 4 d. – 2013 m. balandžio 14 d. kameroje Nr. 286 ryte... 80. – 2013 m. balandžio 15 d. – 2013 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 286 ryte... 81. – 2013 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4... 82. – 2013 m. balandžio 18 d. – 2013 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 286 ryte... 83. – 2013 m. balandžio 23 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3... 84. – 2013 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4... 85. – 2013 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4... 86. – 2013 m. balandžio 26 d. – 2013 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 286 ryte... 87. – 2013 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys... 88. – 2013 m. gegužės 10 d. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 286 ryte... 89. – 2013 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 90. – 2013 m. gegužės 15 d. – 2013 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 286 ryte... 91. – 2013 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 92. – 2013 m. gegužės 18 d. – 2013 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 286 ryte... 93. – 2013 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 94. – 2013 m. gegužės 23 d. – 2013 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 286 ryte... 95. – 2013 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 96. – 2013 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 97. – 2013 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 98. – 2013 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 99. – 2013 m. birželio 1 d. – 2013 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 286 ryte... 100. – 2013 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 101. – 2013 m. birželio 6 d. – 2013 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 286 ryte... 102. – 2013 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 103. – 2013 m. birželio 14 d. – 2013 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 286 ryte... 104. – 2013 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 105. – 2013 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 106. – 2013 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 107. – 2013 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 108. – 2013 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 109. – 2013 m. birželio 22 d. – 2013 m. birželio 25 d. kameroje Nr. 286 ryte... 110. – 2013 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 111. – 2013 m. birželio 27 d. – 2013 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 286 ryte... 112. – 2013 m. liepos 1 d. – 2013 m. liepos 2 d. kameroje Nr. 286 buvo 4... 113. – 2013 m. liepos 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 288 (plotas – 7,68 m2),... 114. – 2013 m. liepos 4 d. – 2013 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 288 buvo 3... 115. – 2013 m. liepos 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 296 (plotas – 8,03 m2),... 116. – 2013 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;... 117. – 2013 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 296 buvo 3 asmenys;... 118. – 2013 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;... 119. – 2013 m. liepos 12 d. – 2013 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 296 buvo 3... 120. – 2013 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 296 buvo 4 asmenys;... 121. – 2013 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 122. – 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 296 buvo... 123. – 2013 m. rugpjūčio 5 d. – 2013 m. rugpjūčio 13 d. kameroje Nr. 296... 124. – 2013 m. rugpjūčio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 377 (plotas – 7,33... 125. – 2013 m. rugpjūčio 15 d. – 2013 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 377... 126. – 2013 m. rugpjūčio 22 d. – 2013 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 377... 127. – 2013 m. rugpjūčio 24 d. – 2013 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 377 buvo... 128. – 2013 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 377 buvo 3 asmenys;... 129. – 2013 m. rugsėjo 21 d. – 2013 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 377 buvo 4... 130. – 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 377 buvo 3 asmenys;... 131. – 2013 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 377 buvo 2 asmenys;... 132. – 2013 m. rugsėjo 25 d. – 2013 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 377 buvo 3... 133. – 2013 m. spalio 3 d. – 2013 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 377 buvo 4... 134. – 2013 m. spalio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 333 (plotas – 7,72 m2),... 135. – 2013 m. spalio 11 d. – 2013 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 333 buvo 4... 136. – 2013 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 331 (plotas – 7,21 m2),... 137. – 2013 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys... 138. – 2013 m. spalio 19 d. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 139. – 2013 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 140. – 2013 m. lapkričio 16 d. – 2013 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 331 buvo... 141. – 2013 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 142. – 2013 m. lapkričio 27 d. – 2013 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 143. – 2013 m. gruodžio 6 d. – 2013 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 144. – 2013 m. gruodžio 12 d. – 2013 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 145. – 2013 m. gruodžio 18 d. – 2013 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 146. – 2013 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;... 147. – 2013 m. gruodžio 21 d. – 2013 m. gruodžio 22 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 148. – 2013 m. gruodžio 23 d. – 2013 m. gruodžio 24 d. kameroje Nr. 331 buvo 2... 149. – 2013 m. gruodžio 25 d. – 2014 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 150. – 2014 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 151. – 2014 m. sausio 18 d. – 2014 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 152. – 2014 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 153. – 2014 m. sausio 23 d. – 2014 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 154. – 2014 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 155. – 2014 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;... 156. – 2014 m. sausio 31 d. – 2014 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 157. – 2014 m. vasario 5 d. – 2014 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 158. – 2014 m. vasario 11 d. – 2014 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 159. – 2014 m. vasario 15 d. – 2014 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 160. – 2014 m. vasario 18 d. – 2014 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 161. – 2014 m. vasario 22 d. – 2014 m. vasario 27 d. kameroje Nr. 331 buvo 4... 162. – 2014 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 163. – 2014 m. kovo 1 d. – 2014 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;... 164. – 2014 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 165. – 2014 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;... 166. – 2014 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 331 buvo 2 asmenys;... 167. – 2014 m. kovo 8 d. – 2014 m. kovo 10 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 168. – 2014 m. kovo 11 d. – 2014 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;... 169. – 2014 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 331 buvo 3 asmenys;... 170. – 2014 m. kovo 14 d. – 2014 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 331 buvo 4 asmenys;... 171. – 2014 m. kovo 31 d. – 2014 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 331 buvo 3... 172. – 2014 m. balandžio 4 d. – 2014 m. balandžio 13 d. kameroje Nr. 331 buvo... 173. – 2014 m. balandžio 14 d. – 2014 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 331 buvo... 174. – 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 331 buvo... 175. – 2014 m. balandžio 26 d. perkeltas į kamerą Nr. 324 (plotas – 7,68 m2),... 176. – 2014 m. balandžio 27 d. – 2014 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 324 buvo... 177. – 2014 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 324 buvo 2 asmenys;... 178. – 2014 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 324 buvo 3 asmenys;... 179. – 2014 m. gegužės 21 d. – 2014 m. gegužės 26 d. kameroje Nr. 324 buvo 2... 180. – 2014 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 324 buvo 3 asmenys;... 181. – 2014 m. gegužės 28 d. – 2014 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 324 buvo 2... 182. – 2014 m. gegužės 31 d. – 2014 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 324 buvo 3... 183. – 2014 m. birželio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 329 (plotas – 7,61 m2),... 184. – 2014 m. birželio 7 d. – 2014 m. birželio 10 d. kameroje Nr. 329 buvo 4... 185. – 2014 m. birželio 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 347 (plotas – 7,49 m2),... 186. – 2014 m. birželio 12 d. – 2014 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 347 buvo 1... 187. – 2014 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 347 buvo 2 asmenys;... 188. – 2014 m. birželio 19 d. – 2014 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 347 buvo 4... 189. – 2014 m. birželio 25 d. – 2014 m. liepos 4 d. kameroje Nr. 347 buvo 3... 190. – 2014 m. liepos 5 d. – 2014 m. liepos 6 d. kameroje Nr. 347 buvo 4... 191. – 2014 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 347 buvo 1 asmuo;... 192. – 2014 m. liepos 8 d. – 2014 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 347 buvo 3... 193. – 2014 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 347 buvo 2 asmenys;... 194. – 2014 m. liepos 11 d. – 2014 m. rugpjūčio 12 d. kameroje Nr. 347 buvo 3... 195. – 2014 m. rugpjūčio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 372 (plotas – 7,23... 196. – 2014 m. rugpjūčio 14 d. – 2014 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 372... 197. – 2014 m. rugpjūčio 20 d. – 2014 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 372... 198. – 2014 m. rugpjūčio 24 d. – 2014 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 372... 199. – 2014 m. rugpjūčio 27 d. – 2014 m. rugpjūčio 29 d. kameroje Nr. 372... 200. – 2014 m. rugpjūčio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 335 (plotas – 7,71... 201. – 2014 m. rugpjūčio 31 d. – 2014 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 335 buvo 3... 202. – 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 335 buvo 2... 203. – 2014 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 335 buvo 3... 204. – 2014 m. rugsėjo 23 d. – 2014 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 335 buvo 2... 205. – 2014 m. rugsėjo 25 d. – 2014 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 335 buvo 3... 206. – 2014 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 335 buvo 2 asmenys;... 207. – 2014 m. spalio 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 7,08 m2),... 208. – 2014 m. spalio 30 d. – 2014 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 285 buvo 3... 209. – 2014 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 285 buvo 2 asmenys;... 210. – 2014 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;... 211. – 2014 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 285 buvo 2 asmenys;... 212. – 2014 m. lapkričio 18 d. – 2014 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 285 buvo... 213. – 2014 m. lapkričio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 326 (plotas – 7,66 m2),... 214. – 2014 m. lapkričio 29 d. – 2014 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 326 buvo... 215. – 2014 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 326 buvo 2 asmenys;... 216. – 2014 m. gruodžio 18 d. – 2014 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 326 buvo 3... 217. – 2014 m. gruodžio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 299 (plotas – 7,87 m2),... 218. – 2014 m. gruodžio 31 d. – 2015 m. sausio 18 d. kameroje Nr. 299 buvo 3... 219. – 2015 m. sausio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas – 8,02 m2),... 220. – 2015 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;... 221. – 2015 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;... 222. – 2015 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;... 223. – 2015 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 303 buvo 3 asmenys;... 224. – 2015 m. sausio 24 d. – 2015 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 303 buvo 4... 225. – 2015 m. sausio 28 d. – 2015 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 303 buvo 3... 226. – 2015 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;... 227. – 2015 m. vasario 13 d. – 2015 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 303 buvo 3... 228. – 2015 m. kovo 4 d. – 2015 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;... 229. – 2015 m. kovo 7 d. – 2015 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;... 230. – 2015 m. kovo 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 253 (plotas – 34,43 m2),... 231. – 2015 m. kovo 15 d. – 2015 m. kovo 17 d. kameroje Nr. 253 buvo 7 asmenys;... 232. – 2015 m. kovo 18 d. – 2015 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 253 buvo 9 asmenys;... 233. – 2015 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 253 buvo 11 asmenų;... 234. – 2015 m. kovo 21 d. – 2015 m. kovo 23 d. kameroje Nr. 253 buvo 9 asmenys;... 235. – 2015 m. kovo 24 d. – 2015 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 253 buvo 10 asmenų;... 236. – 2015 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 253 buvo 9 asmenys;... 237. – 2015 m. kovo 27 d. išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją... 238. 2. Pareiškėjas 2013 m. sausio 1 d. vakare, 2013 m. sausio 2 d. ryte, 2013 m.... 239. 3. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis HN 76:2010, atliko... 240. 3.1. Atlikęs tiesioginę operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos... 241. 3.2. Atlikęs tiesioginę operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos... 242. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytojas) 2013 m.... 243. 5. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“... 244. II... 245. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas D. S. prašo priteisti... 246. Šioje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas D. S. Lukiškių tardymo... 247. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 248. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 249. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 250. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 251. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 252. 3. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas D. S. į Lukiškių... 253. 4. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas D. S. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau,... 254. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 255. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 256. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 257. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 258. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 259. 6. Atsakovė taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau,... 260. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 261. Pareiškėjo D. S. skundą tenkinti iš dalies.... 262. Priteisti pareiškėjui D. S., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 263. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 264. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...