Byla e2-14622-748/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Ievai Mikalauskaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarinė šviesa“ atstovui direktoriui V. L., atstovui advokatui Andriui Bambalui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus inžineriniai projektai“ atstovei advokato padėjėjai Astai Kaminskaitei, nedalyvaujant trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Veduta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus architektūros studija“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarinė šviesa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus inžineriniai projektai“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Veduta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus architektūros studija“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme 2016 m. gegužės 18 d. buvo priimtas ieškovės UAB „Vakarinė šviesa“ ieškinys atsakovei UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“, kuriuo prašoma priteisti ieškovei iš atsakovės 18274,65 Eur sumą, kurią sudaro: 16671,53 Eur skola už pagal sutartis atliktus ir perduotus darbus; 1267,04 Eur delspinigiai už pavėluotą atsiskaitymą pagal Sutarčių 8.4 p.; 336,08 Eur išlaidos, susijusios su skolos neteisminiu išieškojimu, 8,05 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 411 Eur dydžio žyminį mokestį; 181,50 Eur dydžio išlaidas už advokato teisines paslaugas rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo; kitas bylinėjimosi išlaidas (1 t. el. b. l. 60-65).

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. balandžio 28 d. sudarė 3 statybos rangos sutartis, pagal kurias ieškovė, kaip atsakovės subatsakovė įsipareigojo atlikti vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalis. Pagal visas šias sutartis užsakove buvo UAB „Lidl”, o generaline atsakove – UAB „Vilniaus architektūros studija” (Sutarčių Nr. 2014.08.28-S13 ir Nr. 2014.08.28-N16 atžvilgiu) ir UAB „Veduta” (sutarties Nr. 2014.08.28-N16 atžvilgiu). Generalinės atsakovės sudarė sutartis su atsakove, o pastaroji – su ieškove. Tai buvo nurodyta ir sutarčių 2.2. p. Pagal sutarčių 3.1.1. p. ieškovė darbus turėjo atlikti pagal atskirai suderintą darbų grafiką (darbų trukmė 12 savaičių), o sutarčių 2.2. p. buvo nurodyta, kad generalinei atsakovei (UAB „Vilniaus architektūros studija” ar UAB „Veduta”) pakeitus (patikslinus) projektavimo užduotį, keičiama sutarčių užduotis. Sutarčių 7.1. p. buvo nurodyta, jog ieškovės darbas yra laikomas pilnai atliktu, kai yra gaunama teigiama projektavimo darbų ekspertizės išvada. Ieškovė atliko visus sutartyse nurodytus projektavimo rangos darbus per sutartyse nurodytą terminą, t. y. per 12 savaičių nuo visos projektavimui reikalingos informacijos gavimo. 2014 m. gruodžio 8 d. – 2015 m. gegužės 12 d. pagal sutartis ieškovės projektuojamoms dalims buvo ne tik gautos teigiamos ekspertizės išvados, bet ir išduoti bendrosios ekspertizės aktai. Atsižvelgiant sutarčių 7.1. p. „Subrangovas privalo raštiškai pranešti rangovui apie kiekvieno etapo darbų atlikimo pabaigos datą“, ieškovė dar 2015 m. gegužės informavo atsakovę apie darbų užbaigimą. Tačiau atsakovė informavo ieškovę, jog su ja nėra atsiskaitę generalinės atsakovės, todėl nėra būtinybės pildyti priėmimo-perdavimo akto. Sutarčių 5.2 p. atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už atliktus darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai už atitinkamą darbų etapą apmoka užsakovė – UAB „Vilniaus architektūros studija“ ar UAB „Veduta“, o sutarčių 8.4 p. yra nustatyta, jog už ne laiku pervestas pinigų lėšas už atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus atsakovė moka ieškovei 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną laiku nesumokėto laikotarpio dieną, tačiau ne daugiau kaip 10 procentų. Kadangi 2015 m. rugsėjo 11 d. atsakovė informavo ieškovę, jog darbai su generalinėmis atsakovėmis (projektuotojomis) yra užaktuoti ir atsakovė gavo pinigus už atliktus darbus, ieškovė ir atsakovė pasirašė priėmimo-perdavimo aktus. Nepaisant to, atsakovė su ieškove už atliktus darbus neatsiskaitė. Atsižvelgdamas į tai ir ankstesnį bendradarbiavimą su atsakove, ieškovė 2015 m. lapkričio 5 d. nusiuntė atsakovei raginimą dėl skolos padengimo, tačiau atsakovė į jį nereagavo ir neatsakė. Kadangi atsakovė visiškai nebendradarbiavo su ieškove ir neatsakinėjo į jos siūlymus ir užklausas, 2016 m. kovo 14 d. ieškovė per teisininką pateikė pretenziją dėl skolos pagal 2014 m. rugpjūčio 28 d. projektavimo darbų subrangos sutartis, kurioje nurodė kaip buvo paskirstomi atsakovės atlikti daliniai mokėjimai, bei buvo pareikalauta, jog atsakovė iki 2016 m. kovo 18 d. padengtų įsiskolinimą. Kadangi atsakovė įsiskolinimo nepadengė, ieškovė 2016 m. kovo 31 d. pradėjo prieš atsakovę teisminį procesą, kuriuo reikalauja iš atsakovės priteisti 18274,65 Eur skolos. Po teisminio proceso pradžios atsakovė 2016 m. balandžio 18 d. atsiuntė ieškovei atsakymą į 2016 m. kovo 14 d. pretenziją ir įskaitymo aktą. 2016 m. gegužės 9 d. ieškovė pateikė atsakovei atsakymą, jog toks įskaitymas yra negaliojantis ir nesukeliantis teisinių pasekmių, nes prieštarauja CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam draudimui atlikti įskaitymą, kai teisme dėl to vyksta teisminis ginčas. Be to, ieškovė nustatė, jog atsakovė iš generalinių rangovių pinigines lėšas gavo ne 2015 m. rugsėjo 11 d. kaip buvo nurodžiusi ieškovei, bet kur kas anksčiau. Ieškovei pasikreipus į generalinę atsakovę UAB „Vilniaus architektūros studija“, 2016 m. balandžio 26 d. buvo gautas atsakymas, jog ši generalinė atsakovė (projektuotoja) su atsakove atsiskaitė, darbų atlikimo terminai keitėsi dėl objektyvių priežasčių, dėl to generalinė projektuotoja jokių pretenzijų neturi, bei tiek ieškovė, tiek ir atsakovė yra pilnai įvykdžiusios savo sutartinius įsipareigojimus. Ieškovei pasikreipus į generalinę rangovę UAB „Veduta“, 2016 m. gegužės 3 d. buvo gautas atsakymas, jog su atsakove generalinė rangovė atsiskaitė dar 2015 m. birželio mėn., kad ieškovė atliko darbus per 12 savaičių ir jokių vėlavimų nebuvo. Šių darbų užsakovė UAB „Lidl” sumokėjo UAB „Veduta” visą sutartyje numatytą sumą, ir jokių sankcijų atsakovei nebuvo taikyta.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Andrius Bambalas paaiškino, kad tarp ginčo šalių buvo sudarytos trys inžinerinių darbų projektavimo subrangos sutartys. Pagal visas sutartis ieškovė įsipareigojo per 12 savaičių nuo dokumentų pateikimo atlikti vidaus ir lauko inžinerinių sistemų techninio projekto darbus. Šiose sutartyse ieškovė buvo subrangovė, atsakovė - rangovė. Atsakovė pagal dvi sutartis generalinei rangovei UAB „Vilniaus architektūros studija“, o pagal trečią sutartį – generalinei rangovei UAB „Veduta“ buvo įsipareigojusi atlikti platesnę techninio projekto darbų dalį. Projektavimo darbų užsakovas buvo UAB „Lidl”, turėjo būti gauti statybos leidimai. Ieškovė atliko tik vieną projektinės medžiagos dalį, kuri yra susijusi su vidaus ir lauko inžinerinių sistemų techninio projekto dalimi. Ieškovė buvo įsipareigojusi darbus atlikti per 12 savaičių nuo tada, kai bus pateikta visa informacija. Ieškovė visus darbus atliko per nurodytą terminą. Dalis darbų atsidėjo, nes dalis užduočių apimties buvo keičiama. Kai kurias darbų dalis priėmė tiesiogiai rangovė. Buvo gautos ekspertizės išvados, kad visa projektavimo dalis yra tinkamai padaryta. Sutartyse numatyta, kad atsiskaitymas vyks ne nuo darbų perdavimo-priėmimo akto surašymo, o nuo tada, kai atsakovė gaus pinigus iš rangovės. 2015 m. rugsėjo 11 d. atsakovė gavo pinigus iš rangovės, tada 2015 m. rugsėjo 11 d. buvo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktai, atsakovei pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, tačiau atsakovė neapmokėjo už darbus, nebendrauja. 2016 m. kovo 14 d. atsakovei pateikta pretenzija. Sutartyje buvo numatyti 0,1 delspinigiai. Atsakovės pervestos sumos buvo skiriamos delspinigiams padengti, o paskui paskirstomos likusiai skolos sumai proporcingai visoms trims sutartims. Atsakovė liko skolinga 16671,53 Eur pagrindinės skolos pagal PVM sąskaitas-faktūras, 1267,04 Eur delspinigių, 336,08 Eur išlaidų, susijusių su skolos neteisminiu išieškojimu. Realiai darbai buvo užbaigti anksčiau nei pasirašyti priėmimo-perdavimo aktai, tai patvirtina 2014 m. gruodžio mėn., 2015 m. gegužės mėn. patvirtinimai, kad projektavimo darbai atlikti tinkamai. Atsakovei rangovai pretenzijų nereiškė. Atsakydama į ieškovės pretenziją atsakovė pareiškė, kad nesilaikyta darbų atlikimo terminų, tačiau nenurodė nuo kada terminai skaičiuojami. Atsakovės atliktas įskaitymas nėra galiojantis, nes vyksta teisminis ginčas. Delspinigiai buvo pradėti skaičiuoti praėjus 5 darbo dienoms nuo PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo dienos.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas direktorius V. L. paaiškino, kad pretenzijų iš atsakovės dėl darbų vėlavimo nebuvo gauta. Dėl terminų nesilaikymo atliekant projektavimo darbus generaliniai rangovai taip pat nepareiškė pretenzijų atsakovei.

8Atsakovė UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą (1 t. el. b. l. 94-96).

9Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutartys buvo pasirašytos 2014 m. rugpjūčio 28 d. Sutarčių 3.1.1. p. numatyta, kad ieškovė įsipareigoja darbus atlikti per 12 savaičių. Tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo atskirai suderinti ir pasirašyti atskiri darbų atlikimo grafikai. Ieškovė darbus atliko ir perdavė tik 2015 m. rugsėjo 11 d. Ieškovė vadovaujasi ieškinyje susirašinėjimu el. laiškais su genrangovėmis, kurie tariamai nurodo, kad ieškovė darbus atliko laiku, tačiau atsakovė atkreipia dėmesį, jog sutartys buvo sudarytos būtent tarp ieškovės ir atsakovės, o ne tarp ieškovės ir genrangovių, todėl visos sutarčių sąlygos yra privalomos ieškovei ir ji yra atsakinga atsakovei. Ieškovė nesilaikė sutarčių 3.1.1. p., pažeidė sutarčių sąlygas. Sutarčių vykdymo sąlygos ir/ar jų vykdymo terminai yra derinami tarpusavyje, t. y. tarp ieškovės ir atsakovės. Ieškovės pateikta informacija neįrodo, kad su atsakove generalinės rangovės atsiskaitė 2015 m. birželio mėn., kadangi 2016 m. balandžio 26 d. V. L. el. laiške nurodo, kad negali tiksliai nurodyti, kada UAB „Lidl“ atsiskaitė su atsakove ir nurodo, kad „tiksliau žinau, kad Sausio 13-osios atsiskaityta 2015-06 mėn., nes yra pažymėta“. V. L. el. laiške nurodo, kad genprojektuotoja pretenzijų neturi, tačiau genprojektuotoja su ieškove nėra sudariusi sutarčių. Ieškovės ieškinio reikalavimas dėl tariamos 16671,53 Eur pagrindinės skolos priteisimo iš atsakovės nėra pagrįstas leistinais įrodymais, ieškovė ieškiniu nepagrindžia ieškinio reikalavimo dydžio, todėl atmestinas. Ieškovės reikalavimas sumokėti 1267,04 Eur dydžio delspinigius yra atmestinas, nes 2015-11-13, 2015-12-14 ir 2015-12-29 mokėjimais atsakovė dengė pagrindinę skolos sumą, ieškovas neprieštaravo, kad atsakovė apmoka pagrindinę skolą, ieškovė niekada nepateikė raginimų dėl delspinigių apmokėjimo ir niekada jų neskaičiavo. Ieškovė niekada neinformavo, kad atsakovės atlikti mokėjimai yra paskirstomi delspinigių padengimui. Apie tokį delspinigių padengimą atsakovei tapo žinoma tik po 2016 m. kovo 14 d. ieškovės pretenzijos gavimo, todėl tai laikytina ieškovės nesąžiningais ir neteisėtais veiksmais atsakovės atžvilgiu.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokato padėjėja Asta Kaminskaitė paaiškino, kad atsakovė nesutinka su sumokėtų lėšų paskirstymu. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai paskaičiavo delspinigių sumą ir sumažino dalį jų atsakovės sumokėtomis lėšomis. Teigė, kad ieškovė lėšas naudojo pagrindinei skolai padengti, delspinigių neskaičiavo ir nereikalavo, o šitaip paskirstė lėšas prieš atsakovei pateikdama pretenziją. Iki 2016 m. kovo 14 d. pretenzijos ieškovė neteikė reikalavimo ir raginimo dėl delspinigių apmokėjimo ir jų neskaičiavo, neinformavo atsakovės, kad atlikti mokėjimai paskirstomi delspinigių padengimui. Tokie ieškovės veiksmai nesąžiningi ir neteisėti. Ieškovė galėjo pinigus skirti netesyboms pinigų gavimo metu. Ieškovė neįrodė skolos skaičiavimo, buvo daromas delspinigių įskaitymas tik vieną kartą – prieš ieškinio pateikimą. Netesybos turėtų būti mažinamos iki 0,02 proc., nes jos yra neprotingo dydžio. Prašė skolos dydį mažinti delspinigių suma. Paaiškino, kad atliktų darbų aktai buvo pasirašyti 2015 m. rugsėjo 11 d., todėl darbų pridavimo terminai yra praleisti. Darbai turėjo būti atlikti per 12 savaičių, pagal darbų atlikimo grafiką, tačiau grafiko nebuvo, todėl skaičiuojama nuo sutarčių pasirašymo 2014 m. rugpjūčio 28 d. Sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta, kad pirma gali būti padengti delspinigiai. Tiksliai negalima pasakyti, kada atsakovė iš rangovo gavo pinigus už ieškovės atliktus darbus. Sąskaitų-faktūrų išrašymo metu, kai ieškovė jas pateikė, prašydama apmokėti už darbus, atsakovė ne visais atvejais jau buvo gavusi apmokėjimus už jos atliktus darbus. Vienas mokėjimo nurodymas yra, kad buvo gauta rugsėjo 11 d., kitos sumos gautos vėliau. Iš pagrindinės skolos turi būti minusuotas atliktas delspinigių įskaitymas 1803,48 Eur pagal 2016 m. kovo 14 d. pretenziją. Suma, kurią pripažįsta atsakovė, yra 14868,05 Eur. Dėl 1267,04 Eur delspinigių laiko reikalavimą nepagrįstu. Dėl 336,08 Eur nuostolių - prašo mažinti per pusę, nes byla nėra sudėtinga, išlaidos už teismo įsakymo parengimą taip pat mažintinos per pusę. Sutartis rengė genrangovai. Iš elektroninio susirašinėjimo matyti, kad abi šalys inicijavo sutarčių pasirašymą. 0,1 proc. delspinigiai numatyta sutartyse, nes buvo susiklosčiusi tokia verslo praktika tarp genrangovo ir rangovų, tačiau sutartys ruoštos ne atsakovės, todėl buvo pasirašyta tokia sutartis, bet tokie delspinigiai yra per dideli ir mažintini.

11Trečiasis asmuo UAB „Veduta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė teismo sprendimą priimti teismo nuožiūra pagal byloje esančius duomenis; bylą nagrinėti UAB „Veduta“ atstovui nedalyvaujant (1 t. el. b. l. 145-147). Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad, jog neturi jokio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Trečiasis asmuo UAB „Veduta“ 2014 m. rugsėjo 9 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. VAID-DAR-140909 su UAB „Vaidora“ dėl maisto prekių parduotuvės, adresu Dariaus ir Girėno g., Vilniuje (ieškinyje objektas įvardijamas Kapsų g. 1, Vilnius prekybos paskirties pastatu) vidaus ir lauko inžinerinių tinklų dalių techninių darbo projektų parengimo. UAB „Vaidora“ galimai persamdė atsakovę nurodytų darbų atlikimui, o šis ieškovę. Trečiojo asmens nesiejo jokie teisiniai santykiai nei su ieškove, nei su atsakove dėl Dariaus ir Girėno g. (Kapsų g. 1), Vilniuje prekybos paskirties pastato projektavimo. Trečiasis asmuo, perdavęs tiesioginiam objekto užsakovui - UAB „Lidl Lietuva“ parengtą maisto prekių parduotuvės, adresu Dariaus ir Girėno g., Vilniuje (ieškinyje objektas įvardijamas Kapsų g. 1, Vilnius prekybos paskirties pastatu) vidaus ir lauko inžinerinių tinklų dalių techninius darbo projektus, negavo jokių pretenzijų ar pastabų dėl darbų tinkamumo bei gavo minėtam objektui statybos leidimą. Už parengtus vidaus ir lauko inžinerinių tinklų techninius darbo projektus trečiasis asmuo gavo apmokėjimą iš objekto užsakovo UAB „Lidl Lietuva“ bei atsiskaitė su UAB „Vaidora“ už atliktus darbus. Dėl vėlesnio atsiskaitymo tarp trečiojo asmens kontrahento - UAB „Vaidora“ ir jo persamdytų subrangovų, trečiasis asmuo neturi jokios informacijos. Rašytiniuose paaiškinimuose (t.1, b. l. 192-193) trečiasis asmuo UAB „Veduta“ nurodė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Veduta“ buvo susiklostę faktiniai santykiai, nes ieškovė, parengusi prekybos centro, Kapsų g. 1, Vilnius, vidaus ir lauko inžinerinių tinklų projekto dalis, jas tiesiogiai pristatė trečiajam asmeniui UAB „Veduta“, o trečiojo asmens atstovas N. A. priėmė ieškovės atliktus darbus. Trečiasis asmuo UAB „Veduta“ buvo viso prekybos centro, Kapsų g. 1, Vilnius, generaliniu rangovu, o perdavęs visas prekybos centro projekto dalis, įskaitant ir ieškovės parengtas, negavo jokių pretenzijų iš užsakovo UAB „Lidl Lietuva“. Dėl darbų vėlavimo ar jų nekokybiškumo jokios sankcijos trečiajam asmeniui nebuvo pritaikytos. Ieškovės projekto dalys buvo atliktos tinkamai ir laiku.

12Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė teismo sprendimą priimti teismo nuožiūra pagal byloje esančius duomenis; bylą nagrinėti UAB „Vilniaus architektūros studija“ atstovui nedalyvaujant (1 t. el. b. l. 169-171). Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad neturi jokio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Trečiasis asmuo su atsakove 2014 m. gruodžio 1 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. A/141201-1 - Objektas – „Prekybos paskirties pastatas. Sausio 13 g. 3, Vilniuje. Statybos projektas“ ir projektavimo darbų rangos sutartį Nr. A/141201-2 - Objektas – „Prekybos paskirties pastatas. S. Nėries g. 14, 16, Vilnius. Statybos projektas“. Už parengtus vidaus ir lauko inžinerinių sistemų dalių techninius projektus trečiasis asmuo gavo apmokėjimą iš objektų užsakovės UAB „Lidl Lietuva“ bei atsiskaitė su atsakove už atliktus darbus. Dėl objekto „Prekybos paskirties pastatas. Kapsų g. 1, Vilniuje. Statybos projektas“ trečiojo asmens nesiejo jokie teisiniai santykiai nei su ieškove, nei su atsakove.

13Teismas

konstatuoja:

14Byloje nagrinėjamas ginčas dėl apmokėjimo už projektavimo rangos darbus ir įmokų paskirstymo. Ieškovė nurodė, kad tinkamai ir laiku atliko visus sutartyse nurodytus projektavimo rangos darbus, o atsakovė su ieškove už atliktus darbus neatsiskaitė, ir prašė priteisti 16671,53 Eur skolą už atliktus ir perduotus darbus, 1267,04 Eur delspinigių, 336,08 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė atsikirto, kad ieškovė nesilaikė sutarčių 3.1.1. punkto, pažeidė 12 savaičių darbų atlikimo terminą, neįrodė, jog generaliniai rangovai yra atsiskaitę su atsakove, nepagrindė 16671,53 Eur skolos dydžio, nepagrįstai ir neteisėtai priskaičiavo delspinigius, neteisingai paskirstė atsakovės įmokas ir prašė ieškinį atmesti.

15Nustatytos faktinės aplinkybės

16Rašytiniai įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad šalys, kaip sutartinių santykių dalyviai, dalyvavo didelės apimties statybų projektavime. Atsakovė savo prievolėms pagal sutartis su trečiaisiais asmenimis UAB „Vilniaus architektūros studija“ (2014 m. gruodžio 1 d. sutartys Nr. A/141201-1 ir Nr. A/141201-2) ir UAB „Veduta“ (sutartis teismui nepateikta) įvykdyti pasitelkė ieškovę. Ieškovė įsipareigojo atsakovei atlikti tam tikrą dalį darbų, kuriuos atsakovė buvo įsipareigojusi atlikti tretiesiems asmenims.

17Nustatyta, kad 2014m. gruodžio 1 d. trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ (vadinamas generaliniu rangovu) ir atsakovė UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ (vadinamas subrangovu), remdamiesi 2014 m. gegužės 29 d. Projektavimo darbų rangos bendruoju susitarimu Nr.14/05/023 (vadinama rangos sutartimi), sudaryta tarp generalinio rangovo ir UAB „Lidl“ (vadinamas užsakovu) sudarė dvi inžinerinių dalių projektavimo darbų subrangos sutartis: Nr. A/141201-1 ir Nr. A/141201-2. Sutarčių sąlygos analogiškos. Sutarčių objektai: 1) „Prekybos paskirties pastatas. Sausio 13 g. - 3 , Vilniuje. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas; 2) „Prekybos paskirties pastatas. S. Nėries g. 14, 16, Vilnius. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas. Sutartyse nustatyti darbų atlikimo terminai: darbų pradžia - 2014 gruodžio mėn., darbų pabaiga - pagal atskirai suderintą darbų atlikimo grafiką, darbų trukmė 12 savaičių; pagrindinių etapų turinys ir konkretūs atlikimo terminai nustatomi Kalendoriniame darbų plane ir mokėjimo grafike, kurie yra neatsiejama sutarties dalis, sutarties priedas Nr.2 (sutarties 3.1 punktas). Ši subrangos sutartis sudaryta generaliniam rangovui UAB „Vilniaus architektūros studija“ vykdant ir atliekant projektavimo darbus, numatytus rangos sutartyje, ir atskirų darbų pagal rangos sutartį, nurodytų šioje subrangos sutartyje, atlikimui pasitelkiant subrangovą UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ (t.1, b.l. 172-178). Pagal subrangos sutartį Nr. A/141201-1 darbai buvo atlikti ir 2015m. gegužės 26 d. priimti pagal aktą Nr.150526 (t. 1, b.l. 178). Pagal subrangos sutartį Nr. A/141201-2 darbai buvo atlikti ir 2015m. liepos 30 d. priimti pagal aktą Nr.150730 (t.1, b. l. 186). Už šiuos darbus pagal sutartis generalinis rangovas visiškai apmokėjo atsakovei UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras 2015-06-15, 2015-09-11, 2015-10-23 mokestiniais pavedimais (t. 1, b.l. 179, 187, 188-190).

18Iš trečiojo asmens UAB „Veduta“ atsiliepimo ir rašytinių paaiškinimų bei šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Veduta“ buvo viso prekybos centro, Kapsų g. 1, Vilnius, generaliniu rangovu, kuris savo užduočiai atlikti buvo pasitelkęs atsakovę. 2015 m. gegužės 18 d. atliktų darbų aktas patvirtina, kad ieškovė perdavė tiesiogiai UAB „Veduta“ atstovui N. A. ieškovės atliktus darbus 5808,00 Eur sumai pagal projektavimo darbų sutartį 2014-08-28 – K1. Iš PVM sąskaitos faktūros serija VAK Nr.00366 matyti, kad ieškovė pareikalavo atsakovę iki 2015 m. gegužės 25 d. apmokėti už šiuos atliktus darbus (t.1, b. l. 78-79).

19Ieškovė ir atsakovė 2014 m. rugpjūčio 28 d. sudarė tris inžinerinių dalių projektavimo darbų subrangos sutartis: 1) sutartį 2014-08-28 – K1 „Prekybos paskirties pastatas. Kapsų g. 1 , Vilnius. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas, bendra sutartyje nurodytų darbų kaina 5808,00 Eur su PVM; 2) sutartį Nr.2014.08.08-S13 „Prekybos paskirties pastatas. Sausio 13 g. - 3 , Vilniuje. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas, bendra sutartyje nurodytų darbų kaina 7018,00 Eur su PVM; 3) sutartį 2014-08-28 – N16 „Prekybos paskirties pastatas. S. Neries g. 16 , Vilnius. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas, bendra sutartyje nurodytų darbų kaina 16940,00 Lt (4906,16 Eur) su PVM (1 t. el. b. l. 5-10, 18-23, 34-39). Sutarčių sąlygos analogiškos. Sutartimis šalys susitarė, kad subrangovas (ieškovė) atliks projektavimo darbus pagal generalinio rangovo pateiktas projektavimo užduotis nurodytuose objektuose. Sutartyse nustatyti darbų atlikimo terminai: darbų pradžia - 2014 birželio mėn., darbų pabaiga - pagal atskirai suderintą darbų atlikimo grafiką, darbų trukmė 12 savaičių; pagrindinių etapų turinys ir konkretūs atlikimo terminai nustatomi Kalendoriniame darbų plane ir mokėjimo grafike, kurie yra neatsiejama sutarties dalis, sutarties priedas Nr.2 (Sutarčių 3.1 punktas). Šalys susitarė, kad terminai gali būti peržiūrimi (koreguojami), jeigu paaiškėja papildomos sutartyje nenumatytos darbų apimtys, kurios įforminamos papildomu susitarimu; jeigu užsakovas pažeidžia atsiskaitymų tvarką arba finansavimo sąlygas (Sutarčių 3.3 punktas). Be to, šalys nustatė, kad į dokumentacijos rengimo laiką neįskaitomas laikas, reikalingas ekspertizei atlikti ir suderinimams pagal sutarties 6.1 punktą gauti ir yra atidedamas atitinkamam laikotarpiui (3.4.1 punktas). Kiekvienos sutarties 5 dalyje nustatyta atsiskaitymų tvarka, pagal kurią rangovas įsipareigojo už atliktus darbus mokėti etapais pagal atskirų darbų atlikimo etapų pabaigą, remdamasis pasirašytais darbų perdavimo-priėmimo rangovui ir generalinio rangovo – užsakovui aktais, pagal Kalendorinį darbų planą ir mokėjimo grafiką, nevėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai už atitinkamą darbų etapą rangovui apmoka užsakovas. Rangovas įsipareigojo galutinį mokėjimą Subrangovui atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai užsakovas galutinai atsiskaito su rangovu (Sutarčių 5.1, 5.2 punktai). Sutarčių 6.2 punkte nustatyta rangovo pareiga priimti subrangovo atliktus darbus ir teisė sulaikyti bet kokias pinigų sumas, skirtas subrangovui, tuo atveju, jeigu subrangovas nepateikia tinkamai įformintų dokumentų, liudijančių apie vidaus inžinerinių projektavimo darbų atlikimą pagal sutartį arba jeigu darbai neatiduodami laiku pagal sutartį; mokėjimas gali būti sulaikytas iki kol bus pašalinti trūkumai (Sutarčių 6.2.5 punktas). Šalys susitarė, kad subrangovas privalo raštu pranešti rangovui apie kiekvieno etapo darbų atlikimo pabaigos datą; darbas laikomas pilnai atliktu, kai yra gauta teigiama projektavimo darbų ekspertizės išvada (7.1 punktas). Pasibaigus kiekvienam darbų etapui ir stadijai, subrangovas pateikia rangovui darbų perdavimo-priėmimo aktą ir dokumentaciją. Atliktų darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu (sutarčių 7.1 - 7.3 punktai). Sutartyse nustatyta, kad rangovas atsako už įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir moka subrangovui delspinigius už ne laiku pervestas pinigų lėšas už atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus – 0,1 proc. dydžio nuo pervestos sumos už kiekvieną laiku nesumokėto laikotarpio dieną, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. ; subrangovas atsako už įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir moka rangovui delspinigius tokio dydžio: už darbų, kurie yra sutarties objektas, atlikimo terminų pažeidimą – 0,1 proc. nuo šių darbų vertės už kiekvieną uždelstą darbų atlikimo dieną, tačiau ne daugiau kaip 10 proc.; už ne laiku pašalintus projektinės dokumentacijos trūkumus – 500 litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarčių 8.4 -8.5.2 punktai). Šalys susitarė, kad sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu susitarimu (Sutarčių 9.1 punktas).

20Ieškovės atlikti darbai buvo perduoti atsakovei surašant ir pasirašant atliktų darbų aktus: 2015 m. rugsėjo 11 d. atliktų darbų aktas 5808,00 Eur sumai, darbų pavadinimas „Prekybos paskirties pastatas. Kapsų g. 1 , Vilnius. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas pagal Projektavimo darbų sutartį 2014-08-28 – K1 (1 t. el. b. l. 25); 2015 m. rugsėjo 11 d. atliktų darbų aktas 7018,00 Eur sumai pagal Inžinerinių dalių projektavimo darbų subrangos sutartis Nr.2014.08.08-S13; objektas - „Prekybos paskirties pastatas. Sausio 13 g. - 3 , Vilniuje. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas (1 t. el. b. l. 27); 2015 m. rugsėjo 11 d. atliktų darbų aktas 4906,16 Eur sumai pagal Projektavimo darbų sutartį 2014-08-28 – N16 (1 t. el. b. l. 29).

21Ieškovė, perdavusi atsakovei darbus, kuriuos atliko pagal šalių sudarytas sutartis, išrašė PVM sąskaitas faktūras, reikalaudama apmokėti: pateikta 2015 m. rugsėjo 11 d. PVM sąskaita-faktūra 5808,00 Eur sumai dėl apmokėjimo pagal projektavimo darbų sutartį 2014-08-28 – K1 „Prekybos paskirties pastatas. Kapsų g. 1 , Vilnius. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas. (1 t. el. b. l. 24); 2015 m. rugsėjo 11 d. PVM sąskaita-faktūra 7018,00 Eur sumai pagal projektavimo darbų sutartį Nr.2014.08.08-S13; objektas - „Prekybos paskirties pastatas. Sausio 13 g. - 3 , Vilniuje. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas (1 t. el. b. l. 26); 2015 m. rugsėjo 11 d. PVM sąskaita-faktūra 4906,16 Eur sumai Projektavimo darbų sutartį 2014-08-28 – N16 „Prekybos paskirties pastatas. S. Neries g. 16 , Vilnius. Statybos projektas“ vidaus inžinerinių sistemų Techninio projekto dalies parengimas (1 t. el. b. l. 28).

22Ekspertizės aktai patvirtina, kad 2014-12-08, 2014-12-12, 2015-01-30, 2015-03-31, 2015-05-12 buvo atliktos ieškovės parengtų projektų ekspertizės. Projektai įvertinti kaip atitinkantys projektų rengimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimus ir tvirtintini (1 t. el. b. l. 66-75). Vertinama, kad ieškovė sutartyse sulygtą darbą atliko tinkamai (Sutarčių 7.1 punktas).

232015 m. lapkričio 5 d. raginimas dėl skolos padengimo įrodo, kad ieškovė informavo atsakovę, jog jos skola 2015-11-05 yra 18044,49 Eur pagal keturias sutartis, iš kurių 5808,00 Eur skola pagal sutartį 2014.08.28-K1, pradelsta 58 dienos, 7018,00 Eur skola pagal sutartį 2014.08.28-S13, pradelsta 58 dienos, 4906,16 Eur skola pagal sutartį 2014.08.28-N16, pradelsta 58 dienos (1 t. el. b. l. 32-33).

24Ieškovė 2016 m. kovo 14 d. pateikė pretenziją atsakovei dėl skolos pagal 2014-08-28 projektavimo darbų subrangos sutartį. Pretenzijoje nurodyta, kad Sutarčių 5.2 p. rangovas įsipareigojo sumokėti subrangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai už atitinkamą darbų etapą apmoka užsakovas – UAB „Lidl“, o Sutarčių 8.4 p. yra nustatyta, jog už ne laiku pervestas pinigų lėšas už atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus rangovas moka subrangovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną laiku nesumokėto laikotarpio dieną. Nurodė, kad visi darbai buvo perduoti rangovui ir rangovas dar 2015 m. rugsėjo 11 d. gavo pinigus iš užsakovo UAB „Lidl“, tačiau su subrangovu neatsiskaitė. Subrangovas 2015 m. lapkričio 5 d. nusiuntė rangovui raginimą dėl skolos padengimo. 2015 m. lapkričio 25 d. subrangovas siūlė rangovui pasirašyti skolų suderinimo aktą, tačiau negavo pasirašyto skolų suderinimo akto. Subrangovas informavo, kad 2015 m. lapkričio 25 d. siūlytas skolų suderinimo aktas yra atšaukiamas, kaip oferta, kuri nebuvo rangovo akceptuota. Subrangovas taip pat informavo rangovą, kad jis reikalauja sumokėti Sutarčių 8.4 p. nustatytus delspinigius. Pažymėjo, kad 2015 m. lapkričio 13 d. 981,23 Eur suma Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.55 str. 2 d. pagrindu visų pirma buvo skirta 312,33 Eur įsiskolinimui už sutartį Nr. 2014.08.28-B10 padengti, o likusi 668,90 Eur suma bei kiti rangovo atlikti mokėjimai, atsižvelgiant į tai, kad rangovas nenurodė už ką yra mokamos įmokos, buvo paskirstyti vadovaujantis CK 6.54 str., t.y. pirma buvo dengiami delspinigiai, o tik vėliau – pagrindinė prievolė. Be to, kadangi visos sutartys buvo sudarytos tą pačią dieną ir darbai perduoti tą pačią dieną, tai tiek delspinigių suma, tiek likusi suma, skirta pagrindinei prievolei įvykdyti buvo dengiama CK 6.55 str. 2 d. nustatyta tvarka, t.y. proporcingai. Nurodė, jog rangovo įsiskolinimas subrangovui yra lygus – 17 938,57 Eur. Pretenzijoje pateiktas delspinigių paskaičiavimas 1.267,04 Eur sumai. Nurodė, jog rangovo 2015 m. lapkričio 13 d. mokėjimas (668,90 Eur dalis) buvo paskirstytas delspinigiams sumokėti, tačiau, kadangi pagal sutartis delspinigių suma viršijo rangovo mokėjimą, dalis susikaupusių delspinigių buvo padengta (stulpelis „Likusi nepadengta delspinigių suma“). Šie delspinigiai buvo padengti 2015 m. gruodžio 14 d. mokėjimu ir pilnai padengus susikaupusius delspinigius, likusi 326,20 Eur suma buvo proporcingai paskirstyta pagal sutartis mokėtinų pagrindinių sumų sumokėjimui. Paaiškino, kad analogiškai buvo paskirstytas ir 2015 m. gruodžio 29 d. 1 000 Eur dydžio mokėjimas. Nurodė, jog atitinkamai, nuo 2015 m. gruodžio 29 d. iki šios pretenzijos pateikimo termino, t. y. per 76 dienas nuo likusios pagrindinės pagal sutartis mokėtinos sumos susidarė papildomi 1 267,04 Eur dydžio delspinigiai. Atsižvelgiant į visa tai ir rangovo piktybinį vengimą atsiskaityti su subrangovu, subrangovas reikalavo rangovą iki 2016 m. kovo 18 d. pilnai padengti 17 938,57 Eur dydžio įsiskolinimą. Subrangovas informavo, jog iki 2016 m. kovo 18 d. negavus apmokėjimo, bus nedelsiant kreipiamasi į teismą dėl priverstinio skolos priteisimo bei papildomai prašant priteisti procesines 8,05 proc. dydžio palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir rangovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. (1 t. el. b. l. 30-31).

252016 m. balandžio 18 d. atsakovės atsakymas į pretenziją įrodo, kad atsakovė atsisakė apmokėti ieškovei įsiskolinimą, pareikšdama, jog ieškovė pažeidė 12 savaičių darbų atlikimo terminą, neperdavė dokumentacijos numatytu grafiku. Be to, atsakovė nurodė, kad užsakovas „Lidl“ neatliko atsiskaitymo 2015-09-11. Pažymėjo, kad atsakovė atliktais mokėjimais dengė pagrindinę skolą, ieškovė delspinigių neskaičiavo ir neinformavo, kad mokėjimai yra paskirstomi delspinigių dengimui, todėl reikalavimas mokėti delspinigius nepagrįstas, ieškovės veiksmai laikytini neteisėtais ir nesąžiningais. Nurodė, kad pati ieškovė privalo sumokėti delspinigius 1773,22 Eur už atlikimo terminų pažeidimą ir 42718,95 Eur baudą už ne laiku pašalintus projektinės dokumentacijos trūkumus. Pranešė, kad atliko priešpriešinį vienarūšių reikalavimų įskaitymą ir kartu su atsakymu į pretenziją pateikė ieškovei 2016 m. balandžio 18 d. įskaitymo aktą, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovė turi apmokėti ieškovei 16671,53 Eur pagal sutartis Nr. 2014.04.28-S13, Nr. 2014.04.28-K1, Nr. 2014.04.28-N16 bei į tai, kad ieškovė skolinga atsakovei 44492,17 Eur sumą pagal Sutarčių Nr. 2014.04.28-S13, Nr. 2014.04.28-K1, Nr. 2014.04.28-N16 8.5.1 p. ir 8.5.5 p., vienašališkai įskaito priešpriešinius vienarūšius reikalavimus ir nustato, kad ieškovės skola atsakovei yra 27820,64 Eur (1 t. el. b. l. 83-84, 85).

262016 m. gegužės 9 d. atsakyme atsakovei į 2016-04-18 raštą ieškovė nesutiko su tuo, jog ji privalo mokėti 42718,95 Eur baudą už ne laiku pašalintus projektinės dokumentacijos trūkumus ir 1773,22 Eur delspinigius bei nurodė, kad atsakovės atsiųstas priešpriešinis vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktas yra negaliojantis ir nesukuriantis teisinių pasekmių, kadangi aktas buvo parengtas ir pateiktas subrangovui tuo metu, kai vyksta teisminis ginčas (1 t. el. b. l. 80).

27Ieškinys tenkintinas visiškai.

28Dėl šalių susitarimo atsiskaityti su subrangovu ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai užsakovas galutinai atsiskaitys su rangovu

29Šalys susitarė, kad už kiekvieną darbų etapą rangovas subrangovui apmoka ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai už atitinkamą darbų etapą rangovui apmoka užsakovas (Sutarčių 5.2 punktas), o galutinį mokėjimą už darbus rangovas subrangovui perveda ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas po to, kai užsakovas pilnai atsiskaito su rangovu už šios Subrangos sutarties 2.1 punkte nurodytus subrangovo atliktus darbus (Sutarčių 5.3 punktas).

30Atsakovė ginasi nuo ieškinio, pareikšdama, jog ieškovė neįrodė, kad suėjo Sutartyse nustatytas terminas galutiniam atsiskaitymui, t.y., kad atsakovė yra gavusi apmokėjimą už darbus iš savo užsakovų. Spręstina dėl šios Sutarčių sąlygos teisėtumo. Nustatytina, ar Sutarčių 5.3 punkto nuostata neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ir ar yra galiojanti.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012, pateikė išaiškinimus dėl rangos sutarties sąlygos atsiskaityti ne anksčiau, nei su rangovu atsiskaitys užsakovas: Rangos santykiuose, kuriems būdingas atlygintinumas, prievolė atsiskaityti atsiranda priėmus darbus. Nustačius šios terminuotos prievolės įvykdymą priklausomą ne nuo darbų perdavimo, o nuo sutarties sąlygos, kad generalinis rangovas atsiskaitys su subrangovu ne anksčiau, nei generaliniam rangovui sumokės užsakovas, paneigiama generalinio rangovo subrangovui atsiskaitymo prievolė, nes tokios sąlygos gali ir neatsirasti. sutarties nuostata gali būti kvalifikuojama terminu, bet ir tuo atveju negali būti palikta galioti, nes sutartis, kuria nustatytų šalių teisių ir pareigų pabaiga siejama su tam tikru įvykiu, įvyksiančiu ateityje, laikoma sudaryta nustatant terminą, jeigu jis neišvengiamai įvyks (CK 1.117 straipsnio 1, 2 dalys) Neišvengiamumas reiškia tai, kad tas įvykis turi įvykti objektyviai, šiuo atveju neaišku, kada jis įvyks, turint omenyje, kad prievolės įvykdymas priklauso nuo skolininko (generalinio rangovo ) veiksmų (subjektyvus veiksnys), t. y. ar jis įdės pastangų gauti atsiskaitymą iš užsakovo, ar šis bus mokus ir geranoriškai atsiskaitys su generaliniu rangovu, taip pat nėra aišku, ar gavęs atsiskaitymą generalinis rangovas iš karto atsiskaitys su subrangovu, ar jam atidės mokėjimą dar 90 dienų terminui ir kita. Subrangovas (byloje – ieškovas) neturi sutartinių priemonių, neįgijo teisių pagal sutartį daryti įtaką šiam atsiskaitymo procesui. Taigi subrangos sutarties nuostata, apibrėžianti terminą įvykiu, kuris gali ir neįvykti, pažeistas imperatyvusis teisės normos reikalavimas apibrėžti terminą įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti, todėl ši sutarties sąlyga pripažįstama negaliojančia ab initio (CK 1.117 straipsnio 2 dalis, 1.80 straipsnis).

32Ieškovei ir atsakovei sutartyse nustačius atsiskaitymo terminą, susietą su kito asmens veiksmų atlikimu, atsirado neapibrėžtumo pavojus, kurį įstatymas kategoriškai draudžia. Terminas gali būti susietas tik su tokiu įvykiu, kuris turi neišvengiamai įvykti.

33Nagrinėjamoje byloje teismas, vadovaudamasis CK 1.78 str. 5 d., ex officio konstatuoja, kad Sutarčių 5.3 punktas, numatantis, jog galutinį mokėjimą už darbus rangovas subrangovui perveda ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas po to, kai užsakovas pilnai atsiskaito su rangovu už šios subrangos sutarties 2.1 punkte nurodytus subrangovo atliktus darbus, prieštarauja CK 1.117 str. 2d. imperatyviosios teisės normos reikalavimui apibrėžti terminą įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti. Ši Sutarčių sąlyga yra niekinė ir negalioja, todėl nesukelia sandorio šalims teisinių pasekmių (CK 1.80 str. 1d.).

34Konstatavus nurodytą Sutarčių sąlygą esant niekine ir negaliojančia, vertinama, kad ieškovė neturėjo įrodinėti, kad atsakovė yra gavusi apmokėjimą už ieškovės atliktus darbus iš rangovo. Atsakovės pareiga apmokėti ieškovei už darbus atsiranda nežiūrint, ar ji yra gavusi apmokėjimą iš savo užsakovų.

35Dėl 2016 m. balandžio 18 d. priešpriešinio vienarūšių reikalavimų įskaitymo akto

36Atsakovė pateikė ieškovei atsakymą į pretenziją, kuriame nurodė, kad atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, bei 2016m. balandžio 18 d. aktą, kuriame nurodė, kad ieškovė pažeidė sutartyse numatytą darbų atlikimo terminą, todėl įskaičius priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, ieškovės skola atsakovei yra 27820,64 Eur, tačiau teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose (atsiliepime į ieškinį) bei nagrinėjant bylą teisme atsakovė šiuo argumentu į ieškinį neatsikirto.

37Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, laikydamiesi civilinio proceso kodekso nuostatų (CPK 13 str.).

38Sutartyse numatytas darbų atlikimo termino pažeidimas būtų aktualus tik tuo atveju, jeigu atsakovė būtų gynusis nuo ieškinio tam tikru pasirinktu būdu – reikalavusi teismo sutartyse numatytų sankcijų taikymo ieškovei arba būtų jas taikiusi pati iki teisminio ginčo pradžios. Tokio reikalavimo atsakovė nepareiškė, priešieškinio neteikė.

39Aplinkybę apie atsakovės atliktą įskaitymą atskleidė ir rašytinius įrodymus apie tai pateikė ieškovė, nurodydama, jog su tokiu priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu nesutinka, laiko jį neteisėtu, niekiniu, nes jis atliktas vykstant teisminiam ginčui tarp šalių. Teisminis ginčas tarp šalių inicijuotas ieškovės pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuris pateiktas teismui 2016 m. kovo 31 d. (t.1, b.l. 1-4), o 2016 m. balandžio 18 d. atsakovė surašė priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktą, kuriuo įskaitė 16671,53 Eur skolą, reikalaujamą priteisti teismo įsakymu. CK 6.134 str.1d. 1 p. imperatyviai draudžia įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme, todėl teismas vertina, jog šis 2016 m. balandžio 18 d. priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktas yra niekinis ir nesukelia šalims teisinių pasekmių (CK 1.78 str.5d.).

40Dėl atsakovės skolos už ieškovės atliktus darbus dydžio, delspinigių skaičiavimo pagrįstumo ir įmokų paskirstymo

41Ieškovė prašė priteisti 16671,53 Eur skolą už pagal sutartis atliktus ir perduotus darbus. Tokį skolos dydį ieškovė paskaičiavo atsižvelgdama į tai, jog atsakovė vėlavo apmokėti PVM sąskaitas faktūras, todėl ieškovė skaičiavo delspinigius, o iš atsakovės gautas įmokas paskirstė proporcingai visoms sutartims skolai bei delspinigiams padengti.

42Atsakovė iš dalies su ieškiniu sutiko, nurodydama, kad pripažįsta, jog yra nesumokėjusi ieškovei pagal sutartis už darbus 14868,05 Eur ir šią sumą yra skolinga ieškovei (2016-10-19 teismo posėdžio garso įrašas 52:30-57:30). Atsakovė nurodė, kad tokia skolos suma turėtų būti atėmus delspinigių sumą, kuri be pagrindo buvo padengta iš atsakovės sumokėtų įmokų. Nurodė, kad atsakovė, mokėdama įmokas, apmokėjo pagrindinę skolą, o ne delspinigius, teigė, kad ieškovė neskaičiavo ir nereikalavo mokėti delspinigių. Atsakovės nuomone, ieškovė neteisingai ir nepagrįstai paskirstė įmokas.

43Atsakovė nepateikė įrodymų, jog skolą ieškovei apmokėjo.

44Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė turėjo apmokėti ieškovei pagal PVM sąskaitas faktūras už pagal sutartis atliktus darbus 5808,00 Eur, 7018,00 Eur ir 4906,16 Eur. Atsakovė šias PVM sąskaitas faktūras gavo ir jas pasirašė. Pagal Sutarčių sąlygas už darbus turėjo būti apmokėta per 5 darbo dienas, tačiau atsakovė nepateikė įrodymų jog skolą ieškovei sumokėjo.

45Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius, nustatė, kad subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. LR CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Teismas pažymi, kad CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų. Tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti ginčų dėl atsiskaitymo. Tuo atveju, kai šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai. Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės šalies pasirinkimu vykdyti tik dalį prievolinių santykių.

46Ieškinys dėl skolos už darbus įrodytas atliktų darbų aktais, kuriuose abi šalys pasirašė, subrangos sutartimis, PVM sąskaitomis – faktūromis, 2016-04-18 atsakovės atsakymu į pretenziją, kuriuo atsakovė pripažino 16671,53 Eur skolą ieškovei. Teismas vertina, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra įrodytas pateiktais prie bylos rašytiniais įrodymais, ištirtomis bylos aplinkybėmis. Pagal LR CK 6.655 straipsnio nuostatas, atsakovas (užsakovas) privalo ieškovui (rangovui) apmokėti sutartyje numatytą kainą. Kadangi dalį skolos atsakovė apmokėjo, liko už darbus neapmokėta suma 16671,53 Eur, kuri priteistina iš atsakovės ieškovei.

47Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė atliko tris mokėjimus: 2015-11-13, 2015-12-14, 2015-12-29, kaip yra nurodyta 2016-03-14 pretenzijoje (t.1, b.l. 30-31). Mokėjimus ieškovei atsakovė vykdė nereguliariai, ne sutartyse nurodytais terminais, todėl ieškovė įgijo teisę skaičiuoti delspinigius. Iš pateiktų skaičiavimų matyti, kad ieškovė delspinigius skaičiavo už skolos, atsiradusios iš netesybas numačiusios rangos sutarties, sumą.

48Atsakovė ginčijo ieškovo teisę skaičiuoti delspinigius, tačiau teismas pažymi, kad šalys Sutarčių 8.4 p. buvo aptarusios netesybų formą, dydį, skaičiavimo tvarką, todėl ieškovo teisė skaičiuoti delspinigius galėjo būti nuginčyta tik nuginčijus nurodytas sutarčių sąlygas.

49Paskirsčiusi atsakovės atliktus mokėjimus pagrindinei skolai ir susikaupusiems delspinigiams padengti, ieškovė paskaičiavo, kad nepadengtų delspinigių suma yra 1267,04 Eur. Dėl delspinigių paskaičiavimo teisingumo (neteisingumo) ginčo nėra, todėl teismas remiasi ieškovės atliktais paskaičiavimais ir nustato, jog nuo 2015 m. gruodžio 29 d. atsakovės atlikto paskutinio mokėjimo ieškovei iki 2016-03-14 pretenzijos pateikimo dienos, t.y. per 76 dienas pagrįstai yra priskaičiuota 1267,04 Eur delspinigių.

50Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius).

51Atsakovė nurodė, kad ieškovė neteisėtai jos atliktomis įmokomis dengė delspinigius, kadangi mokėjimus ji atliko pagrindinei skolai dengti.

52Toks atsakovės atsikirtimas laikomas nepagrįstu.

53Įstatymas draudžia skolininkui be kreditoriaus sutikimo skirti įmokas prievolei, kurios įvykdymo terminas dar nesuėjęs, vietoj įmokos pagal prievolę, kurios įvykdymo terminas suėjęs (CK 6.55 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju yra nustatyta, kad tarp šalių buvo sudarytos trys Sutartys ir prievolės pagal šias sutartis atsirado tą pačią dieną. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad ji mokėjimuose buvo nurodžiusi, kokiai prievolei, t.y. pagal kurią sutartį, įvykdyti skiriamos įmokos.

54Sprendžiama, kad ieškovė įmokas, gautas iš atsakovės paskirstė nepažeisdama CK 6.55 straipsnio 2 dalyje numatytų taisyklių.

55Dėl delspinigių už pavėluotą atsiskaitymą priteisimo

56Atsakovė pripažino, jog nėra įvykdžiusi savo prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove. Atsakovei neatsiskaičius už atliktus darbus pagal sutartis, jai atsiranda pareiga sumokėti netesybas.

57Šalys Sutarčių 8.4 punkte yra susitarusios, kad rangovas atsako už įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir moka subrangovui delspinigius už ne laiku pervestas pinigų lėšas už atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus – 0,1 proc. dydžio nuo pervestos sumos už kiekvieną laiku nesumokėto laikotarpio dieną, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. Rangovas neatsako už apmokėjimo ar darbų priėmimo uždelsimą, jei tai įvyko ne dėl jo kaltės arba dėl užsakovo veiksmų ar neveikimo.

58Atsakovės pareigos atsiskaityti atsiradimas, taigi ir delspinigių skaičiavimo pradžios momentas, pagal Sutarčių 5.3 punktą buvo susietas su užsakovo atliktu atsiskaitymu su rangovu. Teismas ex officio teisiškai įvertino šią Sutarčių sąlygą niekine ir dėl to negaliojančia. Vertinama, kad atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti su ieškove už atliktus darbus ne sutartyse nustatytu atsiskaitymo pradžios momentu (per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai su rangovu atsiskaitys užsakovas), kadangi minėta susitarimo sąlyga prieštarauja imperatyviai įstatymo normai, o įstatyme numatyta atsiskaitymo tvarka. Bendroji įstatymo norma dėl darbų apmokėjimo pagal rangos sutartis numato, kad, jeigu pagal sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino (CK 6.655 str. 1 d.). Specialioji įstatymo norma – CK 6.704 str. nustato, kad užsakovas pagal projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutartį privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus darbus ir atliktus darbų etapus.

59Ieškovė 2015-09-11 perdavė darbus atsakovei ir atsakovė darbus priėmė. Ieškovė pradėjo skaičiuoti delspinigius 2015-09-18, t.y. praėjus penkioms dienoms po darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Toks delspinigių skaičiavimo pradžios momentas atitinka sutarties sąlygas ir neprieštarauja įstatymo reikalavimams, todėl vertinamas teisėtu ir pagrįstu.

60Atsakovė nurodė, kad sutartyse numatytas delspinigių dydis 0,1 proc. yra neprotingo dydžio ir prašė sumažinti netesybų dydį iki 0,02 proc.

61Šalys laisva valia susitarė dėl Sutarčių sąlygų, nustatė konkrečias atsakomybės sąlygas, kaip paskaičiuojamos netesybos ir koks gali būti maksimalus netesybų dydis.

62Netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-636/2013).

63Nagrinėjamu atveju atsakovė nevykdė prisiimtų įsipareigojimų apmokėti už darbus, todėl, esant sutartinėms netesyboms, kreditoriui (nagrinėjamu atveju – ieškovei) nereikia įrodinėti savo nuostolių.

64Abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Taigi, toks ūkio subjektas turi suvokti ir įvertinti savo finansinius ir teisinius įsipareigojimus bei su tokia veikla susijusią riziką. Sutartinių netesybų mažinimas paneigtų netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmę ir pažeistų sutarčių laisvės principą (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, kt.).

65Šalių sulygtas sutartyse yra 0,1 proc. netesybų dydis sudaro 36,5 proc. per metus. Ieškovės paskaičiuotas delspinigių dydis 1267,04 Eur sudaro 7,6 proc. nuo reikalaujamos priteisti skolos už neatsiskaitytus darbus sumos, taigi, nepažeidžia Sutarčių 8.4 punkto sąlygos, kuri numato, kad delspinigiai negali būti didesni, nei 10 proc. nuo sumos už kiekvieną laiku nesumokėto laikotarpio dieną. Vertinama, kad netesybos nėra neprotingai didelės, tokių duomenų atsakovė nepateikė, todėl CK 6.258 straipsnio 3 dalies prasme nėra pagrindo mažinti ginčo netesybas.

66Dėl palūkanų pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą

67Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl ieškovės teisės pagal specialų Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą gauti iš atsakovės palūkanas, kurios yra minimalūs ieškovės nuostoliai, atsiradę dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo.

68Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str., nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Kadangi ieškovė savo prašymą priteisti 8,05 procentų metines procesines palūkanas grindžia Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis ir šalys nebuvo susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, iš atsakovės ieškovei taip pat priteisiamos 8,05 procentų metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

69Dėl 336,08 Eur išlaidų, susijusių su skolos neteisminiu išieškojimu

70CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numato, kad protingos išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, yra nuostoliai.

71Ieškovė naudojosi teisininko paslaugomis ir patyrė 336,08 Eur išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu. Paslaugų apimtis rengiant 2016-03-14 pretenziją ir išlaidų dydis yra pagrįstas pateiktais rašytiniais įrodymais, PVM sąskaita faktūra. Teismas vertina, kad išlaidų dydis siekiant neteisminio skolos išieškojimo yra protingo dydžio, todėl atsakovės prašymas jas mažinti netenkintinas. Atsakovė yra atsakinga už šių nuostolių atsiradimą, nes ieškovė juos patyrė dėl to, kad atsakovė nesumokėjo skolos, todėl 336,08 Eur priteistina iš atsakovės ieškovei.

72Teismas įvertino byloje esančių įrodymų visetą pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu bei vadovaudamasis įstatymais, ir sprendžia, kad dėl visų teisiškai reikšmingų argumentų pasisakė.

73Dėl bylinėjimosi ir proceso išlaidų

74Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas: 411,00 Eur žyminio mokesčio, 1254,91 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

75Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atstovavimo išlaidos rengiant procesinius dokumentus ir advokatui dalyvaujant bylos nagrinėjimo teisme metu neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų dydžių, imant domėn, kad pagal byloje nagrinėtinų klausimų apimtį byla yra sudėtinga, todėl, teismo nuomone atstovavimo išlaidų dydis laikytinas protingu. Iš atsakovės ieškovei priteistina 411 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 1254,91 Eur už advokato pagalbą, iš viso 1665,91 Eur (t. 1, b.l.13, 14, 15, 16, 76, , t. 2, b. l. 7). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 6,66 Eur, jos priteisiamos iš atsakovės (CPK 93str.1d., 96 str. 1d., 98 str. 1d.).

76Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

77Ieškinį tenkinti visiškai.

78Priteisti ieškovei UAB „Vakarinė šviesa“, įm. k. 300552980, buveinės vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 10A, iš atsakovės UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“, įm. k. 302836132, buveinės vieta: Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122, 16671,53 Eur (šešiolika tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt vieną eurą 53 centus) skolos, 1267,04 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt septynis eurus 04 centus) delspinigių, 336,08 Eur (tris šimtus trisdešimt šešis eurus 08 centus) nuostolių dėl ikiteisminio skolos išieškojimo, 8,05 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (18274,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1665,91 Eur ( vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 91 centą) bylinėjimosi išlaidų.

79Priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“, įm. k. 302836132, buveinės vieta: Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122, 6,66 Eur pašto išlaidų valstybei (procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

80Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Ievai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teisme 2016 m. gegužės 18 d. buvo priimtas ieškovės UAB... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. balandžio 28... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Andrius Bambalas... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas direktorius V. L. paaiškino, kad... 8. Atsakovė UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ pateikė atsiliepimą į... 9. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutartys buvo pasirašytos 2014... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokato padėjėja Asta... 11. Trečiasis asmuo UAB „Veduta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 12. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ pateikė... 13. Teismas... 14. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl apmokėjimo už projektavimo rangos darbus ir... 15. Nustatytos faktinės aplinkybės... 16. Rašytiniai įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad šalys, kaip... 17. Nustatyta, kad 2014m. gruodžio 1 d. trečiasis asmuo UAB „Vilniaus... 18. Iš trečiojo asmens UAB „Veduta“ atsiliepimo ir rašytinių paaiškinimų... 19. Ieškovė ir atsakovė 2014 m. rugpjūčio 28 d. sudarė tris inžinerinių... 20. Ieškovės atlikti darbai buvo perduoti atsakovei surašant ir pasirašant... 21. Ieškovė, perdavusi atsakovei darbus, kuriuos atliko pagal šalių sudarytas... 22. Ekspertizės aktai patvirtina, kad 2014-12-08, 2014-12-12, 2015-01-30,... 23. 2015 m. lapkričio 5 d. raginimas dėl skolos padengimo įrodo, kad ieškovė... 24. Ieškovė 2016 m. kovo 14 d. pateikė pretenziją atsakovei dėl skolos pagal... 25. 2016 m. balandžio 18 d. atsakovės atsakymas į pretenziją įrodo, kad... 26. 2016 m. gegužės 9 d. atsakyme atsakovei į 2016-04-18 raštą ieškovė... 27. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 28. Dėl šalių susitarimo atsiskaityti su subrangovu ne vėliau kaip per 5 dienas... 29. Šalys susitarė, kad už kiekvieną darbų etapą rangovas subrangovui apmoka... 30. Atsakovė ginasi nuo ieškinio, pareikšdama, jog ieškovė neįrodė, kad... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartyje, priimtoje... 32. Ieškovei ir atsakovei sutartyse nustačius atsiskaitymo terminą, susietą su... 33. Nagrinėjamoje byloje teismas, vadovaudamasis CK 1.78 str. 5 d., ex officio... 34. Konstatavus nurodytą Sutarčių sąlygą esant niekine ir negaliojančia,... 35. Dėl 2016 m. balandžio 18 d. priešpriešinio vienarūšių reikalavimų... 36. Atsakovė pateikė ieškovei atsakymą į pretenziją, kuriame nurodė, kad... 37. Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis... 38. Sutartyse numatytas darbų atlikimo termino pažeidimas būtų aktualus tik tuo... 39. Aplinkybę apie atsakovės atliktą įskaitymą atskleidė ir rašytinius... 40. Dėl atsakovės skolos už ieškovės atliktus darbus dydžio, delspinigių... 41. Ieškovė prašė priteisti 16671,53 Eur skolą už pagal sutartis atliktus ir... 42. Atsakovė iš dalies su ieškiniu sutiko, nurodydama, kad pripažįsta, jog yra... 43. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog skolą ieškovei apmokėjo.... 44. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė turėjo apmokėti ieškovei pagal PVM... 45. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius,... 46. Ieškinys dėl skolos už darbus įrodytas atliktų darbų aktais, kuriuose abi... 47. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė atliko tris mokėjimus: 2015-11-13,... 48. Atsakovė ginčijo ieškovo teisę skaičiuoti delspinigius, tačiau teismas... 49. Paskirsčiusi atsakovės atliktus mokėjimus pagrindinei skolai ir... 50. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 51. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neteisėtai jos atliktomis įmokomis dengė... 52. Toks atsakovės atsikirtimas laikomas nepagrįstu.... 53. Įstatymas draudžia skolininkui be kreditoriaus sutikimo skirti įmokas... 54. Sprendžiama, kad ieškovė įmokas, gautas iš atsakovės paskirstė... 55. Dėl delspinigių už pavėluotą atsiskaitymą priteisimo... 56. Atsakovė pripažino, jog nėra įvykdžiusi savo prievolės visiškai... 57. Šalys Sutarčių 8.4 punkte yra susitarusios, kad rangovas atsako už... 58. Atsakovės pareigos atsiskaityti atsiradimas, taigi ir delspinigių... 59. Ieškovė 2015-09-11 perdavė darbus atsakovei ir atsakovė darbus priėmė.... 60. Atsakovė nurodė, kad sutartyse numatytas delspinigių dydis 0,1 proc. yra... 61. Šalys laisva valia susitarė dėl Sutarčių sąlygų, nustatė konkrečias... 62. Netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius... 63. Nagrinėjamu atveju atsakovė nevykdė prisiimtų įsipareigojimų apmokėti... 64. Abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei... 65. Šalių sulygtas sutartyse yra 0,1 proc. netesybų dydis sudaro 36,5 proc. per... 66. Dėl palūkanų pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 67. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl ieškovės teisės pagal specialų... 68. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 69. Dėl 336,08 Eur išlaidų, susijusių su skolos neteisminiu išieškojimu... 70. CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numato, kad protingos išlaidos, susijusios su skolos... 71. Ieškovė naudojosi teisininko paslaugomis ir patyrė 336,08 Eur išlaidų,... 72. Teismas įvertino byloje esančių įrodymų visetą pagal savo vidinį... 73. Dėl bylinėjimosi ir proceso išlaidų ... 74. Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas: 411,00 Eur žyminio... 75. Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos... 76. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 77. Ieškinį tenkinti visiškai.... 78. Priteisti ieškovei UAB „Vakarinė šviesa“, įm. k. 300552980, buveinės... 79. Priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“, įm. k.... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...