Byla A18.-171-1122/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Dambrauskienė, sekretoriaujant Vitai Jurienei, dalyvaujant Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiajai darbo inspektorei Loretai Klangauskienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. K.,

2viešuose teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje S. K., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, traukiamas administracinėn atsakomybėn už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 505 straipsnio 1 dalyje, padarymą.

3Teismas

Nustatė

4Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VDI) 2019 m. gruodžio 17 d. administracinio nusižengimo protokole Nr. VDI-ANR_P-2543-2019 nurodyta, kad S. K., būdamas UAB ( - ) (įmonės kodas ( - )) direktoriumi, kliudė VDI Vilniaus teritorinio skyriaus inspektoriams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas teises, atlikti pavestas pareigas, kadangi pagal 2019 m. spalio 14 d. VDI nurodymą Nr. SD-1-12600 bei 2019 m. spalio 22 d. VDI nurodymą Nr. SD-1-13005 nustatytu laiku paaiškinimo dėl pavėluotai mokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistais darbuotojais ir dokumentų nepateikė, pagal 2019 m. lapkričio 5 d. VDI nurodymą Nr. SD 1-13691 pateikti paaiškinimą dėl VDI 2019 m. spalio 22 d. nurodymo SD-1-13005 nevykdymo ir atvykti į VDI Vilniaus teritorinį skyrių nustatytu laiku paaiškinimo nepateikė ir į VDI Vilniaus teritorinį skyrių neatvyko, pagal 2019 m. lapkričio 18 d. VDI nurodymą Nr. SD 1-14427, 2019 m. lapkričio 26 d. VDI nurodymą Nr. SD-1-1-14829 bei 2019 m. gruodžio 6 d. VDI nurodymą Nr. SD-1-15514 atvykti į VDI Vilniaus teritorinį skyrių administracinio nusižengimo protokolui surašyti nustatytu laiku neatvyko, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų, 11 straipsnio 6 dalies nuostatas ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatų 19 ir 20 punktus. Konstatuota, kad S. K. savo neveikimu kliudė VDI įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems pavestas pareigas, nevykdė jų teisėtų nurodymų ir reikalavimų. Už tai numatyta administracinė atsakomybė ANK 505 straipsnio 1 dalyje (b. l. 3–4).

5Iš VDI Vilniaus darbo ginčų komisijos pirmininkės L. M. 2019 m. spalio 11 d. tarnybinio pranešimo dėl UAB ( - ) patikrinimo Nr. EPR matyti, kad yra prašoma inicijuoti administracinį patikrinimą dėl galimo darbo įstatymų pažeidimo, kurį padarė UAB ( - ), įmonės kodas ( - ). Nagrinėjant darbo bylas pagal M. K., R. L. ir E. Ž. prašymus, nustatyta, kad darbo užmokestis darbuotojams mokamas vėluojant visą mėnesį (pvz., už balandžio mėnesį mokamas birželio viduryje, už gegužės mėnesį – liepos viduryje), o nutraukiant darbo sutartį su darbuotojais nėra atsiskaitoma atleidimo iš darbo dieną. Tokių darbo užmokesčio vėlavimų priežastis darbo ginčų komisijai nebuvo žinoma, kadangi atsakovas savo atsiliepime jos nenurodė, į darbo ginčų komisijos posėdį įmonės atstovas neatvyko (b. l. 6).

6Iš VDI Vilniaus skyriaus vedėjo R. R. 2019 m. spalio 14 d. pavedimo atlikti patikrinimą Nr. 2749 matyti, kad VDI Vilniaus skyriaus vyriausiajai darbo inspektorei L. K. buvo pavesta atlikti neplaninį UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), patikrinimą nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 14 d. (b. l. 7).

7Iš VDI Vilniaus skyriaus vedėjo R. R. 2019 m. lapkričio 18 d. pavedimo atlikti patikrinimą Nr. 2749 matyti, kad VDI Vilniaus skyriaus vyriausiajai darbo inspektorei L. K. buvo pavesta atlikti neplaninį UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), patikrinimą nuo 2019 m. lapkričio 18 d. iki 2019 m. gruodžio 18 d. (b. l. 8).

8Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2019 m. gruodžio 16 d. išplėstinio išrašo matyti, kad S. K. nuo 2014 m. vasario 13 d. yra paskirtas (išrinktas) UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi (b. l. 8A).

9Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos 2019 m. gruodžio 17 d. užklausos rezultatų matyti, kad S. K. yra UAB ( - ) darbuotojas nuo 2014 m. kovo 5 d. iki šiol, o M. K., R. L. ir E. Ž. buvo UAB ( - ) darbuotojai atitinkamai iki 2019 m. rugpjūčio 19 d., 2019 m. rugpjūčio 20 d. ir 2019 m. lapkričio 20 d. (b. l. 9–10).

10Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. spalio 14 d. nurodymo Nr. SD-1-12600 matyti, kad UAB ( - ), įmonės kodas 303246202, direktoriui S. K. nurodyta iki 2019 m. spalio 18 d. elektroniniu paštu pateikti: 1) paaiškinimą dėl pavėluotai mokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistais darbuotojais ir patvirtinančius dokumentus; 2) pažymą apie priskaičiuotą ir nesumokėtą darbo užmokestį dirbantiems ir atleistiems nuo 2019 m. balandžio mėn. Nurodymas išsiųstas 2019 m. spalio 14 d. elektroninio pašto adresais: ( - ); ( - ); ( - ). Patvirtinimas apie duomenų gavimą minėtais elektroninio pašto adresais negautas (b. l. 11–12).

11Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. spalio 22 d. nurodymo Nr. SD-1-13005 matyti, kad UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriui S. K. nurodyta iki 2019 m. spalio 30 d. elektroniniu paštu pateikti: 1) paaiškinimą dėl pavėluotai mokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistais darbuotojais ir patvirtinančius dokumentus; 2) pažymą apie priskaičiuotą ir nesumokėtą darbo užmokestį dirbantiems ir atleistiems nuo 2019 m. balandžio mėn. Nurodymas išsiųstas 2019 m. spalio 22 d. UAB ( - ) direktoriui S. K., adresu: ( - ). Iš Lietuvos pašto siuntų sekimo elektroninio puslapio išrašo matyti, kad 2019 m. spalio 24 d. siunta įteikta gavėjui (b. l. 13–16).

12Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. lapkričio 5 d. nurodymo Nr. SD-1-13691 matyti, kad UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriui S. K. nurodyta 2019 m. lapkričio 15 d. atvykti į VDI Vilniaus skyrių ir pateikti: 1) paaiškinimą dėl VDI 2019 m. spalio 22 d. nurodymo Nr. SD-1-13005 nevykdymo; 2) asmens tapatybės dokumentą. Nurodymas išsiųstas 2019 m. lapkričio 5 d. UAB ( - ) direktoriui S. K., adresu: ( - ). Iš Lietuvos pašto siuntų sekimo elektroninio puslapio išrašo matyti, kad 2019 m. lapkričio 6 d. siunta įteikta gavėjui. Taip pat ant VDI 2019 m. lapkričio 5 d. nurodymo padarytas įrašas ranka ir pasirašytas, kad prekybos padalinio vadovas S. M. perduos nurodymą direktoriui (b. l. 17–22).

13Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. lapkričio 18 d. nurodymo Nr. SD-1-14427 matyti, kad UAB ( - ), įmonės kodas 303246202, direktoriui S. K. nurodyta 2019 m. lapkričio 29 d. 10 val., atvykti į VDI Vilniaus skyrių administracinio nusižengimo protokolui surašyti pagal ANK 505 straipsnį. Nurodymas išsiųstas 2019 m. lapkričio 18 d. UAB ( - ) direktoriui S. K., adresu: ( - ). Iš Lietuvos pašto siuntų sekimo elektroninio puslapio matyti, kad 2019 m. lapkričio 19 d. siunta įteikta gavėjui (b. l. 23–28).

14Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. lapkričio 26 d. nurodymo Nr. SD-1-14829 matyti, kad UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriui S. K. nurodyta 2019 m. gruodžio 5 d. 11 val., atvykti į VDI Vilniaus skyrių administracinio nusižengimo protokolui surašyti pagal ANK 505 straipsnį. Nurodymas išsiųstas 2019 m. lapkričio 26 d. UAB ( - ) direktoriui S. K., adresu: ( - ). Iš Lietuvos pašto siuntų sekimo elektroninio puslapio matyti, kad 2019 m. lapkričio 27 d. siunta įteikta gavėjui (b. l. 29–33).

15Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. gruodžio 6 d. nurodymo Nr. SD-1-15514 matyti, kad UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriui S. K. nurodyta 2019 m. gruodžio 13 d. 12 val., atvykti į VDI Vilniaus skyrių administracinio nusižengimo protokolui surašyti pagal ANK 505 straipsnį. Nurodymas išsiųstas 2019 m. gruodžio 9 d. UAB ( - ) direktoriui S. K., adresu: ( - ). Iš Lietuvos pašto siuntų sekimo elektroninio puslapio matyti, kad 2019 m. gruodžio 10 d. siunta įteikta gavėjui (b. l. 34–38).

16Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo S. K. į teismo posėdžius neatvyko, būdamas tinkamai informuotas apie jų vietą ir laiką. Apie pirmąjį teismo posėdį, vykusį 2020 m. sausio 14 d. 8.30 val. Vilniaus miesto apylinkės teisme, ( - ), S. K. buvo informuotas siunčiant jam administracinio nusižengimo protokolą, kadangi posėdžio data buvo nustatyta VDI (b. l. 3–5), o apie antrąjį teismo posėdį, vykusį 2020 m. sausio 28 d. 9.30 val., S. K. informuotas siunčiant jam teismo šaukimus gyvenamosios vietos ir darbovietės adresais, iš kurių gyvenamosios vietos adresu siųsto šaukimo jis neatsiėmė pašte, o šaukimas į darbovietę buvo įteiktas asmeniškai S. K. (b. l. 45–47). Kita vertus, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neatvykęs į teismo posėdžius nenurodė ir neatvykimo priežasčių bei nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Esant šioms aplinkybėms, teismas bylą išnagrinėjo nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (ANK 629 str. 1 d.).

17Teismo posėdžių metu VDI atstovė nurodė, jog VDI Vilniaus teritoriniame skyriuje buvo gautas Darbo ginčų komisijos pirmininkės tarnybinis pranešimas, kad gauta labai daug darbo ginčų dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir pavesta VDI atlikti patikrinimą. Patikrinimo atlikti nebuvo galima, nes S. K., kiek jam buvo siųsti nurodymai pateikti dokumentus, tų dokumentų VDI nepateikė, nors įmonė veiklą vykdo, adresu ( - ). Vieną kartą buvo nuvykusi, rado jo pavaduotoją ir jam pateikė pasirašytinai S. K. nurodymus. Jis pasirašė, pažadėjo, kad perduos, bet S. K. vis tiek neatvyko. Pagal ANK VDI tris kartus kvietė S. K. protokolui surašyti, tačiau jis neatvyko, buvo surašytas protokolas jam nesant ir išsiųsta teismui. Pirmą kartą siuntė nurodymus elektroniniu paštu. Pradžioje jų buhalterė pažadėjo po savaitės pateikti balandžio mėnesio įsiskolinimo dokumentus darbuotojams, bet po savaitės buhalterė buvo atleista. Telefonu S. K. taip pat neatsiliepia. Nurodymus gauna registruotu paštu, kažkas įmonėje pasirašo, bet jis neatvyksta, nebendrauja. Gruodžio mėnesį taip pat buvo ginčai, lyg jau atsiliepia, labai daug darbuotojų išeina iš tos įmonės, bet veiklą įmonė vykdo. Dokumentus VDI siuntė į darbovietę, ne į namus, kadangi įmonė vykdo veiklą. Radus ir darbuotoją, paklausė, kur direktorius, atsakė, kad objekte – išvažiavęs. Įmonė vykdo statybų veiklą. Yra įmonėje teisininkė, bet su ja neįmanoma susisiekti, neatsiliepia. VDI atstovė prašė skirti už inkriminuojamą nusižengimą S. K. administracinę nuobaudą ANK 505 straipsnio 1 dalies sankcijos ribose teismo nuožiūra.

18ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus šio kodekso 224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus, užtraukia baudą asmenims nuo 80 Eur iki 780 Eur ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 390 Eur iki 1 950 Eur.

19Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai turi teisę gauti iš darbdavio duomenis ir dokumentus (jų nuorašus, išrašus) ir kitus įrodymus, reikalingus Valstybinės darbo inspekcijos funkcijoms atlikti. To paties straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai taip pat turi teisę gauti iš darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavio įgaliotų asmenų, darbuotojų, kitų tikrinamoje darbo vietoje esančių asmenų paaiškinimus žodžiu ar raštu dėl darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, pažeidimų ar dėl Valstybinės darbo inspekcijos nurodymų nevykdymo (jeigu nėra galimybės gauti šią informaciją vietoje, darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo kviečiamas į Valstybinės darbo inspekcijos struktūrinį padalinį). VDI įstatymo 11 straipsnio 6 dalis nustato, jog VDI inspektorių reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

20Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatų 19 punkte nustatyta, jog Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus reikalavimai ir nurodymai darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui yra privalomi. Apie jų vykdymą darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo praneša raštu reikalavime nurodytu terminu ir adresu. Taip pat VDI nuostatų 20 punkte numatyta, kad VDI inspektorius turi teisę gauti iš darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavio įgaliotų asmenų, darbuotojų, kitų tikrinamoje darbo vietoje esančių asmenų paaiškinimus žodžiu ar raštu dėl darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, pažeidimų ar dėl VDI nurodymų nevykdymo (nesant galimybės gauti šią informaciją vietoje, darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka kviečiamas į VDI teritorinį skyrių arba VDI administraciją).

21Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, VDI 2019 m. spalio 14 d. nurodymas Nr. SD-1-12600, 2019 m. spalio 22 d. nurodymas Nr. SD-1-13005 pateikti paaiškinimą dėl pavėluotai mokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistais darbuotojais ir pateikti su tuo susijusius dokumentus bei 2019 m. lapkričio 5 d. nurodymas Nr. SD 1-13691 pateikti paaiškinimą dėl VDI 2019 m. spalio 22 d. nurodymo SD-1-13005 nevykdymo ir atvykti į VDI Vilniaus teritorinį skyrių buvo teisėti ir privalomi vykdyti. Kaip nustatyta, šių nurodymų administracinėn atsakomybėn traukiamas S. K. nevykdė ir nevykdo iki šiol, nei elektroniniu paštu, nei registruotu paštu, nei telefonu, nei nuvykus į įmonės buveinę nėra pasiekiamas, nors registruotas pašto siuntas gauna, įmonės darbuotojas įsipareigojo perduoti dokumentus ir informaciją direktoriui S. K.. Į teismo posėdžius šaukiamas S. K. taip pat neatvyksta, nors šaukimai jam įteikiami.

22Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 1 dalį bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7 d.), bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 8 d.), o vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 bei 16 punktais, atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą bei kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-266/2006, 3K-3-130/2011).

23Vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, kadangi Juridinių asmenų registro duomenimis S. K. yra UAB ( - ) direktorius, jis turėjo ir turi pareigą vykdyti teisėtus ir privalomus VDI nurodymus ir reikalavimus, susijusius su darbuotojų saugos ir sveikatos ar / ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrole, tačiau netinkamai įgyvendino šias pareigas, kadangi, kaip matyti iš bylos duomenų, nevykdė VDI 2019 m. spalio 14 d. nurodymo Nr. SD-1-12600, 2019 m. spalio 22 d. nurodymo Nr. SD-1-13005 pateikti paaiškinimą dėl pavėluotai mokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistais darbuotojais ir pateikti su tuo susijusius dokumentus bei 2019 m. lapkričio 5 d. nurodymo Nr. SD 1-13691 pateikti paaiškinimą dėl VDI 2019 m. spalio 22 d. nurodymo SD-1-13005 nevykdymo ir atvykti į VDI Vilniaus teritorinį skyrių, nepateikdamas paaiškinimų bei reikalaujamų dokumentų ir neatvykdamas į VDI Vilniaus teritorinį skyrių. Atkreiptinas dėmesys, kad minėti privalomi nurodymai buvo surašyti būtent S. K., kaip UAB ( - ) direktoriui, tačiau jis šių nurodymų neginčijo ir neskundė VDI įstatymo nustatyta tvarka (10 str.), nors, kaip galima spręsti iš bylos duomenų, šiuos nurodymus gavo. Be to, nurodymuose buvo nurodyta ir ANK 505 straipsnyje reglamentuojama atsakomybė už jų nevykdymą. Byloje nėra duomenų, kad S. K. ėmėsi veiksmų šiems nurodymams įvykdyti arba, nesutikdamas su jais, juos skųsti, ar kitokiais veiksmais reaguoti į VDI siunčiamus pranešimus.

24Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju administracinio nusižengimo padarymo faktines aplinkybes bei S. K. kaltę, padarius ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, patvirtina byloje esantys išvardyti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, ir kurių visuma įrodo, jog S. K. neužtikrino, kad per nustatytą laikotarpį būtų įvykdyti VDI teisėti nurodymai, nurodyti 2019 m. spalio 14 d. nurodyme Nr. SD-1-12600, 2019 m. spalio 22 d. nurodyme Nr. SD-1-13005 bei 2019 m. lapkričio 5 d. nurodyme Nr. SD 1-13691.

25Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis ANK 573 straipsnio 1 dalimi, 608 straipsnio 1 bei 2 dalimis, apie galimybę surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui nedalyvaujant S. K. buvo informuotas VDI 2019 m. lapkričio 18 d. nurodymu Nr. SD 1-14427, 2019 m. lapkričio 26 d. nurodymu Nr. SD-1-1-14829 bei 2019 m. gruodžio 6 d. nurodymu Nr. SD-1-15514, kurie siųsti registruota pašto siunta (siunta įteikta gavėjui), o 2019 m. gruodžio 17 d. administracinio nusižengimo protokolas, kuriame, be kita ko, išaiškintos ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės bei pareigos, 2019 m. gruodžio 17 d. buvo išsiųstas S. K. elektroninio pašto adresu bei įmonės buveinės (darbovietės) adresu registruotu paštu (VDI pateiktais duomenimis registruota pašto siunta įteikta gavėjui) (b. l. 3–5, 60–62), todėl procesinių (procedūrinių) pažeidimų, atliekant administracinio nusižengimo tyrimą bei surašant administracinio nusižengimo protokolą, nenustatyta.

26Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su valdymo tvarka), pažeidėjo kaltės formą ir rūšį (pažeidimas padarytas tiesiogine tyčia), S. K. asmenybę (dirbantis, anksčiau už šio pobūdžio nusižengimus trauktas administracinėn atsakomybėn nebuvo, tačiau per pastaruosius metus keturis kartus baustas administracine tvarka už nusižengimus, susijusius su transportu ir kelių ūkiu, dvi baudos sumokėtos, apie kitų dviejų sumokėjimą informacijos nėra, turi galiojančių nuobaudų (b. l. 48–56), Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis neteistas). Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių.

27Taigi, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, teismas sprendžia, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ANK 22 straipsnyje, šiuo atveju gali būti pasiekti skiriant S. K. minimalią ANK 505 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą baudą (ANK 34 str. 2 d.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 ir 646 straipsniais,

Nutarė

29S. K. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam administracinę nuobaudą – 390 Eur (trijų šimtų devyniasdešimties eurų) dydžio baudą.

30Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

31Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

32Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

33Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19108974114.

34Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

35Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra... 2. viešuose teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 5. Iš VDI Vilniaus darbo ginčų komisijos pirmininkės L. M. 2019 m. spalio 11... 6. Iš VDI Vilniaus skyriaus vedėjo R. R. 2019 m. spalio 14 d. pavedimo atlikti... 7. Iš VDI Vilniaus skyriaus vedėjo R. R. 2019 m. lapkričio 18 d. pavedimo... 8. Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2019 m. gruodžio 16 d.... 9. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos 2019... 10. Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. spalio 14 d. nurodymo Nr. SD-1-12600 matyti,... 11. Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. spalio 22 d. nurodymo Nr. SD-1-13005 matyti,... 12. Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. lapkričio 5 d. nurodymo Nr. SD-1-13691... 13. Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. lapkričio 18 d. nurodymo Nr. SD-1-14427... 14. Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. lapkričio 26 d. nurodymo Nr. SD-1-14829... 15. Iš VDI Vilniaus skyriaus 2019 m. gruodžio 6 d. nurodymo Nr. SD-1-15514... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo S. K. į teismo posėdžius... 17. Teismo posėdžių metu VDI atstovė nurodė, jog VDI Vilniaus teritoriniame... 18. ANK 505 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kliudymas įstatymų įgaliotiems... 19. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 9 straipsnio 1... 20. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatų 19 punkte... 21. Vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgiant į byloje... 22. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 1 dalį... 23. Vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, kadangi Juridinių asmenų... 24. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju... 25. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis ANK 573 straipsnio 1 dalimi,... 26. Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto... 27. Taigi, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis teisingumo bei... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 29. S. K. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 30. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar... 31. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 32. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 33. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 34. Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo... 35. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus...