Byla 2-258-723/2016
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovo bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ atstovui Mariui Kesminui,

4teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Domrema“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, ieškinį atsakovei Ž. T. dėl žalos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas BUAB „Domrema“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, ieškiniu teismo prašo priteisti iš atsakovės Ž. T. 1 377,42 Eur žalą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 2‑5).

6Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5800-567/2014 Vilniaus apygardos teismas UAB „Domrema“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2014 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 14 d. ir 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-2432-567/2015 patvirtino patikslintą BUAB „Domrema” kreditorių sąrašą ir finansinius reikalavimus bendrai 34264,27 Eur sumai. A. Ž. T. UAB „Domrema“ įmonės vadove (direktore)buvo nuo 2013-10-31 d. iki 2013-12-31. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatuotas UAB „Domrema“ nemokumo faktas nuo 2011 m. gruodžio 31 d., todėl įmonei buvo iškelta bankroto bylą. Už 2012 m. ir vėlesnių finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė VĮ „Registrų centras“ nepateikė. Daro išvadą, kad atsakovė kaip įmonės vadovė, esant UAB „Domrema“ nemokiai, savo vadovavimo įmonei laikotarpiu nevykdė įstatyminės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl privalo atlyginti dėl to padarytą žalą. UAB „Domrema“ tapus nemokiai, atsakovė neįvykdė LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. numatytos pareigos, leido susidaryti kreditorių reikalavimams, neužkirto tam kelio, nevykdė pareigos elgtis atsargiai ir rūpestingai, veikė nesąžiningai įmonės ir jos kreditorių atžvilgiu. Dėl tokių atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo) UAB „Domrema“ bei jos kreditoriai patyrė turtinę žalą, dėl kurios yra atsakinga atsakovė ir kurią ji privalo atlyginti. Įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorių reikalavimu suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad, esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala. Tokios praktikos laikosi Lietuvos A. T. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m, gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011, 2013 m. spalio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje BUAB „AK baldai“ v. E. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-496/2013 ). Todėl dėl neteisėtų atsakovės veiksmų padaryta žala laikytina Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 14 d. ir 2015 m. rugpjūčio 19 nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-2432-567/2015 patvirtinta BUAB „Domrema“ kreditorių reikalavimų suma. Kadangi, įmonei vadovavo keli asmenys, todėl šiuo atveju nustatant atsakovės ieškovui padarytos žalos dydį, žalos dydis skaičiuojamas proporcingai pagal atsakovės vadovavimo įmonei laiką. Atsakovė UAB „Domrema“ vadovavo nuo 2013-10-31 iki 2013-12-31, t.y., 51 dienas iš 1519 dienų, skaičiuojant nuo 2010-09-20 iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos - 2014-11-17 (4,02 proc. laiko). Todėl atsakovė yra atsakinga už 4,02 proc. ieškovui padarytos žalos atlyginimą, t.y. 1377,42 Eur.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad kiekvienas įmonės vadovas turi įstatyminę pareigą kreiptis dėl įmonės bankroto jai esant nemokiai. Įmonės mokumas konstatuotas teismo sprendimais. Atsakovei vadovaujant įmonė buvo nemoki, tačiau ji nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. 2011‑12‑31 buvo sudarytas paskutinis įmonės balansas ir būtent pagal jį teismas nustatė nemokumą. Atsakovė įmonei vadovavo 51 dieną. Tai dienai įmonės vadovai nėra perdavę jokių dokumentų. Atsakovė, kaip įmonės vadovė, preziumuojama, kad turėjo galimybę matyti įmonės nemokumą. Tokiose bylose pagal teismų praktiką, žalos suma laikoma įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma. Tokia nutartis yra įsiteisėjusi. Visa žala dalinama proporcingai, atsižvelgiant į kiekvieno įmonės vadovo vadovavimo laikotarpį.

8Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų ir/ar atsiliepimo nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant (LR ( - ) str.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5800-567/2014 nutarė iškelti UAB „Domrema“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“ (b.l. 6-7). Atsižvelgdamas į įmonės 2011-01-01 – 2011-12-31 sudaryto balanso duomenis, kad ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2011 m. buvo 273727 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 319059, įmonės nuostoliai 2011 m. sudarė 50194 Lt, teismas sprendė, kad įmonė yra nemoki, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę jos į balansą įrašyto turto vertės. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 14 d. ir 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-2432-567/2015 pripažino BUAB „Domrema“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino kreditorių sąrašą ir finansinius reikalavimus bendrai 34 264,27 Eur sumai (b.l. 9-11). Nurodytos teismų sprendimais patvirtintos aplinkybės patvirtina tai, kad UAB „Domrema“ buvo nemoki nuo 2011-12-31, todėl teismas iškėlė bendrovei bankroto bylą.

11P. Į. bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t.y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), t. y. įmonei tapus nemokiai. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Kai įmonės vadovas, sužinojęs apie realų įmonės nemokumą, delsia kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidžiami tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesai. Šiuo atveju įmonės vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų, imperatyvių teisės aktuose nustatytų pareigų (pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai) pažeidimu bei fiduciarinių pareigų pažeidimu (pareigos veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 str.)).

13R. J. asmenų registro duomenimis, nustatyta, kad UAB „Domrema“ nuo 2010‑09‑21 iki 2014-11-17 (1519 dienos), t.y. iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, vadovavo keturi skirtingi vadovai, todėl nustatant atsakovės padarytos ieškovui žalos dydį, žala skaičiuojama proporcingai pagal atsakovės vadovavimo įmonei laiką. A. Ž. T. UAB „Domrema“ vadovavo nuo 2013-10-31 iki 2013-12-31, t.y. 61 dienas iš 1519 dienų (4,02 proc. laiko). Būdama įmonės vadove ir žinodama, kad įmonė yra nemoki, atsakovė nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, taip leisdama didėti skoloms, elgėsi neatsakingai ir priešingai įmonės interesams, todėl padarė įmonei turtinę žalą. Kiekvieno iš buvusių vadovų padarytos žalos dydžio nustatyti neįmanoma, todėl ieškovė paskaičiavo žalą proporcingai kiekvieno iš jų vadovavimo įmonei laikui. Atsakovės Ž. T. padaryta ieškovei žala sudaro 1 377,42 Eur (34 264,27 Eur x 4,02 proc.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė.

14Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir įmonės savininkams taikymo, būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas (( - ) straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

15A. Ž. T., kaip įmonės administracijos vadovė, turėjo visas galimybes ir turėjo žinoti bei domėtis bendrovės finansine padėtimi, o pradelstiems įmonės įsipareigojimams viršijus pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, privalėjo vykdyti IBĮ 8 straipsnio įpareigojimą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas iškeldamas bankroto bylą UAB „Domrema“ rėmėsi paskutinio Juridinių asmenų registrui pateikto įmonės balanso už 2011 metus duomenimis, kuriame įmonės turtas buvo įvertintas 273727 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 319059 Lt, t.y. pripažinta, jog UAB „Domrema“ jau vėliausiai nuo 2011 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki. Nors įmonė buvo nemoki, tačiau jos vadovai, taip pat ir atsakovė jos vadovavimo įmonei laikotarpiu, dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė. Teismas išnagrinėjęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus mato, kad atsakovė savo neveikimu pažeidė įstatymo nustatytą imperatyviąją pareigą. Teismas turi pagrindą konstatuoti, kad atsakovė neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išimtinai bendrovės bei kreditorių interesais. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalą, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas dažniausiai pažeidžia tiek jau esančių įmonės kreditorių, tiek naujų potencialių kreditorių interesus.

16Lietuvos A. T. išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, sprendė, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 dalis), taip pat CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas, kaip toks, yra ne tik viena iš būtinųjų bendrovės vadovo civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas vadovo veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus. Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad įmonės bankroto byloje patvirtina kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala (LAT 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011, 2013-10-16 nutartis Nr. 3K-3-496/2013).

17Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai – tai neteisėtas neveikimas, kai įmonės vadovė Ž. T., savo vadovavimo įmonei laikotarpiu, neatliko imperatyvios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai dar pagal finansinės atskaitomybės už 2011 m. sudarymo dieną buvo žinomi įmonės turimo turto ir įsipareigojimų dydžiai (ĮBĮ 8 straipsnis). Kadangi bendrovės vadovo ar kito asmens, turinčio pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai bendrovei, kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), iš pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovė patyrė turtinę žalą, atsakovei delsiant kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, bendrovės skoliniai įsipareigojimai tik didėjo, todėl nagrinėjamu atveju egzistuoja visos būtinosios deliktinės atsakomybės sąlygos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, yra pagrindas pripažinti ieškinį pagrįstu ir tenkinti – priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 1 377,42 Eur žalos atlyginimo (CK 2.87 str., 6.245 str., 6.263 str.).

18Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-09-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p, todėl iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 41,00 Eur žyminio mokesčio ir teismo turėtų 3,18 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 44,18 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 185, 270 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovės Ž. T. (a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Domrema“ (į. k. ( - )), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Būrai (į.k. ( - )), 1 377,42 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt septynis eurus 42 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1 377,42 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015‑09‑09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovės Ž. T. (a.k. ( - ) 44,18 Eur (keturiasdešimt keturis eurus 18 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovo bankroto administratoriaus UAB „Būrai“... 4. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. ieškovas BUAB „Domrema“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 8. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais ir Lietuvos teismų informacinės... 11. P. Į. bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalį įmonės... 12. Kai įmonės vadovas, sužinojęs apie realų įmonės nemokumą, delsia... 13. R. J. asmenų registro duomenimis, nustatyta, kad UAB „Domrema“ nuo... 14. Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir... 15. A. Ž. T., kaip įmonės administracijos vadovė, turėjo visas galimybes ir... 16. Lietuvos A. T. išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje... 17. Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai – tai neteisėtas neveikimas, kai... 18. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui... 19. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 str. 1 d.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 185, 270 str., teismas... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovės Ž. T. (a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Domrema“ (į.... 23. Priteisti iš atsakovės Ž. T. (a.k. ( - ) 44,18 Eur (keturiasdešimt keturis... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...