Byla 2-392/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės O. K. ieškinį atsakovei D. Č., trečiajam asmeniui valstybės įmonei Registrų centrui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės O. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalies, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-223-262/2011 dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės O. K. ieškinį atsakovei D. Č., trečiajam asmeniui valstybės įmonei Registrų centrui.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teisme 2005-04-08 buvo iškelta civilinė byla dėl 163 448 Lt žalos atlyginimo priteisimo ieškovei O. K. iš atsakovės I. F. M.. Ginčas byloje kilo dėl to, kad ieškovei ir atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame (duomenys neskelbtini), sprogus atsakovės dujų balionui, 2004-11-20 kilo gaisras, dėl kurio ieškovė teigė patyrusi žalą, kurią atsakovė atsisakė atlyginti.

6Nagrinėjant bylą atsakovė I. F. M. mirė, palikimą priėmė jos sesuo D. Č., todėl ji, kaip teisių perėmėja, teismo 2006 m. balandžio 27 d. nutartimi buvo įtraukta į bylą vietoje pradinės atsakovės.

7Ieškovė O. K. 2008-02-20 patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės D. Č. 382 453 Lt žalos atlyginimą, 2011-01-20 patikslinusi ieškinį pagal teismo ekspertizės išvadas, šiuos reikalavimus sumažino iki 35 608 Lt, o nuo likusios dalies atsisakė. Tuo pagrindu šalims prašant tikslu sudaryti taikos sutartį teismas buvo atidėjęs 2011-01-20 teismo posėdį, o 2011-04-28 teismo posėdį buvo atidėjęs patenkinus atsakovės prašymą iškviesti ekspertus bei liudytojus.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi priėmė ieškovės O. K. atsisakymą nuo 346 846 Lt reikalavimo ir šią bylos dalį nutraukė, o kitą ieškinio dalį dėl 35 608 Lt žalos atlyginimo priteisimo paliko nenagrinėtą, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, jog į posėdį be pateisinamų priežasčių neatvyko nei ieškovė O. K., nei jos atstovė advokatė J. Vilutytė, kuriai apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai (šaukimu), jos neprašė teismo atidėti bylos nagrinėjimą, o atsakovė neprašė priimti sprendimo už akių. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovei yra taikytinos CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovė O. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį, kurią ieškinys paliktas nenagrinėtas ir perduoti bylą nagrinėti iš esmės Vilniaus apygardos teismui. Nurodo, kad:

121. Negalėjo dalyvauti 2011-12-06 teismo posėdyje dėl užimtumo darbe, o advokatė – dėl dalyvavimo kitos bylos nagrinėjime.

132. CPK 296 straipsnyje numatyta teismo teisė ieškinį palikti nenagrinėtą, kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. Atsakovė D. Č. atsiliepime buvo pareiškusi valią, jog sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių. Dėl to ji pagrįstai tikėjosi, kad ieškinys bus išnagrinėtas ir jai nedalyvaujant, nes jai nebuvo žinoma, kad atsakovė pakeitė šią savo valią.

14Atsakovė D. Č. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

151. Apeliantės argumentas, kad jai nebuvo įteikta teismo nutartis, todėl ji yra neteisėta, yra nepagrįsti, nes teismo nutartys, priimtos žodinio proceso tvarka, yra skundžiamos per 7 dienas nuo jų priėmimo ir apeliantė tinkamai šia teise pasinaudojo.

162. Teismas, palikdamas ieškinio dalį nenagrinėtą, teisingai aiškino ir taikė CPK 246 straipsnio 1 dalį, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktą, todėl yra teisėta išvada, kad ieškovė ir jos atstovė be pateisinamų priežasčių neatvyko į teismo posėdį, apie kurį joms buvo pranešta įstatyme nustatyta tvarka ir jos neprašė šio posėdžio atidėti. Tuo tarpu ieškovė, teigdama, jog į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes.

173. Apeliantė neteisingai teigia, jog teismas turėjo priimti sprendimą už akių vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, nes ši teisės norma numato, kad atsiliepime atsakovas turi pareikšti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, jei ieškovas nepateiks paruošiamųjų dokumentų. Nagrinėjamoje byloje visi šie dokumentai buvo pateikti. Tuo tarpu pagal CPK 285 straipsnio 1 dalyje nustatytus sprendimo už akių pagrindus, toks sprendimas, neatvykus vienai iš proceso šalių, gali būti priimtas, jei tai šaliai buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, negautas jos prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių, o atvykusioji šalis prašo tokį sprendimą priimti. Tuo tarpu šiuo atveju atsakovė neprašė priimti sprendimo už akių.

185. Apeliantė be pagrindo reikalauja panaikinti visą teismo nutartį, nes atskiruoju skundu neginčija teismo nutarties dalies, kuria priimtas ieškovės atsisakymas nuo 346 845 Lt ieškinio reikalavimo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į jį argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 246 straipsnio 1 dalies, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nepagrįstai paliko nenagrinėtą ieškovės O. K. ieškinio dalį dėl 35 608 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovės D. Č.. Byla nagrinėjama neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų, todėl nepasisakoma dėl neapskųstos teismo nutarties dalies, kuria priimtas ieškovės atsisakymas nuo 346 846 Lt reikalavimo (CPK 320 str.).

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjant klausimą, ar teismas teisingai išaiškino bei taikė CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, yra svarbu peržvelgti šios bylos procesą.

22Aukščiau minėta, kad civilinė byla pagal ieškovės O. K. ieškinį dėl 2004-11-20 gaisru padarytos žalos atlyginimo priteisimo buvo iškelta dar 2005-04-08. Iš bylos medžiagos matyti, kad pasirengimas nagrinėti bylą vyko paruošiamųjų dokumentų būdu (CPK 227 str.), o mirus pradinei atsakovei I. F. M., ši civilinė byla 2005-10-06 buvo sustabdyta iki paaiškės jos teisių perėmėjai. Atnaujinus bylos nagrinėjimą ir į procesą įtraukus D. Č., šios atsakovės 2006-05-17, 2006-09-13, 2006-09-14, 2006-10-13 prašymų pagrindu teismas 2006 m. spalio 24 d. nutartimi paskyrė byloje teismo ekspertizę 2004-11-20 įvykusio gaisro priežasčiai ir jo metu sugadinto ieškovės turto vertei nustatyti, o ją atlikti pavedė dviem ekspertinėm įstaigom: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centrui ir VšĮ Statybos ir projektavimo sisteminimo centrui. Gavus teismo ekspertų išvadas, teismo 2007-07-10 nutartimi bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas. Teismo posėdžiai šioje byloje įvyko 2007-11-08, 2008-01-29, 2009-01-08, iš protokolų matyti, jog abi šalys reiškė įvairius prašymus dėl papildomų įrodymų išreikalavimo, liudytojų, ekspertų iškvietimo, ieškinio tikslinimo, teikė argumentus dėl taikaus susitarimo galimybės, įrodymus, atsiliepimus į patikslintą ieškinį ir kt. Išklausius ekspertų paaiškinimus 2009-01-08 teismo posėdyje ir teismui užklausus ieškovę, ar ši pageidauja papildomos teismo ekspertizės dėl turto nusidėvėjimo paskaičiavimo, ji pareiškė prašymą skirti papildomą teismo ekspertizę, kurį teismas nagrinėjo 2009-01-30 teismo posėdyje bei įpareigojo ieškovę pateikti galimus klausimus, ekspertų kandidatūras, kainą, o atsakovei – poziciją dėl ieškovės prašymo. Ekspertizės skyrimo klausimą teismas nagrinėjo 2009-01-30, 2009-02-18 teismo posėdžiuose, o 2009-03-19 nutartimi paskyrė pakartotinę statybos ekspertizę, nustatęs, jog ankstesnė teismo ekspertizė yra neišsami, o civilinę bylą sustabdė. Gavęs teismo ekspertų išvadas, teismas atnaujino bylos nagrinėjimą, paskyrė teismo posėdį 2011-01-20, o šalims pasiūlė raštu pateikti savo pozicijas dėl ieškinio, atsižvelgiant į ekspertizės išvadas. Ieškovei 2011-01-20 teismo posėdyje pateikus patikslintą ieškinį, kuriuo ji atsisakė nuo 346 845 Lt ieškinio reikalavimo, teismas abiejų šalių prašymu atidėjo bylos nagrinėjimą 2011-04-28, o šiame teismo posėdyje atsakovei pareiškus papildomą prašymą kviesti ekspertus ir liudytojus, teismas jį patenkino ir atidėjo bylos nagrinėjimą bei dar kartą pasiūlė ginčą išspręsti taikiai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismo šaukimas į 2011-12-06 13 val. posėdį buvo siųstas ir įteiktas ieškovės advokatei J. Vilutytei, tačiau ji į teismo posėdį neatvyko. Teismo posėdyje dalyvavusi atsakovė ir jos atstovė prašė palikti nenagrinėtą ieškinio dalį, nuo kurios ieškovė neatsisakė. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi minėtą ieškinio dalį paliko nenagrinėtą.

23Kaip yra žinoma, civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis proceso teisėmis, bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu, kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą (CPK 7, 8 str., 42 str. 5 d.). Šiam tikslui pasiekti civilinio proceso teisės normos numato procesines priemones, kurios teismo, ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų iniciatyva, gali būti taikomos šaliai, jos atstovui ar kitiems asmenims, kurie nepaiso šių reikalavimų ir tuo pačiu pažeidžia bylos dalyvių teises ir teisėtus lūkesčius, be pagrindo ilgina procesą (CPK 95 str.). Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį taip pat yra įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Tačiau, kaip žinia, pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.).

24Iš tiesų, bylos medžiaga patvirtina teismo išvadą, kad ieškovė (jos atstovė) neprašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nepateikė iki teismo posėdžio pradžios dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą, apie posėdį ieškovės atstovei advokatei J. Vilutytei buvo pranešta tinkamai. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, jog šiuo atveju nebuvo teisinio pagrindo priimti sprendimą už akių, nes nebuvo vienos iš būtinų šio instituto taikymo sąlygų – to neprašė atsakovė (CPK 246 str. 1 d., 285 str.). Dėl to, teisėjų kolegija sprendžia, kad formaliai vertinant teismas turėjo teisinį pagrindą palikti šį ieškinį nenagrinėtą.

25Tačiau įvertinusi aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, kuria nebuvo išspręstas bylos šalių ginčas, turėjo atsižvelgti į bylos nagrinėjimo trukmę (beveik 7 metai), byloje atliktus tiek šalių, tiek paties teismo veiksmus, patirtas išlaidas ir sąnaudas, įvertinti ieškovės elgesį viso ilgo proceso metu ir spręsti, ar ji piktnaudžiavo savo teisėmis, vilkino procesą, neatvykdama į teismo posėdžius, nevykdė teismo nurodymų, aktyviai nedalyvavo procese ir kt. Pripažintina, jog esant šiuolaikinėms telekomunikacijų galimybėms, ieškovė ar jos atstovė galėjo informuoti teismą apie tai, jog neatvyks į teismo posėdį, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, vien ši aplinkybė nesuteikia pagrindo išvadai, kad ieškovė piktnaudžiavo procesu, ir ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog esant pirmiau šioje nutartyje paminėtai faktinei situacijai nagrinėjamoje byloje, kai ginčo šalys, jų atstovai bei teismas yra sugaišę itin daug laiko laiko, kai turėtos didelės išlaidos, surinkta daugybė įrodymų, būtų neekonomiška, ir neprotinga, kad teisme būtų užvesta kita analogiška byla tam, kad būtų iki galo išnagrinėtas šis ginčas (CPK 3 str. 1 d., 7, 8 str.).

26Be to, pabrėžtina tai, kad nors atstovavimo institutas yra grindžiamas principu „tas, kuris veikia per atstovą, veikia pats“ („qui facit per alium facit per se“), tačiau šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neturėjo specialių žinių, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ji neturėtų nukentėti dėl to, kad jos atstovė netinkamai vykdė savo pareigas – neinformavo teismo apie tai, kad yra užimta kitame teismo posėdyje, neprašė nagrinėti bylą ieškovei nedalyvaujant, pagaliau nepasiūlė ieškovei pasirūpinti kitu atstovu, nepaaiškino neatvykimo į teismo posėdį pasekmių ir kt.

27Esant aukščiau nurodytam, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, aktualius sprendžiant klausimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, neteisingai išaiškino bei taikė CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, todėl panaikina skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas bei tarp šalių yra paskirstytos bylinėjimosi išlaidos ir šią bylos dalį perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 88, 93, 96, 98 str.). Kita nutarties dalis paliekama nepakeista.

28Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atskirasis skundas patenkintas, atsakovei nepriteistinos jos turėtos advokato pagalbos išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį pakeisti.

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria paliktas nenagrinėtas ieškovės O. K. reikalavimas priteisti iš atsakovės D. Č. 35 608 Lt žalos atlyginimą, paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir šią bylos dalį perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

32Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria priimtas ieškovės O. K. atsisakymas nuo 346 845 Lt priteisimo ir ši bylos dalis nutraukta, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teisme 2005-04-08 buvo iškelta civilinė byla dėl 163 448... 6. Nagrinėjant bylą atsakovė I. F. M. mirė, palikimą priėmė jos sesuo D.... 7. Ieškovė O. K. 2008-02-20 patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi priėmė ieškovės... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovė O. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį, kurią... 12. 1. Negalėjo dalyvauti 2011-12-06 teismo posėdyje dėl užimtumo darbe, o... 13. 2. CPK 296 straipsnyje numatyta teismo teisė ieškinį palikti nenagrinėtą,... 14. Atsakovė D. Č. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o... 15. 1. Apeliantės argumentas, kad jai nebuvo įteikta teismo nutartis, todėl ji... 16. 2. Teismas, palikdamas ieškinio dalį nenagrinėtą, teisingai aiškino ir... 17. 3. Apeliantė neteisingai teigia, jog teismas turėjo priimti sprendimą už... 18. 5. Apeliantė be pagrindo reikalauja panaikinti visą teismo nutartį, nes... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes,... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjant klausimą, ar teismas teisingai... 22. Aukščiau minėta, kad civilinė byla pagal ieškovės O. K. ieškinį dėl... 23. Kaip yra žinoma, civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius... 24. Iš tiesų, bylos medžiaga patvirtina teismo išvadą, kad ieškovė (jos... 25. Tačiau įvertinusi aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, teisinį... 26. Be to, pabrėžtina tai, kad nors atstovavimo institutas yra grindžiamas... 27. Esant aukščiau nurodytam, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 28. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atskirasis skundas patenkintas, atsakovei... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį pakeisti.... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria...