Byla 2-315-844/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ieškinį atsakovams I. K. (I. K.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir G. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovų I. K. ir G. K. priteisti jam 1375,00 Lt įsiskolinimo, 480,70 Lt delspinigių, 537,04 Lt palūkanų, 5,00 % metines palūkanas už priteistą sumą ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai I. K. ir G. K. iš jo solidariai iki 2003-09-24 pasiskolino 1100,00 Lt, iki 2004-04-01 pasiskolino 275,00 Lt ir skolos negrąžino. Teigia, kad vadovaudamasis paskolos sutarties sąlygomis už laikotarpį nuo 2011-08-23 iki 2012-02-22 paskaičiavo paskolos sutartyje numatytus delspinigius, kurių dydį sumažino iki 0,19 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tai sudaro 480,70 Lt (1375,00 Lt × 0,19 % × 184 d.), sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. atsakovai jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 435,33 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 1100,00 Lt įsiskolinimą nuo 2003-09-24 iki 2011-08-22 pagal pirmą paskolos sutartį ir 101,71 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 275,00 Lt įsiskolinimą nuo 2004-04-01 iki 2011-08-22 pagal antrą paskolos sutartį, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovams I. K. ir G. K. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka 2012-03-30. Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovų įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovais sudarė paskolos sutartis, pagal pirmą sutartį ieškovas atsakovams solidariai paskolino 1100,00 Lt iki 2003-09-24, paskolos sutartyje numatytos 1,00 % delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną (b.l. 3,4). Pagal antrą sutartį ieškovas atsakovams solidariai paskolino 275,00 Lt iki 2004-04-01, paskolos sutartyje numatytos 0,5 % delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną (b.l. 5,6). Duomenų, kad atsakovai šias sumas grąžino, byloje nėra.

10Dėl skolos priteisimo

11Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelių neginčijo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovai pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant solidariai iš atsakovų ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimą – 1100,00 Lt pagal pirmą paskolos sutartį ir 275,00 Lt pagal antrą paskolos sutartį, viso 1375,00 Lt paskolų sumą. Kadangi paskolą gavo du asmenys (sutartyse numatyta apie jų solidari atsakomybė), jie atsako solidariai (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str., 6.873 str.).

12Dėl delspinigių

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“.

14Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

15Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti dieną kas sudaro 69,35 % metinių delspinigių, t. y. tik 0,01% mažesnes už netesybas, kurios Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje pripažįstamos kaip aiškiai per didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Lietuvos Respublikos CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, kaip jau buvo minėta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

16Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedideles pinigų sumas, o jų negrąžinus reikalauja delspinigių kurie sudaro daugiau nei trečdalį (34,96 %) paskolintos sumos. Be to, ieškovas reikalauja ir palūkanų. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl vertinant reikšmingas bylai aplinkybes – prievolęs vertę, laiką, praėjusį nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimais, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1% už kiekvieną praleistą mokėti dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), kas sudarys 253,00 Lt (1375,00 Lt × 0,1 % × 184 d. = 253,00 Lt) arba 36,5% metinių delspinigių.

17Dėl palūkanų

18Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (Lietuvos Respublikos CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal įstatymą mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.874 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Ieškovas prašo palūkanas priteisti ir pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, ieškovo reikalavimas priteisti 435,33 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2003-09-24 iki 2011-08-23 pagal pirmą sutartį ir 101,71 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2004-04-01 iki 2011-08-22 pagal antrą paskolos sutartį tenkintinas, taigi ieškovui priteistina bendra 537,04 Lt palūkanų suma.

19Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 2165,04 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt žyminio mokesčio, 40,00 Lt už dviejų paskolos sutarčių vertimą į valstybinę kalbą, 1,00 Lt kopijavimo išlaidų.

22Ieškovas prašo priteisti 1,00 Lt išlaidų už dokumentų kopijavimą, bet nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovas tokias išlaidas turėjo (Lietuvos Respublikos CPK 135 str. 1 d. 3 p.), todėl jos nepriteistinos. Ieškovo pateiktas UAB „Brontozauras“ kasos čekis 1,20 Lt sumai negali būti pripažinti tinkamu įrodymu dėl turėtų kopijavimo išlaidų, nes neaišku, už ką sumokėtos kasos čekiuose nurodytos sumos.

23Ieškovo reikalavimai patenkinti 90,48 % (2165,04 Lt : 2392,74 Lt × 100 % = 90,48 %), todėl ieškovui priteistina 101,34 Lt ((72,00 Lt + 40,00 Lt) × 90,48 % = 101,34 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

24Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str.). Lietuvos Respublikos CPK VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, o bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvieno atsakovo.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

26Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti solidariai iš atsakovų I. K. ir G. K. 1375,00 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų septyniasdešimt penkių Lt 00 ct) skolą, 253,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris Lt 00 ct) delspinigių, 537,04 Lt (penkis šimtus trisdešimt septynis Lt 04 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą 2165,04 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo J. V. naudai.

28Priteisti iš atsakovo I. K. 50,67 Lt (penkiasdešimt Lt 67 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

29Priteisti iš atsakovės G. K. 50,67 Lt (penkiasdešimt Lt 67 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

30Priteisti iš atsakovo I. K. 10,64 Lt (dešimt litų 64 ct pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

31Priteisti iš atsakovės G. K. 10,64 Lt (dešimt litų 64 ct pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

32Ieškovo J. V. ieškinį dalyje dėl 227,70 Lt delspinigių, 1,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovų I. K. ir G. K. atmesti.

33Atsakovai I. K. ir G. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

34Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - )... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš... 4. Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai I. K. ir G. K. iš jo... 5. Atsakovams I. K. ir G. K. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovais sudarė paskolos sutartis, pagal... 10. Dėl skolos priteisimo... 11. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelių... 12. Dėl delspinigių... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 14. Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės... 15. Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną... 16. Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedideles pinigų sumas, o jų... 17. Dėl palūkanų... 18. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 19. Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 22. Ieškovas prašo priteisti 1,00 Lt išlaidų už dokumentų kopijavimą, bet... 23. Ieškovo reikalavimai patenkinti 90,48 % (2165,04 Lt : 2392,74 Lt × 100 % =... 24. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 26. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti solidariai iš atsakovų I. K. ir G. K. 1375,00 Lt (vieno... 28. Priteisti iš atsakovo I. K. 50,67 Lt (penkiasdešimt Lt 67 ct) bylinėjimosi... 29. Priteisti iš atsakovės G. K. 50,67 Lt (penkiasdešimt Lt 67 ct) bylinėjimosi... 30. Priteisti iš atsakovo I. K. 10,64 Lt (dešimt litų 64 ct pašto išlaidų į... 31. Priteisti iš atsakovės G. K. 10,64 Lt (dešimt litų 64 ct pašto išlaidų... 32. Ieškovo J. V. ieškinį dalyje dėl 227,70 Lt delspinigių, 1,00 Lt... 33. Atsakovai I. K. ir G. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 34. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...