Byla 2-621/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakoil“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1526-480/2014 pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakoil“ pareiškimą dėl bankroto bylos UAB CART-TRANS iškėlimo atsisakyta priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl Įmonių bankroto įstatyme numatyto reikalavimo kreditoriui, besikreipiančiam į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, pateikti pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašus atsakovui (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 ir 4 d.) vykdymo tvarkos (terminų).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartimi atsisakė priimti BUAB „Vakoil“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB CART-TRANS ir nutarė pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

6Pagal Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalį kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei skolininkei, kuriai siekia, kad būtų iškelta bankroto byla. Pasibaigus pranešime nurodytam ir ne trumpesniam nei 30 dienų terminui, kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad apie ketinimą kreiptis į teismą buvo informuotas atsakovas (įmonė skolininkė) ir kad jai įteiktas pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašas (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 4 d.).

7Teismas nustatė, kad įmonei UAB CART-TRANS 2013 m. spalio 17 d. pakartotinai išsiųstas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą, per 30 dienų terminą neatsiskaičius su BUAB „Vakoil“, tačiau nėra duomenų apie pareiškimo teismui ir jo priedų pateikimą UAB CART-TRANS. Iš 2013 m. gruodžio 11 d. UAB „Greitasis kurjeris“ perduotų siuntų sąrašo kopijos matyti, kad 2013 m. gruodžio 11 d. UAB CART-TRANS buvo išsiųstas laiškas. Kadangi pareiškimas dėl bankroto bylos UAB CART-TRANS iškėlimo surašytas 2014 m. sausio 24 d., jis negalėjo būti atsakovei išsiųstas 2013 m. gruodžio 11 d., todėl konstatuotina, kad BUAB „Vakoil“ nepateikė teismui įrodymų apie atsakovei išsiųstus pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašus – neįvykdytas Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimas.

8Nuo pareiškimo ir jo priedų nuorašų įteikimo atsakovui dienos skaičiuotinas Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytas 5 dienų terminas įmonės vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Įmonės vadovui be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikus teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

9Taigi, atsakovo pareigą pateikti teismui dokumentus, reikalingus bankroto bylai nagrinėti, įstatymų leidėjas sieja su ieškovo (kreditoriaus) pareiga pateikti atsakovui teismui siunčiamus procesinius dokumentus. Šios pareigos neįvykdymas atsakovui nepagrįstai gali sukelti neigiamas pasekmes, pažeisti proceso operatyvumo ir koncentracijos principus. Atsižvelgiant į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimai prilygintini išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkai. Jos ieškovei nesilaikius, ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „Vakoil“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį ir nurodo, kad Įmonių bankroto įstatymas nereglamentuoja, koks laiko tarpas gali praeiti tarp pranešimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimo atsakovui – įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą ir teismui. Todėl BUAB „Vakoil“ 2013 m. gruodžio 11 d. išsiuntė ieškinį UAB CART-TRANS, o po mėnesio išsiuntė teismui. Taip BUAB „Vakoil“ tinkamai įvykdė Įmonių bankroto įstatymo nustatytą pareigą pateikti įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašus (kopijas).

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Įmonių bankroto įstatymas numato kreditoriui, besikreipiančiam į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, pareigą pateikti skolininkui (įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą) pareiškimo teismui ir jo priedų nuorašus (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 ir 4 d.). Byloje kilo ginčas, ar BUAB „Vakoil“, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos UAB CART-TRANS iškėlimo, šį reikalavimą įvykdė. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjas BUAB „Vacoil“ minėtos įstatymo pareigos neįvykdė ir Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus prilyginęs išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

14Pareiškėjas atskiruoju skundu teigia, kad Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus įvykdė. Pagal bylos duomenis, BUAB „Vakoil“ 2013 m. gruodžio 11 d. UAB „Greitasis kurjeris“ įteikė siuntą, skirtą UAB CART-TRANS. BUAB „Vakoil“ teigimu šia pašto siunta buvo persiųstas 2013 m. gruodžio 11 d. Pareiškimas dėl UAB CART-TRANS bankroto bylos iškėlimo, Reg. Nr. 12-46 ir tokiu būdu buvo įvykdytas Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimas. Tokius apelianto argumentus teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtos pašto siuntos įteikimo datą (2013 m. gruodžio 11 d.) ir ieškinio teismui dėl bankroto bylos UAB CART-TRANS datą (2014 m. sausio 24 d.), pagrįstai suabejojo, ar 2013 m. gruodžio 11 d. atsakovui siųstas būtent ieškinio teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nuorašas. Apeliantas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymas nereglamentuoja terminų, kada atsakovui turi būti pateikiamas ieškinio teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nuorašas, todėl jį buvo galima išsiųsti 2013 m. gruodį, o po mėnesio teismui.

15Teismas pažymi, kad kiekviena teisės norma turi būti aiškinama, atsižvelgiant į ja siekiamus įstatymų leidėjo tikslus, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 4 dalimis nustatydamas pareigą kreditoriui pateikti skolininkui, kuriam prašoma iškelti bankroto bylą, ieškinio teismui ir jo priedų nuorašus, įstatymų leidėjas siekė bankroto proceso operatyvumo. Kai kreditorius pateikia ieškinį teismui, o skolininkui jo ir priedų nuorašą, negaištamas laikas tam, kad tik gavęs ieškinį teismas siųstų skolininkui ieškinio kopiją. Būtent nuo ieškinio ir jo priedų nuorašų iš kreditoriaus gavimo, prasideda 5 dienų terminas, per kurį įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, turi pateikti teismui duomenis, vertintinus teismui sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d.). Tiesa, kad įstatymų leidėjas nenurodė konkretaus termino, kada atsakovui turi būti įteikiamas ieškinio teismui nuorašas (t. y. įstatymų leidėjas nenustatė maksimalaus laiko tarpo tarp pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui ir jo nuorašo pateikimo atsakovui), tačiau, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 4 dalis pagal jų tikslus ir vadovaujantis protingumo kriterijumi, darytina išvada, kad reikalavimas pateikti pareiškimo ir jo priedų nuorašus atsakovui turėtų būti aiškinamas kaip kreditoriaus galimybė šią pareigą įvykdyti kartu įteikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedus tiek teismui, tiek skolininkui (pvz., išsiunčiant juos paštu) arba įteikti pareiškimą teismui ir nedelsiant persiųsti šiuos dokumentus atsakovui. Bet kuriuo atveju ši nuostata negali būti aiškinama taip, kad pirmiau (šioje byloje daugiau kaip prieš mėnesį) pareiškimas ir jo priedai būtų įteikiami skolininkui ir pradėti skaičiuoti Įmonių bankroto įstatyme numatytų pareigų įvykdymo terminai nei pareiškimas yra pateikiamas teismui. Tokiu atveju nebūtų pasiekti įstatymo leidėjo tikslai, sudarytos galimybės piktnaudžiauti teise, kadangi skolininkas, siekdamas įvykdyti įstatyme numatytas pareigas (pvz., pateikti dokumentus bylą nagrinėjančiam teismui) negalėtų to padaryti, kadangi teisme nebūtų iškelta civilinė byla, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokia situacija potencialiai gali klaidinti procesiškai aktyvų atsakovą, jeigu jis domėtųsi byla teisme ir paaiškėtų, kad jokia byla teisme jo atžvilgiu nėra inicijuota.

16Įstatymo nuostata dėl teismui pateikiamo pareiškimo ir jo priedų persiuntimo tiesiogiai atsakovui yra siekiama proceso operatyvumo. Tačiau Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalis negali būti prilyginta išankstinei neteisminei ginčo sprendimo tvarkai ir negalima tuo pagrindu atsisakyti priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėta įstatymo nuostata priskirtina prie teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų. Nors tinkamas kreipimosi į teismą tvarkos įgyvendinimas yra į teismą besikreipiančių asmenų pareiga, teismų praktikoje turėtų būti užtikrinama proporcija tarp teisė kreiptis į teismą universalumo, procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų ir civilinio proceso efektyvumo. Įstatyme įtvirtinti formalūs procesiniai reikalavimai ieškiniui (pareiškimui) taip pat nepaneigia teisėjo pareigos kiekvienu konkrečiu atveju juos ieškiniui (pareiškimui) taikyti taip, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo ir efektyvaus teismo proceso. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šioje byloje nustatyti trūkumai – pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų nepateikimas skolininkui galėjo būti lengvai ir greitai pašalinti taikant procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą ir nustatant terminą pareiškėjui pateikti duomenis apie teismui pateikto pareiškimo ir jo priedų pateikimą skolininkui. Užuot iš karto atsisakius priimti įstatymų reikalavimų neatitinkantį pareiškimą, pareiškėjui turėjo būti sudarytos sąlygos pašalinti pareiškimo trūkumus ir tęsti procesą, inicijuotą įstatymo reikalavimų neatitinkančiu pareiškimu (CPK 115 straipsnio 2 dalis). Trūkumų šalinimo instituto paskirtis - užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o ne kliudyti asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui (CPK 5, 7 straipsniai). Dėl šių motyvų Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis naikinama ir klausimas dėl pareiškimo priėmimo perduodamas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

17Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakoil“ pareiškimo dėl bankroto bylos UAB CART-TRANS iškėlimo priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai