Byla 2-367/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-55-3-02203-2012-7, kuria atsisakyta priimti ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui VĮ Valstybės turto fondas, tretysis asmuo – Privatizavimo komisija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-55-3-02203-2012-7, kuria atsisakyta priimti ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui VĮ Valstybės turto fondas, tretysis asmuo – Privatizavimo komisija, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas.

4Atskiruoju skundu keliamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-55-3-02203-2012-7, kuria atsisakyta priimti ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinį, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija (toliau - Draugija) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VĮ „Valstybės turto fondas“, kuriuo prašė panaikinti Privatizavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo (protokolo Nr. 2V-16(639)) „Dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių ir privatizavimo programos projektams" 2 dalies 13 punktą, kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar tam tikros Vyriausybės nutarimų nuostatos neprieštarauja įstatymams, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi ieškinį priimti atsisakė.

8Teismas nurodė, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos administracinio teismo žinioje yra administracinė byla Nr. I-4247-142/2012 pagal tapatų ieškovo skundą tam pačiam atsakovui dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo (šioje byloje - ieškovo) skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Privatizavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalį. Teismas nustatė, jog dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties pareiškėjas teikė atskirąjį skundą, kuris bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme metu dar nebuvo išnagrinėtas, t.y. teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškinį, nebuvo įsiteisėjusi. Kadangi civilinio proceso įstatymai draudžia nagrinėti dvi ar daugiau bylų, tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, teismas konstatavo, jog ieškovui, jau pasinaudojusiam teise kreiptis į teismą, iš naujo kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu nėra pagrindo.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5951-653/2012 ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. Draugijos ieškinį priimti ir perduoti jį nagrinėti pirmosios instancijos teismui; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti Privatizavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. (protokolo Nr. 2V-16 (639)) sprendimo „Dėl pritarimo pirkimo - pardavimo sutarčių ir privatizavimo programos projektams" 2 dalies 13 punkto galiojimą, o VĮ Valstybės turto fondas uždrausti vykdyti objekto - Viešbučio-kavinės pastato (unikalus numeris 2197-8000-9011, plotas 2398,13 kv. m, pastatas mūrinis, 5 aukštų, pažymėjimas plane lV5p), Debreceno g. 27, Klaipėda, viešą aukcioną ir/ar kitu būdu jį privatizuoti/perleisti. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Administracinėje byloje atsakovas yra Privatizavimo komisija, kai civilinėje byloje atsakovas yra VĮ Valstybės turto fondas, kas visiškai paneigia, jog skundas ir ieškinys yra pareikšti tam pačiam atsakovui. Skundas administracinėje byloje, kaip ir skundo reikalavimai bei reikalavimo užtikrinimo priemonės, yra grindžiamas visiškai kitu teisiniu pagrindu, t.y. LR Administracinių bylų teisenos įstatymu, kurio 1 straipsnis nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką.
  2. Bendrosios kompetencijos teismas civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka paduoto ieškinio priėmimo klausimą, kaip ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, privalo spręsti nepriklausomai nuo LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pateikto skundo administraciniam teismui, atsisakymo priimti skundą ar atskirojo skundo padavimo administracinėje byloje.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio išsiaiškinti, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų. Kai asmuo, pateikdamas teismui ieškinį, netinkamai įgyvendina savo teises, teismas atsisako priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies pagrindu.

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui VĮ Valstybės turto fondui dėl Privatizavimo komisijos sprendimo dalies panaikinimo CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu.

14CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas turi atsisakyti priimti ieškinį, jei teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Tai reiškia, kad šalys negali prašyti to paties ar kito teismo, nesvarbu, bendrosios kompetencijos ar specializuoto (administracinio), iškelti dėl to paties ginčo dviejų ar daugiau bylų, jei ieškiniai (pareiškimai, skundai) yra tapatūs.

15Atskirąjį skundą dėl šios nutarties padavęs apeliantas Lietuvos techninio sporto draugija ginčija teismo išvadas, konstatuojant Vilniaus apygardos teismui paduoto ieškinio ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduoto skundo dėl Privatizavimo komisijos sprendimo dalies panaikinimo tapatumą. Šį atskirojo skundo argumentą teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu dėl šių motyvų.

16Sprendžiant dėl šalių sutapimo, matyti, jog Vilniaus apygardos teismui pateiktame ieškinyje atsakovu nurodytas VĮ Valstybės turto fondas, tuo tarpu Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde atsakovu nurodyta Privatizavimo komisija. Nors formaliąja prasme ieškinyje ir skunde nurodytas subjektas, kuriam pareikšti reikalavimai, nesutampa, tačiau, vadovaujantis LR Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1394 patvirtintų Privatizavimo komisijos nuostatų 3 punktu, Privatizavimo komisija neturi juridinio asmens teisių ir yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga privatizavimo priežiūrai įsteigta valstybės institucija. Todėl ši komisija, nebūdama subjektu, galinčiu turėti procesinį teisnumą ir veiksnumą, negali būti atsakovu byloje. Netinkamos šalies nurodymas neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl ieškinio ir skundo tapatumo.

17Tiek Vilniaus apygardos teismui pateikto ieškinio, tiek Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikto skundo dalyką sudaro prašymas panaikinti Privatizavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. (protokolo Nr. 2V-16 (639)) sprendimo „Dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių ir privatizavimo programos projektams“ 2 dalies, kuria pritarta valstybei nuosavybės teise priklausančio turto objektų privatizavimui, parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu, 13 punktą. Ieškinio pagrindo tapatumas, sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, suprantamas kaip ieškinio faktinio pagrindo tapatumas, kadangi bylos iškėlimą teisme inicijuojantis subjektas neturi pareigos nurodyti teisinį ieškinio pagrindą. Kadangi ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, tai naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nėra teisminio nagrinėjimo dalykas jau nagrinėjamoje byloje. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo Vilniaus apygardos teismo žinioje esančio skundo pagrindo tapatumą bendrosios kompetencijos teismui pareikšto ieškinio pagrindui.

18Pažymėtina, jog CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas atsisakymo priimti ieškinį teisinis pagrindas apima ne tik tuos atvejus, kai teismas nustato, jog pateiktas ieškinys yra tapatus kitame teisme pareikštam ieškiniui/skundui/pareiškimui jau iškeltoje byloje, bet ir tuos atvejus, kai ieškinys teisme pareiškiamas tuo metu, kai kitame teisme dar tik sprendžiamas tapataus bylos iškėlimą inicijuojančio procesinio dokumento priėmimo klausimas. Priešingos situacijos toleravimas reikštų proceso ekonomiškumo principo pažeidimą (CPK 7 str. 1 d.), nes tuo pačiu metu skirtinguose teismuose būtų leidžiama vykti dviem ar daugiau tapačių procesų. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, jog Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi, atsisakydamas priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu, kai ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija buvo kreipęsis su tapačiu skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. I-4247-142/2012, atsisakė jį priimti ir dėl kurios buvo paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį.

19Nagrinėjant apelianto Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties, faktinė situacija yra pasikeitusi tuo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. AS502-707/2012, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties dėl atsisakymo priimti pareiškėjo Lietuvos techninio sporto draugijos tapatų skundą įsiteisėjimas sudaro pagrindą pripažinti CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto atsisakymo priimti ieškinį pagrindo taikymo būtinos sąlygos išnykimą, kadangi kito teismo žinioje nebeliko bylos pagal tapatų skundą. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis naikintina, perduodant pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo klausimą iš naujo, kadangi šio klausimo išsprendimas priskirtinas pirmosios instancijos kompetencijai, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bus išspręstas ieškinio priėmimo atveju. Šioje situacijoje skundžiamos nutarties palikimas galioti tuo argumentu, jog priėmimo metu ji buvo teisėta ir pagrįsta, taip pat neatitiktų teisės į teisminę gynybą, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, būtų grindžiamas vien formaliu teisės normų aiškinimu, nes ieškovas dar kartą (trečią) turėtų kreiptis į teismą su atitinkamu ieškiniu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį panaikinti ir ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinio atsakovui VĮ Valstybės turto fondui (tretysis asmuo – Privatizavimo komisija) priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas.... 4. Atskiruoju skundu keliamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d.... 5. Ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija (toliau - Draugija) kreipėsi į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi ieškinį priimti... 8. Teismas nurodė, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas Lietuvos techninio sporto draugija prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atsisakė priimti... 14. CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas turi atsisakyti... 15. Atskirąjį skundą dėl šios nutarties padavęs apeliantas Lietuvos techninio... 16. Sprendžiant dėl šalių sutapimo, matyti, jog Vilniaus apygardos teismui... 17. Tiek Vilniaus apygardos teismui pateikto ieškinio, tiek Vilniaus apygardos... 18. Pažymėtina, jog CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas atsisakymo... 19. Nagrinėjant apelianto Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį panaikinti ir...