Byla 2A-428-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-5765-661/14 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. rugsėjo 4 d. pranešimu Nr. 2-1234 (8.20) „Dėl pasiūlymo vertinimo kompiuterinės technikos pirkimui“ užfiksuotą sprendimą atmesti UAB „Alna Intelligence“ konkursui pateiktą pasiūlymą ir įpareigoti tęsti konkursą toliau nuo tokio sprendimo panaikinimo; priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios pirkimų komisijos ieškovui UAB „Alna Intelligence“ žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas vykdo pirkimą, apie kurį skelbta 2014 m. birželio 20 d. Pirkimas vykdomas vadovaujantis atviro konkurso „Kompiuterinės technikos pirkimas“ sąlygomis. Ieškovas pateikė konkursui pasiūlymą. Atsakovas 2014 m. rugsėjo 4 d. pranešimu Nr. Nr. 2-1234 (8.20) „Dėl pasiūlymo vertinimo kompiuterinės technikos pirkimui“ informavo ieškovą apie ieškovo UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymo atmetimą, kadangi jo pateiktas pasiūlymas neatitiko šių techninės specifikacijos reikalavimų dėl šių priežasčių: konkurso sąlygų 3.11 p. reikalavimų (toliau - Reikalavimas 1) - laisvi išplėtimo lizdai, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nurodyti maksimalūs, o ne minimalūs skaičiai; konkurso sąlygų 3.17 p. reikalavimų (toliau - Reikalavimas 2) - automatinė juostų biblioteka ilgalaikėms kopijoms, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 3.18 p. reikalavimų (toliau - Reikalavimas 3) - rezervinio kopijavimo programinė įranga, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 4.6 p. reikalavimų (toliau - Reikalavimas 4) - naudinga talpa, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodyta, kokius diskus ketinama naudoti, ir kiek. Ieškovas pateikė atsakovui 2014 m. rugsėjo 9 d. pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, kurią atsakovas 2014 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 2-1241 (1.10) atmetė.

6Ieškovo įsitikinimu, konkursui pateiktas pasiūlymas atitiko visus nurodytus reikalavimus, todėl atsakovas pasiūlymą atmetė neteisėtai. Ieškovo teigimu, pagal konkurso sąlygų 3.11 p. siūloma B tipo tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) laisvą išplėtimo lizdą. Iš šio reikalavimo turinio yra akivaizdu, jog atsakovas nori užsitikrinti, kad B tipo tarnybinė stotis turės laisvą išplėtimo lizdą. Todėl ieškovo pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygų 3.11 p. konstatuojama nustačius, jog pasiūlymu siūloma B tipo tarnybinė stotis, kurios laisvo išplėtimo lizdas (-ai) yra ?1. Kadangi ieškovo pasiūlyme nurodyta B tipo tarnybinė stotis turi 4 laisvus išplėtimo lizdus, o nelygybė 4 ?1 yra teisinga, todėl ir ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų 3.11 p. Ieškovo teigimu, nurodyti argumentai patvirtina, kad atsakovas, nurodytu pagrindu atmesdamas pasiūlymą, priėmė neteisėtą sprendimą – nepagrįstai konstatavo pasiūlymo neatitikimą, kadangi pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 3.11 p.

7Ieškovas nurodo, jog atsakovas konkurso sąlygų 3.17 p. ir 3.18 p. nenurodė pareigos nurodyti siūlomų objektų pavadinimus, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, jog nenurodytas siūlomos automatinės juostų bibliotekos ilgalaikėms kopijoms pavadinimas ir rezervinio kopijavimo programinės įrangos pavadinimas.

8Ieškovo teigimu, ieškovo pasiūlymas taip pat atitinka konkurso sąlygų 4.6 p. reikalavimą, kadangi atsakovas konkurso sąlygose neįtvirtino dalyvių pareigos nurodyti siūlomos duomenų saugyklos diskų ir jų kiekio. Nesant tokio reikalavimo, negalima konstatuoti pasiūlymo neatitikties konkurso sąlygoms.

9Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija atsiliepime į ieškinį bei kituose procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad vykdant viešąjį pirkimą buvo gauti 3 pasiūlymai; 2014 m. rugpjūčio 11 d. 09.05 val. buvo atplėšti trys elektroninėmis priemonėmis pateikti vokai su pasiūlymais, kuriuos pateikė UAB „Baltic data centre“ - 344 127,38 Lt; UAB „BAIP“ - 621 781,49 Lt; UAB „Alna Intelligence“ - 410 486,45 Lt. Atsakovas, nustatęs, kad tiekėjai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, vykdė pasiūlymų vertinimą ir paprašė tiekėjus iki 2014 m. rugsėjo 11 d. 17.00 val. paaiškinti savo pasiūlymus. Tiekėjas UAB „Baltic data centre“ ir tiekėjas UAB „BAIP“ iki nustatyto termino pabaigos pateikė pasiūlymų paaiškinimus.

10Atsakovas nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. 2-1234(1.10) informavo tiekėją UAB „Alna Intelligence“ apie sprendimą atmesti bendrovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų, kadangi tiekėjas pateikė nepakankamus duomenis pasiūlymo įvertinimui (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.). Atsakovo teigimu, atsakovas neprašė paaiškinti pasiūlymo a priori nurodydamas, kad tai bus VPĮ 39 str. 1 dalies pažeidimas. Galimybė paaiškinti pasiūlymą neturi būti sutapatinta su galimybe jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pateikti pasiūlymą. Ieškovas pasiūlyme nenurodė konkretaus modelio ir jo parametrų, o pasiūlymo vertinimo metu paaiškindamas pasiūlymą ir nurodydamas konkretų modelį iš esmės gali pateikti naują pasiūlymą ir gali įgyti nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kurie jau yra pateikę konkrečius pasiūlymus (t.y. parodytas konkretus modelis ir parametrai), tiekėjas, nenurodęs konkrečių parametrų, gali pakeisti planuotą patiekti įrenginį kitu (pvz. iš kito gamintojo gautos geresnės kainos, pristatymo terminai ir pan.). Dėl to atsakovas laiko ieškovo teiginius: „Pasiūlymo esmė - siūlomo objekto parametrai jau nurodyti pasiūlyme. Šios informacijos pateikimo nelaikant pasiūlymo keitimu, ieškovui nebūtų suteikta daugiau teisių, nei kitiems konkurso dalyviams, todėl perkančioji organizacija nebūtų pažeidusi lygiateisiškumo principo“ laiko nepagrįstais.

11Atsakovas pažymėjo, kad gauti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, tačiau ieškovo pateiktas pasiūlymas nebuvo pigiausias ir net, jei pasiūlymas būtų pripažintas atitinkantis konkurso sąlygų reikalavimus, pirkimo galutinio rezultato tai nepakeistų.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį atmesti.

14Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju atsakovas ginčo viešajame pirkime vykdė pasiūlymų vertinimą ir paprašė tiekėjus iki 2014 m. rugsėjo 11 d. 17.00 val. paaiškinti savo pasiūlymus. Tiekėjas UAB „Baltic data centre“, tiekėjas UAB „BAIP“ iki nustatyto termino pabaigos pateikė pasiūlymų paaiškinimus. Atsakovas 2014 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. 2-1234(1.10) informavo tiekėją UAB „Alna Intelligence“ apie sprendimą atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų, nes tiekėjas UAB „Alna Intelligence“ pateikė nepakankamus duomenis pasiūlymo įvertinimui: konkurso sąlygų 3.11 p. reikalavimų (Reikalavimas 1) - laisvi išplėtimo lizdai, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nurodyti maksimalūs, o ne minimalūs skaičiai; konkurso sąlygų 3.17 p. reikalavimų (Reikalavimas 2) - automatinė juostų biblioteka ilgalaikėms kopijoms, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 3.18 p. reikalavimų (Reikalavimas 3) - rezervinio kopijavimo programinė įranga, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 4.6 p. reikalavimų (Reikalavimas 4) - naudinga talpa, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodyta, kokius diskus ketinama naudoti, ir kiek. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog nurodytus reikalavimus atsakovas nustatė būtent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje kaip to reikalauja VPĮ 25 straipsnio 1, 4 dalys.

15Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiantį viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningasis vertinimas atliekamas laikantis inter alia aktualių teisės normų dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ3, 32, 39straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

16Teismas nurodė, kad tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, jis dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), arba jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą). Kita vertus, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo atmesti pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kai tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų – sprendžiama ir pagal tai, pakankama ar ne ieškovo kvalifikacija perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija ( VPĮ 32 straipsnio 4 dalis), o ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir ar dėl to priėmė pagrįstą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatose įvirtinta tiekėjų teisė ir perkančiųjų organizacijų pareiga dėl pasiūlymų neaiškumų ar netikslumų šalinimo, tačiau ji ribojama pasiūlymo esmės keitimo draudimu. Duomenys apie kvalifikaciją yra objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas. Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, kaip toks, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja.

17Teismas sutiko su atsakovu, jog galimybė paaiškinti pasiūlymą neturi būti sutapatinta su galimybe pateikti pasiūlymą jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Ieškovas pasiūlyme nenurodęs konkretaus modelio ir jo parametrų, o pasiūlymo vertinimo metu paaiškindamas pasiūlymą ir nurodydamas konkretų modelį iš esmės pateikia naują pasiūlymą ir gali įgyti nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kurie jau yra pateikę konkrečius pasiūlymus, nurodydami konkrečius modelius ir parametrus. Tiekėjas, nenurodęs konkrečių parametrų, gali pakeisti planuotą patiekti įrenginį kitu, todėl ieškovo teiginiai, kad pasiūlymo esmė - siūlomo objekto parametrai jau nurodyti pasiūlyme yra nepagrįsti.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visa apimtimi, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

201) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovo pasiūlymas atmestas teisėtai, kadangi pasiūlyme nenurodydamas konkretaus modelio ir jo parametrų, o pasiūlymo aiškinimo stadijoje nurodydamas konkretų modelį, ieškovas iš esmės pateiks naują pasiūlymą ir gali įgyti nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kurie jau yra pateikę konkrečius pasiūlymus. Apelianto teigimu, atsakovas nenustatė reikalavimo nurodyti siūlomos automatinės juostų bibliotekos ilgalaikėms kopijoms (Reikalavimas 2) pavadinimo, rezervinio kopijavimo programinės įrangos pavadinimo (Reikalavimas 3), taip pat nenustatė reikalavimo nurodyti, kiek ir kokius diskus ketinama naudoti (Reikalavimas 4). Dėl to ieškovas pasiūlyme jų ir neturėjo nurodyti;

212) Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog ieškovas turėjo galimybę paaiškinti pasiūlymą siaurąja prasme jo nekeisdamas. Pirminiame pasiūlyme ieškovas aiškiai nurodė, kokius parametrus atitinka siūlomos prekės. Jos pavadinimo/modelio papildomas nurodymas, nekeičiant jau nurodytų parametrų, nereiškia pasiūlymo keitimo taip, kad pasiūlymas iš neatitinkančio taptų atitinkančiu pirkimo sąlygas;

223) Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (ne)teisėtumo dėl ieškovo pasiūlymo (ne)atitikimo Reikalavimui 1, todėl darytina išvada, jog sprendimas yra nemotyvuotas;

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo UAB „Alna Intelligence“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

26Dėl bylos nagrinėjimo ribų

27Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

28Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Alna Intelligence“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5765-661/14, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

29Dėl faktinių bylos aplinkybių

30Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija vykdo pirkimą, apie kurį skelbta 2014 m. birželio 20 d. Pirkimas vykdomas vadovaujantis atviro konkurso „Kompiuterinės technikos pirkimas“. Ieškovas pateikė konkursui pasiūlymą (t. 1 b. l. 57-74). Atsakovas 2014 m. rugsėjo 4 d. pranešimu Nr. 2-1234 (8.20) „Dėl pasiūlymo vertinimo kompiuterinės technikos pirkimui“ informavo ieškovą apie ieškovo UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymo atmetimą, kadangi jo pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų dėl šių priežasčių: konkurso sąlygų 3.11 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 1) - laisvi išplėtimo lizdai, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nurodyti maksimalūs, o ne minimalūs skaičiai; konkurso sąlygų 3.17 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 2) - automatinė juostų biblioteka ilgalaikėms kopijoms, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 3.18 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 3) - rezervinio kopijavimo programinė įranga, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 4.6 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 4) - naudinga talpa, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodyta, kokius diskus ketinama naudoti, ir kiek (t. 1 b. l. 75-77). Ieškovas pateikė atsakovui 2014 m. rugsėjo 9 d. pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo (t. 1 b. l. 78-79), kurią atsakovas 2014 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 2-1241 (1.10), atmetė (t. 1 b. l. 80).

31Dėl viešųjų pirkimų

32Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

33Dėl ieškovo UAB „Alna Intelligence“ pateikto pasiūlymo

34Nagrinėjamu atveju apeliantas UAB „Alna Intelligence“ nesutinka su priimtu sprendimu teigdamas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovo pasiūlymas atmestas teisėtai bei pagrįstai, kadangi pasiūlyme nenurodydamas konkretaus modelio ir jo parametrų, o pasiūlymo aiškinimo stadijoje nurodydamas konkretų modelį, ieškovas iš esmės pateikė naują pasiūlymą ir gali įgyti nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kurie jau yra pateikę konkrečius pasiūlymus. Apelianto teigimu, atsakovas nenustatė reikalavimo nurodyti siūlomos automatinės juostų bibliotekos ilgalaikėms kopijoms (Reikalavimas 2) pavadinimo, rezervinio kopijavimo programinės įrangos pavadinimo (Reikalavimas 3), taip pat nenustatė reikalavimo nurodyti, kiek ir kokius diskus ketinama naudoti (Reikalavimas 4), todėl apeliantas pasiūlyme jų ir neturėjo nurodyti. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais nurodytų apeliacinio skundo argumentų.

35VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato perkančiosios organizacijos teisę prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

36Teisėjų kolegija pažymi, jog pasiūlymų paaiškinimo ar patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ar atsitiktinių klaidų taisymui, pvz., siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas ar, kaip nagrinėjamu atveju, sudarant sąlygas pateikti trūkstamą dokumentą, jei dėl tokio patikslinimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. VPĮ draudžia tiekėjams keisti savo pasiūlymus pasibaigus jų (pasiūlymų) pateikimo terminui (VPĮ 29 str. 4 d.).

37Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas 2014 m. rugsėjo 4 d. pranešimu Nr. Nr. 2-1234 (8.20) „Dėl pasiūlymo vertinimo kompiuterinės technikos pirkimui“ informavo ieškovą apie ieškovo UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymo atmetimą, kadangi jo pateiktas pasiūlymas neatitiko ginčo konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų dėl šių priežasčių: konkurso sąlygų 3.11 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 1) - laisvi išplėtimo lizdai, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nurodyti maksimalūs, o ne minimalūs skaičiai; konkurso sąlygų 3.17 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 2) - automatinė juostų biblioteka ilgalaikėms kopijoms, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 3.18 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 3) - rezervinio kopijavimo programinė įranga, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodytas pavadinimas; konkurso sąlygų 4.6 p. reikalavimų (tekste - Reikalavimas 4) - naudinga talpa, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, nes pasiūlyme nenurodyta, kokius diskus ketinama naudoti, ir kiek.

38Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad atsakovo išvados dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo yra pagrįstos ir šias išvadas patvirtina bylos duomenys.

39Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija pirko kompiuterinę techniką, t. y. konkrečias rinkoje esančias prekes, turinčias gamintoją ir pavadinimą bei serijos numerius. Apeliantui nenurodžius konkretaus gamintojo ir prekės modelio atsakovas neturėjo galimybės patikrinti ir siūlomų parametrų atitikimo, kadangi kompiuterinės technikos patikrinimas iš esmės atliekamas palyginant pasiūlyme nurodytus įrangos parametrus su konkretaus gamintojo deklaruojamais parametrais.

40Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei teisėtai sprendė, jog ieškovas pasiūlyme nenurodęs konkretaus modelio ir jo parametrų, o pasiūlymo vertinimo metu paaiškindamas pasiūlymą ir nurodydamas konkretų modelį iš esmės pateikia naują pasiūlymą ir gali įgyti nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kurie jau yra pateikę konkrečius pasiūlymus, nurodydami konkrečius modelius ir parametrus.

41Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą

42Apelianto UAB „Alna Intelligence“ teigimu, skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas, kadangi pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (ne)teisėtumo dėl ieškovo pasiūlymo (ne)atitikimo Reikalavimui 1. Nesutikdama su šiais argumentais teisėjų kolegija pažymi, jog teismas privalo motyvuoti sprendimą, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį, sprendime nurodė esminius argumentus dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo, todėl vien tai, kad apeliantas nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra netinkamai ar nepakankamai motyvuotas.

43Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškinį atmetė, ir tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas atmetė visus ieškinio reikalavimus. Bylos duomenys patvirtina atsakovo išvadas dėl ieškovo pasiūlymo įvertinimo, taip pat pirmosios instancijos teismo išvadas dėl ieškinio atmetimo.

44Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

45Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

46Dėl kitų bylos aplinkybių

47Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas (apeliantas) nepaneigė atsakovo argumentų, kad gauti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, tačiau ieškovo pateiktas pasiūlymas nebuvo pigiausias ir net, jei pasiūlymas būtų pripažintas atitinkantis konkurso sąlygų reikalavimus, pirkimo galutinio rezultato tai nepakeistų, t. y. atsakovo argumentų dėl ieškovo teisinio suinteresuotumo.

48Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

49Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir iš esmės teisingai nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus, atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

50Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

52Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

53Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „Alna Intelligence“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 6. Ieškovo įsitikinimu, konkursui pateiktas pasiūlymas atitiko visus nurodytus... 7. Ieškovas nurodo, jog atsakovas konkurso sąlygų 3.17 p. ir 3.18 p. nenurodė... 8. Ieškovo teigimu, ieškovo pasiūlymas taip pat atitinka konkurso sąlygų 4.6... 9. Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija atsiliepime į... 10. Atsakovas nurodė, kad 2014 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. 2-1234(1.10) informavo... 11. Atsakovas pažymėjo, kad gauti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu nusprendė... 14. Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju atsakovas ginčo viešajame pirkime... 15. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas... 16. Teismas nurodė, kad tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto... 17. Teismas sutiko su atsakovu, jog galimybė paaiškinti pasiūlymą neturi būti... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 20. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovo... 21. 2) Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog ieškovas turėjo galimybę... 22. 3) Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24... 26. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 27. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 28. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 29. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 30. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji... 31. Dėl viešųjų pirkimų... 32. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 33. Dėl ieškovo UAB „Alna Intelligence“ pateikto pasiūlymo... 34. Nagrinėjamu atveju apeliantas UAB „Alna Intelligence“ nesutinka su priimtu... 35. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato perkančiosios organizacijos teisę... 36. Teisėjų kolegija pažymi, jog pasiūlymų paaiškinimo ar patikslinimo... 37. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas 2014 m. rugsėjo 4... 38. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes... 39. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas Lietuvos... 40. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 41. Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą ... 42. Apelianto UAB „Alna Intelligence“ teigimu, skundžiamas sprendimas yra... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu... 44. Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 46. Dėl kitų bylos aplinkybių... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas (apeliantas) nepaneigė atsakovo... 48. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 49. Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija... 50. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 52. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 53. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti...