Byla e2-2199-601/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,INTI“ ieškinį atsakovei UAB ,,Prienų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė UAB „INTI“ kreipėsi į teismą prašydama:

7-

8Panaikinti atsakovės UAB ,,Prienų vandenys“ sprendimą, įformintą 2017 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 146 „Dėl informacijos apie kvalifikacinę atranką“;

9-

10Panaikinti atsakovės UAB ,,Prienų vandenys“ sprendimą, įformintą 2017 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 170 „Dėl atsakymo į pretenziją“;

11-

12Grąžinti pirkimo procedūras į iki pažeidimo buvusią stadiją;

13-

14Priteisti iš atsakovės UAB „Prienų vandenys“ ieškovo UAB „INTI“ naudai žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Nurodė, kad perkančioji organizacija 2017 m. kovo 6 d. raštu Nr. 79 „Dėl kvalifikacinės atrankos vertinimo“ (CVP IS pranešimas Nr. ( - )), pranešė tiekėjui, kad atlikus konkurso dalyvių kvalifikacinės atrankos vertinimą, nustatyti dalyvių kvalifikacinės atrankos balai ir nustatyta kvalifikacinės atrankos eilė. Pirmojoje pirkimo dalyje tiekėjas UAB „INTI“ surinko ( - ) balo ir užėmė 5 vietą; antrojoje pirkimo dalyje tiekėjas UAB „INTI“ surinko ( - ) balo ir užėmė 4 vietą; trečiojoje pirkimo dalyje tiekėjas UAB „INTI“ surinko ( - ) balo ir užėmė 4 vietą. Kitų konkurse dalyvių pavadinimai rašte nebuvo nurodyti. Tiekėjas UAB „INTI“ 2017 m. kovo 15 d. prašymu kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas pateikti detalius kvalifikacinės atrankos kriterijų skaičiavimus pagal atskiras pirkimo dalis. Perkančioji organizacija 2017 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 146 „Dėl informacijos apie kvalifikacinę atranką “ per CVP IS sistemą pateikė tiekėjo UAB „INTI“ kriterijų santykines reikšmes, tačiau papildomai informavo tiekėją, jog vadovaujantis VPĮ 41 straipsnio 5 dalimi daugiau informacijos apie atliktą kvalifikacinės atrankos vertinimą, tiekėjui suteikiama nebus. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, jog pirkimo dokumentų I skyriaus 13.10 p. nurodyta, kad ,,Atlikusi kvalifikacinę atranką komisija neskelbia tiekėjams kitų tiekėjų paraiškose nurodytų kvalifikacijos reikšmių ir tokią informaciją laiko konfidencialia“. Atitinkamai, kaip matyti iš 2017-03-06 rašto Nr. 79, perkančioji organizacija neišviešino konkurse dalyvavusių tiekėjų pavadinimų ir neišviešino informacijos apie konkurso nugalėtoją. Tiekėjas UAB „INTI“ kreipėsi į atsakovą su 2017 m. balandžio 28 d. pretenzija dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, kuria reikalavo perkančiąją organizaciją panaikinti 2017 m. balandžio 21d. sprendimą ir inter alia pateikti tiekėjui UAB „INTI“ konkurso dalyvių pavadinimus bei konkurso dalyvių kvalifikacinių atrankos kriterijų reikšmes kiekvienai pirkimo daliai. Perkančioji organizacija sprendimu, įformintu 2017 d. gegužės 4 d. raštu Nr. 170 „Dėl atsakymo į pretenziją“, iš dalies tenkino tiekėjo 2017 m. balandžio 28 d. pretenziją, nurodė kokius kvalifikacinės atrankos balus kiekvienoje pirkimo dalyje dalyviai gavo, tačiau neatskleidė šių dalyvių pavadinimų. Dalyviui UAB „INTI“ nebuvo leista susipažinti su esmine konkurso procedūrų informacija, užkertant kelią tiekėjui įgyvendinti savo teises bei apginti savo galimai pažeistus interesus. Atsakovas naudojasi savo dominuojančia padėtimi, piktnaudžiauja įstatymo normomis ir siekia nuslėpti konkurso procedūrų detales, galimai siekdamas nuslėpti savo priimtų sprendimų neteisėtumą. Perkančioji organizacija, siekdama nuslėpti konkurse dalyvavusių tiekėjų pavadinimus, turėtų įrodyti šios informacijos konfidencialumą aukščiau pateiktais pagrindais. Iki šio momento, perkančioji organizacija nėra pateikusi jokių tokios informacijos konfidencialumo įrodymų. Tiekėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl konkurse dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacinės atrankos įvertinimo rezultatų, šis turi teisę apskųsti tokį perkančiosios organizacijos sprendimą. Tačiau, norint pasinaudoti tokia teise, tiekėjas turi būti supažindintas su tam tikra informacija, šiuo atveju - konkurso dalyvių pavadinimais, pilnais kvalifikacinės atrankos rezultatais ir dalyvių kvalifikaciją įrodančiais dokumentais. Kadangi vykdant ribotą konkursą tiekėjų vertinimas vyksta dvejais etapais, jau po pirmojo etapo (kvalifikacinės atrankos) tiekėjams turi būti leista susipažinti su kitų konkurso dalyvių pasiūlymų dokumentais, susijusiais su atlikta kvalifikacine atranka.

173.

18Dublike nurodė, kad peržiūros procedūros principas suponuoja efektyvių perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti. Tiekėjas siekia atlikti dalyvių vertinimo procedūros patikrinimą, todėl jam būtina žinoti, kokie dalyviai iš viso dalyvavo konkurse ir kokie dalyviai buvo vertinami. Vien dalyvių pavadinimų žinojimas suteikia tiekėjui galimybę įvertinti, ar toks dalyvis iš viso turi technines galimybes dalyvauti konkurse. Konkurso dalyvių pavadinimai yra esminė informacija, siekiant pasinaudoti perkančiosios organizacijos atliekamų procedūrų peržiūros teise. Perkančioji organizacija atsisako išduoti ir bet kokią informaciją, susijusią su konkurse dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais, kvalifikacija, technine specifikacija ar ekonominiu naudingumu. Neviešinant konkurso dalyvių pavadinimų, perkančioji organizacija gali nekliudomai pateikinėti bet kokio asmens dokumentus, teigdama, jog šis yra konkurso laimėtojas. VPĮ yra aiški ir imperatyvi norma, įpareigojanti visas perkančias organizacijas išviešinti pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimą. Ši teisinė taisyklė privaloma visoms perkančiosioms organizacijoms. Atsakovas nepagrįstai taiko ne teisinės taisyklės analogiją, o išimties iš teisinės taisyklės analogiją. Konkurso baigtimi suinteresuotiems dalyviams suteikiama perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų peržiūros teisė, o šie privalo supažindinti su esminiais konkurso procedūrų metu priimtais sprendimais. Bet koks informacijos neatskleidimas dalyviams, tiekėjas ar net pirkimuose nedalyvaujantiems asmenims, gali būti vertinamas kaip skaidrumo principo pažeidimas. Įstatyme aiškiai apibrėžti sąvokos paraiška ir pasiūlymas. Nors šios sąvokos ir atskiros, tačiau tai nereiškia, kad viena sąvoka negali patekti į kitos apimtį. Viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

19II.

20Atsakovės procesinių dokumentų esmė

214.

22Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas visiškai nepagrindžia, kaip tiekėjų pavadinimų nežinojimas pažeidžia tiekėjo teises ir užkerta kelią savo teises įgyvendinti. Tai, jog šis ieškovo ieškinys priimtas tik parodo, kad tiekėjui nėra užkirsta teisė ginti savo galimai pažeistus interesus ir nežinant kitų tiekėjų pavadinimų. VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 2 punkte aiškiai nurodyta, kad perkančioji organizacija nurodytą informaciją turi pateikti dalyviui (ne kandidatui), kurio pasiūlymas nebuvo atmestas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepateikė pasiūlymo, jis neįgijo teisės susipažinti su VPĮ 41 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta informacija, nes nebuvo tapęs dalyviu. Informacijos neviešinimo pagrindas buvo aiškiai išdėstytas atsakyme į ieškovo pretenziją. Pažymėjo, kad vien kitų tiekėjų pavadinimų sužinojimas nelemia ir negali lemti jų neva žemesnio kvalifikacinės atrankos įvertinimo. Ieškovas negalės ginti savo neva pažeistų interesų remdamasis vien kitų kandidatų pavadinimais, t. y. kandidato pavadinimas nesuponuoja žemesnio kvalifikacinės atrankos įvertinimo. Ieškovas pretenzijoje prašė nurodyti dalyvavusių tiekėjų pavadinimus, surinktų balų ir kvalifikacinių atrankos kriterijų reikšmes kiekvienai pirkimo daliai. Atsakovas ieškovui pateikė surinktų balų ir kvalifikacinių atrankos kriterijų reikšmes kiekvienai pirkimo daliai. Pažymėjo, kad nėra aišku, ką ieškovas laiko pilnais kvalifikacinės atrankos rezultatais. Ieškovas nei prašyme, nei pretenzijoje neprašė pateikti dalyvių kvalifikaciją įrodančių dokumentų. Ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami pretenzijoje, todėl ši ieškinio dalis nenagrinėtina. Ieškovas nepateikė jokių kitų argumentų, kuriais pagrįstų, jog, šiuo atveju, įstatymo analogija negalima, o atsakovas atsakyme į pretenziją nurodė aiškų pagrindimą, kodėl, šiuo atveju, įstatymo analogija turėtų būti taikoma. Pažymėjo, kad būtent aiškinant sistemiškai galima pastebėti, kad tam tikrais atvejais VPĮ vartojama sąvoka „paraiška“, kitais atvejais „pasiūlymas“, o dar kitais atvejais „paraiška ar pasiūlymas“, kas leidžia manyti, jog sąvokos paraiška ir pasiūlymas yra atskiros. Be to, jei į sąvokos „pasiūlymas“ turinį įeitų sąvoka „paraiška“, sąvoka „paraiška“ apskritai taptų nereikalinga, nes viską būtų galima apibrėžti viena sąvoka „pasiūlymas“.

235.

24Triplike nurodė, kad VPĮ 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog dalyvis yra pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o tiekėjo prašymo metu pirkime nebuvo tiekėjų, pateikusių pasiūlymus. VPĮ nėra aiškiai nurodyta, kad tiekėjams turi būti pateikiama informacija apie paraiškas pateikusių dalyvių pavadinimus. Racionalaus lėšų panaudojimo principas laikomas labiau ginamu principu nei skaidrumo principas. Tiekėjų pavadinimų neatskleidimas gali būti pateisinamas, siekiant užkirsti kelią nesąžiningai tiekėjų konkurencijai, kuri gali sąlygoti neracionalų lėšų panaudojimą. VPĮ nustatyti tam tikri atvejai, kuomet tiekėjai neturi teisės sužinoti informacijos apie kitus pirkimu suinteresuotus tiekėjus. Paraiškos ir pasiūlymo sąvokos yra skirtingos ir pasiūlymo sąvoka neapima paraiškos sąvokos.

25III.

26Viešųjų pirkimų tarnybos išvada

276.

28Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad perkančioji organizacija atlieka supaprastintą ribotą konkursą. Pirkimas riboto konkurso būdu atliekamas dviem etapais, t. y. 1) atliekama kvalifikuotų teikėjų atranka <...> ir kviečiami atrinkti kandidatai pateikti pasiūlymus; 2) atrinktų tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas. Tiekėjų informavimą apie pirkimo procedūrų rezultatus reglamentuoja VPĮ 41 straipsnio 1 dalis. VPĮ 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kokio turinio informaciją turi pateikti perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis, o dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas, santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus <...>. Pažymėjo, kad atsakovas tinkamai vadovavosi pirkimo sąlygų 13.10 p. nustatančiu, jog atlikusi kvalifikacinę atranką komisija neskelbia tiekėjams kitų tiekėjų paraiškose nurodytų kvalifikacijos reikšmių ir tokią informaciją laiko konfidencialia. Tai atitinka VPĮ nuostatą, kad kandidatas turi teisę gauti prašomą informaciją, bet tik apie save. VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kas gali susipažinti su detalia informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu.

29Ieškinys atmestinas.

30IV.

31Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

327.

33Atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie supaprastinto riboto konkurso būdu vykdomą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ pirkimą (pirkimo Nr. 287831). Pirkimas išskaidytas į tris atskiras pirkimo dalis.

348.

35Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 6 d. raštu Nr. 79 „Dėl kvalifikacinės atrankos vertinimo“ (CVP IS pranešimas Nr. 5003583), pranešė UAB ,,INTI“, kad atlikus konkurso dalyvių kvalifikacinės atrankos vertinimą nustatyti dalyvių kvalifikacinės atrankos balai ir nustatyta kvalifikacinės atrankos eilė. Pirmojoje pirkimo dalyje tiekėjas UAB „INTI“ surinko ( - ) balo ir užėmė 5 vietą; antrojoje pirkimo dalyje tiekėjas UAB „INTI“ surinko ( - ) balo ir užėmė 4 vietą; trečiojoje pirkimo dalyje tiekėjas UAB „INTI“ surinko ( - ) balo ir užėmė 4 vietą.

369.

37Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 16 d. raštu Nr. 105 informavo UAB ,,INTI“, kad pirkimo procedūros sustabdytos, į pateiktą prašymą dėl detalių kvalifikacinės atrankos kriterijų skaičiavimo bus atsakyta, kai pirkimo procedūros bus atnaujintos.

3810.

39Perkančioji organizacija 2017 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 146 „Dėl informacijos apie kvalifikacinę atranką “ per CVP IS sistemą pateikė tiekėjo UAB „INTI“ kriterijų santykines reikšmes, tačiau papildomai informavo tiekėją, jog vadovaujantis VPĮ 41 straipsnio 5 dalimi daugiau informacijos apie atliktą kvalifikacinės atrankos vertinimą tiekėjui suteikiama nebus. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, jog Pirkimo dokumentų I skyriaus 13.10 p. nurodyta, kad atlikusi kvalifikacinę atranką komisija neskelbia tiekėjams kitų tiekėjų paraiškose nurodytų kvalifikacijos reikšmių ir tokią informaciją laiko konfidencialia.

4011.

41Tiekėjas UAB „INTI“ kreipėsi į atsakovą su 2017 m. balandžio 28 d. pretenzija dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, kuria reikalavo perkančiąją organizaciją panaikinti 2017 m. balandžio 21 d. sprendimą ir inter alia pateikti tiekėjui UAB „INTI“ konkurso dalyvių pavadinimus bei konkurso dalyvių kvalifikacinių atrankos kriterijų reikšmes kiekvienai pirkimo daliai.

4212.

43Perkančioji organizacija sprendimu, įformintu 2017 d. gegužės 4 d. raštu Nr. 170 „Dėl atsakymo į pretenziją“, iš dalies tenkino tiekėjo UAB ,,INTI“ 2017 m. balandžio 28 d. pretenziją, nurodė duomenis apie kandidatų surinktų kvalifikacinės atrankos balų skaičių, tačiau neatskleidė šių dalyvių pavadinimų.

44V.

45Teisiniai argumentai ir išvados

4613.

47Kaip minėta, atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie supaprastinto riboto konkurso būdu vykdomą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ pirkimą (pirkimo Nr. 287831). Pirkimas išskaidytas į tris atskiras pirkimo dalis.

4814.

49Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnyje, nustatančiame supaprastintų pirkimų atlikimo tvarką, reglamentuota, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles (2 d.). Šiuo metu galiojančios UAB „Prienų vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės yra patvirtintos UAB ,,Prienų vandenys“ 2015 m. spalio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 20G.

5015.

51Tiek VPĮ, tiek perkančiosios organizacijos patvirtintose taisyklėse yra apibrėžiama supaprastinto riboto konkurso sąvoka – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai. Supaprastinti riboti viešieji pirkimai yra vykdomi dviem etapais: pirmame etape atliekama kvalifikuotų tiekėjų atranka, t. y. paskelbiama apie viešąjį pirkimą, gaunamos tiekėjų paraiškos, atliekama kandidatų atranka (įvertindama jų kvalifikacija ir nustatoma eilė) ir atrinkti kandidatai kviečiami pateikti pasiūlymus; antrasis etapas yra atrinktų tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas.

5216.

53Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kokius dokumentus konkurse dalyvaujantis subjektas turi pateikti kartu su paraiška. 13.1 p. nurodyta, kokius tiekėjų kvalifikacijos vertinimo veiksmus turi atlikti komisija, t. y. komisija patikrina, ar tiekėjas paraiškoje pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie kvalifikaciją ir įvertinti, ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus (13.1.1.p.); įvertina, ar pateikta paraiška atitinka jai keliamus reikalavimus (13.1.2. p.); vykdo kvalifikacinę atranką pagal pirkimo sąlygose nurodytus atrankos kriterijus. Lyginama ir vertinama tik tų tiekėjų kvalifikaciją, kuri pripažinti atitinkančiais minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių (13.1.3 p.). 13.5 p. pažymėti kvalifikacinės atrankos kriterijai; 13.6 p. numatyta kvalifikacinės atrankos tvarka, pagal kokią formulę apskaičiuojamas kiekvieno kandidato kvalifikacinis kriterijus ir kt. ir nustatomas kandidatų eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka <...>. Pasiūlymus kviečiami teikti 3 tiekėjai, kurie surinko aukščiausią kvalifikacinės atrankos įvertinimą <...> (13.9 p.). 13.10 p. pažymėta, kad atlikusi kvalifikacinę atranką komisija neskelbia tiekėjams kitų tiekėjų paraiškose nurodytų kvalifikacijos reikšmių ir tokią informaciją laiko konfidencialia. Taigi, pirkimo sąlygose buvo aiškiai numatyta kandidatų paraiškų pateikimo tvarka ir jų vertinimo konfidencialumo kriterijus. 13.10 p. sąlyga nėra nuginčyta, kas reiškia, kad ja perkančioji organizacija gali remtis, ir, kaip šiuo atveju, įvertinusi tiekėjų kvalifikacinius duomenis, siekdama išvengti galimos nesąžiningos konkurencijos, neskelbė kandidatų pavadinimų, tik nurodydama, kandidatų kvalifikacinius kriterijus.

5417.

55UAB „Prienų vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nėra numatyta informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus tvarka, todėl vadovaujamasi VPĮ nuostatomis.

5618.

57Viešųjų pirkimų įstatymas 41 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. VPĮ 41 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 1) kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis; 2) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; 3) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, tarp jų ir nurodytas šio įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. Taigi, nurodytoje nuostatoje reglamentuota, kokioje viešųjų pirkimų stadijoje, kokiam subjektui, kokie viešųjų pirkimų procedūrų dokumentai teiktini.

5819.

59VPĮ 2 straipsnio 11 punkte apibrėžta, kad kandidatas – tai tiekėjas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse, derybose ar konkurenciniame dialoge. VPĮ 2 straipsnio 5 punkte numatyta, kad dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Taigi paraiškų teikimo ir jų vertinimo stadijoje tiekėjas laikomas kandidatu. Perkančioji organizacija, įvertinusi kandidatų kvalifikacinius atrankos kriterijus, nustačiusi jų eilę, pakviečia ne mažiau kaip 3 kandidatus pateikti pasiūlymus. Taigi, kandidatai, kuriuos perkančioji organizacija pakviečia teikti pasiūlymus ir kurie šią teisę įgyvendina, t. y. dalyvauja pasiūlymų teikimo stadijoje, – yra laikomi viešųjų pirkimų dalyviais. Kadangi, šiuo atveju, perkančioji organizacija, nustačiusi kandidatų eilę, nepakvietė ieškovės pateikti pasiūlymo (pasiūlyta aukštesnėje eilėje pirmiems trims kandidatams), laikytina, kad ieškovė šiuose viešuosiuose pirkimuose įgijo tik kandidatės statusą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad įstatymo nuostatose nėra aiškiai numatyta, kad turi būti pateikiama informacija apie paraiškas pateikusius asmenis, į ieškovės šiuose pirkimuose įgytą statusą, t. y. kandidatės, ji pagal įstatymo nuostatas gali gauti duomenis tik apie save (apie jos kandidatūros atmetimo priežastis).

6020.

61VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymais gali tik viešojo pirkimo konkurso dalyviai. Ieškovė, vadovaudamasi VPĮ 31 straipsnio 6 dalimi, ieškinyje pažymėjo, kad vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje, dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir kt. Laiko, kad vadovaujantis nurodyta nuostata, turėjo būti leista susipažinti su esmine tokio pasiūlymo informacija ir svarbiausia su tiekėjų pavadinimais. Tačiau su nurodytu ieškovo ieškinio argumentu sutikti nėra pagrindo, kadangi nurodyta norma taikytina konkurso dalyviams, pateikusiems pasiūlymus. Pasiūlymas – tai tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas (VPĮ 2 str. 19 p.). Kaip nurodo pati ieškovė, pasiūlymas yra visi konkurse dalyvaujančio ar norinčio dalyvauti asmens pateikti dokumentai, be kita ko ir kandidato paraiška, o dalyvis – siekiantis dalyvauti konkurse ir bet kokius dokumentus pateikęs asmuo. Ieškovė, kaip kandidatė, nepateko į pasiūlymų teikimo ir vertinimo stadiją (buvo atlikta tik ieškovo paraiškos vertinimas), todėl perkančioji organizacija neturi pareigos jai teikti informacijos, susijusios su viešuosiuose pirkimuose dalyvavusiais dalyviais, jų kvalifikacija ir kitais dalyvių pasiūlymų aspektais. Be to, atsižvelgiant į ribotų viešųjų pirkimų ypatumus, tiekėjai, žinodami pirkimu suinteresuotus subjektus, galėtų tarpusavyje derinti veiksmus, t. y. konkuruoti nesąžiningai. Todėl, siekiant išvengti nesąžiningos tiekėjų konkurencijos, o tuo pačiu galimai ir neracionalaus lėšų panaudojimo, perkančiosios organizacijos gali nenurodyti kandidatų pavadinimų ir dėl nurodytos priežasties.

6221.

63Tuo tarpu susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tik Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys (VPĮ 41 str. 5 d.). Tai baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija, o tai suponuoja išvadą, kad nei tiekėjai, nei kiti asmenys nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą. Pažymėtina, jog tokios pozicijos yra laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013, 2015 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-735-236/2015; 2016 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-642-302/2016).

6422.

65Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovei buvo pateiktas 2017-03-06 sprendimas Nr. 79 ,,Dėl kvalifikacinės atrankos vertinimo“, kuriame nurodyta, kokio pirkimo dalyje, kokią vietą ieškovė užėmė, t. y. nebuvo nurodyti kitų kandidatų pavadinimai, kad matytųsi, koks konkrečiai kandidatas ir kiek balų gavo. UAB ,,Prienų vandenys“ 2017-04-21 pateikė papildomą informaciją, nurodydama informaciją apie ieškovės kvalifikacinės atrankos kriterijaus santykines reikšmes. Tenkindama ieškovės pretenziją iš dalies, atsakovė 2017-05-04 rašte Nr. 170 nurodė kitų paraiškas teikusių kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmes (t. y. pagal kokius kriterijus buvo vertinami kiti kandidatai, tik nenurodė kitų kandidatų konkrečių pavadinimų). Taigi, teismo vertinimu, ieškovei, kaip viešųjų pirkimų kandidatei (ne dalyviui), buvo pateikta pakankamai duomenų apie kvalifikacinės atrankos balus ir perkančioji organizacija išsamesnės informacijos ieškovei apie viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus, kandidatų paraiškose pateiktus kvalifikacinius duomenis ir dalyvių pasiūlymus pareigos teikti neturėjo. Vien tai, kad prie ieškovei pateiktų balų nėra nurodytas konkretus kandidato pavadinimas, o kandidatas tik įvardijamas Nr. 1, Nr. 2 ir t. t. nereiškia, kad viešieji pirkimai vyko neskaidriai.

6623.

67Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė, nenurodydama tiekėjų pavadinimų ir kurią vietą jis užima kandidatų eilėje, perkančioji organizacija gali nekliudomai pateikinėti bet kokio asmens dokumentus, teigdama, kad tai laimėtojas, tačiau teismo vertinimu, tokie ieškovės teiginiai iš esmės deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais.

6824.

69Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo spręsti, jog atsakovė, vykdydama viešojo pirkimo procedūras, pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančias nuostatas dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą.

7025.

71Kiti ieškovės argumentai nesvarstytini, nes nesusiję su pretenzijoje pareikštais reikalavimais ir neturintys reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

72Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

73Ieškinį atmesti.

74Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „INTI“ kreipėsi į teismą prašydama:... 7. -... 8. Panaikinti atsakovės UAB ,,Prienų vandenys“ sprendimą, įformintą 2017 m.... 9. -... 10. Panaikinti atsakovės UAB ,,Prienų vandenys“ sprendimą, įformintą 2017 m.... 11. -... 12. Grąžinti pirkimo procedūras į iki pažeidimo buvusią stadiją;... 13. -... 14. Priteisti iš atsakovės UAB „Prienų vandenys“ ieškovo UAB „INTI“... 15. 2.... 16. Nurodė, kad perkančioji organizacija 2017 m. kovo 6 d. raštu Nr. 79 „Dėl... 17. 3.... 18. Dublike nurodė, kad peržiūros procedūros principas suponuoja efektyvių... 19. II.... 20. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 21. 4.... 22. Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 23. 5.... 24. Triplike nurodė, kad VPĮ 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog dalyvis yra... 25. III.... 26. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada... 27. 6.... 28. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad perkančioji organizacija atlieka... 29. Ieškinys atmestinas.... 30. IV.... 31. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 32. 7.... 33. Atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė... 34. 8.... 35. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 6 d. raštu Nr. 79 „Dėl... 36. 9.... 37. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 16 d. raštu Nr. 105 informavo UAB... 38. 10.... 39. Perkančioji organizacija 2017 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 146 „Dėl... 40. 11.... 41. Tiekėjas UAB „INTI“ kreipėsi į atsakovą su 2017 m. balandžio 28 d.... 42. 12.... 43. Perkančioji organizacija sprendimu, įformintu 2017 d. gegužės 4 d. raštu... 44. V.... 45. Teisiniai argumentai ir išvados... 46. 13.... 47. Kaip minėta, atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje... 48. 14.... 49. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnyje, nustatančiame supaprastintų... 50. 15.... 51. Tiek VPĮ, tiek perkančiosios organizacijos patvirtintose taisyklėse yra... 52. 16.... 53. Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kokius dokumentus konkurse dalyvaujantis... 54. 17.... 55. UAB „Prienų vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nėra... 56. 18.... 57. Viešųjų pirkimų įstatymas 41 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad... 58. 19.... 59. VPĮ 2 straipsnio 11 punkte apibrėžta, kad kandidatas – tai tiekėjas,... 60. 20.... 61. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad susipažinti su kitų pirkimo... 62. 21.... 63. Tuo tarpu susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu,... 64. 22.... 65. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovei buvo pateiktas 2017-03-06 sprendimas... 66. 23.... 67. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė, nenurodydama tiekėjų pavadinimų ir... 68. 24.... 69. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo spręsti,... 70. 25.... 71. Kiti ieškovės argumentai nesvarstytini, nes nesusiję su pretenzijoje... 72. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,... 73. Ieškinį atmesti.... 74. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...