Byla e2A-735-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SUPERTURAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3706-553/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SUPERTURAS“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „SUPERTURAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, prašydamas panaikinti supaprastinto atviro konkurso „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 157758) komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą atmesti UAB „SUPERTURAS“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, ir sprendimus tiekėjų UAB „Saitas“ (154,55 Eur (533,62 Lt)), UAB „Baltic Clipper“ (166,18 Eur (573,79 Lt)), UAB „ZIP travel“ (167,46 Eur (578,21 Lt)), UAB Baltijos kelionių agentūra (168,95 Eur (583,35 Lt)), UAB „Boutique travel“ (170,30 Eur (588,02 Lt)), UAB „BPC Travel“ (170,38 Eur (588,30 Lt)) ir UAB „Delta“ turizmo centro (170,40 Eur (588,34 Lt)) kvalifikaciją bei pasiūlymus pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus; išreikalauti iš atsakovo visus viešojo pirkimo komisijos sprendimus viešajame pirkime Nr. 157758, paslaugų tiekėjų UAB „Saitas“ (154,55 Eur (533,62 Lt)), UAB „Baltic Clipper“ (166,18 Eur (573,79 Lt)), UAB „ZIP travel“ (167,46 Eur (578,21 Lt)), UAB Baltijos kelionių agentūra (168,95 Eur (583,35 Lt)), UAB „Boutique travel“ (170,30 Eur (588,02 Lt)), UAB „BPC Travel“ (170,38 Eur (588,30 Lt)) ir UAB „Delta“ turizmo centro (170,40 Eur (588,34 Lt)) užpildytų neužtušuotų pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo, paslaugų su visais prie pasiūlymų pridėtais dokumentais kopijas; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ supaprastinto atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 157758). Ieškovo teigimu, ieškovas pateikė pasiūlymą, atitinkantį konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau 2014 m. gruodžio 18 d. atsakovas informavo ieškovą apie ieškovo pasiūlymo atmetimą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų III dalies 3.1 papunkčio 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkto reikalavimo (toliau taip pat ir konkurso sąlygų 2 lentelės 1 punktas), t. y. kad tiekėjo veiklos pajamų vidurkis per pastaruosius 3 metus nesiekia 3 000 000 Lt.

6Ieškovas taip pat nurodė, jog 2014 m. gruodžio 30 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2015 m. sausio 7 d. atmetė kaip nepagrįstą. Atsakovas pretenzijos atmetimą motyvavo tuo, kad ieškovas nepateikė išsamių duomenų, įrodančių, jog atitinka konkurso sąlygų III dalies 3.1 papunkčio 2 lentelės 1 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo. Ieškovo teigimu, atsakovas privalėjo įsitikinti, ar tiekėjas UAB „SUPERTURAS“ yra pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, tuo tarpu, atsakovas tik formaliais pagrindais nusprendė, kad tiekėjas neatitiko konkurso sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkto reikalavimo.

7Ieškovas pažymėjo, kad naudojosi buhalterinės apskaitos sistemą DEBETAS, pagal kurį buhalteriniame pakete pajamomis pripažįstama tiktai marža, paslaugų savikaina neįeina į pajamas, nors tos piniginės lėšos realiai buvo gautos. Jeigu tiekėjas UAB „SUPERTURAS“ taikytų kitą apskaitos vedimo metodą, pastarasis atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, nors realiai visos tiekėjo veiklos pajamos per pastaruosius trejus metus ir nepasikeistų.

8Ieškovas 2015 m. sausio 8 d. pakartotiniu prašymu prašė atsakovo pateikti informaciją apie atsakovo iki nurodytos dienos priimtus visus sprendimus dėl kitų tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikimo/neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams bei minėtų atsakovo sprendimų kopijas. Atsakovas atsisakė leisti ieškovui susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais (VPĮ 41 str. 5 d.). Ieškovas 2015 m. sausio 14 d. pateikė pretenziją dėl tiekėjų pasiūlymų pripažinimo atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimams, kurią atsakovas 2015 m. sausio 20 d. atmetė kaip nepagrįstą.

9Ieškovas nurodė, kad atsakovas iki šiol nesupažindino su sprendimais dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos bei pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškovo teigimu, tokiems sprendimams esant priimtiems, perkančioji organizacija galimai neteisėtai konstatavo ir laikė, kad tiekėjų UAB „Saitas“ (533,62 Lt), UAB „Baltic Clipper“ (573,79 Lt), UAB „ZIP travel“ (578,21 Lt), UAB „Baltijos kelionių agentūra“ (583,35 Lt), UAB „Boutique travel“ (588,02 Lt), UAB „BPC Travel“ (588,30 Lt) ir UAB „Delta“ turizmo centro (588,34 Lt) kvalifikacija ir pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškovas nurodė, kad iš atsakovo siekė gauti atitinkamus raštus, kuriais informuojami tiekėjai dėl pastarųjų kvalifikacijos ir/ar pasiūlymų atitikimo/neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, tačiau atsakovas šių reikalavimų neįvykdė. Ieškovo vertinimu, perkančioji organizacija priėmė neadekvačius, neproporcingus konkurso sąlygų reikalavimams, pirkimo objektui bei viešųjų pirkimų tikslams sprendimus aukščiau nurodytų tiekėjų kvalifikaciją bei pasiūlymus pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimams, todėl šie sprendimai taip pat yra naikintini.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, įvertinęs ieškovo pateiktus patikslintus duomenis apie kvalifikaciją nustatė, kad iš ieškovo pateiktų atitinkamų ataskaitinių laikotarpių pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad ieškovo veiklos (pardavimo) pajamų vidurkis per pastaruosius 3 finansinius metus yra 418 816 Lt ir nesiekė reikalaujamų 3 000 000 Lt. Atsakovas ieškovo pateiktos paties parengtos pažymos apie vidutines metines veiklos, susijusios su kelionių organizavimo paslaugų teikimu, pajamas per 3 metus, nelaikė dokumentu įrodančiu, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Atsakovo teigimu, ieškovo pasiūlymas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 2 lentelės 1 punkto kvalifikacijos reikalavimo, buvo atmestas įvertinus visus ieškovo kvalifikacijos tikrinimui pateiktus duomenis, laikantis konkurso sąlygose bei VPĮ nuostatose nustatytų reikalavimų, taip pat atsižvelgiant į kitus pirkimui reikšmingus dokumentus.

11Atsakovo teigimu, ieškovas nedetalizavo, kokiais konkrečiai veiksmais ir kokias konkrečiai procedūras atsakovas pažeidė.

12Atsakovas nurodė, kad ieškovą informavo apie perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 2 lentelės 1 punkto kvalifikacijos reikalavimo, tačiau galiojantys teisės aktai nenustato perkančiajai organizacijai pareigos informuoti ieškovą apie kitų tiekėjų kvalifikacijos vertinimą. Ieškovas susipažino su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Be to, perkančioji organizacija pareigos neturi pateikti kitą ieškovo prašomą informaciją, susijusią su kitų tiekėjų kvalifikacijos vertinimu.

13Atsakovas pažymėjo, kad nėra užbaigęs dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūros ir nėra sudaręs pasiūlymų eilės bei nėra nustatęs laimėjusio pasiūlymo. Atsakovo vertinimu, nėra pagrindo abejoti atsakovo priimtų sprendimų pripažinti kitų tiekėjų kvalifikaciją atitinkančią konkurso sąlygų reikalavimams teisėtumu ir juos panaikinti. Be to, dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūros nėra užbaigtos, nėra priimta sprendimų, kuriuos ginčija ieškovas.

14Ieškovas 2015 m. vasario 10 d. pateikė prašymą leisti susipažinti su atsakovo pateiktais į bylą dokumentais. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „SUPERTURAS“ prašymą dėl leidimo susipažinti su dokumentais tenkinti iš dalies ir leido ieškovui susipažinti su Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų sutartimi ir jos vėlesniais susitarimais, išskyrus sutarties priedus, bei su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bendrosios viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolais 2015 m. sausio 20 d. Nr. (31.3-12)-13; 2015 m. sausio 15 d. Nr. (31.3-12)-8; 2015 m. sausio 13 d. Nr. (31.3-12)-6; 2015 m. sausio 9 d. Nr.(31.3-12)-5; 2015 m. sausio 7 d. Nr. (31.3-12)-4; 2014 m. gruodžio 31 d. Nr. (31.3-12)-392; 2014 m. gruodžio 8 d. Nr. (31.3-12)-381; 2014 m. lapkričio 18 d. Nr. (31.3-12)-370.

15Ieškovas 2015 m. vasario 27 d. pateikė pakartotinį prašymą dėl dokumentų išreikalavimo, bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir ekspertizės skyrimo, siekiant nustatyti, ar kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytos aviabilietų kainos galiojo konkrečiomis juose nurodytomis datomis.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „SUPERTURAS“ ieškinio netenkinti.

18Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir prieinamos visiems potencialiems tiekėjams, todėl darė išvadą, jog ieškovui buvo sudarytos vienodos sąlygos, užtikrinančios jo teisę susipažinti su pirkimo sąlygomis, išsiaiškinti jų turinį, gauti perkančiosios organizacijos paaiškinimus, o nesutinkant su kuriomis nors jų – ginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu, ieškovas tokiomis teisėmis nesinaudojo ir pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, tokiu būdu patvirtindamas, kad su visomis pirkimo sąlygomis sutiko.

19Teismas pažymėjo, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų kasacinis teismas, nagrinėdamas reikalavimo tiekėjų kvalifikacijai taikymo teisėtumą, sprendė, ar perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, de facto nesuteikėšiam reikalavimui reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009).

20Teismas nurodė, kad ieškovas, vykstant pirkimo procedūroms, pirkimų sąlygų 2 lentelės, numatančios ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, 1 punkto teisėtumo neginčijo, o teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, pagrindo šių pirkimo sąlygų teisėtumą vertinti viešojo intereso apsaugos tikslu, nenustatė. Ieškovui, kaip juridiniam asmeniu ir profesionaliam verslininkui, nuolat dalyvaujančiam panašaus pobūdžio konkursuose, yra keliami didesnio atsakingumo reikalavimai, todėl jo neveikimo rizika pirkimo sąlygų 2 lentelės, numatančios ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, 1 punkto reikalavimų teisėtumo bei šio reikalavimo turinio išsiaiškinimo aspektu tenka jam pačiam.

21Teismas pažymėjo, kad atsakovas, nustatydamas, kad nagrinėjamam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti pastarųjų 3 finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitų skaitmenines kopijas, vadovavosi Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 su vėlesniais pakeitimais. Teismas, vertindamas atsakovo veiksmų teisėtumą, sprendė, jog yra aktualu ištirti ir nustatyti, ar ieškovo pateikti duomenys ir juos pagrindžiantys įrodymai apie jo vidutines metines visos veiklos pajamas, patvirtina ar paneigia ieškovo atitiktį pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 punkte numatytiems reikalavimams.

22Teismas nurodė, kad šalys neginčijo aplinkybių, jog ieškovas minėtus duomenis įrodinėjo UAB „SUPERTURAS“ paruošta pažyma (t. 1, b. l. 32), o perkančioji organizacija vadovavosi išsireikalautų pastarųjų trejų metų bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitų duomenimis (t. 1, b. l. 34-35). Kadangi atsakovas pirkimo sąlygose nustatė, kad šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti pastarųjų 3 finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitų skaitmenines kopijas, teismas sprendė, jog atsakovas pagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti pelno (nuostolių) ataskaitas ir šio tiekėjo atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams vertino dokumentų, nurodytų privalomais atitinkamai aplinkybei pagrįsti pirkimo sąlygose, pagrindu.

23Teismas, ištyręs nurodytus rašytinius įrodymus, nustatė, kad UAB „SUPERTURAS“ per 2011 metus gavo 353 711 Lt pardavimo pajamų, per 2012 metus – 514 959 Lt pardavimo pajamų ir per 2013 metus – 387 779 Lt pardavimo pajamų, t. y. kad pajamų vidurkis per pastaruosius trejus finansinius metus yra 418 816 Lt. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas sprendė, jog atsakovas tinkamai įvertino ieškovo kvalifikacijos atitikti pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 punkto aspektu. Kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių pirkimo dokumentuose numatytų kvalifikacijos reikalavimų, atsakovas privalėjo ieškovo pasiūlymą atmesti (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d., pirkimo sąlygų 9.7.1 p.).

24Teismas pažymėjo, kad ieškovas nei reikšdamas pretenziją perkančiajai organizacijai, nei kreipdamasis į teismą su ieškiniu nepateikė įrodymų, kad dėl bendrovėje taikomos buhalterinės apskaitos sistemos DEBETAS pelno (nuostolių) ataskaitoje pagrįstai atsispindi tik marža ir kad vidutinės metinės visos veiklos pajamos yra kitokio dydžio nei užfiksuota bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentuose. Tuo tarpu, atsakovas atsakydamas į ieškovo pretenziją išnagrinėjo visus klausimus, susijusius su pelno (nuostolių) ataskaitoje atvaizduojamais duomenimis. Nors atsakovas nesutikimą su ieškovo pozicija atsakyme į pretenziją motyvavo, tame tarpe ir remdamasi konsultacijomis su Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Audito ir apskaitos tarnybos specialistais, tačiau ieškovas teismui nepateikė jokių priešingų įrodymų, kurie sudarytų pagrindą abejoti perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumu ar suponuotų specialiųjų žinių poreikį nagrinėjamam ginčui išspręsti.

25Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas konstatavo, jog atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra pagrįstas ir jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

26Teismas taip pat pripažino nepagrįstu ieškovo reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, susijusius su kitų dalyvių kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimu. Ieškovas, pareikšdamas reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus tiekėjų UAB „Saitas“ (154,55 Eur (533,62 Lt)), UAB „Baltic clipper“ (166,18 Eur (573,79 Lt)), UAB „ZIP travel“ (167,46 Eur (578,21 Lt)), UAB „Baltijos kelionių agentūra“ (168,95 Eur (583,35 Lt)), UAB „Boutique travel“ (170,30 Eur (588,02 Lt)), UAB „BPC travel“ (170,38 Eur (588,30 Lt)) ir UAB „Delta“ turizmo centro (170,40 Eur (588,34 Lt)) kvalifikaciją bei pasiūlymus pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus, teismui nenurodė aplinkybių apie tai, kad atsakovas nesilaikė viešojo pirkimo vedimo tvarkos, įtvirtintos VPĮ nuostatose ar pirkimo dokumentuose. Ieškovas pats pripažino, kad jam pažeidimai nėra žinomi, kadangi atsakovas nesutiko pateikti susipažinimui visų pirkimo dokumentų, todėl ieškovas neturėjo galimybės patikrinti ir nustatyti galimų pažeidimų.

27Teismas pažymėjo, kad išsprendęs ieškinio priėmimo klausimą, įpareigojo atsakovą pateikti visus Komisijos sprendimus ir kitų potencialių tiekėjų pasiūlymų dokumentus. Perkančioji organizaciją šį teismo įpareigojimą įvykdė, todėl teismas, nagrinėdamas ginčą ir vertindamas ieškovo reikalavimų pagrįstumą, tyrė ir rėmėsi visa perkančiosios organizacijos pateikta pirkimo medžiaga. Teismas, įvertinęs atsakovo posėdžių protokolus, nustatė, kad UAB „Saitas“, UAB „Baltic Clipper“, UAB „ZIP travel“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“, UAB „Boutique travel“, UAB „BPC Travel“ ir UAB „Delta“ turizmo centro pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Teismas nenustatė pagrindų, leidžiančių spręsti, kad aukščiau nurodyti atsakovo sprendimai yra neteisėti, taip pat nenustatė pagrindų, jog yra reikalingos specialios žinios vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams konstatuoti. Be to, atsakovas neužbaigė dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūrų, 2014 m. gruodžio 17 d. posėdyje nutarė tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimui pasitelkti ekspertą (VPĮ 16 str. 2 d.). Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas nagrinėjimu atveju dar nėra priėmęs sprendimų, teismas laikė ieškovo teiginius apie atsakovo sprendimų neteisėtumą nepagrįstais.

28Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nesuteikė informacijos apie kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimus ir priimtus sprendimus. Teismas nurodė, kad VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija, tuo tarpu tiekėjai nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-2329/2013). Teismas pažymėjo, kad įstatymo nuostatų vykdymas yra privalomas ir nevertintinas kaip skaidrumo principo pažeidimas, nei VPĮ, nei perkančiosios organizacijos konkurso sąlygos nenumato, kad nebaigus pirkimo procedūrų, dalyviams turi būti pateiktas vertinimo pagrindimas ar kita su tuo susijusi informacija. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo galimybę susipažinti su reikalauta informacija riboja VPĮ, darė išvadą, jog tokios informacijos nepateikimas negalėjo būti traktuojamas kaip neteisėtas perkančiosios organizacijos veiksmas.

29Teismas nurodė, kad 2015 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl leidimo susipažinti su pirkimo dokumentais išsprendė, išdėstydamas motyvus ir suteikdamas teisę susipažinti su tam tikra dalimi teismui pateiktų dokumentų. Atsižvelgdamas į ieškovo prašyme dėstomus pasikartojančius motyvus ir vertindamas tai, kad teismui susipažinimui buvo pateikta visa pirkimo medžiaga, teismas ieškovo prašymo netenkino. Teismas netenkino ieškovo prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nesant tam pagrindo. Teismas taip pat netenkino ieškovo prašymo skirti byloje ekspertizę/atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir skirti byloje ekspertizę, kadangi ieškovas neįrodė, kad ginčo išnagrinėjimui aktualiems klausimams ištirti būtinos specialiosios žinios.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

31Ieškovas UAB „SUPERTURAS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą ir bylą nagrinėti iš esmės – ieškovo ieškinį tenkinti visa apimtimi ir panaikinti supaprastinto atviro konkurso „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 157758) komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą atmesti UAB „SUPERTURAS“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, ir sprendimus tiekėjų UAB „Saitas“ (154,55 Eur (533,62 Lt)), UAB „Baltic Clipper“ (166,18 Eur (573,79 Lt)), UAB „ZIP travel“ (167,46 Eur (578,21 Lt)), UAB Baltijos kelionių agentūra (168,95 Eur (583,35 Lt)), UAB „Boutique travel“ (170,30 Eur (588,02 Lt)), UAB „BPC Travel“ (170,38 Eur (588,30 Lt)) ir UAB „Delta“ turizmo centro (170,40 Eur (588,34 Lt)) kvalifikaciją bei pasiūlymus pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

321) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra pagrįstas ir jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Apeliantas nurodė, jog naudojosi buhalterinės apskaitos sistemą DEBETAS, pagal kurį buhalteriniame pakete pajamomis pripažįstama tiktai marža, o visos veiklos pajamos per pastaruosius tris metus nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktoje pažymoje, nes minėtos pajamos, apimančios ir maržą, yra apskaitomo buhalterinėje apskaitoje, tačiau tik dalinai atvizuojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje dėl įmonės pasirinkto audito įmonės patvirtinto bei su Valstybine mokesčių inspekcija suderinto taikomo apskaitos metodo, kurį ūkio subjekto vadovas gali pasirinkti. Apelianto teigimu, tiekėjas deklaravo, jog pastarojo metinės pajamos yra būtent nurodytos pažymoje ir atsakovas privalėjo tokius duomenis laikyti tinkamais. Be to, jeigu tiekėjas UAB „SUPERTURAS“ taikytų kitą apskaitos vedimo metodą, pastarasis atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, nors realiai visos tiekėjo veiklos pajamos per pastaruosius trejus metus ir nepasikeistų. Apelianto teigimu, teismas netyrė ir nevertino nurodytų aplinkybių dėl taikomo apskaitos metodo, pagal kurį pelno (nuostolių) ataskaitose pardavimų pajamose atsispindi tik marža;

332) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neleido ieškovui suišpažinti su visais kitais tiekėjų pasiūlymais bei kartu teikiamais dokumentais;

343) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo skirti byloje ekspertizę/atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir skirti byloje ekspertizę;

354) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė ieškovo teiginius apie atsakovo sprendimų neteisėtumą nepagrįstais, kadangi atsakovas dar nėra priėmęs sprendimų. Apeliantas nurodė, kad teismas netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl sprendimo priėmimo dieną, atsakovas galėjo priimti atitinkamus sprendimus.

36Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentus paneigia bylos duomenys.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

39Dėl bylos nagrinėjimo ribų

40Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

41Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SUPERTURAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3706-553/2015, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

42Dėl faktinių bylos aplinkybių

43Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2014 m. lapkričio 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie viešą pirkimą Nr. 157758 „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas), vykdomą atviro konkurso būdu pagal sąlygas, patvirtintas 2014 m. lapkričio 19 d. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatyti pirkimo sąlygų III dalyje. Pirkimo sąlygų III dalies 3.1 papunkčio 2 lentelės, numatančios ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, 1 punktu nustatyta, kad tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus (arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 3 000 000 Lt su PVM. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti pastarųjų 3 finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitų skaitmenines kopijas. Ieškovas UAB „SUPERTURAS“ 2014 m. gruodžio 5 d. atsakovui pateikė pasiūlymą, siekdamas pagrįsti savo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, pateikė bendrovėje parengtą pažymą apie vidutinės metinės veiklos, susijusios su kelionių organizavimo paslaugų teikimu, pajamas per trejus metus (t. 1, b. l. 32). Komisijai paprašius patikslinti duomenis apie kvalifikaciją ir pateikti pastarųjų trejų metų bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitų skaitmenines kopijas, ieškovas šį įpareigojimą įvykdė (t. 1, b. l. 34-35). Atsakovas 2014 m. gruodžio 17 d. išnagrinėjęs ieškovo pateiktus dokumentus, remdamasi UAB „SUPERTURAS“ 2011 m., 2012 m., ir 2013 m. ataskaitinių laikotarpių pelno (nuostolių) ataskaitų duomenimis, nustatė, kad ieškovo veiklos (pardavimo) pajamų vidurkis per pastaruosius 3 finansinius metus yra 418 816 Lt ir nesiekia reikalaujamų 3 000 000 Lt. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas nutarė atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 2 lentelės 1 punkto kvalifikacijos reikalavimo (t. 1, b. l. 36). Ieškovas 2014 m. gruodžio 30 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurios atsakovas netenkino, vertindamas, kad pretenzija nepagrįsta (t. 1, b. l. 37-40). Ieškovas 2015 m. sausio 14 d. pateikė pretenziją dėl tiekėjų pasiūlymų pripažinimo atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimams, kurią atsakovas 2015 m. sausio 20 d. atmetė kaip nepagrįstą.

44Dėl viešųjų pirkimų

45Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

46Dėl ieškovo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

47Apeliantas, ginčydamas skundžiamą sprendimą, apeliaciniame skunde teigia, jog teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra pagrįstas ir jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Apelianto teigimu, teismas netyrė ir nevertino nurodytų aplinkybių dėl taikomo apskaitos metodo, pagal kurį pelno (nuostolių) ataskaitose pardavimų pajamose atsispindi tik marža. Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais.

48Teisėjų kolegija pažymi, jog VPĮ 32 straipsnis reglamentuoja tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. VPĮ 32 straipsnyje inter alia įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

49Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose.

50Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog perkančioji organizacija viešojo pirkimo laimėtoju turi išrinkti tą tiekėją, kuris visiškai atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008).

51Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas pirkimo sąlygų 2 lentelės, numatančios ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, 1 punktu nustatė, kad tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus (arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 3 000 000 Lt su PVM. Šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti pastarųjų 3 finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitų skaitmenines kopijas. Apeliantas, siekdamas pagrįsti savo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, atsakovui pateikė bendrovėje parengtą pažymą apie vidutinės metinės veiklos, susijusios su kelionių organizavimo paslaugų teikimu, pajamas per trejus metus (t. 1, b. l. 32). Komisijai paprašius patikslinti duomenis apie kvalifikaciją ir pateikti pastarųjų trejų metų bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitų skaitmenines kopijas, UAB „SUPERTURAS“ šį įpareigojimą įvykdė (t. 1, b. l. 34-35). Komisija, 2014-12-17 išnagrinėjusi ieškovo pateiktus dokumentus, remdamasi UAB „SUPERTURAS“ 2011 m., 2012 m., ir 2013 m. ataskaitinių laikotarpių pelno (nuostolių) ataskaitų duomenimis, nustatė, kad ieškovo veiklos (pardavimo) pajamų vidurkis per pastaruosius 3 finansinius metus yra 418 816 Lt ir nesiekia reikalaujamų 3 000 000 Lt.

52Teisėjų kolegija pažymi, jog pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir prieinamos visiems potencialiems tiekėjams, todėl ieškovui buvo sudarytos vienodos sąlygos, užtikrinančios jo teisę susipažinti su pirkimo sąlygomis, išsiaiškinti jų turinį, gauti perkančiosios organizacijos paaiškinimus, o nesutinkant su kuriomis nors jų – ginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Nors apeliantas nesutinka su atsakovo pirkimo sąlygų vertinimu ir laiko savo naudojamą apskaitos metodą tinkamu, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantas tokiomis teisėmis nesinaudojo ir 2014 m. gruodžio 5 d. pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, tokiu būdu patvirtindamas, kad su visomis pirkimo sąlygomis jis sutinka.

53Be to, teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo pateiktą jo paties parengtą pažymą apie vidutines metinės veiklos, susijusios su kelionių organizavimo paslaugų teikimu, pajamas per 3 metus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai minėto dokumento nelaikė įrodančiu, kad ieškovo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu šis dokumentas patikimai nepatvirtina įrodinėjamų aplinkybių. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantas nei su pretenzija, nei su ieškiniu, nei su apeliaciniu skundu nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad bendrovėje taikomos buhalterinės apskaitos sistemos DEBETAS pelno (nuostolių) ataskaitoje atsispindi tik marža, neparodomos visos veiklos pajamos ir vidutinės metinės visos veiklos pajamos yra kitokio dydžio nei užfiksuota bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentuose (CPK 178 str.). Tai patvirtina, kad ieškovas neįrodė, jog pagal jo naudojamos apskaitos duomenis negalima nustatyti ieškovo visos veiklos pajamų. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, jog priešingai nei teigia apeliantas, apelianto pateikti duomenys ir juos pagrindžiantys įrodymai apie jo vidutines metines visos veiklos pajamas, nepatvirtina apelianto UAB „SUPERTURAS“ atitikties konkurso sąlygų 2 lentelės 1 punkte nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

54Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimas atmesti ieškovo UAB „SUPERTURAS“ pasiūlymą yra pagrįstas ir jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

55Dėl atsisakymo suteikti ieškovui informaciją, susijusios su kitų tiekėjų pasiūlymais

56Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neleido ieškovui susipažinti su visais kitais tiekėjų pasiūlymais bei kartu teikiamais dokumentais.

57VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Tai baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija, tuo tarpu tiekėjai nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013).

58Nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis teisėjų kolegija nustatė, jog apeliantas 2015 m. vasario 10 d. pateikė prašymą leisti susipažinti su atsakovo pateiktais į bylą dokumentais. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „SUPERTURAS“ prašymą dėl leidimo susipažinti su dokumentais tenkinti iš dalies ir leido ieškovui susipažinti su Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų sutartimi ir jos vėlesniais susitarimais, išskyrus sutarties priedus, bei su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bendrosios viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolais 2015 m. sausio 20 d. Nr. (31.3-12)-13; 2015 m. sausio 15 d. Nr. (31.3-12)-8; 2015 m. sausio 13 d. Nr. (31.3-12)-6; 2015 m. sausio 9 d. Nr.(31.3-12)-5; 2015 m. sausio 7 d. Nr. (31.3-12)-4; 2014 m. gruodžio 31 d. Nr. (31.3-12)-392; 2014 m. gruodžio 8 d. Nr. (31.3-12)-381; 2014 m. lapkričio 18 d. Nr. (31.3-12)-370. Apeliantui apskundus minėtą nutartį atskiruoju skundu, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 25 d. nutartimi nutarė apeliacinį procesą pagal ieškovo UAB „SUPERTURAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutarties nutraukti. Apeliacinis teismas nurodė, jog nutartis priimta pagal CPK 10 straipsnio 4 dalį, negali būti apeliacijos objektu.

59Teisėjų kolegija pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, jog tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos teismas leido apeliantui susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią, ir šia suteikta teise apeliantas pasinaudojo. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovo galimybę susipažinti su reikalauta informacija riboja VPĮ, todėl tokios informacijos nepateikimas negali būti traktuojamas kaip neteisėtas perkančiosios organizacijos veiksmas. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl kitų tiekėjų pasiūlymų dalies konfidencialumo yra pagrįstos.

60Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai vertino aplinkybę, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, atsakovas nebuvo užbaigęs dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūros, nebuvo sudaręs pasiūlymų eilės bei nustatęs laimėjusio pasiūlymo.

61Dėl ekspertizės skyrimo ir kitų ieškovo reikalavimų pirmosios instancijos teisme

62Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo skirti byloje ekspertizę/atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir skirti byloje ekspertizę.

63Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, skirti ekspertizę.

64Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas nesilaikė pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos, įtvirtintos VPĮ nuostatose ar pirkimo dokumentuose. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškinyje iškelti atsakovo galimi pažeidimai neparemti jokiais įrodymais, yra deklaratyvaus pobūdžio, nesudarantys teisinio pagrindo panaikinti atsakovo priimtus sprendimus pripažinti kitų tiekėjų kvalifikaciją atitinkančią konkurso sąlygų reikalavimams. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išreikalavo iš atsakovo ginčo pirkimo medžiagą ir ją vertino. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, pagrįstai konstatavo, kad ieškovas, pareikšdamas reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus kitų tiekėjų kvalifikaciją bei pasiūlymus pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus, jokių aplinkybių, sudarančių faktinį šio reikalavimo pagrindą, nenurodė ir tokių duomenų nėra pateiktoje į bylą ginčo pirkimo medžiagoje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovo prašymas skirti ekspertizę byloje neturi faktinio ir teisinio pagrindo, kadangi ginčo išnagrinėjimui nereikalingos specialiosios žinios.

65Teisėjų kolegija pažymi, jog Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą atsakovas nebuvo užbaigęs dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūros, nebuvo sudaręs pasiūlymų eilės bei nustatęs laimėjusio pasiūlymo, nebuvo priėmęs galutinių sprendimų dėl kitų tiekėjų pasiūlymų ginčo pirkime.

66Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

67Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

68Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui.

69Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

70Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „SUPERTURAS“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

71Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

72Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

73Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302str.).

74Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „SUPERTURAS“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

75Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „SUPERTURAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą konkursą... 6. Ieškovas taip pat nurodė, jog 2014 m. gruodžio 30 d. pateikė atsakovui... 7. Ieškovas pažymėjo, kad naudojosi buhalterinės apskaitos sistemą DEBETAS,... 8. Ieškovas 2015 m. sausio 8 d. pakartotiniu prašymu prašė atsakovo pateikti... 9. Ieškovas nurodė, kad atsakovas iki šiol nesupažindino su sprendimais dėl... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. Atsakovo teigimu, ieškovas nedetalizavo, kokiais konkrečiai veiksmais ir... 12. Atsakovas nurodė, kad ieškovą informavo apie perkančiosios organizacijos... 13. Atsakovas pažymėjo, kad nėra užbaigęs dalyvių pasiūlymų vertinimo... 14. Ieškovas 2015 m. vasario 10 d. pateikė prašymą leisti susipažinti su... 15. Ieškovas 2015 m. vasario 27 d. pateikė pakartotinį prašymą dėl dokumentų... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB... 18. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir prieinamos... 19. Teismas pažymėjo, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo... 20. Teismas nurodė, kad ieškovas, vykstant pirkimo procedūroms, pirkimų... 21. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, nustatydamas, kad nagrinėjamam... 22. Teismas nurodė, kad šalys neginčijo aplinkybių, jog ieškovas minėtus... 23. Teismas, ištyręs nurodytus rašytinius įrodymus, nustatė, kad UAB... 24. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nei reikšdamas pretenziją perkančiajai... 25. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas konstatavo, jog atsakovo... 26. Teismas taip pat pripažino nepagrįstu ieškovo reikalavimą panaikinti... 27. Teismas pažymėjo, kad išsprendęs ieškinio priėmimo klausimą, įpareigojo... 28. Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas... 29. Teismas nurodė, kad 2015 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 31. Ieškovas UAB „SUPERTURAS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 32. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovo... 33. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neleido ieškovui suišpažinti... 34. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo... 35. 4) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė ieškovo teiginius apie... 36. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d.... 39. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 40. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 41. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 42. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 43. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio... 44. Dėl viešųjų pirkimų... 45. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 46. Dėl ieškovo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams ... 47. Apeliantas, ginčydamas skundžiamą sprendimą, apeliaciniame skunde teigia,... 48. Teisėjų kolegija pažymi, jog VPĮ 32 straipsnis reglamentuoja tiekėjų... 49. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, Viešųjų... 50. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog perkančioji... 51. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas pirkimo sąlygų 2... 52. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai ir... 53. Be to, teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo pateiktą jo paties parengtą... 54. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, jog... 55. Dėl atsisakymo suteikti ieškovui informaciją, susijusios su kitų tiekėjų... 56. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog pirmosios... 57. VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad susipažinti su informacija,... 58. Nagrinėjamu atveju pagal bylos duomenis teisėjų kolegija nustatė, jog... 59. Teisėjų kolegija pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, jog tiek atsakovas,... 60. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai vertino aplinkybę, kad... 61. Dėl ekspertizės skyrimo ir kitų ieškovo reikalavimų pirmosios instancijos... 62. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog... 63. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 64. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas nepateikė... 65. Teisėjų kolegija pažymi, jog Centrinės viešųjų pirkimų informacinės... 66. Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų... 67. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 68. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 69. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 70. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 71. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 72. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 73. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 74. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 75. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 76. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą....