Byla Iv-2569-562/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, dalyvaujant pareiškėjos atstovams A. M., advokatui Mindaugui Gedeikiui, atsakovės atstovei R. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. M. IĮ ,,( - )“ skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, IĮ T. P. įmonė, UAB ,,( - )“ dėl turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja A. M. IĮ ,,( - )“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės 73 509,57 Lt turtinei žalai atlyginti ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1-5, t. 2, b. l. 56).

3Pareiškėja nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius (toliau – Vilniaus miesto savivaldybė) išduodama T. P. įmonei leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo M2 - 26 maršrutu „Ozo transporto žiedas – Rastinėnai“ padarė turtinės žalos panašiu maršrutu keleivių vežimus vykdančiai pareiškėjai. Paaiškino, kad pareiškėja ir Vilniaus rajono savivaldybė 2008-06-27 sudarė Vežimo priemiestiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartį Nr. A56-360 (3.18) (toliau – Sutartis), kuri pratęsta galioti iki 2011-06-30. Sutartimi Vilniaus rajono savivaldybės administracija pavedė Įmonei vežti keleivius savivaldybės nustatytais reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Čekoniškių kryptimi pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-04-25 sprendimo Nr. T3-138 „Dėl Vilniaus rajono keleivinio transporto maršrutų ir reisų kvotų patvirtinimo“ 1 priede patvirtintas reisų kvotas bei savivaldybės patvirtintus eismo tvarkaraščius. Pajamos, gaunamos pervežant keleivius maršrutu „Vilnius – Rastinėnai“ ženkliai sumažėjo po to, kai Vilniaus miesto savivaldybė 2010-09-15 su T. P. įmone pasirašyto susitarimo Nr. A72-802-(2.9.3.9UK5) dėl sutarties Nr. A72-1689-(2.9.3.9UK5) papildymo pagrindu išdavus leidimus vežti keleivius panašiu maršrutu M2-26 „Ozo transporto žiedas — Rastinėnai“. T. P. įmonė teisę vežti keleivius minėtu maršrutu perdavė UAB ,,( - )“. Įmonė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti T. P. įmonei išduotus leidimus vežti keleivius susisiekimo maršrutu M2-26 „Ozo transporto žiedas – Rastinėnai“. Po to, kai atsakovė pati panaikino T. P. įmonei išduotus leidimus, įmonė atsisakė skundo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 patvirtintų „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių“ (toliau - Taisyklės) 13 p., bei atsižvelgiant į tai, kad buvo pakeistas maršrutas M2-26 „Ozo transporto žiedas — Rastinėnai“, Vilniaus miesto savivaldybė privalėjo suderinti šio maršruto nustatymą su Vilniaus rajono savivaldybe. Vilniaus miesto savivaldybė maršrutą suderino su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės ir Zujūnų seniūnais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad seniūnai neturėjo įgaliojimų derinti maršrutus, toks derinimas neteisėtas ir negali būti laikomas tinkamu įstatymo numatytos pareigos suderinti maršrutus su kita savivaldybe įvykdymu. Taip pat atsakovė pažeidė Taisyklių 16 punktą. Įmonė pagal Sutartį vykdė keleivių vežimą analogišku maršrutu, t. y. „Vilnius – Rastinėnai“ dar prieš tai, kai buvo nustatytas pakeistas maršrutas, todėl pirmiausia jai turėjo būti pasiūlyta vežti keleivius sąlygomis, kurios buvo pasiūlytos T. P. įmonei, o maršrutas turėjo būti derinamas su pareiškėja. Taip pat atsakovė pažeidė Taisyklių 14 punktą, pagal kurį pareiškėjai pasiūlius vykdyti naujo maršruto vežimus ir jai atsisakius, šiai paslaugai turėjo būti skelbiamas viešas konkursas. Vilniaus miesto savivaldybė tokio konkurso neskelbė.

4Atsakovė, neatsižvelgdama į Įmonės, vežančios keleivius esamais maršrutais, interesus pažeidė Taisyklių 12 punktą, kurio pažeidimas sumažino Įmonės pajamas. Nesant savivaldybės neteisėtai išduotų leidimų niekas nebūtų galėjęs vežti keleivius tuo pačiu maršrutu, išskyrus Įmonę. Neteisėtu pagrindu leisti vežimai buvo vykdomi laikotarpiu nuo 2010-10-17 iki 2011-01-14. Per šį laikotarpį Įmonė negavo pajamų, kurias gavo UAB ,,( - )“ teikdama keleivių vežimo paslaugas maršrutu M2-26 „Ozo transporto žiedas — Rastinėnai“., t. y. 86 481,85 Lt. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika skaičiuojant negautas pajamas ir nustatant atlygintinų nuostolių dydį, t.y. atsižvelgiant į išlaidas, kurias būtų turėjęs pareiškėjas (mokesčiai, kitos išlaidos). Grynasis pelnas turėtų būti apskaičiuojamas iš negautų pajamų atimant pelno mokestį ir tokiu būdu susidaro 73 509,57 Lt nuostolių dydis. Kadangi sumažėjus keleivių skaičiui išlaidos išliko tokios pačios kaip ir laikotarpiu kai nebuvo neteisėtų vežėjų (maršrutu važiavo tiek pat autobusų, nekito vairuotojų atlyginimai) atimtinų išlaidų nėra. Pažymėjo, kad geranoriškumas nagrinėjant tarp šalių susidariusią situaciją (atsakovė išduotus leidimus panaikino savo iniciatyva) nelaikytina aplinkybe, šalinančia civilinę deliktinę atsakomybę.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus motyvus.

6Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 71-80). Nurodė, kad tinkamai laikėsi pareigos suderinti tvarkaraščius su Vilniaus rajono savivaldybe, kadangi tvarkaraščiai buvo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų kaip tai numato teisės aktai. Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščiai derinami vadovaujantis praktikoje susiklosčiusiu tam tikru veiklos modeliu, pagal kurį kreipiasi ne pačios savivaldybės, bet vežėjai. Todėl, T. P. įmonei pateikus keičiamo maršruto eismo tvarkaraščius, suderintus su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės ir Zujūnų seniūnais, 2010-09-15 buvo pasirašytas susitarimas Nr. A 72-802-(2.9.3.9UK5) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisekimo maršrutais sutarties Nr. A72-1689-(2.9.3.9UK5) papildymo, leidžiantį vežėjui vežti keleivius pakeistu maršrutu. Pareiškėjui buvo išduoti leidimai vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais (autobusais), o T. P. įmonei buvo išduoti leidimai vežti keleivius keleivių vežimo M2 klasės autobusais (maršrutiniais taksi) reguliaraus susisiekimo maršrutais, t.y. išduoti T. P. įmonei leidimai buvo ne tai pačiai vežimo rūšiai, todėl nėra pagrindo teigti, kad savivaldybė prieš išduodant leidimą T. P. įmonei turėjo pasiūlyti vykdyti vežimus pareiškėjui, kuris jau turėjo leidimą vežti keleivius iš esmės analogišku maršrutu. Viešasis konkursas organizuojamas, jei kompetentinga įstaiga nustato naują maršrutą. Tačiau, jeigu maršrutas yra pratęsiamas konkursas turi būti organizuojamas tik tuo atveju, jei šiuo maršrutu vežantis vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu (14.2 p.). Nagrinėjamu atveju trasa buvo pratęsta paties vežėjo prašymu (2010-09-10 T. P. įmonės prašymas Nr. A331-137), t. y. pats vežėjas išreiškė norą vežti keleivius pratęstu maršrutu, o ne nustatytas naujas maršrutas, todėl konkursas neturėjo būti organizuojamas. Pareiškėjo teiginys, kad Vilniaus miesto savivaldybė pripažino atlikusi neteisėtus veiksmus - nesilaikiusi pareigų, nustatytų teisės aktuose (administracinė byla Nr. I-1297-171/2011) yra nepagrįstas, kadangi pati pareiškėja, pateikdama atsisakymą nuo skundo bei prašydama teismo administracinę bylą nutraukti, pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmai buvo teisėti. Vilniaus miesto savivaldybės struktūrinis padalinys Sudervės seniūnija 2010-07-26 raštu Nr. 4-2.1-139 pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl M2 klasės autobusų 26 arba 75 maršrutų pratęsimo iki Sudervės seniūnijos. Tvarkaraščiai buvo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarnautojų. Iniciatyva pratęsti maršrutus kilo ne iš Vilniaus miesto savivaldybės, o būtent iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bei Vilniaus rajono gyventojų. Todėl laikytina, kad, nėra Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų (aktų) neteisėtumo kaip civilinės atsakomybės sąlygos. Pagrindinė priežastinio ryšio sąlyga - priežastinio ryšio nustatymas tiesiogiai susijęs su neteisėtų veiksmų ir žalos konstatavimu. Pareiškėjos pajamos galėjo sumažėti ne dėl papildomo maršruto, bet dėl sumažėjusio keleivių srauto ir kitų priežasčių. Todėl negalima teigti, kad tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų ir pareiškėjos galimai atsiradusių nuostolių egzistuoja priežastinis ryšys. Pareiškėja nepateikė pakankamai įrodymų, kad būtų galima daryti išvadą, jog ji patyrė būtent nurodomo dydžio nuostolius. Pateikdama negautų pajamų paskaičiavimą turėjo įvertinti šių paslaugų tiekimo sezoniškumą, kadangi dauguma keleivių šiuo maršrutu važiuoja vasaros metu į Rastinėnų sodų masyvus. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoti leidimai vežti keleivius buvo išduoti ne sezono metu, t. y. laikotarpiu nuo 2011-10-17 iki 2011-01-14. Į bylą pateiktos apyvartų suvestinės yra neparemtos buhalteriniais duomenimis.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė skunde išdėstytus motyvus.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą jį palaikė ir prašė pareiškėjos skundą tenkinti (t. 1, b. l. 115-116). Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nesuderinus sprendimo dėl maršruto pratęsimo su Vilniaus rajono savivaldybės kompetentinga institucija buvo pažeistas Taisyklių 13 p. Tiek Vilniaus miesto, tiek Vilniaus rajono savivaldybių administracijos pripažino, kad Sudervės ir Zujūnų seniūnų parašai ant planuojamo maršruto tvarkaraščio nėra tinkamas suderinimas, kaip to reikalaujama Taisyklių 13 p. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010-03-25 įsakymu Nr. A27-538 patvirtino Vilniaus rajono reguliaraus susisiekimo kelių transporto priemiestinių maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščių teikimo ir derinimo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), kuris nustato vežėjų, aptarnaujančių vietinius priemiestinius maršrutus, teikiamų savivaldybės administracijai maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščių teikimo ir derinimo tvarką. Aprašo 3 p. numatyta, kad vežėjas sudaro nustatytos formos maršrutinio autobuso eismo tvarkaraštį, suderina jį su seniūnu ir teikia derinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (Ekonomikos ir rajono vystymo skyriui ir Viešosios tvarkos skyriui). Jeigu tvarkaraštis atitinka 3-6 punktų reikalavimus ir Viešosios tvarkos bei Ekonomikos ir rajono vystymo skyriai neturi pastabų, tvarkaraštis suderinamas ir patvirtinamas Ekonomikos ir rajono vystymo skyriaus vedėjo per 5 darbo dienas nuo tvarkaraščio gavimo dienos (Aprašo 9 p.). Taigi tvarkaraščio suderinimas tik su seniūnais negali būti laikomas tinkamu ir teisėtu. Dėl turtinės žalos atlyginimo nurodė, jog pareiškėja įrodo atsakovo veiksmų neteisėtumą ir nurodo, kurie atsakovo veiksmai ir kokia apimtimi sudaro priežastinį ryšį su pareiškėjos patirtais nuostoliais.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijai į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,( - )“ atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė (t. 2, b. l. 37), kad bendrovė teikė keleivių vežimo paslaugas maršrutu ,,Ozo transporto žiedas – Rastinėnai“ pagal sutartį su T. P. įmone, turėdama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimus vežti keleivius. Keleivių vežimo tvarkaraščiai buvo suderinti su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės ir Zujūnų seniūnais. Bendrovė derindama vežimo tvarkaraščius, neturėjo tikslo apgauti seniūnus, siekė vieno tikslo – pagerinti rajono ir miesto gyventojų susisiekimo paslaugas. Sudervės ir Zujūnų seniūnai žinojo kokius dokumentus gali pasirašyti. Bendrovė nežinojo, kad keleivių vežimo tvarkaraščiai nederinami su seniūnais.

11Tretieji suinteresuoti asmenys UAB ,,( - )“ ir IĮ T. P. įmonė į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

12Skundas atmestinas.

13Pažymėtina kad žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo pagrindus, dydį ir būdus nustato CK normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę. CK nuostatos taip pat reglamentuoja žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo tvarką.

14CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės subjektas yra specialusis – viešas asmuo (valstybė arba savivaldybė). Atsakomybės subjekto ypatumai (viešas asmuo) lemia šioje įstatymo normoje numatytos civilinės atsakomybės taikymo ypatumus, kadangi valstybės civilinė atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms (civilinė atsakomybė be kaltės), t. y.: valstybės valdžios institucijų neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Šios įstatymo normos prasme terminas „valdžios institucija“ (CK 6.271 straipsnio 2 dalis) reiškia bet kokį viešosios atsakomybės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t.t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas; sąvoka „aktas“ (CK 6.271 straipsnio 3 dalis) reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris daro tiesioginę įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ir savivaldybės institucijų priimti teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Reikalavimas dėl žalos atlyginimo, pagrįstas CK 6.271 straipsnio nuostatomis, gali būti tenkinamas nustačius minėtų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų visumą: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus (neveikimą), žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

15Pareiškėjas turtinės žalos atsiradimą kildina iš neteisėtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų, t. y atsakovas, pažeidžiant įstatyme numatytas procedūras, išdavė T. P. įmonei leidimą vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo M2-26 maršrutu „Ozo transporto žiedas-Rastinėnai“ ir to pasekmėje padarė turtinės žalos panašiu maršrutu keleivių vežimus vykdančiam pareiškėjui.

16Byloje nustatyta, kad pareiškėja A. M. IĮ ,,( - )“ ir Vilniaus rajono savivaldybė 2008-06-27 sudarė Vežimo priemiestiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartį Nr. A56-360 (3.18) (t. 1, b. l. 6-10). Sutartimi Vilniaus rajono savivaldybės administracija pavedė Įmonei vežti keleivius savivaldybės nustatytais reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Čekoniškių kryptimi pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-04-25 sprendimo Nr. T3-138 „Dėl Vilniaus rajono keleivinio transporto maršrutų ir reisų kvotų patvirtinimo“ 1 priede patvirtintas reisų kvotas bei savivaldybės patvirtintus eismo tvarkaraščius. Sutartis įsigalioja nuo 2008-07-01 ir galioja iki 2009-07-01. Vėliau sutartis buvo pratęsta iki 2009-12-31 ir iki 2010-06-30 (t. 1, b. l. 10, 11). 2010-06-17 buvo sudaryta sutartis dėl pratęsimo ir naujos redakcijos, kurioje nustatyta, kad sutartis galioja iki 2011-06-30 (t. 1, b. l. 12-15).

17Vilniaus r. savivaldybės administracijos Sudervės seniūnija 2010-07-26 raštu Nr. 4-2.1-139 pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl M2 klasės autobusų 26 arba 75 maršrutų pratęsimo iki Sudervės seniūnijos. Kartu su raštu buvo pateikti Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos Rastinėnų kaimo bei sodų gyventojų prašymai (t. 1, b. l. 81).

18Atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės seniūnijos prašymą Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius 2010-08-09 raštu Nr. A51-1739(3.3.10-BR4) kreipėsi į anksčiau nurodytus maršrutus aptarnaujantį vežėją - T. P. įmonę, nurodydamas, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius pritartų vieno iš minėtų maršrutų pratęsimui, tačiau kaip būtiną sąlygą nurodė planuojamos maršruto trasos, eismo tvarkaraščių suderinimą su Vilniaus rajono savivaldybės administracija (t. 1, b. l. 83).

19Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius 2010-08-25 raštu Nr. A51-18402(3.3.10-BR4) informavo Vilniaus r. Savivaldybės administracijos Sudervės seniūniją, kad pritaria vieno iš minėtų maršrutų pratęsimui. Kaip būtiną sąlygą nurodė, planuojamos maršruto trasos, eismo tvarkaraščių suderinimą su Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Užtikrino, kad suderinus eismo tvarkaraščio projektą vienas iš minėtų maršrutų bus pratęstas iki Sudervės (t. 1, b. l. 82).

20Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius vežėjui T. P. įmonei, pateikus keičiamo maršruto eismo tvarkaraščius, suderintus su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės ir Zujūnų seniūnais, 2010-09-15 su T. P. įmone pasirašė susitarimą Nr. A72-802-(2.9.3.9UK5) dėl 2009-09-10 vežti keleivius vietinio reguliaraus susisekimo maršrutais sutarties Nr. A72-1689-(2.9.3.9UK5) papildymo, leidžiantį vežėjui vežti keleivius pakeistu maršrutu (t. 1, b. l. 87, 88, 89-93). Papildomo susitarimo pagrindu T. P. įmonei buvo išduoti leidimai Nr. 007756, Nr. 007757, Nr. 007758, Nr. 007759, Nr. 0077560, Nr. 0077561, Nr. 0077562, Nr. 0077563 (Adm. byla Nr. I-1297-171/2011, b. l. 89-92) reguliariam keleivių vežiojimui maršrutu M2-26 ,,Ozo transporto žiedas – Rastinėnai“.

21T. P. įmonė 2010-10-01 bendradarbiavimo sutartimi perdavė teisę UAB ,,( - )“ vežti keleivius maršrutu M2-26 ,,Ozo transporto žiedas – Rastinėnai“ (t. 1, b. l. 94-95).

22Leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio maršrutais) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo sąlygas reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 patvirtintos „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės“ (toliau- Taisyklės).

23Taisyklių 13 p. reglamentuota, kad savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga, prieš pradėdama arba keisdama vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutą, šio maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamą maršruto trasą privalo iš anksto suderinti su savivaldybių, per kurių teritorijas numatoma maršruto trasa, institucijomis arba jų įgaliotomis įstaigomis, o vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto, kurio trasa eina per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas, – ir Valstybine kelių transporto inspekcija. Derinanti institucija arba įstaiga privalo maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo maršruto trasą suderinti arba motyvuotai atsisakyti tai atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

24Taigi, vadovaujantis nustatytu reglamentavimu, pareiga suderinti maršruto tvarkaraščius su kitos savivaldybės institucijomis, atsiranda tuomet, kai pradedamas arba keičiamas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutas. Nagrinėjamu atveju, pratęsus ginčo maršrutus iki Sudervės seniūnijos, Vilniaus miesto savivaldybei atsirado pareiga, vadovaujantis Taisyklių 13 punktu, suderinti tokio maršruto eismo tvarkaraštį su Vilniaus rajono savivaldybe. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus r. savivaldybės administracijos Sudervės seniūnija 2010-07-26 raštu Nr. 4-2.1-139 pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl M2 klasės autobusų 26 arba 75 maršrutų pratęsimo iki Sudervės seniūnijos. Kartu su raštu buvo pateikti Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos Rastinėnų kaimo bei sodų gyventojų prašymai (t. 1, b. l. 81). Atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės seniūnijos prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius 2010-08-09 raštu Nr. A51-1739(3.3.10-BR4) kreipėsi į anksčiau nurodytus maršrutus aptarnaujantį vežėją - T. P. įmonę, nurodydamas, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius pritartų vieno iš minėtų maršrutų pratęsimui, tačiau kaip būtiną sąlygą nurodė planuojamos maršruto trasos, eismo tvarkaraščių suderinimą su Vilniaus rajono savivaldybės administracija (t. 1, b. l. 83). Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius 2010-08-25 raštu Nr. A51-18402(3.3.10-BR4) informavo Vilniaus r. Savivaldybės administracijos Sudervės skyrių, kad pritaria vieno iš minėtų maršrutų pratęsimui. Kaip būtiną sąlygą nurodė, planuojamos maršruto trasos, eismo tvarkaraščių suderinimą su Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Užtikrino, kad suderinus eismo tvarkaraščio projektą vienas iš minėtų maršrutų bus pratęstas iki Sudervės (t. 1, b. l. 82). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius vežėjui T. P. įmonei, pateikus keičiamo maršruto eismo tvarkaraščius, suderintus su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės ir Zujūnų seniūnais, 2010-09-15 su T. P. įmone pasirašė susitarimą Nr. A72-802-(2.9.3.9UK5) dėl 2009-09-10 vežti keleivius vietinio reguliaraus susisekimo maršrutais sutarties Nr. A72-1689-(2.9.3.9UK5) papildymo, leidžiantį vežėjui vežti keleivius pakeistu maršrutu (t. 1, b. l. 87, 88, 89-93). Papildomo susitarimo pagrindu T. P. įmonei buvo išduoti leidimai Nr. 007756, Nr. 007757, Nr. 007758, Nr. 007759, Nr. 0077560, Nr. 0077561, Nr. 0077562, Nr. 0077563 (Adm. byla Nr. I-1297-171/2011, b. l. 89-92) reguliariam keleivių vežiojimui maršrutu M2-26 ,,Ozo transporto žiedas – Rastinėnai“. Šie byloje pateikti duomenys patvirtina, kad nebuvo tinkamai suderinti maršruto tvarkaraščiais su rajono savivaldybės institucijomis. Pažymėtina, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-25 įsakymu Nr.A27-538 patvirtinta Vilniaus rajono reguliaraus susisiekimo kelių transporto priemiestinių maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščių teikimo ir derinimo tvarkos aprašas, kuris nustato vežėjų, aptarnaujančių vietinius priemiestinius maršrutus, teikiamų savivaldybės administracijai maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščių teikimo ir derinimo tvarką. Šio Aprašo 3 p. numatyta, kad vežėjas sudaro nustatytos formos maršrutinio autobuso eismo tvarkaraštį, suderina jį su seniūnu ir teikia derinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ( Ekonomikos ir rajono vystymo skyriui ir Viešosios tvarkos skyriui) (t. 1, b. l. 117-119). Nagrinėjamu atveju keičiamo maršruto eismo tvarkaraščiai su Vilniaus rajono savivaldybės administracija suderinti nebuvo. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti atsakovo nurodyti argumentai, kad tvarkaraščius patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnams, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingas padalinys tinkamai laikėsi pareigos derinti maršruto tvarkaraščius su Vilniaus rajono savivaldybe. Tačiau tam, kad atsirastų valstybės pareiga atlyginti asmens patirtą turtinę žalą, turi būti nustatyti ne tik neteisėti veiksmai, bet ir žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų valstybės institucijos ar jos pareigūnų veiksmų ir asmens patirtos žalos (CK 6.247 str.). Todėl ginčo atveju reikšminga nustatyti ar šie atsakovo veiksmai yra susiję teisiškai reikšmingu priežastiniu ryšiu su pareiškėjo reikalautinais atlyginti nuostoliais. Europos Tarybos Rekomendacijų Nr. R (84) 15 „Dėl viešosios atsakomybės“ 1 principas numato, kad viešosios valdžios institucijos aktu sukeltos žalos atlyginimas gali būti užtikrinamas, jei žala atsirado dėl to, kad viešoji institucija nukentėjusiojo asmens atžvilgiu neveikė tokiu būdu, kuris pagrįstai tikėtinas jos veikloje, atsižvelgus į teisės reikalavimus. Pagal CK 6.247 straipsnio nuostatas atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad doktrinoje priežastinio ryšio nustatymas yra siejamas su conditio sine qua non (lot. būtina, privaloma sąlyga) testu: siekiant konstatuoti, kad atsakovo neteisėtas veikimas buvo pareiškėjo patirtos žalos faktinė priežastis, būtina nustatyti, ar pareiškėjo patirta žala būtų kilusi, jei atsakovas nebūtų veikęs neteisėtai.

25Taisyklių 12 p. nustatyta, kad nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi arba esantys keičiami, jei keleivių paklausa netenkinama arba ji tenkinama, tačiau važiavimo sąlygos yra nepatenkinamos (keleiviai netelpa į transporto priemones, jų netenkina važiavimo laikas arba dažnis ir pan.). Nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi, jei keleivių susisiekimo negalima užtikrinti visų pirma pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą) esančiuose maršrutuose. Nustatant naujus arba keičiant esamus maršrutus turi būti atsižvelgta į interesus vežėjų, vežančių keleivius esamais maršrutais. Planuojamo arba keičiamo maršruto reisai turi būti taip priderinti prie esamų maršrutų reisų, kad transporto priemonių eismo intervalai atitiktų keleivių srautą. Vietinis keleivių susisiekimas tarp aplinkinių vietovių ir savivaldybės, kaip administracinio vieneto, centro turi būti užtikrinamas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Nustatytas reglamentavimas patvirtina, kad komerciniai pareiškėjo tikslai turi būti derinami su viešaisiais poreikiais. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus r. savivaldybės administracijos Sudervės seniūnija 2010-07-26, atsižvelgdama į Rastinėnų kaimo bei sodų masyvų gyventojų pageidavimus, pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl M2 klasės autobusų 26 arba 75 maršrutų pratęsimo iki Sudervės seniūnijos (t. 1, b. l. 81). Šie duomenys patvirtina, kad iniciatyva pratęsti ginčo maršrutą, atsižvelgiant į Sudervės seniūnijos gyventojų prašymus, kilo iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio. Be to, atsakovo duomenimis derinti keičiamo maršruto tvarkaraštį su 101 maršruto „Vilnius - Rastinėnai“ tvarkaraščiu nebuvo objektyvios galimybės, kadangi suderinti 101 maršruto tvarkaraščiai galiojo iki 2010-07-01, tačiau pareiškėja A. M. IĮ ,,( - )“ tik 2010-10-20 pateikė šio maršruto tvarkaraščius atsakingam Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniui (t. 2, b. l. 21-36). Kartu pažymėtina, kad nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad prieš išduodant leidimą T. P. įmonei, turėjo būti pasiūlyta vykdyti vežimus pareiškėjui.

26Taisyklių 14 p. nustatyta, kad kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą vežėjui parinkti vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu pagal šios įstaigos nustatytas konkurso sąlygas. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, organizuodamos konkursus, vadovaujasi Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 (Žin., 2003, Nr. 86-3910). Konkursas organizuojamas, kai: 14.1. kompetentinga įstaiga nustato naują maršrutą (maršrutas laikomas nauju, jei jo trasa nesutampa su esamų maršrutų trasomis daugiau kaip 50 procentų lyginant su kiekvienu esamu maršrutu atskirai); 14.2. kompetentinga įstaiga pratęsia, pakeičia arba sutrumpina maršrutą, panaikina stoteles ar papildo maršrutą naujomis stotelėmis, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, šiai įstaigai pasiūlius, atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu; 14.3. kompetentinga įstaiga pradeda papildomus maršruto reisus, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, kompetentingai įstaigai pasiūlius, atsisako vežti keleivius papildomais reisais. Šiuo atveju vežėjas parenkamas vežti keleivius tik papildomais reisais; 14.4. kompetentinga įstaiga nusprendė panaikinti vežėjui išduotą leidimą pagal šių taisyklių 25 punkto nuostatas; 14.5. kompetentinga įstaiga nusprendė nepratęsti vežėjui išduoto leidimo galiojimo termino pagal šių taisyklių 22 punkto nuostatas; 14.6. vežėjas atsisako vežti keleivius kompetentingos įstaigos nustatytu maršrutu, apie tai pranešęs kompetentingai įstaigai šių taisyklių 27.1 punkte nustatyta tvarka. Taisyklių 16 p. nustato, kad kompetentinga įstaiga, planuodama pakeisti maršrutą arba pradėti papildomus reisus, kaip tai nurodyta šių taisyklių 14.2 ir 14.3 punktuose, ir suderinusi maršruto tvarkaraščio projektą ir planuojamo maršruto trasą, kaip nustatyta šių taisyklių 13 punkte, pateikia vežėjui raštišką pasiūlymą vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. Vežėjas, gavęs tokį pasiūlymą, turi per 7 dienas pranešti, ar sutinka ir ar gali vežti keleivius pakeistu maršrutu arba papildomais reisais nuo siūlomos datos. Vežėjas gali pasiūlyti ir kitą datą, kuri darbo tvarka derinama su kompetentinga įstaiga. Vežėjui atsisakius vežti keleivius pakeistu maršrutu ar papildomais reisais, kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą kitam vežėjui parinkti ir po 3 mėnesių nuo vežėjo atsisakymo panaikina šiam vežėjui išduotą leidimą vežti keleivius keičiamu maršrutu, išskyrus šių taisyklių 14.3 punkte nurodytą atvejį. Per šį 3 mėnesių laikotarpį keleiviai vežami nepakeistu maršrutu. Tokiu būdu, remiantis Taisyklių 14.1 punktu, tuo atveju, kai kompetentinga įstaiga nustato naują maršrutą, organizuojamas konkursas vežėjui parinkti, tačiau pažymėtina, kad atsižvelgiant į Taisyklių 14.2 ir 16 punkto nuostatas, kai kompetentinga įstaiga pratęsia, pakeičia arba sutrumpina maršrutą, panaikina stoteles ar papildo maršrutą naujomis stotelėmis, maršrutas nėra laikomas nauju. Nagrinėjamu atveju maršrutas buvo pratęstas T. P. įmonės prašymu Nr.A331-137 (1t.b.l. 86). Kadangi kompetentinga įstaiga privalo pasiūlyti keičiamu maršrutu keleivius vežančiam vežėjui vežti keleivius pakeistu maršrutu, nepagrįsti pareiškėjos argumentai dėl konkurso organizavimo bei pareigos siūlyti vykdyti vežimus pareiškėjui.

27Pareiškėja nurodo, kad nesant savivaldybės neteisėtai išduotų leidimų, niekas nebūtų galėjęs vežti keleivius tuo pačiu maršrutu, išskyrus pareiškėją, todėl pareiškėja negavo pajamų, kurias gavo UAB „( - )“.

28Vertinant šiuos skundo argumentus, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnis, reglamentuojantis transporto veiklos užtikrinimą, įpareigoja valstybę ne riboti ar iš viso drausti, o užtikrinti vežėjų (operatorių) patekimo į transporto paslaugų rinką nediskriminacinių sąlygų nustatymą; vežėjų (operatorių) veiklos savarankiškumą, taip pat laisvą ir sąžiningą konkurenciją transporto paslaugų rinkoje (3 ir 4 punktai). Todėl, kaip konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. kovo 18 d. sprendime „administravimo subjektas turi ne drausti, o skatinti sąžiningą konkurenciją. Konkurencijos tarp vežėjų draudimas,<...> pažeistų ir keleivių teises į kokybišką paslaugą, kurią konkurencija (sąžininga) kaip tik ir skatina“ (administracinė byla Nr. A4-99-2005). Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis taip pat įpareigoja valstybinio valdymo ir savivaldybės institucijas, vykdančias pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir draudžia priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus (2 dalis). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad kompetentingos institucijos atliekamas važiavimo laiko suderinimas (tvarkaraščio patvirtinimas) dviems tuo pačiu maršrutu veikiantiems vežėjams (konkurentams) pats savaime lemia konkurencijos sąlygų skirtumą. Tvarkaraštyje nustatytas važiavimo laikas, kai keleivių srautas yra didelis, sudaro palankesnes sąlygas gauti daugiau pajamų, nei laikas, kai keleivių srautas mažesnis. Todėl kompetentinga viešojo administravimo institucija, įpareigota užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę (Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis), derindama kelių maršrute veikiančių vežėjų tvarkaraščius, turi taikyti vienodus ir nediskriminacinius laiko resursų vežėjams paskirstymo principus ir tikslus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-5 -1662/2005, 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-5 -1254/2006). Atsižvelgiant į tai, pareiškėja neturėjo pagrindo tikėtis, kad išimtinai tik ji galės teikti vežimo paslaugas ginčo maršrutu, nes, kaip jau minėta, atliekamų administravimo veiksmų tikslai negali būti diskriminaciniai atskiriems vežėjams ar jų grupėms, turi būti taikomi vienodi patekimo į rinką principai, keleivių vežimo kainodara proporcinga ir ekonomiškai pagrįsta (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-5 -1662/2005, 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-5 -1254/2006).

29Vertinant pareiškėjos nurodytas žalos dydžiui pagrįsti aplinkybes, pažymėtina, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalis numato, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad negautos pajamos turi būti realios, o ne hipotetinės. Remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų ir pan. Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek ieškovas prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją, o didesnio, nei faktiškai asmens patirta žala, dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2007, 2009 m. lapkričio 3 d. nutartį Nr. 3K-3-469/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su netesėtais kalto asmens veiksmais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2009).

30Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, kad patirtų nuostolių dydis gali būti apskaičiuotas pagal UAB „( - )“ gautas pajamas teikiant keleivių vežimo paslaugas M2-26 „Ozo transporto žiedas –Rastinėnai“ laikotarpiu 2010-10-17 iki 2011-01-14, t. y. 73 509,57 Lt.

31Tačiau šiuos nurodytus pareiškėjos argumentus teismas vertina kaip prielaidas, nes patirti netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis, hipotetinėmis pajamomis. Todėl priteistinomis negautomis pajamomis negali būti tokios pajamos, kurių gavimas būtų tik hipotetinis, grindžiamas prielaidomis net ir tuo atveju, jei atsakovas pareiškėjo atžvilgiu būtų elgęsis teisėtai, t. y. pagal atitinkamoje situacijoje privalomas taikyti teisės normas. Tokios pajamos pagal susiklosčiusią teismų praktiką nepripažįstamos negautomis pajamomis pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį.

32Apibendrinant teismo išdėstytus motyvus, pripažintina, kad nagrinėjamoje byloje neįrodytas priežastinis ryšys tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir pareiškėjos nurodytos turtinės žalos bei žalos dydis, todėl nenustatytos visos privalomos viešosios atsakomybės sąlygos. Atsižvelgiant į tai, skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

34Pareiškėjos A. M. IĮ ,,( - )“ skundą atmesti.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 2. Pareiškėja A. M. IĮ ,,( - )“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) priteisti... 3. Pareiškėja nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 4. Atsakovė, neatsižvelgdama į Įmonės, vežančios keleivius esamais... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai palaikė skunde išdėstytus... 6. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į pareiškėjos skundą su... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė skunde išdėstytus... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijai... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,( - )“ atsiliepime į pareiškėjos... 11. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB ,,( - )“ ir IĮ T. P. įmonė į teismo... 12. Skundas atmestinas.... 13. Pažymėtina kad žalos (tiek turtinės, tiek neturtinės) atlyginimo... 14. CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės... 15. Pareiškėjas turtinės žalos atsiradimą kildina iš neteisėtų Vilniaus... 16. Byloje nustatyta, kad pareiškėja A. M. IĮ ,,( - )“ ir Vilniaus rajono... 17. Vilniaus r. savivaldybės administracijos Sudervės seniūnija 2010-07-26... 18. Atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės... 19. Vilniaus miesto savivaldybės Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo... 20. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento... 21. T. P. įmonė 2010-10-01 bendradarbiavimo sutartimi perdavė teisę UAB ,,( -... 22. Leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio maršrutais)... 23. Taisyklių 13 p. reglamentuota, kad savivaldybės institucija arba jos... 24. Taigi, vadovaujantis nustatytu reglamentavimu, pareiga suderinti maršruto... 25. Taisyklių 12 p. nustatyta, kad nauji reguliaraus susisiekimo maršrutai... 26. Taisyklių 14 p. nustatyta, kad kompetentinga įstaiga organizuoja konkursą... 27. Pareiškėja nurodo, kad nesant savivaldybės neteisėtai išduotų leidimų,... 28. Vertinant šiuos skundo argumentus, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos... 29. Vertinant pareiškėjos nurodytas žalos dydžiui pagrįsti aplinkybes,... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, kad patirtų nuostolių dydis gali... 31. Tačiau šiuos nurodytus pareiškėjos argumentus teismas vertina kaip... 32. Apibendrinant teismo išdėstytus motyvus, pripažintina, kad nagrinėjamoje... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjos A. M. IĮ ,,( - )“ skundą atmesti.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...