Byla 3K-3-74/2009
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. J. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. J. (M. J.) pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. J. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo M. J. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui dėl žalos atlyginimo, 2008 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą pakeitė ir ieškovui iš atsakovo priteisė 21 000 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo 21 000 Lt nuo 2007 m. balandžio 26 d. iki visiško sprendimo įvykdymo; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

4Kasaciniu skundu atsakovas AB DnB NORD bankas prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį, kuria ieškovui iš atsakovo priteista 21 000 Lt ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Atstovaudamas ieškovui M J. advokatas A. Š. surašė ir pateikė atsiliepimą į kasacinį skundą, kuriuo prašė šį skundą atmesti, skundžiamą apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti ieškovui iš atsakovo kasaciniame teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prie atsiliepimo į kasacinį skundą buvo pateiktas 2009 m. sausio 26 d. pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 512303, patvirtinantis, kad už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą ieškovas advokatui sumokėjo 1190 Lt.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį paliko nepakeistą.

7Ieškovas M. J. kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su pareiškimu, prašydamas vadovaujantis CPK 277 straipsniu, priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti jam iš atsakovo AB DnB NORD 1190 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą apmokėti.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas, neišsprendęs bylinėjimosi išlaidų klausimo, gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu priimti papildomą sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kasacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, 2009 m. vasario 23 d. nutartimi kasacinį skundą atmetė, o apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Dėl to, vadovaujantis CPK 98 straipsniu, ieškovui iš kasatoriaus priteistinos išlaidos už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į kasacinį skundą. Prieš išnagrinėjant bylą kasacine tvarka, buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad už teisinę pagalbą ieškovas ją teikusiam advokatui sumokėjo 1190 Lt.

10Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteistinos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), kuriose nustatytais priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas maksimaliais dydžiais yra ribojamos teismo priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumos. Spręsdama dėl ieškovui priteistinų atstovavimo kasaciniame teisme išlaidų sumos, teisėjų kolegija atsižvelgia į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą kriterijus: išnagrinėta byla nebuvo didelės apimties ir itin sudėtinga, joje nebuvo reikalingos specialios žinios, ieškovui atstovavęs advokatas dalyvavo byloje nuo nagrinėjamo pirmosios instancijos teisme, bylos nagrinėjimo kasacinės instancijos teisme metu nebuvo sprendžiama teisinių klausimų, kurie nebūtų buvę nagrinėti pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose. Remdamasi šiais kriterijais ir Rekomendacijose nustatytu maksimaliu užmokesčio už advokato teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į kasacinį skundą dydžiu (Rekomendacijų 8.14 punktas), teisėjų kolegija sprendžia, kad iš atsakovo AB DnB NORD banko ieškovui M. J. prašoma priteisti už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą suma mažintina iki 500 Lt (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12Priteisti ieškovui M. J. iš atsakovo AB DnB NORD banko 500 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą apmokėti.

13Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.