Byla 2S-2580-413/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos J. P. atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centro Kauno filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K. nuo 1936 metų nuosavybės teise valdė gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ); nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad VĮ Registrų centro Kauno filialo atliktame nekilnojamojo kadastrinių matavimų bylos registro Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) įrašyti akmeniniai pamatai yra M. K. nuosavybės teise valdomo namo pamatai (nuo 1936 metų), esantys ( - ).

4Pareiškimą grindė tuo, jog po M. K., gim. ( - )mirusios ( - ), mirties, Jonavos rajono valstybinėje notarinėje kontoroje yra pradėta paveldėjimo byla Nr.314/92, kurioje paveldėti mirusiosios turtą kreipėsi įpėdinė pagal testamentą J. P.. Testamente nurodyta, kad velionė palieka pareiškėjai visą turtą, kuris priklausys jai velionės mirties dieną. Nuo 1987 metų iki mirties velionė gyveno kartu su pareiškėjos motina ( - ) 1986 metais testatorė turėjo namą esantį ( - ).. Šį namą M. K. nuosavybės teise valdė nuo 1936 metų iki 1986 metų žiemos. 1986 metų žiemą namas sudegė iki pamatų. Kartu su namu sudegė ir visi dokumentai. Registracija dėl namo nuosavybės neišlikusi. Kadangi po gaisro yra išlikę tik namo pamatai, pareiškėja kreipėsi į Kauno VĮ registrų centrą rašydama įrašyti nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo 1A1m pamatų (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto registrą ir daiktines teises į jį, kas suteiktų pareiškėjai teisę įgyvendinti paveldėjimo teisę į nuosavybę – minėtus gyvenamojo namo pamatus. 2013 m. spalio 3 d. VĮ Registrų centro Kauno filialas sprendimu Nr. KAKT-1890, vadovaudamasis LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 punktu, pareiškimo netenkino. Pareiškėja nurodė, kad šių faktų nustatymas suteiktų jai teisę įgyvendinti paveldėjimo teise įgyti nuosavybę – minėtus gyvenamojo namo pamatus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė priimti J. P. pareiškimą (b. l. 20-21). Teismas pažymėjo, kad pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus dėl valdymo nuosavybės teise pastato gyvenamojo namo, kuris faktiškai yra neišlikęs, t. y. likę tik to namo pamatai, kurie negali būti laikomi statiniu ir nekilnojamojo turto objektu, kuris registruotinas Nekilnojamojo turto registre. Todėl prašomas nustatyti faktas negali sukurti atitinkamų teisinių pasekmių. Pažymėjo, kad teismas negali nepaisyti teisės aktuose nustatytų nekilnojamojo turto registravimui keliamų reikalavimų, tvarkos ir savo nuožiūra spręsti, koks turtas yra tinkamas registruoti. Be to, teismas pastebėjo, kad VĮ Registrų centro Kauno filialo 2013 m. spalio 3 d. sprendime Nr. KAKT-1890, kuriuo buvo atsisakyta įregistruoti daiktines teises į gyvenamojo namo pamatus, aiškiai yra nurodyta, kad teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o kadangi neregistruojamas pats daiktas – gyvenamojo namo 1A1m pamatai (unikalus Nr. ( - )), todėl ir prašymas dėl daiktinių teisių į jį įregistravimo buvo netenkintas. Duomenų apie tai, kad pareiškėja įstatymo nustatyta tvarka būtų apskundusi minėtą sprendimą, byloje nėra.

7Paminėtų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad pareiškėjos prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai nesukurs atitinkamų teisinių pasekmių ir toks pareiškimas negali būti nagrinėjamas teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja J. P. prašo teismo panaikinti 2013 m. lapkričio 8 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 26-28). Apeliantė nurodo, kad nustačius prašomus juridinę reikšmę turinčius faktus, bus galima nustatyti pamatų paskirtį, taip apeliantė įgytų teisę rekonstruoti, statyti statinį – ruošiant tam visus reikalingus projektus, o po to nebaigtą statyti statinį (esamus pamatus) įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Apeliantė nesutinka su teismo argumentu, kad prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai nesukurs atitinkamų teisinių pasekmių ir toks pareiškimas negali būti nagrinėjamas teisme. Apeliantės nuomone, būtent pamatų priklausomybės namui nustatymas sukels teisines pasekmes, nes tai leis perspektyvoje rekonstruoti statinį, vykdyti statybas sudegusio namo vietoje ir tie pamatai galės būti registruoti nekilnojamojo turto registre. Be to, skundžiama teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

10Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių skundžiamos

13nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

14Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme.

15Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, ir kt.).

16Pastato valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas) nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: pirma, pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); antra, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; trečia, nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; ketvirta, nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“ 10.1 punkte numatyta, kad pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktą gali būti nustatytas valdymo nuosavybės teise faktas bet kokiam pastatui (jo daliai) – gyvenamajam namui, butui, ūkinės komercinės paskirties ar pagalbiniam. Juridinę reikšmę turintis faktas gali būti nustatytas tik išlikus pastatui, kurio valdymo nuosavybės teise faktą prašoma nustatyti.

17Paveldimi nekilnojami daiktai turi būti užregistruoti nekilnojamojo turto registre Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Nagrinėjamu atveju gyvenamasis namas neišlikęs, išlikę tik jo pamatai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad išlikę pamatai nelaikytini statiniais, todėl jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nelaikytini nekilnojamojo turto kadastro objektais.

18Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į Kauno VĮ Registrų centrą, prašydama įrašyti nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo 1A1m pamatų (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto registrą ir pripažinti daiktines teises į jį. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2013 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. KAKT-1890 pareiškėjos prašymo netenkino. Sprendimą grindė tuo, jog vadovaujantis LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 punktu, nekilnojamojo turto registre teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Kadangi neregistruojamas pats nekilnojamasis daiktas – gyvenamojo namo 1A1m pamatai, todėl sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą. Teismas pažymi, jog apeliantė turėjo galimybę VĮ Registrų centro 2013 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. KAKT-1890 apskųsti, tačiau byloje nėra duomenų, kad šia teise buvo pasinaudota.

19Įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes, teismas sutinka su skundžiamos teismo nutarties išvada, kad neišlikus statiniui, kuris gali būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre, prašomas nustatyti faktas nesukels pareiškėjai teisinių pasekmių. Iš to seka, kad vien teismo sprendimo pagrindu negali būti atliekama nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių registracija viešajame nekilnojamojo turto registre.

20Vadovaujantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsni 2 dalies 1 punktas), keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

21Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 4. Pareiškimą grindė tuo, jog po M. K., gim. ( - )mirusios ( - ), mirties,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Jonavos rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsisakė... 7. Paminėtų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad pareiškėjos prašomi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėja J. P. prašo teismo panaikinti 2013 m.... 10. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis, 338... 14. Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus... 15. Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę... 16. Pastato valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5... 17. Paveldimi nekilnojami daiktai turi būti užregistruoti nekilnojamojo turto... 18. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į Kauno VĮ... 19. Įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes, teismas sutinka su skundžiamos teismo... 20. Vadovaujantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 21. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti...