Byla eB2-184-440/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rokynė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

1.

5Šiaulių apygardos teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Rokynė“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. 2018 m. spalio 1 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartis įsiteisėjusi.

62.

7Teisme gautas BUAB „Rokynė“ bankroto administratorės UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras prašymas dėl BUAB „Rokynė“ veiklos pabaigos. Kartu su prašymu pateikti duomenys dėl kreditorinių reikalavimų, duomenys dėl likvidacinio balanso, ataskaita, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pažyma.

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

135.

14Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

156.

16Iš bankroto administratoriaus prašymo bei pateiktų duomenų matyti, kad BUAB „Rokynė“ bankroto procedūros yra baigtos. Bankroto administratorė nurodė, kad BUAB „Rokynė“ neturi neparduoto turto, kad administratorius pardavė visą turtą, kad garantinio fondo skirtos lėšos darbuotojams yra išmokėtos. Nurodė, kad bendra pirmos eilės nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras yra – 7454,21 Eur , antros eilės -324368,80 Eur, trečios eilės-91 201,26 Eur.

177.

18Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų įmonė. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba 2019 m. balandžio 30 d. pažyma patvirtina, kad dėl BUAB „Rokynė“ įmonės likvidavimo neprieštarauja.

198.

20Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 423024,27 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Esant bankroto administratorei nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

22Pripažinti, kad BUAB „Rokynė“ juridinio asmens kodas 300545078, buveinės adresas ( - ) veikla pasibaigė.

23BUAB „Rokynė“ juridinio asmens kodas 300545078, buveinės adresas ( - ) likę nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro bendrai 423024,27 Eur sumą iš jų pirmos eilės nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma yra 7454,21 Eur , antros eilės -324368,80 Eur, trečios eilės - 91 201,26 Eur.

24Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

25Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

26Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei, įpareigoti supažindinti kreditorius.

Proceso dalyviai
Ryšiai