Byla e2-132-823/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Atveika“ prašymo atstatydinti ją iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Molnera“ bankroto administratorės pareigų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė – Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (bankroto administratorės) uždarosios akcinės bendrovės „Atveika“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Atveika“ prašymo atstatydinti ją iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Molnera“ bankroto administratorės pareigų, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Molnera“, bankroto administratore paskyrė UAB „Atveika“, parinktą naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

62.

72018 m. spalio 30 d. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Molnera“ bankroto administratorės UAB „Atveika“ prašymas dėl jos atstatydinimo iš BUAB „Molnera“ bankroto administratorės pareigų. Prašyme nurodoma, kad prašymą dėl atstatydinimo UAB „Atveika“ teikia laisva valia, nieko neverčiama, todėl yra teisinis pagrindas ją atstatydinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi netenkino UAB „Molnera“ bankroto administratorės UAB „Atveika“ prašymo dėl jos atstatydinimo iš bankroto administratorės pareigų.

114.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad prašymas atstatydinti iš bankroto administratorės pareigų turi būti motyvuotas ir pagrįstas, o vien ta aplinkybė, jog administratorė išreiškė valią ir prašo būti atstatydinta, nelemia teismo pareigos tokį prašymą besąlygiškai tenkinti. Teismas taip pat nurodė, kad bankroto administratorė, sutikdama administruoti BUAB „Molnera“, prisiėmė su tuo susijusią riziką, kartu ir dėl galimų neigiamų pasekmių, ir turi šias pareigas vykdyti tinkamai; ji, kaip savo srities profesionalė, tokią galimą riziką privalo įvertinti dar prieš sutikdama eiti šias pareigas, nes akivaizdu, jog dar iki sutinkant administruoti minėtą įmonę jai buvo žinomos aplinkybės, kad dalį bankrutuojančių įmonių administruoja savo lėšomis, šių bankroto procesų sudėtingumas ir kt.

135.

14Teismas taip pat konstatavo, jog atstatydinus atrankos programos atrinktą ir paskirtą bankroto administratorę nesant tam objektyvių priežasčių, būtų pažeistas administratorių atrankos ir skyrimo skaidrumo principas, taip ir bankroto proceso administravimo operatyvumo principas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

166.

17Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Atveika“ (toliau – ir apeliantė) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: atstatydinti ją iš BUAB „Molnera“ bankroto administratorės pareigų. Atskirajame skunde remiamasi šiais pagrindiniais argumentais:

186.1.

19Sutikimas būti BUAB „Molnera“ administratore buvo pateiktas per klaidą. Apeliantė nenori administruoti BUAB „Molnera“. Sužinojusi, kad yra paskirta administruoti BUAB „Molnera“, apeliantė nedelsdama (kitą dieną) pateikė teismui prašymą dėl jos atstatydinimo. Tai reiškia, kad apeliantė atsisako administruoti BUAB „Molnera“ ne dėl bendrovės finansinės padėties, o dėl kitų priežasčių;

206.2.

21Remiantis Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijos Nr. 29 „Dėl priverstinio ar privalomo darbo“ 2 straipsnio 1 dalimi, nei vienas asmuo negali būti verčiamas prievarta dirbti. Šis principas taip pat įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 3 dalyje. Per klaidą pateiktas sutikimas negali įpareigoti bankroto administratorės priverstinai administruoti bankrutuojančią įmonę;

226.3.

23Teismas galėjo administratorės neatstatydinti tik nustatęs, kad ji prašymą dėl atstatydinimo pateikė ne savo noru, tačiau tokių aplinkybių nebuvo nustatyta;

246.4.

25Nepagrįstas teismo argumentas, kad apeliantės prašymas yra nemotyvuotas. Nei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 10 dalis 1 punktas, nei kitos ĮBĮ normos nenumato bankroto administratorės pareigos motyvuoti savo prašymą dėl atstatydinimo. Tokia pareiga numatyta tik kreditorių grupei;

266.5.

27Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atstatydinus bankroto administratorę bus pažeistos kreditorių teisės. Kreditoriaus teisės nebus pažeistos, nes apeliantė prašymą atstatydinti ją iš bankroto administratorės pareigų pateikė dar net neįsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, vadovaujantis administratoriaus kandidatūros atrankos protokolu, sutikimą administruoti BUAB „Molnera“ davė 75 bankroto administratoriai. Teismas

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

307.

31Apeliacijos objektas – Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis, kuria atsisakyta atstatydinti apeliantę iš BUAB „Molnera“ bankroto administratorės pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punkto pagrindu (CPK 301 straipsnis).

328.

33Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindų peržengti skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

349.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė atstatydinti apeliantę iš BUAB „Molnera“ bankroto administratorės pareigų sprendęs, kad apeliantės prašymas dėl jos atstatydinimo nėra motyvuotas, todėl tokio prašymo tenkinimas pažeistų administratorių atrankos ir skyrimo skaidrumo principą bei bankroto proceso operatyvumo principą. Nesutikdama su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliantė teigia, kad teisės aktai nenumato jos pareigos motyvuoti pateiktą prašymą, kad įpareigojimas administruoti BUAB „Molnera“ pažeidžia privalomojo darbo draudimą, ir kad teismas galėjo atsisakyti tenkinti pateiktą prašymą tik nustatęs, jog apeliantė prašymą dėl atstatydinimo pateikė ne savo noru. Apeliantė taip pat teigia, kad sutikimą administruoti BUAB „Molnera“ pateikė per klaidą.

3610.

37Bankroto administratoriaus teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese bankroto administratorių skiria teismas; taip pat tik teismas, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, turi teisę atstatydinti bankroto administratorių.

3811.

39Teismų praktikoje pažymėta, kad faktas, jog bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas, o ne abiejų šalių laisva valia ir bendru sutarimu yra sudaroma pavedimo sutartis, be kitų priežasčių, sąlygoja, kad teisiniai santykiai tarp bankrutuojančios įmonės ir bankroto administratoriaus negali būti vertinami, kaip tipiški šios rūšies sutartiniai santykiai, o vertinti kaip specifiniai pavedimo teisiniai santykiai, susidarantys bankroto procese. Nors įstatymas iš tiesų suteikia bankroto administratoriui teisę teikti teismui prašymą dėl atsistatydinimo, tačiau toks administratoriaus prašymas turi būti motyvuotas ir pagrįstas. Šie prašymui keliami reikalavimai yra svarbūs tam, kad administratoriaus prisiimtų įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei nebūtų galima atsisakyti be svarbių priežasčių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-900/2012). Atsižvelgiant į tai atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, kad jos prašymas dėl atstatydinimo neturėjo būti motyvuotas, ir kad teismas privalėjo tokį prašymą patenkinti, nebent būtų nustatyta, jog jis pareikštas ne apeliantės laisva valia.

4012.

41Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka. Teismas motyvuota nutartimi gali atsisakyti paskirti programa atrinktą asmenį tik jeigu paaiškėja, kad sutikime-deklaracijoje administruoti įmonę buvo pateikti neteisingi duomenys ir (ar) teismas nustato, kad programa atrinktas asmuo yra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis ar giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo ir dėl to asmuo negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis). Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pažymėjo, kad esama bankroto administratoriaus atrankos tvarka sukurta siekiant užtikrinti administratorių atrankos ir skyrimo skaidrumo principą ir kad į šio principo reikalavimus turi būti atsižvelgiama, be kita ko, sprendžiant bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą. Sutikus su apeliantės argumentu, kad teismas turi pareigą atstatydinti Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa parinktą teismo paskirtą administratorių vien pastarajam pareiškus tokį reikalavimą, nepriklausomai nuo šio reikalavimo motyvų, būtų sudarytos prielaidos apeiti įstatyme įtvirtintą atsitiktinę bankroto administratorių paskyrimo procedūrą ir įtakoti konkretaus bankroto administratoriaus parinkimą.

4213.

43Pažymėtina, kad Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriaus kandidatūrą parenka tik iš tų asmenų, kurie yra pareiškę sutikimą administruoti įmonę (įmones) ĮBĮ 3 dalyje nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės argumentas, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis prieštarauja konstituciniam privalomojo darbo draudimo principui. Nors apeliantė teigia, kad pateikė sutikimą būti BUAB „Molnera“ bankroto administratore per klaidą, pastebėtina, kad toks argumentas pirmosios instancijos teismui net nebuvo nurodytas, todėl apeliantės negali būti naudojamas apeliaciniame procese (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Be to, apeliantė, būdama savo srities profesionalė, pateikdama sutikimą administruoti įmonę (įmones) privalo veikti pagal jos veiklai taikytinus padidinto rūpestingumo ir apdairumo standartus, o dėl šių standartų nesilaikymo atsiradusios neigiamos pasekmės turi tekti pačiai apeliantei. Pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad apeliantė, sutikdama administruoti BUAB „Molnera“, prisiėmė riziką dėl įmonės administravimo, kartu ir dėl galimų tokio sutikimo neigiamų pasekmių (pvz., dėl to, kad įmonėje gali nebūti pakankamai lėšų administravimo išlaidoms apmokėti), ir turi šias pareigas vykdyti tinkamai. Bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, tokią galimą riziką privalo įvertinti dar prieš sutikdamas administruoti įmonę, o ne, remdamasis jau kilusiais neigiamais padariniais arba tikėtinai kilsiančiais neigiamais padariniais, prašytis atstatydinamas iš administratoriaus pareigų.

4414.

45Apeliantės teiginiai, kad jos atstatydinimas iš pareigų ir naujo administratoriaus paskyrimas neužvilkintų bankroto procedūrų ir nepažeistų BUAB „Molnera“ kreditorių interesų, nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį laikyti neteisėta ir nepagrįsta. Nors bankroto proceso etapas nėra nereikšmingas sprendžiant dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, šioje nutartyje aptarti argumentai dėl galimo administratorių atrankos ir skyrimo skaidrumo principo pažeidimo nagrinėjamu atveju yra pakankami spręsti, kad pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas netenkinti nemotyvuoto apeliantės prašymo yra pagrįstas ir atitinka tiek ĮBĮ nuostatas, tiek šioje srityje formuojamą teismų praktiką.

4615.

47Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, o apeliantės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. 2.... 7. 2018 m. spalio 30 d. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas bankrutuojančios... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. nutartimi netenkino UAB... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad prašymas atstatydinti iš bankroto... 13. 5.... 14. Teismas taip pat konstatavo, jog atstatydinus atrankos programos atrinktą ir... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 6.... 17. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Atveika“ (toliau – ir apeliantė)... 18. 6.1.... 19. Sutikimas būti BUAB „Molnera“ administratore buvo pateiktas per klaidą.... 20. 6.2.... 21. Remiantis Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijos Nr. 29... 22. 6.3.... 23. Teismas galėjo administratorės neatstatydinti tik nustatęs, kad ji prašymą... 24. 6.4.... 25. Nepagrįstas teismo argumentas, kad apeliantės prašymas yra nemotyvuotas. Nei... 26. 6.5.... 27. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atstatydinus... 28. IV.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. 7.... 31. Apeliacijos objektas – Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d.... 32. 8.... 33. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 34. 9.... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė atstatydinti... 36. 10.... 37. Bankroto administratoriaus teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje.... 38. 11.... 39. Teismų praktikoje pažymėta, kad faktas, jog bankrutuojančios įmonės... 40. 12.... 41. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš... 42. 13.... 43. Pažymėtina, kad Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa... 44. 14.... 45. Apeliantės teiginiai, kad jos atstatydinimas iš pareigų ir naujo... 46. 15.... 47. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 49. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....