Byla 2-5750-848/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Mildai Laukytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovei D. G., nedalyvaujant atsakovui O. Ž., atsakovo O. Ž. kuratorei A. S., atsakovei J. Ž., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams O. Ž. ir J. Ž. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 3 635,19 EUR skolos, 19,38 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l.3-7).

4Ieškinyje nurodyta, kad 2007-11-07 tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Kauno filialo ir O. Ž. sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr.RFSAV400702434, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 62.268,32 EUR (ekvivalentas litais 215.000,06 Lt) kreditą, būstui, esančiam ( - ), pirkti ir remontuoti. Galutinis būsto kredito, pagal būsto kreditavimo sutartį, grąžinimo terminas – 2047-11-07. 2007-11-09 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr.BPD 038829), galutinis draudimo sutarties terminas – 2031-08-15. Būsto kredito draudimo sutartis sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr.004, vadovaujantis 2007-10-26 O. Ž. ir J. Ž. prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2009-06-29 O. Ž. ir J. Ž. pateikė prašymą sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą. 2009-06-29 ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr.BPD 038829-1/0141 prie 2007-11-09 draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovų skolą bankui, išskyrus netesybas, ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką. Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovų ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesj be palūkanų. 2010-07-19 ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009-06-29 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr.BPD 038829-1/0104, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį, prašyme sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą nurodytu atsakovų adresu Baltų pr. 77-30, Kaune. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 p. atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 p. sumokėti 2,5 proc. draudimo įmokos dalį. Pagal ieškovo sudarytą grąžinimo grafiko 1 p. ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 4.573,62 EUR, o draudimo įmokos dalis – 114,34 EUR, viso 4687,96 EUR. Atsakovai nuo 2010-08-15 nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdamas Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, nors buvo nuolat informuojami trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovai Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir pagal grąžinimo grafiką grąžino ieškovui tik 3635 Lt. 2013-12-31 ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2014-01-03 apie tai informavo atsakovus, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. p., atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2014-02-10 atsakovų įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 3635,19 EUR ir 19,38 EUR delspinigių, viso 3654,57 EUR.

5Taip pat ieškovas atkreipė teismo dėmesį į tai, kad Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymas nėra privalomas bendrovei pagal 2007-11-09 draudimo sutartį, sudarytą su atsakovu. Vadovaujantis LR CK 6.156 str. 1 d. šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Šis sutarties laisvės principas reiškia, kad kiekviena šalis turi teisę laisvai ir nieko neverčiama sudaryti arba atsisakyti sudaryti sutartis, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos teisės aktams. Tiek sudarant draudimo sutartį su O. Ž., tiek Mokėjimų draudimo susitarimą su O. Ž. ir J. Ž., atsakovai sutiko su visomis bendrovės pasiūlytomis sąlygomis, jas suprato ir joms neprieštaravo, be to kreditas buvo paimtas būstui įsigyti šeimos reikmėms ir nors draudimo sutartį sudarė vienas atsakovas O. Ž., tačiau prašymą sudaryti draudimo sutartį pasirašė abu atsakovai.

6Ieškovas taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.36 str. 1 d. nustato, kad piniginės prievolės turi būti išreiškiamos ir apmokamos valiuta, kuri pagal galiojančius įstatymus yra teisėta atsiskaitymo priemonė Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 str. (Žin. 1993, Nr. 28-640; Žin., 2011, Nr. 163-7769) nustato, kad užsienio valiuta gali būti naudojama tik šalių susitarimu mokėjimams ir atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, o Europos sąjungos valiuta eurais - ir grynaisiais pinigais. LR CK 6.36 str. 3 d. nustato, kad kai ieškinys pareikštas Lietuvos Respublikoje dėl užsienio valiuta išreikštos pinigų sumos priteisimo, kreditorius savo pasirinkimu gali reikalauti jam priteisti šią sumą užsienio valiuta arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal valiutų kursą, galiojantį mokėjimo dieną. Atsižvelgiant į tai, kad būsto kredito sutartimi kreditas buvo suteiktas eurais ir ieškovas draudimo išmokas bankui mokėjo eurais, vadovaudamasis LR CK 6.36 str. ieškovas prašo ieškinio piniginius reikalavimus priteisti eurais.

7Atsakovo O. Ž. kuratorė A. S. teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad sprendžiant iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas pervedė ieškovui 1052,77 EUR, t.y. įvykdė prievolę iš dalies. Nuo įsipareigojimo prisiėmimo dienos 2010-08-15 atsakovas nesistengė vykdyti savo prievolės ir įmokų bankui nemokėjo iki pat 2011-08-11, kada buvo pervesta įmoka 39,10 EUR sumai. Vėliau mokėjimai taip pat buvo nereguliarūs, o tai reiškia, jog atsakovas neatsakingai žiūrėjo į prisiimtus įsipareigojimus. Šalių susitarime labai aiškiai buvo apibrėžtos šalių teisės ir pareigos, ieškovas savo įsipareigojimus pagal susitarimą įvykdė, juo labiau išdėstė atsakovui draudimo išmokų sumokėjimą dešimties metų laikotarpiui, kas laikytina pakankamu terminu, kad asmuo galėtų per mėnesį sumokėti 39,07 EUR dydžio įmoką, net ir turėdamas finansinių sunkumų. Tokia įsiskolinimo grąžinimo sąlyga yra palanki skolininkui, todėl atsakovui buvo sudarytos tinkamos skolos grąžinimo sąlygos, tačiau atsakovas tinkamai nevykdė susitarimo, nesilaikė grafiko, mokėjo nenuosekliai, pasirinktomis sumomis, o nuo 2013-09-15 nebeatlikinėjo įmokų, todėl laiko, kad atsakovas yra šalis iš esmės pažeidusi šalių sutarčių nurodymus. Susitarimo 20.8 p numatyta, jog nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ir draudimo įmokų mokėjimo bendrovei draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, mokėti bendrovei 0,02 proc. delspinigius nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tokia sąlyga atitinka CK nuostatas, todėl ieškovui priteistini nurodyto dydžio delspinigiai. Remiantis formuojama vieninga teismų praktika dėl delspinigių dydžio konstatuotina, kad delspinigių dydis 0,02 proc. nėra neprotingas ar pernelyg didelis, todėl ieškinys ir šioje dalyje tenkintinas visiškai. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta atsakovo kuratorė prašo ieškinį tenkinti visiškai (b.l.80-82).

8Atsakovo O. Ž. kuratorė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota tinkamai prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Byla nagrinėtina atsakovo kuratorei nedalyvaujant (b.l.118, CPK 246 str. 1 d.).

9Atsakovė J. Ž. teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka toje dalyje, kuria prašoma skolą ir delspinigius iš atsakovų priteisti solidariai iš abiejų atsakovų. Jos nuomone, ieškovas turėtų visus ieškinio reikalavimus nukreipti į atsakovą O. Ž., 2007-11-09 draudimo sutartimi bei 2009-06-29 Mokėjimų draudimo susitarimu buvo siekta užtikrinti kredito gavėjo interesą tinkamai grąžinti bankui būsto kreditą. Atsakovės nuomone būstas, esantis adresu ( - ) dar iki atsakovų santuoko sudarymo asmeninės nuosavybės teise priklausė atsakovui, o butui įsigyti atsakovas taip pat iki santuokos sudarymo buvo paėmęs asmeninį kreditą, kaip nurodoma 2007-11-07 kredito sutartyje, kredito sutartimi buvo gautas kreditas ne butui įsigyti, bet refinansuoti esamam atsakovo kreditui ir buto remontui, tarp atsakovų niekada nekilo ginčas, kad butas yra atsakovo asmeninė nuosavybė, o atsakovė niekada neturėjo jokių pretenzijų į šį butą. Atitinkamai tarp šalių nebuvo ginčo dėl to, kad visos prievolės susijusios ar kylančios iš asmeninės buto nuosavybės, įskaitant ir kredito sutarties vykdymą, taip pat sutartis, nukreiptas į kredito sutarties įvykdymo užtikrinimą - Draudimo sutartį ir Susitarimą, buvo asmeninės atsakovo prievolės, tai patvirtina ir eilė faktinių bylos aplinkybių:

101. Kredito sutarties šalimi yra nurodytas tik atsakovas, atsakovė nėra kredito sutarties šalimi, šios sutarties nesudarė, todėl jai niekada nekilo solidari pareiga su atsakovu grąžinti kreditą pagal kredito gavimo sutartį;

112. Draudimo sutartyje draudėju nurodomas taip pat tik atsakovas O. Ž., atsakovė nėra šios sutarties šalimi, kadangi neturėdama prievolės grąžinti kreditą pagal kreditavimo sutartį, ji niekada nebuvo suinteresuota apdrausti kito asmens kredito sutarties įvykdomumą draudimo sutartimi ar Susitarimu;

123. Prašymas sudaryti Draudimo sutartį, Draudimo sutartis buvo sudaryti, remiantis UAB „Būsto paskolų draudimas“ Būsto kreditų draudimo taisyklėmis Nr.004, kurių 2.4 p. nurodo, kad draudėju yra laikomas fizinis asmuo, sudaręs su draudiku draudimo sutartį ir esantis būsto kredito gavėju pagal kreditavimo sutartį. Tiek draudimo sutarties, tiek Kredito sutarties šalimi yra tik atsakovas, todėl remiantis paties ieškovo Būsto kreditų draudimo taisyklėmis Nr.004, draudėju gali būti laikomas tik atsakovas, tačiau ne abu atsakovai;

134. Visas įmokas pagal Kredito sutartį bankui, draudimo įmoką pagal Draudimo sutartį bei įmokas pagal Susitarimą mokėjo atsakovas, atsakovė niekada nevykdė jokių turtinių prievolių, kylančių iš minėtų sutarčių, todėl nėra jokio pagrindo pripažinti, kad atsakovė savo veiksmais būtų kada nors patvirtinusi solidarių prievolių abiems atsakovams iš Kredito sutarties, Draudimo sutarties ar Susitarimo kilimą. Priešingai, iš atsakovų konkliudentinių veiksmų, vykdant sutartis, matyti, kad atsakovas, prievoles kylančias iš Kredito sutarties, Draudimo sutarties ar susitarimo laikė asmeninėmis jo prievolėmis;

145. 2010-03-22 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-7379-249/2010 Kauno miesto apylinkės teismas nutraukdamas atsakovų santuoką, patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kuria buvo patvirtinta, kad santuokos metu sutuoktiniai jokio dalintino turto neįgijo, o butas asmeninės nuosavybės teise atsakovo buvo įgytas iki santuokos sudarymo, todėl po santuokos nutraukimo liko taip pat asmenine atsakovo nuosavybe;

156. Prašyme sudaryti Draudimo sutartį, Susitarimą bei Susitarime atsakovė yra pasirašiusi grafoje pavadinimu „Draudėjo sutuoktinis”, kas patvirtina, kad atsakovė nebuvo Susitarimo šalimi, o būdama atsakovo sutuoktine prašymo sudaryti Draudimo sutartį, Susitarimą, Susitarimo sudarymo metu, pasirašydama šiuose dokumentuose tiesiog patvirtino, kad jai buvo žinoma apie atskovo, kaip sutuoktinio, ketinimus prisiimti asmeninius sutarties įsipareigojimus ir atsakovė tam neprieštaravo.

16Be to, Susitarime nurodoma, kad tai ne savarankiška sutartis, bet priedas prie Draudimo sutarties, todėl susitarimo turinys, įskaitant ir Susitarimo šalių nustatymą, turi būti vertinimas pagal Draudimo sutarties tekstą, kuriame šiuo atveju aiškiai nurodyta, kad susitarimas dėl draudimo buvo sudarytas tik tarp ieškovo ir atsakovo.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovės nuomone visos prievolės ieškovui, kylančios iš Draudimo sutarties, Susitarimo yra asmeninės atsakovo prievolės, todėl jam kyla pareiga asmeniškai, bet ne solidariai su atsakove atsakyti ieškovui už Draudimo sutartimi ir Susitarimu prisiimtus sutartinius įsipareigojimus sumokėti ieškovui prašomą priteisti skolą ir delspinigius (b.l.89-91).

18Atsakovė J. Ž. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota tinkamai, byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (b.l.107,117, CPK 246 str.).

19Ieškinys tenkintinas.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-11-07 tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialas (AB SAMPO bankas), Kauno filialo ir O. Ž. sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. RFSAV400702434, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 62.268,32 EUR (ekvivalentas litais 215.000,06 Lt) kreditą, būsto kreditui refinansuoti ir remontuoti. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas – 2047-11-07 (b.l.8-10). 2007-11-07 tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialas (AB SAMPO bankas), Kauno filialo ir J. Ž. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr.FA-RFSAV400702434 (b.l.121-123).

21Kredito grąžinimą bankui atsakovas O. Ž. 2007-11-09 apdraudė, sudarydamas draudimo sutartį su UAB „Būsto paskolų draudimas“ (b.l.11). Galutinis draudimo sutarties terminas – 2031-08-15. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis atsakovų prašymu sudaryti draudimo sutartį (b.l.12-16).

222009-06-29 atsakovai pateikė prašymą ieškovui sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą ir dėl sunkios jų finansinės padėties laikinai vykdyti jų būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (b.l.18-21). Atsižvelgiant į tai, 2009-06-29 tarp šalių buvo sudarytas Mokėjimų draudimo susitarimas Nr.BPD 038829-1/0141 prie 2007-11-09 draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovo skolą bankui, išskyrus netesybas, ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką, o atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovų ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų (Mokėjimų draudimo susitarimo 11,12 p.)(b.l.22-26).

23Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 14 punktu, pasibaigus nustatytam draudimo išmokų dėl kredito ir palūkanų įmokų mokėjimo terminui, 2010-07-19 ieškovas vienašališkai sudarė išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009-06-29 Mokėjimų draudimo susitarimo, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė Susitarime nurodytu adresu (b.l.28-31).

24Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 p. atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 p. sumokėti 2,5 proc. draudimo įmokos dalį. Pagal ieškovo sudarytą grąžinimo grafiko 1 p. ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 4 573,62 EUR, o draudimo įmokos dalis 114,34 EUR, viso 4687,96 EUR.

25Atsakovai nuo 2010-08-15 Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, apie ką buvo nuolat informuojami trumposiomis žinutėmis, skambučiais ir paštu (b.l.32-48). Atsakovai Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir pagal grąžinimo grafiką grąžino ieškovui tik 3635 Lt (b.l.49-50).

26Kadangi atsakovai pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimo nuostatas, su ieškovu neatsiskaitė ir nebendradarbiavo, 2013-12-31 ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2014-01-03 apie tai informavo atsakovus, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu (b.l.51-52).

27Byloje nėra duomenų, kad atsakovai atsiskaitė su ieškovu (b.l.130). Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 p., atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16 p., 16.2 p. sumokėti 2,5 proc. draudimo įmoką.

28Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2014-02-06 pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT - 42 (b.l.27).

29Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.).

30Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 1.89 str. 1 d.).

31Atsakovo atstovė kuratorė A. S. su ieškovo pareikštu ieškiniu sutiko. Atsakovė J. Ž. su ieškiniu nesutiko, nurodydama aukščiau pateiktus motyvus. Atsakovės nurodyti argumentai atmestini vadovaujantis šiais motyvais.

32Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2007-11-07 Kredito sutartyje yra nurodoma kaip laiduotoja, be to 2007-11-07 tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialas (AB SAMPO bankas), Kauno filialo ir J. Ž. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr.FA-RFSAV400702434, kurios 1, 2, 5 p. yra numatyta, kad minėta sutartimi laiduotojas solidariai atsako Bankui, jeigu O. Ž., už kurį ji laiduoja, neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2007-11-07 Kredito sutartį su visais sutarties papildymais ir pakeitimais, su kurios sąlygomis laiduotojas yra susipažinęs. Taip pat sutartyje nurodyta, kad laiduotojas pareiškia, jog Kredito sutartis ir laidavimo sutartis sudarytos šeimos poreikių tenkinimui ir neprieštarauja šeimos interesams bei, kad išieškoti iš Laiduotojo turto galima tiek, kiek Kredito gavėjas yra skolingas bankui pagal Kredito sutartį (b.l.8, 121). Taip pat vadovaujantis šalių sudaryto Mokėjimų draudimo susitarimo Nr.BPD 038829-1/0141 prie 2007-11-09 draudimo sutarties 6 p., atsakovų prievolės pagal Mokėjimų draudimo susitarimą yra solidarios. Be to, nors Draudimo sutartis buvo sudaryta tik atsakovo O. Ž. vardu, tačiau prašymas sudaryti Draudimo sutartį bei Mokėjimų draudimo susitarimą, Mokėjimų draudimo susitarimas buvo sudaryti abiejų atsakovų vardu, jie abu sutiko su visomis ieškovo pasiūlytomis sąlygomis, jas suprato ir joms neprieštaravo. LR CK 6.6 str. 1 d. nustato, kad solidarioji prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Šiuo atveju atsakovų prievolė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą (Mokėjimų draudimo susitarimo 6 p.) yra solidari. Pažymėtina, kaip nurodo ir ieškovo atstovė, kad atsakovė prašymus ieškovui pildė ne tik kaip sutuoktinė, bet ir kaip antrasis draudėjas, tai patvirtina atsakovės pasirašyti 2009-06-29 sutikimai (b.l.21), be to kelias įmokas atsakovė ieškovui buvo sumokėjusi savo vardu. Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymas nėra privalomas ieškovui pagal 2008-11-09 draudimo sutartį, sudarytą su atsakovu, nes yra priskiriamas savanoriškajai, papildomai draudimo sutarties formai (LR CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sudarant susitarimą atsakovai sutiko su visomis bendrovės pasiūlytomis sąlygomis, jas suprato ir joms neprieštaravo. Mokėjimų draudimo susitarimo 32 punktas nustato, jog šalys patvirtina, kad jie pilnai ir visiškai pripažįsta šio susitarimo terminus bei sąlygas, juos supranta ir įsipareigoja jų laikytis, t. y. atsakovai pasirašydami kiekviename Mokėjimų draudimo susitarimo lape, savo parašais patvirtino, kad su minėto susitarimo sąlygomis buvo supažindinti, jas suprato ir su jomis sutiko.

33Aptarti įrodymai patvirtina, kad sudarydami draudimo sutartį, Mokėjimų draudimo susitarimą, pateikdami ieškovui prašymus atsakovai sutiko su visomis ieškovo pasiūlytomis sąlygomis, jas suprato ir joms neprieštaravo, todėl atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes iš atsakovų solidariai ieškovo naudai priteistina 3635,19 EUR skolos ir 19,38 EUR delspinigių, viso 3654,57 EUR. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, byloje esančius įrodymus, atmestini atsakovės argumentai, jog Kredito sutarties bei Draudimo sutarties šalimi buvo tik atsakovas O. Ž., atsakovas paėmė asmeninį kreditą savo poreikių tenkinimui, visos prievolės atsakovo buvo asmeninės ir jas vykdė tik pats atsakovas.

34Atkreiptinas dėmesys, kad O. Ž. tik 2010-03-22 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-7379-249/2010 Kauno miesto apylinkės teismui nutraukus atsakovų santuoką, 2011-08-26 pateikė ieškovui prašymą asmeniškai sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą prie 2007-11-09 draudimo sutarties, dėl išmokėtų ieškovo draudimo išmokų grąžinimo, už naują laikotarpį nuo 2011-09-15 iki 2012-08-15. Atsižvelgiant į tai, ieškovas dėl naujai susidariusio įsiskolinimo atsakovei J. Ž. pretenzijų nereiškė (b.l.133-134, civ. b. Nr.2-5604-475/2014 b.l.18-33). Būtent tai, teismo nuomone ir patvirtina tą aplinkybę, kad tik nutraukus atsakovų santuoką atsakovas O. Ž. naujas sutartis su ieškovu sudarė vienasmeniškai prisiimdamas visas iš to kylančias prievoles, kas neturi jokios įtakos anksčiau atsakovų su ieškovu sudarytiems susitarimams. Taip pat pažymėtina, kad minėtame teismo sprendime nėra pasisakyta dėl atsakovų prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą, t.y., atsakovai nebuvo pranešę jiems žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą CK 3.126 str. nustatyta tvarka. Atsižvelgiant ir į šią aplinkybę atsakovės atsiliepime nurodyti argumentai laikytini nepagrįstais.

35Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT civ. byla Nr. 3K-7-304/2007; civ. byla Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

36Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų solidariai ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 3654,57 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37CK 6.36 str. 3 d. nustato, kad kuomet ieškinys yra pareikštas Lietuvos Respublikoje dėl užsienio valiuta išreikštos pinigų sumos priteisimo, kreditorius savo pasirinkimu gali reikalauti jam priteisti šią sumą užsienio valiuta arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal valiutų kursą, galiojantį mokėjimo dieną. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą eurais tenkintinas.

38Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovo naudai priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (ieškovo patirtos išlaidos už kurą, kuratoriaus paskyrimą) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

39Iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1d.).

40Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259-270 str., 284 str.,

Nutarė

41Ieškinį patenkinti visiškai.

42Priteisti solidariai iš atsakovų O. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ir J. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, a.s. Nr. LT57 7300 0100 7195 1981 Swedbank AB, banko kodas 73000, naudai 3635,19 EUR (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt penkis eurus ir 19 ct) skolos, ir 19,38 EUR (devyniolika eurų 38 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3654,57 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

43Priteisti iš atsakovų O. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )ir J. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, a.s. Nr. LT57 7300 0100 7195 1981 Swedbank AB, banko kodas 73000, naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno atsakovo – po 96,44 Lt (devyniasdešimt šešis litus 44 ct) kuro išlaidų, po 142 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir po 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) už kuratoriaus paslaugas.

44Priteisti iš atsakovų O. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )ir J. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybei – po 14,35 Lt (keturiolika litų 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

45Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Mildai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Ieškinyje nurodyta, kad 2007-11-07 tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialas,... 5. Taip pat ieškovas atkreipė teismo dėmesį į tai, kad Mokėjimų draudimo... 6. Ieškovas taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.36... 7. Atsakovo O. Ž. kuratorė A. S. teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad... 8. Atsakovo O. Ž. kuratorė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota... 9. Atsakovė J. Ž. teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pateiktu... 10. 1. Kredito sutarties šalimi yra nurodytas tik atsakovas, atsakovė nėra... 11. 2. Draudimo sutartyje draudėju nurodomas taip pat tik atsakovas O. Ž.,... 12. 3. Prašymas sudaryti Draudimo sutartį, Draudimo sutartis buvo sudaryti,... 13. 4. Visas įmokas pagal Kredito sutartį bankui, draudimo įmoką pagal Draudimo... 14. 5. 2010-03-22 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-7379-249/2010 Kauno miesto... 15. 6. Prašyme sudaryti Draudimo sutartį, Susitarimą bei Susitarime atsakovė... 16. Be to, Susitarime nurodoma, kad tai ne savarankiška sutartis, bet priedas prie... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovės nuomone visos prievolės... 18. Atsakovė J. Ž. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-11-07 tarp... 21. Kredito grąžinimą bankui atsakovas O. Ž. 2007-11-09 apdraudė, sudarydamas... 22. 2009-06-29 atsakovai pateikė prašymą ieškovui sudaryti mokėjimų draudimo... 23. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 14 punktu, pasibaigus nustatytam... 24. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 p. atsakovai įsipareigojo... 25. Atsakovai nuo 2010-08-15 Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtų... 26. Kadangi atsakovai pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimo nuostatas, su... 27. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai atsiskaitė su ieškovu (b.l.130).... 28. Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas... 29. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 30. Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti... 31. Atsakovo atstovė kuratorė A. S. su ieškovo pareikštu ieškiniu sutiko.... 32. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2007-11-07 Kredito... 33. Aptarti įrodymai patvirtina, kad sudarydami draudimo sutartį, Mokėjimų... 34. Atkreiptinas dėmesys, kad O. Ž. tik 2010-03-22 sprendimu civilinėje byloje... 35. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 36. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę... 37. CK 6.36 str. 3 d. nustato, kad kuomet ieškinys yra pareikštas Lietuvos... 38. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovo naudai priteistinas ieškovo... 39. Iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteistinos teismo turėtos... 40. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259-270 str., 284 str.,... 41. Ieškinį patenkinti visiškai.... 42. Priteisti solidariai iš atsakovų O. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) ir J.... 43. Priteisti iš atsakovų O. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )ir J. Ž., asmens... 44. Priteisti iš atsakovų O. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - )ir J. Ž., asmens... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...