Byla 2-1216/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Latvijos įmonės AAS „Gjensidige Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010 pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui Latvijos įmonei AAS „Gjensidige Baltic“ dėl draudimo išmokos ir nuostolių priteisimo, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-4049-431/2014 pagal nurodyto pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo (suinteresuotieji asmenys – Palangos kredito unija ir Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-338-178/2010 pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“ dėl draudimo išmokos ir nuostolių priteisimo (trečiasis asmuo – Viešosios policijos apsaugos tarnyba, kurią reorganizavus, 2010 m. prijungiant prie Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“, 2012 m. balandžio 23 d. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininko ir Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ vado įsakymo „Dėl Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato sąlygų aprašo paskelbimo“ pagrindu, ji tapo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskrities VPK) padaliniu), 2010 m. spalio 11 d. sprendimu iš dalies patenkindamas ieškovo ieškinį, priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 711 000 Lt dydžio draudimo išmokos ir nuostolių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Šis sprendimas įsiteisėjo 2012 m. balandžio 4 d., Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus bylą pagal atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ apeliacinį skundą ir palikus nepakeistą minėtą apygardos teismo sprendimą (civilinė byla Nr. 2A-87/2012).

4Pareiškėjas AAS „Gjensidige Baltic“ (atsakovas civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010) 2014 m. kovo 19 d. prašymu, pateiktu per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010 ir panaikinti šios bylos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį Nr. 2A-87/2012 bei priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“. Be to, atsakovas prašė taikyti teismo sprendimo įvykdymo atgręžimą ir įpareigoti ieškovą grąžinti atsakovui visas sumas, išmokėtas, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį.

5Pareiškėjas nurodė, jog naujai paaiškėjusi esminė šios bylos aplinkybė yra faktas, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė reikalavimus atsakovui, tuo pačiu metu pareikšdamas civilinį ieškinį ir baudžiamojoje byloje už žalą atsakingam asmeniui, be to, Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-6-417/2013 patenkino ieškovo ieškinį ir iš nuteistojo A. K. priteisė 831 126,98 Lt turtinės žalos atlyginimo; taigi dėl ieškovo nesąžiningo elgesio šiuo metu galioja du teismo sprendimai, kuriais ieškovui tas pats žalos atlyginimas priteistas du kartus. Pažymėjo, kad jis nebuvo baudžiamosios bylos Nr. 1A-6-417/2013 proceso dalyvis nebuvo informuotas apie už žalą atsakingą asmenį, jam pareikštus įtarimus ar kaltinimus, o apie baudžiamosios bylos Nr. 1A-6-417/2013 egzistavimą sužinojo tik 2014 m. sausio 21 d. iš trečiojo asmens Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato elektroninio laiško apie 2013 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, su kuriuo susipažinus, atsakovui paaiškėjo nurodyta nauja esminė aplinkybė. Atsakovo teigimu, dėl ieškovo nesąžiningų veiksmų jis neteko galimybės įgyvendinti reikalavimo teisės į atsakingą už žalą asmenį (A. K.), kadangi žala iš jo jau priteista ieškovui, ir papildomų sumų priteisimas iš šio asmens reikštų, kad jis privalėtų atlyginti daugiau žalos, nei yra padaręs. Atsakovas nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto apylinkės teisme dėl tos pačios žalos atlyginimo yra pareiškęs dar vieną ieškinį, atsakovu nurodydamas trečiąjį asmenį Vilniaus apskrities VPK (civilinė byla Nr. 2-2467-466/2014).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010, išnagrinėtoje pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“ dėl draudimo išmokos ir nuostolių priteisimo.

8Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010 pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“ dėl draudimo išmokos ir nuostolių priteisimo, nustatė, jog 2008 m. gegužės 23 d. ieškovas su atsakovu sudarė 700 000 Lt sumos Įmonių turto draudimo sutartį dėl pinigų kasoje, esančioje Palangoje, Vytauto g. 98/1, „draudimo visa verte“; 2008 m. gruodžio 5 d. patalpose įvykdyta vagystė, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau kalti asmenys iki šiol nėra nustatyti, o atsakovas 2009 m. kovo 13 d. raštu informavo ieškovą, kad, remdamasis Draudimo taisyklių 18.8 punkto „d“ papunkčiu, atideda draudimo išmokos išmokėjimą iki baudžiamosios bylos proceso užbaigimo, nurodęs, kad jis pagal Draudimo įstatymo 82 straipsnio 3 dalies 1 punktą neturi teisės išmokėti draudimo išmokos, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu. Teismo teigimu, Vilniaus apygardos teismas minėtu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010 iš dalies patenkindamas ieškinį bei priteisdamas iš draudiko AAS „Gjensidige Baltic“ 711 000 Lt dydžio draudimo išmoką ir nuostolius, 6 proc. metinių procesinių palūkanų draudėjui Palangos kredito unijai, vertino, kad tolimesnis delsimas mokėti draudimo išmoką prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), juolab kad draudikas, išaiškinus kaltus asmenis, turėtų galimybę susigrąžinti draudimo išmoką regreso tvarka, o draudėjas, susiklosčius pirmiau minėtoms aplinkybėms, galėtų netekti realios galimybės gauti draudimo išmoką.

9Teismo teigimu, pareiškėjo AAS „Gjensidige Baltic“ argumentas, kad ieškovas Palangos kredito unija nesąžiningai pareiškė reikalavimus atsakovui, tuo pačiu pareikšdamas civilinį ieškinį ir už žalą atsakingam asmeniui, nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe; civilinės bylos Nr. 2-338-178/2010 nagrinėjimo teisme metu nebuvo nustatytas kaltas asmuo dėl įvykio, kuris buvo pripažintas draudiminiu, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, peržiūrėdamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą, 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje (civ. byla Nr. 2A-87/2012) nurodė, kad pareiškėjas AAS „Gjensidige Baltic“ apeliaciniam teismui pateikė žiniasklaidoje 2012 m. sausio 13 d. paskelbtą straipsnį ,,Paslaptingi sutapimai Palangos kredito unijoje“ (kuriame teigiama, kad teisėsaugininkai iš naujo peržiūrės baudžiamąją bylą dėl vagystės iš kredito unijos), be to, A. K., kuriam buvo pareikštas kaltinimas dėl 2008 m. gruodžio 5 d. įvykdytos vagystės iš Palangos kredito unijos patalpų, pareiškimą, adresuotą atsakovui. Pasak teismo, apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dieną jau buvo priimtas Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-75-890/2011, kurioje A. K. buvo kaltinamas pagal BK 178 straipsnio 3 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį (teisminio proceso Nr. 1-60-1-00482-2008-2), kuris buvo apskųstas ir, bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teisme, 2013 m. gruodžio 19 d. priimtu nuosprendžiu (panaikinus Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nuosprendį) A. K. pripažintas kaltu bei nuteistas, be to, šiuo nuosprendžiu nuspręsta priteisti iš A. K. Palangos kredito unijai 831 126,98 Lt turtinės žalos atlyginimo (baudž. byla Nr. 1A-6-417/2013; teisminio proceso Nr. 1-60-1-00482-2008-2). Teismas sprendė, kad civilinės bylos Nr. 2-338-178/2010 nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu pareiškėjas buvo informuotas apie žalą padariusį asmenį, kuriam buvo pareikšti kaltinimai, o, įsiteisėjus sprendimui byloje pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“, draudikui perėjo reikalavimo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1-2 d.), todėl pareiškėjas galėjo tą teisę įgyvendinti, reikšdamas civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, tačiau dėl neaiškių priežasčių neatliko šių veiksmų. Teismo teigimu, pareiškėjas AAS „Gjensidige Baltic“ apie baudžiamosios bylos Nr. 1A-6-417/2013 iškėlimą žinojo arba privalėjo žinoti dar civilinės bylos Nr. 2-338-178/2010 nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu, vėliausiai Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutarties (civ. byla Nr. 2A-87/2012) priėmimo momentu, kada draudikas įgijo regreso teisę į kaltą asmenį ir privalėjo rūpintis tinkamu savo teisių įgyvendinimu, todėl prašymas atnaujinti procesą yra pateiktas teismui, praleidus nustatytą trijų mėnesių terminą (CPK 368 str.1 d.).

10Teismo nuomone, ta aplinkybė, kad ieškovas Palangos kredito unija pareiškė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje po to, kai jau buvo priimtas (bet dar neįsiteisėjęs) jam palankus sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-338-178/2010 dėl draudimo išmokos ir nuostolių priteisimo iš atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ (baudžiamoji byla Palangos miesto apylinkės teismui buvo perduota 2011 m. birželio 16 d.) nesudaro pagrindo vertinti, kad vėliau paaiškėjusi aplinkybė, jog civilinis ieškinys buvo patenkintas baudžiamojoje byloje, galėjo kaip nors įtakoti civilinės bylos Nr. 2-338-178/2010 pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“ dėl draudimo išmokos ir nuostolių priteisimo baigtį, ją nagrinėjant Vilniaus apygardos teisme. Pasak teismo, pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad Palangos kredito unija patirtą žalą iš esmės „prisiteisė“ du kartus, o žalos atlyginimas iš kalto asmens negali būti priteistas dar kartą draudikui, kuriam pagal įstatymą ir sutartį yra perėjusi reikalavimo teisė, nesudaro pagrindo vertinti, kad tai yra naujai paaiškėjusi aplinkybė, dėl kurios turėtų būti atnaujintas procesas nurodytoje civilinėje byloje, nes tai nėra išnagrinėtosios bylos aplinkybė, ar aplinkybė, dėl kurios byloje galėjo būti priimtas kitoks sprendimas, o nagrinėjamoje situacijoje pareiškėjo teisės gali būti ginamos ne per proceso atnaujinimo institutą, bet kitais teisių gynimo būdais.

11Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas yra paduotas praleidus CPK 368 straipsnyje nustatytą terminą ir nepagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindais, todėl atsisakytina atnaujinti procesą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskirajame skunde pareiškėjas AAS „Gjensidige Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Priešingai nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nuosprendis buvo pagrindas pripažinti, kad atsakovas neįgijo reikalavimo teisės į A. K., kadangi pastarasis „buvo pripažintas nekaltu dėl įvykdytos vagystės“ ir išteisintas, o teismo nurodyti įrodymai (2012 m. sausio 13 d. žiniasklaidoje paskelbtas straipsnis ir už žalą atsakingo asmens A. K. pareiškimas), Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartyje, kuria paliktas nepakeistu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimas, buvo pripažinti nepatikimais;
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas netinkamai realizavo savo teises baudžiamajame procese. Pareiškėjas neturėjo galimybės pareikšti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, kadangi toks procesinis veiksmas galimas tik iki įrodymų tyrimo teisme pradžios, o ne priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, be to, subrogacijos tvarka reikalavimo teisė pereina tik išmokėjus draudimo išmoką, o tai buvo padaryta, priėmus 2012 m. balandžio 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Be to, pareiškėjas apie teisę paduoti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje sužinojo pasibaigus BPK 112 straipsnyje numatytam terminui;
  3. Teismas nepagrįstai sutapatino faktinę aplinkybę, kuria grindžiamas prašymas atnaujinti procesą (Palangos kredito unijos civilinio ieškinio pareiškimas baudžiamojoje byloje) su kita faktine aplinkybe, kurios žinojimą teismas vertino kaip pagrindą atmesti pareiškėjo prašymą (kad A. K. buvo kaltinamas vagystės įvykdymu). Pareiškėjas niekuomet nebuvo baudžiamosios bylos, kurioje buvo kaltinamas A. K., proceso dalyviu, ir apie šį procesą nebuvo informuotas nei ieškovo, nei ikiteisminio tyrimo pareigūnų, taigi pareiškėjas negalėjo žinoti ir nežinojo, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė civilinį ieškinį A. K. baudžiamojoje byloje;
  4. Teismas neteisingai nurodė, kad paaiškėjusi esminė aplinkybė (jog buvo patenkintas ieškovo civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje) negalėjo kaip nors įtakoti prašomos atnaujinti civilinės bylos baigtį. Aplinkybė, kad ieškovas pareiškė tapatų civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, egzistavo civilinės bylos nagrinėjimo metu, tačiau ji nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui civilinės bylos nagrinėjimo metu, kadangi jis nedalyvavo baudžiamojoje byloje, o pareiškėjui ši aplinkybė tapo žinoma tik įsiteisėjus teismo sprendimui;
  5. Teismas neteisingai nurodė, kad pareiškėjas praleido 3 mėnesių terminą pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Apie esminės paaiškėjusios aplinkybės egzistavimą (kad Palangos kredito unija pareiškė civilinį ieškinį A. K. baudžiamojoje byloje) sužinojo tik 2014 m. sausio 21 d. iš trečiojo asmens elektroninio laiško.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

18Teismų praktikoje nurodoma, kad pagrindas procesui atnaujinti civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas; esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai; jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014).

19Pagal BPK 109 straipsnį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį; teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla.

20Apygardos teismas teisingai nurodė, kad nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe, dėl kurios gali būti atnaujintas procesas pareiškėjo nurodytoje civilinėje byloje, aplinkybė, nurodyta pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo, kad ieškovas Palangos kredito unija nesąžiningai pareiškė reikalavimus atsakovui, pareikšdamas ir civilinį ieškinį už žalą atsakingam asmeniui baudžiamojoje byloje.

21Vilniaus apygardos teismo bylos Nr. 2-338-178/2010, kurioje prašoma atnaujinti procesą, duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu (įsiteisėjusiu 2012 m. balandžio 4 d.) priteisė ieškovui Palangos kredito unijai (šioje byloje suinteresuotas asmuo) iš atsakovo AAS „Gjensidige Baltic“ (šioje byloje pareiškėjas) 711 000 Lt draudimo išmokos ir nuostolių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas, be kita ko, nurodęs, kad šalys 2008 m. gegužės 23 d. sudarė Įmonių turto draudimo sutartį dėl pinigų kasoje, esančioje Palangoje, Vytauto g. 98/1, kur 2008 m. gruodžio 5 d. buvo įvykdyta vagystė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau kalti asmenys iki šiol nenustatyti, kad baudžiamoji byla dėl nurodyto įvykio Palangos miesto apylinkės teismui buvo perduota 2011 m. birželio 16 d., t. y. po to, kai buvo priimtas 2010 m. spalio 11 d. apygardos teismo sprendimas patenkinti ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį dėl 711 000 Lt dydžio draudimo išmokos priteisimo (civilinė byla Nr. 2-338-178/2010 II b. t., 116-119). Be to, nurodytoje byloje yra Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato 2010 m. kovo 17 d. raštas „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo informuojama, kad ikiteisminio tyrimo Nr. 60-1-00482-08 dėl 2008 m. gruodžio 5 d. didelės vertės (patirta žala Palangos kredito unijos įvertinta 831 126,98 Lt) svetimo turto vagystės iš patalpų, esančių Palangoje, Vytauto g. 98/1, metu nenustatyti kaltininkai, niekam nepareikšti įtarimai, o pagrobtas turtas nesurastas, be to, nustačius kaltininkus ir (ar) pareiškus įtarimus, nedelsiant pateiks teismui pranešimą (civilinė byla Nr. 2-338-178/2010 II t., 82 l.). Be to, nurodytos bylos duomenimis, nagrinėjant pareiškėjo apeliacinį skundą dėl 2010 m. spalio 11 d. apygardos teismo sprendimo, 2012 m. lapkričio 19 d. buvo pradėtas apeliacinis procesas dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. išteisinamojo nuosprendžio (priimto išnagrinėjus baudžiamąją bylą dėl paminėto įvykio), kuriuo, be kita ko, nuspręsta atmesti Palangos kredito unijos civilinį ieškinį, nurodžius, kad neįrodyta, jog kaltinamasis A. K. yra kaltas dėl paminėtos vagystės (civilinė byla Nr. 2-338-178/2010; II b. t., 178-188), tačiau, nagrinėjamos bylos duomenimis, Klaipėdos apygardos teismas, apeliacine tvarka peržiūrėjęs išteisinamąjį Palangos miesto apylinkės teismo nuosprendį, 2013 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu, panaikinęs Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nuosprendį, A. K. pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 178 straipsnio 3 dalį ir BK 187 straipsnio 1 dalį, bei priteisė iš jo Palangos kredito unijai 831 126,98 Lt turtinės žalos atlyginimą.

22Taigi apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad 2010 m. spalio 11 d. apygardos teismo sprendimo priėmimo metu nebuvo nustatytas už draudiminį įvykį atsakingas asmuo, o pareiškėjo nurodyta aplinkybė, paaiškėjusi po civilinės bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, išnagrinėjimo dėl civilinio ieškinio pateikimo baudžiamojoje byloje, perduotoje Palangos apylinkės teismui po civilinės bylos Nr. 2-338-178/2010 išnagrinėjimo, negalėjo įtakoti prašomos atnaujinti civilinės bylos išnagrinėjimo. Beje, ši aplinkybė nėra esminė, kuri sudarytų pagrindo atnaujinti procesą, kadangi civilinės bylos nagrinėjimo metu nebuvo patenkintas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje ir ieškovui civilinės bylos nagrinėjimo metu nebuvo suteikta galimybė gauti žalos atlyginimą iš asmens kalto dėl nurodytos vagystės. Be to, pareiškėjas, teigdamas, kad Palangos kredito unijos civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje buvo pateiktas tuo pačiu metu, kai buvo nagrinėjama civilinė byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, o, vadovaujantis BPK 109 straipsniu, asmens, dėl nusikalstamos veikos patyrusio turtinės ar neturtinės žalos, civilinis ieškinys baudžiamajame procese pareiškiamas įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims, tačiau, minėta, jog civilinės bylos, kurią prašoma atnaujinti, duomenimis, jos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyti dėl nurodytos vagystės įtariami asmenys. Juolab kad civilinėje byloje, kurią prašoma atnaujinti, ieškinys buvo pareikštas draudimo bendrovei, remiantis tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens Palangos kredito unijos draudimo santykiais, kilusiais iš Įmonių draudimo sutarties, teisės aktų, reguliuojančių draudimo išmokos priteisimą pagrindu, o civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje buvo pareikštas fiziniam asmeniui, atsakingam dėl žalos atlyginimo (CPK 137 str. 2 d. 5 p.).

23Be to, apygardos teismas teisingai nurodė skundžiamoje nutartyje, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas, praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apie apelianto manymu, esminę naujai paaiškėjusią aplinkybę, t. y. tai, kad pareikštas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje, galėjo sužinoti po to, kai buvo priimtas Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. kaltinamojo A. K. išteisinamasis nuosprendis, kuriuo buvo atmestas Palangos kredito unijos civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo. Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, kad pareiškėjas apie Palangos kredito unijos civilinį ieškinį, pareikštą baudžiamojoje byloje, vėliausiai sužinojo 2013 m. balandžio mėn., t. y. Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus jo apeliacinį skundą.

24Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

25Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

26Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

27Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas,... 4. Pareiškėjas AAS „Gjensidige Baltic“ (atsakovas civilinėje byloje Nr.... 5. Pareiškėjas nurodė, jog naujai paaiškėjusi esminė šios bylos aplinkybė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu,... 9. Teismo teigimu, pareiškėjo AAS „Gjensidige Baltic“ argumentas, kad... 10. Teismo nuomone, ta aplinkybė, kad ieškovas Palangos kredito unija pareiškė... 11. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas yra paduotas praleidus CPK 368... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskirajame skunde pareiškėjas AAS „Gjensidige Baltic“ prašo panaikinti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, procesas gali būti atnaujinamas,... 18. Teismų praktikoje nurodoma, kad pagrindas procesui atnaujinti civilinėje... 19. Pagal BPK 109 straipsnį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės... 20. Apygardos teismas teisingai nurodė, kad nelaikytina naujai paaiškėjusia... 21. Vilniaus apygardos teismo bylos Nr. 2-338-178/2010, kurioje prašoma atnaujinti... 22. Taigi apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad 2010 m. spalio 11 d. apygardos... 23. Be to, apygardos teismas teisingai nurodė skundžiamoje nutartyje, kad... 24. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 25. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi... 26. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d....