Byla 2-230/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimo ir neteisėto bankrutavusios bendrovės turto perdavimo, trečiasis asmuo VĮ Registrų centras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų BUAB „Big City LT“ ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2016-159/2011 pagal ieškovo (kreditoriaus) UAB „Green Trust“ ieškinį (skundą) atsakovams bankrutavusiai UAB „Big City LT“ ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimo ir neteisėto bankrutavusios bendrovės turto perdavimo, trečiasis asmuo VĮ Registrų centras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas (kreditorius) UAB „Green Trust“ 2011-08-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu (skundu) dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimo ir neteisėto bankrutavusios bendrovės turto perdavimo. Teismo prašė: pripažinti negaliojančiu 2011-07-26 nekilnojamojo turto perdavimo aktą, juo kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui perduotas nekilnojamasis turtas, (Duomenys neskelbtini); taikyti restituciją – įpareigoti kreditorių Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių BUAB „Big City LT“ grąžinti pagal 2011-07-26 aktą gautą nekilnojamąjį turtą.

5Ieškovas nurodė, kad 2010-04-22 BUAB „Big City LT“ kreditorių susirinkimas bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainų nustatymo darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą – visą įkeistą nekilnojamąjį turtą bei kitus priklausinius, esančius (Duomenys neskelbtini), pardavinėti kartu kaip vieną turto kompleksą iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka (Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 1 d. 2 p.), ir nustatė minimalų 1 000 Lt kainos kėlimo intervalą varžytynių metu. Nepardavus nekilnojamojo turto komplekso pirmosiose ir pakartotinėse antrosiose varžytynėse nutarta per 15 dienų sušaukti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnio turto pardavimo kainų nustatymo. Nustatė nekilnojamojo turto komplekso pradinę pardavimo pirmosiose varžytynėse kainą – 19 500 001 Lt; nepardavus turto iš pirmųjų varžytynių, nustatė pakartotinių – antrųjų – varžytynių kainą – 15 600 001 Lt. Bankroto administratorius pažeidė 2010-04-22 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą bei Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 str. 3 d. 4 p, 33 str. nuostatas, nes neįvykus nei pirmosioms, nei antrosioms turto pardavimo varžytynėms, nesušaukė kreditorių susirinkimo dėl tolimesnio turto pardavimo kainų nustatymo. 2011-07-26 turto perdavimo aktu, sudarytu tarp Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ir BUAB „Big City LT“, perdavė visą įkeistą nekilnojamąjį turtą kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui. Pažeidus turto perdavimo procedūras, turto perdavimas bankrutavusios bendrovės kreditoriui – įkaito turėtojui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui – yra neteisėtas.

6Atsakovo BUAB „Big City LT“ administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ prašė ieškinį (skundą) atmesti. Paaiškino, kad neįvykus antrosioms įkeisto turto pardavimo varžytynėms, raštu pasiūlė kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui perimti už paskutinėms varžytynėms nustatytą 15 600 001 Lt pradinę pardavimo kainą ir per 30 dienų pateikti atsakymą dėl turto perėmimo. BUAB „Big City LT“ kreditoriams apie 2011-07-29 įvyksiantį susirinkimą pranešė, nežinodama apie banko sutikimą perimti iš antrųjų varžytynių neparduotą įmonės nekilnojamąjį turtą už 15 600 001 Lt. 2011-07-20 kreditorius faksu atsiuntė pranešimą, kad sutinka perimti neparduotą iš varžytynių bankui įkeistą turtą už 15 600 001 Lt. 2011-07-26 aktu turtas perduotas įkaito turėtojui. Atšaukti BUAB „Big City LT“ 2011-07-29 įvyksiančio kreditorių susirinkimo nebegalėjo, 2011-07-29 kreditorius informavo, kad klausimas dėl įkeisto turto pardavimo nebus svarstomas, bankui perėmus įkeistą turtą. Įkaito turėtojas – bankas – sutiko perimti neparduotą iš varžytynių turtą, todėl turto perdavimas įkaito turėtojui yra teisėtas ir atliktas teisės aktų nustatyta tvarka.

7Atsakovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašė teismą atmesti ieškinį (skundą) dėl neesminio pažeidimo. Paaiškino, kad teismo nutartimi patvirtintas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus 25 175 888 Lt kreditinis reikalavimas UAB „Big CiTy LT“ bankroto byloje, visas įmonės turtas įkeistas bankui. Bankui įkeistas nekilnojamasis turtas, adresu Medvalakio g. 12, 12 A, Palangoje, nebuvo parduotas nei pirmosiose, nei antrosiose varžytynėse. Bankroto administratorei pasiūlius perimti neparduotą iš varžytynių turtą ilgai tuo klausimu buvo svarstoma, nes perėmus įkeistą turtą už 15 600 001 Lt nebūtų padengtas kreditinis reikalavimas. Įkeisto turto perdavimo aktas neprieštarauja ĮBĮ, nes ĮBĮ 33 str. 5 d. aiškiai numato, kada bankas gali kreiptis su pasiūlymu perimti turtą, neįvykus varžytynėms, ir administratorius privalėjo kreiptis į hipotekos kreditorių. Kreditorių susirinkimui nesuteikta teisė neperduoti įkeisto turto hipotekos kreditoriui, banko kreipimasis į kreditorių susirinkimą būtų beprasmiškas, nes bankas turi absoliučią balsų daugumą. CK 1.78–1.96 str. nuostatos, reglamentuojančios sandorių negaliojimą, nei kiti įstatymai nenumato tokio sandorio – ieškovės ginčijamo turto perdavimo akto – negaliojimo pagrindo. Net teismui nustačius perdavimo aktą prieštaraujančiu kreditorių susirinkimo nutarimui faktą tai nėra pakankamas pagrindas pripažinti perdavimo aktą negaliojančiu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „Green Trust“ ieškinį (skundą) dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimo ir neteisėto bankrutavusios bendrovės turto perdavimo tenkino; pripažino negaliojančiu 2011 m. liepos 26 d. įkeisto turto perdavimo be varžytynių aktą, kuriuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui perduotas nekilnojamasis turtas esantis (Duomenys neskelbtini); taikė restituciją – įpareigojo kreditorių grąžinti gautą nekilnojamąjį turtą; įpareigojo BUAB „Big City LT“ administratorių Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui sugrąžinti 178 546,90 Lt sumokėtas administravimo išlaidas. Teismas paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-10 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, atmetė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

10Teismas nurodė, jog BUAB „Big City LT“ kreditoriai 2010-04-22 susirinkime nustatė turto pardavimo tvarką ir priėmė nutarimą, jog nepardavus turto antrosiose pakartotinėse varžytynėse per 15 dienų šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl tolimesnio turto pardavimo kainų nustatymo. Todėl neparduoto įkeisto turto perdavimas įkaito turėtojui ar kitoks neparduoto įkeisto turto likimas turėjo būti sprendžiamas kreditorių susirinkime (ĮBĮ 33 str., Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 4 p.). 2011-07-29 kreditorių susirinkime nebuvo sprendžiamas klausimas dėl turto perdavimo įkaito turėtojui, nes buvo pateikta informacija, kad neįvykus antrosioms varžytynėms, 2011-07-26 įkeisto turto perdavimo aktu įkeistas neparduotas turtas perduotas įkaito turėtojui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, kreditorius nesilaikė įstatyme numatyto 20 dienų termino kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl jam įkeisto turto perdavimo.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai

12Atsakovas BUAB „Big City LT“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties. Prašo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB ,,Green Trust“ ieškinį (skundą) atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

131. Teismas netinkamai taikė ĮBĮ normas reglamentuojančias bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarką. ĮBĮ 33 str. 1 dalis numato, kad turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas, tačiau 5 dalis nustato, kad tik nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Jokie teisės aktai nenumato kreditorių susirinkimo teisės atsisakyti perduoti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui jam įkeistą varžytynėse neparduotą turtą.

142. Teismas neįvertino, kad BUAB „Big City LT“ kreditorių susirinkime Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius turi absoliučią daugumą balsų, todėl įkeisto turto perdavimas kreditoriui būtų buvęs tik formalumas. Skundžiama nutartis prieštarauja protingumo, ekonomiškumo ir bankroto koncentruotumo principams.

153. Teismas nepagrįstai įpareigojo administratorių grąžinti jam sumokėtą turto administravimo išlaidų sumą. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius 178 546,90 Lt sumą pervedė ne į administratoriaus, o į BUAB „Big City LT“ sąskaitą jau po to, kai tos išlaidos, susijusios su turto esančio Medvalakio g. 12 ir 12A, Palangoje, priežiūra, buvo apmokėtos paslaugų teikėjams, todėl teismo įpareigojimas administratoriui grąžinti šią sumą yra neteisėtas.

16Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties. Prašo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB ,,Green Trust“ ieškinį (skundą) atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

171. Įkeisto turto pardavimo tvarką nustato ne kreditorių susirinkimas, o ĮBĮ bei Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas. Kreditorių susirinkimas galėjo įgyti teisę spręsti dėl įkeisto turto likimo tik po to, kai jo neperimtų bankas, hipotekos turėtojas. Teismas nepagrįstai vadovavosi ne Aprašo 31 p., o ĮBĮ 33 str. 5 d.

182. Nėra teisinio (sandorio negaliojimo) pagrindo panaikinti turto perdavimo aktą.

193. Jei laikyti, kad kreditorių susirinkimas galėjo spręsti dėl įkeisto turto likimo, t.y. galėjo priimti sprendimą, ar sutikti su hipotekos kreditoriaus pasiūlymu perimti įkeistą ir dvejose varžytynėse neparduotą turtą, tuomet hipotekos kreditorius nebeturi išskirtinių teisių įkeisto turto atžvilgiu, nors būtent tam yra skirtas pats hipotekos institutas.

20Atsiliepimu į BUAB „Big City LT“ atskirąjį skundą atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės - ieškinį atmesti. Nurodo, kad su atskirojo skundo argumentais sutinka išskyrus dalyje dėl restitucijos taikymo. Pritaikius restituciją ir negrąžinus sumokėtų administravimo išlaidų bankui, bankas be jokio pagrindo netektų 178 546,90 Lt, nes šią sumą sumokėjo vien dėl to, kad buvo sudarytas turto perdavimo aktas.

21Ieškovas UAB ,,Green Trust“ pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo skundus atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

221. ĮBĮ 33 str. 5 d. ir Aprašo 31 p. normos turi būti aiškinamos sistemiškai, jos nustato tokią turto pardavimo tvarką: neįvykus varžytynėms bankroto administratorius pasiūlo įkaito turėtojui pasinaudoti pirmumo teise patenkinti savo kreditorinį reikalavimą iš įkeisto turto; įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius, nusprendęs perimti turtą, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos kreipiasi į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, o tuo atveju, kai varžytynės neįvyksta dėl to, kad varžytynių dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, nustatytais terminais nesumoka pasiūlytos kainos – už varžytynių laimėtojo pasiūlytą kainą; kreditorių susirinkimas priima sprendimą perduoti turtą įkaito turėtojui. Būtent kreditorių susirinkimui yra suteikti įgaliojimai spręsti dėl bankrutuojančios įmonės įkeisto turto perdavimo įkaito turėtojui.

232. Skundo argumentas, jog teismas neturėjo teisinio pagrindo panaikinti turto perdavimo aktą nepagrįstas, kadangi perduodant turtą buvo pažeistos imperatyvios viešosios teisės normos (ĮBĮ 33 str. 5 d., CK1.80 str.).

243. Įkeistas turtas gali būti perduotas hipotekos kreditoriui tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka, tame tarpe tik kreditoriaus sutikimu. Reikalavimas laikytis įstatymo nustatytos tvarkos neturi būti vertinamas kaip hipotekos turėtojo išskirtinių teisių paneigimas.

254. Bankroto procedūros buvo sustabdytos dėl paties Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus neteisėtų veiksmų. Vien tas faktas, kad Bank Finland Plc Lietuvos skyriui priklauso dauguma kreditorių susirinkimo balsų, nesudaro pagrindo atimti teisę kitiems kreditoriams pasisakyti svarbiausiais klausimais ir ginti savo interesus.

26Apeliacinės instancijos teisme gautas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus prašymas priteisti iš ieškovo 6 617,64 Lt bylinėjimosi išlaidas.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirieji skundai tenkinami.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teisės normų, reglamentuojančių įkeisto turto pardavimą ir hipotekos kreditoriaus reikalavimų tenkinimo tvarką bankroto byloje.

30Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 str.). Spręsdamas šiuos klausimus, kreditorių susirinkimas negali peržengti įstatymo jam nustatytų įgaliojimo ribų ar priimti sprendimus, kurie įmonei būtų nenaudingi arba iš esmės pažeistų atskirų kreditorių teises bei teisėtus lūkesčius. Įmonės kreditorių susirinkimas be kitų įgaliojimų turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Turto pardavimo procedūra detalizuota Vyriausybės 2001 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintame Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos apraše. Jame taip pat reglamentuota tolesnė turto realizavimo tvarka, jeigu varžytynės laikomos neįvykusiomis.

31Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalies ir Vyriausybės patvirtinto Aprašo nustatytų taisyklių, kurios yra sudėtinė nurodytos įstatymo nuostatos dalis, aiškinimas leidžia konstatuoti hipotekos kreditoriaus teisės perimti nuosavybėn neparduotą įkeistą turtą įgyvendinimo sąlygas. Administratorius, kaip varžytynių vykdytojas, neparduotą įkeistą turtą per tris dienas po bet kurių neįvykusių varžytynių raštu pasiūlo perimti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui: už nustatytą pradinę turto pardavimo kainą, jeigu varžytynės neįvyko dėl to, kad nedalyvavo nė vienas pirkėjas arba nė vienas iš varžytynių dalyvių nepasiūlė lygios ar didesnės už pradinę kainą sumos; už varžytynių laimėtojo pasiūlytą kainą, jeigu laimėtojas laiku nesumokėjo pasiūlytos kainos arba paaiškėja, kad jis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse (Aprašo 31.1, 31.2 punktai). Pažymėtina, kad įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti varžytynėse, į kurias neatvyko nė vienas pirkėjas arba kuriose nė vienas dalyvis nepasiūlė lygios ar didesnės už pradinę kainą sumos, neparduotą įkeistą turtą už nustatytą pradinę pardavimo kainą, o kai varžytynės neįvyko dėl to, jog pirkėjas nesumoka visos sumos, – už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse (Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalis).

32Taigi, gavęs administratoriaus pasiūlymą ar savo iniciatyva, hipotekos kreditorius sprendžia, perimti nuosavybėn neparduotą įkeistą turtą ar to nedaryti. Šis nuosavybės teisės įgijimo būdas ir sąlygos kreditoriui aiškūs, nes perimamo nuosavybėn turto vertė priklauso nuo varžytynių rūšies (pirmosios ar antrosios) ir jų neįvykimo priežasčių. Pažymėtina, kad administratoriaus siūlymo hipotekos kreditoriui perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą kreditorių susirinkimui nereikia tvirtinti, nes nekyla klausimo dėl perimamo turto vertės. Tik antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse nepardavus įkeisto turto ir įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui atsisakius perimti turtą, turto pardavimo klausimas sprendžiamas kreditorių susirinkime (Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalis, Aprašo 32, 33 punktai). Tada kreditorių susirinkimas gali nutarti, kaip panaudoti bet kurį turtą, tarp jo ir neparduotą bei neperduotą įkaito turėtojui, Aprašo 34 punkte nurodytais būdais. Šis nuoseklus bankroto teisės normų nustatytos įkeisto turto realizavimo tvarkos laikymasis užtikrina įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus bei kitų kreditorių teises, susijusias su įkeistu turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011).

33Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-04-22 BUAB „Big City LT“ kreditorių susirinkime svarstytas turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainų nustatymo klausimas. Tuo klausimu priimtas nutarimas visą įkeistą nekilnojamąjį turtą – 0,8552 ha – bendro ploto žemės sklypą, su jame esančiais nebaigtais statyti daugiabučiais gyvenamaisiais namais bei kitus priklausinius, esančius (Duomenys neskelbtini)– parduoti iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, kaip nekilnojamojo turto kompleksą. Nepardavus nekilnojamojo turto komplekso pirmosiose ir pakartotinėse varžytynėse per 15 dienų sušaukti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnio turto pardavimo kainų nustatymo. Nustatyta nekilnojamojo turto komplekso pradinė pardavimo kaina 19 500 001 Lt pirmosiose ir minimo turto 15 600 001 Lt pardavimo kaina pakartotinėse – antrosiose – varžytynėse (b. l. 23–24). 2011-06-17 skelbtos varžytynės neįvyko. 2011-06-28 neįvyko ir antrosios varžytynės. 2011-06-29 BUAB „Big City LT“ administratoriaus įgaliotas asmuo pasiūlė perimti įkeistą turtą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui už pradinę pardavimo kainą – 15 600 001 Lt – ir pasiūlė per 30 dienų pateikti atsakymą dėl turto perėmimo (b. l. 74). Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius sutiko perimti įkeistą turtą ir prašė ne vėliau kaip iki 2011-07-26 parengti įkeisto turto perdavimo – priėmimo be varžytynių aktą (b. l. 76–78). 2011-07-26 tarp BUAB „Big City LT“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgalioto asmens ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus pasirašytas įkeisto turto perdavimo be varžytynių aktas, pagal jį Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius perėmė neparduotą iš varžytynių bankui įkeistą turtą, esantį (Duomenys neskelbtini), už varžytynėms nustatytą pradinę 15 600 001 Lt pardavimo kainą (b. l. 114–119).

34Skundžiamoje nutartyje Klaipėdos apygardos teismas netinkamai taikė ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies ir Aprašo 31 punkto normas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamoje situacijoje administratorius turėjo per 15 dienų kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl tolesnio neparduoto turto likimo. Hipotekos kreditoriaus, kaip privilegijuoto kreditoriaus, teisė gauti reikalavimo patenkinimą anksčiau nei kiti kreditoriai išlieka ir tada kai skolininko atžvilgiu pradedama bankroto procedūra. Tačiau tokią teisę (reikalauti perduoti jam nuosavybėn įkeistą turtą) hipotekos kreditorius turi tik tada, kai šio turto nepavyksta parduoti. Tokia sąlyga atitinka ir bankroto proceso ir hipotekos esmę. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju, kreditorių susirinkimas, nustatė pradines kainas, kuriomis turtas buvo parduodamas pirmose ir antrose varžytynėse. Turto nepavykus parduoti, hipotekos kreditorius turėjo teisę perimti varžytinėse neparduotą turtą už tą pačią kainą, kurią nustatė kreditorių susirinkimas. Ieškovo UAB ,,Green Trust“ atsiliepimo argumentas, jog hipotekos kreditorius privalo per 20 dienų kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti neparduotą įkeistą turtą, nepagrįstas, kadangi, kaip jau minėta, tokios procedūros teisės aktai nenumato, o teisės spręsti tokio turto likimo klausimą suteikimas kreditorių susirinkimui prieštarautų hipotekos kreditoriaus privilegijai dėl realizuojamo įkeisto daikto. Tik atsisakius hipotekos turėtojui perimti neparduotą turtą, šio klausimo sprendimas pereitų kreditorių susirinkimui.

35Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apygardos teismas netinkamai aiškino teisės normas reglamentuojančias įkeisto turto pardavimą ir hipotekos kreditoriaus reikalavimų tenkinimo tvarką bankroto byloje, todėl nepagrįstai pripažino, jog buvo pažeista turto perdavimo hipotekos kreditoriui tvarka. Atitinkamai, teismo sprendimas pripažinti negaliojančiu įkeisto turto perdavimo be varžytynių aktą ir taikyti restituciją yra nepagrįstas.

36Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašo priteisti 6 617,64 Lt patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų apimtį, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nuostatas bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CPK 3 str. 1 d.), prašomos priteisti išlaidos mažintinos iki 2 000 Lt.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

38Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Green Trust“ ieškinį atmesti.

39Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus (kodas (Duomenys neskelbtini)) teisės disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu, esančiu (Duomenys neskelbtini), apribojimą.

40Priteisti atsakovui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui (kodas (Duomenys neskelbtini)) iš ieškovo UAB ,,Green Trust“ (kodas (Duomenys neskelbtini)) 2000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

41Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas (kreditorius) UAB „Green Trust“ 2011-08-04 kreipėsi į teismą... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010-04-22 BUAB „Big City LT“ kreditorių... 6. Atsakovo BUAB „Big City LT“ administratorius UAB „Pajūrio... 7. Atsakovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašė teismą atmesti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „Green... 10. Teismas nurodė, jog BUAB „Big City LT“ kreditoriai 2010-04-22 susirinkime... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų argumentai... 12. Atsakovas BUAB „Big City LT“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 13. 1. Teismas netinkamai taikė ĮBĮ normas reglamentuojančias bankrutuojančios... 14. 2. Teismas neįvertino, kad BUAB „Big City LT“ kreditorių susirinkime... 15. 3. Teismas nepagrįstai įpareigojo administratorių grąžinti jam sumokėtą... 16. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius pateikė atskirąjį skundą... 17. 1. Įkeisto turto pardavimo tvarką nustato ne kreditorių susirinkimas, o... 18. 2. Nėra teisinio (sandorio negaliojimo) pagrindo panaikinti turto perdavimo... 19. 3. Jei laikyti, kad kreditorių susirinkimas galėjo spręsti dėl įkeisto... 20. Atsiliepimu į BUAB „Big City LT“ atskirąjį skundą atsakovas Nordea Bank... 21. Ieškovas UAB ,,Green Trust“ pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus.... 22. 1. ĮBĮ 33 str. 5 d. ir Aprašo 31 p. normos turi būti aiškinamos... 23. 2. Skundo argumentas, jog teismas neturėjo teisinio pagrindo panaikinti turto... 24. 3. Įkeistas turtas gali būti perduotas hipotekos kreditoriui tik įstatymų... 25. 4. Bankroto procedūros buvo sustabdytos dėl paties Nordea Bank Finland Plc... 26. Apeliacinės instancijos teisme gautas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Atskirieji skundai tenkinami.... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teisės normų, reglamentuojančių... 30. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas sprendžia tiek... 31. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalies ir Vyriausybės patvirtinto... 32. Taigi, gavęs administratoriaus pasiūlymą ar savo iniciatyva, hipotekos... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-04-22 BUAB „Big City LT“ kreditorių... 34. Skundžiamoje nutartyje Klaipėdos apygardos teismas netinkamai taikė ĮBĮ 33... 35. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 36. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius prašo priteisti 6 617,64 Lt... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį panaikinti ir... 39. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi... 40. Priteisti atsakovui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui (kodas (Duomenys... 41. Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto...