Byla 2-1034/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. nutarties, kuria ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintas civilinėje byloje Nr. 2-547-210/2013 pagal ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“, UAB „Putokšnis“ dėl UAB „Putokšnis“ priverstinio akcijų pardavimo, 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties, sudarytos tarp UAB ‚3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“, ir 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties 11.1.2. straipsnyje įtvirtintos arbitražinės išlygos, pripažinimo negaliojančiomis.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į teismą su 2012 m. lapkričio 30 d. ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą KŪB „Litcapital I“ parduoti ieškovams 5 000 vieno tūkstančio litų nominalios vertės akcijų už kainą, kurią nustatys teismo paskirti ekspertai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ 2013 m. sausio 8 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų papildymo, prašydami pripažinti negaliojančia 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutartį, sudarytą tarp UAB ‚3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“, ir 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties 11.1.2. straipsnyje įtvirtintą arbitražinę išlygą.

6Ieškovai šių reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti 2011m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutartį iki tol, kol nagrinėjamoje byloje bus priimtas galutinis įsiteisėjęs teismo sprendimas. Ieškovai nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai ir toliau galės veikti savo nuožiūra pažeidinėdami ieškovų interesus, pačios UAB „Putokšnis“ interesus, o ieškovai negalės daryti jokios reikšmingos įtakos valdant bendrovę, kaip tą jiems garantuoja Akcinių bendrovių įstatymo normos. Dėl to nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Putokšnis“ ir toliau bus valdoma ne pagal galiojančius teisės aktus ir akcininkų dalyvavimo principus, o pagal esminę šalių nelygybę įtvirtinančią ginčijamą akcininkų sutartį. Be to, UAB „Putokšnis“ šiuo metu patiria finansinius sunkumus, kyla susirūpinimas dėl valdymo organų kompetencijos, tačiau nesiūloma jokių neigiamos situacijos sprendimo būdų ir KŪB „Litcapital I“ tinkamai neveikia priimant sprendimus dėl UAB „Putokšnis“ veiklos. Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių - bendrovėje priimant sprendimus pagal KŪB „Litcapital I“ nurodymus bei jos įprastinę veiklą ir toliau įgyvendinant KŪB „Litcapital I“ siūlomam direktoriui, įmonė ir toliau veiks nesėkmingai, nebus sprendžiamos susidariusios problemos, taigi įmonė patirs žalą, o ieškovai neturės galimybių tokios situacijos pakeisti, nes realiai negali bendrovės valdyti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 11 d. nutartimi nutarė ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

9Teismas nustatė, kad iš pateikto ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ pareiškimo dėl ieškinio reikalavimų papildymo (2011 m. gegužės 30 d. akcininkų sutarties pripažinimo negaliojančia) matyti, kad ieškovai kaip laikinąją apsaugos priemonę prašo uždrausti vykdyti 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutartį iki tol, kol nagrinėjamoje byloje bus priimtas galutinis įsiteisėjęs teismo sprendimas. Tuo pačiu ieškovai pareiškime dėl ieškinio reikalavimų papildymo pateikė analogišką reikalavimą atsakovams.

10Teismas konstatavo, kad ieškovų prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė negali būti taikoma, nes tokiu atveju ieškovų pareikšto pareiškimo dėl ieškinio reikalavimų papildymo vienas iš reikalavimų būtų patenkintas dar neišsprendus tarp šalių kilusio ginčo (CPK 144 str.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - uždrausti vykdyti 2011 m. kovo 30 d. UAB „Putokšnis" akcininkų sutartį iki tol, kol nagrinėjamoje byloje bus priimtas galutinis įsiteisėjęs teismo sprendimas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ginčijant sutartis, teismai turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki tol, kol byloje bus priimtas sprendimas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymui šioje byloje yra realus pagrindas. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-291/2011 pažymėjo, kad tuo atveju, kai ieškovas prašo teisme sandorius pripažinti negaliojančiais, ieškovas turi teisę ir gali prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant atsakovui vykdyti bet kokias teises ir pareigas pagal ginčijamas sutartis ir jeigu nustatoma, kad tokios priemonės užtikrins tinkamą sprendimo įvykdymą, laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. AB DnB NORD bankas, bylos Nr. 2-291/2011). Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia 2009 m. kovo 1 d. nutartimi kitoje civilinėje byloje pripažino, kad prašant sandorius pripažinti negaliojančiais yra galimos laikinosios priemonės uždraudžiant šias sutartis vykdyti. Teismas paaiškino, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šia nutartimi teismas sustabdė sutarties vykdymą bei uždraudė atsakovams realizuoti bet kokias teises ir pareigas bei imtis bet kokių veiksmų realizuojant šią sutartį, kadangi to neuždraudus, atsakovai galimai pažeistų ieškovo teises, be to, teismas pažymėjo, kad atsakovai, neuždraudus sutarties vykdymo, galėtų reikalauti ir baudos pagal sutartį priteisimo, o tai apsunkintų ieškovams palankaus teismo sprendimo priėmimą (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje V. K., N. K. v. D. S., I. S., bylos Nr. 2-3358-104/2009). Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje ne kartą yra pasisakyta analogiškais atvejais. Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs atskirąjį skundą kitoje civilinėje byloje Nr. 2S-91- 492/2010 pasisakė, kad laikinosios priemonės šiai bylai aktualiu klausimu apskritai gali būti dvejopos - uždrausti vykdyti sutartį, arba įpareigoti vykdyti sutartį, priklausomai nuo situacijos (Vilniaus apygardos teismo 2010-02-02 nutartis civilinėje byloje UAB „ Urbico" v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 2S-91-492/2010). Pažymėjo kad bylose, kuriose paduodami ieškiniai pripažinti sutartis negaliojančiomis teismai paprastai taiko laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudžia tokias sutartis vykdyti, jeigu nustatoma, kad neuždraudus vykdyti sutarties sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Nėra jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad tokios laikinosios priemonės negalimos, tuo labiau, kad jos šioje byloje yra būtina ieškovų teisių gynimo sąlyga.
  2. Nepritaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai siekia dirbtinai sukurti aklavietės situaciją (esminiai klausimai dėl kurių gali susidaryti aklavietės situacija yra laikomi balsavimai dėl sprendimų: dėl verslo plano ir biudžeto tvirtinimo sprendimų, dėl verslo plano ir/arba biudžeto pakeitimų tvirtinimo sprendimų, dėl esminių sandorių, reikalingų įgyvendinti valdybos patvirtintą verslo planą, tvirtinimo) pagal vienašališką akcininkų sutartį, kadangi jau šiuo metu teikia grasinimus bei bei nepagrįstus pranešimus dėl aklavietės situacijos. Akcininkų sutartyje numatyta aklavietės situacija leidžia atsakovui reikalauti, kad ieškovai parduotų jiems savo akcijas pagal akcininkų sutartį, arba suteikia galimybę atsakovui parduoti savo akcijas ieškovams už bet kokią nusistatytą kainą. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir toliau leidžiant vykdyti akcininkų sutartį, atsakovas gali iš ieškovų reikalauti 1 000 000 Lt dydžio baudų už kiekvieną akcininkų sutarties pažeidimą.
  3. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, tačiau bus apsaugoti ieškovų interesai bei sudarytos tinkamos sąlygos ieškovų teisei į teisminę gynybą. Draudimas vykdyti akcininkų sutartį pagal laikinąsias apsaugos priemones galiotų tik iki to momento, kol būtų priimtas galutinis sprendimas šioje byloje. Vadinasi, iki tol, kol bus priimtas sprendimas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas KŪB „Litcapital I“ negalėtų ieškovams skirti baudas už neteisėtos akcininkų sutarties nesilaikymą (pvz. už tai, kad ieškovai kreipėsi į teismą ir iniciavo šią konkrečią bylą ne arbitraže, arba todėl, kad realizuoja savo įstatyminę akcininko teisę siekti priverstinio akcijų pardavimo, nors akcininkų sutartis šią teisę uždraudžia), atsakovas KŪB „Litcapital I“ negalėtų siekti nupirkti ieškovų akcijas iki tol, kol teismas šioje byloje priims galutinį sprendimą bei realizuoti kitas akcininkų sutartyje numatytas savo teises, akivaizdžiai pažeidžiančias imperatyvias įstatymo nuostatas bei įtvirtinančias esminį šalių nelygiateisiškumą. Pažymėtina, jog atsakovas KŪB „Litcapital I“ 2013 m. sausio 16 d. kreipėsi į Vilniaus komercinio arbitražo teismą bei ginčijamos akcininkų sutarties pagrindu reikalauja priteisti iš ieškovų 1 000000 Lt baudą, todėl akivaizdu, jog siekiama apsunkinti ne tik ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą, bet ir patį ieškovų teisminės gynybos procesą. Ieškovai turės inicijuoti naujus teisminius ginčus tam, kad susigrąžintų iš jų arbitražo proceso metu priteistas sumas, juo labiau, kad tokio dydžio netesybų priteisimas savaime gali sužlugdyti ieškovus finansiškai, t.y. sudaromas pagrindas pakartotinai taikant ekonominį spaudimą apsunkinti ieškovų teisminę gynybą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB “Putokšnis” prašo ieškovų A. S. ir UAB “3 RILL” atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas nurodo, jog tik įvertinus ieškovų reikalavimo priėmimo nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme teisėtumą, būtų pagrindas nagrinėti ieškovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.
  2. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties vykdymo sustabdymas - negali būti taikomos, nes prilygsta ieškinio vieno iš reikalavimo patenkinimui neišnagrinėjus bylos iš esmės bei yra neproporcingos ieškovų nurodomam tikslui.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas KŪB „Litcapital I“ prašo nutraukti apeliacinį procesą, o nepatenkinus tokio prašymo, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 11d. nutartį, palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Ginčas privalo būti nagrinėjamas ne teisme, bet arbitraže. 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties 11.1.2. punktas numato arbitražinę išlygą, pagal kurią „kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą“. Teismas negali kištis į arbitražo procesą (CPK 23 str., Komercinio arbitražo įstatymo (toliau - KAĮ) 8 str. 2 d.). Arbitražo teismas turi pirminę jurisdikciją peržiūrėti tiek sutarties, tiek arbitražinės išlygos galiojimą (sutarties 11.1.2. punktas, CPK 137 str. 2 d. 6 p., KAĮ 7 str., 11 str. 2 d., 19 str., Vilniaus komercinio arbitražo teismo reglamento 28 str. 1 d., 32 str.). Todėl, ne tik kad laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos, bet ir pati byla pradėta neteisėtai. Atsakovas dėl jo teisių pažeidimo kreipėsi į arbitražą, reikalaudamas akcininkų sutarties 9.1. punkte numatytos baudos, tuo pagrindu arbitraže iškelta byla. Vilniaus apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones reikalavimams arbitražo byloje užtikrinti. Šiaulių apygardos teismas įsiteisėjusia nutartimi nurodė, kad ieškovų reikalavimai, kurių pagrindu ieškovai prašo laikinųjų apsaugos priemonių, nagrinėtini arbitraže. Todėl ne tik ieškinys, bet ir prašomos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pritaikytos. Dėl šių priežasčių egzistuoja pagrindas nutraukti apeliacinį procesą.
  2. Ieškovai kaip tariamą pagrindą sutarties vykdymo sustabdymui nurodo tariamą sutarties 4.1.9. punkto neteisėtumą. Tačiau šis klausimas susijęs su bylos nagrinėjimu iš esmės ir teismas negali ieškinio priėmimo stadijoje įvertinti, ar tokia sutarties nuostata teisėta, ar ne. Todėl logiškas ir pagrįstas teismo argumentas nutartyje, jog taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, jis išspręstų ginčą iš esmės. Taigi, nutartis proporcinga ir ekonomiška.
  3. Teismas negali ieškinio priėmimo stadijoje (o ieškinį teismas priėmė neteisėtai) nuspręsti, ar aklavietės situacija, kaip ir pati sutartis, teisėta, ar ne. Be to, ieškovams neatimta teisė ginti savo teises arbitraže, kaip ir buvo šalių sulygta. Todėl teismas nutartyje iš esmės teisingai pasisakė, kad taikydamas prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jis išspręstų ginčą. Ieškovai nenurodė pagrindų, pateisinančių tokių kraštutinių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).
  4. Atsakovo įsitikinimu, ieškovai siekia laikinųjų apsaugos priemonių, siekdami sustabdyti atsakovo dalyvavimą UAB „Putokšnis" valdyme bei apriboti jo kaip akcininko interesus. Tačiau toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas neatitinka užtikrinimo priemonių paskirties. Todėl Ieškovai savo teisėmis naudojasi ne pagal paskirtį.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis procesas nutrauktinas.

17CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi nutarė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. procesinį veiksmą dėl ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinio priėmimo ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“, UAB „Putokšnis“ dėl UAB „Putokšnis“ priverstinio akcijų pardavimo, 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties, sudarytos tarp UAB ‚3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“, ir 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties 11.1.2. straipsnyje įtvirtintos arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančiomis palikti nenagrinėtą. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad šis apeliacinis procesas tapo nebetikslingas, nes išsprendus ginčą iš esmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas tapo neaktualus, todėl nebeliko apeliacijos objekto. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas.

19Ieškovas A. S. už atskirąjį skundą yra sumokėjęs 100 Lt žyminį mokestį (t.3, b.l. 181). Apeliacinį procesą nutraukus, ieškovui grąžinamas jo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 8 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

21Apeliacinį procesą pagal ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. nutarties, kuria ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintas civilinėje byloje Nr. 2-547-210/2013 pagal ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ ieškinį atsakovams KŪB „Litcapital I“, UAB „Putokšnis“ dėl UAB „Putokšnis“ priverstinio akcijų pardavimo, 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties, sudarytos tarp UAB ‚3 RILL“, A. S., KŪB „Litcapital I“ ir UAB „Putokšnis“, ir 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Putokšnis“ akcininkų sutarties 11.1.2. straipsnyje įtvirtintos arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančiomis nutraukti.

22Grąžinti ieškovui A. S., a.k. ( - ) 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2013 m. sausio 17 d. Swedbank, AB.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ 2012 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į... 5. Ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ 2013 m. sausio 8 d. kreipėsi į teismą su... 6. Ieškovai šių reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 11 d. nutartimi nutarė ieškovų A.... 9. Teismas nustatė, kad iš pateikto ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“... 10. Teismas konstatavo, kad ieškovų prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovai A. S. ir UAB „3 RILL“ prašo Šiaulių... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB “Putokšnis” prašo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas KŪB „Litcapital I“ prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 17. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 7 d.... 19. Ieškovas A. S. už atskirąjį skundą yra sumokėjęs 100 Lt žyminį... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 21. Apeliacinį procesą pagal ieškovų A. S. ir UAB „3 RILL“ atskirąjį... 22. Grąžinti ieškovui A. S., a.k. ( - ) 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio...