Byla 2S-91-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Dalios Višinskienės, Andžej Maciejevski apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Urbico“ ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-20004-600/2009 pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo sąlygos pripažinimo negaliojančia bei sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Urbico“ prašė: 1) pripažinti niekine ir negaliojančia tarp UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) 33 punkto sąlygą dalyje, kuri numato, kad “Sutartis automatiškai laikoma nutraukta“; 2) pripažinti neteisėtu nurodytos sutarties nutraukimą; 3)visiškai ir besąlygiškai atleisti ieškovą UAB „Urbico“ nuo nurodytos sutarties 28, 33 punktuose numatytos prievolės – pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sutarties įvykdymo (banko) garantiją – vykdymo. Pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. 1) prašė sustabdyti tarp UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimo galiojimą; 2) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti tarp šalių sudarytą nurodytą 2006-12-21 sutartį uždraudžiant atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu. Nurodė, kad šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, jei nebus užtikrinta dabartinė padėtis ir nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovas gali remtis ginčijamu sutarties nutraukimu ir nevykdyti sutarties. Todėl ją vykdant vien tik ieškovui, didėtų ir taip didelė atsakovo skola, dėl kurios ieškovas šiandien ir taip patiria nemenkų savo veiklos apsunkinimų. Didėjant ieškovo nuostoliams, eismo saugumą užtikrinančių paslaugų teikimas taptų neįmanomas ir ieškovas turėtų nutraukti jų teikimą, o tai reikštų ne tik sprendimo įvykdymo, bet ir ieškovo teisių gynybos neįmanomumą. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad sutartis sudaryta viešo pirkimo būdu. Netaikius draudimo organizuoti naują viešąjį pirkimą dėl tapačių paslaugų, atsakovas gali imtis šių veiksmų, o tai, esant galimai palankiam ieškovui teismo sprendimui, darytų įtaką kitų asmenų, kurie potencialiai gali dalyvauti naujame tapačių paslaugų konkurse, interesams ir teisėtiems lūkesčiams. Be to, tektų ginčyti atsakovo naujai galimai sudarytų sutarčių dėl tapačių paslaugų teikimo teisėtumą, kas reikštų, kad be papildomo bylinėjimosi atsakovas faktiškai negalėtų įvykdyti galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi ieškovo UAB „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Uždraudė atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu iki bylos pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kitų reikalavimų išnagrinėjimo. Nurodė, kad nutartis vykdytina skubiai, o skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo. Išaiškino atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, jog asmuo, kurio atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsako už teismo nustatytų apribojimų pažeidimą. Išaiškino ieškovui, jog dėl nutarties vykdymo jis turi teisę kreiptis į pasirinktą antstolį. Kitų prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad ieškovui reiškiant reikalavimą dėl tarp šalių sudarytos 2006-12-21 sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ieškovo reikalavimas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą vykdyti nutrauktą sutartį, kurį ieškovas formuluoja kitaip „sustabdyti nutrauktos sutarties nutraukimo galiojimą“, formuluojamas klaidingai. Reikalavimas įpareigoti vykdyti nutrauktą sutartį yra ieškinio dalykas, tačiau tai negali būti laikinosios apsaugos priemonės dalyku, nes laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybę, todėl šioje stadijoje spręsti ieškinio pagrįstumo klausimo negalima. Tais pačiais argumentais ir motyvais teismas netenkino ir ieškovo prašymo dalyje dėl įpareigojimo vykdyti nutrauktą sutartį, išdėstyto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones rezoliucinės dalies 2-ame punkte, nes būtent dėl nutarties pagrįstumo ieškovas ir iškėlė bylą atsakovui. Teismas tenkino ieškovo prašymą ir uždraudė atsakovui skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu, įvertinęs tai, kad atsakovas, būdamas viešasis asmuo, paslaugas gali pirkti tik viešųjų pirkimų būdu.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Urbico“ prašė pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti pilnai, sustabdyti tarp UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimo galiojimą bei įpareigojant atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytą 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartį Nr. A64-92-(16.31-ADM-10). Kitą dalį šios teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas turėjo įvertinti, kad ginčijamas sutarties nutraukimas neigiamai veikia ieškovo finansinę padėtį, lemia didesnius nuostolius, sudaro sąlygas naujo teisinio ginčo kilimui. Tai patvirtina, kad yra savarankiškas pagrindas taikyti visas ieškovo prašomas prevencines apsaugos priemones, įskaitant sustabdyti sutarties nutraukimo galiojimą bei įpareigoti atsakovą vykdyti sutartį. Ieškovas pažymėjo, kad priešingai, nei nurodė teismas, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės ir ieškinio reikalavimai nesutampa. Ieškiniu prašoma pripažinti niekine sutarties sąlygą, kuria nutraukdamas sutartį vadovaujasi ieškovas. Tuo tarpu įpareigojant vykdyti sutartį užkertamas kelias naujų nuostolių atsiradimui bei naujų ginčų kilimui, kas atitinka prevencinių priemonių tikslą. Nutartimi, kuria būtų taikytos visos laikinosios apsaugos priemonės, byla nebūtų išspręsta iš esmės, nes pats nutraukimas nebūtų panaikintas. Ieškovas prašo teismą priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, t.y. dėl kitokių pasekmių. Visos ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su grėsme dėl galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumo ar jo apsunkinimo. Prašytų taikyti įpareigojimo ir nutraukimo galiojimo sustabdymo taikymas atsakovui visiškai atitinka ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principus, kadangi užtikrinama šalių pusiausvyra ir nuostolių mažinimas. Nesustabdžius sutarties nutraukimo galiojimo, ieškovas ir toliau patirs nuostolius, nes atsakovas remdamasis ginčijamu nutraukimu atsisakot vykdyti sutartį, kiti subjektai - VPK Kelių policijos valdyba atsisako atlikti su sutarties vykdymu susijusias įstatymines pareigas. Taikytinos priemonės tiek atsakovui, tiek tretiesiems asmenims sukelia tik pozityvias pasekmes, nes įgyvendinamos įstatyminės imperatyvios atsakovo pareigos ir saugomi trečiųjų asmenų teisėti interesai.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškovo UAB „Urbico“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties panaikinimo netenkinti. Nurodė, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra ieškinio nagrinėjimo dalykas. Teismas negali tenkinti ieškovo prašymo dėl visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes netenkinus ieškinio ir pripažinus sutarties nutraukimą teisėtu, būtų pažeisti atsakovo interesai bei paneigtos tarp šalių sudarytis sutarties nuostatos. Ieškovas turėtų teisę reikalauti iš atsakovo apmokėti už sutartimi sulygtų paslaugų teikimą per visą teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį. Tokiu būdu būtų formuojama ydinga praktika, kai sutarties šaliai vienašališkai nutraukus sutartį dėl kitos šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, toks nutraukimas būtų visiškai paneigiamas net neišnagrinėjus ginčo iš esmės. Be to, būtų pažeistas CPK 21 straipsnyje įtvirtintas teisėjų ir teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principas, nes dar neišnagrinėjęs bylos iš esmės teismas priimtų sprendimą patenkinti ieškovo ieškinį ir pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas nepateikė įrodymų dėl atskirajame skunde minimų ypač didelių nuostolių, kurie kiltų nepritaikius visų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, jis klaidina teismą, teigdamas, kad savanoriškai vykdo ginčo sutartį, nes iš tikrųjų jos nevykdo. Tai patvirtino pats teigdamas, kad VPK Kelių policijos viršininkas atsisakė apdoroti informaciją, kurią gauna iš ieškovo eksploatuojamų greičio matuoklių sistemų. Tai patvirtina ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos 2009-07-24 raštas „Dėl stacionarių greičio matavimo prietaisų“. Atsakovas nurodė, kad nėra jokios grėsmės, kad būsimas teismo sprendimas taps neįmanomas vykdyti nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nes teismas jau uždraudė skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Taigi iki bylos nagrinėjimo pabaigos niekas kitas minėtų paslaugų teikti negalės. Atsakovas nurodė, kad įpareigojant atsakovą vykdyti sutartį būtų pažeidžiamas šalių interesų pusiausvyros principas ir sukuriamas perdėtas pranašumas ieškovo atžvilgiu, nes sutartis turėtų būti pilnai vykdoma. Net ir panaikinus laikinąją apsaugos priemonę ir vėliau patenkinus ieškinį, jo galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymo būtų žymiai mažesni (jei tokių nuostolių apskritai būtų) nei, kad atsakovo nuostoliai patirti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti UAB „Urbico“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių – uždrausti skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ 2006-12-21 sudarytoje Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu. Nurodė, kad teismas turėjo bent preliminariai įvertinti ieškinio pagrįstumą. Įstatymai suteikia Vilniaus miesto savivaldybei galimybę bet kada nutraukti sutartį, todėl laikinosios apsaugos priemonės – uždraudimo rengti ir skelbti viešąjį pirkimą – taikymas šiuo atveju yra nepagrįstas. Sudarant minėtą sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tikslas buvo įgyvendinti saugaus eismo mieste politiką. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, šių funkcijų vykdymas apribotas. Teismui uždraudus skelbti ir vykdyti minėtų paslaugų teikimo viešąjį pirkimą, yra akivaizdžiai pažeidžiamas viešasis interesas, kadangi nėra užtikrinamas saugus eismas, visuomenės saugumas bei kiti asmenų teisėti interesai. Ieškiniu pareikšti neturtinio pobūdžio reikalavimai, o nepagrįstai pritaikius ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, pažeidžiami kitos šalies turtiniai interesai bei pažeidžiami šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei lygiateisiškumo principai, nes neigiamas pasekmes patiria tik atsakovas. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą, neargumentavo, kokie ieškovo turtiniai interesai bus pažeisti ir kokiu būdu, nelygino, ar ieškovo patiriami nuostoliai bent iš dalies prilygsta atsakovo patiriamiems nuostoliams. Atsakovas patiria didelius nuostolius, nes nėra surenkama dalis pinigų į savivaldybės biudžetą (40 proc. baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus pervedama į savivaldybės biudžetą). Nusprendęs uždrausti viešojo pirkimo procedūras, teismas nepagrįstai nepareikalavo, kad ieškovas pateiktų atsakovo galimų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsakovas pažymėjo, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra neproporcinga siekiamiems tikslams, pažeidžia Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo bei CK 1.2 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo bei proporcingumo pricipus, pažeidžia visuomenės interesus ir daro jiems žalą, nes uždraudimas vykdyti minėtų paslaugų viešąjį pirkimą reiškia, kad atsakovas neturi galimybės tinkamai užtikrinti visuomenės saugumo, asmenų sveikatos, gyvybės bei kitų teisinių gėrių, o tai gali sukelti neigiamas pasekmes ne tik vilniečiams, bet ir miesto svečiams.

8Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą ieškovas UAB „Urbico“ prašė atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirojo skundo netenkinti ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį atsakovo skundžiamoje dalyje nepakeistą; pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti visiškai, sustabdyti tarp UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimo galiojimą bei įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytą 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartį Nr. A64-92-(16.31-ADM-10). Nurodė, kad, priešingai nei teigia atsakovas, teismas neturėjo vertinti ieškinio pagrįstumo. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vertina tik grėsmę, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai sutapatino neteisėtą sutarties nutraukimą su viešuoju interesu. Sutarties nutraukimas gali turėti tik neigiamą įtaką eismo saugumui. Ir priešingai, ieškinio reikalavimų patenkinimas, pripažįstant sutarties nutraukimą neteisėtu, leistų ieškovui toliau teikti atsakovui paslaugas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. Viešojo intereso pažeidimas sietinas ne su nutartimi, bet su atsakovo veiksmais, kuriais vengiama naudotis teikiamomis paslaugomis ir imituojamas reikalingumas inicijuoti naują konkursą dėl tų pačių paslaugų pirkimo, kas užtruktų nemažai laiko ir atsakovui neleistų vykdyti įstatyminių pareigų. Atsakovas bando sudaryti įspūdį, kad paslaugų teikimas nutrūko, tačiau tai ne tiesa, jos teikiamos pilna apimtimi. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nes: 1) teismas reikalauti pateikti nuostolių atlyginimo užtikrinimą gali, bet neprivalo, 2) viešojo intereso, kurį siekiant apginti būtų taikomas nuostolių atlyginimo užtikrinimas, nėra, 3) atsakovas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo neprašė ir šiuo metu neprašo. Ieškovas nesutiko su atsakovo argumentu, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė prieštarauja teisingumo protingumo, proporcingumo, ekonomiškumo principams. Nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės uždrausti skelbti konkursą, atsakovas be papildomo bylinėjimosi negalėtų įvykdyti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo. Esant galimai palankiam ieškovui teismo sprendimui, būtų pažeisti kitų asmenų, kurie potencialiai gali dalyvauti naujame tapačių paslaugų konkurse, interesai ir teisėti lūkesčiai, o tai neatitiktų operatyvaus ir ekonomiškai pagrįsto proceso principų.

9Ieškovo UAB „Urbico“ atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirasis skundas netenkintinas.

10Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba įpareigoti atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti (12 p.). Skundžiama nutartimi teismas uždraudė atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu iki bylos pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kt. reikalavimų išnagrinėjimo. Teismas netenkino prašymo įpareigoti sustabdyti nutrauktos sutarties nutraukimo galiojimą ir įpareigoti vykdyti nutrauktą sutartį. Nors ieškiniu yra ginčijamas minėtos sutarties nutraukimas, o prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašoma leisti toliau vykdyti nutrauktą sutartį, teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą argumentu, kad taikydamas tokią laikinąją apsaugos priemonę teismas iš anksto pasisakytų dėl būsimo teismo sprendimo, ir nelaiko, kad tenkinant prašymą vykdyti nutrauktą sutartį, sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas. Šioje stadijoje teismas nesvarsto, ar ieškinys pagrįstas, ar ne, o sprendžia klausimą dėl galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo. Spręsdamas dėl įpareigojimo vykdyti sutartį, teismas atsižvelgia į tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl sutarties nutraukimo pagrįstumo ir priežasčių, į ieškovo galimai patiriamus nuostolius, į viešąjį interesą, kuris šiuo atveju labiausiai nukenčia, jei nevykdoma ginčo sutartis, t.y. nutraukiamas vykstant ginčui sutartyje numatytų paslaugų teikimas visuomenei.

11Valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija, privalo atstovauti ir ginti viešą interesą. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešą interesą. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje visų pirma susijęs su viešo intereso apsaugos užtikrinimu ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas. Todėl, jeigu teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali padėti užtikrinti viešąjį interesą, teismas jas taiko.

12Nagrinėjamu atveju greičio matavimo prietaisų įrengimo bei priežiūros, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės paslaugos perkamos prevenciniais tikslais, t.y. siekiant užtikrinti eismo ir visuomenės saugumą, nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi bei įstatymų pažeidėjo nubaudimą. Kaip savo atskirajame skunde nurodė pats atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus mieste įrengus prietaisus, matuojančius automobilių greitį, žymiai sumažėjo eismo įvykių, sužeistų pėsčiųjų kiekis, atsirado galimybė užfiksuoti daugiau kelių eismo taisyklių pažeidėjų. Tokiu būdu yra sudrausminami įstatymus pažeidžiantys vairuotojai bei užtikrinamas saugumas ir viešoji tvarka. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos policijos pareigūnai neturėtų galimybės užtikrinti pareigūnų nuolatinio patruliavimo Vilniaus miesto gatvėse ir pasiekti analogiškų rezultatų. Taigi pats atsakovas pripažino, kad savivaldybės administracijos funkcijų įgyvendinimo eismo saugumo užtikrinimo srityje bei minėtų paslaugų teikimo visuomeninė reikšmė išties didelė. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija laiko, kad visuomenės saugių gyvenimo sąlygų užtikrinimas yra viešasis interesas, o teisinėje valstybėje žmogaus sveikata ir gyvybė yra didžiausia vertybė, todėl tai labiausiai saugomas viešasis interesas ir jis turi prioritetą prieš kitus interesus.

13Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad netaikius įpareigojimo atsakovui vykdyti nutrauktą ginčo sutartį, nebūtų užtikrintas nenutrūkstamas prietaisų, matuojančių automobilių greitį, eksploatavimas. Tai pažeistų visuomenės interesus, todėl laikytina, kad prašomos laikinosios apsaugos priemonės – sutarties vykdymo – netaikymas būtų neproporcingas siekiamiems tikslams, pažeistų LR Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą, prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė savo atskirajame skunde nesutikimą su draudimu jam skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje sutartyje numatytų paslaugų viešąjį pirkimą rėmėsi viešojo intereso pažeidimu. Pažymėtina, kad greta draudimo skelbti ir vykdyti viešąjį pirkimą taikant kitą laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą vykdyti sutartį, nebelieka viešo intereso pažeidimo problemos, nes greičio matavimo prietaisų eksploatavimas užtikrinamas, taigi užtikrinamas ir eismo saugumas, o savivaldybė paslaugų, kuriomis užtikrinamas eismo saugumas bei įgyvendinamos eismo saugumo priemonės, teikimu gali įgyvendinti įstatymines savivaldybės pareigas. Be to, nelieka atsakovo minėto proporcingumo siekiamiems tikslams principo pažeidimo, nes užtikrinant eismo saugumą, neatsiranda neigiamų pasekmių nei vilniečiams, nei miesto svečiams.

14Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė savo atskirajame skunde nurodė, kad draudimas UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą pažeidžia ekonomiškumą principą. Pritaikius minėtą draudimą, atsakovas patirtų nuostolių, kuriuos jis pagrindė kaip baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus gavimą, t.y. nebūtų surenkama dalis pinigų į savivaldybės biudžetą. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant visas ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, išnyksta nuostolių atsiradimo rizika, nes taikant įpareigojimą vykdyti sustabdytą sutartį, vėl bus eksploatuojami greičio matuokliai, vadinasi, vėl už kelių eismo taisyklių pažeidimus bus skiriamos baudos, kurios bus mokamos į mokesčių inspekcijos sąskaitas, taigi savivaldybė vėl gaus pinigų į jos biudžetą.

15Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė nesutiko su pirmos instancijos teismo taikytu draudimu jam skelbti ir vykdyti su UAB „Urbico“ sudarytoje 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutartyje Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) numatytų paslaugų viešąjį pirkimą bet kokiu būdu iki bylos pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kt. reikalavimų išnagrinėjimo, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad toks draudimas yra pagrįstas. Kol nėra pripažinta niekine ir negaliojančia tarp UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) 33 punkto sąlyga dalyje, kuri numato, kad “Sutartis automatiškai laikoma nutraukta“ ir pripažintas neteisėtu nurodytos sutarties nutraukimas, nėra pagrindo leisti skelbti ir vykdyti viešąjį konkursą, nes jį paskelbus ir įvykdžius būtų apsunkintas galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas. Galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo priėmimas nepritaikius draudimo skelbti ir vykdyti viešąjį konkursą, sudarytų sąlygas naujam ieškiniui, įtrauktų į ginčus dar daugiau juridinių asmenų. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės savo esme reiškia byloje ginčijamo atsakovo sprendimo, kuriuo nutraukiama sutartis, laikiną vykdymo sustabdymą iki bus išspręstas ginčas ir neturi būti tapatinamos su pačios bylos išsprendimo rezultatu, nes teismo sprendimas skiriasi savo sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis, šioje proceso stadijoje nėra jokio pagrindo svarstyti, nei kokios buvo sutarties nutraukimo priežastys, nei koks galėtų būti ateityje teismo sprendimas ir kokias pasekmės jis sukeltų. Be to, proceso šalis, dėl laikinųjų apsaugos priemonių patyrusi nuostolius, teismo sprendimui kuriuo atmestas ieškinys įsiteisėjus, galėtų reikšti reikalavimus dėl jų atlyginimo (CPK 147 str. 3 d.).

16Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, kurios pagrindžia būtinumą sustabdyti atsakovo sprendimo nutraukti sutartį vykdymą, remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija keičia nutartį ir taiko laikinąsias apsaugos priemones visa prašoma apimtimi (CPK 337 str. 4 p., 338 str., 329 str. 1 d.). Tenkinant apelianto ieškovo UAB „Urbico“ prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimo galiojimą ir įpareigoti atsakovą vykdyti sutartį – taikymo, teisėjų kolegijos nutartimi sustabdomas atsakovo vienašalio sprendimo nutraukti ginčo sutarties vykdymas, apie kurį ieškovas buvo informuotas 2009-07-28 raštu Nr. A5195-(3.3.4.5-PD4) „Dėl sutarties nutraukimo“. Sutarties ginčijamos sąlygos dėl jos automatiško nutraukimo taikymas yra sietinas su konkrečiu atsakovo valios pareiškimu, išdėstytu minėtame rašte, todėl laikinoji apsaugos priemonė pritaikoma sustabdant minėto atsakovo valinio sprendimo vykdymą iki civilinės bylos išnagrinėjimo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 336 str., 337 str. 4 p., 338 str., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį pakeisti.

19Tenkinti ieškovo UAB „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pilnai.

20Sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo dėl UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytos 2006-12-21 Greičio matavimo, autobusų juostos arba raudonos šviesos kontrolės sistemos paslaugos pirkimo sutarties Nr. A64-92-(16.31-ADM-10) nutraukimo vykdymą iki šios bylos išnagrinėjimo.

21Likusią Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 5,80 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Urbico“ prašė: 1) pripažinti niekine ir negaliojančia... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Urbico“ prašė pakeisti Vilniaus miesto 1... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės... 7. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 8. Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 9. Ieškovo UAB „Urbico“ atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo Vilniaus... 10. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 11. Valstybė, kaip visuomenės politinė organizacija, privalo atstovauti ir ginti... 12. Nagrinėjamu atveju greičio matavimo prietaisų įrengimo bei priežiūros,... 13. Vadovaudamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 14. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė savo atskirajame skunde nurodė, kad... 15. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė nesutiko su pirmos instancijos teismo... 16. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neįvertino visų... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 336 str., 337 str. 4 p.,... 18. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį pakeisti.... 19. Tenkinti ieškovo UAB „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 20. Sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo dėl UAB „Urbico“ ir... 21. Likusią Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties... 22. Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 5,80 Lt teismo procesinių...