Byla 2-1052-890/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio ir rašytinių įrodymų išreikalavimo,-

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos M. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio ir rašytinių įrodymų išreikalavimo,-

Nustatė

2pareiškėja M. M. prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepareiškus ieškinio – nekilnojamojo daikto areštą ar įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo jai nuosavybės teise priklausančio 260/845 žemės sklypo daliai, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiam ( - ). Nurodo, kad jai priklausančio nurodyto žemės sklypo dalis yra išnuomota, tačiau VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą išregistruoti nuomos sutarties juridinį faktą iš viešojo registro, todėl pareiškėja nutarė kreiptis į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo teismine tvarka. Pareiškėjos žiniomis jai priklausančio sklypo dalis yra rengiama pardavimui, todėl iki ieškinio paruošimo prašo taikyti nurodytą laikinąją apsaugos priemonę, kad būtų užkirstas kelias jos nuosavybės neteisėtam pardavimui.

3Prašymas atmestinas.

4CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams.

5Teismų praktikoje pažymima, kad iš įstatymo leidėjo įtvirtintų teisės normų išplaukia, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui: 1) turi būti įrodyta, kad egzistuoja tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; 2) turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios, kodėl ieškinys nepateikiamas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones; 3) turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi (galbūt kils) grėsmė suinteresuoto asmens turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5322-560/2010).

6Teismas pabrėžia ir tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009).

8Tokiais atvejais, kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių paduodamas dar nepareiškus ieškinio, teismas turi ypač atidžiai vertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą, įvertinti galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

9Pareiškėja M. M. nurodo, jog jai nuosavybės teise priklausanti žemės sklypo dalis – t.y. 260/845 sklypo dalys, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esanti ( - ), yra išnuomota ir teismui ruošiamas ieškinys dėl nuomos sutarties nutraukimo. Pareiškėjos pateikti įrodymai patvirtina, jog jai nuosavybės teise priklauso prašyme nurodyto žemės sklypo dalis, nuosavybės teisės įregistravimo viešajame registre pagrindas yra 2002-03-12 išlaikymo iki gyvos galvos sutartis. Taip pat iš pateiktų pareiškimo priedų matyti, jog pareiškėjos sklypo dalis 2003-11-11 nuomos sutarties pagrindu išnuomota Olav H. N. iki 2102-11-11. Pareiškėja teigia, jog jos žiniomis yra rengiamasi minėto jai nuosavybės teise priklausančio sklypo dalies pardavimui, tačiau nenurodo jokių kitų faktinių aplinkybių ir neprideda jokių įrodymų, patvirtinančių jos teiginius. Be to, pareiškėja nenurodo, dėl kokių priežasčių ieškinys teismui nėra paduotas iš karto.

10Susipažinęs su pareiškėjos M. M. prašymu ir jo priedais, teismas sprendžia, jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos prašyme dėstomų aplinkybių, jog prašymo pateikimo momentu yra kilusi grėsmė jos turtiniams interesams ir nepritaikius jos prašomų laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus pareiškėjai teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

11Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog prašyme nurodytos priežastys, dėl kurių ieškinys nepaduotas iš karto, nėra pateisinamos, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrįstas, todėl atmestinas.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 147 str., 291-292 straipsniais,-

Nutarė

13pareiškėjos M. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai