Byla 1A-360-462-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Remigijaus Preikšaičio,

2teisėjų Stasio Valužio ir Aurelijos Sadauskaitės,

3sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

4dalyvaujant prokurorui Linui Kiaurakiui,

5nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam A. R.,

6gynėjui advokatui Romanui Lupeikai,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Giedriaus Danėliaus apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendžio, kuriuo A. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str., nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, perduodant jį V. R., gim. „( - )“, pagal laidavimą be užstato 1 (vieneriems) metams bei nutraukiant baudžiamąją bylą. Nuosprendžiu iš A. R. konfiskuoti 108,14 Lt.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9A. R. buvo kaltinamas tuo, kad ,,pasisavino svetimą turtą, t. y. būdamas UAB „Mirilda“, įregistruotos 1997-09-29, Skuodo r. sav., Mosėdžio mstl., adresu Kęstučio g. 2, įmonės kodas 173938454, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2008-12-31, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas kitoje byloje Nr. 06-1-02037-08, vykdančiu organizuotos grupės jam pavestas užduotis, suvokdamas organizuotos grupės išankstinį tikslą pasisavinti grupės nario, kurio atžvilgiu tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, žinioje esantį svetimą turtą – UAB „Litana ir ko“ pinigines lėšas, vykdydamas vieno iš organizuotos grupės narių, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, nurodymus, iš anksto susitarė, kad jam pateiks netikrus UAB „Mirilda“ dokumentus apie tai, kad UAB „Mirilda“ UAB „Litana ir ko“ parduoda įvairias statybines medžiagas. A. R., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais, vykdydamas prisiimtas užduotis, nurodė UAB „Mirilda“ darbuotojai L. B., nesupratusiai jo nusikalstamos veikos pobūdžio, išrašyti PVM sąskaitą - faktūrą, kuria UAB „Mirilda“ pirkėjui UAB „Litana ir ko“ parduoda prekių už bendrą 14 178,69 Lt sumą. Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką A. R. 2008-12-20, Mosėdžio mstl., adresu „( - )“, organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, perdavė netikrą UAB „Mirilda“ dokumentą: 2008-12-19 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIR Nr. 01369 už bendrą 14 178,69 Lt sumą, kurioje buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Mirilda“ pardavė, o UAB „Litana ir ko“ nupirko prekių už 14 178,69 Lt. 2008-12-23 UAB „Litana ir ko“ už prekes, pagal netikrą 2008-12-19 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIR Nr. 01369 mokėjimo nurodymu Nr. 8763 į UAB „Mirilda“ sąskaitą Nr. „( - )“, esančią AB banke „Hansabankas“ (Swedbank), imituodama atsiskaitymą, pervedė 14 178,69 Lt. A. R., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, vykdydamas prisiimtas užduotis, savo žinioje turėdamas UAB „Mirilda“ pinigines lėšas, žinodamas, kad 2008-12-19 PVM sąskaita - faktūra serija MIR Nr.01369 yra netikra ir faktiškai tarp UAB „Mirilda“ ir UAB „Litana ir ko“ jokių sandorių nėra įvykę, o UAB „Litana ir ko“ mokėjimo nurodymu Nr. 8763 yra sumokėjusi 14 178,69 Lt, 2008-12-25, Mosėdžio mstl., adresu „( - )“, susitikęs su vienu iš organizuotos grupės nariu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, pasilikęs iš anksto sutartus 5 procentus nuo bendros sąskaitos sumos, likusius pinigus perdavė organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08. Tokiu būdu A. R., veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, UAB „Mirilda“ vardu imitavęs prekių pardavimą UAB „Litana ir ko“, atsiskaitymo gavimą iš UAB „Litana ir ko“, kartu su organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08 pasisavino organizuotos grupės nario, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, žinioje buvusį UAB „Litana ir ko“ turtą – pinigines lėšas 14178,69 Lt. Šiuos pinigus A. R., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dalimis, pasidalino su organizuotos grupės nariu, o šis su kitais organizuotos grupės nariais, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08“.

10Be to, A. R. buvo kaltinamas tuo, kad ,,padėjo apgaule įgyti turtinę teisę ir panaikinti turtinę prievolę, t. y. būdamas UAB „Mirilda“, įregistruotos 1997-09-29, Skuodo raj. sav., Mosėdžio mstl., adresu Kęstučio g. 2, įmonės kodas 173938454, direktoriumi, veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, apgaule siekdamas padėti UAB „Litana ir ko“ naudai įgyti turtinę teisę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas ir panaikinti turtinę prievolę sumokėti į LR valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokestį, iš anksto susitarė su vienu iš organizuotos grupės nariu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, kad jam pateiks netikrus UAB „Mirilda“ dokumentus apie tai, kad UAB „Mirilda“ UAB „Litana ir ko“ parduoda įvairias statybines medžiagas. A. R., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais bei vykdydamas prisiimtas užduotis teikti nusikalstamos veikos priemones, paslėpti nusikalstamos veikos pėdsakus, 2008-12-20, Mosėdžio mstl., adresu Kęstučio g. 2, organizuotos grupės nariui, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, perdavė netikrą UAB „Mirilda“ dokumentą: 2008-12-19 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIR Nr. 01369, kurioje buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Mirilda“ pardavė, o UAB „Litana ir ko“ nupirko prekių ir paslaugų už 14 178,69 Lt. Organizuotos grupės narys, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais bei vykdydamas prisiimtas užduotis, 2008 m. gruodžio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, per kitus organizuotos grupės narius, kurių atžvilgiu tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, perdavė bendrovei „Litana ir ko“ netikrą UAB „Mirilda“ 2008-12-19 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIR Nr. 0136, kurioje buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Mirilda“ pardavė, o UAB „Litana ir ko“ nupirko prekių už 14 178,69 Lt, tame tarpe 2162,85 Lt pridėtinės vertės mokestis. A. R., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais, vykdydamas prisiimtas užduotis paslėpti nusikalstamos veikos pėdsakus, žinodamas, kad UAB „Mirilda“ 2008-12-19 PVM sąskaita - faktūra serija MIR Nr. 01369 yra netikra, perdavė ją UAB „Mirilda“ buhalteriui A. A. T. bei nurodė įtraukti duomenis į UAB „Mirilda“ buhalterinę apskaitą bei PVM deklaraciją, o PVM deklaraciją pateikti Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „Mirilda“ buhalteris A. A. T. nežinodamas, kad pateiktoje UAB „Mirilda“ PVM sąskaitoje - faktūroje serija MIR Nr. 01369 nurodyti melagingi duomenys, nurodytos prekės faktiškai pirkėjai UAB „Litana ir ko“ parduotos nebuvo, įtraukė jos duomenis į UAB „Mirilda“ buhalterinę apskaitą, 2009-01-19 išskirtą PVM sąskaitoje - faktūroje pridėtinės vertės mokesčio sumą įtraukė į UAB „Mirilda“ 2008 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurią per elektroninio deklaravimo sistemą pateikė Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu būdu, paslėpdamas nusikalstamos veikos pėdsakus A. R. padėjo organizuotos grupės nariams, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atliekamas byloje Nr. 06-1-02037-08, apgaule UAB „Litana ir ko“ naudai įgyti turtinę teisę į 2 162,85 Lt LR valstybės biudžeto lėšų ir panaikinti turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 2 162,85 Lt pridėtinės vertės mokesčio.“

11Taip pat A. R. buvo kaltinamas tuo, kad ,,apgaulingai tvarkė apskaitą: būdamas UAB „Mirilda“, įregistruotos 1997-09-29, Skuodo raj. sav., Mosėdžio mstl., adresu Kęstučio g. 2, įmonės kodas 173938454, direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr.IX-574) 21 str. 1 d. nuostatą ,,už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2008-12-31, Skuodo raj. Mosėdžio mstl. savivaldybėje, adresu Kęstučio g. 2, tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-11-06 ,,Buhalterinės apskaitos įstatymo” Nr.IX-574 13 str. 1 d. 4 p. nuostatą ,,Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> 4) ūkinės operacijos <...> turinys“, veikdamas per jam pavaldų UAB „Mirilda“ buhalterį A. A. T., nesuvokusį jo nusikalstamos veikos pobūdžio, įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė taip, kad buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos, o būtent: A. R. UAB „Mirilda“ buhalteriui A. A. T. pateikė UAB „Mirilda“ 2008-12-19 PVM sąskaitą – faktūrą, serija MIR Nr. 01369, kurioje buvo užfiksuota jam žinoma tikrovės neatitinkanti ūkinė operacija ir nurodė duomenis iš šio dokumento atvaizduoti UAB „Mirilda“ buhalterinėje apskaitoje. Be to, nepateikė jam duomenų apie tai, kad 2008-12-23 UAB „Litana ir ko“ mokėjimo nurodyme Nr. 8763 yra pagrįstas tikrovės neatitinkantis ūkinės operacijos turinys. A. A. Tamavičius, nesuvokęs A. R. nusikalstamos veikos pobūdžio, PVM sąskaitą - faktūrą MIR Nr. 01369 užregistravo apskaitos registre „Didžioji knyga“, buhalterinėse sąskaitose Nr. 240 „Pirkėjų įsiskolinimas“ – 14 178,69 Lt ir Nr. 4701 „PVM apyvarta“ – 2162,85 Lt ir tokiu būdu UAB „Mirilda“ buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotos tikrovės neatitinkančios ūkines operacijos apie prekių pardavimą, viso už 14 178,69 Lt, tarp jų 2162,85 Lt pridėtinės vertės mokestis bei pinigų, viso 14 178,69 Lt, gavimas iš UAB „Litana ir ko“. Dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti laikotarpio nuo 2008-12-01 iki 2008-12-31 UAB „Mirilda“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.“

12Apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį, kuriuo pripažinti A. R. kaltu ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d. 40 MGL (5 200 Lt) bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d. – 40 MGL (5 200 Lt) bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. – 80 MGL (10 400 Lt) bauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnes bausmes ir paskirti 100 MGL (13 000 Lt) baudą. Be to, panaikinti A. R. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, konfiskuoti iš A. R. 708,93 Lt sumą valstybės nuosavybėn, o kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus. Vyriausiasis prokuroras skunde nurodo, kad Skuodo rajono apylinkės teismas, priimdamas nuosprendį, netinkamai taikė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str. ir atleido kaltinamajį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, taip pat neišsamiai, nevisapusiškai ištyrė bei įvertino byloje surinktus ir teisme ištirtus duomenis, dėl to teismo padarytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Vyriausiojo prokuroro manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino A. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylą bei priimdamas nuosprendį, visiškai nevertino A. R. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, o būtent: ikiteisminio tyrimo metu A. R., kai jam 2009-02-23 buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas, prisipažino jas padaręs, tačiau 2010-02-05, kai jam buvo pranešta apie įtarimą, jis savo kaltės nepripažino. Būdamas įtariamuoju jis

132010-02-08 apklausos metu iš esmės paneigė anksčiau duotus parodymus, nurodydamas, kad prekės realiai buvo parduotos, už prekes sumokėta bankiniu pavedimu, o G. B. atsisakius jų, jis grąžino pinigus, o prekes pasiėmė savo reikmėms. Apklausos metu jis taip pat nurodė, kad 2009-02-23 įtariamojo apklausos metu duoti parodymai prieštarauja faktinėms aplinkybėms, o kodėl 2009-02-23 duoti parodymai neatitinka 2010-02-08 duotų parodymų, paaiškins teisme. Vyriausiasis prokuroras nurodo, jog teismas 2010-05-20 nuosprendyje konstatavo, kad ,,Kaltinamasis A. R. dėl šios veikos savo kaltę pripažino, paaiškino, kad jis šią veiką padarė susitaręs kartu su G. B. Į UAB ,,Mirilda“ sąskaitą buvo pervesti 14 178,69 Lt UAB ,,Litana ir ko“ pinigai pagal fiktyvią sąskaitą MIR Nr. 01369, o jis iš savo asmeninių pinigų grąžino šią sumą G. B., sau pasilikdamas penkis procentus nuo PVM, t. y. nuo 2 162,85 Lt, tai sudaro 108,14 Lt. Iš A. R. prisipažinimo ir kitos byloje surinktos medžiagos darytina išvada, kad jis savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d., t. y. veikdamas bendrininkų grupėje, pasisavino jo žinioje buvusį svetimą UAB ,,Litana ir ko“ turtą – pinigines lėšas 14 178,69 Lt, šias lėšas parodydamas UAB ,,Mirilda“ apskaitoje ir PVM deklaracijoje.“ Vyriausiojo prokuroro manymu, tokie teismo nurodyti teiginiai bei padaryta išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių, kadangi pirmosios instancijos teismas, neįvertinęs visų byloje esančių duomenų, pasirėmė vien tik kaltinamojo A. R. teisminiame nagrinėjime duotais parodymais, kad ,,A. R., perduodamas G. B. 14 178,69 Lt, sau pasiliko 5 proc. nuo PVM, t. y. nuo 2 162,85 Lt, tai sudaro 108,14 Lt“, o ne 5 proc. (708,93 Lt) nuo bendros 14 178,69 Lt 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje, serija MIR Nr. 01369, nurodytos sumos, dėl to jis buvo kaltinamas, ir padarė klaidingą išvadą, kad kaltinamasis A. R. savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi, ir tai yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Nurodo, jog šiuo konkrečiu atveju kaltinamasis A. R. ne tik ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino, bet ir teisminio nagrinėjimo metu savo kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 str. 2 d. ir BK 183 str. 1 d., pripažino tik iš dalies, savo naudai aiškindamas ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, t. y., kad sau pasiliko 5 proc. nuo PVM (nuo 2 162,85 Lt sumos), t. y. 108,14 Lt, o ne 5 proc. nuo 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje, serija MIR Nr. 01369, nurodytos sumos. Mano, jog tokie kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu bei teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai negali būti laikomi jo visišku prisipažinimu dėl pareikšto kaltinimo ir tuo labiau laikomi nuoširdžiu gailėjimusi. Be to, Skuodo rajono apylinkės teismas 2010-05-20 nuosprendyje nurodė, kad ,,Iš byloje esančios specialisto išvados dėl UAB ,,Mirlinda“ ūkinės finansinės veiklos matyti, kad visi padaryti A. R. nusikaltimai susiję su vienos fiktyvios PVM sąskaitos - faktūros MIR Nr. 01369 panaudojimu, tai galima sąlyginai traktuoti kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką“. Kadangi BK 40 str. 1 d. nuostatos numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, todėl Skuodo rajono apylinkės teismas atleisdamas A. R. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str. dėl trijų nusikalstamų veikų (dviejų nesunkių ir vieno apysunkio nusikaltimo), kaltinamojo padarytas nusikalstamas veikas (BK 25 str. 2 d., 183 str. 1 d., BK 24 str. 6 d., 182 str. 1 d., BK 222 str. 1 d.) vertindamas kaip ,,sąlyginai vieną nusikalstamą veiką“, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir priėmė nepagrįstą nuosprendį, kuriuo kaltinamąjį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukė. Vyriausiasis prokuroras nurodo, kad baudžiamojoje byloje surinkti duomenys atskleidžia tai, kad A. R., perduodamas G. B. 14 178,69 Lt, sau pasiliko 5 proc. (708,93 Lt) nuo bendros 14 178,69 Lt 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje, serija MIR Nr. 01369, nurodytos sumos, o Skuodo rajono apylinkės teismas neištyręs ir nepatikrinęs visų baudžiamojoje byloje esančių duomenų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 242 str., remdamasis tik teisminio nagrinėjimo metu duotais kaltinamojo A. R. parodymais, padarė bylos aplinkybių neatitinkančią išvadą, kad kaltinamasis, perduodamas pinigus G. B., sau pasiliko 5 proc. nuo PVM, o ne nuo 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje, serija MIR Nr. 01369, nurodytos sumos, dėl to nepagrįstai konfiskavo iš A. R. kaip nusikalstamos veikos rezultatą 108,14 Lt, o ne 708,93 Lt valstybės nuosavybėn. Be to, vyriausiasis prokuroras pažymi, kad BK 40 straipsnio nuostatos suteikia teismui teisę, bet ne pareigą taikyti šį straipsnį ir priimti atitinkamą sprendimą. Nurodo, jog iš nuosprendžio motyvų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, neteisingai įvertinęs kaltinamojo A. R. parodymus, šio įstatymo normas taikė tik formaliai įvertindamas ir likusias atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą instituto taikymui būtinas sąlygas bei nesivadovavo teismų praktika taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnį.

14Klaipėdos apygardos teismas 2010-09-16 nutartimi Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą atmetė.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro kasacinį skundą panaikino Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-09-16 nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismo išvados dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio taikymo nemotyvuotos, nepagrįstos bylos duomenimis bei padarytos neišsamiai išnagrinėjus visas reikšmingas šio įstatymo taikymui aplinkybes, todėl priimta nutartis naikintina Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 369 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytu pagrindu ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

17Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

18Nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas asmuo A. R. ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendis naikintinas ir priimtinas naujas nuosprendis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 4 d., 329 str. 3 p.).

21Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str., atleido A. R. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jį V. R., bei nutraukė baudžiamąją bylą. Tokį savo sprendimą apylinkės teismas motyvavo iš esmės tuo, kad A. R. yra neteistas, pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Jis savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi, tai lengvinanti aplinkybė. Teismas pažymėjo, kad visi A. R. padaryti nusikaltimai susiję su vienos fiktyvios PVM sąskaitos faktūros (MIR Nr. 01369) panaudojimu, ir tai galima sąlyginai traktuoti kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką.

22Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalies nuostatos numato asmens, padariusio baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymą perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 2 dalies keturiuose punktuose yra nuosekliai išdėstytos kitos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

23Nustatęs, kad yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnį ir atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, teismas baudžiamąją bylą nutraukia priimdamas nuosprendį. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 straipsnio 4 dalį nuosprendžio, kuriuo baudžiamoji byla nutraukiama, aprašomojoje dalyje turi būti nurodomos šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytos aplinkybės (įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus), nusikalstamos veikos kvalifikavimas, taip pat atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindai ir motyvai.

24Apeliacinės instancijos teismo kolegija nesutinka su apylinkės teismo nuosprendžio motyvais, kuriais buvo grindžiama asmens, kuriam byla nutraukta, dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, t. y. kad visi A. R. padaryti nusikaltimai susiję su vienos fiktyvios PVM sąskaitos faktūros (MIR Nr. 01369) panaudojimu, ir tai galima sąlyginai traktuoti kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką.

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prokuratūros apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad Skuodo rajono apylinkės teismas atleisdamas A. R. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str. dėl trijų nusikalstamų veikų (dviejų nesunkių ir vieno apysunkio nusikaltimo), kaltinamojo padarytas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d., ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d.) vertindamas kaip ,,sąlyginai vieną nusikalstamą veiką“ netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir priėmė nepagrįstą nuosprendį, kuriuo kaltinamąjį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukė.

26Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje nuosprendžio dalyje nurodė, kad A. R. pripažįsta padariusį nusikalstamas veikas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d.

27Teismui konstatavus, kad A. R. padarė tris skirtinguose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsniuose numatytas nusikalstamas veikas, pirmosios instancijos teismo argumentas, kuriuo remiantis pripažinta, jog A. R. pirmą kartą padarė vieną nusikalstamą veiką, yra aiškiai nepagrįstas ir neteisingas.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismo nutartyse ne kartą pasisakyta, kad tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinant atskirai, atitinka to paties Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo, t. y. bendros tyčios (kasacinės nutartys Nr. 2K-307/2007, 2K-P-412/2007).

29Teismų praktikoje idealia nusikalstamų veikų sutaptimi paprastai pripažįstami atvejai, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsniuose. Tai reiškia, kad bendrą veiką sudarančių faktų visumos teisinis įvertinimas, vadinamas kvalifikavimu, neišvengiamai reikalauja taikyti daugiau negu vieną, t. y. dvi ar daugiau, nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėčių, iš kurių kiekviena turi skirtingą, savarankišką raišką baudžiamojo įstatymo tekste (kasacinė nutartis 2K-412/2010). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad ideali nusikalstamų veikų sutaptis galima ir tais atvejais, kai asmuo atlieka kelis veiksmus, atitinkančius skirtinguose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviuosius požymius, tačiau visi veiksmai eina vienas paskui kitą, yra padaryti per labai trumpą laiko tarpą ir esant bendram sumanymui (kasacinė nutartis Nr. 2K-92/2005). Tačiau visais atvejais sprendžiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio taikymo klausimą, konstatuojant idealią nusikalstamų veikų sutaptį, teismų sprendimai turi būti pagrįsti nustatytomis ir įvertintomis konkrečiomis bylos aplinkybėmis, turi būti nurodyti motyvai, kuriais remiantis pripažįstama ne reali, o ideali nusikalstamų veikų sutaptis.

30Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad A. R. teismui buvo perduotas dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje ir 183 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, padarymo. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje (padėjimas apgaule įgyti turtinę teisę ir panaikinti turtinę prievolę) numatyta nusikalstama veika sudaro idealią nusikalstamų veikų sutaptį su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje (apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas), nes abu šie nusikaltimai padaryti vienu poelgiu – suklastota PVM sąskaita faktūra įtraukta į UAB „Mirilda“ buhalterinę apskaitą, taip padėta apgaule įgyti UAB „Litana ir ko“ turtinę teisę ir panaikinti turtinę prievolę – pridėtinės vertės mokestį. Tačiau Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje (svetimo UAB „Litana ir ko“ turto pasisavinimas) numatytas nusikaltimas su nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, idealios nusikaltimų sutapties nesudaro, nes padaryti ne viena veika (vienu poelgiu) su kitomis veikomis, todėl sudaro realią nusikaltimų sutaptį.

31Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Todėl konstatavus, kad padaryta ne viena nusikalstama veika, negalima laikyti, jog A. R. atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio 2 dalies 1 punkto sąlygą.

32Antroji būtina atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 2 dalies 2 punkte, yra tada, jeigu nustatoma, kad asmuo visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Visiškas kaltės pripažinimas paprastai suvokiamas kaip asmens paaiškinimai, duodami ikiteisminio tyrimo pareigūnams ar teismui, kuriais patvirtinamas jo padarytos veikos faktas, teisingai nusakomi šios veikos svarbiausieji bruožai, ypatybės ir padarymo aplinkybės. Visiškas kaltės pripažinimas dažnai būna susijęs ir su gailėjimusi dėl padarytos nusikalstamos veikos, tačiau jam nėra tapatus. Gailėjimąsi gali išreikšti asmens savikritiškas požiūris į buvusį elgesį, krimtimasis dėl padarytos veikos, jos neigiamas vertinimas, taip pat poelgiai, kuriais kaltininkas stengiasi pašalinti ar sušvelninti savo veikos žalingus padarinius, pagelbėti nukentėjusiesiems ir pan.

33Pirmosios instancijos teismas motyvuojamoje nuosprendžio dalyje nurodė, kad A. R. savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi, tai lengvinanti aplinkybė (b. l. 197, t. 2).

34Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ikiteisminio tyrimo metu A. R., kai jam 2009-02-23 buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, prisipažino padaręs nusikalstamas veikas (b. l. 101–102, t. 2). Tačiau, kai A. R. 2010-02-05 buvo pranešta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje ir 183 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių padarymo jis ir buvo perduotas teismui, jis kaltės nepripažino (b. l. 106–107, t. 2).

35Pažymėtina, kad A. R. 2010-02-08 vykusios apklausos metu iš esmės paneigė anksčiau duotus parodymus, nurodydamas, kad prekės realiai buvo parduotos, už prekes apmokėta banko pavedimu, o G. B. atsisakius prekių, jis grąžino pinigus, o prekes pasiėmė savo reikmėms. Apklausos metu jis taip pat nurodė, kad 2009-02-23 įtariamojo apklausos metu duoti parodymai prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir dėl jų turinio jis pasisakys teisme (b. l. 106–107, t. 1). Tokius kaltinamojo veiksmus galima vertinti kaip neteisingų parodymų davimą ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kurie prieštarauja esminėms bylos aplinkybėms. Todėl galima teigti, kad tokiais savo paaiškinimais jis bandė klaidinti ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir išvengti baudžiamosios atsakomybės ar ją sušvelninti. Be to, pažymėtina, kad A. R. suvokė, jog tik prisipažinimas leistų jam taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnį ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės.

36Tokios nustatytos aplinkybės parodo, kad A. R. dėl padarytų nusikalstamų veikų nesigaili ir duodamas prieštaringus parodymus nepadėjo teisėsaugos institucijoms aiškinantis nusikalstamą veiką, todėl tokie A. R. ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai negali būti laikomi prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką bei nuoširdžiu gailėjimusi. Nesant bent vienos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje numatytos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos, minėto straipsnio nuostatos negali būti taikomos.

37Kadangi apeliacinės instancijos teismas nustatė dvi aplinkybes, dėl kurių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio nuostatos negali (negalėjo) būti taikomos, todėl nėra pagrindo A. R. vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, taigi ir perduoti jį V. R. pagal laidavimą be užstato 1 (vieneriems) metams bei nutraukti baudžiamąją bylą. Atsižvelgiant į tai, Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendis naikintinas.

38Prokuroras apeliaciniame skunde taip pat prašo konfiskuoti iš A. R. 708,93 Lt sumą valstybės nuosavybėn. Nurodo, kad baudžiamojoje byloje surinkti duomenys atskleidžia tai, kad A. R., perduodamas G. B. 14 178,69 Lt, sau pasiliko 5 proc. (708,93 Lt) nuo bendros 14 178,69 Lt 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje (serija MIR Nr. 01369) nurodytos sumos, o Skuodo rajono apylinkės teismas padarė bylos aplinkybių neatitinkančią išvadą, kad kaltinamasis, perduodamas pinigus G. B., sau pasiliko 5 proc. nuo PVM, o ne nuo 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje (serija MIR Nr. 01369) nurodytos sumos. Todėl apylinkės teismas nepagrįstai konfiskavo iš A. R. kaip nusikalstamos veikos rezultatą 108,14 Lt, o ne 708,93 Lt.

39Apeliacinės instancijos teismas su šiuo skundo reikalavimu taip pat sutinka. Nors pirmosios instancijos teisme teisiamojo posėdžio 2010-05-20 metu A. R. ir buvo nurodęs, kad „...5 procentai buvo apskaičiuoti nuo PVM. Jam liko virš 100 Lt, bet jis juos išnaudojo benzinui važiuojant į Klaipėda...5 procentus gavo tik už PVM...“ (b. l. 188, t. 2). Tačiau apeliacinės instancijos teisme apklaustas liudytojas G. B. paaiškino, kad A. R. iš tikrųjų atiteko 5 procentai ne nuo PVM, o nuo bendros 14 178,69 Lt 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje (serija MIR Nr. 01369) nurodytos sumos. Taigi G. B. parodymai nagrinėjant bylą apeliacine tvarka patvirtina prokuroro teiginius, kad kaltinamasis, perduodamas pinigus G. B., sau pasiliko ne 5 proc. nuo PVM, o nuo visos 2008-12-19 PVM sąskaitoje faktūroje (serija MIR Nr. 01369) nurodytos sumos.

40Todėl darytina išvada, kad A. R. kaip nusikalstamos veikos rezultatą gavo 708,93 Lt. Atsižvelgiant į tai, ši suma konfiskuotina iš A. R. kaip nusikalstamos veikos rezultatas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 str. 2 d. 3 p.).

41Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 1 d., sankcija numato šias alternatyvias bausmės rūšis: viešuosius darbus, baudą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

42Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d., sankcija numato šias alternatyvias bausmės rūšis: viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

43Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., sankcija numato šias alternatyvias bausmės rūšis: baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.

44Prokuroras prašo pripažinti A. R. kaltu ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d. – 40 MGL (5 200 Lt) bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d. – 40 MGL (5 200 Lt) bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. – 80 MGL (10 400 Lt) bauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėti švelnesnes bausmes, ir paskirti 100 MGL (13 000 Lt) baudą.

45Bauda yra piniginė bausmė, teismo skiriama Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais (BK 47 str. 1 d.).

46Teisėjų kolegija pastebi, kad prokuroro prašoma skirti bausmės rūšis – bauda – už A. R. padarytas konkrečias baudžiamajame įstatyme numatytas nusikalstamas veikas yra adekvati šioms jo padarytoms nusikalstamoms veikoms. Be to, prokuroro siūlomi baudų dydžiai yra mažesni už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 str. 3 d. nustatytų baudų dydžių vidurkius.

47Skiriant bausmes A. R. atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, padarymo stadiją, kaltininko asmenybę, į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių.

48Įvertinus tai, kad A. R. neteistas, dirba, charakterizuojamas teigiamai, be to, nusikalstamos veikos padarytos vieninteliu jo poelgiu, kuris pagal turimus duomenis yra vienintelis toks atvejis jo biografijoje, teisėjų kolegija skiria mažesnes bausmes (baudas), nei prašoma prokuratūros apeliaciniame skunde. Tai yra A. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d. skirtina 20 MGL (2 600 Lt) dydžio bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d. – 20 MGL (2 600 Lt) dydžio bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. – 30 MGL (3 900 Lt) dydžio bauda.

49Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 4 d., 329 str. 3 p.,

Nutarė

50Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

51Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį.

52Pripažinti A. R. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 2 d. ir 183 str. 1 d., ir nubausti jį 20 MGL (2 600 Lt) dydžio bauda.

53Pripažinti A. R. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d., ir nubausti jį 20 MGL (2 600 Lt) dydžio bauda.

54Pripažinti A. R. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., ir nubausti jį 30 MGL (3 900 Lt) dydžio bauda.

55Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant, ir paskirti A. R. galutinę subendrintą 50 MGL (6 500 Lt) dydžio baudą.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 str. 2 d. konfiskuoti iš A. R. 708,93 Lt valstybės nuosavybėn.

57Kardomąją priemonę panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Stasio Valužio ir Aurelijos Sadauskaitės,... 3. sekretoriaujant Aušrai Čybienei,... 4. dalyvaujant prokurorui Linui Kiaurakiui,... 5. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam A. R.,... 6. gynėjui advokatui Romanui Lupeikai,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 8. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. A. R. buvo kaltinamas tuo, kad ,,pasisavino svetimą turtą, t. y. būdamas UAB... 10. Be to, A. R. buvo kaltinamas tuo, kad ,,padėjo apgaule įgyti turtinę teisę... 11. Taip pat A. R. buvo kaltinamas tuo, kad ,,apgaulingai tvarkė apskaitą:... 12. Apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 13. 2010-02-08 apklausos metu iš esmės paneigė anksčiau duotus parodymus,... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2010-09-16 nutartimi Klaipėdos apygardos... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos... 17. Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 18. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas asmuo A. R. ir jo gynėjas prašo... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendis naikintinas... 21. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 22. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalies nuostatos... 23. Nustatęs, kad yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 24. Apeliacinės instancijos teismo kolegija nesutinka su apylinkės teismo... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prokuratūros apeliaciniame skunde... 26. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas rezoliucinėje nuosprendžio... 27. Teismui konstatavus, kad A. R. padarė tris skirtinguose Lietuvos Respublikos... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismo nutartyse ne... 29. Teismų praktikoje idealia nusikalstamų veikų sutaptimi paprastai... 30. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad baudžiamosios bylos... 31. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 32. Antroji būtina atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga, numatyta... 33. Pirmosios instancijos teismas motyvuojamoje nuosprendžio dalyje nurodė, kad... 34. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ikiteisminio tyrimo metu A. R., kai jam... 35. Pažymėtina, kad A. R. 2010-02-08 vykusios apklausos metu iš esmės paneigė... 36. Tokios nustatytos aplinkybės parodo, kad A. R. dėl padarytų nusikalstamų... 37. Kadangi apeliacinės instancijos teismas nustatė dvi aplinkybes, dėl kurių... 38. Prokuroras apeliaciniame skunde taip pat prašo konfiskuoti iš A. R. 708,93 Lt... 39. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo skundo reikalavimu taip pat sutinka.... 40. Todėl darytina išvada, kad A. R. kaip nusikalstamos veikos rezultatą gavo... 41. Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 1 d.,... 42. Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d.,... 43. Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d.,... 44. Prokuroras prašo pripažinti A. R. kaltu ir nuteisti pagal Lietuvos... 45. Bauda yra piniginė bausmė, teismo skiriama Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 46. Teisėjų kolegija pastebi, kad prokuroro prašoma skirti bausmės rūšis –... 47. Skiriant bausmes A. R. atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų... 48. Įvertinus tai, kad A. R. neteistas, dirba, charakterizuojamas teigiamai, be... 49. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 50. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą... 51. Skuodo rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. nuosprendį panaikinti... 52. Pripažinti A. R. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 53. Pripažinti A. R. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 54. Pripažinti A. R. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d., paskirtas... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 str. 2 d.... 57. Kardomąją priemonę panaikinti....