Byla 2-1271/2014
Dėl to padarytos žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal apelianto A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria spręstas pareiškėjo A. B. ieškinio, pareikšto atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Vilniaus apygardos teismo ir šio teismo teisėjų L. L. ir O. G., dėl Lietuvos teismų ir teisėjų tyčinio konstitucinių teisių pažeidinėjimo bei dėl to padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, pareikštu atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Vilniaus apygardos teismo ir šio teismo teisėjų L. L. ir O. G., dėl Lietuvos teismų ir teisėjų tyčinio konstitucinių teisių pažeidinėjimo ir dėl to padarytos žalos atlyginimo. Pateiktu ieškiniu pareiškėjas prašė pripažinti faktą, kad Vilniaus apygardos teismas ir jo teisėjai tyčia pažeidė pareiškėjo konstitucines ir procesines teises civilinėse bylose Nr. 2-1784-603/2014, Nr. 2-3245-262/2014 ir Nr. 2-6244-262/2013 ir įpareigoti pašalinti padarytus pažeidimus bei priteisti iš Lietuvos Respublikos 406 954,30 Lt žalos atlyginimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi pareiškėjo A. B. ieškinio dalį dėl jo reikalavimų Vilniaus apygardos teismui ir šio teismo teisėjoms L. L. ir O. G. atsisakė priimti, o kitai ieškinio daliai nustatė terminą trūkumams pašalinti.

7Teismas nurodė, kad ieškinys dėl žalos, kuri atsirado dėl neteisėtų teismo ir teisėjo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, gali būti pareikštas tik valstybei (CK 6.272 str. 2 d.), todėl sprendė, kad Vilniaus apygardos teismas ir šio teismo teisėjos L. L. ir O. G. negali būti atsakovais šioje byloje. Dėl šios priežasties teismas ieškinio dalį dėl jiems reiškiamų reikalavimų atsisakė priimti, kaip nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

8Teismo vertinimu, ieškinio dalis, pareikšta Lietuvos Respublikai, neatitinka bendrųjų procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamų reikalavimų. Pasak teismo, pareiškėjas netinkamai suformulavo ieškinio faktinį pagrindą, kadangi iš ieškinio turinio negalima suprasti kokiais teismo (teisėjų) veiksmais buvo pažeistos pareiškėjo teisės, nenurodyta, kaip pareiškėjo patirta turtinė ir neturtinė žala pasireiškė kiekvienu konkrečiu atveju, kas sudaro jo prašomos priteisti turtinės žalos dydį, kuo konkrečiai pasireiškė neturtinė žala, nenurodė priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Be to, pasak teismo, pareiškėjo kartu su ieškiniu pateikti dokumentai nėra patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka. Todėl teismas nurodė, kad pareiškėjas turi pateikti minėtų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartį ir perduoti bylą kitos apygardos teismui nagrinėti iš esmės. Nurodo šiuos argumentus:

111. Teismas nepagrįstai iš proceso pašalino Vilniaus apygardos teismą ir teisėjas L. L. bei O. G., kadangi atsakovais civiliniame procese negali būti tik asmenys ir jų šeimos nariai, kuriems taikomas diplomatinis imunitetas. Konstitucija ir Teismų įstatymas suteikia teisėjams imunitetą tik nuo baudžiamosios ir iš dalies nuo administracinės atsakomybės. Skundžiama nutartimi pažeidžiama CPK 137 straipsnio 3 dalis, nes nustačius, kad ieškinio dalis nenagrinėtina civilinio proceso tvarka, nėra nurodyta, į kurią instituciją reikia kreiptis pareiškėjui. Be to, Vilniaus apygardos teismas ir šio teismo teisėjos L. L. ir O. G. buvo įtrauktos ne atsakovais, o atsakovo Lietuvos Respublikos atstovais.

122. Skundžiama nutartis turi būti naikinama dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, nes nutartį priėmė Vilniaus apygardos teismo teisėjas, nors byla iškelta prieš tą patį Vilniaus apygardos teismą ir šio teismo teisėjas. Tokiu būdu pažeidžiama apelianto teisė į nešališką ir nepriklausomą teismą.

133. Teismas pažeidė CPK 114, 115, 135 straipsnius ir Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pagal kurią tinkamai patvirtintų kopijų nepateikimas, įrodymų nenurodymas ar nepateikimas ir kiti netikslumai nėra kliūtis priimti ieškinį.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas dalį ieškinio atsisakė priimti, o dėl kitos ieškinio dalies nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-796/2012, yra išaiškinęs, jog teisėjo imunitetą nuo civilinės atsakomybės, jam einant teisėjo pareigas, įtvirtina CK 6.272 straipsnio nuostatos. Atsižvelgiant į tai, atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš proceso pašalino Vilniaus apygardos teismą ir šio teismo teisėjas L. L. ir O. G.. Skundžiamos nutarties teisėtumo nepaneigia apelianto nurodyta aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas ir jo teisėjos yra patraukti ne atsakovais, o atsakovo Lietuvos Respublikos atstovais. Juo labiau, kad iš pateikto ieškinio turinio matyti, kad realiai reikalavimai reiškiami ne tik Lietuvos Respublikai, bet ir Vilniaus apygardos teismui bei teisėjoms.

18Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, faktas, kad pareiškėjas pirmosios instancijos teismui ieškinyje atsakovo atstovais įvardijo ir Vilniaus apygardos teismą bei šio teismo teisėjas, nesudaro pagrindo išvadai, kad skundžiamą nutartį priėmė šališkas teismas ir (ar) buvo pažeistos ieškovo paminėtos konstitucinės nuostatos. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 2-1005/2014). Kartu pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, neturi įgalinimų spręsti dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui.

19Nepagrįstas ir apelianto teiginys, kad skundžiama nutartis naikintina tuo pagrindu, kad teismas pažeidė CPK 137 straipsnio 3 dalį, t. y. atsisakęs priimti ieškinio dalį, nenurodė į kurią instituciją pareiškėjui reikia kreiptis dėl jo pareikštų reikalavimų Vilniaus apygardos teismui ir šio teismo teisėjoms, kadangi tokio pobūdžio reikalavimai nenagrinėtini nei teismuose, nei kitose institucijose (CK 6.272 str.). Apelianto pareikštas ieškinys atsakovui Lietuvos Respublikai dėl galimų neteisėtų Vilniaus apygardos teismo (teisėjų) veiksmų (neveikimo) bus nagrinėjamas šioje byloje, apeliantui tinkamai ištaisius ieškinio trūkumus.

20Apeliantas taip pat nesutinka su nutarties dalimi, kuria teismas nustatė ieškinio trūkumus. Pareiškėjo pateikto ieškinio turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė ieškinio trūkumą dėl neaiškiai nurodyto ieškinio faktinio pagrindo – iš pateikto ieškinio turinio visiškai neaišku, koks priežastinis ryšys tarp pareiškėjo nurodytų Vilniaus apygardos teismo (šio teismo teisėjų L. L. ir O. G.) galimų neteisėtų veiksmų (neveikimo), neteikiant apeliantui informacijos apie civilinių bylų eigą ir apelianto prašomos priteisti bendros 356 954,30 Lt turtinės žalos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškinyje neįvardijama, kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius pareiškėjas patyrė prašydamas priteisti jo nurodytą turtinę žalą; iš pareiškėjo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir įrodymų, kuriais grindžiama žala, nėra aiškūs pareiškėjo prašomos priteisti žalos apskaičiavimo kriterijai, taip pat neaišku, kuo pasireiškė ieškovo prašoma priteisti neturtinė žala.

21Tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką yra ieškovo pareiga (CPK 135 str. 1 d. 2 p.; 12 str.); nenurodžius šių aplinkybių, neaiškios bylos nagrinėjimo ribos; pagal pateiktą ieškinį nagrinėjant bylą būtų apsunkinta priešingos šalies teisė teikti atsikirtimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad turi būti pašalinti paminėti pareiškėjo ieškinio trūkumai (CPK 115 str. 2 d.).

22Be to, kaip ieškinio trūkumą pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismui pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos įstatymų numatyta tvarka (CPK 114 str. 1 d.). Iš ieškovo neturi būti reikalaujama pateikti patvirtintas kopijas teismų procesinių sprendimų, kuriuos teismas gali nesudėtingai gauti pasinaudojęs teismų informacine sistema LITEKO; kiti teismui pateikiami dokumentai, kaip pagrįstai ir nurodė pirmosios instancijos teismas, turi atitikti CPK 114 straipsnio reikalavimus.

23Remiantis išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Atskirojo skundo nagrinėjimo metu teismo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti yra pasibaigęs, todėl pareiškėjui nustatytinas kitas procesinis terminas teismo reikalavimams įvykdyti.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nustatyti pareiškėjui A. B. terminą iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. pašalinti pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi pareiškėjo A. B.... 7. Teismas nurodė, kad ieškinys dėl žalos, kuri atsirado dėl neteisėtų... 8. Teismo vertinimu, ieškinio dalis, pareikšta Lietuvos Respublikai, neatitinka... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu apeliantas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Teismas nepagrįstai iš proceso pašalino Vilniaus apygardos teismą ir... 12. 2. Skundžiama nutartis turi būti naikinama dėl absoliutaus negaliojimo... 13. 3. Teismas pažeidė CPK 114, 115, 135 straipsnius ir Lietuvos apeliacinio... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas dalį ieškinio... 17. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartyje, priimtoje... 18. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, faktas, kad pareiškėjas pirmosios... 19. Nepagrįstas ir apelianto teiginys, kad skundžiama nutartis naikintina tuo... 20. Apeliantas taip pat nesutinka su nutarties dalimi, kuria teismas nustatė... 21. Tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką yra ieškovo pareiga (CPK 135 str. 1 d.... 22. Be to, kaip ieškinio trūkumą pirmosios instancijos teismas nurodė, kad... 23. Remiantis išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Nustatyti pareiškėjui A. B. terminą iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. pašalinti...