Byla 2A-2578-661/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Arlitanus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovui UAB „Arlitanus“, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl skolos priteisimo,

2teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I Ginčo esmė

4Ieškovas S. S., pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Arlitanus“ 4550 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2008-06-05 įsakymu Nr. 2.3-6951-(01) paskelbė Vilniaus miesto kadastro vietovės neišskirstytų į vienkiemius Varnės, Smalinės ir Kriaučiūnų kaimų teritorijos, esančios Vilniaus miestui po 1995-06-01 priskirtoje teritorijoje, žemėtvarkos projekto pradžią. Ieškovas šiame projekte buvo įrašytas tarp pretendentų, pageidaujančių atkurti nuosavybės teises į 2,50 ha tėvo S. S. žemę, grąžinant natūra Kriaučiūnų kaime, Kriaučiūnų kaimo projekto autoriumi buvo ir šiuo metu yra atsakovas. Kriaučiūnų kaimo žemėtvarkos projekto rengimo metu ieškovui buvo suprojektuoti du natūra grąžintini žemės sklypai Nr. 1918-1-0,18 ha ir Nr. 1918-2-0,07 ha. Bendras suprojektuotų žemės sklypų plotas yra 0,25 ha. Pagal 2009-05-11 pasirašytą su atsakovu Konsultacinių paslaugų sutartį Nr. ŽM/01-26, atsakovas įsipareigojo 2,50 ha žemės plotą, į kurį ieškovui atstatytos nuosavybės teisės, suprojektuoti, parengti dokumentus, už šiuos darbus ieškovas įsipareigojo sumokėti 7500 Lt. 2009-05-11 avansu grynais pinigais ieškovas atsakovui sumokėjo 5300 Lt, likusią sumą ieškovas atsakovui turėjo sumokėti po žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo ir žemės sklypų bylų parengimo. Kadangi atsakovas ieškovui pasiūlė beverčius žemės sklypus, ieškovas nuo šių sklypų projektavimo atsisakė. Todėl ieškovas, įvertinęs tai, kad atsakovas suprojektavo 0,25 ha ploto žemės du sklypus, kai viso 2,50 ha žemės sklypo suprojektavimo kaina pagal sutartį yra 7500 Lt konstatavo, kad atsakovas ieškovui turėtų grąžinti iš sumokėto avanso 4550 Lt, t.y. ( 7500 Lt :250 arų x 25 arų =750 Lt, t.y. už šią sumą atlikta darbų, įvertinus sumokėtą avansą 5300Lt-750Lt). Kadangi atsakovas lyg šiol geruoju negražino pinigų, prašo šią sumą priteisti iš atsakovo.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog 2009-05-11 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta konsultacinių paslaugų sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti ieškovui sklypų žymėjimą Buivydiškių kadastrinėje vietovėje, Kriaučiūnų kaime ir suformuoti kadastrinę bylą. Šiuos darbus atsakovas turėjo atlikti iki 2009-12-31, už juos ieškovas įsipareigojo sumokėti 7500 Lt, sutarties pasirašymo metu ieškovas sumokėjo 5300 Lt avansą. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas sutartimi įsipareigojo atlikti viso 2,50 ha bendro ploto žemės sklypo projektavimo ir kadastrinių bylų formavimo darbus. Šia sutartimi buvo susitarta, kad atsakovas suprojektuos ieškovui 4 atskirus žemės sklypus Buivydiškių kadastrinėje vietovėje Kriaučiūnų kaimo teritorijoje pagal ketinamą patvirtinti žemėtvarkos projektą. Žemėtvarkos projekto rengimo metu ieškovas pasirinko du 0,25 ha bendro ploto žemės sklypus, esančius laisvos valstybinės žemės plotuose, daugiau ieškovas jam tinkamos žemės nerado ir nepasirinko. Atsižvelgiant į tai, jog dėl paties ieškovo kaltės, nes jis nepasirinko žemės sklypų, atsakovas neturėjo galimybės atlikti likusių dviejų žemės sklypų projektavimo darbų, o žemės sklypų, kuriuos atsakovas suprojektavo, darbai buvo atliekami vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, iš ieškovo nebuvo reikalaujama likusi nesumokėta sutarties kainos dalis -2200 Lt. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4550 Lt, kaip sutarties kainos dalį už neva neatliktus darbus, yra visiškai nepagrįstas ir nesąžiningas, juolab, kad didžioji dalis darbų pagal sutartį už ieškovo sumokėtą avansą buvo atlikta, o likusioji darbų dalis negalėjo būti atlikta dėl akivaizdžios paties ieškovo kaltės.

7Trečiasis asmuo ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2012 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Arlitanus“ 4550 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2011-06-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 137 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, jog šalių pasirašytoje sutartyje neapibrėžta ieškovo užsakytų darbų apimtis, sutartyje nurodyta, jog vykdytojas, t.y. atsakovas, įsipareigoja sužymėti sklypus Buivydiškių kadastrinėje vietovėje Kriaučiūnų kaime ir suformuoti nuosavybės teisių atkūrimo bylą. Ieškovas teigia, kad jis su atsakovu susitarė dėl viso grąžinto 2,50 ha bendro žemės sklypo žymėjimo bei nuosavybės teisių atkūrimo bylos parengimo ir už šiuos darbus jis turėjo atsakovui iš viso sumokėti 7500 Lt. Atsakovas teigia, jog jis sužymėjo 0,25 ha bendro ploto du žemės sklypus, kuriuos išsirinko ieškovas, suformavo šių sklypų bylas, kitų dviejų sklypų ieškovas atsisakė, nors buvo atlikti pagrindiniai darbai, todėl ieškovo sumokėtą avansą nėra pagrindo grąžinti, nes darbai yra atlikti, ieškovas 2200 Lt liko skolingas už atliktus darbus. Šiuos atsakovo argumentus teismas atmetė, kaip nepagrįstus. Pažymėjo, jog pagal CK 6.193 str. 4 d. nuostatas, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Teismo posėdyje atsakovo atstovas neneigė, kad UAB „Arlitanus“, kaip atliekantis šioje vietovėje žemėtvarkos darbus, pagal ieškovo užsakymą, sutartį bei jos sąlygas ieškovui pasiūlė atsakovas, nurodė, kad sutartis yra aiški, paprasta ir suprantama bet kokiam interesantui. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jeigu konsultacinių paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp ieškovo ir atsakovo, neaptartas kokį plotą ir kiek sklypų atsakovas įsipareigoja pažymėti, darytina išvada, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą ir šalys susitarė dėl viso ieškovui grąžinto 2,50 ha žemės sklypo ploto pažymėjimo, t.y. kaip ieškovas ir teigia, jis suprato kad atsakovas įsipareigojo atlikti sklypų žymėjimą visam bendram 2,50 ha plotui, ir šio darbo kaina yra 7500 Lt.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Arlitanus“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 20 d. sprendimo. Atsakovas prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti sprendimą ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovas nesutinka su skundžiamu sprendimu dėl šių priežasčių:

121. pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai neatsižvelgė į atsakovo nurodytas aplinkybes ir argumentus (atsakovo atstovo paaiškinimus), pateiktus įrodymus, liudytojos parodymus, vadovavosi vien tik ieškovo nurodytomis ir kritiškai vertintinomis aplinkybėmis, nepaisė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, ko pasėkoje buvo priimtas neteisingas, neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas;

132. pirmosios instancijos teismas, padarydamas atitinkamą išvadą, nesivadovavo CK 6.193 str. 1 d. ir 2 d. įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, ir vienareikšmiškai nusprendė, kad sutartis turi būti aiškinama ieškovo naudai, atitinkamai - atsakovo nenaudai, pritaikydamas tik CK 6.193 str. 4 d. Civilinės bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovo, kuris pasirašė atitinkamą sutartį, buvo nurodyta, kad ieškovas su atsakovu susitarė dėl keturių atskirų žemės sklypų Buivydiškių kadastrinėje vietovėje Kriaučiūnų kaimo teritorijoje, į kuriuos atkurta ieškovo nuosavybės teisė, pagal ketinamą patvirtinti žemėtvarkos projektą ieškovui suformavimo, t. y. sklypų sužymėjimo ir bylų parengimo. Tai, kad buvo būtent toks susitarimas (dėl keturių žemės sklypų, iš kurių du sklypai sudarė 0,25 ha ploto), o ne dėl viso 2,50 ha ploto žemės sklypo, į kurį buvo atkurtos ieškovo nuosavybės teisės, sužymėjimo ir kadastro duomenų bylų parengimo (suformavime) darbų, patvirtino tiek atsakovo atstovas teismo posėdžio metu, atitinkamai tą nurodė ir liudytoja, tiek pats ieškovas: kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui 2009 m. gruodžio 23 d. pateiktame rašte „Dėl Kriaučiūnų kaimo teritorijų žemės reformos žemėtvarkos projektų“ (b. I. 48), pats ieškovas nurodė, kad jam buvo formuojami keturi žemės sklypai. Teismo posėdžių metu bei atsakovo pateiktuose procesiniuose dokumentuose, už minėtą 5.300,00 Lt (penki tūkstančiai trys šimtai litų ir 00 ct) dydžio avanso sumą atsakovas atliko keturių žemės sklypų žymėjimą Buivydiškių kadastrinėje vietovėje, Kriaučiūnų kaime, tačiau žemėtvarkos projekto rengimo metu ieškovas iš minėtų keturių pasirinko du 0,25 ha bendro ploto žemės sklypus, esančius laisvos valstybinės žemės plotuose, daugiau ieškovas jam tinkamos žemės nerado ir nepasirinko, motyvuodamas tuo, kad likusieji jam pasiūlyti laisvi žemės plotai, kuriuose būtų galima sužymėti atitinkamą likusį nuosavybės teise priklausantį žemės plotą yra nieko verti;

143. dėl paties ieškovo kaltės (ieškovas nepasirinko sklypų) atsakovas neturėjo galimybės atlikti likusių dviejų žemės sklypų žymėjimo darbų bei parengti kadastro duomenų bylų, o žemės sklypų (Nr. 19181 (0,18 ha) ir Nr. 19182 (0,07 ha)) žymėjimo ir kadastro duomenų bylų rengimo darbai buvo atlikti, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, iš ieškovo nebuvo reikalaujama likusi nesumokėta Sutarties kainos dalis - 2.200,00 Lt.

154. ieškovas ir atsakovas negalėjo susitarti dėl viso žemės ploto (2,50 ha), į kurį ieškovui buvo atkurta nuosavybės teisė, sklypų sužymėjimo, suformavimo ir kadastro duomenų bylos parengimo, kadangi Kriaučiūnų kaimo vietovėje ieškovui atkurti viso bendro ploto žemės sklypus būtų neįmanoma vien dėl žemės ploto trūkumo. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas dalyvavo susirinkime ir pasirašė atitinkamą protokolą darytina išvada, jog jis žinojo apie situaciją taip pat žinojo, jog yra neįmanoma Kriaučiūnų kaimo vietovėje ieškovui atkurti viso 2,50 ha bendro ploto žemės sklypų ir su tuo sutiko. Akivaizdu, jog ieškovo civilinėje byloje nurodytos aplinkybės, kuriomis pirmosios instancijos teismas rėmėsi priimdamas skundžiamą sprendimą, jog buvo susitarta dėl viso 2,50 ha ploto žemės sklypo, į kurį buvo atkurtos ieškovo nuosavybės teisės, sužymėjimo ir kadastro duomenų bylų parengimo (suformavimo) darbų, yra nepagrįstos, o tikrieji sutarties šalių ketinimai, kaip matyti, buvo kitokie nei nurodo ieškovas. Juolab, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje sutartyje nebuvo nurodyta, kad atsakovas įsipareigoja atlikti viso 2,50 ha bendro ploto žemės sklypo projektavimo ir kadastrinių bylų formavimo darbus, kaip kad priešingai nurodo ieškovas (nepateikiami jokie tai patvirtinantys įrodymai, kaip tai numato CPK 178 str.);

165. nepaisant to, kad atsakovas žinojo apie tai, jog ieškovui atkurta nuosavybės teisė į 2,50 ha ploto žemės sklypą, tačiau sutarties sudarymo metu jis negalėjo žinoti, kiek, kokius ir kokio ploto žemės sklypus pasirinks ieškovas Kriaučiūnų kaimo vietovėje, nurodyti konkretų žemės plotą kuriam reikės atlikti sklypų žymėjimo bei bylų rengimo darbus, sutartyje net nebuvo įmanoma. Nuosavybės teisių į atitinkamo ploto žemės sklypą atkūrimas dar nereiškia, jog būtent tokio ploto žemės sklypas bus atkurtas natūroje, juolab, kad tai priklauso ne tik nuo esamos laisvos žemės atitinkamoje vietovėje buvimo, bet ir nuo pretendento (šiuo atveju, ieškovo) valios, t. y. ar jam tiks atitinkamas laisvas žemės sklypas ir jis sutiks, kad būtent toks žemės sklypas jam būtų atkurtas. Todėl darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 4.550,00 Lt dydžio sumą kaip sutarties kainos dalį už neva neatliktus darbus, yra visiškai nepagrįstas ir nesąžiningas. Didžioji dalis darbų pagal sutartį už ieškovo sumokėtą avansinį mokėjimą buvo atlikta, o likusioji darbų dalis negalėjo būti atlikta dėl akivaizdžios paties ieškovo kaltės,

176. pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai netyrė ir nevertino atsakovo procesiniuose dokumentuose bei atsakovo atstovo teismo posėdžio metu nurodytų aplinkybių dėl sutarties turinio, ieškovo atsisakymo nuo atitinkamų žemės sklypų, kurių atžvilgiu jau buvo atlikti atitinkami sutartyje numatyti darbai, taip pat aplinkybių dėl paties ieškovo kaltės nepasirenkant jam pasiūlytų laisvų sklypų, formaliai bei nemotyvuotai skundžiamu sprendimu tokius atsakovo argumentus atmesdamas.

18Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Ieškovas prašo atmesti šį skundą dėl šių priežasčių:

191. teiginys, kad ieškovas susitarė su atsakovu už keturių sklypų žymėjimą ir bylų formavimą mokėti 7 500 Lt neatitinka tikrovės. Vilniaus apskrities viršininkas 2008-06-05 įsakymu paskelbė žemėtvarkos projekto pradžią. Konsultacinių paslaugų sutartis Nr. ŽM/01-26 sudaryta 2009-05-11 . Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-09-30 įsakymu Nr. Ž-49-1840 projektas buvo patvirtintas. Ieškovas sužinojęs apie projekto pradžią kreipėsi į UAB „Arlitanus“ su prašymu suprojektuoti jam 2,50 ha žemės. UAB „Arlitanus“ direktorius savo transporto priemone nuvežė ieškovą į vietą ir parodė, kokius žemės sklypus galės suprojektuoti. Ieškovas sutiko su jam parodytų projektuojamų sklypų vieta. 2009 m. gegužės 11 d. šalys pasirašė sutartį, kurioje buvo nurodyta, kad šalys susitarė dėl sklypų sužymėjo ir bylos suformavimo, nors iš tikrųjų šalys susitarė dėl sklypų suprojektavimo.

202. sutarties pasirašymo metu, tai yra 2009-05-11 žemėtvarkos projektas buvo tik rengiamas. Ieškovas susitarė su atsakovu, kad jam atitinkamose vietose bus suprojektuoti 2.50 ha bendro ploto sklypai. Šalys negalėjo tartis dėl keturių sklypų sužymėjimo ir bylų suformavimo, nes sklypai dar nebuvo suprojektuoti. Žemėtvarkos projektas buvo patvirtintas tik 2010-09-30, dėl ko tik po šios datos šalys galėjo tartis dėl sklypų sužymėjimo, tai yra kai pretendentui būtų suprojektuotas konkretus ir identifikuotas sklypas, kurį atsakovas galėtų sužymėti ir parengti bylą. Konkrečiu atveju šalys tarėsi dėl projektavimo, apie ką patvirtina ne tik ieškovo parodymai, bet ir atsakovo teiginiai, nurodyti atsiliepime į ieškinį;

213. atsakovo teiginys, kad jis negalėjo žinoti kokį iš keturių sklypų pasirinks ieškovas yra atmestini. Pirma, sutarties pasirašymo metu sklypai net nebuvo suprojektuoti, nes projektas dar nebuvo patvirtintas. Nėra aišku, kaip galėtų rinktis sklypus ieškovas, jei projektavimo darbai dar nebuvo patvirtinti, projektas dar nebuvo užbaigtas. Antra, tik nuo atsakovo priklausė, kur, kam ir kokio ploto projektuojami žemės sklypai. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad laisvos žemės yra žymiai per mažai, nei planuojama atkurti. Žemėtvarkos projektas teritorijoje, prijungtoje prie Vilniaus miesto po 1995 m. vykdomas pagal kaimo vietovės projektų rengimą taisykles. Konkretus atvejis patvirtino, kad nors pretendentui ir priklausė teisė į atkūrimą natūra į 2.50 ha žemės, tačiau, atsakovas suprojektavo ieškovui tik 0,25 ha žemės.

22Trečiasis asmuo bylą prašė išspręsti teismo nuožiūra.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas klausimas dėl sutarties, kuria vykdytojas (apeliantas), įsipareigojo ieškovui sužymėti sklypus Buivydiškių kadastrinėje vietovėje Kriaučiūnų kaime ir suformuoti nuosavybės teisių atkūrimo bylą, aiškinimo.

25Apeliacinis skundas netenkintinas.

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXXIII skyriaus nuostatas, reglamentuojančios rangos santykius.

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog: 2009-05-11 konsultacinių paslaugų sutartimi Nr. ŽM/01-26 ieškovas ir atsakovas susitarė, kad ieškovo užsakymu atsakovas iki 2009-12-31 atliks sklypų žymėjimą Buivydiškių kadastrinėje vietovėje Kriaučiūnų kaime bei suformuos sklypų bylą. Ieškovas, kaip šių darbų užsakovas (ieškovas), įsipareigojo darbų vykdytojui sumokėti už atliktus darbus ( b.l. 66). Iš šios sutarties esančio priedo matyti, kad darbų atlikimo kaina yra 7500 Lt, avansas- 5300 Lt (b.l. 67). Ieškovas sutarties pasirašymo dieną sumokėjo atsakovui 5300 Lt.

28Tačiau šalys 2009-05-11 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. ŽM/01-26 įvykdymą skirtingai aiškina. Ieškovas teigia, kad jis su atsakovu susitarė dėl viso grąžinto 2,50 ha bendro žemės sklypo žymėjimo bei nuosavybės teisių atkūrimo bylos parengimo ir už šiuos darbus jis turėjo atsakovui iš viso sumokėti 7500 Lt. Atsakovas teigia, jog jis sužymėjo 0,25 ha bendro ploto du žemės sklypus, kuriuos išsirinko ieškovas, suformavo šių sklypų bylas, kitų dviejų sklypų ieškovas atsisakė, nors buvo atlikti pagrindiniai darbai, todėl ieškovo sumokėtą avansą nėra pagrindo grąžinti, nes darbai yra atlikti, ieškovas 2200 Lt liko skolingas už atliktus darbus.

29Šalių pasirašytoje sutartyje neapibrėžta ieškovo užsakytų darbų apimtis, sutartyje nurodyta, jog vykdytojas, t.y. apeliantas , įsipareigoja sužymėti sklypus Buivydiškių kadastrinėje vietovėje Kriaučiūnų kaime ir suformuoti nuosavybės teisių atkūrimo bylą.

30Siekdami nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus, teismai turi taikyti įstatyme įtvirtintų ir teismų praktikoje suformuluotų sutarčių aiškinimo būdų visumą: sutartys aiškinamos atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (CK 6.193 straipsnis). Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybės administracija v. UAB ,,Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Švedijos Karalystėje registruota bendrovė Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Svarbios ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, jos vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybės administracija v. UAB ,,Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010). Pagal CK 6.193 str. 4 d. nuostatas, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai.

31Įvertinęs skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismo išvada, jog apeliantas turi prievolę grąžinti ieškovo sumokėtą avansą už dalį neatliktų darbų yra pagrįsta. Darydamas tokią išvadą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi ištyręs visus byloje pateiktus įrodymus. Nepagrįsti apelianto argumentai, jog ieškovas, atsisakęs dviejų jam pasiūlytų sklypų, yra kaltas, jog atsakovas nesuformavo likusios dviejų sklypų žemės nuosavybės bylos.

32CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

33Visų pirma, apeliantas neįrodė, kad atliko visų keturių sklypų žymėjimo darbus. Jis į bylą pateikė įrodymus, jog atliko dviejų sklypų, kurių bendras plotas 0,25 ha žemės sklypo žymėjimo darbus (b.l.85-90). Antra, apeliantas nepateikė įrodymų, jog ieškovo užsakymu sklypo žymėjimų darbus pradėjo tada, kai ieškovas, pasinaudodamas įstatymo jam suteikta teise, jau buvo pasirinkęs laisvoje valstybinėje žemėje jam tinkančius sklypus, ir, kad tik atsakovui atlikus ieškovo pasirinktų sklypų žymėjimo darbus, ieškovas atsisakė šių sklypų, kaip netinkamų. Trečia, apeliantas nepateikė į bylą darbų apskaičiavimo sąmatos, įkainių. Todėl išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta sutartis turi būti aiškintina ieškovo naudai, laikytina pagrįsta ir motyvuota. Tokiu atveju laikytina, kad šalys šia sutartimi susitarė dėl viso 2,50 ha bendro žemės sklypo žymėjimo darbų, kurių bendra kaina 7500 Lt. Kadangi atsakovas atliko 0,25 ha bendro žemės sklypo žymėjimo darbus, šiuos darbus ieškovas priėmė, darytina išvada, jog ieškovas atsakovui už atliktus darbus turi pareigą sumokėti atlyginimą proporcingai atliktiems darbams nuo viso darbų kiekio, t.y. sumokėti 750 Lt. Įvertinus tai, kad ieškovas atsakovui sumokėjo 5300 Lt avansą, ir tai, kad atsakovas darbų atliko už 750 Lt, atsakovui neįrodžius, kad už ieškovo sumokėtą avansinį mokėjimą darbus atliko, tarp šalių pasirašytos sutarties galiojimas pasibaigęs, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4550 Lt ( CK6.200 str., 6.38 str.).

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

36Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. S., pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo... 5. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2008-06-05 įsakymu Nr.... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog... 7. Trečiasis asmuo ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2012 m. kovo 20 d. sprendimu... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Arlitanus“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 12. 1. pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai... 13. 2. pirmosios instancijos teismas, padarydamas atitinkamą išvadą,... 14. 3. dėl paties ieškovo kaltės (ieškovas nepasirinko sklypų) atsakovas... 15. 4. ieškovas ir atsakovas negalėjo susitarti dėl viso žemės ploto (2,50... 16. 5. nepaisant to, kad atsakovas žinojo apie tai, jog ieškovui atkurta... 17. 6. pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai... 18. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Ieškovas... 19. 1. teiginys, kad ieškovas susitarė su atsakovu už keturių sklypų... 20. 2. sutarties pasirašymo metu, tai yra 2009-05-11 žemėtvarkos projektas buvo... 21. 3. atsakovo teiginys, kad jis negalėjo žinoti kokį iš keturių sklypų... 22. Trečiasis asmuo bylą prašė išspręsti teismo nuožiūra.... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė Lietuvos... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog: 2009-05-11... 28. Tačiau šalys 2009-05-11 konsultacinių paslaugų sutarties Nr. ŽM/01-26... 29. Šalių pasirašytoje sutartyje neapibrėžta ieškovo užsakytų darbų... 30. Siekdami nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus, teismai turi taikyti... 31. Įvertinęs skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės... 32. CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 33. Visų pirma, apeliantas neįrodė, kad atliko visų keturių sklypų žymėjimo... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 36. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 20 d. sprendimą palikti...