Byla 2VP-3410-562/2017
Dėl vykdomojo rašto panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Būrai“ prašymą dėl vykdomojo rašto panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-1231-640/2015) priteisė iš BAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ administravimo išlaidų, skirtų administruoti BAB „Sunonis“ bankrotą, 3 576,23 Eur Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi pakeitė BAB „Sunonis“ bankroto administratorių, atstatydinant UAB „Būrai“ administratorių iš jo pareigų civilinėje byloje ir paskiriant naują bankroto administratorių VšĮ „Alia solutio“.

5Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. išieškotojui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai išdavė vykdomąjį raštą Nr. B2-1231-640/2015 dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartimi priteistų 3 576,23 Eur iš BAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ administravimo išlaidų, skirtų administruoti BAB „Sunonis“ bankrotą. Skolininkas nurodytas UAB „Būrai“.

6Pareiškėja UAB „Būrai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-1231-640/2015. Paaiškina, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracija prašant išduoti vykdomąjį raštą, skolininku įvardijo bankroto administratorių VšĮ „Alia solutio“. Nurodo, jog teismas išduodamas vykdomąjį raštą skolininku įvardijo UAB „Būrai“, kai tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi jau buvo pakeitęs BAB „Sunonis“ bankroto administratorių, atstatydinęs UAB „Būrai“ administratorių iš jo pareigų ir paskyręs naują administratorių VšĮ „Alia solutio“. Paaiškina, jog 3 576,23 Eur suma priteista iš BAB „Sunonis“ bankroto administratoriui UAB „Būrai“ skirtų administruoti BAB „Sunonis“ bankrotą administravimo išlaidų. Lietuvos apeliacinis teismas taip pat konstatavo, jog 3 576,23 Eur suma priteista ne iš bankroto administratoriaus, o iš bankrutavusios įmonės administravimui skirtų lėšų. Nurodo, kad UAB „Būrai“ nagrinėjamoje byloje nebuvo atsakovas, o tik atsakovo BAB „Sunonis“ atstovas. Paaiškina, jog 2015 m. balandžio 28 d. UAB „Būrai“ perdavė naujai paskirtam BAB „Sunonis“ bankroto administratoriui VšĮ „Alia solutio“ BAB „Sunonis“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

7Teigia, jog pagal nagrinėjamos civilinės bylos bei vykdomosios bylos esmę ir prigimtį kreditoriaus / išieškotojo skolininkas (atsakovas) yra BAB „Sunonis“, o išieškojimai bankrutuojančios / bankrutavusios įmonės atžvilgiu draudžiami, vykdomasis raštas apskritai negalėjo būti išduotas.

8Teismas

konstatuoja:

9Prašymas netenkinamas.

10Įsiteisėjęs teismo sprendimas sukelia materialiuosius ir procesinius teisinius padarinius. Dalis šių padarinių yra susiję su įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsniu, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. CPK 588 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK nustatyta tvarka antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 str. 1 d.). Viena iš vykdomųjų dokumentų rūšių yra vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių pagrindu (CPK 587 str. 1 p.), kurių išdavimo tvarką reglamentuoja CPK VI dalies XLIV skyrius. Vadovaujantis CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrąja taisykle, vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą.

11Minėta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-1231-640/2015) priteisė iš BAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ administravimo išlaidų, skirtų administruoti BAB „Sunonis“ bankrotą, 3 576,23 Eur Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį paliko nepakeistą. Taigi nutartis įsiteisėjusi, privaloma ir turi būti vykdoma (CPK 18 str.), o vykdomasis raštas išieškotojui (Vilniaus rajono savivaldybės administracijai) buvo išduotas įsiteisėjusios teismo nutarties pagrindu.

12Byloje taip pat nėra duomenų, kad vykdomojo rašto išdavimo metu buvo suėjęs senaties terminas dėl šio vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti (CPK 646 str. 1, 6 d., 606 str. 2 d.). Pažymėtina, kad nei CPK, nei ĮBĮ nenumato draudimo išduoti vykdomąjį raštą dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties), be to, nenumato ir tokio vykdomojo rašto panaikinimo.

13Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-146/2010 ir kt.). Tokiu atveju teismas, priimdamas nutartį dėl vykdytino dokumento panaikinimo, vykdymo proceso prasme nusprendžia ir dėl vykdomojo dokumento panaikinimo. Teismo sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimas vykdymo procese yra negalimas. Net ir panaikinus teismo sprendimą, kurio įvykdymui yra išduotas vykdomasis raštas, vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra, kadangi jie savaime netenka galios. Tokiu atveju antstolis privalo nutraukti vykdomąją bylą ir taikyti CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes – panaikinti visas vykdymo priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-146/2010 ir kt.).

14Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimo procedūra negali būti taikoma, pareiškėjo UAB „Būrai“ prašymas dėl vykdomojo rašto panaikinimo netenkinamas.

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

16netenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Būrai“ prašymo dėl vykdomojo rašto panaikinimo.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai