Byla 2-1452-553/2011
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu, baudos ir nuostoliu atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys- UAB „Šiauliu naujienos“, UAB „Šiauliu lyra“, UAB „Masada“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, sekretoriaujant Virginijai Kostenko, dalyvaujant ieškovo UAB „Vaivorykšte“ prezidentui Anridui Vinkleriui, ieškovo ir treciuju asmenu UAB „Šiauliu naujienos“, UAB „Šiauliu lyra“, UAB „Masada“ atstovui advokatui Vygantui Barkauskui, atsakovo atstovui advokatui Sauliui Avižai, viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB „Vaivorykšte“ ieškini atsakovui UAB „Bite Lietuva“ del sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu, baudos ir nuostoliu atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys- UAB „Šiauliu naujienos“, UAB „Šiauliu lyra“, UAB „Masada“,

2n u s t a t e:

3Ieškove UAB „Vaivorykšte“ kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydama pripažinti 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Bite Lietuva“, nutraukima neteisetu bei priteisti 54 684,67 Lt bauda, 193 758,37 Lt nuostoliu atlyginimo, 12,70 procentu metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas.

4Nurode, kad atsakovas UAB „Bite Lietuva“ 2009-07-28 pranešimu Nr. 1400-86 vienašališkai nutrauke šaliu sudaryta paslaugu teikimo sutarti nuo 2009-08-27. Sutarties nutraukimas prieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms- CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.189 str., 6.200 str. 1 d.- kuriuose suformuoti draudimai- draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievole ar vienašališkai pakeisti jos salygas, arba suformuluotos privalomo elgesio taisykles- prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia, šalys privalo vykdyti sutarti tinkamai ir sažiningai. Atsakovas, nutraukdamas sutarti, nenurode CK 6.217 str. atitinkanciu esmini sutarties pažeidima salygu. Atsakovas nepagristai 2008-07-28 rašte Nr. 1400-86 nurode, kad ieškovas pažeide Sutarties 4.4 ir 4.5 p., nes ieškovas ir ieškovo grupes imones visa laika naudojosi nuo 53 iki 69 atsakovo SIM korteliu. Šia aplinkybe patvirtina PVM saskaitos-fakturos, kurias atsakovas išrašydavo AB „Masada“ ir kuriose nurodytas abonentu skaicius, abonentu numeriai, suteiktu paslaugu apimtys ir pan. Be to, ieškovas ir ieškovo grupes imones nepirko judriojo ryšio paslaugu iš kitu operatoriu, o tik iš atsakovo, nors kiti operatoriai siulydavo palankesnes salygas nei atsakovas. Pažymejo, kad dauguma ieškovo ir ieškovo grupes darbuotoju iš viso neturi tarnybiniu mobiliojo ryšio telefonu, kadangi to nereikalauja ju darbo specifika. Ieškovas neturejo ir negalejo pateikti atsakovui pažymu iš kitu telekomunikaciju operatoriu, nes to nebuvo numatyta sutartyje bei del to, kad ieškova su jais nesieja sutartiniai santykiai telekomunikaciju srityje. Atsakovas nutrauke šaliu sudaryta sutarti netaikes sutarties 6 p. ir 7 p. nustatytu sankciju del 4.4 p. pažeidimo, t.y. mažesnio nei 40 abonentu skaiciaus, bei 4.5 p. pažeidimo, t.y. naudojimosi kitu telekomunikaciju operatoriu paslaugomis. Neteisetai nutraukus sutarti yra visos salygos civilinei atsakomybei atsirasti. Ieškovas patyre žala negaudamas pajamu, kurias butu gaves iš atsakovo už atsakovo kontroliuojamu imoniu suteiktas reklamos, poilsio, sveikatingumo ir kitas paslaugas. Ieškovas reikalavimu del nusotoliu iki 2009 metu nereiškia. 2009 m. atsakovas turejo užsakyti reklamos ir kitu paslaugu už 100 000 Lt, per menesi už 8333,33 Lt, iki sutarties nutraukimo, t.y. 2009-08-27, už 65 730,50 Lt. Tuo tarpu atsakovas iki sutarties nutraukimo užsake sutartyje numatytu paslaugu už 11 045,83 Lt. Del atsakovo kaltes sumoketa ne visa suma. Kadangi reikalavimas priteisti negautas pajamas iki sutarties nutraukimo tenkintinas nepriklausomai nuo to, ar vienašališkas Sutarties nutraukimas bus pripažintas neteisetu, ar ne, iš atsakovo priteistina 54 684,67 Lt bauda (65 730,50 Lt- 11 045,83 Lt). Nuo 2009-08-28 iki 2009-12-31 iskaitytinai atsakovas turejo užsakyti reklamos ir kitu paslaugu už 34 429,20 Lt, 2010 ir 2011 metais už 200 000 Lt, todel negautos pajamos nuo 2009-08-28 iki 2011-12-31 be PVM sudaro 193 758,37 Lt. Ieškovas, vertindamas sutarti kaip komercini sandori, prašo priteiti procesines palukanas pagal LR Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatyma Nr. IX-1873 (1 t. b.l. 1-14).

5Tretieji asmenys UAB „Šiauliu lyra“ ir UAB „Šiauliu naujienos“ atsiliepime i ieškini sutiko su ieškovo ieškiniu atsakovui UAB „Bite Lietuva“. Nurode, kad UAB „Šiauliu lyra“ ir UAB „Šiauliu naujienos“ visa laika naudojosi ir iki šiol naudojasi išimtinai atsakovo teikiamomis telekomunikaciju- mobilaus ryšio telefonijos- paslaugomis. Atsakovo teikiamas paslaugas administruoja UAB „Masada“, todel atsiskaitoma buvo su juo. Be to, UAB „Šiauliu naujienos“ patvirtino, kad atsakovas, tiesiogiai per reklamos agentura, užsake reklamos laikraštyje „Šiauliu naujienos“ ir kitu paslaugu už 11 045,83 Lt (2 t. b.l. 5-6; 8-9).

6Atsakovas nesutikdamas su ieškovo ieškinyje nurodytais argumentais ir reikalavimais, tvirtino, kad ieškovas pažeide sutarti, todel atsirado LR civilinio kodekso numatyti pagrindai ja nutraukti. Butent faktinis sutarties nutraukimo pagrindas sudaro pagrinda nutraukti sutarti. Teigia, kad sudarant sutarti buvo siekiama itvirtinti šaliu isipareigojimu pusiausvyra, o ieškovas šiuos sutarties tikslus 4.4- 4.5 p. aiškina klaidingai. Ieškovas isipareigojo telekomunikaciju paslaugas pirkti tik iš atsakovo, o ne vien užtikrinti 40 SIM korteliu skaiciu. Priešingas sutarties aiškinimas itvirtintu tarpusavio isipareigojimu disproporcija. Ieškovas pirko iš atsakovo paslaugu 2009 m. sausio-liepos men. už 3486 Lt per menesi, kai tuo tarpu ieškovas iš atsako reikalauja pirkti ieškovo paslaugu už vidutiniškai už 8333 Lt per menesi. Sutarties galiojimo metu tik viena Ieškovo imone - AB „Masada“ (veliau UAB „Masada“) pirko mobiliojo ryšio paslaugu, kai abonentu skaicius nežymiai viršijo minimalu abonentu skaiciu, ir viso Sutarties galiojimo metu nebuvo perkamos jokios papildomos telekomunikaciju paslaugas, taip pat nebuvo sudaryta su jokiomis kitomis Ieškovo valdomomis ar susijusiomis imonemis paslaugu teikimo sutarciu. Atkreiptinas demesys, jog Ieškovo argumentai neva visos Ieškovo valdomos imones Atsakovo paslaugas pirko per UAB „Masada“ nera pagristi jokiais irodymais, iskaitant rašytinius susitarimus tarp imoniu, atitinkancius LR teises aktus, kadangi viena imone negali naudotis paslaugomis kitos saskaita nepatiriant jokiu išlaidu, priešingu atveju turi buti patiriamos atitinkamos mokestines teisines pasekmes (Pelno mokescio istatymas 4 str. 1 d.). Teigia, kad ieškovas nepateike prašytos informacijos apie esmine reikšme atsakovui turinciu isipareigojimu vykdyma (CK 6.217 str. 2 d. 2 p., Sutarties 4.4 - 4.5 p.), t.y. apie jo valdomas bei susijusias imones ir ju perkamas telekomunikaciju paslaugas, kai paslaugas iš atsakovo pirko tik UAB „Masada“, todel ieškovas pažeide sutarti iš esmes (CK 6.217 str.), o atsakovas visiškai pagristai nutrauke vienašališkai Sutarti. Pažymejo, kad atsakovo santykiai su treciaisiais asmenimis (UAB „Šiauliu naujienos“ ir UAB „Šiauliu lyra“) vertintini kaip paslaugu teikimo santykiai, kuriuose atsakovas yra klientas (CK 6. 176 str.). Pagal 6.721 str. 1 d. atsakovas kaip klientas pagal paslaugu teikimo sutarti turi teise bet kada nutraukti sutarti. Mano, kad ieškovas neturi reikalavimo teises del baudos ir nuostoliu atlyginimo, nes atsakovas neisipareigojo pirkti jokiu paslaugu iš ieškovo (paslaugos turejo buti perkamos iš treciuju asmenu. Teigia, kad Sutarties 5.2 p. nurodytos netesybos ir nuostoliai akivaizdžiai viršija Ieškovo tariamai patiriamus nuostolius. Visu pirma, iš paslaugu kainos (Sutarties 2 str.) nera atimamos paslaugu teikimo sanaudos, kurios butu patiriamos teikiant paslaugas atsakovui. Antra, iš del negautu pajamu sumažejusio turi buti atimama pelno mokescio suma, t.y. 20 proc. (Pelno mokescio istatymo 5 str. 1 d.). Ieškovas nepagristai prašomas priteisti sumas vienu laikotarpiu ivardina bauda, o kitu nuostoliais. Atsakovas mano, kad ieškovo prašomos priteisti sumos turi buti ivardinami kaip nuostoliai, imamas 2009-01-01- 2009-12-31 laikotarpis, tokiu atveju atimant ne 19 proc., o 21 proc. PVM suma. Teigia, kad ieškovas gali reikalauti tik tiesioginiu nuostoliu (CK 6.271 str.), todel ieškovas nepagristai reikalauja bei neteisingai skaiciuoja tariamai negautas pajamas ir baudas (CK 6.73 str., 6.721 str. 1 d., Pelno mokescio istatymo 4 str. 1 d., 5 str. 1 d.) (2 t. b.l. 12A-22).

7Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ dublike nurode iš esmes ta pacia aplinkybes kaip ir ieškinyje, pažymedamas, kad ieškovas nepažeide sutarties 4.4 ir 4.5 p., nes ieškovas sutarties galiojimo laikotarpiu vykde savo isipareigojima užtikrinti, kad ieškovas ir su juo susijusios imones nepertraukiamai vienu metu naudotu ne mažiau, kaip 40 SIM korteliu ir nepertraukiamai vykde ši sutarties punkta. Be to, ieškovas ir su juo susijusios imones nepirko judriojo ryšio paslaugu iš kitu operatoriu, o tik iš atsakovo, todel nepažeide sutarties 4.5 p. Atsakovui buvo žinoma, kad ieškovas ir su ieškovu susijusios imones telekomunikaciju paslaugas perka per UAB „Masada“, ir jokiu pretenziju atsakovas del to neturejo. Teigia, kad bauda ir nuostoliai turi esminiu skirtumu, jie paskaiciuoti teisingai, nuostoliai patirti del to, kad atsakovas neužsakydavo ir neužsakys reklamos už sutartyje numatytas kainas. Atsakovas nepagristai teigia, kad šaliu sudaryta Sutartis yra paslaugu teikimo sutartis, nurodydamas, kad ji turi ivairiu sutarciu elementu, todel yra mišri (2 t. b.l. 34-43).

8UAB „Bite Lietuva“ triplike nesutikima su dubliku grindžia atsiliepime išdestytais argumentais. Nurodo, kad ieškovas nepagristai siaurinamai aiškina Sutarties 4.4 ir 4.5 p. Nei atsakymu i pirma (2009-05-08 raštu Nr. 1400 - 56), nei i pakartotini kreipimasi (2009-06-02 raštu Nr. 1400-69), kuriuo buvo nustatytas papildomas terminas informacijai pateikti, Ieškovas nenurode prašytos informacijos apie Ieškovo prisiimto esminio isipareigojimo (Sutarties 4.4 ir 4.5 p.) vykdyma. Ieškovas 2009-06-26 raštu Nr. 09/3 - 121 (Ieškovo 2009-09-11 ieškinio priedas) apskritai atsisake teikti bet kokia informacija, susijusia su Sutarties 4.4 - 4.5 p. vykdymu (Ieškovo 2009-09-11 ieškinio priedas), t.y. atsisake pateikti informacija, kurios buvo prašoma pateikti pakartotinai ir nustatant papildoma termina (CK 6.209 str.). Todel darytina išvada, jog Ieškovas pažeide CK 6.200 str. 2 d. itvirtinta bei esmine Sutarties (bendradarbiavimo sutartis) pareiga - tinkamai bendradarbiauti ir kooperuotis siekiant bendru tikslu (2 t. b.l. 198-202).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-08-07 UAB „Bite Lietuva“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Vaivorykšte“ (toliau – Vykdytojas) sudare Bendradarbiavimo sutart, kurios objektas UAB „Bite Lietuva“ vardo, ženklo ir informacijos apie jo teikiamas paslaugas populiarinimas - reklamos paslaugos bei UAB „Vaivorykšte“ korporacijos valdomu imoniu ir UAB „Bite Lietuva“ bendradarbiavimas bei naudojimasis abieju pusiu teikiamomis paslaugomis. Sutarties 2 p. Užsakovas isipareigojo per 6 metus isigyti reklamos paslaugu už 600 000 Lt, t.y. už 100 000 Lt per metus iskaitant PVM, o Vykdytojas isipareigojo tinkamai teikti šias paslaugas bei užtikrinti, kad sutarties galiojimo laikotarpiu ieškovo valdomos imones pirktu telekomunikaciju paslaugas iš atsakovo ir vienu metu turetu bei naudotu ne mažiau kaip 40 SIM korteliu (Sutarties 4.4 p.), siulyti susijusioms imonems pirkti telekomunikaciju paslaugas iš UAB „Bite Lietuva“ bei užtikrinti, kas su Vykdytoju susijusios imones pirks judriojo ryšio paslaugas iš kitu operatoriu tik tuo atveju, jeigu šiu teikiamos paslaugos bus akivaizdžiai pigesnes (Sutarties 4.5 p.). Šalys Sutartimi numate ir jos vienašališko nutraukimo galimybe: Užsakovui suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutarti prieš termina, raštu ispejus Vykdytoja prieš 30 kalendoriniu dienu, jeigu ne del Užsakovo kaltes pasibaigai ar nutraukiama telekomunikaciju paslaugu teikimo sutartis su Vykdytojo kontroliuojama AB „Masada“ arba AB „Masada“ ir kitu Vykdytojo dukteriniu imoniu vienu metu naudojamu Užsakovo SIM korteliu skaicius yra mažesnis nei 40, jei Vykdytojas, gaves pagrista pranešima del mineto sutarties pažeidimo, per 20 dienu nepašalino šio pažeidimo (Sutarties 7.5 p.) (1 t. b.l. 16-21). UAB „Bite Lietuva“ 2009-07-28 pranešimu del sutarties nutraukimo praneše apie vienašališka sutarties nutraukima, kuri patvirtino 2009-09-02 raštu, nurodant, kad 2006-08-07 bendradarbiavimo sutartis nutraukta nuo 2009-08-27 (1 t. b.l. 40; 46).

11Ginco šalys 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarti kvalifikuoja skirtingai: atsakovas laikosi pozicijos, kad Sutartis atitinka paslaugu sutarties samprata, numatyta Civilinio kodekso 6.716 straipsnyje, ieškovas su tokiu vertinimu nesutinka – teigia, kad Sutartis yra mišri, joje yra ir paslaugu sutarties, ir kitu sutarciu elementu.

12Pagal Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dali, paslaugu sutartimi viena šalis (paslaugu teikejas) isipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakyma suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobudžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukurimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikra veikla), o klientas isipareigoja už suteiktas paslaugas sumoketi. Teises doktrinoje pripažistama, kad paslaugu teikimo sutarties dalykas visu pirma pasižymi tuo, kad jis nesusijes su materialaus objekto sukurimu. Kaip matyti iš aptariamos Sutarties turinio, šalys susitare del bendradarbiavimo bei naudojimosi abieju pusiu teikiamomis paslaugomis: Užsakovui turejo buti teikiamos reklamos paslaugos, Vykdytojui – telekomunikacines paslaugos, Užsakovas prisieme isipareigojima isigyti reklamos ar kitu paslaugu už bendra 600 000 Lt suma Vykdytojo valdomose imonese, o Vykdytojas – užtikrinti medžiagos skelbima gerai matomoje vietoje, užtikrinti, kad Vykdytojo valdomos imones pirktu telekomunikaciju paslaugas iš užsakovo ir nepertraukiamai vienu metu turetu bei naudotu ne mažiau kaip 40 SIM, siulyti susijusioms imonems pirkti telekomunikaciju paslaugas iš Užsakovo bei užtikrinti, kad su Užsakovu susijusios imones pirks judriojo ryšio paslaugas iš kitu operatoriu tik esant tam tikroms salygoms. Todel teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad ginco Sutartis yra mišri ir joje, apart paslaugu sutarties, yra bendradarbiavimo sutarties elementu, neleidžianciu ja kvalifikuoti paslaugos sutartimi. Todel atsakovas Sutarties nutraukti Civilinio kodekso 6.271 straipsnio pagrindu neturejo teises. Pažymetina, kad šiuo pagrindu UAB „Bite Lietuva“ ir nesireme, pranešdamas UAB „Vaivorykšte“ apie Sutarties nutraukima.

13Šaliu ginco esme yra tame, ar atsakovas UAB „Bite Lietuva“ turejo teise vienašališkai nutraukti Sutarti ir ar jis tokia savo teise realizavo tinkamai, atsižvelgiant i konkreciai susiklosciusias aplinkybes.

14Teismas pažymi, kad šalys yra verslo subjektai, todel jiems taikytinas didesnis nei vidutinis atidumo bei rupestingumo standartas prisiimtu isipareigojimu ir ju vykdymo aspektu.

15Sutarties nutraukimas yra laikomas išimtiniu teisiu gynimo budu, todel jo taikymui turi buti konstatuotas pakankamas istatyminis ir faktinis pagrindas.

16Civilinio kodekso 6.189 straipsnis reglamentuoja, kad sutarties salygos jos šalims turi istatymo galia ir ipareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai nustatyta sutartyje, bet ir visa tai, ka lemia sutarties esme arba istatymai. Šalys privalo vykdyti sutarti tinkamai ir sažiningai, kuo ekonomiškesniu kitai šaliai budu, ja vykdydamos - bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str.). Sutarties neivykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievoles neivykdymas, iskaitant netinkama ivykdyma ir ivykdymo termino praleidima (CK 6.205 str.). Sutarties šaliai neivykdžius arba netinkamai ivykdžius sutarti, kita sutarties šalis, atsižvelgiant i aplinkybes, igyja teise naudotis sutartyje ir istatyme nustatytais teisiu gynimo budais, be kita ko, nutraukti sutarti, jeigu sutarties pažeidimas yra esminis (CK 6.217 str. 1 d.). Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves, kad kai sutartis yra pažeista, kita šalis gali prarasti interesa testi sutartinius santykius ir gali pasinaudoti vienašališku sutarties nutraukimu kaip savigynos priemone. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama i Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobudžio, todel leidžia kitai šaliai irodineti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Kiekvienu ginco atveju sutarties pažeidima pripažistant esminiu, turi buti ivertinta, ar nukentejusios šalies interesai del tokio pažeidimo buvo iš esmes suvaržyti, nes esmini sutarties pažeidima nulemia tai, ar nukentejusi šalis negavo didžiaja dalimi to, ka pagal sutarti per visa jos termina pagristai tikejosi gauti, taip pat ar nukentejusios šalies teiseti, pagristi lukesciai del numatytu sutarties vykdymo rezultatu lieka neigyvendinti vien del sutarti pažeidusio kontrahento veiksmu, ar ir del kitu priežasciu. Svarbu atsižvelgti ir i sutarties vykdymo tarp šaliu susiklosciusia praktika, taip pat i sutarti pažeidusios šalies vaidmeni, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai ivykdyta samoningai to siekiant (tycia), ar del aplaidumo (didelio neatsargumo). Nutraukimo pagrindai turi buti realus, ju tikrumas irodytas, ir jie turetu reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltu nukentejusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobudžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminiu nuostatu pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamu padariniu (žalos) nukentejusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvada, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentejusios šalies remimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutarti reiškia bandyma irodyti tariama ar apsimestini sutarties nutraukimo pagrinda. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentejusios šalies interesu savigynos priemone istatymu leidejo yra itvirtinta ir laikoma adekvacia reakcija i sutarti pažeidusios šalies elgesi – esmini sutarties pažeidima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju plenarines sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas civilineje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Pagal bendraja taisykle šalis gali nutraukti sutarti, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai ivykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.).

17Esminio sutarties pažeidimo fakta turi irodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Esminio sutarties pažeidimo irodinejimas reiškia, kad turi buti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus; kiekvienu sutarties pažeidimo atveju tai yra vertinamojo pobudžio aplinkybes, todel kita šalis gali gintis irodinedama, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis.

18Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 5 dalis numato savarankiška vienašališko sutarties nutraukimo pagrinda, nesiejama su esminio jos pažeidimo salyga – vienašališkai sutartis gali buti nutraukta joje numatytais atvejais. Kaip mineta, tokie pagrindai šaliu buvo aptarti Sutarties 7.5 punkte, taciau gincui šios aplinkybes nera aktualios, nes Sutartis buvo nutraukta kitais pagrindais – UAB „Bite Lietuva“ nusprendus, kad UAB „Vaivorykšte“ padare esmini Sutarties pažeidima.

19Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad 2009-05-08 raštu Nr. 1400-56 UAB „Bite Lietuva“ kreipesi i UAB „Vaivorykšte“ ir papraše pateikti informacija apie tai, kuriu telekomunikaciju paslaugu teikeju paslaugomis ir kokiomis salygomis naudojasi UAB „Tikroji vaivorykšte“, UAB „Vaivorykšte“, UAB „Šiauliu lyra“, UAB „Masada“, UAB „Šiauliu naujienos“, UAB „Šiauliu fobas“, UAB „Naujoji vaidra“, UAB „Šiauliu jaunyste“, UAB „VAV investicija“ ir kt., užpildant pateiktos formos anketa (1 t. b.l. 28-32). UAB „Vaivorykšte“ 2009-05-21 raštu Nr. 09/3-82 atsake UAB „Bite Lietuva“, kad bendroves imoniu grupe naudojasi tik UAB „Bite Lietuva“ teikiamomis judriojo ryšio telekomunikaciju paslaugomis per UAB „Masada“ ir pateike informacija apie darbuotoju skaiciu (1 t. b.l. 33-34). Tuomet UAB „Bite Lietuva“ 2009-06-02 raštu Nr. 1400-69 pakartotinai papraše reikalautos informacijos arba atitinkamu UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“, UAB „Eurocom“ ir UAB „Teledema“ raštu (1 t. b l. 35-36). UAB „Vaivorykšte“, 2009-06-26 atsakydama i pastaraji paklausima, pakartotinai užtikrino, kad „Vaivorykšte“ korporacijos imones naudojasi išimtinai UAB „Bite Lietuva“ paslaugomis ir naudosis, kol galios pasirašytos sutartys, atkreipe demesi, kad Sutarties 4.4 punkto nuostata tureti ne mažiau 40 abonentu yra vykdoma, ir išreiške pozicija, kad šiuo klausimu daugiau susirašineti neketina (1 t. b.l. 37). 2009-07-28 raštu Nr. 1400-86 UAB „Bite Lietuva“ praneše UAB „Vaivorykšte“ apie 2006-08-07 Sutarties nutraukima, motyvuojant tuo, kad UAB „Vaivorykšte“ tinkamai nevykdo bendradarbiavimo pareigos ir neteikia Užsakovui informacijos del Sutarties 4.4 – 4.5 punktu vykdymo (1 t. b.l. 40). Reaguojant i gauta pranešima UAB „Vaivorykšte“ 2009-07-31 raštu Nr. 09/3-165 kreipesi i UAB „Bite Lietuva“ ir išreiške nesutikima del Sutarties nutraukimo bei atkreipe demesi, kad Sutartinius isipareigojimus vykde tinkamai, o pareigos teikti pažymas, kad nesinaudoja kitu telekomunikaciju operatoriu paslaugomis, neturi, jokiu judriojo ryšio paslaugu iš kitu operatoriu neperka (1 t. b.l. 41-42). Teismas, ivertines UAB „Vaivorykšte“ Sutartyje itvirtintu isipareigojimu turini ir prieš vienašališka Sutarties nutraukima susiklosciusias aplinkybes, sprendžia, kad nera pagrindo pripažinti, jog ieškovas ivykde esmini Sutarties pažeidima. Atsakovas UAB „Bite Lietuva“ realiai nenurode ir neirodinejo aplinkybiu, kad UAB „Vaivorykšte“ neivykde kurios nors pareigos, numatytos Sutarties 4 dalyje, tokios aplinkybes nebuvo nustatytos ir bylos nagrinejimo metu, nors esmine reikšme Sutarties nutraukimo teisetumui turi tik faktines aplinkybes, kurios buvo vertintos prieš Sutarties nutraukimo ir kurios vienašališkai Sutarti nutraukianciai šaliai suponavo atitinkamo sprendimo priemima. Kaip akivaizdu iš šaliu susirašinejimo, atsakovas sprendima vienašališkai nutraukti Sutarti prieme todel, kad vertino, jog UAB „Vaivorykšte“ nepateike reikalaujamos informacijos ir tinkamai nebendradarbiavo. Iš tokios atsakovo argumentacijos bei procesiniu dokumentu turinio galima spresti, kad UAB „Bite Lietuva“, turedama informacijos apie UAB „Vaivorykšte“ nesažiningus veiksmus ar netinkama Sutarties vykdyma, sieke išsiaiškinti reikšmingas aplinkybes, taciau del ieškovo kaltes tokio rezultato nepasieke. Taciau surinkti irodymai iš kitu telekomunikacijos paslaugas teikianciu bendroviu patvirtina, kad UAB „Vaivorykšte“ ir su ja susijusiu imoniu grupes bendroves nepirko judriojo ryšio paslaugu iš kitu operatoriu (3 t. b.l. 1-6). Todel vertinti, kad ieškovo UAB „Vaivorykšte“ pateikti atsakymai atsakovui UAB „Bite Lietuva“, jog UAB „Tikroji vaivorykšte“, UAB „Vaivorykšte“, UAB „Šiauliu lyra“, UAB „Masada“, UAB „Šiauliu naujienos“, UAB „Šiauliu fobas“, UAB „Naujoji vaidra“, UAB „Šiauliu jaunyste“, UAB „VAV investicija“ ir kt. bendroves naudojasi tik UAB „Bite Lietuva“ teikiamomis judriojo ryšio telekomunikaciju paslaugomis, nera tinkamas objektyvios informacijos pateikimas nera pagrindo. Apie Sutarties 4.4 ir 4.5 punktu pažeidima atsakovas nurodo tik atsiliepime, pateikdamas subjektyvu Sutarties aiškinima ir argumentuodamas, kuo ieškovo veiksmai neatitiko taip aiškinamos Sutarties tinkamo vykdymo. Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad Sutarties esminis pažeidimas pasireiške tuo, jog ieškovas paslaugu pirko už mažesne suma, nei tikejosi atsakovas. Nera pagrindo pripažinti, kad ieškovo Sutartimi prisiimti isipareigojimai pagristai galejo suformuoti atitinkamus atsakovo lukescius ir kad esminis Sutarties pažeidimas pasireiškia tuo, kad ieškovo veiksmai neatitiko pleciamo Sutarties aiškinimo. Esant bet kokiems neaiškumams del sutarties salygu turinio ir vykdymo, šalys privalo bendradarbiauti, aiškintis del netinkamo sutarties vykdymo, reikalauti ivykdyti sutartinius isipareigojimus ir išimtini teisiu gynimo buda - sutarties nutraukima – naudoti tik kaip kraštutine priemone. Todel ir atsakovas prieš vienašali Sutarties nutraukima turejo pareiga išnaudoti visas galimybes ir atskleisti kitai Sutarties šaliai aplinkybes, kurios, jo vertinimu, iš esmes pažeidžia sutartiniu isipareigojimu pusiausvyra ar sudaro pagrinda manyti, jog kita Sutarties šalis elgiasi nesažiningai. Atsakovas tokiu priemoniu nesieme. Teismas vertina, kad atsakovas nepagristai remiasi ir Civilinio kodekso 6.209 straipsnio 3 dalimi, teigdamas, kad, ieškovui per papildoma termina nepateikus reikalaujamos informacijos, atsakovas igijo teise Sutarti nutraukti minetu pagrindu. Visu pirma nera pagrindo konstatuoti, kad UAB „Vaivorykšte“ praleido Sutarties ivykdymo termina. Be to, atsakovas pareiškime del informacijos pateikimo nenurode ieškovui, kad jos nepateikimo atveju nutrauks Sutarti, ir Sutarti nutrauke visai kitu pagrindu – esa del ieškovo ivykdyto esminio Sutarties pažeidimo. Nustatytos aplinkybes, jog UAB „Šiauliu lyra“ naudojosi UAB „Omnitel“ duomenu perdavimo internetu paslaugomis (vartotojo Nr. 0007337 ir Nr. 87172), neturi itakos vertinimui del vienašališko Sutarties nutraukimo pagristumo, nes tokiomis aplinkybemis atsakovas Sutarties nutraukimo negrinde ir ju nevertino, spresdamas apie Sutarties pažeidima ir pagrindus ja nutraukti. Taciau ir tuo atveju, jeigu atsakovas tokiomis aplinkybemis butu motyvaves sprendima vienašališkai nutraukti Sutarti, jam tektu pareiga paneigti ieškovo pateiktus irodymus, jog UAB „Omnitel“ teikiama paslauga buvo akivaizdžiai pigesne.

20Teismas taip pat vertina, jog nera pagrindo pripažinti, kad UAB „Vaivorykšte“ pažeide bendradarbiavimo pareiga ir kad tai sudare pagrinda teisetai nutraukti Sutarti.

21Bendradarbiavimo principas (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytu tinkamas salygas prievolei ivykdyti, prireikus keistusi informacija, reikšminga prievolei ivykdyti, laiku praneštu apie kylancias prievoles ivykdymo kliutis ir panašiai. Spresti, kad ieškovas nevykde bendradarbiavimo pareigos, t. y. netinkamai bendradarbiavo su kita Sutarties šalimi, nera pagrindo. Atsakovas nepateike teisine reikšme turinciu argumentu ir juos pagrindžianciu irodymu, jog aplinkybe, kad UAB „Vaivorykšte“, atsisakiusi užpildyti pateiktos formos anketa, bet kartu pranešusi tokio atsisakymo priežastis, nepateike atsakovui prievoles vykdymui reikšmingos informacijos ar kokiu nors objektyviu budu sudare kliutis tinkamam prievoles vykdymui. Ieškovo nuoroda paskutiniame atsakyme atsakovui, jog atitinkama tema daugiau nesusirašines, galima butu vertinti kaip nepakankama pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis supratima ir vykdyma, taciau vien ši aplinkybe jokiu budu neleidžia pripažinti esminio Sutarties pažeidimo ivykdyma iš ieškovo puses.

22Atsižvelgdamas i visuma nustatytu aplinkybiu teismas vertina, kad atsakovas UAB „Bite Lietuva“ neirode, jog ieškovas UAB „Vaivorykšte“ iš esmes pažeide Sutarti, ir pripažista 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Bite Lietuva“, vienašali nutraukima neteisetu (CPK 178 str., CK 1.5, 6.217 str.).

23Sutarties 5.2 punktu šalys susitare, kad jei del Užsakovo kaltes sumoketa ne visa suma, nurodyta Sutarties 2.1 punkte, tai iš 100 000 Lt yra atimama faktiškai sumoketa suma, o skirtumas laikomas bauda, kuria Užsakovas privalo sumoketi per 10 darbo dienu (1 t. b.l. 20). Todel, nustacius, kad Užsakovas Sutarti vienašališkai nutrauke nuo 2009-08-27, ivertinus jo prisiimta isipareigojima 2009 metais užsakyti reklamos laikraštyje „Šiauliu naujienos“ ir kitu paslaugu už 100 000 Lt, skaiciuojant proporcingai menesiu ir dienu skaiciui, kad 2009-08-27 datai Užsakovas turejo užsakyti reklamos ir kitu paslaugu už 65 730,50 Lt, o užsake tik už 11 045,83 Lt, apskaiciuotinas 54 684,67 Lt skirtumas (1 t. b.l. 8-9). Pagal Sutarties 5.2 punkta, ši suma vertintina kaip bauda, kuria atsakovas isipareigojo sumoketi ieškovui, esant atitinkamiems Sutarties pažeidimams. Aiškindamas ir taikydamas netesybas reglamentuojancias materialiosios teises normas, kasacinis teismas yra nurodes, kad šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus. Šaliu teise iš anksto susitarti del netesybu reiškia tai, kad kreditoriui nereikia irodineti savo patirtu nuostoliu dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažistami minimaliais nuostoliais. Taigi sutartines netesybos apibrežia šaliu atsakomybes ribas už prievoles neivykdyma sutarties sudarymo momentu ir suteikia teise i jas, konstatavus prievoles neivykdymo fakta (pavyzdžiui, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sutartiniu nuostoliu dydis irodomas sutartimi, kuria susitariama del netesybu, nes netesybos yra ir civilines atsakomybes forma. Sutartines netesybos yra nuostoliai, todel kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia irodineti nuostoliu dydžio (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. lapkricio 19 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjucio 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2011 m. gegužes 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-223/2011).

24Todel tesimas, ivertines aplinkybe, kad Sutarties šalys, budamos verslo subjektais, Sutartimi susitare del baudos pagrindu ir apskaiciavimo tvarkos, lemiancios jos dydi, sprendžia, kad nera pagrindo mažinti priteistina bauda. Atsakovo argumentai, kad baudos suma turetu buti mažintina pelno mokescio suma bei sanaudomis, nepagristi jokiais irodymais – Sutartyje yra aiškiai numatyta baudos apskaiciavimo tvarka, šalims Sutarties salygos yra privalomos ir vykdytinos.

25Todel, atsižvelgiant i visus išdestytus motyvus, ieškovo UAB „Vaivorykšte“ naudai iš atsakovo UAB „Bite Lietuva“ priteistina 54 684,67 Lt dydžio bauda (CK 6.71, 6.200, 6.245 str.). Ieškovo UAB „Vaivorykšte“ reikalavimas priteisti 193 758,37 Lt nuostoliu atlyginimui netenkintinas.

26Ieškovas ši reikalavima grinde aplinkybemis apie esa jo negautas pajamas, nutraukus Sutarti. Atsakovui nepagristai nutraukus Sutarti, ieškovas turi teise reikalauti nuostoliu atlyginimo negautu pajamu išraiška, jeigu irodo, kad tokias pajamas butu gaves, jeigu nebutu buve neteisetu atsakovo veiksmu. Kaip jau buvo mineta, Sutartimi atsakovas UAB „Bite Lietuva“ prisieme isipareigojima isigyti reklamos ar kitu paslaugu už bendra 600 000 Lt suma iš AB Šiauliu lyra“ bei UAB „Šiauliu naujienos“, todel butent pastarosios bendroves Sutarties pagrindu turejo gauti pajamas, taciau ju negavo. Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ jokiu pajamu pagal Sutarti tiesiogiai negalejo gauti, todel Sutarties nepagristas nutraukimas nesukuria jam teises reikalauti atlyginti atitinkamu pagrindu irodinejamus nuostolius. Kitokiu aplinkybiu del nuostoliu pagrindo ir dydžio ieškovas nenurode ir neirodinejo. Ieškovo motyvas, esa Sutartis vertintina kaip sutartis treciuju asmenu naudai, todel ivykdyti prievole, kuri turi buti ivykdyta treciajam asmeniui, turi teise reikalauti ir sutarti sudares asmuo (CK 6.191 str. 1 d.), nepagristas ir nekeicia teismo sprendimo šiuo klausimu – reikalavimas pareikštas ne ivykdyti Sutarti natura, o priteisti nuostolius Sutarti sudariusiam asmeniui.

27Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalis nustato, kad palukanas pagal prievoles gali nustatyti istatymai arba šaliu susitarimai. Igyvendinant 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/35 EB „Del kovos su paveluotu mokejimu komerciniuose sandoriuose“ buvo priimtas Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymas (toliau – Istatymas), kuris reglamentuoja palukanas del atliekamu pagal komercinius sandorius paveluotu mokejimu už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, taip pat nustato kreditoriaus teises, kai apmokama paveluotai. Tai - specialusis istatymas, turintis prioritetine veikimo galia prieš CK 6.210 straipsni reguliuojant palukanu už atliekamus pagal komercinius sandorius paveluotus mokejimus nustatyma. Istatymas numato, kad palukanu norma – vieno menesio VILIBOR (vidutines tarpbankines palukanu normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruoše) paskolinti lešu litais kitiems bankams) palukanu norma, padidinta 7 procentiniais punktais (Istatymo 2 str. 3 d.), taip pat nustato šiu palukanu mokejimo terminus. Istatyme itvirtinta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palukanu, kurias skolininkas privalo sumoketi už pavelavima, dydis apskaiciuojamas taikant Istatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta palukanu norma, galiojusia ta metu pusmeti, kuri skolininkui atsirado pareiga moketi palukanas. Pirmaji metu pusmeti galioja paskutine palukanu norma, paskelbta prieš pirmojo metu pusmecio pirmaja kalendorine diena, antraji metu pusmeti galioja paskutine palukanu norma, paskelbta prieš antrojo metu pusmecio pirmaja kalendorine diena (Istatymo 3 str. 4 d.).

28Ieškovas atsakovui pareiške reikalavimus 2009 m. rugsejo 15 d. (1t. b.l. 1). Vadovaujantis istatymu, tokiu atveju taikytina paskutine palukanu norma, paskelbta prieš antrojo metu pusmecio pirmaja kalendorine diena. Tuo metu ši palukanu norma buvo 5,7, ji paskelbta 2009 m. birželio 30 d. (žr. http://www.lb.lt/statistics/statbrowser.aspx?group=7222&lang=lt&orient=horz).Pagal Istatymo 2 straipsnio 3 dali taikytina palukanu norma apskaiciuojama vieno menesio VILIBOR palukanu norma, padidinus 7 procentiniais punktais, ir ji sudaro 12,7 proc. (7+5,7). Praleidus pinigines prievoles ivykdymo termina, teismas, nustates, kad sandoris atitinka Istatyme nurodytus komerciniu sandoriu požymius, jei kreditorius to reikalauja, turi taikyti Istatyme nustatytas palukanas nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 1, 2 d.). Todel iš atsakovo UAB „Bite Lietuva“ ieškovo UAB „Vaivorykšte“ naudai priteistina 12,7 proc. metiniu procesiniu palukanu nuo bylos iškelimo dienos 2009-09-17 iki visiško teismo sprendimo ivykdymo už priteista 54 684,67 Lt suma.

29Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad ieškovas UAB „Vaivorykšte“ patyre 6101 Lt žyminio mokescio (1 t. b.l. 15) ir 4840 Lt dydžio atstovavimo išlaidas (2 t. b.l. 218-219). UAB „Bite Lietuva“ patyre 9619,5 Lt atstovavimo išlaidas (3 t. b.l. 98-108).

30Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis nustato, kad, ieškini patenkinus iš dalies, bylinejimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintu ir atmestu ieškinio reikalavimu daliai.

31Atsižvelgiant i šia proporcija atitinkamai iš atsakovo ieškovui priteistinas 1773 Lt dydžio žyminis mokestis (132 Lt už neturtini reikalavima ir 1641 Lt už turtini reikalavima).

32Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat už pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darba ir laiko sanaudas, yra priteisiamo ne didesnes, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose del užmokescio dydžio. Todel teismas, atsižvelgdamas i Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba maksimalaus dydžio nuostatas ir i patenkintu ir nepatenkintu reikalavimu santyki, vertindamas bylos sudetinguma, suteiktu paslaugu pobudi (kiekviena šalis atitinkamai paruoše ieškini ir dublika bei atsiliepima ir triplika, rinko irodymus, ruoše raštus ir suteike atstovavimo paslaugas nagrinejant byla (bendra posedžiu laiko trukme siekia 3 valandas), sprendžia, kad 4 500 Lt suma kiekvienos iš šaliu atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrista ir protinga. Todel, atsižvelgiant i patenkintu ir nepatenkintu reikalavimu santyki, ieškovui priklausytu 2160 Lt atstovavimo išlaidu atlyginimo, o atsakovui – 840 Lt. Tokiu budu ieškovo UAB „Vaivorykšte“ naudai iš atsakovo UAB „Bite Lietuva“ priteistina 1320 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti, atitinkamai netenkinant šaliu prašymu priteisti atstovavimo išlaidas visa apimtimi (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

33Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio nuostatomis, proporcingai patenkintu ir nepatenkintu reikalavimu santykiui, iš ieškovo UAB „Vaivorykšte“ priteistini 76 Lt, o iš atsakovo UAB „Bite Lietuva“ 70 Lt teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, i valstybes pajamas.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270, 273 straipsniais,

Nutarė

35Ieškovo UAB „Vaivorykšte“ ieškini patenkinti iš dalies.

36Pripažinti 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Bite Lietuva“, nutraukima neteisetu bei priteisti ieškovo UAB „Vaivorykšte“ naudai iš atsakovo UAB „Bite Lietuva“ 54 684,67 Lt (penkiasdešimt keturiu tukstanciu šešiu šimtu aštuoniasdešimt keturiu litu 67 centu) bauda, 12,70 procentu metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos 2009-09-17 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas: 1773 Lt (viena tukstanti septynis šimtus septyniasdešimt tris litus) žyminio mokescio ir 1320 Lt (viena tukstanti tris šimtus dvidešimt litu) atstovavimo išlaidu atlyginimui.

37Likusioje dalyje ieškovo ieškinio netenkinti.

38Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykšte“ 76 Lt (septyniasdešimt šešis litus), o iš atsakovo UAB „Bite Lietuva“ 70 Lt (septyniasdešimt litu) teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, i valstybes pajamas.

39Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e:... 3. Ieškove UAB „Vaivorykšte“ kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydama... 4. Nurode, kad atsakovas UAB „Bite Lietuva“ 2009-07-28 pranešimu Nr. 1400-86... 5. Tretieji asmenys UAB „Šiauliu lyra“ ir UAB „Šiauliu naujienos“... 6. Atsakovas nesutikdamas su ieškovo ieškinyje nurodytais argumentais ir... 7. Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ dublike nurode iš esmes ta pacia aplinkybes... 8. UAB „Bite Lietuva“ triplike nesutikima su dubliku grindžia atsiliepime... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-08-07 UAB „Bite Lietuva“ (toliau –... 11. Ginco šalys 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarti kvalifikuoja skirtingai:... 12. Pagal Civilinio kodekso 6.716 straipsnio... 13. Šaliu ginco esme yra tame, ar atsakovas UAB „Bite Lietuva“ turejo teise... 14. Teismas pažymi, kad šalys yra verslo subjektai, todel jiems taikytinas... 15. Sutarties nutraukimas yra laikomas išimtiniu teisiu gynimo budu, todel jo... 16. Civilinio kodekso 6.189 straipsnis reglamentuoja, kad sutarties salygos jos... 17. Esminio sutarties pažeidimo fakta turi irodyti šalis, kuri nori pasinaudoti... 18. Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 5 dalis numato savarankiška vienašališko... 19. Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad 2009-05-08 raštu Nr.... 20. Teismas taip pat vertina, jog nera pagrindo pripažinti, kad UAB... 21. Bendradarbiavimo principas (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200... 22. Atsižvelgdamas i visuma nustatytu aplinkybiu teismas vertina, kad atsakovas... 23. Sutarties 5.2 punktu šalys susitare, kad jei del Užsakovo kaltes sumoketa ne... 24. Todel tesimas, ivertines aplinkybe, kad Sutarties šalys, budamos verslo... 25. Todel, atsižvelgiant i visus išdestytus motyvus, ieškovo UAB... 26. Ieškovas ši reikalavima grinde aplinkybemis apie esa jo negautas pajamas,... 27. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalis nustato, kad palukanas pagal... 28. Ieškovas atsakovui pareiške reikalavimus 2009 m. rugsejo 15 d. (1t. b.l. 1).... 29. Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad ieškovas UAB... 30. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis nustato, kad, ieškini... 31. Atsižvelgiant i šia proporcija atitinkamai iš atsakovo ieškovui... 32. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 33. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio nuostatomis, proporcingai... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 35. Ieškovo UAB „Vaivorykšte“ ieškini patenkinti iš dalies.... 36. Pripažinti 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB... 37. Likusioje dalyje ieškovo ieškinio netenkinti.... 38. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykšte“ 76 Lt (septyniasdešimt šešis... 39. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...