Byla 2S-245-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų A. Auruškevičiaus, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (skolininko ir įkeistų daiktų savininko) UAB „BRK“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. spalio 21 d. nutarties, kuria išieškota skola priverstinai parduodant įkeistą turtą iš varžytynių, civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB DnB NORD banko pareiškimą skolininkui (įkeisto turto savininkui) UAB „BRK“ dėl priverstinio skolos išieškojimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6kreditorius kreipėsi į teismą pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo prašydamas išieškoti iš skolininko UAB „BRK“ 94 357,43 EUR skolą bei 130 Lt žyminį mokestį iš hipotekos lakštu Nr. 01120060006203 bankui įkeistų nekilnojamojo turto objektų.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-03-08 nutartimi areštavo įkeistus UAB ,,BRK“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus – 9650/41300 dalį žemės sklypo, bendras plotas 4,1300 ha, unikalus Nr. 4400-0706-2433, ir 2432,36 kv.m ploto garažą, unikalus Nr. 4198-8028-0014, esančius Skaisterių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., uždraudžiant įkeistų daiktų savininkui jais disponuoti. Išaiškino daiktų savininkui, kad areštavus įkeistus daiktus, jis netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę. Įspėjo skolininką UAB ,,BRK“, kad negrąžinus kreditoriui AB DnB NORD bankui skolos, t. y. 89 674,72 EUR negrąžinto kredito, 4 566,67 EUR nesumokėtų palūkanų, 116,04 EUR delspinigių, iš viso: 94 357,43 EUR, bei 130 Lt žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti. Išaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkui ir įkeistų daiktų savininkams dienos negrąžinta, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties jiems įteikimo dienos turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo.

8Vilniaus apygardos teismas 2010-09-29 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-03-08 nutartį paliko nepakeistą.

9Kreditorius pateikė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo prašydamas priverstinai išieškoti banko naudai skolininko UAB „BRK“ 98 294,46 Lt skolą, 130 Lt žyminį mokestį, 6,36 proc. palūkanų, numatytų kreditoriaus su skolininku sudarytoje kreditavimo sutartyje, skaičiuojant palūkanas nuo pareiškimo pateikimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, ir parduoti iš varžytynių bankui įkeistus 2006-03-17 hipotekos lakštu Nr. 01120060006203, nekilnojamojo turto objektus: pastatą/garažą, paskirtis – garažų paskirties/garažas, unikalus Nr. 4198-8028-0014, bendras plotas 2432,36 kv.m; dalį žemės sklypo, paskirtis – kitos paskirties 9650/41200 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0706-2433, bendras plotas 4,1300 ha, esančius Skaisterių k., Vilniaus r. sav. Nurodė, kad 2010-03-08 nutartyje nustatytu terminu skolininkas skolos nesumokėjo.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-10-21 nutartimi Nutarė

11išieškoti skolą: 89 674,72 EUR negrąžinto kredito, 8 192,52 EUR nesumokėtų palūkanų, 427,22 EUR delspinigių, iš viso: 98 294,46 EUR, 130 Lt žyminio mokesčio išlaidų bei 6,36 proc. sutartinių metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (t. y. nuo 89 674,72 EUR), skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio prašymo gavimo dienos, t. y. nuo 2010-10-20, iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamą ir kilnojamą turtą;

12priverstinai parduoti iš varžytynių UAB „Prioritetas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą:

139650/41200 dalį žemės sklypo, kurio bendras plotas 4,1300 ha, unikalus Nr. 4400-0706-2433, esantį Skaisterių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., nuosavybės teise priklausantį UAB „BRK“;

14garažą, unikalus Nr. 4198-8028-0014, esantį Skaisterių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., nuosavybės teise priklausantį UAB „BRK“;

15išaiškinti kreditoriui, kad patenkinus reikalavimą iš įkaito davėjo sąskaitoje esančių lėšų, teisė tvarkyti įkaito davėjo sąskaitą pasibaigia ir jis privalo grąžinti įkaito davėjui įkeitimo lakštą su įrašu, kad reikalavimas patenkintas;

16apie įvykdymą nedelsiant pranešti hipotekos skyriui: pateikti turto pardavimo aktą ir gautas lėšas pervesti į Centrinės hipotekos įstaigos filialo Hipotekos skyriaus prie Vilniaus m. l apylinkės teismo depozitinę sąskaitą.

17Teismas konstatavo, jog kreditoriaus reikalavimai tenkintini.

18Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-10-21 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kreditoriaus prašymą. Apelianto nuomone, nutartis priimta neįvertinus visų faktinių aplinkybių, dėl ko nepagrįsta ir neteisėta, teismas nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias priverstinio vykdymo procedūras pagal hipotekos kreditoriaus prašymą. Nurodo, jog nebuvo tikslinga priimti skundžiamos nutarties, kadangi nebuvo išnaudotos visos galimybės išspręsti susiklosčiusią situaciją ne teismo tvarka. Nurodo, kad bendrovė skolinosi iš banko pinigus ne tik šia kreditavimo sutartimi, bet ir kredito linijos sutartimi, kurios pagrindu bankas taip pat kreipėsi dėl išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto. Skolininkas abi sutartis vertina kaip vientisą banko ir skolininko bendradarbiavimą, nors jis įformintas atskiromis sutartimis. Pažymi, kad išreiškė valią pratęsti kredito grąžinimo terminus, ženkliai padidinti kredito linijos limito sumą, o pareiškėjas tokį prašymą akceptavo, t. y. 2006-08-18 buvo sudarytas susitarimas, bei 2008-06-20 susitarimas dėl 2004-10-22 kredito linijos sutarties specialiosios dalies sąlygų pakeitimo; galutinė kredito grąžinimo data buvo numatyta 2009-06-30; pasirašant pakeitimą bendrovė turėjo priimti stipresniosios šalies – banko – pasiūlytas sąlygas. Nurodo, jog įvairiais būdais bandė tartis su banku, tačiau bankas nesutiko derėtis, bendrovė buvo priversta nutraukti mokėjimus. Nurodo, jog artimiausiu metu teiks ieškinį dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo bei sutarties atnaujinimo, tokio ieškinio patenkinimas turėtų įtakos kreditoriaus reikalavimo galiojimui. Nurodo, kad kreditorius piktnaudžiauja savo, kaip stipresniosios šalies statusu, kreipdamasis su pranešimu dėl bankroto bylos iškėlimo bei tuo pačiu išieškodamas iš hipoteka įkeisto turto. Dėl palūkanų ir delspinigių apeliantas pažymi, kad teismas privalo vertinti sutarties sąlygą dėl netesybų sąžiningumo, teisingumo ir požiūriu. Pažymi, kad turtas būtų parduotas vykdymo procese, o tokiu atveju jo kaina labai nukristų, kas pažeistų bendrovės turtinius interesus.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus m.1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-10-21 nutartį nepakeistą. Nurodo, kad suėjus galutiniam prievolės įvykdymo/skolos grąžinimo terminui, skolinių įsipareigojimų UAB „BRK“ neįvykdė, kreditorius, realizuodamas jam suteiktas teises, kreipėsi į teismą dėl skolos iš jam įkeisto turto priteisimo. 2010-03-08 nutartimi įkeistas turtas areštuotas ir skolininkas įspėtas. Kadangi nustatytu terminu įsiskolinimas nepadengtas, bankas pagrįstai kreipėsi dėl priverstinio turto pardavimo iš varžytynių. Išieškojimo iš įkeisto turto procedūra vykdoma ne pagal ginčo teisenos taisykles, skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Atskirajame skunde dėstomos aplinkybės dėl subjektyvių motyvų, trukdžiusių skolininkui įvykdyti įsipareigojimus, nėra pagrindas naikinti teisėtai priimtą nutartį.

20Atskirasis skundas atmetamas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilines bei civilinio proceso normas.

22CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Kartu hipoteka užtikrinamas ne tik pagrindinio, bet ir iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas (CK 4.174 str. 1 d.). Pažymėtina, jog hipotekos institutą sudarančios materialinės teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį kitų kreditorių atžvilgiu siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Tokiai specifinei hipotekos kreditoriaus padėčiai užtikrinti, hipotekos instituto esmei išlaikyti būtent ir tarnauja specialiosios proceso teisės normos, įtvirtintos CPK XXXVI skyriuje, kurios suponuoja, kad hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos keitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-28 nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2010; 2010-03-02 nutartis byloje Nr. 3K-3-74/2010, 2010-01-11 nutartis byloje Nr. 3K-3-50/2010 ir kt.). Todėl apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai, nesusiję su hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumu, kaip šiuo atveju, dėl to, jog nebuvo išnaudotos visos galimybės išspręsti susiklosčiusią situaciją ne teismo tvarka, bendrovė turėjo priimti stipresniosios šalies – banko – pasiūlytas sąlygas; jog įvairiais būdais bandė tartis su banku, tačiau bankas nesutiko derėtis, jog teiks ieškinį dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo bei sutarties atnaujinimo, dėl ketinimo kelti bankroto bylą bei palūkanų ir delspinigių, šioje byloje nėra teisiškai aktualūs. Pažymėtina ir tai, kad prievolės, užtikrintos hipoteka, įvykdymas yra vieno įsipareigojimo įvykdymas, apimantis visus su kredito grąžinimu susijusius mokėjimus. Šie mokėjimai – tiek delspinigiai, tiek ir palūkanos – nėra atskiri įsipareigojimai, jie išplaukia iš kredito grąžinimo, yra glaudžiai su juo susiję ir laikytini tuo pačiu įsipareigojimu.

23Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygas numatytos CPK 558 str. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem etapais: CPK 558 str. 1 d. pagrindu hipotekos kreditoriaus paduotas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti, o CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu – pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti. Pažymėtina, kad šiuo atveju kreditorius jau yra saistomas įstatymo nustatyto termino – pakartotinį pareiškimą pateikti per du mėnesius nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos. Priešingu atveju, t. y. nepateiktus tokio prašymo, hipotekos teisėjas panaikina įkeisto daikto areštą (CPK 558 str. 3 d.).

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „BRK“, užtikrindamas iki 2010-08-31 suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120060006203, 2006-03-21 įregistruotu Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AB bankui „NORD/LB Lietuva“ (pavadinimas pakeistas į AB DnB NORD bankas) skolininkui priklausančius nekilnojamuosius daiktus: 9650/41300 dalį žemės sklypo ir garažą, esančius Skaisterių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. Skolininkui nevykdant įpareigojimo, kreditorius kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-03-08 nutartimi areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus, įspėjo skolininką, kad negrąžinus skolos bei žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti (b.l. 77-78), t. y. taikė CPK 558 str. 1 d. nuostatas, ką apeliacine tvarka išnagrinėjęs įkeistų daiktų savininkų atskirąjį skundą konstatavo Vilniaus apygardos teismas 2010-09-29 nutartimi (b.l. 137-139).

25Tuo atveju, jeigu skolininkas per vieną mėnesį nuo įspėjimo jam įteikimo dienos skolos negrąžina, hipotekos kreditorius, nusprendęs pasinaudoti CPK 558 str. 2 d. įtvirtinta teise į hipoteka užtikrintos skolos išieškojimą ne ginčo tvarka, privalo hipotekos skyriui pateikti pareiškimą dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių, o hipotekos teisėjas dėl priverstinio įkeisto turto realizavimo priima nutartį, kuri yra pagrindas hipotekos kreditoriui gauti vykdomąjį dokumentą (CPK 558 str. 2 d., 587 str. 1 p.).

26Kaip matyti iš bylos medžiagos, per nustatytą vieno mėnesio terminą skolininkas su kreditoriumi neatsiskaitė. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-03-08 nutartis įsiteisėjo 2010-09-29, išnagrinėjus skolininko atskirąjį skundą apeliacine tvarka, kreditoriaus 2010-10-14 pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje išnagrinėtas 2010-10-21 – t. y. per CPK 558 str. 3 d. nustatytą terminą, po bylos apeliacinės instancijos teisme išnagrinėjimo. Kadangi skolininkas UAB „BRK“ per Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-03-08 nutartimi nustatytą vieno mėnesio terminą hipoteka užtikrintos prievolės pagal kredito sutartį neįvykdė, hipotekos teisėja, nepažeisdama CPK 558 str. 2 d. nuostatų reikalavimų, pradėjo hipotekos lakštu Nr. 01120060006203 įkeisto turto realizavimo procedūrą.

27Pažymėtina, kad skolininkas ar kiti asmenys, suinteresuoti įregistruota hipoteka, hipotekos sandorį gali ginčyti Civiliniame kodekse išvardytais sandorių negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistų teisių gynimo būdais. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti kredito sutarties šalių ginčų. Tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo. Šiuo aspektu atskirojo skundo argumentai nelaikytini teisėtais ir pagrįstais bei sudarančiais pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka šalių santykius reglamentuojančių įstatymų nuostatas. Dėl to nėra pagrindo panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d.).

28Iš apelianto UAB „BRK“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 7,05 Lt (b.l. 177) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti iš apelianto UAB „BRK“ 7,05 (septynis litus, 5 centus) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų A. Auruškevičiaus, H. Jaglinskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. kreditorius kreipėsi į teismą pareiškimu dėl priverstinio skolos... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-03-08 nutartimi... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010-09-29 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės... 9. Kreditorius pateikė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-10-21 nutartimi Nutarė... 11. išieškoti skolą: 89 674,72 EUR negrąžinto kredito, 8 192,52 EUR... 12. priverstinai parduoti iš varžytynių UAB „Prioritetas“ nuosavybės teise... 13. 9650/41200 dalį žemės sklypo, kurio bendras plotas 4,1300 ha, unikalus Nr.... 14. garažą, unikalus Nr. 4198-8028-0014, esantį Skaisterių k., Mickūnų sen.,... 15. išaiškinti kreditoriui, kad patenkinus reikalavimą iš įkaito davėjo... 16. apie įvykdymą nedelsiant pranešti hipotekos skyriui: pateikti turto... 17. Teismas konstatavo, jog kreditoriaus reikalavimai tenkintini.... 18. Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo skundą atmesti kaip... 20. Atskirasis skundas atmetamas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl... 23. Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „BRK“, užtikrindamas iki 2010-08-31... 25. Tuo atveju, jeigu skolininkas per vieną mėnesį nuo įspėjimo jam įteikimo... 26. Kaip matyti iš bylos medžiagos, per nustatytą vieno mėnesio terminą... 27. Pažymėtina, kad skolininkas ar kiti asmenys, suinteresuoti įregistruota... 28. Iš apelianto UAB „BRK“ valstybės naudai priteistinos procesinių... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. spalio 21 d.... 31. Priteisti iš apelianto UAB „BRK“ 7,05 (septynis litus, 5 centus) pašto...