Byla e2-5157-956/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pateikimo atsakovei K. M., išvadą teikianti institucija - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo L. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pateikimo atsakovei K. M., išvadą teikianti institucija - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

2teisme gautas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo. Ieškovas prašo: 1) iki ieškinio dėl santuokos nutraukimo pateikimo teismui ir iki galutinio teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo nustatyti laikinąją vaikų A. M., gim. ( - ), ir A. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su jų tėvu L. M.; 2) iki ieškinio dėl santuokos nutraukimo pateikimo teismui ir iki galutinio teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo nustatyti laikinąją atsakovės K. M. bendravimo su nepilnamečiais vaikais A. M. ir A. M. bendravimo tvarką, pagal kurią vaikai bendrauja su motina lygiai tiek pat laiko, kiek ir su tėvu, t. y.:

3a.

4savaitę, pradedant nuo pirmadienio, 2020 m. gegužės 11 d., 10 val. iki trečiadienio 10 val. vaikai bendrauja su tėvu;

5b.

6nuo trečiadienio 10 val. iki penktadienio 17 val. vaikai bendrauja su motina;

7c.

8nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 10 val. vaikai bendrauja su tėvu;

9d.

10sekančią savaitę – atvirkščiai: nuo pirmadienio 10 val., iki trečiadienio 10 val. vaikai bendrauja su motina;

11e.

12nuo trečiadienio 10 val. iki penktadienio 17 val. vaikai bendrauja su tėvu;

13f.

14nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 10 val. vaikai bendrauja su motina;

15g.

16nustatyti, kad pagal nustatomą laikinąją tėvų bendravimo su vaikais tvarką kiekvienas iš tėvų savo jėgomis bei lėšomis pasiima vaikus iš jų buvimo vietos ir parsiveža juos į savo gyvenamąją vietą. 3) priteisti iš atsakovės K. M. laikinąjį išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. M. ir A. M. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis – po 100 Eur kas mėnesį kiekvienam vaikui. Vaikams priteisto laikinojo išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teisėmis skirti vaikų tėvą L. M..

17Nurodo, kad prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, nes yra iškilusi reali grėsmė mažamečių vaikų interesams ir ypač paties ieškovo interesams. Atsakovė be jokio teisėto pagrindo riboja tėvo ir vaikų bendravimą, neleidžia tėvui ir vaikams matytis neribotai, neleidžia bendrauti savaitgaliais, poilsio ir švenčių dienomis, neleidžia tėvui vaikų pasiimti ir išsivesti į kiemą, draudžia vaikams išvykti į tėvo gyvenamąją vietą. Be to, šis prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo teikiamas, nes dar nebaigtas mediacijos procesas. Laikina vaikų gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su tėvu, nes tai geriausiai atitiktų vaikų interesus. Nepilnamečiams vaikams su atsakove gali būti nesaugu dėl jos psichinės sveikatos būklės, dėl jai diagnozuotų psichinės sveikatos ligų. Vaikams gyvenant su motina, ji neteisėtai riboja vaikų ir tėvo bendravimą. Siūlo laikinai nustatyti lygią bendravimo su abiem tėvais tvarką (50:50 procentų laiko modelis). Ieškovas turi galimybę sudaryti vaikams tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas. Pažymi, kad ketina kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir kitų su tuo susijusių reikalavimų.

18Atsakovė atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo nurodo, kad su prašymu nesutinka, prašo prašymą atmesti arba palikti nenagrinėtą. Panevėžio apylinkės teisme yra pateiktas K. M. ieškinys dėl santuokos nutraukimo atsakovui L. M. (civilinė byla Nr. e2-5347-488/2020). Civilinėje byloje Nr. e2-5347-488/2020 taip pat yra pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl L. M. prašymas negali būti nagrinėjamas atskirai, dėl galimų skirtingų teismo sprendimų tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko. Ieškovo nurodyti teiginiai dėl atsakovės psichinės sveikatos būklės yra tik prielaidos, deklaratyvaus pobūdžio. Psichologinė sveikata yra stabili, tai patvirtina medicinos dokumento išrašas. Nepilnamečiai vaikai nuo 2019 m. lapkričio 2 d. gyvena su mama. Niekada savavališkai neribojo tėvo ir vaikų bendravimo. Šiuo metu galioja ir abejoms šalims privaloma yra 2020 m. kovo 10 d. sutartis dėl vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, su išlygomis, numatytomis 2020 m. balandžio 21 d. susitarime. Pasibaigus karantinui, šalys sugrįš prie bendravimo tvarkos numatytos 2020 m. kovo 10 d. sutartyje. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad aplinkybės pasikeitė iš esmės ir dėl to reikalinga keisti šalių suderintas sąlygas.

19Institucija, teikianti išvadą - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl laikinosios gyvenamosios vietos nustatymo su juo, nes vaikams yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos ir saugi aplinka jų nuolatinėje, vaikams įprastoje ir saugioje gyvenamojoje vietoje su atsakove adresu ( - ). Skyrius neturi duomenų, patvirtinančių, jog atsakovė netinkamai rūpintųsi nepilnamečių vaikų sveikata, jų auklėjimu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu, darytų žalingą įtaką vaikams savo elgesiu. Atsakovės pateiktas medicininis pažymėjimas patvirtina, kad jos psichologinė būsena yra stabili. 2020 m. balandžio 21 d. sudaryta bendravimo tvarka Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu, kuri vyksta tarpininkaujant Panevėžio socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai, atitinka nepilnamečių vaikų interesus ir nepažeidžia ieškovo teisių. Pritaria, kad būtų priteistas laikinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams, bet ne iš atsakovės, o iš ieškovo.

20Prašymas atmestinas.

21Teismui pateikta medžiaga patvirtina, kad santykiai tarp šalių yra konfliktiški ir įtempti, šalys gyvena skyriumi. Byloje nustatyta, kad šalys turi du nepilnamečius vaikus A. M., gim. ( - ), ir A. M., gim. ( - ) (e. b. l. 14). 2019 m. lapkričio 3 d. policijos komisariate registruotas K. M. pareiškimas dėl sutuoktinio L. M. smurto prieš ją, taip pat registruotas ir V. P. (K. M. mamos) pareiškimas dėl L. M. smurto prieš ją. Ieškovas prašyme nurodė, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą, jam buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas artintis prie sutuoktinės K. M., todėl išsikraustė gyventi į močiutei priklausantį gyvenamąjį namą adresu ( - ), kur gyvena iki šiol (e. b. l. 1-13, 34-35). 2020 m. vasario 28 d. nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-46923-19, pradėtoje pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį dėl fizinio skausmo sukėlimo, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. L. M. panaikinta 2019 m. lapkričio 4 d. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (e. b. l. 14). Pagal 2020 m. balandžio 11 d. L. M. pareiškimą dėl K. M. neteisėtų veiksmų, t. y. neįleidimo į abiems sutuoktiniams priklausantį butą adresu ( - ), surašytas K. M. administracinių nusižengimų protokolas su nurodymu pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 518 straipsnio 1 dalį (dėl savivaldžiavimo) (e. b. l. 14, 52). 2020 m. kovo 10 d. šalys sudarė sutartį dėl vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo (e. b. l. 14). 2020 m. balandžio 21 d. šalys sudarė papildomą susitarimą dėl bendravimo tvarkos nustatymo su skyrium gyvenančiu tėvu Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu (e. b. l. 14).

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 straipsnio 2 dalis).

23Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį paduodamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Taigi, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja grėsmė ieškovo interesams ir būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

24Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015). CPK 147 straipsnio 3 dalies pagrindu paduodamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, pareiškėjas turi nurodyti inter alia priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu. Nesant priimto ieškinio (ar kito panašaus pobūdžio procesinio dokumento), prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti pareikštas tik tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo ketina tokį dokumentą pateikti, tačiau neturi objektyvios galimybės to padaryti, teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-744-180/2015).

25Ieškovas nurodo, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, nes yra iškilusi reali grėsmė mažamečių vaikų interesams ir ypač paties ieškovo interesams. Atsakovė be jokio teisėto pagrindo riboja tėvo ir vaikų bendravimą, neleidžia tėvui ir vaikams matytis neribotai, neleidžia bendrauti savaitgaliais, poilsio ir švenčių dienomis, neleidžia tėvui vaikų pasiimti ir išsivesti į kiemą, draudžia vaikams išvykti į tėvo gyvenamąją vietą. Ieškovas prašo nustatyti nepilnamečių vaikų laikinąją gyvenamąją vietą su juo.

26Laikinoji apsaugos priemonė – vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų - gali būti taikoma tik nustačius, kad nepilnamečių vaikų tėvai gyvena skyrium ir vaikų gyvenimas su vienu iš tėvų dėl konkrečių aplinkybių neatitinka vaikų interesų. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė su nepilnamečiais vaikais Adele ir A. M. nuo 2019 m. lapkričio 2 d. gyvena sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ), o ieškovas gyvena jo močiutei priklausančiame gyvenamajame name adresu ( - ). Teismo vertinimu nepilnamečiams vaikams, atsižvelgiant ir į jų mažą amžių (A. greitai bus 4 metai, A. 1,5 metų), įprasta jiems gyvenamoji vieta yra šeimos butas, kur ir dabar jie gyvena su atsakove. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadoje nurodė, kad vaikams yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos ir saugi aplinka jų nuolatinėje, vaikams įprastoje ir saugioje gyvenamojoje vietoje su atsakove adresu ( - ). Byloje nėra atliktas ieškovo gyvenamosios vietos buities sąlygų tyrimas. Be to, teismo vertinimu svarbi aplinkybė yra ir tai, kad nuo šalių pradėjimo gyventi skyrium, su atsakove liko gyventi nepilnamečiai vaikai ir jau apie 7 mėnesius gyvena skyrium nuo ieškovo. Nusistovėjusios aplinkos pakeitimas šalių nepilnamečiams vaikams galimai sukeltų tam tikro lygio emocinius išgyvenimus. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė netinkamai elgtųsi vaikų atžvilgiu, neužtikrintų tinkamų buitinių sąlygų ar darytų žalingą įtaką vaikams savo elgesiu. Ieškovas nurodo, kad su atsakove negali gyventi jų nepilnamečiai vaikai dėl atsakovės psichinės sveikatos. Iš 2020 m. kovo 6 d. medicinos dokumento išrašo matyti, kad atsakovės psichologinė būsena stabili, todėl teismas daro išvadą, kad šio prašymo nagrinėjimo metu nėra pagrindo spręsti, kad atsakovės sveikatos būklė gali kelti grėsmę nepilnamečiams vaikams.

27Byloje nustatyta, kad šalims pradėjus gyventi skyrium, kilo ginčas dėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais. Bendradarbiaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui, tarp šalių buvo pasiektas bendras susitarimas ir 2020 m. kovo 10 d. sudaryta sutartis dėl vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo. Pagal minėtą sutartį šalys susitarė, kad nepilnamečių vaikų A. ir A. M. gyvenamoji vieta nustatoma su atsakove bei susitarė dėl abejoms šalims priimtinos ir šalių nepilnamečių vaikų interesus tenkinančios bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu ieškovu. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną dėl COVID-19, šalys 2020 m. balandžio 21 d. sudarė papildomą susitarimą dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais paskelbto karantino metu. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovui karantino metu buvo ribojamas bendravimas su nepilnamečiais vaikais (e. b. l. 40). Teismo vertinimu, toks atsakovės elgesys yra neteisėtas tiek ieškovo, tiek ir jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu, kadangi tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo nepilnamečiams vaikams yra lygios. Karantino režimo laikotarpis nėra pagrindas apriboti ieškovo teisę bendrauti ir matytis su savo vaikais. Abu tėvai privalo elgtis protingai ir atsakingai, t. y. atsakovė privalo neriboti tėvo bendravimo su nepilnamečiais vaikais, o priešingai, dėti kuo daugiau pastangų ir skatinti jų bendravimą, sudaryti visas sąlygas, kad nepilnamečiai vaikai su skyrium gyvenančiu tėvu praleistų kuo daugiau ir produktyvaus laiko (nekeliant ginčų, konfliktų ar nesutarimų). Tuo tarpu ieškovas, šiuo metu esant Lietuvos Respublikoje paskelbtam karantinui dėl COVID-19, būdamas nepilnamečių vaikų tėvas, privalo elgtis atsakingai, laikytis visų nustatytų valstybės rekomendacijų dėl korono viruso, saugoti bei rūpintis vaikų sveikata. Šalys privalo suprasti, kad nei teismas, nei kita institucija negali kiekvienai gyvenimiškai situacijai nustatyti (numatyti) bendravimo tvarkos. Tėvai patys turi dėti pastangas ir siekti savo nepilnamečiams vaikams didžiausios gerovės, jų interesų užtikrinimo. Teismas daro išvadą, kad šioje proceso stadijoje - nagrinėjant prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, šalių nesutarimai dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais nustatymo, kurie ypač padidėjo esant Lietuvos Respublikoje paskelbtam karantinui dėl COVID-19, negali būti priežastis keisti vaikų įprastą ir saugią gyvenamąją vietą, nustatant ją su kitu skyrium gyvenančiu tėvu (ieškovu), nei iki šiol vaikai gyveno (su atsakove). Teismo vertinimu, vaikų atskyrimas nuo motinos, būtų priešingas vaikų interesams ir darantis žalą jų emocinei būklei. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašymas iki ieškinio teismui pateikimo nustatyti nepilnamečių vaikų laikinąją gyvenamąją vietą su juo, yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Nenustačius nepilnamečių vaikų laikinosios gyvenamosios vietos su ieškovu, laikinas išlaikymas iš atsakovės nepriteistinas, taip pat atsakovei nenustatoma ir laikinoji bendravimo tvarka su nepilnamečiais vaikais pagal ieškovo siūlomą 50:50 bendravimo su tėvais modelį.

28Teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad tik pasibaigus karantinui, šalys sugrįš prie bendravimo tvarkos nustatytos 2020 m. kovo 10 d. sutartyje. Nors bylos nagrinėjimo metu Lietuvos Respublikoje dar yra paskelbtas karantinas dėl COVID-19, tačiau kas kart yra vis labiau švelninamos karantino laikymosi sąlygos. Be to, teismas atsakovei jau išaiškino, kad karantino režimo laikotarpis nėra pagrindas apriboti ieškovo teisę bendrauti ir matytis su savo vaikais. Todėl šalys privalo be jokių išlygų, numatytų 2020 m. balandžio 21 d. susitarime, vadovautis 2020 m. kovo 10 d. sutartyje tarpusavyje sutarta bendravimo tvarka su nepilnamečiais vaikais, iki teismas priims procesinį sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-5347-488/2020.

29Iš 2020 m. gegužės 11 d. pažymos dėl mediacijos atlikimo nustatyta, kad mediatorius A. S. laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. atliko neteisminę mediaciją, mediacija baigėsi nesudarius santuokos nutraukimo pasekmių sutarties (e. b. l. 21). Ieškovo argumentas, kad negali pateikti ieškinio dėl santuokos nutraukimo, nes nebaigta mediacija, yra nepagrįstas, todėl atmestinas. 2020 m. gegužės 11 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose gautas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, ieškovo advokatės prašymas per EPP sistemą pasirašytas ir pateiktas teismui 14 val. 31 min. Teismui nėra aiškios priežastys, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu. Nors iš nustatytų aplinkybių matyti, kad ieškovas, jau teikdamas teismui prašymą, žinojo, kad 2020 m. gegužės 11 d. mediacija yra pasibaigusi. Nesant šių duomenų, teismas negali nustatyti, kad ieškinys nebuvo paduotas iš karto su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl pateisinamų priežasčių ir ieškovas iš tiesų ketina teikti teismui ieškinį.

30Nustatytų ir įvertintų aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo, todėl prašymas atmestinas (CPK 144 straipsnis, 147 straipsnio 3 dalis).

31Ieškovui išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 straipsnio 3 dalis), todėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinimas, neriboja jo teisės, prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones pakartotinai (CPK 147 straipsnio 3 dalis). Ieškovas turi teisę teikti priešieškinį civilinėje byloje Nr. e2-5347-488/2020 ir prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, civilinėje byloje Nr. e2-5347-488/2020 K. M. taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurių pagrįstumo ieškovas turės teisę pasisakyti ir prašyti teismo taikyti kitas, nei prašo K. M., laikinąsias apsaugos priemones.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

33ieškovo L. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pareiškimo taikymo atmesti.

34Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė,... 2. teisme gautas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki... 3. a.... 4. savaitę, pradedant nuo pirmadienio, 2020 m. gegužės 11 d., 10 val. iki... 5. b.... 6. nuo trečiadienio 10 val. iki penktadienio 17 val. vaikai bendrauja su motina;... 7. c.... 8. nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 10 val. vaikai bendrauja su tėvu;... 9. d.... 10. sekančią savaitę – atvirkščiai: nuo pirmadienio 10 val., iki... 11. e.... 12. nuo trečiadienio 10 val. iki penktadienio 17 val. vaikai bendrauja su tėvu;... 13. f.... 14. nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 10 val. vaikai bendrauja su motina;... 15. g.... 16. nustatyti, kad pagal nustatomą laikinąją tėvų bendravimo su vaikais... 17. Nurodo, kad prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio... 18. Atsakovė atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki... 19. Institucija, teikianti išvadą - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 20. Prašymas atmestinas.... 21. Teismui pateikta medžiaga patvirtina, kad santykiai tarp šalių yra... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 144 straipsnio 1... 23. Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį paduodamas prašymą taikyti laikinąsias... 24. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama... 25. Ieškovas nurodo, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki... 26. Laikinoji apsaugos priemonė – vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su vienu... 27. Byloje nustatyta, kad šalims pradėjus gyventi skyrium, kilo ginčas dėl... 28. Teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad tik pasibaigus karantinui,... 29. Iš 2020 m. gegužės 11 d. pažymos dėl mediacijos atlikimo nustatyta, kad... 30. Nustatytų ir įvertintų aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad... 31. Ieškovui išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147, 290,... 33. ieškovo L. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio... 34. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...