Byla e2A-459-450/2017
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimos Gerasičkinienės, Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Vakonda group“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šiltas stogas“ ieškinį atsakovėms UAB „Vakonda group“ ir UAB „Vilkonda group“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Šiltas stogas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė solidariai priteisti iš atsakovių UAB „Vakonda group“ ir UAB „Vilkonda group“ 5092,05 Eur skolos, 192,57 Eur delspinigių, 7,873 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinį grindė tuo, kad 2015 m. pradžioje ieškovė pradėjo derybas su atsakove UAB „Vakonda group“ dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos darbų atlikimo. Ieškovės direktoriui T. K. 2015 m. vasario 5 d. atvykus į atsakovės buveinę pasirašyti rangos sutarties, jį pasitiko vienintelis akcininkas L. B., kuris pateikė nepasirašytos rangos darbų sutarties projektą. Ieškovė, kaip ir vykusių derybų metu, buvo įsitikinusi, jog rangos sutartį sudaro su UAB „Vakonda group“, todėl perskaitęs esmines sutarties sąlygas, rangos sutartį pasirašė, tačiau ieškovei gavus skanuotą rangos sutartį, pastebėta, kad rangos sutartyje vietoje UAB „Vakonda group“ kaip užsakovas nurodyta UAB „Vilkonda group“, nors ieškovė apie tai niekada nebuvo informuota. 2015 m. vasario 13 d. ieškovės vadovui dar kartą nuvykus pas atsakovę UAB „Vakonda group“ ir paprašius perrašyti rangos sutartį, nurodant užsakovu UAB „Vakonda group“, jam buvo paaiškinta, kad už sudarytos rangos sutarties nesilaikymą (nutraukimą) jam būtų skaičiuojami delspinigiai netesybų forma, kurie sudarytų 2 400 Eur. Iki rangos sutarties pasirašymo, ieškovė visiškai neturėjo jokių teisinių ryšių (santykių) su atsakove UAB „Vilkonda group“, apie ją neturėjo jokios informacijos. Susirašinėjimas elektroniniais laiškais iš užsakovės pusės buvo vykdomas iš „vakonda“ elektroninių laiškų serverio; atsakovių oficialieji pavadinimai yra beveik identiški. Šios aplinkybės įtakojo, kad ieškovės vadovas, pasirašydamas rangos sutartį, suklydo dėl kontrahento tapatybės. Atsakovė UAB „Vilkonda group“ buvo įsteigta tik 2014 m. lapkričio 14 d., t. y. tik prieš daugiau nei mėnesį iki derybų dėl rangos sutarties pradžios; nuo įsisteigimo momento iki šiol neturi jokio nekilnojamojo turto, kas apsunkina išieškojimą ir leidžia teigti, kad atsakovė specialiai įsteigta tam, kad be jokios verslo rizikos prisiimtų generalinio rangovo UAB „Vakonda group“ įsipareigojimus (tame tarpe ir pareigą atsiskaityti už atliktus darbus su subrangovais), o materialiąja (tikrąja) rangos sutarties šalimi yra atsakovė UAB „Vakonda group“, kuri kartu su atsakove UAB „Vilkonda group“ solidariai privalo atsiskaityti ieškovei už atliktus darbus.
 3. Atsakovė UAB „Vakonda group“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė UAB „Vakonda group“ 2014 m. gruodžio 3 d. su UAB „Vilkonda group“ sudarė statybos rangos sutartį dėl statybos rangos darbų vykdymo. UAB „Vakonda group“ parengė darbų techninį ir darbo projektą, kuris buvo patvirtintas, atliko projekto autorinę priežiūrą, o statybos rangos darbų vykdymui sudarė sutartį su atsakove UAB „Vilkonda group“. Tokiu būdu, tarp atsakovių susiklostė generalinio rangovo ir rangovo tarpusavio santykiai. Atsakovės UAB „Vakonda group“ atstovai derybose su ieškove dalyvavo generalinio rangovo teisėmis ir gavusi pritarimą dėl pasirinkto subrangovo kandidatūros, 2015 m. vasario 5 d. UAB „Vilkonda group“ su ieškove sudarė rangos darbų sutartį. Sutartis buvo vykdoma, ieškovė atliktų darbų aktus teikdavo, PVM sąskaitas-faktūras išrašinėjo atsakovei UAB „Vilkonda group“. Atsakovė UAB „Vakonda group“ su ieškove nesudarė jokių tarpusavio susitarimų, jų nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, UAB „Vakonda group“ niekada neprisiėmė jokių įsipareigojimų ieškovei už atsakovę UAB „Vilkonda group“. UAB „Vakonda group“ neneigia dalyvavimo susitikimuose su ieškove aplinkybės, tačiau derybas su ieškove dėl sutarties sudarymo visuomet vedė atsakovės UAB „Vilkonda group“ atstovas. UAB „Vakonda group“ niekada nedarė poveikio ieškovei dėl sutarties sudarymo ir netikino, kad sutartis bus sudaryta su ja. Ieškovė sutartį pasirašė kiekviename puslapyje, kur apačioje patalpintas tekstas: puslapio numeris ir užrašas „Rangos darbų sutarties Nr. VHG2015-02-05B, tarp UAB „Vilkonda group“ ir UAB „Šiltas stogas““, todėl vidutiniškai apdairus ir dėmesingas asmuo neturėjo ir negalėjo suklysti. Be to, sutartyje taip pat nurodyti UAB „Vilkonda group“ juridinio asmens kodas, adresas, atstovo duomenys, kurie nesutampa su UAB „Vakonda group“ duomenimis ir nėra panašūs, todėl ieškovė nepagrįstai reiškia iš sutarties kylantį reikalavimą atsakovei UAB „Vakonda group“, nesančiai sutarties šalimi.
 1. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė solidariai iš atsakovių UAB „Vakonda group“ ir UAB „Vilkonda group“ 5092,05 Eur skolos, 192,57 Eur delspinigių, 7,873 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme nuo priteistos sumos (5284,62 Eur) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o lygiomis dalimis 119 Eur žyminio mokesčio, 1960,80 Eur advokato išlaidų ieškovės UAB „Šiltas stogas“ naudai. Taip pat priteisė iš atsakovių lygiomis dalimis 9,36 Eur (t. y. po 4,68 Eur iš kiekvienos) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.
 2. Teismas nustatė, kad 2014 m. UAB „Kupiškio komunalininkas“ vykdė viešojo pirkimo procedūras renovuojant (modernizuojant) gyvenamąjį namą, esantį ( - ), finansuojant projektą iš Europos sąjungos lėšų, ką patvirtina Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita. Ataskaitoje nurodyti du dalyviai (kandidatai) UAB „Šiaurės statyba“ bei UAB „Vakonda group“, kuri pasiūlė 759052 Lt sumą. 2014 m. birželio 4 d. UAB „Kupiškio komunalininkas“ akcepto raštu priėmė UAB „Vakonda group“ pasiūlymą įvykdyti darbus pagal pagrindinę sutartį už 759052 Lt kainą, todėl 2014 m. birželio 9 d. UAB „Vakonda group“ ir UAB „Kupiškio komunalininkas“ sudarė rangos darbų sutartį Nr. R21-2014, pagal kurią tiekėjas įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį ir darbo projektus, vykdyti autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis ir rizika bei atsakomybe pagal užsakymo metu užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą, atlikti rangos darbus (renovacijos, modernizacijos), o užsakovas įsipareigojo sumokėti už juos 759052 Lt su PVM kainą (714052,10 Lt statybos rangos darbų kaina ir 44999,90 Lt projektavimo darbų kaina) (Sutarties 2.1., 2.3., 3.1. p. p.). Sutarties šalys susitarė, kad darbai pagal pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų darbų aktą (-us), o visi darbai pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą, tiekėjui pateikiant užsakovui ataskaitą, sąskaitą-faktūrą ar PVM sąskaitą-faktūrą, užsakovui apmokant už statybos rangos darbus po atitinkamo perdavimo priėmimo akto pasirašymo (Sutarties 4.1. - 4.5 p. p.), tiekėjui sutartus darbus atliekant per 10 mėnesių nuo Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (Sutarties 5.1. p.). Statybos rangos darbų pabaiga pagal pagrindinę sutartį buvo laikomas momentas, kai bus užbaigti visi pagrindinėje sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo bei perdavimo aktai, statinis pripažintas tinkamas naudoti ir užsakovui perduoti visi statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir su juo susiję dokumentai (Sutarties 5.5. p.).
 3. Teismas taip pat nustatė, kad 2014 m. gruodžio 3 d. UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB „Vilkonda group“ (rangovas) sudarė statybos rangos sutartį Nr. VG2014/12/03a, pagal kurią rangovas, sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, naudodamas savo turimas profesines žinias ir patirtį, įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti renovacijos (modernizacijos) darbus objektuose, esančiuose ( - ), nurodytus priede Nr. 1 prie sutarties, ir perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka iki 2015 m. gegužės 29 d., o užsakovas atsiskaityti per 180 d. nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, rangovo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, tik esant Sutarties 7.2 p. nustatyta sąlygai (Sutarties 2.1., 3.1., 7.1. p.). Sutarties 7.2. p. šalys sulygo, kad užsakovas atsiskaitys su rangovu tik kai pilnai atsiskaitys Objekto užsakovas (UAB „Kupiškio komunalininkas“) ar kitas asmuo, kuris pas užsakovą užsakė darbus. Kol užsakovas negauna apmokėjimo iš objekto užsakovo ar kito asmens, kuris pas užsakovą užsakė darbus, tol atidėdamas atsiskaitymo su rangovu terminas. Šalių susitarimu, užsakovas gali perleisti reikalavimo teisę į objekto užsakovą ar kitą asmenį, kuris pas užsakovą užsakė darbus. Be to, rangovas UAB „Vilkonda group“ Sutarties 4.17 p. įsipareigojo iki darbų pradžios paskirti atestuotą aukštos kvalifikacijos statybos darbų vadovą, kuris privalo darbo metu nuolat būti objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti rangovui santykiuose su užsakovu ir kitais rangovais. Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant objekte, jis turi būti pasiekiamas sutartyje nurodytu mobiliuoju telefonu. UAB „Vilkonda group“ įsipareigojo vykdyti užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo, jei toks paskirtas, rašytinius ir žodinius nurodymus (Sutarties 4.16 p.).
 4. 2015 m. vasario 5 d. UAB „Vilkonda group“ (užsakovas) ir UAB „Šiltas stogas“ (rangovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. VILG2015-02-05B, pagal kurią rangovas (ieškovė) įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos (modernizacijos) stogo, cokolio bei fasado rangos darbus, kurių apimtis nurodyta priede Nr. 1 prie sutarties „Techninis darbo projektas“, parengto UAB „Vakonda group“ ir pateikti juos statybos objekto pripažinimo tinkamo naudoti komisijai, perduoti darbų rezultatą užsakovui (atsakovei) sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka už 24002,61 Eur (Sutarties 2.1., 2.3., 3.1. p.). Sutarties šalys susitarė, kad darbų pradžia yra 2015 m. kovo 2 d., o pabaiga – 2015 m. balandžio 2 d. (4.2. p.). Rangovas įsipareigojo kas mėnesį surašyti atliktų darbų aktą, jį pateikti su visa išpildoma dokumentacija užsakovui, o užsakovas gavęs šiuos dokumentus, per 5 kalendorines dienas turėjo patikrinti atliktų darbų kokybę, apimtį, kiekius ir kitokį atitikimą sutarties dokumentų reikalavimams. Jei darbų trūkumų nėra, užsakovas per šį laikotarpį (5 k. d.) įsipareigojo pasirašyti atliktų darbų aktą ir vieną egzempliorių grąžinti rangovui. Rangovas įsipareigojo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą atitinkančią PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui (5.1.-5.6. p.). Rangovui užbaigus visus darbus pagal sutartį, šalys pasirašo galutinį atliktų darbų aktą (Sutarties 5.9. p.), kuriame fiksuojama galutinė sutarties kaina, sudėjus visas šalių pasirašytų atliktų darbų aktų sumas (5.11 p.). Užsakovo atsiskaitymo terminas buvo nurodytas 30 d. (8.1 p.), o uždelsus moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos (10.1. p.).
 5. Kaip teismas nustatė, UAB „Šiltas stogas“ atliko sutartus darbus, 2015 m. liepos 27 d. su UAB „Vilkonda group“ buvo pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas daugiabučio namo stogo renovacijos darbams. 2015 m. rugpjūčio 3 d. tarp tų pačių sutarties šalių buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomų darbų - ventiliacijos šachtų stogelių skardinimo 16 vnt. tame pačiame objekte (( - )), darbų ir medžiagų kaina 650 Eur. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų atliktų darbų aktų bei PVM sąskaitų-faktūrų, ieškovė atliko darbų už 24743,22 Eur (11948,59 Eur + 3285,92 Eur + 6536,11 Eur + 2186,96 Eur + 135,62 Eur + 650,02 Eur), o atsakovė UAB „Vilkonda group“ jai sumokėjo 10295,19 Eur (647,59 Eur + 8932,64 Eur + 449,39 Eur + 265,57 Eur), iš šios sumos atimant 294,47 Eur pagal 2015- m. kovo 31 d. kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0000023, sumokėta suma sudaro 10000,72 Eur (10295,19 Eur - 294,47 Eur). Be to, po to atsakovė sumokėjo papildomai 9650,45 Eur (2850,45 Eur + 1800 Eur + 3000 Eur + 2000 Eur), todėl atsakovės UAB „Vilkonda group“ skola ieškovei sudaro 5092,05 Eur (24743,22 Eur -10000,72 Eur - 9650,45 Eur). Kadangi UAB „Vilkonda group“ tik dalinai atsiskaitė su ieškove, likdama skolinga 5092,05 Eur skolos už atliktus darbus pagal 2015 m. vasario 5 d. rangos darbų sutartį Nr. VILG2015-02-05B, ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 10.1. p. (0,02 proc. delspinigių dydis) paskaičiavo už 168 uždelstų sumokėti dienų pagal delspinigių skaičiavimo lentelę 192,57 Eur delspinigių iki 2016 m. vasario 10 d., atsižvelgiant į Sutarties 8.2. p. reikalavimus sulaikyti 5 procentus mokėjimo sumos ir sumokėti per 30 k. d. nuo po galutinio atliktų darbų akto užsakovui pateikimo. Tokiu būdu, ieškinio objektas yra 5092,05 Eur skolos bei 192,57 Eur delspinigių priteisimas, ieškinio suma pagrįsta atliktų darbų aktais bei PVM sąskaitomis –faktūromis, ieškinyje bei teismo spendime nurodytomis sumomis.
 6. Teismas, remdamasis CK 6.681 str. 1 d., 6.687 str. 1 d., Sutarties 2.2., 8.1. p., 9.2.3. p. bei CK 6.245 str. 1 d., 6.256 str. 3 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., Sutarties 8.2. p., 10.1.p., CK 1.138 str. 4 p. pagrindu, iš atsakovės UAB „Vilkonda group“ priteisė 5092,05 Eur skolos bei 192,57 Eur delspinigių UAB „Šiltas stogas“ naudai.
 7. Atsakovė UAB „Vilkonda group“ yra juridinis asmuo, ir jos prievolė apmokėti už atliktus darbus atsirado iš komercinės veiklos, todėl teismas palūkanas skaičiavo pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos 2003 m. gruodžio 9 d. įstatymą Nr. IX-1873 ir nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovės priteisė 7,873 proc. metines palūkanas.
 8. Teismas, svarstydamas ieškovės argumentus dėl abiejų atsakovių solidariosios atsakomybės, sąsajos bei apgaulės atsižvelgė į tai, kad VĮ Registrų centras duomenimis, UAB „Vilkonda group“ vadovas K. A. mirė 2016 m. sausio 2 d., o UAB „Vakonda group“ vadovu/direktoriumi yra A. B., akcininku jo sūnus L. B.. UAB „Vilkonda group“ įregistruota juridinių asmenų registre tik 2014 m. lapkričio 14 d., veiklos tikslai ir rūšys - 70.22- konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Steigiant šį bendrovę buvo pasinaudota UAB „AM LAW“ teikiamomis juridinių asmenų steigimo paslaugomis, o šios bendrovės vadovė A. M. nuo 2014 m. lapkričio 14 d. iki 2014 m. lapkričio 20 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre kaip UAB „Vilkonda group“ vadovė. UAB „Vilkonda group“ neturi jokio nekilnojamojo turto. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis UAB „Vilkonda group“ nebuvo darbuotojų, išskyrus direktoriaus K. A.. Iš UAB „Vilkonda group“ sąskaitos, esančios „Swedbank“, AB, laikotarpiu nuo 2015-02-05 iki 2016-02-09 matyti, kad bendrovė pajamas gaudavo tik iš UAB „Vikonda group“ ir yra pastarosios išlaikoma, nei vienas darbuotojas neturi statybos veiklai reikalingo kvalifikacijos atestato, pradedant nuo 2012 m. Be to, visi elektroniniai laiškai iš UAB „Vilkonda group“ buvo siunčiami iš UAB „Vikonda group“ elektroninio pašto serverio, o vadovo K. A. elektroninis paštas buvo ( - ), kuris registruotas UAB „Vakonda group“ serveryje. Byloje nustatyta, kad 2015 m. vasario 5 d. rangos darbų sutarties projektą pasiūlė UAB „Vikonda group“, todėl šios sutarties sąlygos aiškinamos jos nenaudai.
 9. Teismas laikė, kad byloje nustatytos aplinkybės rodo, jog UAB „Šiltas stogas“ vadovas buvo apgautas, t. y. pasirašė ginčo statybos rangos sutartį su kitu juridiniu asmeniu panašiu pavadinimu, netikra šalimi UAB „Vilkonda group“, o ketino pasirašyti su UAB „Vikonda group“, kurią pažinojo rinkoje ir jam prieinamomis priemonėmis tikrino finansinę būklę bei patirtį. Teismas sutiko su ieškovės argumentais, jog būtent UAB „Vakonda group“, o ne UAB „Vilkonda group“ laimėjo UAB „Kupiškio komunalininkas“ skelbiamą viešąjį konkursą dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ), renovacijos (modernizavimo). UAB „Vakonda group“ ir UAB „Kupiškio komunalininkas“ rangos darbų 2014 m. birželio 9 d. sutarties Nr. R21-2014 9.3.2. p. leido pasitelkti subrangovų pagalbą tik pakeičiant pagrindinę sutartį ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, ko nagrinėjamoje byloje nebuvo padaryta. Tai suponavo teismo išvadą, jog atsakovė UAB „Vakonda group“ neturėjo teisės pasitelkti UAB „Vilkonda group“ pagalbos darbų atlikimui, o turėjo pati vykdyti statybos rangos darbus. Nustatytos byloje faktinės aplinkybės bei UAB „Šiltas stogas“ atstovo paaiškinimai taip pat įrodo, kad UAB „Šiltas stogas“ derėjosi dėl statybos rangos darbų būtent su UAB „Vakonda group“ atstovu, o ieškovės atstovui pastebėjus klaidą, UAB „Vakonda group“ įspėjo dėl 2400 Eur (10 proc.) baudos taikymo nutraukius sutartį be pagrindo (Sutarties 12.4 p.) bei garantavo, jog apmokėjimas pagal rangos sutartį bus tinkamas. Finansavimas buvo vykdomas iš UAB „Vakonda group“ sąskaitos, UAB „Vilkonda group“ buvo įsteigta tik 2014 m. lapkričio 14 d., bendrovėje dirbo tik vienas asmuo direktorius K. A., kuris nebuvo atestuotas aukštos kvalifikacijos statybos darbų vadovas, privalantis darbo metu nuolat būti objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti rangovui santykiuose su užsakovu ir kitais rangovais. Be to, teismas atsižvelgė ir į tai, kad yra daug civilinių bylų, kuriose yra panašios aplinkybės. Liudytojas M. Š. taip pat patvirtino, kad jis buvo priimtas dirbti į UAB „Vakonda group“ darbų projekto vadovu. Jam dirbant UAB „Vakonda group“ kartu įsikūrė UAB „Vilkonda group“, kurioje dirbo vienas asmuo direktorius K. A.. UAB „Vilkonda group“ savarankiškai nedirbo, bendrovėje nebuvo atestuotų darbuotojų, K. A. sprendimų nepriimdavo, tik pasirašydavo dokumentus, sutartis, kartas ant tuščių lapų, teikiamas UAB „Vakonda group“ atstovo L. B.. UAB „Vakonda group“ kontroliuodavo visą UAB „Vilkonda group“ veiklą, teikė finansavimą. Remdamasis įrodymų visuma teismas darė išvadą, kad UAB „Vilkonda group“ buvo kito pagrindinio atsakovo UAB „Vakonda group“ statytinis, todėl ir atsakovei UAB „Vakonda group“ tenka prievolė atsiskaityti su ieškove solidariai.
 10. Teismas ieškovės patirtas 119 Eur žyminio mokesčio, 1960,80 Eur advokato išlaidas priteisė iš atsakovių lygiomis dalimis (CPK 79 str. 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 98 str. 1 d.)., taip pat iš atsakovių lygiomis dalimis priteisė 9,36 Eur pašto išlaidų į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.); 2016 m. vasario 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti (CPK 150 str.).

3III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

4

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vakonda group“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nustatęs, jog suinteresuotos šalies paaiškinimai, kurių ieškovė nepagrindė jokiais leistinais įrodymais, yra pagrindas pripažinti, kad ieškovės nurodytos aplinkybės egzistavo. Teismas skundžiamu sprendimu vienpusiškai vertino tik ieškovės pateiktus argumentus bei žodinius paaiškinimus, tačiau visiškai ignoravo atsakovės UAB „Vakonda group“ pateiktus įrodymus bei argumentus. Tokiu būdu, skundžiamas sprendimas yra subjektyvus, nuosekliai orientuotas išimtinai į ieškovės interesus, ir nėra teisingas.
  2. Byloje nepateikta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių UAB „Vakonda group“ tyčinius veiksmus, nes ieškovė, sudarydama sutartį nereiškė jokių pretenzijų dėl tariamo suklaidinimo, sutartį vykdė ir priėmė sutarties įvykdymą iš UAB „Vilkonda group“ ir niekuomet nereiškė UAB „Vakonda group“ jokių pretenzijų dėl tariamos apgaulės.
  3. Atsakovė UAB „Vilkonda group“ buvo ir yra savarankiškas ūkio subjektas, kurio verslo sprendimų UAB „Vakonda group“ neįtakojo ir niekuomet nesiekė to daryti, o UAB „Vilkonda group“ pasirinkimas ginčo išsprendimui aktualiu laikotarpiu veiklą vykdyti tik su UAB „Vakonda group“, negali ir neturi sukelti UAB „Vakonda group“ jokių neigiamų pasekmių.
  4. UAB „Vakonda group“ savo partneriams suteikia galimybę naudotis „vakonda“ elektroninio pašto serveriu, kadangi įmonė turi galimybę nemokamai sukurti daugiau elektroninio pašto adresų, nei reikalinga pačiai UAB „Vakonda group“, o nemokamų elektroninio pašto adresų suteikimas verslo partneriams yra lengvas būdas užmegzti tarpusavio palaikymu paremtas bendradarbiavimo tradicijas.
  5. Be šios civilinės bylos, atsakovė UAB „Vakonda group“ dalyvauja tik vienoje civilinėje byloje, kurioje ieškovo reikalavimas grindžiamas panašiomis aplinkybėmis ir kurioje ieškovą atstovauja tas pats atstovas kaip ir šioje byloje.
  6. Teismas nepagrįstai vertino liudytojo M. Š. parodymus kaip objektyvius bei rėmėsi jais, nes jis UAB „Vakonda group“ įsidarbino tik 2015 m. gegužės 18 d. ir buvo atleistas 2016 m. kovo 10 d., tuo tarpu UAB „Vilkonda group“ įsteigta 2014 m. lapkričio 14 d. Be to, jo santykiai su UAB „Vakonda group“ nėra geri.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Šiltas stogas“ su juo nesutiko ir prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Ieškovė nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme tinkamai įvykdė jai tenkančią įrodinėjimo naštą ir įrodė, kad: (1) UAB „Vakonda group“ siekė vykdyti daugiabučio mano renovacijos darbų atlikimo projektą; (2) apibrėžė darbų, kurie turėjo būti atlikti vykdant šį projektą pobūdį ir apimtį; (3) derybų dėl rangos sutarties sudarymo metu sudarė ieškovei įspūdį, kad tikrąją rangos sutarties šalimi bus UAB „Vakonda group“, ir tuo pasinaudodama privertė ieškovę sudaryti rangos sutartį su atsakove UAB „Vilkonda group“; (4) atsakovė UAB „Vilkonda group“ buvo visiškai kontroliuojama UAB „Vakonda group“; (5) tarp atsakovų sudaryta rangos sutartis iš tiesų niekada nebuvo vykdoma, o atsakovė UAB „Vilkonda group“ net neturėjo pakankamai kompetencijos jai vykdyti, t. y. ieškovė įrodė, jog tikrąją rangos sutarties šalimi yra atsakovė UAB „Vakonda group“.
  2. Vienintele įrodinėjimo priemone, kurią apeliantė, siekdama paneigti ieškovės reikalavimo teisę, pasitelkė pirmosios instancijos teisme, buvo L. B., t. y. asmens, per kurį apeliantė veikė apgaule ieškovės atžvilgiu, parodymai. Daugiau jokių įrodinėjimo priemonių nebuvo pasitelkta.
  3. Nors apeliantė ir nurodo, kad ji UAB „Vilkonda group“ vadovui K. A. elektroninio pašto adresą suteikė, siekdama užmegzti bendradarbiavimo tradicijas, tačiau šie teiginiai nėra niekuo pagrįsti ir neatitinka elementarios logikos.
  4. Jaukumas Jums, IĮ bei UAB „Sanigis“ pirmosios instancijos teismui pateikė savo paaiškinimus apie apeliantės veikimą apgaule šių juridinių asmenų atžvilgiu, todėl teismas turtėjo pagrindą sprendime pasiremti aplinkybėmis, bylojančiomis apie apeliantės nesąžiningą ir neteisėtą veikimą kitų asmenų atžvilgiu. Dar daugiau, 2016 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu c. b. Nr. e2-12428-905/2016, buvo patenkintas UAB „Serona“ ieškinys atsakovės UAB „Vakonda group“ atžvilgiu, t. y. teismas konstatavo neteisėtus atsakovės veiksmus, analogišku būdu apgaunant kitą subrangovą – UAB „Serona“.
  5. Liudytojas M. Š. iš tiesų negalėjo pateikti jokių parodymų apie atsakovės UAB „Vilkonda group“ įsisteigimą, tačiau jis to ir nedarė, omenyje buvo turimas atsakovių įsikūrimas tose pačiose patalpose.
 2. Atsakovė UAB „Vilkonda group“ atsiliepimo į atsakovės UAB „Vakonda group“ nepateikė.

5IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.
 3. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – PVM sąskaitas-faktūras ir atliktų darbų aktus bei VSDF informaciją apie apdraustus asmenis, kurie, pasak apeliantės, patvirtina, kad tarp atsakovių buvo vykdoma reali ūkinė-komercinė veikla. CPK 314 straipsnyje įvirtintas naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme ribojimas, kurio išimtys gali būti pateisinamos tik tuo, kad pirmosios instancijos teismas tam tikrus įrodymus atsisakė priimti ir tirti arba būtinybė pateikti šiuos naujus įrodymus atsirado vėliau, t. y. jau išnagrinėjus bylą pirmosios instancijos teisme. Visos faktinės aplinkybės, susijusios su tarp atsakovių realiai vykdoma ūkine-komercine veikla, turėjo būti įrodinėjamos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl tokių naujų įrodymų priėmimas apeliacinėje instancijoje būtų vertintinas kaip prieštaraujantis CPK 314 straipsnyje nustatytam ribojimui bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui. Priešinga situacija lemtų poreikį ne patikrinti teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, bet išnagrinėti bylą iš naujo. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija nepriima apeliantės naujai pateiktų įrodymų ir jais nesivadovauja.
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. birželio 9 d. UAB „Kupiškio komunalininkas“ (užsakovas) ir UAB „Vakonda group“ (tiekėjas) sudarė rangos darbų sutartį dėl projektavimo paslaugų ir statybos rangos darbų, adresu ( - ). 2014 m. lapkričio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Vilkonda group“; kurios įstatinio kapitalo dydis 10 000 Lt; nurodytas vienintelis veiklos tikslas ir rūšis – konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. 2014 m. gruodžio 3 d. atsakovės UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB „Vilkonda group“ (rangovas) sudarė statybos rangos sutartį dėl statybos ir kitų susijusių darbų ( - ). 2015 m. vasario 5 d. UAB „Vilkonda group“ (užsakovas) ir UAB „Šiltas stogas“ (rangovas) sudarė rangos darbų sutartį, pagal kurią rangovas įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti daugiabučio namo, esančio ( - ), renovacijos (modernizacijos) stogo, cokolio bei fasado rangos darbus.
 5. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl skolos, delspinigių bei palūkanų dydžio pagal 2015 m. vasario 5 d. rangos darbų sutartį nėra, tačiau ginčas kilo dėl dalyvaujančių byloje asmenų siejusių sutartinių santykių. Pasak apeliantės, UAB „Vilkonda group“ yra savarankiškas ūkio subjektas, o ne jos statytinė, todėl pagal 2015 m. vasario 5 d. rangos darbų sutartį atsakyti turi tik atsakovė UAB „Vilkonda group“, o ne apeliantė. Teisėjų kolegija su tokiais argumentais nesutinka ir pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, remdamasis bylos duomenimis ir pateiktų į bylą įrodymų visuma, bei nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, konstatuodamas, kad UAB „Vilkonda group“ buvo kitos pagrindinės atsakovės UAB „Vakonda group“ statytinė, todėl ir atsakovei UAB „Vakonda group“ tenka prievolė atsiskaityti su ieškove UAB „Šiltas stogas“ solidariai. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad UAB „Vilkonda group“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. lapkričio 14 d.; nurodytas vienintelis veiklos tikslas ir rūšis – konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla; bendrovėje buvo registruotas iš viso tik vienas darbuotojas; įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto. Byloje esantys apeliantės UAB „Vakonda group“ darbuotojo el. laiškai patvirtina, kad su ieškove derybas dėl sutarties sudarymo vedė būtent atsakovė UAB „Vakonda group“. Pateiktus į bylą elektroninius laiškus pasirašinėjo būtent UAB „Vakonda group“ projektų vadovas M. D., o ne atsakovės UAB „Vilkonda group“ atstovas. Byloje nepateikta jokių įrodymų, išskyrus apeliantės paaiškinimus, kurie patvirtintų, jog derybas dėl sutarties sudarymo su ieškove būtų vedusi atsakovė UAB „Vilkonda group“. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad būtent UAB „Vakonda group“, o ne UAB „Vilkonda group“ laimėjo UAB „Kupiškio komunalininkas“ skelbiamą viešąjį konkursą dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ), renovacijos (modernizavimo). UAB „Vakonda group“ ir UAB „Kupiškio komunalininkas“ rangos darbų 2014 m. birželio 9 d. sutarties 9.3.2. p. leido pasitelkti subrangovų pagalbą tik pakeičiant pagrindinę sutartį ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, ko nagrinėjamoje byloje nebuvo padaryta. Vertindama teisę samdyti subrangovą, teisėjų kolegija pažymi, kad tai turi teisinę reikšmę ne tik viešojo pirkimo užsakovo veiksmų ir viešojo pirkimo skaidrumo teisiniam vertinimui, bet ir apeliantės veiksmų kvalifikavimui.
 6. Nors apeliantė nurodo, kad atsakovė UAB „Vilkonda group“ yra savarankiškai veikiantis ūkio subjektas, tačiau šias aplinkybes paneigia ir į bylą pateikti UAB „Vilkonda group“ banko sąskaitos išrašai. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Vilkonda group“ pajamas gaudavo tik iš atsakovės, kas tik patvirtina ieškovės argumentus, kad UAB „Vilkonda group“ buvo finansiškai išlaikoma apeliantės, t. y. UAB „Vilkonda group“ neturėjo pajamų iš kitokių šaltinių negu UAB „Vakonda group“ pervedamos lėšos. Apeliantė teigdama priešingai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovės UAB „Vilkonda group“ turtinį - finansinį savarankiškumą ir (arba) nepriklausomumą nuo apeliantės UAB „Vakonda group“. Be to, atsakovė UAB „Vilkonda group“ neturėjo nei realių ketinimų ar netgi teisių sudaryti rangos sutartį su ieškove, t. y. neturėjo teisinio veiksnumo sudaryti tokias sutartis, nes vienintelis įmonės veiklos tikslas ir rūšis – konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, nei realių galimybių sutartį vykdyti, nes įmonėje nebuvo nei vieno darbuotojo, turinčio statybos veiklai reikalingo kvalifikacijos atestato. Aplinkybė, kad ieškovė ginčo sutartį vykdė ir priėmė sutarties įvykdymą iš UAB „Vilkonda group“, nepaneigia, kad ieškovės tikrieji ketinimai buvo sudaryti sutartį ne su UAB „Vilkonda group“, o su UAB „Vakonda group“. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad ieškovė derybas dėl sutarties sudarymo vedė būtent su apeliante, o ieškovės atstovui pastebėjus klaidą, UAB „Vakonda group“ įspėjo ieškovę dėl 2400 Eur (10 proc.) baudos taikymo nutraukius sutartį be pagrindo (Sutarties 12.4 p.) bei garantavo, jog apmokėjimas pagal rangos sutartį bus tinkamas. Be to, ieškovės kreipimasis į teismą rodo, kad ji mano, jog jos teisės buvo pažeistos bei siekia jas apginti.
 7. Kad UAB „Vakonda group“ kontroliuodavo visą UAB „Vilkonda group“ veiklą, teikė jai finansavimą patvirtino ir liudytojas M. Š.. Nors apeliantė nurodo, kad minėto liudytojo parodymai neobjektyvus, nes jo santykiai su apeliante nėra geri, tačiau tokie jos argumentai atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas minėto liudytojo parodymus vertino visų faktinių aplinkybių kontekste ir atsižvelgdamas į aplinkybių visuma, jų tarpusavio loginį ryšį, bei priėjo pagrįstos išvados, kad atsakovė UAB „Vilkonda group“ santykiuose su ieškove buvo ne savarankiškas asmuo, o tik atsakovės UAB „Vakonda group“ statytinė. Pagrindo netikėti minėto liudytojo parodymais neturi ir apeliacinės instancijos teismas, nes apeliantė, teigdama, kad UAB „Vilkonda group“ yra savarankiškas ūkio subjektas, o ne jos statytinė, turėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes (CPK 178 str.), tačiau, išskyrus savo prielaidas bei samprotavimus, jokių įrodymų apeliantė nepateikė. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo pripažinti, kad, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo pažeistos įrodinėjimą reglamentuojančios proceso teisės normos, nes apeliantės teiginiai dėl dalyvaujančių byloje asmenų siejusių sutartinių santykių paneigti surinktais ir teismo ištirtais faktiniais bylos duomenimis, todėl apeliantės argumentas, jog skundžiamu sprendimu teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, ignoravo apeliantės įrodymus bei argumentus, atmestinas kaip visiškai nepagrįstas.
 8. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priešingai nei tvirtina apeliantė, visapusiškai, pilnai ir objektyviai ištyrė bylos įrodymų visumą, šiuos įrodymus įvertino remdamasis įrodymų vertinimo principais, todėl nėra jokio teisinio pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas, klaidingai įvertino byloje surinktus įrodymus, kas sąlygojo neteisingų išvadų ir nepagrįsto sprendimo priėmimą (CPK 176–179 str., 185 str., 189 str.). Pažymėtina, jog tai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino bylos aplinkybių taip, kaip būtų palankiau apeliantei, nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės ar teismas nevertino apelianto pateiktų teisinių argumentų. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).
 9. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis proceso teisės normose įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis ir minėtu teisiniu reglamentavimu, atsižvelgęs į faktinius šios bylos duomenis bei procesinių dokumentų turinį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, įvertino visas reikšmingas bylai aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino sutarčių bei solidariąją atsakomybę reglamentuojančias teisės normas, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo.
 10. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantės (atsakovės) UAB „Vakonda group“ patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).
 11. Ieškovė UAB „Šiltas stogas“ prašė jos naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nepateikė šių išlaidų dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jos naudai nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

7Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai