Byla e2-12428-905/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Linai Barakauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui Egidijui Meižiui ir advokatui P. K.,

4atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakonda group“ atstovams įmonės vadovui Albertui Bubului ir advokato padėjėjai Alinai Bissekerskajai-Ruzgei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Serona“ ieškinį atsakovams uždarosioms akcinėms bendrovėms „Vakonda group“ ir „Vilkonda group“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 37 640,41 Eur skolą už ieškovo atliktus darbus, 1770,75 Eur delspinigių ir 7,873 procento dydžio procesines palūkanas. Ieškovo teigimu, jis 2014 m. gruodžio mėnesį pradėjo derybas su atsakovu UAB „Vakonda group“ dėl daugiabučių namų Kupiškyje renovacijos rangos darbų atlikimo. Ieškovo įmonės vadovui 2014 m. gruodžio 29 d. atvykus pas atsakovą UAB „Vakonda group“ pasirašyti rangos sutarčių, jį pasitiko atsakovo bendrovės vienintelis akcininkas Lukas Bubulas, kuris prisistatė komercijos direktoriumi ir ieškovo vadovui buvo pateikti užsakovo nepasirašytų rangos darbų sutarčių projektai, iš viso 5 vnt. Tuo metu į kabinetą įėjo UAB „Vakonda group“ vadovas Albertas Bubulas. Turėdamas įsitikinimą, kad rangos sutartys sudaromos su UAB „Vakonda group“, ieškovo vadovas sutartis pasirašė. Po to L. Bubulas ieškovo vadovo pasirašytas sutartis išnešė iš kabineto, kad jos būtų pasirašytos kitos šalies. Ieškovas pažymėjo, kad jo įmonės vadovui buvo sąmoningai sudarytas įspūdis, kad šias sutartis pasirašys būtent A. Bubulas. Tik išrašydamas pirmąsias PVM sąskaitas faktūras, ieškovas pastebėjo, jog visose rangos sutartyse vietoje UAB „Vakonda group“ užsakovu nurodyta UAB „Vilkonda group“, t. y. ne tas juridinis asmuo, su kuriuo ieškovas derėjosi dėl sutarčių pasirašymo. Ieškovas pabrėžė, kad tuo metu jis dar nežinojo, jog UAB „Vilkonda group“ yra specialiai tik 2014 m. lapkričio 14d. įsteigta įmonė, per kurią UAB „Vakonda group“ sąmoningai sudarinėjo sandorius su subrangovais, su kuriais derybos vykdavo pagal tą pačią schemą ir su kuriais vėliau nebūdavo atsiskaitoma už atliktus darbus. Ieškovo nuomone, sudarytomis sutartimis būtent UAB „Vakonda group“, o ne UAB „Vilkonda group“ siekė sudaryti sutartinius santykius su ieškovu, t. y. būtent UAB „Vakonda group“ buvo ir ketino toliau būti tikrąja (faktine) rangos sutarčių šalimi, o UAB „Vilkonda group“ buvo tik UAB „Vakonda group“ statytinis. Ieškovo teigimu, rangos sutarčių vykdymo metu atsakovas UAB „Vakonda group“ įtikino ieškovą, jog jis privalo toliau vykdyti sutartis (siekiant išvengti atsakomybės už sutarčių nutraukimą), be to, atsakovas UAB „Vakonda group“ įtikinėjo ieškovą, jog jis garantuos visišką ir tinkamą atsiskaitymą pagal sutartis, todėl ieškovas toliau tęsė darbus. Nepaisant to, atsakovas UAB „Vilkonda group“ nevisiškai atsiskaitė už ieškovo atliktus ir šio atsakovo priimtus darbus. Ieškovas pabrėžė, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, jo sutartys, formaliai sudarytos su UAB „Vilkonda group“, turi būti aiškinamos kaip sutartys, sudarytos su UAB „Vakonda group“. Atsakovų solidariąją atsakomybę ieškovas grindė tuo, kad atsakovus siejo bendras sutarimas ir veikimas neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. UAB „Vakonda group“ siekė neteisėtai ir nesąžiningai apsisaugoti nuo atsiskaitymo pagal rangos sutartis, o UAB „Vilkonda group“ kaip UAB „Vakonda group“ statytinis sutiko prisiimti visą atsakomybę, kad šiam atsakovui neturint jokio turto liktų nepatenkinti rangovų teisėti turtiniai interesai.

8Atsakovas UAB „Vakonda group“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas pabrėžė, kad ieškovas rangos darbų sutartis sudarė su atsakovu UAB „Vilkonda Group“, todėl teisiniai santykiai atsirado būtent tarp nurodytų šalių, o visi ieškovo argumentai apie derybų vedimą ir netgi apie tariamą ieškovo apgaulę yra nereikšmingi, juolab kad ieškovas šiuos sutartinius santykius su UAB „Vilkonda group“ pripažino priimdamas iš nurodyto atsakovo atsiskaitymą. Atsakovas pažymėjo ir tai, kad ieškovas susipažino ir suprato pasirašomų sutarčių tekstą, įskaitant ir kontrahento rekvizitus; nereiškė atsakovui pretenzijų dėl tariamo suklaidinimo ar apgaulės, sudarytų sutarčių neginčijo teismine tvarka. Atsakovo teigimu, UAB „Vakonda group“ ir UAB „Vilakonda group“ yra skirtingi juridiniai asmenys, turintys skirtingus įmonės kodus, pavadinimus, buveinės ir veiklos adresus, taip pat vadovus. Kadangi atsakovo UAB „Vakonda group“ ir ieškovo nesiejo jokie sutartiniai santykiai, aptariamos sutartys nesudarytos atsakovo UAB „Vakonda group“ naudai ir atsakovas neprisiėmė įsipareigojimų ieškovui atsakyti už UAB „Vilkonda group“, tai atsakovui negali kilti solidari pareiga atsiskaityti su ieškovu.

9Atsakovas UAB „Vilkonda group“ savo procesinės pozicijos dėl pareikštų reikalavimų neišreiškė.

10Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

11Dėl dalyvaujančius byloje asmenis siejusių sutartinių santykių

122014 m. birželio 6, 9 dienomis UAB „Kupiškio komunalininkas“ (užsakovas) ir UAB „Vakonda group“ (tiekėjas) sudarė iš viso penkias rangos darbų sutartis dėl projektavimo paslaugų ir statybos rangos darbų Kupiškyje, Mažylio g. 24, Purėno g. 8, Vytauto g. 54A, Technikos g. 5 ir Technikos g. 9A (el. bylos apyrašo T. 2, l. 10-84, 86).

132014 m. lapkričio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Vilkonda group“; kurios įstatinio kapitalo dydis 10 000 Lt; nurodytas vienintelis veiklos tikslas ir rūšis – konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla; bendrovės vienintelis akcininkas Klaidas Armonas, kuris nuo 2014 m. lapkričio 20 d. paskirtas (išrinktas) ir įmonės vadovu (T. 1, l. 105). Per laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. šioje bendrovėje buvo registruotas iš viso tik vienas darbuotojas (T. 2, l. 144-146).

142014 m. gruodžio 3 d. atsakovai UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB „Vilkonda group“ (rangovas) sudarė statybos rangos sutartį dėl statybos ir kitų susijusių darbų Kupiškyje, Mažylio g. 24, Purėno g. 8, Vytauto g. 54A, Technikos g. 5 ir Technikos g. 9A (T. 2, l. 85, 87-90). Vertindamas šią atsakovų sutartį, teismas, viena vertus, sutinka su ieškovo argumentais, kad viešojo pirkimo dokumentuose nebuvo nuorodų į atsakovo UAB „Vakonda group“ teisę darbų atlikimą pavesti subrangovui. Kita vertus, pažymėtina, kad tokie ieškovo argumentai prieštarauja paties ieškovo pozicijai, nes ieškovas taip pat vykdytų viešųjų pirkimų kontekste vertintinas būtent kaip subrangovas (kurį samdyti galimybių taip pat nenumatyta viešojo pirkimo dokumentuose). Pažymėtina ir tai, kad norminiuose teisės aktuose neįtvirtinta nuostatų, kurios teiktų pagrindą tokias subrangos sutartis (apie kurių sudarymą nenurodyta viešųjų pirkimų dokumentuose) teismui ex officio pripažinti negaliojančiomis ar juolab niekinėmis. Kadangi aptariama teisė samdyti subrangovą galėjo turėti teisinės reikšmės tik viešojo pirkimo užsakovo veiksmų (viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolės kontekste) ir viešojo pirkimo skaidrumo teisiniam vertinimui, tai šioje byloje teismas išsamiau nenagrinėja ir nevertina nurodytų aplinkybių, kaip teisiškai nereikšmingų pareikštiems ieškinio reikalavimams.

152014 m. gruodžio 29 d. atsakovas UAB „Vilkonda group“ ir ieškovas pasirašė iš viso penkias rangos darbų sutartis dėl pastatų renovacijos (modernizacijos) rangos darbų atlikimo Kupiškyje, Mažylio g. 24, Purėno g. 8, Vytauto g. 54A, Technikos g. 5 ir Technikos g. 9A (T. 1, l. 19-73). Iš atsakovo UAB „Vakonda group“ darbuotojo 2014 m. gruodžio 18 d. el. laiško (T. 1, l. 14) ir ieškovo paaiškinimų matyti, kad su ieškovu derybas dėl sutarčių sudarymo vedė būtent atsakovas UAB „Vakonda group“. Pabrėžtina, kad byloje nepateikta jokių įrodymų (išskyrus atsakovo UAB „Vakonda group“ paaiškinimus), kurie patvirtintų, jog derybas dėl sutarčių sudarymo su ieškovu būtų vedęs atsakovas UAB „Vilkonda group“. Be to, atsakovo UAB „Vakonda group“ darbuotojų 2015 m. sausio 5 d., 2015 m. kovo 17 ir 23 d. el. laiškai (T. 3, l. 29, 32, 33) patvirtina ieškovo teiginius, kad būtent atsakovas UAB „Vakonda group“ rūpinosi, kontroliavo subrangos darbų vykdymą – šios aplinkybės iš esmės neneigė ir pats atsakovas UAB „Vakonda group“ bei liudytojas Lukas Bubulas, kurie nurodė, jog UAB „Vakonda group“ kontroliavo statybos darbus. Pateikti UAB „Vilkonda group“ banko sąskaitos išrašai (T. 3, l. 110-114) patvirtina ieškovo argumentus, kad atsakovas UAB „Vilkonda group“ buvo finansiškai išlaikomas atsakovo UAB „Vakonda group“, t. y. UAB „Vilkonda group“ neturėjo pajamų iš kitokių šaltinių negu atsakovo UAB „Vakonda group“ pervedamos lėšos. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir paties atsakovo UAB „Vakonda group“ paaiškinimai, kad jis pervesdavo į UAB „Vilkonda group“ sąskaitą lėšas, kurias UAB „Vilkonda group“ turėdavo (iš esmės tuoj pat) pervedinėti atsiskaitymams su subrangovais. Pažymėtina, kad byloje nepateikta jokių įrodymų, apie atsakovo UAB „Vilkonda group“ turtinį-finansinį savarankiškumą ir (arba) nepriklausomumą nuo atsakovo UAB „Vakonda group“. Visų šių aplinkybių visuma, jų tarpusavio loginis ryšys, teismo vertinimu, pakankamai patvirtina ieškovo argumentus, kad atsakovas UAB „Vilkonda group“ santykiuose su ieškovu buvo ne savarankiškas asmuo, o tik atsakovo UAB „Vakonda group“ statytinis. Tokios išvados, kuri grindžiama įvertinus daugelį įrodymų, nepaneigia atsakovo pateiktas vienintelis rašytinis įrodymas, t. y. 2015 m. gegužės 27 d. el. laiškas, kuriame nurodoma apie atsakovo UAB „Vilkonda group“ pretenziją ieškovui dėl sutarčių nevykdymo (T. 3, l. 132-133) – šis raštas yra formalaus pobūdžio ir surašytas jau formalizuojantis šalių ginčui.

16Civilinio kodekso 1.87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Aiškindamas ir taikydamas šią teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad „sandoris, sudarytas ne su tikrąja sandorio šalimi, bet su jos statytiniu, yra apsimestinis. Tokį sandorį sudariusių šalių valia, išreikšta išorine forma, neatitinka šalių tikrųjų ketinimų, nes jo sudarymo metu buvo ketinimas sudaryti sandorį, pridengiantį tikrąją sandorio šalį. Teisės ir pareigos pagal tokį sandorį atsiranda kitam asmeniui – tikrajai sandorio šaliai“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2009; kt.). Atsižvelgdamas į nurodytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, taip pat vertindamas šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas sprendžia, kad pasirašant atsakovo UAB „Vilkonda group“ ir ieškovo 2014 m. gruodžio 29 d. sutartis, ieškovo tikrieji ketinimai buvo sudaryti šias sutartis ne su UAB „Vilkonda group“, o su UAB „Vakonda group“. Be to, atsakovas UAB „Vilkonda group“ šiose sutartyse vertintinas tik kaip atsakovo UAB „Vakonda group“ statytinis, nes UAB „Vilkonda group“ neturėjo nei realių ketinimų ar netgi teisių sudaryti tokias sutartis (neturėjo teisinio veiksnumo sudaryti tokias sutartis, nes vienintelis įmonės veiklos tikslas ir rūšis – konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla), nei realių galimybių šias sutartis vykdyti (neturėjo finansinių lėšų ar finansinio savarankiškumo ir bendrovėje buvo iš viso tik vienas darbuotojas). Darytina išvada, kad šios sutartys yra apsimestinės, nes tikroji šių sutarčių šalis (užsakovas) buvo ne UAB „Vilkonda group“, o UAB „Vakonda group“, kuri ieškojo subrangovų, vedė derybas su ieškovu dėl sutarčių sudarymo, kuri kontroliavo-prižiūrėjo subrangos darbų vykdymą ir kuri atsiskaitinėjo už atliktus darbus. Taigi nurodytas sutartis pripažinus apsimestinėmis, t. y. niekinėmis (pavyzdžiui, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-387-415/2015; kt.), konstatuotina, kad šių sutarčių tikrosios šalys yra ne UAB „Vilkonda group“ ir ieškovas, bet UAB „Vakonda group“ ir ieškovas.

17Dėl atsakovų atsakomybės

18Padarius išvadą, kad tikroji nurodytų sutarčių šalis (užsakovas) yra ne UAB „Vilkonda group“, o UAB „Vakonda group“, konstatuotina būtent šio atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus. Be to, nurodyta išvada lemia ir tai, kad atsakovui UAB „Vilkonda group“ (kaip fiktyviai šaliai, statytiniui) negali būti taikoma ta pati sutartinė atsakomybė, t. y. šiam atsakovui negali būti taikoma pareiga atsakyti pagal sutartinius įsipareigojimus, kurių šis atsakovas iš tikrųjų nėra prisiėmęs.

19Nagrinėdamas ieškovo argumentus dėl atsakovų solidariosios deliktinės atsakomybės, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, viena vertus, šiame sprendime jau nustatytos faktinės aplinkybės ir padarytos išvados teikia pakankamą pagrindą konstatuoti, kad sutarčių sudarymo (pasirašymo) metu ieškovas buvo apgautas atsakovų (CK 1.91 straipsnis). Dėl to gali būti konstatuojami abiejų atsakovų bendri-suderinti nesąžiningi deliktiniai veiksmai prieš ieškovą. Kita vertus, ieškovas nurodė, kad apie apgaulę jis sužinojo išrašydamas pirmąsias sąskaitas apmokėjimui (2015 m. sausio mėn.). Be to, sužinojęs apie apgaulę, ieškovas ir toliau vykdė darbus, pateikinėjo sąskaitas apmokėti atsakovui UAB „Vilkonda group“, o ne UAB „Vakonda group“. Tokie ieškovo veiksmai rodo, kad jis ne tik vykdė sutartis ir reikalavo, kad jas vykdytų atsakovas UAB „Vilkonda group“ (CK 1.79 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai), bet ir iš esmės didino sau kylančius nuostolius, t. y. žinodamas, kad UAB „Vilkonda group“ nėra tikroji sutarčių šalis (anot ieškovo, jis iš karto kreipėsi į atsakovą UAB „Vakonda group“ su reikalavimu perrašyti sutartis, kad būtų nurodytas tikrasis užsakovas) ir kad ne šis atsakovas turi atsiskaityti už atliktus darbus, ieškovas toliau atlikinėjo sulygtus darbus. Šiame kontekste teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog ieškovo reikalaujamos priteisti sumos atsirado už darbus, kurie atlikti dar ieškovui nežinant apie apgaulę. Remdamasis šiais motyvais, teismas sprendžia, kad iš atsakovo UAB „Vilkonda group“ ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti nei sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (nes tikroji sutarčių šalis atsakovas UAB „Vakonda group“, o ne UAB „Vilkonda group“), nei žalos atlyginimo delikto pagrindu (nes ieškovas, kaip nukentėjusi šalis, sužinojęs apie apgaulę, toliau atlikinėjo fiktyviam užsakovui darbus, taip didindamas savo nuostolius (CK 6.253 straipsnio 1, 5 dalys)). Be to, pabrėžtina, jog atsakovui UAB „Vilkonda group“ civilinė atsakomybė netaikytina dar ir todėl, kad ieškovas neįrodė, priežastinio ryšio tarp šio atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo prašomų atlyginti nuostolių (CK 6.247 straipsnis). Priešingai, nustatytos faktinės aplinkybės ir jau padarytos išvados teikia pakankamą pagrindą konstatuoti, kad su ieškovu už atliktus darbus neatsiskaitoma ne dėl UAB „Vilkonda group“ veiksmų ar neveikimo, o būtent dėl atsakovo UAB „Vakonda group“, kaip tikrojo darbų užsakovo – ieškovas pats nurodė, kad atsakovas UAB „Vakonda group“ nepervedė atsakovui UAB „Vilkonda group“ visų lėšų, reikalingų atsiskaitymui su ieškovu.

20Nagrinėdamas šalių argumentus dėl ieškovo reikalavimų dydžio, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad užsakovas (nei tikrasis, nei fiktyvusis) įstatymų nustatyta tvarka neginčijo ieškovo atliktų darbų kokybės ir (arba) apmokėjimui pateiktų sąskaitų pagrįstumo-tikslumo. Nors atsakovas UAB „Vakonda group“ ir teigė, kad ieškovas dalį darbų atliko nekokybiškai ir kad ieškovo darbų broką šalino kiti subrangovai, tačiau byloje nepateikta jokių įrodymų (išskyrus nurodytus atsakovo paaiškinimus), kurie patvirtintų, kad atsakovas iš tikrųjų samdė kitus asmenis ieškovo darbų brokui šalinti ir (arba) kad už atliktus darbus (pašalintą broką) atsakovas jau atsiskaitė su kitais asmenimis. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalaujamos priteisti sumos (įskaitant delspinigius ir palūkanas) yra pagrįstos.

21Apibendrindamas nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. atsakovo UAB „Vilkonda group“ ir ieškovo pasirašytas 2014 m. gruodžio 29 d. sutartis teismo iniciatyva (ex officio) pripažįstant apsimestiniais sandoriais ir nustatant, kad šių sutarčių šalys yra atsakovas UAB „Vakonda group“ ir ieškovas, taip pat ieškovo reikalaujamas sumas priteisiant iš atsakovo UAB „Vakonda group“, o atsakovui UAB „Vilkonda group“ pareikštus reikalavimus atmetant. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintinos teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartimi atsakovui UAB „Vilkonda group“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 2 dalis). Klausimai dėl atsakovo atstovo Alberto Bubulo ir liudytojo Luko Bubulo priesaikos sulaužymo sprendžiami priimant atitinkamas nutartis.

22Ieškinį tenkinant iš dalies, ieškovui iš atsakovo UAB „Vakonda group“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis), t. y. 808 Eur žyminio mokesčio (T. 1, l. 153, 154) ir 2226,40 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 3, l. 115-125, 189-191). Atsižvelgdamas į ginčo sumą, byloje nagrinėtų teisinių klausimų sudėtingumą, faktinės medžiagos gausą, taip pat į ieškovo atstovo advokato atliktų darbų mastą (pateiktus procesinius dokumentus, dalyvavimą teismo posėdžiuose), teismas šių išlaidų dydžio nevertina kaip neproporcingai didelio, todėl nemažina. Valstybei iš atsakovo UAB „Vakonda group“ priteistina 7,84 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1; 96 straipsnio 1 dalis).

23Teismo išvada

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Pripažinti atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Vilkonda group“, j. a. k. 303459360, ir ieškovo uždarosios akcinės bedrovės „Serona“, j. a. k. 301523782, 2014 m. gruodžio 29 d. sudarytas rangos darbų sutartis Nr. VILG2014/12/29A, Nr. VILG2014/12/29B, Nr. VILG2014/12/29C, Nr. VILG2014/12/29D, Nr. VILG2014/12/29E apsimestiniais sandoriais ir nustatyti, kad nurodytų sutarčių šalys yra atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Vakonda group“, j. a. k. 300605002, ir ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Serona“, j. a. k. 301523782.

26Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Serona“, j. a. k. 301523782, iš atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Vakonda group“, j. a. k. 300605002, 37 640,41 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt eurų 41 ct) skolos už atliktus darbus, 1770,75 Eur (tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt eurų 75 ct) delspinigių ir 7,873 (septynių ir aštuonių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstantųjų) procento procesines palūkanas nuo priteistos 39 411,16 Eur (trisdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų vienuolikos eurų 16 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. vasario 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Kitą ieškinio dalį atmesti.

28Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Serona“, j. a. k. 301523782, iš atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Vakonda group“, j. a. k. 300605002, 3034,40 Eur (tris tūkstančius trisdešimt keturis eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Vakonda group“, j. a. k. 300605002, 7,84 Eur (septynis eurus 84 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilkonda group“, j. a. k. 303459360, teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą.

31Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

32Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Linai Barakauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams įmonės vadovui Egidijui Meižiui ir advokatui... 4. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakonda group“ atstovams įmonės... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 37 640,41 Eur skolą už... 8. Atsakovas UAB „Vakonda group“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 9. Atsakovas UAB „Vilkonda group“ savo procesinės pozicijos dėl pareikštų... 10. Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 11. Dėl dalyvaujančius byloje asmenis siejusių sutartinių santykių... 12. 2014 m. birželio 6, 9 dienomis UAB „Kupiškio komunalininkas“ (užsakovas)... 13. 2014 m. lapkričio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB... 14. 2014 m. gruodžio 3 d. atsakovai UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB... 15. 2014 m. gruodžio 29 d. atsakovas UAB „Vilkonda group“ ir ieškovas... 16. Civilinio kodekso 1.87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sandoris... 17. Dėl atsakovų atsakomybės... 18. Padarius išvadą, kad tikroji nurodytų sutarčių šalis (užsakovas) yra ne... 19. Nagrinėdamas ieškovo argumentus dėl atsakovų solidariosios deliktinės... 20. Nagrinėdamas šalių argumentus dėl ieškovo reikalavimų dydžio, teismas... 21. Apibendrindamas nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad ieškinys... 22. Ieškinį tenkinant iš dalies, ieškovui iš atsakovo UAB „Vakonda group“... 23. Teismo išvada... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Pripažinti atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Vilkonda group“, j. a.... 26. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Serona“, j. a. k.... 27. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 28. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Serona“, j. a. k.... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bedrovės „Vakonda... 30. Nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti atsakovui uždarajai... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 32. Vitalijus Abramovičius...