Byla 2S-990-527/2011
Dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys: antstolis Marekas Petrovskis ir išieškotojas P. R.)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi išieškotojo P. R. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-449-199/2011 pagal skolininkės P. L. skundą dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys: antstolis Marekas Petrovskis ir išieškotojas P. R.),

Nustatė

2skolininkė 2010-05-31 skundu (b. l. 3), vadovaudamasi CPK 510, 587, 593-594, 625-627 straipsniais, prašė teismo pripažinti antstolio M. Petrovskio 2010-04-30 patvarkymą neteisėtu ir nepagrįstu ir jo pagrindu paskelbtas varžytynes pareiškėjos būstui, esančiam Kaune, ( - ) g. 14-7, panaikinti. Skolininkė nurodė, kad varžytynės paskelbtos 2009-03-20 nuosprendžio išdavoje išduoto vykdomojo rašto pagrindu, nors tikrovėje dėl jos 10.000 Lt įsiskolinimo P. R. nuosprendis yra vykdomas ir iš jos pensijos įsiskolinimas jam yra išskaitomas dalimis (2010-06-01 likusi skola sudarė 8.811,6 Lt). Skolininkės teigimu, antstoliui nebuvo pagrindo skirti ekspertizės jos butui ir skelbti jo varžytynes, nes jos turimas įsiskolinimas išieškotojui dengiamas sistemingai.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010-02-04 nutartimi (b. l. 78-84) skolininkės skundą tenkino: pripažino antstolio atliktus procesinius veiksmus, surašant ir vykdant 2010-04-30 patvarkymą Nr. 0123/09/01519 dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo bei jų vykdymo, neteisėtais; pripažino neteisėtu ir panaikino antstolio 2010-04-30 Nr. 0123/09/01519 patvarkymą dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo.

4Teismas nurodė, kad byloje esanti VSDFV 2009 08 01 – 2010 05 31 laikotarpio pažyma patvirtina (b. l. 8), kad iš skolininkės pensijos yra vykdomas 10.000 Lt skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/01519 kiekvieną mėnesį išskaitant 123,19 Lt. VSDFV 2010-10-270 pažyma Nr. 10.16C-2644 patvirtina (b. l. 55), kad iš skolininkės pensijos yra vykdomas 2.391,36 Lt skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/02597 kiekvieną mėnesį išskaitant virš 100 Lt. Išieškojimas vykdomas iš skolininkės pensijos pagal atskirus vykdomuosius raštus, ir tokiu būtu skola išieškotojui kiekvieną dieną mažėja (b. l. 51-56). Teismo teigimu, antstolis, esant vykdomam skolos išieškojimui iš skolininkės pensijos, pradėdamas išieškojimą iš vienintelio skolininkės būsto, dėl to, kad išieškojimas iš pensijos gali ilgai užtrukti, o tai pažeidžia išieškotojo interesus, nesilaikė CPK bei Antstolių įstatymo normų. Vykdydamas priverstinį išieškojimą iš skolininkės nekilnojamojo turto, antstolis taip pat vykdė skolos išieškojimą ir iš skolininkės pensijos. CPK 634 str. 2 d. numato, kad antstolis vykdantis sprendimą turi aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, tačiau, kaip teismas sprendė iš išnagrinėtų bylos aplinkybių bei ištirtų įrodymų, antstolis ignoruoja šio įstatymo nuostatas, neatsižvelgdamas, net nepasidomėdamas, ar 37/100 dalis buto yra skolininkės paskutinis gyvenamasis būstas. CPK 643 str. 4 p. numato skolininko teisę ginčyti turto įkainojimą, tačiau antstolis, priimdamas patvarkymą dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo, šio patvarkymo 6 p. nurodė, kad šis antstolio patvarkymas dėl turto vertės nustatymo neskundžiamas, kas prieštarauja CPK 643 str. 4 p. Be to, antstolis neveikė aktyviai, negynė abiejų šalių teisių bei teisėtų interesų, veikė vienašališkai palaikydamas tik išieškotojo interesus bei neįspėjo skolininkės apie tai, kad gali būti nukreiptas išieškojimas į jos paskutinį gyvenamąjį būstą (CPK 663 str.). Antstolis, be minėtų teisės normų, dėl neišieškotos 8.811,96 Lt skolos (kuri palaipsniui vis mažėja, nes vykdomas periodinis išieškojimas iš skolininkės pensijos) paskelbęs senyvo žmogaus paskutinio gyvenamojo būsto varžytynes, kai visi vykdomieji dokumentai buvo vykdomi išskaitomis iš skolininkės pensijos kas mėnesį tvirtomis periodinėmis sumomis, teismo manymu, pažeidė ir CK 1.5 str. įtvirtintus sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus. Išieškotojui priverstinai iš skolininkės yra išieškoma neturtinė žala, kuri nėra jo tiesioginiai nuostoliai dėl sveikatos sužalojimo arba dėl kito pakenkimo sveikatai, arba paskola. Vykdomas turtinės žalos išieškojimas taip pat nėra dėl sveikatos sužalojimo. Antstolis paskelbė skolininkės turto varžytynes, joms neįvykus perdavė išieškotojui aktu skolininkės turtą, kuris verte yra 5 kartus didesnis nei likusi neišieškota pagal du vykdomuosius raštus suma. Be to, skolininkei nėra pranešta tinkamai nei apie įvyksiančias varžytynes, nei apie turto perdavimo išieškotojui aktą. Pagal pateiktus vykdomuosius raštus vykdomosiose bylose Nr. 0123/09/01519 ir Nr. 0123/09/02597 iš skolininkės pensijos išskaitymai vykdomi iki šiol, nes antstolis jokio patvarkymo dėl jų atsiėmimo arba sustabdymo nepriėmė. Antstolis pažeidė CPK 704 str. ir 706 str. įtvirtintas teisės normas, nes nėra duomenų dėl pranešimo skolininkei apie įvyksiančias varžytynes iki jų pradžios įteikimą, o taip pat ir apie patvarkymo įteikimą. Tokiu būdu skolininkė neteko teisės iki varžytynių pradžios pati arba pavedant kitam asmeniui surasti iš varžytynių parduodamam jos turtui pirkėją, ko pasekoje jos turtas, t. y. paskutinis gyvenamasis būstas, perduotas be varžytynių išieškotojui. CPK 706 str. 3 d. numato, kad apie pardavimo iš varžytynių laiką ir vietą antstolis pasirašytinai praneša išieškotojui bei skolininkui asmeniškai arba registruotu laišku, tačiau, kaip teismas sprendė iš vykdomosios bylos duomenų, antstolis neįvykdė šio įstatymo normos bei nepranešė pasirašytinai skolininkei apie varžytynes, o registruotas laiškas vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/01519 yra neįteiktas, ir nėra jokių įrodymų, kad jis buvo teiktinas skolininkei. Be to, antstolis nepasinaudojo CPK 706 str. 1 d., t. y. nepateikė skelbimo apie varžytynes parduotino turto buvimo vietoje. Antstolis nesilaikė išieškojimo eiliškumo tvarkos, pradėjo išieškojimą iš skolininkės pensijos ir iš jos nekilnojamojo turto, tuo pažeisdamas CPK 664 str. 2 d. 3 d.

5Antstolis atskiruoju skundu (b. l. 98-104) prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį ir priimti naują sprendimą – skolininkės skundą atmesti.

6Visų pirma, teismas nepagrįstai ilgai nagrinėjo bylą, tenkino skolininkės ir jo advokato nepagrįstus prašymus, atlikos kitus procesą vilkinančius veiksmus. Antra, tenkino įrodymais nepagrįstą skolininkės skundą (teismas konstatavo, kad antstolis nepagrįstai areštavo skolininkės turtą, kad nepagrįstai atliko turto vertinimą, kad jį atliko pažeisdamas CPK 681-682 str. nuostatas, kad eksperto turto kaina yra nepagrįsta, kad pažeista turto varžytynių paskelbimo tvarka ir pan.), ignoruodamas vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/01519 esančius įrodymus (raginimo įteikimą, turto arešto akto teikimą, patvarkymo paskirti ekspertizę išsiuntimą registruotu paštu, patvarkymo dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo įteikimą ir kt., kitų vykdomųjų dokumentų prisijungimą prie išieškojimo (CPK 759 str.)), vykdomųjų bylų sąvado išrašą apie vykdomus išieškojimus.

7Dėl CPK 634 str. 2 d. Teismas, nesiremdamas jokiais įrodymais, padarė išvadą, jog antstolis negynė skolininkės interesų. Priešingai, skolininkei jo procesinės teisės ir pareigos buvo išaiškintos kelis kartus, t. y. siunčiant registruotu paštu 2009-06-17 raginimą ir patvarkymus priimti vykdyti vykdomuosius dokumentus (dvejose vykdomosiose bylose), kuriuose raštu yra išaiškintos skolininko teisės ir pareigos. Be to, 2009-08-31 ir 2009-09-01 skolininkei asmeniškai buvo pakartotinai įteikinėjami raginimai bei turto areštas, tačiau skolininkė jų nepriėmė ir atsisakė pasirašyti apie jų įteikimą. 2010-04-16 išsiųstas registruotu paštu 2010-04-16 Patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo (v. b. Nr. 0123/09/01519 44, 45, 48 lapai), 2010-04-30 išsiųsti registruotu paštu Patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo Nr. 0123/09/01519, turto vertinimo pažyma bei skelbimas apie paskelbtas varžytynes, kurie įteikti skolininkei asmeniškai (v. b. 0123/09/01519 46-47 lapai, c. b. 2-449-199 4-7 lapai, t. y. įrodymai, kad skolininkė gavo antstolio siųstą 2010-04-30 Patvarkymą dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo). Visi šie dokumentai įrodo, kad apie pradėtus vykdymo veiksmus skolininkė informuota paštu arba asmeniškai, vykdymo veiksmai ir jų seka skolininkei atskleisti ir išaiškinti. Todėl civilinės bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta ir neįrodyta, kad antstolis nesiėmė priemonių padėti skolininkei įgyvendinti jos teises vykdymo procese. Pats priverstinis vykdymo procesas savaime skolininkui sukelia neigiamas pasekmes, todėl antstolio funkcijų vykdymas negali būti traktuojamas kaip skolininko teisių pažeidimas ir jų neužtikrinimas. Be to, CPK 644 str. 4 punkte yra nustatyta viena iš skolininko vykdymo procese pagrindinių pareigų - domėtis vykdymo eiga. LAT išnagrinėtose bylose ne kartą pažymėta skolininko pareiga domėtis vykdomosios bylos eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (LAT 2005-09-07 nutartis c. b. Nr. 3K-3-379/2005; 2007-03-05 nutartis c. b. Nr. 3K-3-79/2007). Skolininkė turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (LAT nutartis c. b. Nr. 3K-7-1/2007). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis CPK 643 str. ir kitose šio kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 str. nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkė turi naudotis jai įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju ji netenka galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkė sąmoningai ignoravo vykdymo procesą, nebendradarbiavo su išieškotoju ir antstoliu, nepriėmė antstolio procesinių dokumentų, tai turėtų būti traktuojama kaip piktnaudžiavimas procesu, o ne skolininko teisių pažeidimu. Skolininkė tik 2 kartus sureagavo į antstolio atliekamus procesinius veiksmus, t. y. gavusi raginimą įvykdyti teismo sprendimą gera valia 2009-07-31 pateikė antstoliui prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, kol nebus išnagrinėta kasacija ir 2010-05-31 Kauno m. apylinkės teismui pateikdama skundą dėl antstolio veiksmų.

8Dėl išieškojimo iš skolininko tvarkos. 1. Išieškojimo iš skolininko tvarką numato CPK 662-664, 691, 733-739 str. CPK 624 str. numatytos priverstinio vykdymo priemones, kurias gali antstolis taikyti, jei skolininkas gera valia teismo sprendimo nevykdo. Šio straipsnio 3 d. numatyta, kad vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Todėl antstolis, atsižvelgdamas į vykdymo proceso metu susidariusią situaciją, išieškotiną sumą, gali taikyti tiek piniginių lėšų, tiek kito turto areštą. 663-664 str. numato išieškojimo iš skolininko fizinio asmens tvarką - antrąja eile išieškoma iš piniginių lėšų, kilnojamojo turto, jei tokio turto nėra ar nepakankamai jo - iš penktosios eilės turto - gyvenamojo būsto. CPK 662 str. numato, kad jei nėra pirmesnės eilės turto ar to turto nepakanka, išieškojimas nukreipiamas į paskesnės eilės turtą arba nukreipti išieškojimą į tą turtą raštu prašo išieškotojas (CPK 662 str. 4 d.). CPK 663 str. numato apribojimus išieškant skolą iš fizinio asmens: 1) jei skola neviršija 7.000 Lt, 2) jei skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad skolą galima išieškoti iš pajamų per 6 mėn., tuomet išieškojimas nenukreipiamas į skolininko turtą, 3) jei skola yra susidariusi už nesumokėtas ir sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, teismas skolininko prašymu gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio buto. Tačiau nei CPK, nei SVI, nei Antstolių įstatyme nėra nustatyta, kad išieškant nusikaltimu padarytą neturtinę (10.000 Lt) ir turtinę žalą (2.396,36 Lt), kriminalinę bausmę (25 MGL) ir už komunalinius patarnavimus (5.913,35 Lt) yra draudžiama išieškoti iš skolininko gyvenamojo būsto. Vykdomosios bylos Nr. 0123/09/01519 faktinė medžiaga rodo, kad nuo 2009 m rugpjūčio mėn. iki 2010 m. balandžio mėn. iš skolininkės gaunamų pajamų buvo išieškoma po 123,19 Lt, o nuo 2010 m. balandžio mėn. po 102,66 Lt. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad išieškotojui 12.396,36 Lt išieškojimas po 102,66 Lt užsitęstų daugiau nei 120 mėn., kad kiti išieškotojai taip pat vykdo išieškojimą iš skolininkės, kiti antstoliai taip pat prisijungė prie išieškojimo, buvo nuspręsta pradėti išieškojimą iš skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto. Kadangi skolininkei priklausantis 1 kambario butas yra nedalus, kitaip, kaip išieškoti iš viso turto nebuvo galimybės. Teismas nutartyje nemotyvavo ir nenurodė, kokios konkrečiai teisės normos buvo pažeistos ir kokie įrodymai ir aplinkybės tai įrodo, kad antstolis negalėjo areštuoti skolininkei priklausančio turto, negalėjo atlikti to turo vertinimą, negalėjo paskelbti to turto varžytynes. Teismas tik abstrakčiai nurodė, kad, atsižvelgiant į skolininkės senyvą amžių, silpną sveikatą (kurią teismas nustatė ne remdamasis įrodymais, bet savo nuožiūra), kad skolininkė gauna senatvės pensiją, antstolio veiksmai areštuojant nekilnojamąjį turtą, paskiriant turto vertinimą (ekspertizę), paskelbiant turto varžytynes pažeidžia CPK 3, 5, 6 str. nustatytus protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Tačiau teismas nemotyvavo, kodėl neatsižvelgė į išieškotojo ir antstolio argumentus, kad būtų vertinama visa aplinkybių visuma, bet ne tik tai, ką skunde teigia skolininkė, o būtent: a) nors skolininkė ir yra senyvo amžiaus pensininkė, bet ji yra konfliktiškas asmuo, agresyvaus būdo ir nepaiso elementarių socialinio gyvenimo normų bei baudžiamuoju įstatymu saugomų visuomeninių gėrių; b) 2000-06-27 ir 2009-03-30 Kauno m. apylinkės teismo teista už nusikaltimų padarymą (savavaldžiavimą); c) kad 2002 m. buvo iškeldinama priverstine tvarka iš savavališkai užimto kambario (dalies buto); d) kad savavališkai užmūrijus įėjimą į vieną iš buto kambarių, 2007 m. priverstine tvarka buvo atstatytas įėjimas ir tambūras į dalį patalpų (nors 2008 m. ji vėl savavališkai įstatė duris į atstatytą tambūrą, to pasekoje 2009-03-20 teismo nuosprendžiu buvo pripažinta kalta padarius nusikaltimą); e) kad išieškojimas vykdomas ne tik išieškotojui, bet kitiems išieškotojams (valstybei, AB „Kauno energija“), kurie prisijungė prie išieškojimo. Teismas šių aplinkybių nevertino, dėl jų nepasisakė, taip pažeisdamas CPK 5, 176, 183, 1856 str. 2. Teismas nurodė, kad antstolis pažeidė CPK 675, 679 str., tačiau vykdomosios bylos Nr. 0123/09/01519 medžiaga įrodo priešingai. Turto arešto aktas skolininkei 2009-09-01 buvo įteikimas asmeniškai, tačiau skolininkė jo pati nepriėmė ir atsisakė pasirašyti apie įteikimą. 2010-04-16 skolininkei buvo siunčiamas 2010-04-16 Patvarkymas dėl ekspertizės areštuotam turtui paskyrimo, skolininkė jo nepriėmė. 2010-05-03 skolininkei išsiųstas 2010-04-30 Patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo, Turto vertinimo pažymos kopija, skelbimas apie varžytynes, skolininkei įteikti, nes būtent antstolio įteiktus dokumentus skolininkė ir prideda prie skundo (c. b. 2-449-199 4-7 lapai, pridedama įteikimo šaknelės kopija, kurią teismas atsisakė priimti į bylą). Tačiau teismas nusprendė, kad antstolis pažeidė CPK 675, 679 str., nes skolininkei nebuvo įteikti antstolio procesiniai dokumentai. Tačiau teismas nevertino skolininkės veiksmų (atsisakymą priimti dokumentus), bet įvertino tai kaip antstolio veiksmų neteisėtumą. Dėl 643 str. 4 p., 654 str., 681, 689, 754, 733, 736 str. pažeidimo. Teismas nurodė, kad antstolis 2010-04-30 Patvarkyme dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo Nr. 0123/09/01519 6 punkte nurodė, kad šis patvarkymas (dėl turto vertės nustatymo) yra neskundžiamas, todėl pažeidė skolininkės teises, numatytas CPK 643 str. 4 p. Tačiau teismas neteisingai taikė ir aiškino CPK 643 ir 681 str., pagal kuriuos skolininko teisė pareikšti prašymus, ginčyti turto įkainojimą yra nepaneigiama ir neapribojama tokiu antstolio patvarkymu. Tačiau šias CPK normas reikia aiškinti ir taikyti sistemiškai, bet ne pavieniui. CPK 681 str. nustatyta areštuoto turto įvertinimo tvarka: areštuotas turtas įvertinamas subjektyviai antstolio, atsižvelgiant į proceso šalių nuomonę, arba objektyviai, kviečiant specialių žinių turintį asmenį - turto vertintoją (CPK 681 str. 1 d., SVI 9 p.). Ir jei vykdymo proceso metu turto kainą nustatė ekspertas - tai turto vertė laikoma ne antstolio nustatyta, ne proceso šalių, bet eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Atsižvelgiant į šią įstatymo normą, antstolio patvarkymas dėl turto vertės nustatymo negali būti skundžiamas, nes, vadovaujantis CPK 681, 682, 718 str., turto kaina yra nustatyta ne antstolio, bet ekspertizės metu turto vertintojo. Teismas nepagrindė, nemotyvavo ir nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, kokiais antstolio veiksmais buvo pažeistas CPK 654 str. - pirminiai vykdymo veiksmai. Teismas nepagrindė, nemotyvavo ir nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, kokiais antstolio veiksmais buvo pažeistas CPK 689 str. - piniginių lėšų areštas. Teismas nepagrindė, nemotyvavo ir nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, kokias antstolio veiksmais buvo pažeistas CPK 754 str. - reikalavimų patenkinimo eilė. Dar nėra baigta turto pardavimo procedūra, dar nėra galimybės skirstyti išieškotas lėšas išieškotojams, tačiau teismas jau nusprendė, kad antstolis netinkamai paskirstė lėšas išieškotojams pažeisdamas CPK 754 str. Teismas nepagrindė, nemotyvavo ir nenurodė, kokie įrodymai patvirtina, kokiais antstolio veiksmais buvo pažeistas CPK 733, 736 str. - išieškojimas iš skolininko gaunamų pajamų. Skolininkė skunde net neskundė antstolio veiksmų dėl išskaitymo iš skolininko gaunamų pajamų ir išskaitymo dydžių, tačiau teismas nusprendė, kad antstolis pažeidė išskaitymo iš skolininko pajamų tvarką, nors net netyrė, kad iš skolininkės gaunamų pajamų VSDFV pagal 4 vykdomuosius dokumentus atskaičiuojama ne daugiau kaip 50%. Dėl CPK 704, 705, 706 str. pažeidimo. Skolininkė skunde net nekėlė klausimo, kad jai galimai nebuvo suteikta teisė pasiūlyti parduodamo iš varžytynių turto pirkėją. Skolininkė skundė apskritai, kad antstolis neteisėtai paskelbė jos turto varžytynes ir prašė ištirti antstolio veiksmo teisėtumą. Be to, ji tokia teise galėjo pasinaudoti bet kada iki varžytynių pradžios 2010-06-10 14 val. Tačiau dėl skolininkės pozicijos vykdymo procese viską neigti, nepriimti dokumentų ir nesidomėti vykdymo eiga, ji savo veiksmais apsunkino savo procesinę padėtį. Skirtingai nei konstatavo teismas, skolininkei buvo įteiktas skelbimas apie varžytynes, ir ji savo teise, jei turėjo noro, galėjo pasinaudoti. Teismas, ištyręs vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/01519 esančius dokumentus, motyvuojamojoje dalyje padarė išvadą, prieštaraujančią aprašomojoje dalyje nustatytoms aplinkybėms ir vykdomosios bylos faktinei medžiagai. Teismas konstatavo, kad buvo pažeisti CPK 705, 706 str., t. y. apie paskelbtas varžytynes nebuvo paskelbta nei vietinėje spaudoje, nei specialiame interneto puslapyje. Tačiau pats teismas aprašomojoje dalyje nurodė, kad vykdomojoje byloje yra pateikti skelbimai „Noriu“ laikraštyje apie varžytynes (teismo sprendimo 3 lapas 4 eilutė). Teismas konstatavo, kad nėra duomenų, kad skelbimas apie varžytynes buvo įteiktas skolininkei, tačiau, priešingai nei konstatavo teismas, tai patvirtina 2 faktai: 1) skolininkė pati prie skundo dėl antstolio veiksmų prideda 2010-04-30 antstolio patvarkymą bei skelbimą apie varžytynes, bet teismas tai traktavo, kaip dokumentų neįteikimą ir CPK normų pažeidimą; 2) 2010-04-30 antstolio patvarkymo ir skelbimo įteikimo faktą patvirtina 2010-10-26 antstoliui grąžinta Kauno centrinio pašto atsiųsta 2010-10-25 dokumentų įteikimo šaknelė, kurios teismas nevertino ir atsisakė priimti (dokumento įteikimo šaknelė nebuvo įsiūta į vykdomąją bylą, nes ji antstoliui grįžo 2010-10-26, kai vykdomoji byla 2010-06-30 jau buvo pateikta Kauno m. apylinkės teismui. Tai, kad teismo išvada neatitinka faktinei vykdomosios bylos Nr. 0123/09/01519 medžiagai, patvirtina ne tik vykdomosios bylos, bet ir civilinės bylos medžiaga (51-52 L, c. b. 2-449-199 71.). Dėl netinkamo faktinių aplinkybių tyrimo. Teismas turėjo nagrinėti ir pasisakyti, ar antstolio veiksmai, kuriais antstolis 2010-04-30 Patvarkymu dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo Nr. 0123/09/01519 įvertino areštuotą skolininkės turtą ir paskelbė turto varžytynės, atitinka CPK numatytas vykdymo proceso normas. Teismas šiuos veiksmus turėjo įvertinti jų atlikimo metu, t. y., ar 2010-04-30 buvo pakankamas pagrindas įvertinti areštuotą turtą (CPK 624, 691 str.), ar jis teisingai įvertintas (CPK 681 str.), ar apie šiuos veiksmus informuotas skolininkas ir kiti asmenys (CPK 705, 706 str.). Tačiau teismas antstolio veiksmus vertino ne jų atlikimo momentu 2010-04-30, bet 2011-01-21 (po 9 mėn.), kai buvo pradėta nagrinėti byla. Todėl teismas nepagrįstai nurodo, kad 2010-10-31 skola buvo tik 8.811,96 Lt. Vykdymo veiksmas, kurį skundė skolininkė, buvo atliktas 2010-04-30, tai dienai pagal du vykdomuosius dokumentus skola buvo 11.200,52 Lt (8.911,82 Lt ir 2.288,70 Lt), pagal antstolės A. Adomaitienės atsiųstą patvarkymą skolininkės skola buvo 3.731,96, taip pat vykdomųjų bylų sąvado duomenimis antstolė S.Vaicekauskienė vykdė išieškojimą iš skolininkės dėl 5.913,35 Lt (vėliau antstolė S.Vaicekauskienė atsiuntė patvarkymus dėl prisijungimo prie išieškojimo). Tačiau teismas šių duomenų nevertino, apie antstolio pateiktus duomenis teismo sprendime nepasisakė, bet ištyrė ir vertino skolininkės teismui pateiktas 2010-06-01 ir 2010-10-17 VSDFV Kauno sk. Centro pensijų skyriaus pažymas, kaip įrodymus, kad 2010-04-30 prieš 9 mėn. atlikti antstolio veiksmai yra neteisėti.

9Išieškotojas patikslintu atskiruoju skundu (b. l. 107-112) prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, o skolininkės skundą atmesti. Išieškotojo patikslintas atskirasis skundas grindžiamas tais pačiais motyvais, kurie nurodyti antstolio atskirajame skunde.

10Skolininkė atsiliepimu į atskiruosius skundus (b. l. 116-117) prašo Kauno m. apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundu atmesti kaip nepagrįstus. Skolininkė nurodo, kad nereikalinga jos buto dalį parduoti iš varžytynių, nes ji dalimis moka skolą išieškotojui, ką pagrindžia byloje esantys duomenys. Išieškotojas ir skolininkas yra susimokę prieš ją ir siekia parduoti buto dalį iš varžytynių, ketinant iškeldinti skolininkę iš jai priklausančios buto dalies, kad visas butas, o ne tik dalis jo, priklausyti išieškotojui.

11Skolininkė praleido terminą atsiliepimui į atskiruosius skundu pateikti, tačiau, atsižvelgiant į atsiliepime nurodytas aplinkybes, dėl ko procesinis veiksmas nebuvo atliktas laiku, bei pateiktus įrodymus, terminas, vadovaujantis CPK 78 str., atnaujintinas ir atsiliepimas į atskiruosius skundus priimtinas.

12Atskirieji skundai atmestini.

13Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, tačiau CPK 320 str. 2 d. įtvirtinta apeliacinio teismo teisė peržengti apeliacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Pažymėtina, kad ginant viešąjį interesą, būtina atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes, sprendimų ar nutarčių teisėtumą galima analizuoti ir apeliaciniame skunde nenurodytais motyvais, tačiau turinčiais tiesioginę reikšmę teisėtam sprendimui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2006; 2006-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2006; 2006-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas įstatymų taikymas yra viešasis interesas, todėl šioje byloje yra pagrindas peržengti atskirojo skundo ribas ir pasisakyti dėl teisės normų, reglamentuojančių CPK 733 str. 1-2 d., 740 str. ir 632 str. 1 d. 5 p. taikymą, nors nei skolininkės skunde dėl antstolio veiksmų, nei atskiruosiuose skunduose nenurodyta argumentų dėl šių normų taikymo. Viešasis interesas nagrinėjamoje byloje reikalauja, kad antstolio įvykdytų proceso teisės normų pažeidimas netaptų kliūtimi asmeniui, manančiam, kad jo teisė pažeista, ginti šią teisę. Tai reikštų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principo ir nurodytų civilinio proceso tikslų pažeidimą (Konstitucijos 30 str.1 d., CK 1.2 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę teismine tvarka ginti savo ginčijamą teisę ar pažeistą įstatymo saugomą interesą. Šį civilinio proceso principą būtina aiškinti kartu su specialiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis bylų dėl antstolio veiksmų apskundimo nagrinėjimo tvarką. Vadovaujantis CPK 510 str. 1 d., skundo dėl antstolio veiksmų dalykas yra konkretūs antstolio veiksmai ar atsisakymas veiksmus atlikti. Ši norma netiesiogiai apibrėžia ir tokio skundo objektą - reikšdamas tokio pobūdžio skundą asmuo siekia panaikinti neteisėtu antstolio veiksmu ar atsisakymu tokį veiksmą atlikti sukurtas pasekmes. Šią aplinkybę patvirtina ir CPK 513 str. 1 d. nuostata, pagal kurią skundo patenkinimo rezultatu tampa neteisėto veiksmo panaikinimas arba įpareigojimas antstoliui įvykdyti teisėtą pareiškėjo reikalavimą.

14Prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0123/09/01519 medžiaga patvirtina, jog vykdomasis raštas Nr. 1-132-478/09 dėl 10.000 Lt išieškojimo antstoliui pateiktas vykdyti 2009-06-11, 2010-06-16 patvarkymu antstolis priėmė šį vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2009-06-16 antstolis surašė P. L. raginimą įvykdyti sprendimą per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos, t. y. sumokėti 10.000 Lt su 213,91 Lt vykdymo išlaidomis bei 2009-06-16 siūlymą sumokėti 213,91 Lt vykdymo išlaidas. 2009-07-15 antstolis surašė siūlymą skolininkei sumokėti jam 1.593,05 Lt vykdymo išlaidų. 2009-07-15 antstolis priėmė patvarkymą vadovaujantis CPK 689 str. 4 dalimi areštuoti P. L. lėšas, esančias nurodytoje sąskaitoje, 10.000 Lt sumai, kurias prašė pervesti į jo depozitinę sąskaitą (CPK 689 str. 6 d.). 2009-07-15 antstolis taip pat priėmė patvarkymą areštuoti P. L. pinigines lėšas, esančias sąskaitoje, užtikrinant vykdymo 1.593,05 Lt išlaidų išieškojimą. 2009-07-15 antstolis priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, kurį pateikė vykdyti VSDFV Kauno skyriaus Centro Pensijų skyriui, iš P. L. pensijos išmokų, išskaičiuojant 70 proc. nuo išmokų. 2009-07-31 antstolis sudarė turto arešto aktą, kuriuo buvo areštuotas P. L. priklausantis turtas, t. y. nurodytas butas, esantis ( - ) g.14-7, Kaune, kurio vertė nurodyta 125.430 Lt, arešto mastas 10.000 Lt. 2010-04-16 antstolis priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo, t. y. areštuotam P. L. turtui - 37/100 dalims buto, esančio ( - ) g.14-7, Kaune, paskyrė ekspertizę, pavedant atlikti VĮ Registrų Centro Kauno filialui.

15Prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0123/09/02597 medžiaga patvirtina, jog vykdomasis raštas Nr. 2-17351-584/09 dėl 2.391,36 Lt pateiktas antstoliui vykdyti 2009-11-12; 2009-11-12 antstolis M. Petrovskis surašė P. L. raginimą įvykdyti sprendimą dėl 2.391,36 Lt ir 124,29 Lt vykdymo išlaidų sumokėjimo bei siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/02597. 2010-03-20 antstolis priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų (2.391, Lt skolos ir 360,97 Lt vykdymo išlaidų) išieškojimo, kurį pateikė vykdyti VSDFV Kauno skyriaus Centro Pensijų skyriui, iš P. L. pensijos išmokų, išskaičiuojant 70 proc. nuo išmokų.

16Taip pat nustatyta, kad 2010-04-30 antstolis Marekas Petrovskis vykdomojoje byloje Nr. 0123/09/01519 priėmė patvarkymą (b .l. 5) dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo, kurį skundžia pareiškėja. Antstolis šiame patvarkyme nurodė, kad, vykdant 2009-06-04 Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 1-132-478 dėl 10.000 Lt, 2009-10-19 Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-17351-584 dėl 2.391,36 Lt išieškojimo iš skolininkės išieškotojo P. R. naudai, užvesta vykdomoji byla Nr. 0123/09/01519. Patikrinus skolininkės turtinę padėtį nustatyta, kad VĮ Registrų Centro duomenimis skolininkei nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas –dalis buto ( - ) 14-7, Kaune. Vadovaujantis CPK 681 str., antstolis paskyrė turto vertinimą. 2010-04-30 VĮ Registrų Centras pateikė 2010-04-19 turto vertinimą Nr. N10-387, kuriuo skolininkės turtas įvertintas 50.000 Lt. Vadovaudamasis CPK 681 str., antstolis Nutarė 1) areštuotą skolininkės turtą - 37/100 dalis buto, bendro ploto 85,20 kv. m su rūsiu, ( - ) g. 14-7, Kaune, įvertinti 50.000 Lt; 2) paskelbti areštuoto turto pirmąsias varžytynes 2010-06-10 14 val. A. Mickevičiaus g. 56-18, Kaune; 3) nustatyti pradinę parduodamo turto iš varžytynių kainą 40.000 Lt; 4) šį patvarkymą išsiųsti proceso šalims - P. R. ir P. L.; 5) vykdymo proceso šalys ne vėliau kaip per 5 dienas, kai gavo šį antstolio patvarkymą, gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl eksperto nustatytos turto kainos; 6) šis antstolio patvarkymas dėl turto vertės nustatymo neskundžiamas (CPK 681str).

17Kolegija, sistemiškai aiškindama CPK 733 str. 1-2 d., 740 str. nuostatas, kad antstolis skolininko darbdaviui ar kitam pajamas išmokančiam asmeniui pateikia vykdomąjį dokumentą, kad antstolis patvarkymu paveda darbdaviui ar kitam pajamas išmokančiam asmeniui vykdyti vykdomąjį dokumentą, kad darbdavys ar kitas pajamas išmokantis asmuo turi daryti įrašus vykdomajame dokumente, įvykdytą vykdomąjį dokumentą grąžinti jį išdavusiai institucijai, kartu su CPK 632 str. 1 d. 5 punktu, pagal kurį vykdomojo dokumento išsiuntimas išskaitoms daryti į skolininko socialinio draudimo įstaigą yra pagrindas vykdomajai bylai nutraukti, daro išvadą, jog antstolis, priėmęs 2009-07-15 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų (10.000 Lt skolos ir 1.593,05 Lt vykdymo išlaidų) išieškojimo iš P. L. pensijos išmokų, išskaičiuojant 70 proc. nuo išmokų, ir pateikęs vykdomąjį dokumentą vykdyti VSDFV Kauno skyriaus Centro Pensijų skyriui, (vykdomosios bylos lapas 33), taip pat 2010-03-20 priėmęs patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų (2.391, Lt skolos ir 360,97 Lt vykdymo išlaidų) išieškojimo iš P. L. pensijos išmokų, išskaičiuojant 70 proc. nuo išmokų, ir pateikęs vykdomąjį dokumentą vykdyti VSDFV Kauno skyriaus Centro Pensijų skyriui (vykdomosios bylos Nr.0123/09/02597 lapas 4), vadovaujantis CPK 632 str. 1 d. 5 p. nuostata, privalėjo vykdomąsias bylas nutraukti, o ne tęsti jose priverstinio vykdymo veiksmus ir skelbti skolininkės areštuoto turto varžytynes ginčijamu 2010-04-30 patvarkymu.

18Kolegijos nuomone, vien dėl nurodytų priežasčių antstolio veiksmai, surašant ir vykdant 2010-04-30 patvarkymą Nr. 0123/09/01519 dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo bei jų vykdymo, pripažintini neteisėtais, o pats antstolio 2010-04-30 patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių paskelbimo Nr. 0123/09/01519 - naikintinas.

19Kadangi pirmosios instancijos teismas, patenkinęs skolininkės skundą (nors ir ne tais motyvais), priėmė iš esmės teisingą nutartį, kolegija skundžiamą nutartį palieka nepakeistą vadovaudamasi visiškai kita teisine argumentacija. Kadangi visų kitų tiek apylinkės teismo skundžiamoje nutartyje, tiek apeliantų atskiruosiuose skunduose paminėtų procesinių teisės normų taikymas ir aiškinimas nebegali nulemti šios apeliacijos rezultato, kolegija atskirai dėl jų nebepasisako.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

21atskiruosius skundus atmesti.

22Kauno m. apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. skolininkė 2010-05-31 skundu (b. l. 3), vadovaudamasi CPK 510, 587, 593-594,... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-02-04 nutartimi (b. l. 78-84) skolininkės... 4. Teismas nurodė, kad byloje esanti VSDFV 2009 08 01 – 2010 05 31 laikotarpio... 5. Antstolis atskiruoju skundu (b. l. 98-104) prašo panaikinti Kauno m.... 6. Visų pirma, teismas nepagrįstai ilgai nagrinėjo bylą, tenkino skolininkės... 7. Dėl CPK 634 str. 2 d. Teismas, nesiremdamas jokiais įrodymais, padarė... 8. Dėl išieškojimo iš skolininko tvarkos. 1. Išieškojimo iš skolininko... 9. Išieškotojas patikslintu atskiruoju skundu (b. l. 107-112) prašo panaikinti... 10. Skolininkė atsiliepimu į atskiruosius skundus (b. l. 116-117) prašo Kauno m.... 11. Skolininkė praleido terminą atsiliepimui į atskiruosius skundu pateikti,... 12. Atskirieji skundai atmestini.... 13. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 14. Prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0123/09/01519 medžiaga patvirtina, jog... 15. Prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0123/09/02597 medžiaga patvirtina, jog... 16. Taip pat nustatyta, kad 2010-04-30 antstolis Marekas Petrovskis vykdomojoje... 17. Kolegija, sistemiškai aiškindama CPK 733 str. 1-2 d., 740 str. nuostatas, kad... 18. Kolegijos nuomone, vien dėl nurodytų priežasčių antstolio veiksmai,... 19. Kadangi pirmosios instancijos teismas, patenkinęs skolininkės skundą (nors... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,... 21. atskiruosius skundus atmesti.... 22. Kauno m. apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį palikti iš esmės...