Byla 1A-145-616/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nuosprendžio, kuriuo M. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, BK 261 straipsnį – laisvės atėmimo bausme trejiems metams trims mėnesiams

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernestos Montvidienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Reginos Pocienės ir Lino Žukausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nuosprendžio, kuriuo M. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, BK 261 straipsnį – laisvės atėmimo bausme trejiems metams trims mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. kovo 14 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi ir M. K. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams devyniems mėnesiams. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Bylos esmė

71.

8M. K. (toliau – ir M. K.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, BK 261 straipsnį už tai, kad pasikėsino platinti psichotropines medžiagas nepilnamečiui, šiomis aplinkybėmis: tiksliai nenustatytu laiku ir aplinkybėmis M. pataisos namuose, esančiuose ( - ), įgijęs ir turėdamas tikslą platinti savo nepilnamečiui broliui A. K. (toliau – A. K.) (gim. XXXX metais), tiksliau nenustatytu laiku ir aplinkybėmis, paslėpė po ant voko užklijuotu pašto ženklu du popieriaus lapelius su pridėtomis psichotropinėmis medžiagomis – sintetiniu kanabinoidu-5-fluoro-MDMB-PICA (metil 2-[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato), kurių bendra masė sudarė 0,0066 g, ir laišką su paslėptomis psichotropinėmis medžiagomis 2019 m. sausio 24 d. išsiuntė nepilnamečiui broliui A. K. į K. nepilnamečių tardymo izoliatorių – pataisos namus, esančius ( - ), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nes 2019 m. sausio 28 d. K. nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų pareigūnai, patikrinę nepilnamečiui A. K. atsiųstą laišką, psichotropines medžiagas surado ir paėmė.

9II.

10Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

112.

12Nuteistasis M. K. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nuosprendį pakeisti: taikyti BK 62 straipsnio nuostatas ir paskirti jam švelnesnę bausmę, negu numatyta įstatymo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais.

132.1.

14Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę, neatsižvelgė į BK 62 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 4 punkto, 3 dalies 1 punkto nuostatas ir paskyrė per griežtą laisvės atėmimo bausmę.

152.2.

16Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad jis neplatino psichotropinių medžiagų nepilnamečiui broliui A. K., turėdamas tikslą pasipelnyti ar svaiginti nepilnametį, o tik neapgalvojęs savo lengvabūdiško elgesio, išsiuntė broliui parodyti kaip vizualiai atrodo psichotropinė medžiaga, kuria pataisos namuose laisvai disponuojama.

172.3.

18M. K. vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje neatsižvelgė į tai, kad jam inkriminuota nusikalstama veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje, t. y. psichotropinė medžiaga buvo surasta pareigūnų, nepasiekus adresato. Todėl nuteistojo nuomone, skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai konstatuota, kad jis platino psichotropines medžiagas nepilnamečiui, kuriomis realiai nepilnametis net nedisponavo, nes jų neįgijo. Be to, atkreipia dėmesį ir į tai, kad BK 261 straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams laikomas baigtu nusikaltimu tik nuo to momento, kai nepilnametis realiai pradeda disponuoti šiomis medžiagomis. Akivaizdu ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog jo (apelianto) veiksmai, t. y. išsiunčiant laišką nepilnamečiui, laikomi baigtu nusikaltimu.

193.

20Atsiliepime į nuteistojo M. K. apeliacinį skundą, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorė E. M. prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nuosprendį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

213.1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje paskirdamas nuteistajam M. K. bausmę už inkriminuotą nusikalstamą veiką pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, BK 261 straipsnį, tinkamai vadovavosi BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir stadiją, kaltės formą, įvertino jo asmenybę (t. y. būdamas teistas keturis kartus ir atlikdamas bausmę pataisos namuose pasikėsino padaryti labai sunkų nusikaltimą; pataisos namuose dirba ir mokosi; nuteistojo elgesys vertinamas patenkinamai, už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus turi vieną galiojančią nuobaudą; įskaitoje dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo nėra įrašytas) bei į atsakomybę sunkinančią (veiką padarė būdamas recidyvistu) ir lengvinančią (savo kaltę pripažino ir gailisi) aplinkybes, ir padarė pagrįstą išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus mažesnę laisvės atėmimo bausmę, negu sankcijoje numatytas bausmių vidurkis. Todėl prokurorės vertinimu, švelninti nuteistajam paskirtos bausmės, nėra jokio pagrindo.

223.2. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas paskirdamas nuteistajam M. K. laisvės atėmimo bausmę, pagrįstai netaikė BK 62 straipsnio nuostatų, nes šioje nagrinėjamoje byloje nenustatyta visuma sąlygų, leidžiančių skirti švelnesnę bausmę, negu įstatymo numatyta, t. y. nustatyta tik viena M. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be to, atkreipiamas dėmesys į tai, kad švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų visumai, yra bylą nagrinėjančio teismo teisė, bet ne pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-176-222/2019 ir kt.).

23Nuteistojo M. K. apeliacinis skundas atmetamas.

24III.

25Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

264.

27Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuteistojo M. K. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, BK 261 straipsnį, įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Kauno apygardos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų, įvertino įrodymus ir remdamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

285.

29Remiantis apeliacinio skundo turiniu matyti, kad nuteistasis M. K. neskundžia įrodymų vertinimo, jų gavimo teisėtumo ar pagrįstumo, inkriminuotos nusikalstamos veikos kvalifikacijos, tačiau prašo taikyti BK 62 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 4 punkto, 3 dalies 1 punkto nuostatas ir paskirti švelnesnę bausmę. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą nuosprendį peržiūri tik dėl švelnesnės bausmės paskyrimo nuteistajam M. K., neperžengiant apeliacinio skundo ribų (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

306.

31Pažymėtina, kad įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, bet ir skirti baudžiamojo įstatymo reikalavimus atitinkančias, individualizuotas, adekvačias padarytai nusikalstamai veikai ir teisingas bausmes. Teismas skiria bausmę vadovaudamasis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais pagrindais, t. y. pagal BK specialiosios dalies straipsnio, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, jo, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Todėl skiriant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų nesuteikiant prioriteto, o paskirta bausmė turi atitikti BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytus bausmės tikslus. Be to, pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje. Tuo tarpu, galimybė išeiti už baudžiamojo įstatymo sankcijos ribų yra numatyta tik išimtinais atvejais, kurie yra įtvirtinti BK 54 straipsnio 3 dalyje ir BK 62 straipsnyje.

327.

33Atkreiptinas nuteistojo M. K. dėmesys į tai, kad BK 62 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. BK 62 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, ir yra bent viena iš 1 – 6 punktuose numatytų aplinkybių. Be to, kasacinėje teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo (ar netaikymo) klausimą, visų pirma turi būti nustatytos bent dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-287/2009; Nr. 2K-94/2011; Nr. 2K-650/2012; Nr. 2K-176-222/2019 ir kt.). Svarbu pažymėti ir tai, kad švelnesnės negu numatytos bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga.

348.

35Remiantis skundžiamu nuosprendžiu matyti, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į tai, kad nustatyta M. K. viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas) bei viena atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas), įvertinęs padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą (t. y. padarė labai sunkų tyčinį nusikaltimą, kuris nutrūko pasikėsinimo stadijoje), nuteistojo asmenybę (t. y. teistas keturis kartus, be to, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, pasikėsino padaryti labai sunkų nusikaltimą; pataisos namuose nuteistojo elgesys vertinamas patenkinamai, turi vieną galiojančią nuobaudą už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą; mokosi ir dirba) bei kitas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, nuteistajam paskyrė artimą sankcijos minimui numatytą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams trims mėnesiams.

369.

37Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad šioje nagrinėjamoje byloje nustatyta tik viena nuteistojo M. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, t. y. prisipažino padaręs nusikaltamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Todėl, akivaizdu, kad šioje nagrinėjamoje byloje nenustačius įstatymo reikalaujamo nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių skaičiaus, M. K. nėra pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų, nes nustatyta tik viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be to, nuteistajam nėra pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų ir dėl kitų apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių, t. y. kad neteisėta veika neturėjo tikslo pasipelnyti ar svaiginti nepilnametį, o tik neapgalvojęs savo lengvabūdiško elgesio, išsiuntė broliui norėdamas parodyti kaip vizualiai atrodo psichotropinė medžiaga, kuria pataisos namuose laisvai disponuojama. Tai, kad M. K. inkriminuota nusikalstama veika nutrūko pasikėsinant išplatinti pasichotropines medžiagas nepilnamečiui, taip pat negali nulemti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimo.

3810.

39Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes bei taikydamas baudžiamojo įstatymo nuostatas dėl bausmių skyrimo, nepadarė baudžiamojo įstatymo pažeidimų, M. K. paskirta bausmė atitinka įstatymo reikalavimus, nėra aiškiai neteisinga ar per griežta, ir jos švelninti nėra jokio pagrindo, nes ji užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą ir BK 41 straipsnyje nurodytų bausmės tikslų pasiekimą.

40Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Nuteistojo M. K. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Bylos esmė... 7. 1.... 8. M. K. (toliau – ir M. K.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 22... 9. II.... 10. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. 2.... 12. Nuteistasis M. K. apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019 m.... 13. 2.1.... 14. Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę, neatsižvelgė į BK 62... 15. 2.2.... 16. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog... 17. 2.3.... 18. M. K. vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje... 19. 3.... 20. Atsiliepime į nuteistojo M. K. apeliacinį skundą, Lietuvos Respublikos... 21. 3.1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje paskirdamas... 22. 3.2. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas paskirdamas nuteistajam M. K.... 23. Nuteistojo M. K. apeliacinis skundas atmetamas.... 24. III.... 25. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 26. 4.... 27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuteistojo M. K. kaltė padarius jam... 28. 5.... 29. Remiantis apeliacinio skundo turiniu matyti, kad nuteistasis M. K. neskundžia... 30. 6.... 31. Pažymėtina, kad įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik... 32. 7.... 33. Atkreiptinas nuteistojo M. K. dėmesys į tai, kad BK 62 straipsnio 1 dalyje... 34. 8.... 35. Remiantis skundžiamu nuosprendžiu matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 36. 9.... 37. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad šioje... 38. 10.... 39. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Nuteistojo M. K. apeliacinį skundą atmesti....