Byla 2-1593/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1078-124/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių apželdinimas“ ir akcinė bendrovė „City Service“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, 2010 m. birželio 4 d. sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo ir 2010 m. birželio 19 d. sprendimą dėl pasiūlymo eilės patvirtinimo.

4Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo vykdomo pirkimo procedūrų sustabdymą iki bus išnaginėta ši civilinė byla. Nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, t. y. toliau jas tęsiant, ieškovui būtų užkirstas kelias apginti savo teises ir teisėtus interesus. Pripažinus ginčijamus tarpinius pirkimo rezultatus neteisėtais ir juos panaikinus, teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas arba apskritai neįmanomas, kadangi pirkimas jau būtų pasibaigęs.

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. liepos 2 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – viešojo prikimo procedūrų sustabdymas yra susijęs su Šiaulių miesto žaliųjų plotų tvarkymu. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, sutriks visas atsakovo planuoto projekto įgyvendinimas, nebus tvarkomi miesto žalieji plotai, dėl ko pablogės estetinis miesto vaizdas. Be to, projektas yra sezoninio pobūdžio. Užsitęsus teisminiams procesams, paskelbtas pirkimas gali prarasti savo prasmę. Teismas padarė išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas būtų neproporcinga priemonė siekiamiems tikslams.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Auksinis varnas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas viešųjų pirkimų bylose – imtis visų įmanomų teisėtų priemonių, kad būtų užkirsta galimybė iš galimai neteisėto pirkimo atsirasti teisėtoms pasekmėms. Atsakovas siekia sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu, kurio pasiūlymo kaina yra didesnė nei ieškovo, tokiu būdu nukrypdamas nuo visuomenės intereso racionaliai naudoti valstybės ir savivaldybės lėšas. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrintų viešojo intereso gynimą.

82. Tuomet, kai egzistuoja reali galimybė, kad neuždraudus asmeniui atlikti tam tikrų veiksmų, kitiems asmenis dėl to galėtų būti sumažintos galimybės apginti savo pažeistas teises teismine tarka, teismas turi imtis visų įstatyme numatytų priemonių ir uždrausti šiam asmeniui atlikti konkrečius veiksmus tam, kad būtų apsaugoti kitų asmenų teisėti interesai.

93. Teismas nepagrįstai nurodė, kad tai yra vasaros darbai. Pirkimo sąlygose nurodyta paslaugų teikimo trukmė yra dveji metai su pratęsimo galimybe, o iš perkamų paslaugų pobūdžio matyti, kad darbai atliekami visus metus.

104. Teismas priėmė nutartį neturėdamas įrodymų, kad tuo atveju, jeigu bus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ginčo paslaugos nebus teikiamos atsakovui apskritai.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo prašymas stabdyti atsakovo vykdyto pirkimo procedūras šiai dienai negali būti tenkinamas vien tuo pagrindu, jog atsakovas su konkurso laimėtoju UAB „Šiaulių apželdinimas“ 2010 m. liepos 14 d. pasirašė Miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugų pirkimo sutartį ir tokiu būdu baigė viešojo pirkimo procedūras, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegali užtikrinti jų taikymo tikslo.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.).

15Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Kadangi pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina kilus teisminiam ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurios dar nepasibaigusios, teisėtumo, todėl pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. pirkimo procedūrų sustabdymą.

16Bylos duomenimis, ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, 2010 m. birželio 4 d. sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo ir 2010 m. birželio 19 d. sprendimą dėl pasiūlymo eilės patvirtinimo. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo vykdomo konkurso procedūrų sustabdymą. Pirmosios instancijos teismas šį prašymą atmetė. Sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina pažymėti atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytą aplinkybę, kad atsakovas su pirkimo laimėtoju 2010 m. liepos 14 d. pasirašė Miesto žaliųjų plotų (vejų, žolynų, želdynų) tvarkymo paslaugų pirkimo sutartį (b. l. 27-33). Sudarius pirkimo sutartį, viešasis pirkimas pasibaigė (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.), o pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, kaip minėta, išnyksta teisinis pagrindas taikyti ieškovo nurodytą laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą.

17Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti ieškovo nurodytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paliekama nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai