Byla 2-1736/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2117-125/2010 pagal ieškovo UAB „Kanalų valymas“ ieškinį atsakovui UAB „Šilalės vandenys“, tretysis asmuo UAB „Hidora“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo sprendimus, kuriais atmestas UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymas, pateiktas supaprastintame atvirame konkurse „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“, nustatyta preliminari pasiūlymų eilė ir pripažinta, kad konkursą laimėjo UAB „Hidora“ pateiktas pasiūlymas, taip pat panaikinti 2010-06-11 atsakovo atsakymą į ieškovo pretenziją bei įpareigoti atsakovą toliau nagrinėti ieškovo konkursui „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ pateiktą pasiūlymą. Ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - laikinai sustabdyti konkurso „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 87896) viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su konkursu, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 30 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 3 dalį teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, turi taikyti ir CPK 144, 145 straipsnių reikalavimus, patikrinti, ar šių priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Teismo teigimu, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas prašo panaikinti sprendimą atmesti jo pasiūlymą dėl tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimo, todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, užsitęstų minėto automobilio pirkimas ir būtų pažeistas viešas interesas.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kanalų valymas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-30 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos CPK 144 straipsnio 1 dalies, 145 straipsnio 1 dalies 13 punkto bei VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu (VPĮ 95 str. 5 d.). Šiuo atveju teismas neatižvelgė į viešajį interesą nupirkti tankinto dumblo transportavimo automobilį už racionalią kainą (VPĮ 3 str. 2 d.), o ieškovo konkurse pateiktame siūlyme nurodyta kaina yra 89 500 Lt (13,58 proc.) mažesnė nei konkursą laimėjusio UAB „Hidora“ pasiūlyta kaina. Konkurso sąlygų 2.3 punkte sutarties įvykdymo, t. y. automobilio pristatymo, laikas apibrėžtas ne konkrečia data, o nustatant 6 mėnesių laikotarpį nuo pirkimo sutarties pasirašymo, todėl pirkimo procedūrų stabdymas nepažeistų nei atsakovo, nei kitų tiekėjų teisių. Apygardos teismas nevertino konkrečių bylos aplinkybių ir viešojo intereso turinio šių aplinkybių kontekste.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-30 nutartį. Nurodo, kad atsakovas yra sudaręs su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2009-12-15 sutartį Nr. V/2009/NS/38, pagal kurią numatytas Šilalės rajono geriamojo vandens ir nuotekų plėtros, Kvėdarnos valymo įrenginių statybos darbų finansavimas iki 2013-08-15. Iki šios datos neatlikus projekto įgyvendinimui būtinų darbų, finansavimas bus nutrauktas ir nebus panaudotos šio projekto įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos lėšos. Tankinto dumblo išvežimui reikalingo automobilio pirkimas yra vienas iš darbų, skirtų minėto projekto įgyvendinimui, todėl sustabdžius jo pirkimo procedūrų vykdymą, būtų užtęstas viso projekto įgyvendinimas bei kartu būtų pažeistas viešasis interesas.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Pagal VPĮ 95 straipsnio 5 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

10Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas ginčija atsakovo sprendimus, kuriais atmestas atsakovo supaprastintame atvirame konkurse „Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimas“ pateiktas pasiūlymas, nustatyta preliminari pasiūlymų eilė ir pripažinta, kad konkursą laimėjo UAB „Hidora“, taip pat prašoma panaikinti 2010-06-11 atsakovo atsakymą į ieškovo pretenziją bei įpareigoti atsakovą toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą konkursui.

11Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi netenkindamas ieškovo prašymo dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo - viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymo, vadovavosi ne tik CPK 144, 145 straipsnių taisyklėmis, bet ir VPĮ 95 straipsniu bei 93 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuris nustato laikinąsias apsaugos priemones - pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą.

12Pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkto kontekste, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina, kilus teisminiam ginčui dėl dar nepasibaigusių viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo. Skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu buvo nepasibaigusios viešojo pirkimo procedūros, ir apygardos teismas turėjo pagrindo spręsti nurodytos laikinosios apsaugos priemonės taikymo klausimą bei nepažeidė įstatymo, jos netaikydamas, o atskirojo skundo argumentai nepaneigė teismo išvadų (CPK 329 str. 1 d., 338 str., 178, 314 str.).

13Be to, apeliacinės instancijos teisme 2010-11-24 gauti atsakovo UAB „Šilalės vandenys“ ir trečiojo asmens UAB „Hidora“ pateikti papildomi dokumentai, tarp kurių perkančiosios organizacijos (atsakovo) su konkurso laimėtoju UAB „Hidora“ sudaryta 2010-09-10 Tankinto dumblo transportavimo automobilio pirkimo sutartis Nr. 6N-293. Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Atsižvelgiant į tai, kad su konkurso laimėtoju UAB „Hidora“ sudaryta 2010-09-10 pirkimo sutartis Nr. 6N-293, viešojo pirkimo procedūros laikytinos pasibaigusiomis, todėl išnyksta teisinis pagrindas taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, numatytą VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos ir nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio patenkinimo atveju (CPK 144 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1623/2010; 2010 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1593/2010).

14Todėl nėra teisinio pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 329 str., 337 str. 1 d., 338 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

16Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai